Byla e2-1419-910/2017
Dėl krovinio sugadinimo patirtų nuostolių atlyginimo, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, – UAB „Adictus“, UAB „Vito transportas“, A. F., Ergo Insurance SE, atstovaujama Lietuvos filialo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Rasai Švėgždienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Nord Profil“ atstovui advokatui Antanui Jonikaičiui, atsakovo UAB „Nestela“ atstovei advokato padėjėjai Justinai Ramašauskaitei, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Adictus“ atstovui advokatui Mindaugui Badarui, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Vito transportas“ atstovui direktoriui V. B., trečiajam asmeniui A. F.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nord Profil“ ieškinį atsakovui UAB „Nestela“ dėl krovinio sugadinimo patirtų nuostolių atlyginimo, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, – UAB „Adictus“, UAB „Vito transportas“, A. F., Ergo Insurance SE, atstovaujama Lietuvos filialo,

Nustatė

3ieškovas 2016-07-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Nestela“ 696,55 Eur nuostoliams, patirtiems dėl sugadinto krovinio, atlyginti, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas UAB „Nord Profil“ ir atsakovas UAB „Nestela“ 2015-07-22 sudarė Transporto užsakymo sutartį Nr. 1 (toliau – Sutartis Nr. 1), kuria atsakovas, kaip vežėjas, įsipareigojo pervežti ieškovo užsakytą krovinį iš siuntėjo Lenkijoje gavėjui Lietuvoje – užsakovui ir ieškovui UAB „Nord profil“. Kroviniui vežti UAB „Nestela“ savo rizika pasitelkė UAB „Vito transportas“. Siuntėjas 2015-07-23 perdavė krovinį vežėjui, kurį šis be jokių išlygų priėmė. Ieškinyje pažymėta, kad Sutarties Nr. 1 punkte „Siuntėjo instrukcijos“ nurodyta „Krovinį prisegti diržais, kad paletės neišvirstų. Jei kraunant pažeistos pakuotės (suplyšę, išardytos ir pan.) vairuotojas turi nedelsiant pranešti užsakovui ir nepriimti pažeistų pakuočių, priešingu atveju už pažeistą krovinį atsako pats vežėjas!“. Sutarties 6 punkte pakartotos tos pačios instrukcijos vežėjui. 2015-07-27 krovinys buvo pristatytas gavėjui UAB „Nord Profil“, ir, patikrinus krovinį, nustatyta, kad 4 paletės krovinio (1260 kv. m. bituminės stogo dangos) vežimo metu, išvirtus paletėms, sugadinta. Apie krovinio dalies sugadinimą krovinio priėmimo metu buvo informuotas atsakovas. CMR važtaraštyje Nr. VB0005856 krovinio priėmimo metu padaryta reklamacija „sugadinta 40 % krovinio (4 paletės)“. Krovinio priėmimo metu taip pat surašytas Krovinio sugadinimo aktas Nr. 1, kuriame užsakovo UAB „Nord Profil“ sudaryta komisija nustatė krovinio sugadinimus. Ieškovo teigimu, krovinys sugadintas dėl to, kad vežėjas nesilaikė užsakovo instrukcijų ir krovinio tinkamai nepritvirtino diržais. Rulonai buvo nubrozdinti, kampai apdaužyti, viduriai suploti, aplaužyti, dėl to prekės tapo netinkamos naudoti pagal savo tikslinę paskirtį (kokybiškiems gaminiams gaminti). Tai pačią dieną, t. y. 2015-07-27, ieškovas pateikė rašytinę pretenziją susitariančiam vežėjui, su kuriuo buvo sudaręs vežimo sutartį. Ieškinyje pažymėta, kad 2015-07-27 krovinio iškrovimo metu atsakovas UAB „Nestela“ nurodė, kad jam yra žinoma situacija, prašė ieškovą priimti krovinį ir leisti jį apžiūrėti ERGO Lietuva draudimo bendrovei be įvertinti nuostolius, tačiau nei vežėjo, nei draudimo bendrovės atstovai apžiūrėti krovinio taip ir neatvyko. 2015-08-14 ieškovas pateikė atsakovui dar vieną pretenziją dėl nuostolių atlyginimo, tačiau atsakovas atsisakė atlyginti nuostolius. 2015-08-20 ieškovas, atsakovo prašymu, pateikė atsakovui papildomus dokumentus ir paaiškinimus. 2015-11-20 ieškovas pateikė atsakovui pakartotinę pretenziją ir pranešimą apie įskaitymą. Atsakovas atsisakė atlyginti nuostolius. Ieškinyje nurodyta, kad, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovo UAB „Nord Profil“ mokėtina suma už vežimo paslaugas UAB „Nestela buvo 484 Eur (su PVM), atsakovo UAB „Nestela“ mokėtina nuostolių suma ieškovui UAB „Nord Profil“ buvo 1141,68 Eur, ieškovas, vadovaudamasi CK 6.130 straipsniu, įskaitė savo mokėtiną 484 Eur sumą pagal 2015-07-27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. NES 00088 į atsakovo mokėtiną 1141,68 Eur nuostolių sumą, ir po šio įskaitymo atsakovo ieškovui mokėtina nuostolių suma yra 657,68 Eur. Ieškovas dar kartą pareikalavo, kad atsakovas per 7 dienas atlygintų nepadengtus nuostolius už krovinio sugadinimą, tačiau iki šio ieškinio pareiškimo atsakovas nuostolių nepadengė, todėl juos prašoma priteisti teismo tvarka. Ieškinyje nurodyta, kad pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalį vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar sugadinimą nuo to momento, kai krovinį prisiėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento. Kasacinio teismo išaiškinta, kad šioje CMR konvencijos normoje įtvirtinta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė: vežėjas joje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nustatytų 17 straipsnio 2 ir 4 dalyse. Atsakomybę šalinančių pagrindų įrodinėjimo našta pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 1 dalį tenka vežėjui: vežėjas turi įrodyti, kad krovinys prarastas, jo trūksta ar pristatyta ne laiku dėl 17 straipsnio 2 punkte nurodytų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2006; 2012-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2012; 2013-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 97/2013; kt.). Dėl žalos dydžio ieškinyje nurodyta, kad iš viso buvo vežama 10 palečių krovinio, t. y. 3150 kv. m. bituminės dangos; patikrinus pristatytą krovinį, nustatyta, jog sugadintos 4 paletės, t. y. 1260 kv. m. bituminės dangos; taigi sugadinta 40 proc. viso krovinio. CMR važtaraštyje Nr. VB0005856 krovinio priėmimo metu buvo padaryta reklamacija, nurodant, kad „sugadinta 40 % krovinio (4 paletės)“. Vežėjo atstovas krovinio iškrovimo vietoje su šia reklamacija sutiko, sugadinto kiekio neginčijo. Nei vežėjo draudiko, nei atsakovo atstovas į krovinio iškrovimo vietą neatvyko, nors pats atsakovas UAB „Nestela“ nurodė, kad draudiko atstovai nori apžiūrėti sugadintą krovinį. Krovinio priėmimo metu taip pat surašytas Krovinio sugadinimo aktas Nr. 1. Kartu su 2015-07-27, 2015-08-14, 2015-08-20 pretenzijomis buvo pateiktos sugadinto krovinio, esančio vilkike, nuotraukos. Nei vežėjo, nei draudimo bendrovės atstovai apžiūrėti krovinio neatvyko. Krovinį lydinti sąskaita buvo Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe Lemar Sp. z. o.o sąskaita faktūra Nr. WD-2015/07/M1/0005, kurios suma yra 3087 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad sugadinta krovinio dalis yra 4 paletės bituminės dangos pakuočių (1260 kv. m. bituminės dangos), vadovaujantis siuntėjo ir prekių pardavėjo Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe Lemar Sp. z. o.o pateikta sąskaita-faktūra prekes, vieno kv. m. vertė yra 0,98 Eur, dėl sugadintos 1260 kv. m. bituminės dangos nuostolių suma yra 1234,80 Eur (1260 kv. m x 0,98 Eur = 1234,80 Eur). Ieškinyje pažymėta, kad ieškovas, veikdamas faktinio vežėjo UAB „Vito transportas“ draudiko ERGO Insurance SE Lietuvos filialo nurodymu, sugadintą dalį krovinio pardavė draudiko pasiūlytam ir surastam pirkėjui UAB „Soldus“ už 247,85 Eur (be PVM). Atsižvelgiant į tai, bendra nuostolių už sugadintą krovinį suma sumažėjo 247,85 Eur, taigi nuostoliais yra 986,95 Eur. Ieškinyje taip pat pažymėta, kad pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 4 dalį, be kita ko, turi būti kompensuojamas visas užmokestis už vežimą, muitų rinkliavas ir mokesčius bei kitos su krovinio vežimu susijusios išlaidos, jeigu prarastas visas krovinys, ir proporcingai nuostolio dydžiui, praradus dalį krovinio. Nagrinėjamu atveju sugadintas krovinio kiekis (atėmus sugadintos krovinio dalies pardavimo UAB „Soldus“ kainą) yra 31,97 proc. visos krovinio vertės (986,95 Eur / 3087 Eur x 100 %); už vežimo paslaugas pagal 2015-07-22 transporto užsakymą mokėtina suma – 484 Eur (su PVM). Atsižvelgiant į tai, kad sugadinta 31,97 proc. krovinio, vežimo kaina taip pat mažintina 31,97 proc., t. y. mažintina 154,73 Eur. Ieškovo skaičiavimu, bendra nuostolių suma yra 986,95 Eur už sugadintą krovinį ir 154,73 Eur už vežimo paslaugas, taigi atsakovas ieškovui privalo atlyginti iš viso 1141,68 Eur nuostolių. Ieškovui įskaičius atsakovui mokėtiną 484 Eur vežimo užmokestį į atsakovo mokėtiną 1141,68 Eur nuostolių sumą, ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo 657,68 Eur likusių nepadengtų nuostolių, taip pat 6 proc. dydžio metines palūkanas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

5Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Nestela“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime teigiama, kad atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Adictus“ 2015-07-23 sudarė Vienkartinę transporto sutartį Nr. 000101, kuria UAB „Adictus“ įsipareigojo vykdyti krovinio vežimą ir užtikrinti krovinio saugumą. Šios Sutarties 6 punkte nustatyta, kad vežėjas materialiai atsako už krovinio saugumą nuo pakrovimo į transportą iki atidavimo gavėjui, ir aiškiai nurodytos pastabos: „Krovinį prisegti diržais, kad paletės neišvirstų. Jei kraunamos pažeistos pakuotės (suplyšę, išardytos ir pan.), vairuotojas turi nedelsiant pranešti užsakovui ir nepriimti pažeistų pakuočių, priešingu atveju už pažeistą krovinį atsako pats vežėjas“. Pasak atsakovo, ieškovas neteisingai teigia, kad atsakovas savo rizika pasitelkė faktinį vežėją. Faktas, kad krovinį veža ne pats atsakovas, buvo išviešintas ir ieškovui žinomas – CMR važtaraštyje Nr. VB0005856 nurodyta, jog faktinis krovinio vežėjas – UAB „Vito transportas“. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tuo atveju, kai pervežimo procese dalyvavo keli asmenys, kuris asmuo laikytinas vežėju, nustatytina ir pagal tai, kuris asmuo kaip pervežėjas yra nurodytas važtaraštyje, bei kitas susitarimo aplinkybes, iš kurių galima spręsti, kad vežimo užsakovas turėjo suprasti, kas yra vežėjas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333/2002). Atsakovo teigimu, faktiškai nevykdydamas vežimo, atsakovas negali spręsti dėl žalos atsiradimo aplinkybių ir vežėjo atsakomybės, juolab negali atsakyti už kito vežėjo veiksmus. CMR konvencijos 17 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta, kad pagal 18 straipsnio 2 ir 5 punktų nuostatas vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tuo atveju, kai krovinys prarandamas ar sugadinamas dėl ypatingos rizikos, kuri susijusi su viena ar keliomis toliau išvardytomis aplinkybėmis: kai krovinys, kuris pagal savo savybes netinkamas vežti jo neįpakavus ar blogai įpakavus, vežamas jo neįpakavus arba įpakavus netinkamai. Atsiliepime pažymėta, kad UAB „Vito transportas“ civilinė atsakomybė buvo apdrausta ERGO Insurance SE Lietuvos filiale, ir draudikas 2015 m. spalio mėn. informavo ieškovą, kad, įvertinus įvykio aplinkybes, nustatyta, jog žala kroviniui padaryta dėl netinkamo (nepakankamo ar trūkumų turėjusio) įpakavimo. Nenustačius vežėjo atsakomybės, nuostoliai nebuvo kompensuoti. Dėl nuostolių dydžio atsiliepime nurodyta, kad pagal CMR konvencijos 23 straipsnį, kai, remiantis šios CMR konvencijos nuostatomis, vežėjas, praradus dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti; tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Atsakovo teigimu, ieškovas nepateikė duomenų apie sugadinto krovinio svorį, todėl ieškovo apskaičiuotų nuostolių dydis negali būti laikomas pagrįstu, nes nuostoliai apskaičiuoti ignoruojant CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalies nuostatas. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad ieškovo atliktas įskaitymas yra neteisėtas, nes pažeistos CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos sąlygos įskaitymui atlikti. Įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; kt.). Pasak atsakovo, jo atsakomybės už ieškovo nuostolius klausimas nėra išspręstas, ieškovo nuostoliai apskaičiuoti nepaisant CMR konvencijos, atsakovo reikalavimas kilęs iš atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, o ieškovo reikalavimas kildinamas iš civilinės atsakomybės, jam pripažinti būtina nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas. Atsiliepime pabrėžiama, kad, šalims nesutariant dėl nuostolių atlyginimo, įskaitymas negalimas, be to, prievolė atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir reikalavimas atlyginti neįrodytus nuostolius nėra vienarūšiai reikalavimai, tuo tarpu pagal įstatymą leidžiama įskaityti tik priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, kurių terminas suėjęs arba kurių terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Atsakovo teigimu, nenustačius, kam šiuo atveju tenka atsakomybė už krovinio sugadinimą, nesumokėtas užmokestis už atliktą vežimą negali būti įskaitomas į ieškovo apskaičiuotus nuostolius, todėl atliktas vienašalis įskaitymas, apie kurį atsakovas buvo informuotas 2015-11-20, yra neteisėtas ir negaliojantis. Atsiliepime pabrėžiama, kad, faktiškai nedalyvavęs vežime, atsakovas negali vertinti visų situacijos aplinkybių ir spręsti dėl atsakomybės sąlygų. UAB „Vito transportas“ vežėjų atsakomybę apdraudusios ERGO Insurance SE Lietuvos filialas priėjo prie išvados, kad žala padaryta dėl netinkamo (nepakankamo ar trūkumo turėjusio) įpakavimo. Be to, UAB „Adictus“, kaip faktiškai ekspedijavimą vykdžiusi bendrovė, įsipareigojo kontroliuoti, kad krovinys atitiktų įrašus CMR dokumentuose, krovinio įpakavimą, pakrovimą, tvirtinimą, svorį ir išdėstymą ant ašių. Atsakovo teigimu, nagrinėjamu atveju jis nėra tinkamas atsakovas, ieškinys turėtų būti reiškiamas UAB „Adictus“ bei UAB „Vito transportas“.

6Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

7Teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas palaikė ieškinį ir prašė patenkinti jį visiškai.

8Teismo posėdyje atsakovo atstovė, remdamasi atsiliepime į ieškinį išdėstytais argumentais, prašė ieškinį atmesti kaip pareikštą netinkamam atsakovui ir nepagrįstą.

9Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „Adictus“ atstovas advokatas pažymėjo, kad ieškovas nenurodė jokių specialių instrukcijų kroviniui vežti, buvo tik bendro pobūdžio instrukcijos, tačiau kartu pripažino, jog, atsižvelgiant į krovinio pobūdį, pakuotės turi būti tvirtinamos.

10Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „Vito transportas“ direktorius palaikė poziciją, kad krovinio dalies sugadinimą lėmė netinkamas krovinio įpakavimas, todėl vežėjui atsakomybė neturi būti taikoma.

11Teismo posėdyje trečiasis asmuo A. F. paaiškino, kad ginčo krovinio dalies sugadinimą lėmė netinkamas krovinio įpakavimas, tarp rulonų buvę tarpai, dėl to dalis krovinio vežimo metu nuvirto ir buvo sugadinta bituminė danga.

12Trečiojo asmens Ergo Insurance SE atstovai neatvyko į teismo posėdį, neinformavo teismo apie neatvykimo priežastis.

13Ieškinys tenkintinas

14Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Nord Profil“ ir atsakovas UAB „Nestela“ 2015-07-22 pasirašė Transporto užsakymo sutartį Nr. 1 (toliau – Sutartis Nr. 1), kuria atsakovas, kaip vežėjas, įsipareigojo pervežti ieškovo užsakytą krovinį – 10 t bituminės dangos, 10 padėklų, 6 Idm – maršrutu Lenkija – Lietuva. Krovinio pakrovimo data – 2015-07-24, pristatymo data – 2015-07-28. Šalių sutarta pervežimo kaina – 400 Eur plius PVM. Sutarties grafoje „Siuntėjo instrukcijos“ ir Sutarties 6 punkte paryškintu šriftu įrašyti nurodymai krovinį prisegti diržais, kad paletės neišvirstų, taip pat nurodyta, kad tuo atveju, jeigu kraunamos pažeistos pakuotės (suplyšusios, išardytos ir pan.), vairuotojas nedelsdamas turi pranešti užsakovui ir nepriimti pažeistų pakuočių; priešingu atveju už pažeistą krovinį atsako pats vežėjas.

15Dėl nurodyto krovinio vežimo atsakovas UAB „Nestela“ ir trečiasis asmuo UAB „Adictus“ sudarė 2015-07-23 Vienkartinę transporto sutartį/užsakymą Nr. 000101 (toliau – Sutartis Nr. 2), kuria trečiasis asmuo UAB „Adictus“ įsipareigojo pervežti krovinį – bituminę dangą, 10 padėklų, 6 LDM, 10 t – maršrutu Lenkija – Lietuva. Krovinio pakrovimo data – 2015-07-23 – 2015-07-24, pristatymo data – 2015-07-27. Pervežimo kaina – 400 Eur plius 21 proc. PVM. Sutartyje įrašyti nurodymai krovinį prisegti diržais, kad paletės neišvirstų, taip pat nurodyta, kad tuo atveju, jeigu kraunamos pažeistos pakuotės (suplyšusios, išardytos ir pan.), vairuotojas nedelsdamas turi pranešti užsakovui ir nepriimti pažeistų pakuočių; priešingu atveju už pažeistą krovinį atsako pats vežėjas.

16Užsakytam kroviniui faktiškai vežti trečiasis asmuo UAB „Adictus“ 2015-07-22 sudarė Sutartį – užsakymą r. 15 07243353 (toliau – Sutartis Nr. 3) su trečiuoju asmeniu UAB „Vito transportas“, kuris įsipareigojo pervežti krovinį – 10 tonų, 10 padėklų – maršrutu Lenkija – Lietuva. Krovinio pakrovimo data – 2015-07-22, pristatymo data – 2015-07-27. Pervežimo kaina – 500 Eur plius 21 proc. PVM. Sutarties grafoje „Ypatingos vežimo sąlygos“ jokių nurodymų vežėjui neįrašyta. Sutarties 3.4 punkte įtvirtintas vežėjo įsipareigojimas kontroliuoti krovinio įpakavimą, pakrovimą, tvirtinimą, svorį ir išsidėstymą ant ašių.

17Kroviniui vežti surašytas 2015-07-23 Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis Nr. 0005856, kuriame yra krovinio gavėjo įrašas, kad sugadinta 40 proc. krovinio (4 paletės).

182015-07-27 Krovinio sugadinimo akte Nr. 1, surašytame UAB „Nord Profil“ komisijos, nurodyta, kad, apžiūrėjus 2015-07-27 gautą krovinį, nustatyta, jog sugadintos 4 paletės krovinio (1260 kv. m bituminės dangos) iš vežtų 10 palečių (3150 kv. m); apie krovinio sugadinimą iš karto pranešta vairuotojui A. F.; CMR važtaraštyje Nr. VB0005856 padaryta žyma, kad sugadinta 40 proc. krovinio (4 paletės).

192015-07-27 pretenzija ieškovas UAB „Nord Profil“ nurodė atsakovui UAB „Nestela“, kad, krovinys, vežtas per atsakovo įmonę, gautas sugadintas; nuostoliai įvertinti 1235 Eur suma + 160 Eur plius PVM transporto išlaidų. Pretenzijoje prašoma pareikšti nuomonę šiuo klausimu ir per kaip galima trumpesnį laiką kompensuoti nuostolius.

202015-07-27 atsakovas UAB „Nestela“ kreipėsi į trečiąjį asmenį UAB „Adictus“, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis Nr. 2 dėl ginčo krovinio pervežimo.

212015-07-28 UAB „Adictus“ kreipėsi į ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, kuriame buvo apdrausta faktinio vežėjo UAB „Vito transportas“ civilinė atsakomybė.

222015-07-30 atsakyme į 2015-07-27 pretenziją atsakovas UAB „Nestela“ ieškovui UAB „Nord Profil“ nurodė, kad pretenzija – nepagrįsta, nes nepateikta objektyvių įrodymų apie krovinio sugadinimą, patirtus nuostolius, be to, įrodymų apie sugadinto krovinio svorį, reikšmingą nustatant kompensaciją pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalį.

232015-08-14 pretenzija dėl nuostolių atlyginimo ieškovas UAB „Nord Profil“ pakartotinai išdėstė reikalavimą atsakovui UAB „Nestela“ atlyginti nuostolius dėl sugadintos krovinio dalies – 4 palečių, 1260 kv. m bituminės dangos, kartu detalizuodamas, kaip apskaičiuota reikalaujamų atlyginti nuostolių suma, iš viso – 1428,40 Eur.

242015-08-25 atsakyme į pretenziją atsakovas UAB „Nestela“ nurodė, kad jis faktiškai nevežė krovinio, todėl UAB „Nestela“ kaltės dėl krovinio sugadinimo nėra, UAB „Nestela“ negali būti atsakinga už UAB „Adictus“ ir UAB „Vito transportas“ atliktus veiksmus ir dėl jų galbūt atsiradusius nuostolius.

252015-08-20 ieškovas UAB „Nord Profil“ pateikė atsakovui UAB „Nestela“ papildomus paaiškinimus ir dokumentus dėl reikalaujamų 1234,80 Eur dydžio nuostolių.

