Byla e2A-796-227/2018
Dėl 7830 Eur nuostolių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Margaritos Dzelzienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Danguolės Smetonienės, Birutės Valiulienės, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-9094-545/2017 pagal ieškovės UAB „Vilbora“ ieškinį atsakovui S. M. su trečiuoju asmeniu UAB „Elpina“ dėl 7830 Eur nuostolių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Vilbora“ prašė priteisti iš atsakovo S. M. 7830 Eur nuostolių; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamos nuo ieškinio priėmimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 176,18 Eur žyminio mokesčio, 530 Eur advokato atstovavimo išlaidų, 96,95 Eur antstolio vykdymo išlaidų.

72.

8Nurodė, kad atsakovas nuo 2014-12-15 iki 2016-07-31 ėjo UAB „Vilbora“ direktoriaus pareigas. 2015-01-06 S. M., būdamas UAB „Vilbora" (nuomotojas) direktoriumi ir UAB „Elpina“ (nuomininkas), atstovaujama direktorės, S. M. sutuoktinės, J. M., sudarė sutartį (toliau - Sutartis) dėl vilkiko ir puspriekabės nuomos. Atsakovas, sudarydamas Sutartį su UAB „Elpina“, veikė priešingai bendrovės interesams, kadangi Sutarties sąlygos naudingos išimtinai atsakovo sutuoktinės įmonei UAB „Elpina“. Sutartimi įsipareigojimus buvo prisiėmęs išimtinai nuomotojas: apmokėti nuomininkui visas su vilkiko su puspriekabe eksploatacija susijusias išlaidas, jeigu šios išlaidos susidaro nepriklausomai nuo nuomininko valios ir veiksmų, apmokėti nuomininko patirtas išlaidas susijusias su vilkiko ar puspriekabės, kurį UAB „Elpina“ naudojo savo reikmėms, remontui pagal pateiktas nuomininko sąskaitas bei apmokėti draudimo išlaidas. Tuo tarpu vienintelis nuomininko įsipareigojimas tvarkingai naudoti transporto priemonę, kas ir taip privalu pagal nuomos sutarties esmę. Tokie nuomotojo prisiimti įsipareigojimai akivaizdžiai rodo, jog jie priešingi UAB „Vilbora“ veiklos tikslams yra akivaizdžiai nuostolingi ir ekonomiškai nenaudingi, kadangi akivaizdžiai viršija normalią ūkinę riziką. Po atsakovo atleidimo paaiškėjo, kad nuo 2015-01-06 iki 2016-07-31 iš UAB „Vilbora“ banko sąskaitos buvo apmokami kelių mokesčiai ir perkamas kuras už išnuomotų vilkiko ir puspriekabės naudojimą. UAB „Vilbora“ už kelių mokesčius ir nupirktą kurą į UAB STATOIL FUEL RETAIL LIETUVA sąskaitą pervedė 7830 Eur. Kelių mokesčiai ir kuro pirkimas niekaip negali būti priskiriami prie eksploatacinių išlaidų, kurias Sutarties 2.2 p. įsipareigojo apmokėti nuomotojas, jie vertintini kaip išlaidos, kurios susidaro priklausomai nuo nuomininko valios. Todėl S. M. neturėjo jokio teisinio pagrindo iš UAB „Vilbora“ sąskaitos mokėti kelių mokesčius ir pirkti kurą, nes juos privalėjo apmokėti pati UAB „Elpina“, kuri faktiškai ir naudojosi vilkiku su puspriekabe. Tokiais savo veiksmais S. M. padarė 7830 Eur nuostolių galimai siekdamas pasipelnymo šeimos labui.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimu ieškovės ieškinys patenkintas, iš atsakovo ieškovei priteista 7830 Eur patirtų nuostolių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (7830 Eur) iki civilinės bylos iškėlimo teisme (2017-01-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 176,18 Eur žyminio mokesčio, 530 Eur advokato atstovavimo išlaidų, 96,95 Eur antstolio vykdymo išlaidų, taip pat valstybei priteista 6,77 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

124.

