Byla e2-69-494/2018
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Gitanai Jasilionienei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokato padėjėjui Artūrui Melisiakui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“ ieškinį atsakovui D. R., tretiesiems asmenims antstoliui R. V., UAB „Jono statyba“, UAB „Kintenis“ dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu

Nustatė

21. Ieškovas IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui D. R., kuriuo prašo pripažinti 2016-04-06 paprastąjį neprotestuotiną vekselį 14450 Eur sumai negaliojančiu.

3Ieškinyje nurodė, kad UAB „Jono statyba“ ir UAB „Kintenis“, kurios direktorius yra atsakovas D. R., 2016-05-02 sudarė rangos sutartį Nr. 2016/05/02 (toliau - Sutartis), kuria UAB „Kintenis“ UAB „Jono statyba“ naudai įsipareigojo atlikti darbų už 29.087,28 Eur. 2016-06-02 buvo sudarytas papildomas susitarimas, kuriuo numatyta susitarimo darbų kaina sudarė 6.707,27 Eur. Kadangi UAB „Kintenis“ direktorius D. R. buvo ilgametis UAB „Jono statyba" partnerio UAB „Tauruslita“ direktorius, tarp šalių buvo susiklostę pasitikėjimo santykiai, jam paprašius kaip sutarties įvykdymo garantą išrašyti vekselį, nekilus jokių abejonių dėl šalies sąžiningumo, vekselis buvo išrašytas. Taigi, dar prieš Sutarties patvirtinimą, siekiant sudaryti susitarimą tarp šalių, Jokūbausko įmonė „JONAS“, kaip generalinis rangovas, dabartiniam UAB „Kintenis“ direktoriaus D. R. naudai išrašė vekselius, kurių suma yra didesnė nei 72.000 Eur vertės (už šią sumą buvo planuojama UAB „Kintenis“ pavesti atlikti rangos darbų), kuriais garantavo UAB „Jono statyba“ prievolės UAB „Kintenis“ įvykdymą. Vekselių ieškovas pateikti negali, nes jie yra pas atsakovą. UAB „Kintenis“ pagal prie Sutarties pateiktas lokalines sąmatas (29.087,27 Eur) atliko darbus ir trečiajam asmeniui UAB „Jono statyba“ pateikė PVM sąskaitas faktūras už bendrą 22.352,45 Eur sumą (suma nurodoma be PVM). Kadangi UAB „Jono statyba“ UAB „Kinteniui“ sumokėjo 8.750 Eur už atliktus darbus ir išrašė 61,23 Eur sąskaitą už konteinerinės buitinės ir sanitarinės patalpų nuomą bei UAB „Jono statyba“ 2016-09-06 trišale reikalavimų įskaitymo sutartimi Nr. 5/2016 įskaitė 478,35 Eur UAB „Kintenis“ skolą už patalpų nuomą, Trišalėje sutartyje buvo susitarta, kad UAB „Jono statyba“ nesumokėta suma už atliktus darbus UAB „Kintenis“ yra 13.541,22 Eur. Ieškinys reiškiamas dėl to, kad šiuo atveju atsirado teisinis neapibrėžtumas, kuriuo pagrindu vykdyti prievolę - pateiktos sąskaitos ar vykdomojo dokumento. Įvykdžius aukščiau nurodytus tiek UAB „Kentenis“, tiek atsakovo D. R. reikalavimus UAB „Jono statyba“ ir Jokūbausko įmonė „Jonas“ už tuos pačius atliktus darbus būtų priverstas sumokėti du kartus - UAB „Kintenis“ pagal išrašytas sąskaitas, D. R. pagal išrašytą vekselį, kuris yra pateiktas vykdyti antstoliui, nors ir yra skirtas UAB „Kintenio“ prievolių įvykdymo užtikrinimui pagal Sutartį. Ieškovas vekselį kaip garantiją už UAB „Jono statyba“ sudarytos sutarties įvykdymą išdavė ne tiesiogiai UAB „Kintenis“, bet jo direktoriui, nes atsakovas asmeniškai pats norėjo garantijos, jog jo valdomai įmonei dėl UAB „Jono statyba“ įsipareigojimų nevykdymo nekils neigiamų pasekmių. Faktiškai tiek iš Sutarties įvykdymo kilsiantis reikalavimas, tiek išrašytas vekselis yra nukreipti į vieną tikslą – tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Šalių nesieja jokie kiti, išskyrus verslo vykdymo santykiai, todėl vekselis negalėjo būti išrašytas jokiu kitu tikslu. Atsakovas neturi teisės išieškoti tos pačios pinigų sumos dvigubai, t.y. ir pagal pirminį sandorį UAB „Kintenis“ naudai, ir pagal vekselį, atlikusį to sandorio užtikrinimo funkciją.