26Sugadintą krovinio dalį ieškovas UAB „Nord Profil“ 2015-08-31 pardavė faktinio vežėjo UAB „Vito transportas“ civilinės atsakomybės draudiko ERGO Insurance SE Lietuvos filialo pasiūlytam pirkėjui už 247,85 Eur (be PVM), ir šia suma ieškovas sumažino iš atsakovo reikalaujamą nuostolių sumą iki 1180,55 Eur (986,95 Eur už sugadintą krovinį ir 193,60 Eur už vežimo paslaugas).

272015-10-01 faktinio vežėjo UAB „Vito transportas“ civilinės atsakomybės draudikas atsisakė išmokėti draudimo išmoką už krovinio sugadinimą, remdamasis tuo, kad vežėjas nėra atsakingas už padarytą žalą – žala kilo dėl netinkamo (nepakankamo ar trūkumo turėjusio) įpakavimo.

282015-11-20 ieškovas UAB „Nord Profil“ pateikė atsakovui UAB „Nestela“ dar vieną pretenziją dėl nuostolių, patirtų gavus iš dalies sugadintą krovinį, atlyginimo, taip pat nurodė, kad, vadovaudamasis CK 6.130 straipsniu, vienašališkai įskaito atsakovui pagal 2015-07-24 PVM sąskaitą-faktūrą serija NES Nr. 00088 mokėtiną 484 Eur sumą į iš atsakovo reikalaujamų 1180,55 Eur sumą, todėl po atlikto įskaitymo likusi sumokėti nuostolių suma – 696,55 Eur.

292015-11-26 atsakyme į pretenziją atsakovas UAB „Nestela“ pakartotinai nurodė, kad jis nėra tinkamas atsakomybės subjektas, nes faktiškai nevežė krovinio, todėl neturi atsakyti už krovinio sugadinimą, be to, UAB „Nord Profil“ nepateikė įrodymų apie krovinio vertės sumažėjimo sumą. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovo pranešimas apie įskaitymą yra neteisėtas, nes nėra įstatymo nustatytų būtinų sąlygų įskaitymui atlikti – neaišku, kas atsakingas už krovinio sugadinimą, nuostolių dydis nepagrįstais objektyviais duomenimis, ieškovo ir atsakovo reikalavimai nėra vienarūšiai.

30Ieškovas UAB „Nord Profil“ 2016-07-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Nestela“ 696,55 Eur nuostoliams, patirtiems dėl sugadinto krovinio, atlyginti.

31Dėl ginčo šalių teisinių santykių kvalifikavimo

32Nagrinėjamoje byloje kilo ieškovo ir atsakovo ginčas dėl nuostolių, ieškovo grindžiamų krovinio, gabento iš Lenkijos į Lietuvą, sugadinimu. Nuostolių atlyginimo ieškovas reikalauja iš atsakovo, su kuriuo 2015-07-22 sudarė Sutartį Nr. 1 dėl ginčo krovinio gabenimo.

33Nesutikdamas su ieškiniu, atsakovas remiasi tuo, kad jis faktiškai ginčo krovinio nevežė, todėl neturi pareigos atsakyti už trečiųjų asmenų, kurie faktiškai rūpinosi šio krovinio gabenimu, veiksmus. Atsakovo pozicija, kvalifikuojant ją teisiškai, iš esmės reiškia, kad atsakovas teigia ginčo atveju buvęs tik ekspeditorius, todėl jam negali būti taikomos nuostatos, reglamentuojančios vežėjo atsakomybę.

34Pagal CK 6.808 straipsnio 1 dalyje pateiktą krovinio vežimo sutarties apibrėžtį krovinio vežimo sutartimi vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Tuo tarpu krovinio ekspedicijos sutartimi viena šalis (ekspeditorius) įsipareigoja už atlyginimą kitos šalies (užsakovo) lėšomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu (CK 6.824 straipsnio 3 dalis).

35Išanalizavus ieškovo UAB „Nord Profil“ ir atsakovo UAB „Nestela“ 2015-07-22 sudarytos Sutarties Nr. 1 nuostatas, darytina neabejotina išvada, kad ginčo šalys sudarė ne krovinio ekspedicijos, bet vežimo sutartį – ieškovas, užsakydamas pervežti krovinį ir įsipareigodamas sumokėti sutartą užmokestį už vežimą, veikė kaip siuntėjas vežimo sutarties prasme, o atsakovas, įsipareigodamas pervežti ieškovo užsakytą krovinį, prisiimdamas atsakomybę už krovinio pervežimą bei susitardamas dėl užmokesčio už vežimą, veikė kaip vežėjas. Be to, faktą, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė vežimo teisiniai santykiai, pripažįsta ir pats atsakovas, atsiliepime į ieškinį nurodęs, jog ginčo teisiniams santykiams taikytinos Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties (CMR konvencijos) nuostatos, – šis tarptautinės teisės aktas taikomas tik vežimo teisiniams santykiams ir ekspedijavimo teisinių santykių nereglamentuoja.

36Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš krovinio pervežimo teisinių santykių, kai buvo vežama kelių transportu, už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir gavimo vietos yra skirtingose valstybėse, krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vietos valstybės yra CMR konvencijos narės. Darytina išvada, kad yra visos CMR konvencijos 1 straipsnio 1 punkte nustatytos sąlygos sprendžiant šalių ginčą taikyti CMR konvencijos nuostatas tiems klausimams, kurie reglamentuojami šios Konvencijos. Dėl klausimų, kurie Konvencijos nesureglamentuoti, taikomi nacionaliniai įstatymai.

37Pagal CMR konvencijos nuostatas vežimo sutartis taip pat suprantama kaip susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja pristatyti krovinį į paskirties vietą siuntėjo nurodytam gavėjui, o siuntėjas - sumokėti vežimo mokestį.

38Kasacinio teismo praktikoje vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir asmenys, jam tiesiogiai įsipareigoję savo vardu ir rizika krovinį pervežti. Kartu kasacinio teismo išaiškinta, kad faktinis krovinio siuntėjas, nurodomas CMR važtaraštyje, ir siuntėjas, kaip vežimo sutarties šalis, ne visada gali sutapti. Tai priklauso nuo to, kas su vežėju sudarė krovinio vežimo sutartį, įsipareigodamas už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį, ir kam vežėjas įsipareigojo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą bei išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (CK 6.808 straipsnio 1 dalis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-28/2013; 2013-05-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013; kt.).

39Be to, kasacinio teismo išaiškinta, kad, nepriklausomai nuo to, ar faktiškai krovinį vežė, ar tik įsipareigojo teisiškai, tokie asmenys laikomi vežėjais CMR konvencijos prasme. Ši sutartinių santykių kvalifikavimo nuostata yra aktuali faktinėse situacijose, kai krovinio vežimo sutartį su siuntėju sudaręs vežėjas (susitariantysis vežėjas) pats krovinio neveža, bet dėl to paties vežimo sudaro sutartį su kitu (kitais) vežėju, kuris krovinį veža (faktinis vežėjas) savo vardu, ir kurį, kaip vežėją, suvokia krovinio siuntėjas. Siuntėjo ir vežėjų susitarimas gali būti išreikštas įvairia forma, pvz., tiesiogiai sudarius sutartį dėl krovinio vežimo, faktiniam vežėjui pateikus važtaraštį, kuriame jis nurodytas vežėju, o siuntėjui šio važtaraščio pagrindu išdavus krovinį, ir kt. Ekspeditorius taip pat laikomas vežėju, jeigu sutartimi su siuntėju akivaizdžiai prisiėmė atsakomybę už visą pervežimo organizavimą arba gavo atlyginimą ir už vežimą, nesant nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2008-02-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2008).

40Nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės teikia pagrindą daryti išvadą, kad teisiniai santykiai, susiklostę tarp ieškovo UAB „Nord Profil“, atsakovo UAB „Nestela“, trečiųjų asmenų UAB „Adictus“ ir UAB „Vito transportas“ kvalifikuotini kaip krovinio vežimo tarptautiniais maršrutais teisiniai santykiai, kuriuose UAB „Nord profil“ buvo krovinio siuntėjas, UAB „Nestela“ ir UAB „Adictus“ – susitariantieji vežėjai, o UAB „Vito transportas“ – faktinis vežėjas.

41Dėl tinkamo atsakovo, reikalaujant nuostolių, patirtų vežimo metu sugadinus krovinį, atlyginimo

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad pagal CMR konvencijos 36 straipsnio prasmę reikalavimą dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo, siuntėjo pasirinkimu, galima pareikšti tiek pirmajam (susitariančiam), tiek paskutiniajam (faktiniam) vežėjui, tiek abiem vežėjams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007).

43Kasacinio teismo pažymėta, kad toks CMR konvencijos 36 straipsnio nuostatų, numatančių galimybę pareikšti reikalavimą keliems vežėjams, aiškinimas pateisinamas kaip labiausiai atitinkantis siuntėjo teisėtus interesus ir nepažeidžiantis susitariančio bei faktinio vežėjų interesų, nes susitariantis vežėjas, atlyginęs nuostolius, pagal CMR konvencijos 37 straipsnį turi teisę regreso tvarka išsiieškoti nuostolių atlyginimą iš to vežėjo, kurio žinioje esantis krovinys buvo sugadintas ar prarastas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016-03-10 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-144-706/2016).

44Šiuo atveju ieškovas ieškinį pareiškė atsakovui, kaip susitariančiajam vežėjui, kuris 2015-07-22 sudaryta Sutartimi Nr. 1 įsipareigojo pervežti ginčo krovinį ir Lenkijos į Lietuvą už sulygtą užmokestį. Atsakovas Sutarties 3 punkte aiškiai įsipareigojo atsakyti už viso ar dalies krovinio praradimą, jo sugadinimą. Nors atsakovas krovinį vežė ne pats, tačiau jam tenka atsakomybė už asmenų, kurie buvo pasitelkti prievolei vykdyti, veiksmus – CMR konvencijos 3 straipsnyje įtvirtinta, kad vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi, kai šie asmenys vykdo jo įpareigojimus.

45Išdėstytų motyvų pagrindu atsakovo UAB „Nestela“ argumentai, kad jis yra netinkamas atsakovas, nes faktiškai nevežė ginčo krovinio, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti, prieštaraujantys kasacinio teismo suformuotai praktikai.

46Dėl vežėjo atsakomybės už krovinio dalies sugadinimą

47Vežėjo atsakomybė dėl krovinio sugadinimo reglamentuojama CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje: vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar sugadinimą nuo to momento, kai krovinį prisiėmė vežti, ir iki jo perdavimo gavėjui momento. Kasacinio teismo išaiškinta, kad šioje CMR konvencijos normoje įtvirtinta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė: vežėjas joje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nustatytų 17 straipsnio 2 ir 4 dalyse. Atsakomybę šalinančių pagrindų įrodinėjimo našta pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 1 dalį tenka vežėjui: vežėjas turi įrodyti, kad krovinys prarastas, jo trūksta ar pristatytas ne laiku dėl 17 straipsnio 2 punkte nurodytų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2012; 2013-01-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2013, kt.).

48Nagrinėjamu atveju byloje esančių įrodymų analizė teikia pagrindą konstatuoti, kad, pervežant ieškovo užsakytą krovinį, buvo sugadinta jo dalis – 4 iš 10 vežtų palečių bituminės dangos arba 1260 kv. m iš 3150 kv. m, arba 440 kg iš 1100 kg vežto krovinio (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

49Atsakovas remiasi tuo, kad šiuo atveju yra CMR konvencijos 17 straipsnio 4 dalies b punkte įtvirtintas pagrindas atleisti vežėją nuo atsakomybės, nes ginčo krovinio dalis sugadinta dėl to, jog krovinys buvo netinkamai įpakuotas.

50Tam, kad vežėjas būtų atleistas nuo atsakomybės šiuo pagrindu, turi būti nustatytos tokios aplinkybės: 1) krovinys, kurį reikėjo įpakuoti, buvo vežamas neįpakuotas arba blogai įpakuotas; 2) krovinio neįpakavimas ar netinkamas įpakavimas buvo krovinio sugadinimo priežastis.

51Pagal CMR konvencijos 8 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę bei įrašyti motyvuotas pastabas. Jeigu vežėjas galėjo tai patikrinti, bet nepatikrino ir nenurodė važtaraštyje, preziumuojama, kad pakuotė buvo tinkama. Teismų praktikoje, atsižvelgiant į tai, kad vežėjas nėra pakavimo specialistas, laikomasi nuostatos, jog vežėjui būtina fiksuoti tik paprastus, išoriškai matomus krovinio pakuotės defektus. Vežėja yra įpareigotas fiksuoti kiekvieną pakavimo pažeidimą arba trūkumą, kurį jis gali pamatyti, ir turi arba atsisakyti priimti krovinį (nebent turėtų galimybę pats jį tinkamai apsaugoti), arba pažymėti apie tai važtaraštyje. Jeigu prekėms tikrai gresia pavojus dėl jų pakuotės, vežėjo pareiga yra imtis priemonių jas apsaugoti arba, įrašius pastabas važtaraštyje, perkelti riziką krovinio siuntėjui. Jeigu pakuotės trūkumai pastebimi vežant krovinį, vežėjas turi imtis priemonių užkirsti kelią krovinio sugadinimui ir, vadovaujantis CMR konvencijos 14 straipsniu, siekti gauti asmens, turinčio teisę disponuoti kroviniu, nurodymų.

52Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad byloje nėra duomenų, jog ginčo kroviniui – bituminei dangai – transportuoti yra nustatyti specialaus įpakavimo reikalavimai. Ieškovo pateiktame siurvejerio raporte, kuris yra rašytinis įrodymas, parengtas specialių žinių krovinių gabenimo srityje turinčių specialistų, nurodyta, kad bituminės dangos ritiniai ant paletės supakuoti gamykloje, aptraukiant juos ir pritvirtinant prie medinio padėklo termo plėvele; šis pakavimo būdas yra standartinis ir tinkamas pervežti auto transportu.

53Faktinio vežėjo UAB „Vito transportas“ vadovas ir ginčo krovinį vežęs vairuotojas A. F., duodami paaiškinimus teismo posėdyje, nurodė, jog, priimant ginčo krovinį vežti, išorinių pakuotės pažeidimų nebuvo (CPK 186 straipsnis). Kartu trečiojo asmens UAB „Vito transportas“ vadovas, trečiasis asmuo A. F. nurodė, kad jau kraunant krovinį buvo matyti, kad bituminė danga buvo ant netinkamų palečių, netinkamai supakuota, rulonai - nesutvirtinti. Pasak trečiųjų asmenų, apie tai jie informavo trečiojo asmens UAB „Adictus“, su kuriuo UAB „Vito transportas“ sudarė ginčo krovinio vežimo sutartį, atstovus, tačiau gavo nurodymą vežti krovinį, tik sutvirtinti lentomis (2017-04-13 teismo posėdžio garso įrašas). Šie trečiųjų asmenų argumentai reikšmingi susitariančių vežėjų ir faktinio vežėjo tarpusavio atsakomybės santykiams, tačiau neturi teisinės reikšmės sprendžiant ieškovo, kaip siuntėjo, reikalavimą susitariančiajam vežėjui dėl nuostolių, vežimo metu sugadinus dalį krovinio, atlyginimo, nes byloje nėra įrodymų, kad susitariantieji vežėjai ar faktinis vežėjas būtų kreipęsi į ieškovą dėl netinkamos užsakyto pervežti krovinio pakuotės, CMR važtaraštyje nėra jokių įrašų apie krovinio pakuotės trūkumus. Tokio elgesio rizika tenka vežėjams.

54Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovo, trečiųjų asmenų pozicija dėl netinkamos ginčo krovinio pakuotės iš esmės grindžiama vien jų subjektyviais paaiškinimais, jog bituminės dangos pakuotės turi būti tvirtesnės, nei buvo supakuota ginčo atveju. Tretieji asmenys taip pat remiasi trečiojo asmens Ergo Insurance išvada dėl nepakankamo krovinio įpakavimo ar jo trūkumų, tačiau pažymėtina, kad ši išvada padaryta draudimo bendrovės, kuri yra faktinio vežėjo civilinės atsakomybės draudikas, taigi turi tiesioginį interesą dėl kilusio ginčo baigties, žalų ekspertų atliktu tyrimu. Šio rašytinio įrodymo turinio analizė, vertinant šį įrodymą kitų byloje surinktų įrodymų visumos kontekste, neteikia pagrindo daryti išvadą, kad draudimo bendrovės specialistų išdėstyti argumentai patvirtina, jog ginčo krovinio sugadinimą lėmė būtent netinkamas (nepakankamas) įpakavimas. Kitų patikimų įrodymų, kurie pagrįstų atsakovo, trečiųjų asmenų poziciją dėl netinkamos krovinio pakuotės, į bylą nepateikta, nors būtent vežėjams tenka pareiga įrodyti aplinkybę, kuria ja remiasi kaip pagrindu, atleidžiančiu vežėją nuo atsakomybės (CPK 178 straipsnis).

55Ieškovas teigia, kad ginčo krovinio sugadinimą lėmė instrukcijų dėl krovinio tvirtinimo nesilaikymas – vežėjas neužtikrino, kad krovinys būtų tinkamai sutvirtintas vežti.

56Tiek ieškovo ir atsakovo sudarytoje Sutartyje Nr. 1, tiek atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Adictus“ sudarytoje Sutartyje Nr. 2 buvo įrašyta griežta instrukcija dėl krovinio tvirtinimo diržais, kad paletės neišvirstų. Trečiųjų asmenų UAB „Adictus“ ir UAB „Vito transportas“ sudarytoje Sutartyje Nr. 3 nėra instrukcijų faktiniam vežėjui dėl ginčo krovinio tvirtinimo. Tačiau teismo proceso metu trečiojo asmens UAB „Vito transportas“ vadovas, trečiasis asmuo A. F. (vairuotojas, faktiškai vežęs ginčo krovinį) nurodė, kad, atvykus krautis krovinio, buvo akivaizdu, jog tokio krovinio negalima tvirtinti diržais, nes bituminės dangos rulonai dėl tokio tvirtinimo būtų sugadinti. Tretieji asmenys paaiškino, kad apie tai, jog ginčo krovinys negali būti tvirtinamas diržais, jie informavo UAB „Adictus“ ir gavo nurodymą krovinį visgi vežti, tvirtinant lentomis. Tretieji asmenys, atsakydami į teismo klausimą, ar sutvirtinimas lentomis buvo pakankamas, nurodė, kad turėjo dvi tvirtinimo lentas, jas ir panaudojo, nes tvirtinimo lentos yra brangios, jų vežėjas neturi daug (2017-04-13 teismo posėdžio garso įrašas).

57Pažymėtina, kad vežėjas, manydamas, jog siuntėjo instrukcija tvirtinti ginčo krovinį diržais visiškai netinkama, turėjo arba atsisakyti vežti krovinį, arba padaryti atitinkamą įrašą CMR važtaraštyje, prašyti papildomų siuntėjo instrukcijų. To nepadarius, neigiami padariniai tenka vežėjui.

58Nagrinėjamu atveju ieškovas, siekdamas paneigti atsakovo ir trečiųjų asmenų argumentus dėl netinkamos ginčo krovinio pakuotės, pateikė UAB „Klaipėdos Netas“ siurvejerio raportą, kuriame nurodyta, kad bituminės dangos ritiniai ant paletės supakuoti gamykloje, šis pakavimo būdas yra standartinis ir tinkamas pervežti auto transportu. Be to, šešios paletės, kurios buvo įpakuotos taip pat, neišvirto ir transportavimo metu niekaip nebuvo pažeistos, tai patvirtina, jog pakavimo būdas buvo tinkamas ir pakankamas pervežti; esant netinkamam įpakavimui būtų nuvirtusios visos vežamos paletės (CPK 197 straipsnio 1 dalis).

59Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Teismas įvertina ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos gali daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02- 15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Be to, vertindamas įrodymus, teismas turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011).

60Remdamasis nurodytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis išanalizavęs šioje byloje esančių įrodymų visimą, teismas prieina prie išvados, kad atsakovas, tretieji asmenys nepateikė pakankamai įrodymų, kurie pagrįstų, jog ginčo krovinio dalies sugadinimą jo vežimo metu lėmė netinkamas įpakavimas ir kad būtent netinkama pakuotė buvo krovinio dalies sugadinimo priežastis (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Byloje surinktų įrodymų analizė leidžia teigti, kad ginčo krovinio dalies sugadinimą lėmė nepakankamas ginčo krovinio, kuris buvo vežamas kaip dalinis krovinys antroje pakrovimo vietoje, tvirtinimas, dėl to dalis palečių išvirto ir vežimo metu buvo pažeista bituminės dangos pakuotė (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Pripažintini pagrįstais ieškovo atstovo argumentais, kad jeigu ginčo krovinio pakuotė būtų netinkama transportuoti, tai būtų sugadintas visas krovinys, tuo tarpu šiuo atveju 60 proc. krovinio liko nepažeista.

61Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju yra visos būtinos sąlygos taikyti atsakovui, kaip susitariančiajam vežėjui, civilinę atsakomybę už ginčo krovinio dalies sugadinimą. Minėta, 2015-07-22 Sutartyje Nr. 1 atsakovas, be kita ko, įsipareigojo atsakyti už viso ar dalies krovinio sugadinimą, o pagal – CMR konvencijos 3 straipsnio nuostatas atsakovas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi. Įrodytas neteisėtas atsakovo neveikimas, neužtikrinant krovinio gabenimo, apsaugant jį nuo sugadinimų; ieškovas patyrė nuostolių dėl krovinio dalies sugadinimo; nuostoliai ieškovui atsirado susitariančiajam vežėju neužtikrinus saugaus krovinio gabenimo – priežastinis ryšys. Atsakovas, neįrodęs CMR konvencijos 17 straipsnio 4 dalies b punkte įtvirtinto pagrindo atleidžiančio vežėją nuo atsakomybės, turi pareigą atlyginti ieškovo nuostolius dėl krovinio dalies sugadinimo.

62Dėl nuostolių dydžio

63CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo, pavėluoto pristatymo prezumpciją (17, 18 straipsniai), nustato ir tam tikras garantijas, kuriomis riboja vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydį (CMR konvencijos 23 straipsnio 1–3 punktai, 25, 28 straipsniai).