13Teismas nustatė, kad S. M. ėjo UAB „Vibora“ direktoriaus pareigas nuo 2014-12-15 iki 2016-07-31. 2015-01-06 UAB „Vilbora" (nuomotojas), atstovaujamas direktoriaus S. M., UAB „Elpina“ (nuomininkas), atstovaujama direktorės J. M. (atsakovo sutuoktinės), sudarė sutartį dėl vilkiko VOLVO, indentifikavimo Nr. ( - ), v.n.. ( - ) baltos spalvos ir puspriekabės SCHMITZ, indentifikavimo Nr. ( - ), pilkos spalvos, nuomos nuo 2015-01-06 iki 2016-12-31, nustatant vilkiko su puspriekabe vieno mėnesio nuomos kainą 1200 Eur plius PVM (Sutarties 3.1., 4.1 p.p.). Šios Sutarties 2.1. p.. sutarties šalys taip pat susitarė, kad nuomininkas įsipareigoja tvarkingai naudoti išsinuomotą vilkiką su puspriekabe, reikalui esant jį remontuoti, o remonto išlaidų sąskaitas išrašyti nuomotojui, t.y. remonto bei draudimo išlaidas prisiima apmokėti nuomotojas. Šios sutarties 2.2. p. sutarties šalys susitarė, kad nuomotojas (UAB „Vilbora“) įsipareigoja perduoti nuomininkui vilkiką su puspriekabe tvarkingame stovyje, apmokėti nuomininkui visas vilkiko su puspriekabe eksploatacija susijusias išlaidas, jeigu šios išlaidos susidaro nepriklausomai nuo nuomininko valios ir veiksmų. Taip pat apmokėti einamųjų remontų išlaidas pagal pateiktas nuomininko sąskaitas, apmokėti draudimo išlaidas. Nustatė, kad nuo 2015-01-06 iki 2016-07-31, iš UAB „Vilbora“ banko sąskaitos už UAB „Elpina“, kuri buvo vilkiko bei puspriekabės nuomininkas apmokėtas kelių mokestis, viso 7830 Eur sumoje. Teismas sprendė, kad pagal Sutarties 2.2. p. kelių mokesčius turėjo mokėti UAB „Elpina“, nes šis mokestis priklauso nuo nuomininko valios ir veiksmų, todėl pagrindo ieškovei atlikti mokėjimus nebuvo.

145.

15Pripažino, kad ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui - UAB „Vilbora“ buvusiam vadovui S. M. deliktinės civilinės atsakomybės pagrindais. Teismas vadovavosi Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87, 6.246, 6.248 straipsnių, Akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 19 straipsnio 8 dalies nuostatomis, sprendė, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas UAB „Vilbora“ direktoriumi, sumokėjo kelių mokesčius už nuomininką UAB “Elpina“ iš gautų nuompinigių be jokio teisėto pagrindo; ši pareiga (mokėti kelių mokesčius) buvo priskirta pagal Sutarties 2.2. p. trečiajam asmeniu; sumokėtų sumų (kelių mokesčio) kompensavimo nereikalavo iš UAB „Elpina“, nevykdė pareigos vengti interesų konflikto, nes 2015-01-06 d. nuomos sutartį sudarė su UAB „Elpina“, atstovaujamos sutuoktinės direktorės J. M.. Ieškovė patyrė žalą dėl to, kad įmonės vadovas (atsakovas) be pagrindo už nuomininką UAB „Elpina“ pervedė STATOIL FUEL RETAIL LIETUVA 7830 Eur kelių mokestį, iš šios sumos iš nuomininko neišreikalavo bei laiku nesikreipė į teismą dėl 7830 Eur priteisimo iš trečiojo asmens, t.y. nuostoliai neišieškoti. Pažymėjo, kad atsakovo teiginys, jog UAB „Elpina“ patyrė 3708,06 Eur išlaidų dėl vilkiko gedimo, kuriuos įskaitė į nuomos kainą bei dėl 18540,20 Eur išlaidų, kuriuos įskaitė į nuomos kainą nagrinėjamoje byloje neturi įtakos, nes yra kitos bylos nagrinėjimo objektas, o 2017-10-04 sąskaitos išraše UAB „Elpina“ nurodė, kad kelių mokestis taip pat sudaro 7830 Eur suma. Pripažino, kad atsakovas nepaneigė CK 6.248 straipsnio 1 dalyje numatytos skolininko kaltės prezumpcijos, o atsakovo motyvai neturi įtakos šios civilinės bylos išsprendimui (pvz. žodiniai susitarimai, kurie prieštarauja šalių sudarytai ginčo sutarčiai dėl nuomos, kortelės naudojimo tvarkos ir kt.). Sprendė, kad atsakovo veiksmuose yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, be to, atsakovas, būdamas UAB „Vilbora“ direktoriumi netinkamai vykdė CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, todėl jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straispnio 1 dalimi iš atsakovo priteistos procesinės palūkanos. Ieškinį patenkintus iš atsakovo ieškovei bei valstybei priteistos bylinėjimosi išlaidos, paliktos galioti taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

16III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai

176.

18Apeliaciniu skundu atsakovas S. M. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

197.