4Ieškovas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

52. Ataskovas D. R. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir ieškovui skirti 1500 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepime nurodė, kad ieškinyje dėstomos faktinės aplinkybės visiškai neatitinka tikrovės. Ieškovas yra pasirašęs kelis neprotestuotinus vekselius asmeniškai, šių vekselių tikrumo neginčija. Nesuprantami ieškovo motyvai dėl jo įmonės prievolių tretiesiems asmenims ir vekselio gavėjui. Ieškovo teiginius paneigia faktas, kad pirma ieškovas pasirašė vekselius, o tik po kelių mėnesių UAB „Kintenis“ įgijo reikalavimo teisę į ieškovą. Vekselių pasirašymo metu UAB „Kintenis“ neturėjo sutartinių santykių su ieškovu. Ieškovas, bandydamas išvengti bankroto bando visais būdais, vilkinti vykdomus jo prievolių išieškojimus, todėl visais būdais bando stabdyti vykdomąsias bylas. Ieškinio tikslas yra ne teisybės nustatymas, o vykdymo proceso stabdymas ir vilkinimas. Ieškovas melagingai nurodo aplinkybes, neva tarp ieškovo IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“ ir UAB „Kintenis“ buvo sutartiniais santykiai, ko rezultatas yra vekseliai. Faktinės aplinkybės rodo visai ką kitą.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas, palaikydamas atsiliepime nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovui jo turėtas atstovavimo išlaidas bei prašė paskirti ieškovui baudą CPK 95 str. pagrindu. Parodė, kad pagal ginčo vekselį lėšos buvo perduotos ieškovui asmeniškai, kad pastarasis atsiskaitytų su savo kreditoriais, bet ieškovas atsakovui tų piniginių lėšų negrąžino. Pats ieškovo savininkas pasirašė, kad gavo pinigus pagal vekselį. Kai buvo skolinami ieškovui pinigai pagal vekselį, tai tarp ieškovo ir UAB „Kintenis“ jokių sutartinių santykių nebuvo.

73.Tretieji asmenys (jų atstovai) į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

8Ieškinys atmestinas.

94. Kaip nustatyta byloje, 2016-04-06 ieškovas IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“ ir atsakovas D. R. pasirašė paprastąjį vekselį (vekselį pasirašė ir lėšų gavimą patvirtino J. J.) - toliau ginčo vekselis, kuriuo vekselio davėjas IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“ besąlygiškai įsipareigojo sumokėti 2016-09-30 pagal šį vekselį tiesiogiai D. R. 14450 Eur. 2016-10-14 Vilniaus m. 13-ojo notarų biuro notarė G. K. išdavė vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. 1-1546) išieškoti iš Jokūbausko įmonės „Jonas“ D. R. naudai per ginčo vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą 14450 Eur ir 90,24 Eur notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo darymą ir su juo susijusias išlaidas. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0128/16/01759 (anstolis R. V.) pagal ginčo vekselį iš Jokubausko įmonės „Jonas“ 2018-03-15 dienai išieškota 12703,89 Eur.