64CMR konvencijos 25 straipsnio, reglamentuojančio nuostolių atlyginimą krovinio sugadinimo atveju, 1 dalyje nustatyta, kad krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, apskaičiuotai pagal 23 straipsnio 1, 2, 4 punktų nuostatas. CMR konvencijos 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Pagal šio straipsnio 2 dalį krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o kai tokių nėra, pagal rinkos, o jei nėra ir tokių, tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Aptariamo straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad taip pat turi būti kompensuojamas visas užmokestis už vežimą, muitų rinkliavas ir mokesčius bei kitos su krovinio vežimu susijusios išlaidos, jeigu prarastas visas krovinys, ir proporcingai nuostolio dydžiui, praradus dalį krovinio; kiti nuostoliai nekompensuojami (CMR konvencijos 23 straipsnio 4 dalis).

65Pažymėtina, kad atsakovas, kvestionuodamas ieškovo reikalaujamų nuostolių dydį, nepagrįstai remiasi CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalies nuostata, kad kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio.

66Minėta, kad nuostolių atlyginimą krovinio sugadinimo atveju reglamentuoja CMR konvencijos 25 straipsnis, kuriame nurodyta, jog nuostolių suma apskaičiuojama pagal 23 straipsnio 1, 2, 4 dalių nuostatas, t. y. CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalis, sprendžiant dėl nuostolių krovinio sugadinimo atveju, netaikoma.

67Kita vertus, net tuo atveju, jeigu nuostoliams apskaičiuoti turėtų būti vadovaujamasi CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalies nuostatomis, jos šiuo atveju nebūtų pažeistos. Sugadintos ginčo krovinio dalies svoris gali būti nustatytas iš bylos duomenų: viso krovinio bruto svoris – 1100 kg (10 t), iš viso vežta 10 palečių, 3150 kv. m bituminės dangos; sugadintos 4 paletės, 1260 kv. m bituminės dangos, taigi sugadinto krovinio bruto svoris – 440 kg. Ieškovas dar 2015-08-14 pretenzijoje atsakovui nurodė, kad pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalį maksimali kompensacija šiuo atveju galėtų būti 4667,26 Eur (440 kg sugadinto krovinio bruto svoris x (8,33 x 1,2734 (1 SDR).

68Kartu pažymėtina, kad vežėjo atsakomybės apimties krovinio sugadinimo atveju ribojimai nustatyti CMR konvencijos 25 straipsnio 2 dalyje: kompensacija negali būti didesnė kaip: a) suma, kurią reikėtų sumokėti visiškai praradus krovinį, jeigu dėl sugadinimo nuvertinamas visas krovinys; b) suma, kurią reikėtų sumokėti praradus krovinio dalį, jeigu dėl sugadinimo nuvertinama tik dalis krovinio.

69Išanalizavus ieškovo pateiktą nuostolių, patirtų vežimo metu sugadinus krovinio dalį, apskaičiavimą, darytina išvada, kad nuostolių suma apskaičiuota teisingai, nepažeidžiant CMR konvencijos nuostatų dėl vežėjo atsakomybės ribojimo.

70Byloje nustatyta, kad iš viso buvo vežama 10 palečių krovinio, t. y. 3150 kv. m. bituminės dangos; sugadintos 4 paletės bituminės dangos pakuočių, t. y. 1260 kv. m. bituminės dangos. Taigi sugadinta 40 proc. viso krovinio. Krovinį lydinčioje sąskaitoje-faktūroje Nr. WD-2015/07/M1/0005 krovinio vertė – 3087 Eur (kasacinio teismo išaiškinta, kad krovinio vertė gali būti nustatoma pagal krovinio lydinčiąją sąskaitą-faktūrą (pvz., (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2012). Atsižvelgiant į tai, kad sugadinta 1260 kv. m. bituminės dangos, kurios vieno kv. m. vertė yra 0,98 Eur, bendra nuostolių suma dėl sugadintos krovinio dalies – 1234,80 Eur (1260 kv. m x 0,98 Eur). Bylos duomenimis, sugadintą krovinio dalį ieškovas pardavė draudiko ERGO Insurance SE Lietuvos filialo pasiūlytam pirkėjui UAB „Soldus“ už 247,85 Eur (be PVM). Šia suma ieškovas sumažino apskaičiuotų nuostolių sumą iki 986,95 Eur. Remdamasis CMR konvencijos 25 straipsnio 1 dalimi, 23 straipsnio 4 dalimi, ieškovas pagrįstai ir teisingai apskaičiavo kompensuotiną vežimo užmokesčio dalį: sugadinta krovinio dalis (atėmus jos pardavimo UAB „Soldus“ kainą) yra 31,97 proc. visos krovinio vertės; pagal 2015-07-22 Sutartį Nr. 1 sulygta vežimo užmokesčio suma – 484 Eur su PVM; atsižvelgiant į tai, kad sugadinta 31,97 proc. krovinio, kompensuotina vežimo užmokesčio dalis – 154,73 Eur.

71Taigi ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo 986,95 Eur nuostolių už sugadintą krovinio dalį ir ir 154,73 Eur dydžio vežimo užmokesčio kompensacijos, iš viso – 1141,68 Eur.

72Dėl ieškovo atlikto įskaitymo

73Bylos duomenimis, 2015-11-20 ieškovas UAB „Nord Profil“ pateikė atsakovui UAB „Nestela“ dar vieną pretenziją dėl nuostolių, patirtų gavus iš dalies sugadintą krovinį, atlyginimo, taip pat nurodė, kad, vadovaudamasis CK 6.130 straipsniu, vienašališkai įskaito atsakovui pagal 2015-07-24 PVM sąskaitą-faktūrą serija NES Nr. 00088 mokėtiną 484 Eur sumą į iš atsakovo reikalaujamų 1180,55 Eur sumą.

74Nagrinėjamoje byloje pripažinus, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo 1141,68 Eur dydžio nuostolių atlyginimo, atsakovo argumentai, jog 2015-09-20 nebuvo visų CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų sąlygų įskaitymui atklikti, tampa teisiškai nereikšmingi, todėl teismas detaliau dėl jų nepasisako. Ieškovas teismo proceso metu palaikė savo poziciją, kad jo mokėtina už vežimo paslaugas UAB „Nestela“ pagal 2015-07-27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. NES 00088 suma (484 Eur (su PVM) įskaitytina į atsakovo UAB „Nestela“ ieškovui atlygintinų nuostolių sumą (1141,68 Eur).

75Aptartų bylos duomenų pagrindu darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo likusią neatlygintų nuostolių sumą – 657,68 Eur – yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

76Dėl procesinių palūkanų priteisimo

77Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios procesinėmis vadinamos palūkanos priteisiamos iš atsakovo visais atvejais, jeigu tenkinamas ieškinys ir byloje pareikštas reikalavimas tokias palūkanas priteisti. Procesinių palūkanų, išieškotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, dydžiai nurodyti CK 6.210 straipsnyje, jeigu įstatymų ar sutarties nenustatyta kitokio palūkanų dydžio.

78Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

79Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais dėl iš vežėjo priteistinų procesinių palūkanų dydžio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2011-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2012-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2012; 2013-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013; kt.), iš atsakovo UAB „Nestela“, kuris santykiuose su ieškovu yra susitariantysis vežėjas, priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą 657,68 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-08-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

80Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

81Patenkinus ieškinį, ieškovas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

82Paduodamas ieškinį el. ryšio priemonėmis, ieškovas sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio, taip pat pateikė įrodymus, kad turėjo 150 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą ir 363 Eur už siurvejerio išvadą, iš viso – 528 Eur. Šios išlaidos yra visiškai pagrįstos, todėl atlygintinos visa apimtimi (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsniai).

83Teismo proceso metu valstybė patyrė 9,72 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Patenkinus ieškinį, šios išlaidos priteistinos į valstybės biudžetą iš atsakovo (CPK 96 straipsnis).

84Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 260, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

85patenkinti ieškovo UAB „Nord Profil“ (juridinio asmens kodas 300635045) ieškinį.