20Nurodo, kad S. M. civilinę atsakomybę ieškovė kildino iš delikto, tuo tarpu teismas taikė sutartinius teisinius santykius reglamentuojančias normas. Teismas, remdamasis Sutarties 2.2. p. nustatė, kad kelių mokesčius turėjo mokėti UAB „Elpina“, nors dėl to ginčo nekilo. UAB ,,Elpina laikėsi pozicijos, kad ji sutinka sumokėti kelių mokestį, tačiau tam būtina gauti oficialų UAB ,,Vilbora” reikalavimą – sąskaitą, ką UAB ,,Vilbora” daryti atsisakė. Susiklostė akivaizdi priešprieša, kai iš buvusio vadovo reikalaujama priteisti sumą žalos atlyginimo pagrindu, kai pati ieškovė šios sumos nereikalauja mokėti iš tai privalančio daryti asmens, kuris savo prievolės net neginčija.

218.

22Teismas nustatė, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas UAB „Vilbora“ direktoriumi, sumokėjo kelių mokesčius už nuomininką UAB ,,Elpina“ iš gautų nuompinigių be jokio teisėto pagrindo, o ši pareiga (mokėti kelių mokesčius) buvo priskirta Sutarties 2.2. p. pagrindu trečiajam asmeniu. Su tuo atsakovas nesutinka. Teismas nei vienoje vietoje nenurodė, kur nustatytas draudimas ar negalimumas vienam subjektui padengti kito subjekto prievoles, o vėliau jas kompensuoti iš pastarojo. Atsakovas aiškiai nurodė, kad kelių mokesčio nuskaitymo įrenginys buvo susietas su transporto priemonės valstybiniais numeriais ir savininku, t.y. UAB ,,Vilbora”, todėl kelių mokestis turėjo ir galėjo būti mokamas UAB ,,Vilbora” vardu. Teismas, o ir ieškovas neįrodinėjo, kad S. M. privalėjo keisti kelių mokesčio atpažinimo įrenginį, tad nenustačius ir net neįrodinėjus šios aplinkybės kelių mokestis galėjo būti mokamas tik UAB ,,Vilbora” vardu. Tai neprieštarauja ir nepaneigia Sutarties 2.2. punkto ir neatleidžia UAB ,,Elpina” nuo pareigos kompensuoti UAB ,,Vilbora” sumokėtą kelių mokestį, tik pastarojo reikia pareikalauti, kadangi UAB ,,Elpina” formaliąja prasme (nesant sąskaitos) nežino ir negali žinoti kokio dydžio mokestis mokėtinas, kadangi kelių mokestis priklauso nuo atitinkamais keliais nuvažiuotų kilometrų skaičiaus ir nėra fiksuotas. Teismas turėjo konkrečiai nurodyti, kur įtvirtintas draudimas apmokėti kelių mokestį, o vėliau pareikalauti šį mokestį kompensuoti kito subjekto. Mokestine prasme subjektui apmokėjus kelių mokestį - jis patyrė sąnaudas ir jas įtraukė į leidžiamus atskaitymus. Vėliau, pareikalaudamas šių išlaidų padengimo paslaugos tiekėjas išrašo sąskaitą - faktūrą paslaugos gavėjui, tame tarpe nurodydamas ar atitinkamos sumos apmokestintinos pridėtinės vertės mokesčiu. Paslaugos gavėjas šią sąskaitą priima, taip pat įtraukia į apskaitą ir leidžiamus atskaitymus ir šią sąskaitą apmoka arba įskaito priešpriešinius vienarūšius reikalavimus. Ši praktika yra standartinė ir įprasta, o atitinkamų sąskaitų neišrašymas laikytinas net gi baustinu veiksmu, kadangi tokiu būdu neatsispindi tikroji sandorio finansinė išraiška, nuo ko ir yra skaičiuojami mokesčiai. UAB ,,Vilbora” jokia forma nepareikalavo iš UAB ,,Elpina” padengti atitinkamai jos sumokėtą kelių mokestį. Būtų galima sutikti ir ieškoti vadovo atsakomybės tuo atveju, kai paslaugą gavęs asmuo vėliau savo prievolės vengia, šios prievolės įvykdymas kaip nors apsunkinamas ar pan., bet nagrinėjamu atveju teismas sumas pagal apmokėtiną sąskaitą, kuri dar ir nebuvo išrašyta, priteisė iš vadovo.

239.