105.Tretieji asmenys UAB „Jono statyba“ ir UAB „Kintenis“, kurios direktorius yra atsakovas D. R., 2016-05-02 sudarė sutartį Nr. 2016/05/02, (toliau – Sutartis), kuria UAB „Kintenis“ UAB „Jono statyba“ naudai įsipareigojo Sutartyje ir jos prieduose numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti bendrabučių ( - ) fasado, balkonų šiltinimo ir apdailos darbus už 29 087,28 Eur su PVM kainą (24 039,07 Eur be PVM). 2016-06-02 sutarties šalys sudarė papildomą susitarimą, kuriuo vykdytojas UAB „Kintenis“ įsipareigojo atlikti papildomus fasado, balkonų šiltinimo ir apdailos darbus už 6 707,27 Eur kainą (5 543,20 Eur be PVM). UAB „Kintenis“ už atliktus darbus UAB „Jono statyba“ pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras Serija KINT: 2016-05-31 Nr. 2016010 sumai 479,13 Eur; 2016‑06‑29 Nr. 2016013 sumai 5 543,20 Eur; 2016-06-29 Nr. 2016012 sumai 7 441,46 Eur; 2016-05-31 Nr. 2016009 sumai 7 521,08 Eur; 2016-05-31 Nr. 2016008 sumai 1 367,58 Eur, bendra suma – 22 352,45 Eur. UAB „Jono statyba“ (jos vardu UAB „Enifas“ ir ieškovas IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“) UAB „Jono statybai“ pervedė 2016-07-05 2 250,00 Eur; 2016-07-28 – 3 500,00 Eur; 2016-08-11 – 1 000,00 Eur; 2016-08-22 – 2 000,00 Eur, t.y. iš viso 8 750,00 Eur. UAB „Jono statyba“ 2016-05-31 išrašė UAB „Kintenis“ PVM sąskaitą-faktūrą Serija JST Nr. 2016-042 už konteinerinės buitinės patalpos ir sanitarinės patalpos nuomą 61,23 Eur sumai.

116.2016-09-06 ieškovas IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“, tretysis asmuo UAB „Kintenis“, atstovaujamas direktoriaus (atsakovo) D. R. ir tretysis asmuo UAB „Jono statyba“ pasirašė Trišalę reikalavimų įskaitymo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „Kintenis“ įsiskolinimą už nuomą 478,35 Eur ieškovo IĮ Jokūbausko įmonei „Jonas“ užskaitė reikalavimu iš UAB „Jono statyba“; ieškovas IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“ ir tretysis asmuo UAB „Jono statyba“ įskaitė savo priešpriešinius reikalavimus – 478,35 Eur; ir nustatė, kad tolimesnis atsiskaitymas vykdomas pagal šalių sudarytų sutarčių sąlygas.

127. Vekselis, kaip vertybinis popierius, - tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui; paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą (CK 1.105 str. 1, 4 d.d.).

13Kasacinio teismo išaiškinta, kad dėl vekselio, kaip abstraktaus vienašalio sandorio, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. M. v. UAB ,,Šebsta“, bylos Nr. 3K-3-493/2014 ir joje nurodyta praktika). Kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai. Dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas, ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio, taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai. Dėl to ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. ir kt. v. G. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-181/2011; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-605/2012). Taigi, kai teisinis santykis atsiranda iš abstraktaus sandorio, skolininkas (vekselio davėjas) privalo įrodyti, kad nėra tokio teisinio santykio pagrindo. Tuo atveju, kai vekselio davėjas teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, jis negavo pinigų ar daiktų ar gavo jų mažiau, būtent jis, o ne vekselio turėtojas turėtų pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. I. v. D. O., bylos Nr. 3K-3-171/2013; 2014 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. G. J., bylos Nr. 3K-3-82/2014). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad vertybinio popieriaus turėtojas laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių tol, kol neįrodyta priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. G. J., bylos Nr. 3K-3-82/2014; kt.).

14Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu 2016-04-06 paprastąjį neprotestuotiną vekselį tuo pagrindu, jog ieškovas, kaip generalinis rangovas, atsakovo D. R. naudai, kuris yra UAB „Kintenis“ direktorius, 2016-04-06 išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį kaip garantiją už UAB „Jono statyba“ prievolių įvykdymą UAB „Kintenis“ pagal šalių sudarytas (nurodytas aukščiau) Sutartis. Ieškovo ieškinyje nurodyti argumentai yra atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti. Jokių įrodymų, kad ginčo vekselio pasirašymo dienai 2016-04-06 ieškovą ir trečiuosius asmenis siejo prievoliniai, sutartiniai santykiai į bylą nepateikta. Atkreiptinas dėmesys, kad Sutartys tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų buvo sudarytos po ginčijamo 2016-04-06 paprastojo neprotestuotino vekselio tarp ieškovo ir atsakovo pasirašymo, t.y. 2016-05-02, 2016-09-06. Be to, UAB „Kintenis“ faktinį reikalavimą į UAB „Jono statyba“ įgijo kai išrašė apmokėjimui pirmą PVM sąskaitą faktūrą Nr.2016010. Kitais pagrindais vekselis nebuvo ginčijamas. Ieškovas prašydamas pripažinti negaliojančiu 2016-04-06 paprastąjį neprotestuotiną vekselį neginčija šio vekselio pagrindu 2016-10-14 Vilniaus m. 13-ojo notarų biuro notarės G. K. išduoto vykdomojo įrašo (notarinio registro Nr. 1-1546) pagal kurį iš ieškovo Jokubausko įmonės „Jonas“ 2018-03-15 dienai jau yra išieškota 12703,89 Eur. Esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178, 185 str. str.).