86Priteisti ieškovui UAB „Nord Profil“ (juridinio asmens kodas 300635045) iš atsakovo UAB „Nestela“ (juridinio asmens kodas 303784852) 657,68 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 68 ct) nuostoliams atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 657,68 Eur (šešių šimtų penkiasdešimt septynių eurų 68 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-08-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 528 Eur (penkis šimtus dvidešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

87Priteisti iš atsakovo UAB „Nestela“ (juridinio asmens kodas 303784852) 9,72 Eur (devynis eurus 72 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB banke „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. ( - ), banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

88Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas 2016-07-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti... 4. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas UAB „Nord Profil“ ir atsakovas UAB... 5. Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Nestela“ nurodė, kad su ieškiniu... 6. Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 7. Teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas palaikė ieškinį ir prašė... 8. Teismo posėdyje atsakovo atstovė, remdamasi atsiliepime į ieškinį... 9. Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „Adictus“ atstovas advokatas... 10. Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „Vito transportas“ direktorius... 11. Teismo posėdyje trečiasis asmuo A. F. paaiškino, kad ginčo krovinio dalies... 12. Trečiojo asmens Ergo Insurance SE atstovai neatvyko į teismo posėdį,... 13. Ieškinys tenkintinas... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Nord Profil“ ir atsakovas UAB... 15. Dėl nurodyto krovinio vežimo atsakovas UAB „Nestela“ ir trečiasis asmuo... 16. Užsakytam kroviniui faktiškai vežti trečiasis asmuo UAB „Adictus“... 17. Kroviniui vežti surašytas 2015-07-23 Tarptautinis krovinių transportavimo... 18. 2015-07-27 Krovinio sugadinimo akte Nr. 1, surašytame UAB „Nord Profil“... 19. 2015-07-27 pretenzija ieškovas UAB „Nord Profil“ nurodė atsakovui UAB... 20. 2015-07-27 atsakovas UAB „Nestela“ kreipėsi į trečiąjį asmenį UAB... 21. 2015-07-28 UAB „Adictus“ kreipėsi į ERGO Insurance SE Lietuvos filialą,... 22. 2015-07-30 atsakyme į 2015-07-27 pretenziją atsakovas UAB „Nestela“... 23. 2015-08-14 pretenzija dėl nuostolių atlyginimo ieškovas UAB „Nord... 24. 2015-08-25 atsakyme į pretenziją atsakovas UAB „Nestela“ nurodė, kad jis... 25. 2015-08-20 ieškovas UAB „Nord Profil“ pateikė atsakovui UAB „Nestela“... 26. Sugadintą krovinio dalį ieškovas UAB „Nord Profil“ 2015-08-31 pardavė... 27. 2015-10-01 faktinio vežėjo UAB „Vito transportas“ civilinės atsakomybės... 28. 2015-11-20 ieškovas UAB „Nord Profil“ pateikė atsakovui UAB „Nestela“... 29. 2015-11-26 atsakyme į pretenziją atsakovas UAB „Nestela“ pakartotinai... 30. Ieškovas UAB „Nord Profil“ 2016-07-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 31. Dėl ginčo šalių teisinių santykių kvalifikavimo... 32. Nagrinėjamoje byloje kilo ieškovo ir atsakovo ginčas dėl nuostolių,... 33. Nesutikdamas su ieškiniu, atsakovas remiasi tuo, kad jis faktiškai ginčo... 34. Pagal CK 6.808 straipsnio 1 dalyje pateiktą krovinio vežimo sutarties... 35. Išanalizavus ieškovo UAB „Nord Profil“ ir atsakovo UAB „Nestela“... 36. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš krovinio pervežimo teisinių santykių,... 37. Pagal CMR konvencijos nuostatas vežimo sutartis taip pat suprantama kaip... 38. Kasacinio teismo praktikoje vežimo sutarties šalimis (dalyviais)... 39. Be to, kasacinio teismo išaiškinta, kad, nepriklausomai nuo to, ar faktiškai... 40. Nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės teikia pagrindą daryti išvadą,... 41. Dėl tinkamo atsakovo, reikalaujant nuostolių, patirtų vežimo metu sugadinus... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad pagal CMR konvencijos 36... 43. Kasacinio teismo pažymėta, kad toks CMR konvencijos 36 straipsnio nuostatų,... 44. Šiuo atveju ieškovas ieškinį pareiškė atsakovui, kaip susitariančiajam... 45. Išdėstytų motyvų pagrindu atsakovo UAB „Nestela“ argumentai, kad jis... 46. Dėl vežėjo atsakomybės už krovinio dalies sugadinimą... 47. Vežėjo atsakomybė dėl krovinio sugadinimo reglamentuojama CMR konvencijos... 48. Nagrinėjamu atveju byloje esančių įrodymų analizė teikia pagrindą... 49. Atsakovas remiasi tuo, kad šiuo atveju yra CMR konvencijos 17 straipsnio 4... 50. Tam, kad vežėjas būtų atleistas nuo atsakomybės šiuo pagrindu, turi būti... 51. Pagal CMR konvencijos 8 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas vežėjas,... 52. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad byloje nėra duomenų, jog... 53. Faktinio vežėjo UAB „Vito transportas“ vadovas ir ginčo krovinį vežęs... 54. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovo, trečiųjų asmenų pozicija... 55. Ieškovas teigia, kad ginčo krovinio sugadinimą lėmė instrukcijų dėl... 56. Tiek ieškovo ir atsakovo sudarytoje Sutartyje Nr. 1, tiek atsakovo ir... 57. Pažymėtina, kad vežėjas, manydamas, jog siuntėjo instrukcija tvirtinti... 58. Nagrinėjamu atveju ieškovas, siekdamas paneigti atsakovo ir trečiųjų... 59. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 60. Remdamasis nurodytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis išanalizavęs šioje... 61. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nagrinėjamu... 62. Dėl nuostolių dydžio ... 63. CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl... 64. CMR konvencijos 25 straipsnio, reglamentuojančio nuostolių atlyginimą... 65. Pažymėtina, kad atsakovas, kvestionuodamas ieškovo reikalaujamų nuostolių... 66. Minėta, kad nuostolių atlyginimą krovinio sugadinimo atveju reglamentuoja... 67. Kita vertus, net tuo atveju, jeigu nuostoliams apskaičiuoti turėtų būti... 68. Kartu pažymėtina, kad vežėjo atsakomybės apimties krovinio sugadinimo... 69. Išanalizavus ieškovo pateiktą nuostolių, patirtų vežimo metu sugadinus... 70. Byloje nustatyta, kad iš viso buvo vežama 10 palečių krovinio, t. y. 3150... 71. Taigi ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo 986,95 Eur nuostolių už... 72. Dėl ieškovo atlikto įskaitymo... 73. Bylos duomenimis, 2015-11-20 ieškovas UAB „Nord Profil“ pateikė atsakovui... 74. Nagrinėjamoje byloje pripažinus, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš... 75. Aptartų bylos duomenų pagrindu darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas... 76. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 77. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų... 78. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio procesines palūkanas... 79. Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalimi ir... 80. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 81. Patenkinus ieškinį, ieškovas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų... 82. Paduodamas ieškinį el. ryšio priemonėmis, ieškovas sumokėjo 15 Eur... 83. Teismo proceso metu valstybė patyrė 9,72 Eur procesinių dokumentų įteikimo... 84. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 260,... 85. patenkinti ieškovo UAB „Nord Profil“ (juridinio asmens kodas 300635045)... 86. Priteisti ieškovui UAB „Nord Profil“ (juridinio asmens kodas 300635045)... 87. Priteisti iš atsakovo UAB „Nestela“ (juridinio asmens kodas 303784852)... 88. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...