24Teismas sprendė, kad ieškovės žala patirta dėl to, kad įmonės vadovas (atsakovas) be pagrindo už nuomininką UAB „Elpina“ pervedė 7830 Eur kelių mokestį, ir šios sumos iš nuomininko neišreikalavo bei laiku nesikreipė į teismą dėl 7830 Eur priteisimo iš trečiojo asmens, t.y. nuostoliai neišieškoti. Tokiu būdu teismas nurodo, kad ne tik kelių mokesčio apmokėjimas, bet tarsi ir jo savalaikis neišreikalavimas laikytinas neteisėtu veikimu, sukėlusiu nuostolius. Tačiau pastebėtina, kad atsakovas jau daugiau kaip pusantrų metų nėra ieškovo vadovas, neaišku, kodėl kitas vadovas neišrašė sąskaitos ir kodėl vieno vadovo sąskaitos neišrašymas laikomas neteisėtais veiksmais, o kito ne. Neišrašius sąskaitos pati ieškovė neįgijo reikalavimo teisės.

2510.

26Nesutinka, kad dėl jo neteisėtų veiksmų padaryta žala ieškovei, kadangi dėl 7830 Eur kelių mokesčio už nuomininką pervedimo ieškovė patyrė veiklos sąnaudas, kurių vėliau nepareikalavo iš paslaugos gavėjo. Teismas iškraipė įmonių tarpusavio santykių esmę ir akivaizdžiai painiodamas sąvokas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Teismas atsakovo atsakomybę kildino iš civilinės atsakomybės, o motyvuodamas neteisėtus veiksmus (pinigų apmokėjimą negavus atsiskaitymo iš kito subjekto), manytina, kad juos grindė darbo teise. Šiuo atveju, jei atsakovas ir padarė kokį pažeidimą, tai neišrašė sąskaitos UAB ,,Elpina”, t.y. neatliko išimtinai buhalterinio veiksmo, visiškai neįtakojančio pačios subjektinės teisės, todėl jam galima taikyti drausminę, bet ne civilinę atsakomybę. Taikydamas atsakovui civilinę atsakomybę ir nenustatydamas atsakovo kaltė formos (tyčios arba didelio neatsargumo, teismas šiurkščiai pažeidė tiek įstatymą, tiek ir nukrypo nuo aktualios teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017).

2711.

28Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo jo netenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismui, siekiant nustatyti kokios buvo atsakovo, kaip UAB „Vilbora“ direktoriaus, pareigos su UAB „Elpina“ sudarytos sutarties apimtyje, reikėjo išaiškinti vilkiko su puspriekabe nuomos sutarties nuostatas. Taigi teismui konstatavus, kad pagal Sutarties 2.2. p. kelių mokesčius turėjo mokėti UAB „Elpina“, buvo padaryta išvada, kad atsakovas kaip juridinio asmens vadovas neturėjo jokio pagrindo mokėti už UAB „Elpina“ šio kelių mokesčio. Toliau byloje atsakovo kaip juridinio asmens vadovo atsakomybės klausimas buvo sprendžiamas deliktinės civilinės atsakomybės pagrindu. Argumentai apie tai, kad UAB „Vilbora“ atsisakė išrašyti sąskaitą UAB „Elpina“ nelogiški, kadangi būtent atsakovas ir turėjo išrašinėti sąskaitas UAB „Elpina“, jis atliko pavedimus už UAB „Elpina“. Dabar atsakovas siūlo ieškovei atgaline data išrašyti sąskaitą UAB „Elpina“ už sumokėtus kelių mokesčius užsienyje už laikotarpį, kai pats atsakovas ėjo direktoriaus pareigas, tokiu būdu siūlo klastoti buhalterinius dokumentus. Faktas apie juridinio asmens vadovo veiksmus, kai be jokio pagrindo iš UAB „Vilbora“ banko sąskaitos buvo apmokami kelių mokesčiai, paaiškėjo tik po to, kai ieškovė perėmė automobilį į savo dispoziciją, t.y. 2016 m. rugsėjo mėn. Atsakovas pats sau prieštarauja teigdamas, kad nieko blogo nėra tame, kad jis atliko mokėjimus, taip pat imasi gynybinės versijos apie tai, jog kelių mokesčio nuskaitymo įrenginys buvo susietas su transporto priemonės valstybiniais numeriais ir savininku, ir neva dėl to tik savininkas galėjo atlikti pavedimus, kas neatitinka tikrovės. Pozicija, kad nėra jokio draudimo neišrašant trečiajam asmeniui jokių sąskaitų, atlikti mokėjimo pavedimus iš UAB „Vilbora“ sąskaitos už UAB „Elpina“, tik dar kartą parodo atsakovo, kaip juridinio asmens vadovo neatsakingumą, veikimą priešingai bendrovės interesams, lojalumo pareigos nevykdymą (CK 2.87 str.). Vykdydamas fiduciarines pareigas, juridinio asmens vadovas turi pareigą valdyti bendrovę kaip protingas, atsakingas bei sąžiningas asmuo ir atsakyti už netinkamą pareigų atlikimą. Todėl atsakovas, eidamas direktoriaus pareigas ir disponuodamas UAB „Vilbora“ lėšomis, turėjo veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam asmeniui, vengti asmeninių ir juridinio asmens interesų konflikto. ABĮ 19 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Be to, pats atsakovas pripažįsta, kad atitinkamų sąskaitų neišrašymas laikytinas netgi baustinu veiksmu, kadangi tokiu būdu neatsispindi tikroji sandorio finansinė išraiška, nuo ko ir yra skaičiuojami mokesčiai mokėtini į biudžetą. Jeigu S. M., būdamas juridinio asmens vadovu, būtų elgęsis taip, kad kiekvieną kartą, prieš atlikdamas mokėjimus būtų išrašęs sąskaitą UAB „Elpina“, juridinio asmens vadovo deliktinės atsakomybės klausimas bylos nagrinėjimo dalyko apimtyje net nebūtų keliamas. Atsakovas veikė ne tokiu būdu, kuris būtų naudingas vadovaujamos įmonės interesams, bet priešingai, veikė akivaizdžiai priešingai bendrovės interesams, pažeidė sąžiningumo, protingumo bei lojalumo pareigas, nevykdė pareigos vengti interesų konflikto. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017 ginčo atveju visiškai nėra aktuali, kadangi atsakovui, kaip juridinio asmens vadovui, taikytina atsakomybės rūšis yra aiški, ji kildinama iš valdymo organo kompetencijos pažeidimo. Kadangi CK 2.87 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos yra specialios ir saisto tik juridinio asmens valdymo organo narį, o ne bet kurį darbuotoją, šių pareigų pažeidimas užtraukia vadovui civilinę atsakomybę.