158. Kadangi ieškinys atmestinas, iš ieškovo atsakovui priteistina 500 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 98 str.). Taip pat iš ieškovo valstybei priteistina 29,90 Eur pašto išlaidų (CPK 79, 88, 96 str. str.).

169. 2016-11-22 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi (2016-12-19 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartis dėl rašymo apsirikimo ištaisymo) taikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdyti anstolio R. V. atliekamus vykdymo veiksmus pagal Vilniaus miesto 13-ojo notarų biuro 2016-09-08 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1-1401 dėl 14540,24 Eur skolos išieškojimo iš ieškovo IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“ (įm.k. 120545468) atsakovo D. R. (a.k. ( - ) naudai – šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

1710. Atsakovas D. R. (jo atstovas) prašė ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą. Teismas šio atsakovo prašymo netenkina.

18Pagal CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

19Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra objektyvus elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais išoriniais jo pasireiškimo požymiais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį įtvirtinta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais jis gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013). Asmens teisių gynyba, naudojant įstatymo leidžiamas procesines priemones, visiškai atitinka sąžiningo proceso principus. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014).

20Teismo nuomone, daryti išvadą, kad ieškovas pareiškė atsakovui nepagrįstą ieškinį, nėra pagrindo. Kadangi kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Be to, bylos nagrinėjimas buvo ne kartą atidėtas ne vienasmenišku ieškovo, bet abiejų ginčo šalių prašymu, suteikiant šalims galimybę bylą užbaigti taikiai, tai, kad šalys nerado galimybės sudaryti byloje taikos sutartį, kad ieškovas nutraukė atstovavimo sutartį su savo atstovu, negali būti traktuojama kaip piktnaudžiavimas teise. Kita vertus, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl, anot atsakovo, „nepagrįsto“ ieškovo ieškinio pateikimo, atsakovas patyrė kokių nors nuostolių. Todėl atsakovo prašymas netenkintinas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovo IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“, j.a.k. 120545468, atsakovui D. R., a.k. ( - ) 500 Eur (penkis šimtus eurų) išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

24Priteisti iš ieškovo IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“, j.a.k. 120545468, 29,90 Eur (dvidešimt devynis eurus 90 eurocentų) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a. s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

25Panaikinti, šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, 2016-11-22 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi (2016-12-19 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartis dėl rašymo apsirikimo ištaisymo) taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia... 2. 1. Ieškovas IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“ kreipėsi į teismą su... 3. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Jono statyba“ ir UAB „Kintenis“, kurios... 4. Ieškovas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką... 5. 2. Ataskovas D. R. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas, palaikydamas atsiliepime nurodytas... 7. 3.Tretieji asmenys (jų atstovai) į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. 4. Kaip nustatyta byloje, 2016-04-06 ieškovas IĮ Jokūbausko įmonė... 10. 5.Tretieji asmenys UAB „Jono statyba“ ir UAB „Kintenis“, kurios... 11. 6.2016-09-06 ieškovas IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“, tretysis asmuo UAB... 12. 7. Vekselis, kaip vertybinis popierius, - tai dokumentas, kuriuo jį... 13. Kasacinio teismo išaiškinta, kad dėl vekselio, kaip abstraktaus vienašalio... 14. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu 2016-04-06 paprastąjį... 15. 8. Kadangi ieškinys atmestinas, iš ieškovo atsakovui priteistina 500 Eur... 16. 9. 2016-11-22 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi (2016-12-19 Vilniaus... 17. 10. Atsakovas D. R. (jo atstovas) prašė ieškovui už piktnaudžiavimą... 18. Pagal CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai... 19. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise... 20. Teismo nuomone, daryti išvadą, kad ieškovas pareiškė atsakovui... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-260, 263-270... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovo IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“, j.a.k. 120545468,... 24. Priteisti iš ieškovo IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“, j.a.k. 120545468,... 25. Panaikinti, šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, 2016-11-22 Vilniaus rajono... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...