2912.

30Trečiasis asmuo UAB „Elpina“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

31IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3213.

33Atsakovo apeliacinis skundas netenkintinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

3414.

35Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 str. 2 d.).

3615.

37Byloje neginčijamos aplinkybės, kad 2015-01-06 S. M., eidamas UAB „Vibora“ direktoriaus pareigas bei atstovaudamas ieškovę UAB „Vilbora" (nuomotojas), sudarė sutartį su UAB „Elpina“ (nuomininkas), atstovaujama direktorės J. M. (atsakovo sutuoktinės), dėl vilkiko ir puspriekabės nuomos nuo 2015-01-06 iki 2016-12-31. Šios sutarties 2.2. p. sutarties šalys susitarė, kad nuomotojas (UAB „Vilbora“) įsipareigoja perduoti nuomininkui vilkiką su puspriekabe tvarkingame stovyje, apmokėti nuomininkui visas vilkiko su puspriekabe eksploatacija susijusias išlaidas, jeigu šios išlaidos susidaro nepriklausomai nuo nuomininko valios ir veiksmų. Taip pat apmokėti einamųjų remontų išlaidas pagal pateiktas nuomininko sąskaitas, apmokėti draudimo išlaidas. Byloje neginčijama, kad laikotarpyje nuo 2015-01-06 iki 2016-07-31, iš UAB „Vilbora“ banko sąskaitos už UAB „Elpina“ buvo apmokėtas kelių mokestis UAB STATOIL FUEL RETAIL LIETUVA, viso 7830 Eur sumoje. Kelių mokesčiai nepriskirtini prie eksploatacinių išlaidų, kurias Sutarties 2.2 p. įsipareigojo apmokėti nuomotojas, šios išlaidos susidaro priklausomai nuo nuomininko – trečiojo asmens – valios, todėl akivaizdu, kad atsakovas neturėjo pareigos apmokėti už trečiajį asmenį kelių mokesčio, kas šiuo atveju buvo padaryta.

3816.

39Apeliantas iš esmės neginčija teismo išvados, kad pagal Sutarties 2.2. p. kelių mokesčius turėjo mokėti būtent UAB „Elpina“. Tačiau nesutinka, kad jis, kaip ieškovės vadovas negalėjo atlikti mokėjimų už trečiąjį asmenį ir jo veiksmai buvo neteisėti, teigia, kad tokio draudimo nėra, be to, kelių mokesčio nuskaitymo įrenginys buvo susietas su transporto priemonės valstybiniais numeriais ir savininku, t.y. UAB ,,Vilbora”, todėl kelių mokestis turėjo ir galėjo būti mokamas UAB ,,Vilbora” vardu. Apelianto nuomone, ieškovė turi galimybę išrašyti trečiajam asmeniui sąskaitą-faktūrą ir pareikalauti padengti atitinkamai jos sumokėtą kelių mokestį, o ne reikalauti iš atsakovo išmokėtą sumą priteisti. Mano, kad, net ir pripažinus, jog atsakovas padarė pažeidimą neišrašydamas sąskaitos UAB ,,Elpina”, t.y. neatliko išimtinai buhalterinio veiksmo, jam būtų galima taikyti drausminę, bet ne civilinę atsakomybę.

4017.

41CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys turi veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu. Ši norma aiškiai nustato, kad bendrovės vadovas turi fiduciarines pareigas bendrovei. Už šių pareigų pažeidimą vadovas atsako bendrovei pagal civilinės atsakomybės taisykles. Civilinė bendrovės vadovo atsakomybė kyla pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, kurioje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. ABĮ 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma kasacinio teismo praktikoje aiškinama kaip valdymo organo nario pareiga atitikti objektyvius rūpestingo ir kvalifikuoto verslininko kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2014 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014; ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Kadangi CK 2.87 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos yra specialios ir saisto tik juridinio asmens valdymo organo narį, o ne bet kurį darbuotoją, šių pareigų pažeidimas užtraukia vadovui ne materialinę, o civilinę atsakomybę.

4218.

43Vienasmenio juridinio asmens valdymo organo pareigos yra įtvirtintos CK bei specialiuosiuose įstatymuose. Vadovas, be kita ko, atsako už finansinės atskaitomybės parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2, 3, 4 punktai), tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą bendrovėje (BAĮ 21 straipsnio 1 dalis). Kadangi šios pareigos kyla ne iš darbo teisinių santykių, o iš juridinio asmens veiklą reglamentuojančių įstatymų, tais atvejais, kai pažeidžiamos specialiuosiuose įstatymuose nustatytos pareigos, vadovui taikoma civilinė deliktinė atsakomybė. Kasacinio teismo pažymėta, kad sprendžiant, ar bendrovės vadovui taikytina civilinė ar materialinė pagal darbo teisės normas kylanti atsakomybė, atsižvelgiama į vadovo veiksmo, sukėlusio žalą, pobūdį ir pažeistų pareigų rūšį – jei vadovas padaro žalos veikdamas pagal savo, kaip valdymo organo, kompetenciją, jam taikoma civilinė atsakomybė. Nustačius, kad vadovas bendrovei žalą padarė pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, kartu nepažeisdamas savo, kaip bendrovės vadovo, kompetencijos, jam taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Ieškovui, reiškiančiam reikalavimą taikyti vadovui civilinę atsakomybę, tenka pareiga įrodyti, kad pažeista būtent įstatyme įtvirtinta vadovo pareiga, o ne darbuotojui DK numatytos pareigos (CPK 12, 178 straipsniai).

4419.

45Nagrinėjamoje byloje ieškovė ieškinio reikalavimą priteisti padarytą žalą grindė atsakovo neteisėtais veiksmais pažeidus fiduciarines pareigas, tai, kad atsakovas, eidamas direktoriaus pareigas ir disponuodamas UAB “Vilbora” lėšomis, turėjo veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniams asmeniui, vengti asmeninių ir juridinio asmens interesų konflikto, tačiau jis sudarė su savo sutuoktinės įmone UAB “Elpina” sandorį, nevykdė pareigos vengti interesų konflikto, be pagrindo už trečiajį asmenį sumokėjo kelių mokestį ir padarė 7830 Eur nuostolį bendrovei. Todėl byloje įrodžius pareigų, nustatytų CK 2.87 straipsnyje, BAĮ 21 straipsnio 1 dalyje, pažeidimą, atsakovui būtų taikoma civilinė, o ne materialinė atsakomybė.

4620.

47Bendrovės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 12, 178 straipsniai). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo, kaip valdymo organo ar jo nario, pareigas valdant įmonę. Ieškinys atlyginti žalą taikant civilinę atsakomybę bendrovės vadovui gali būti pareikštas šiais skirtingais pagrindais: dėl vadovo veikloje įstatymu nustatytų pareigų pažeidimo, fiduciarinių pareigų pažeidimo ir (arba) netinkamo verslo sprendimo priėmimo, dėl kurių atsirado žala.

4821.

49Kasacinis teismas yra išskyręs dvi valdymo organų narių fiduciarinių pareigų grupes: bendrovės vadovo rūpestingumo (CK 2.87 straipsnio 1 dalis) ir lojalumo (CK 2.87 straipsnio 2–6 dalys), ir dėl jų plačiau pasisakęs. Rūpestingumo pareiga apima ne tik teisėto, bet ir sąžiningo bei protingo elgesio reikalavimą; vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006; 2016 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298-701/2016, 33 punktas). Lojalumo pareiga reiškia, jog juridinio asmens valdymo organo narys privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, taip pat negali naudoti juridinio asmens turto asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nustačius aplinkybes, kad vadovas bendrovės turtą ir finansus valdo ar turtu bendrovės vardu disponuoja nesilaikydamas CK 2.87 straipsnyje nustatytų principų, nevykdydamas fiduciarinių pareigų bendrovei, gali būti sprendžiama dėl jo veiksmų vykdant pareigas neteisėtumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64-248/2016). Lojalumo pareigos turinys – veikti bendrovės interesais – apima ne tik negatyvius pareigos aspektus: vengti interesų konflikto, nekonkuruoti, nesinaudoti bendrovės galimybėmis, turtu ir pan., bet ir pozityvias pareigas – visą buvimo vadovu terminą ex officio (savo iniciatyva) veikti išimtinai įmonės interesais, tai reiškia teikti pirmenybę įmonės, kurios vadovas jis yra, bet ne savo asmeniniams interesams.

5022.

51Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad vadovo rūpestingumo pareiga apima pareigą saugoti įmonės turtą, jį tinkamai įtraukti į apskaitą: bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima, be kita ko, pareigą tinkamai vesti turto apskaitą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015). Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus. Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalį visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalis Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

5223.

53Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad atsakovas trečiojo asmens naudai sumokėjo kelių mokestį, nors to pagal sutarties 2.2 punktą neturėjo daryti, nes kelių mokestis nepriskirtinas prie eksploatacinių išlaidų, atsiradusiu nepriklausomai nuo nuomininko valios, be to, net ir pripažinus, jog tarp verslo subjektų buvo susitarimas, kad kelių mokestis bus mokamas vilkiko savininko dėl su vilkiku susieto kelių mokesčių nuskaitymo įrenginio, atsakovas savalaikiai neišrašė trečiajam asmeniui sąskaitos-faktūros, nepateikė jos apmokėjimui. Todėl pripažintina, kad jis netinkamai organizavo įmonės apskaitą, atliko mokėjimus neturint tam jokio pagrindo, tikėtina, buvo ir nelojalus jo vadovaujamai bendrovei, nes mokėjimai atlikti už bendrovę, kuriai vadovavo jo sutuoktinė. Pažymėtina, kad netinkamas buhalterinės apskaitos bendrovėje organizavimas yra neteisėtas veiksmas, dėl kurio kyla žalos atlyginimo prievolė vadovui, jei nustatomos visos civilinės atsakomybės sąlygos. Atsakovas elgėsi ne ieškovės interesais, nebuvo jai lojalus, elgėsi nesąžiningai, jo veiksmuose yra akivaizdus vadovo ūkinės komercinės rizikos protingumo peržengimas ir (ar) aiškaus aplaidumo faktas. Atsakovas pažeidė rūpestingumo pareigą, o jo elgesys neatitiko teisėto, sąžiningo bei protingo elgesio reikalavimo. Todėl sutiktina, kad nepagrįstas ieškovės lėšų pervedimas vertintinas kaip vadovo fiduciarinių pareigų pažeidimas bendrovės atžvilgiu, t. y. konstatuotini atsakovo neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.).

5424.

55Apeliantas teigia, kad vien aplinkybė, jog atsakovas neišrašė sąskaitų – faktūrų 7830 Eur sumai, nepatvirtina paties žalos fakto. Nagrinėjamu atveju nustačius, jog atsakovas pažeidė fiduciarines pareigas ieškovės lėšomis sumokėdamas kelių mokestį už trečiąjį asmenį, buvo reikalinga nustatyti, ar šiais veiksmais buvo padaryta žala; jei buvo, tai kokio dydžio. Byloje nustatyta, kad pervedus ieškovės pinigus trečiajam asmeniui, ieškovei buvo padaryta 7830 Eur dydžio žala (CK 6.249 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Apeliantas minėtos prezumpcijos nenuginčijo. Atsižvelgiant į tai, kad būtent dėl atsakovo, kaip vadovo, netinkamo pareigų vykdymo, įstatymų nesilaikymo bendrovė patyrė žalą, konstatuotinas ir priežastinis ryšys tarp atsiradusios žalos ir atsakovo neteisėtų veiksmų (CK 6.247 str.). Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę atsakovui ir priteisti 7830 Eur jo veiksmais padarytą ieškovei žalą.

5625.

57Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje sprendžiamas apelianto atsakomybės klausimas pagal CK 2.87 straipsnį, todėl nėra reikšmingos atsakovo nurodytos aplinkybės, jog ieškovė turėjo galimybę iš trečiojo asmens išsireikalauti nepagrįstai pervestas pinigines lėšas. Byloje nėra duomenų, kad trečiasis asmuo būtų grąžinęs ieškovei 7830 Eur pervestas lėšas. Priešingai, iš Liteko duomenų nustatyta, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens yra kilęs ginčas dėl tos pačios sutarties vykdymo, Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-287-734/2018 pagal UAB “Vilbora” ieškinį atsakovei UAB “Elpina” dėl nuomos mokesčio priteisimo bei UAB “Elpina” priešieškinį dėl nuostolių atlyginimo ieškovei UAB “Vilbora”, trečiajam asmeniui S. M.; Vilniaus miesto apylinkės teismo neįsiteisėjusiu 2018 m. kovo 6 d. sprendimu UAB “Vilbora” ieškinys buvo patenkintas, UAB “Elpina” priešieškinys patenkintas iš dalies. Šioje byloje taip pat pasisakoma dėl 7830 Eur kelių mokesčio sumokėjimo, dėl to yra kilęs tarp šalių ginčas, kas leidžia spręsti, jog trečiasis asmuo nerodo realių ketinimų grąžinti pervestas lėšas. Nagrinėjamoje byloje buvo keliamas klausimas dėl atsakovo pakeitimo, tačiau ieškovė pasirinko tokį savo teisių gynimo būdą pareiškiant ieškinį vadovui. Konstatavus, kad buvęs ieškovės vadovas trečiajam asmeniui pervedė 7830 Eur sumą, kurios ieškovė nebuvo skolinga, t. y. neturėdamas tam jokio teisinio pagrindo ir nustačius, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovė neteko minėtos sumos, apeliantui, kaip buvusiam ieškovės vadovui, pagrįstai taikyta civilinė atsakomybė.

5826.

59Dėl kitų apeliacinio skundo motyvų nepasisakytina, nes jie neturi teisinės reikšmės sprendžiant ginčą.

6027.

61Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias juridinio asmens vadovo civilinę atsakomybę, įrodinėjimo procesą reglamentuojančias nuostatas. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 185 straipsnis, 263 straipsnio 1 dalis, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

63Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Vilbora“ prašė priteisti iš atsakovo S. M. 7830 Eur... 7. 2.... 8. Nurodė, kad atsakovas nuo 2014-12-15 iki 2016-07-31 ėjo UAB „Vilbora“... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimu ieškovės... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad S. M. ėjo UAB „Vibora“ direktoriaus pareigas nuo... 14. 5.... 15. Pripažino, kad ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui - UAB „Vilbora“... 16. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai... 17. 6.... 18. Apeliaciniu skundu atsakovas S. M. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 19. 7.... 20. Nurodo, kad S. M. civilinę atsakomybę ieškovė kildino iš delikto, tuo... 21. 8.... 22. Teismas nustatė, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis,... 23. 9.... 24. Teismas sprendė, kad ieškovės žala patirta dėl to, kad įmonės vadovas... 25. 10.... 26. Nesutinka, kad dėl jo neteisėtų veiksmų padaryta žala ieškovei, kadangi... 27. 11.... 28. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo jo netenkinti, priteisti... 29. 12.... 30. Trečiasis asmuo UAB „Elpina“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 31. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. 13.... 33. Atsakovo apeliacinis skundas netenkintinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo... 34. 14.... 35. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalį, bylos... 36. 15.... 37. Byloje neginčijamos aplinkybės, kad 2015-01-06 S. M., eidamas UAB... 38. 16.... 39. Apeliantas iš esmės neginčija teismo išvados, kad pagal Sutarties 2.2. p.... 40. 17.... 41. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo... 42. 18.... 43. Vienasmenio juridinio asmens valdymo organo pareigos yra įtvirtintos CK bei... 44. 19.... 45. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ieškinio reikalavimą priteisti padarytą... 46. 20.... 47. Bendrovės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos... 48. 21.... 49. Kasacinis teismas yra išskyręs dvi valdymo organų narių fiduciarinių... 50. 22.... 51. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad vadovo rūpestingumo pareiga apima... 52. 23.... 53. Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad atsakovas trečiojo asmens... 54. 24.... 55. Apeliantas teigia, kad vien aplinkybė, jog atsakovas neišrašė sąskaitų... 56. 25.... 57. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje sprendžiamas apelianto... 58. 26.... 59. Dėl kitų apeliacinio skundo motyvų nepasisakytina, nes jie neturi teisinės... 60. 27.... 61. Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 63. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimą palikti...