Byla 2-2578/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sprendimų kalvė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2- 2409-221/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sprendimų kalvė“ ir bendraieškovų T. B., M. G., S. S., K. S., K. N., G. P., J. N. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,DAO Klaipėda“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Sprendimų kalvė“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti UAB „DAO Klaipėda“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti E. R. (b.l. 4-5). Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 3 811,50 Lt, piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškovu, atsakovas galimai yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

5Bendraieškovas T. B. prašė iškelti bankroto bylą UAB „DAO Klaipėda“ ir bankroto administratoriumi paskirti E. R. (b.l. 22, 38-39). Nurodė, kad 2013 m. liepos 9 d. UAB „DAO Klaipėda“ akcininkų sprendimu jis paskirtas eiti UAB „DAO Klaipėda“ direktoriaus pareigas. Perėmus dokumentus iš prieš tai įmonę valdžiusių įmonės valdymo organų, nustatė, kad įmonė yra nemoki, nes pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė nemoka darbuotojams darbo užmokesčio, nevykdo kitų įsipareigojimų, todėl įmonei keltina bankroto byla.

6Bendraieškovai M. G., S. S., K. S., K. N., G. P., J. N. prašė iškelti UAB „DAO Klaipėda“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ad acta“ (b.l. 28-29, 34-36, 40-41). Nurodė, kad yra UAB „DAO Klaipėda“ darbuotojai ir nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. neišmokėtas jiems priklausantis darbo užmokestis. Todėl mano, kad yra pagrindas UAB „DAO Klaipėda“ iškelti bankroto bylą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atsakovui UAB „DAO Klaipėda“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ad acta“ (b.l. 53-55). Teismas konstatavo, kad įmonė atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau-ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, nes jos skolos sudaro daugiau kaip pusę bendrovės turto vertės, įmonė nebegali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl jai pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis). Teismas nurodė, kad pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros: ieškovas UAB „Sprendimų kalvė“ administratoriumi siūlo skirti E. R., UAB „DAO Klaipėda“ direktorius T. B. pritaria minėtai kandidatūrai, bendraieškiai M. G., S. S., K. S., K. N., G. P. ir J. N. administratoriumi siūlo skirti UAB “Ad acta“. Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Duomenų, kad siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo visi kandidatūras pateikę administratoriai. Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sprendžia, kad E. R. negali būti skirtinas administratoriumi UAB „DAO Klaipėda“ bankroto byloje, nes jį prašo skirti atsakovo direktorius T. B.. Todėl bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Ad acta“, nes, teismo nuomone, jis tinkamiau užtikrins kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą, operatyviau organizuos ir atliks bankroto proceso darbus bei kitas ĮBĮ 11 straipsnyje numatytas bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Sprendimų kalvė“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalį dėl paskirto administratoriaus panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „DAO Klaipėda“ bankroto administratoriumi paskirti E. R. (b.l. 66-67). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, pasirinkdamas administratoriaus kandidatūrą, nepagrįstai rėmėsi teismų praktika, pasisakančia apie atsakovo vadovo ar savininko siūlomą administratoriaus kandidatūrą. Todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad E. R. negali būti skirtas administratoriumi UAB „DAO Klaipėda“ bankroto byloje.
  2. UAB „DAO Klaipėda“ vadovas T. B. administratoriaus kandidatūros nesiūlė. Bankroto bylos iškėlimą UAB „DAO Klaipėda“ inicijavo ir administratoriaus E. R. kandidatūrą pasiūlė apeliantas, o T. B. tik pritarė šiai kandidatūrai, nors turėjo teisę siūlyti kitą kandidatą. Be to, apelianto siūlomas administratorius nėra davęs sutikimo administruoti UAB „DAO Klaipėda“ pagal T. B. prašymą.
  3. Paskirto administratoriaus UAB „Ad acta“ direktorius yra R. S., kuris taip pat yra ir UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ darbuotojas. Apeliantas nurodo, kad pastarosios įmonės direktoriumi yra L. D., kuris yra UAB „DAO Klaipėda“ vieno iš buvusių akcininkų, t.y. L. D. sūnus. Todėl darytina išvada, kad paskirtasis administratorius, kurį su UAB „DAO Klaipėda“ buvusio akcininko L. D. sūnumi sieja ne tik darbiniai, bet ir pavaldumo santykiai, turi procesinį suinteresuotumą, o L. D. ir materialinį suinteresuotumą, atsakovo bankroto bylos baigtimi, nes paskirtam administratoriui tektų peržiūrėti ir vertinti atsakovo sandorius, sudarytus dalyvaujant vienam iš akcininkų – L. D..

11Bendraieškovė M. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 73-75). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Ad acta“ atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus. Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB „Ad acta“ paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta.
  2. Apeliantas nepateikė nei vieno objektyvaus argumento, leidžiančio abejoti administratoriaus UAB „Ad acta“ tinkamumu. Tai, jog UAB „Ad acta“ direktorius R. S. yra UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ darbuotojas, kurios direktoriaus tėvas yra buvęs UAB „DAO Klaipėda“ akcininkas, neįrodo bei nepagrindžia UAB „Ad acta“ materialinio ar procesinio suinteresuotumo atsakovo bankroto bylos baigtimi.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

14Atsakovui UAB „DAO Klaipėda“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, tačiau apeliantas skundžia tik nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirtas UAB „Ad acta“. Todėl apeliacijos dalyką sudaro nutarties dalies, kuria UAB „DAO Klaipėda“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ad acta“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, apeliantas teigia, kad UAB „DAO Klaipėda“ vadovas T. B. bankroto administratoriaus kandidatūros nesiūlė, be to, paskirtasis administratorius UAB „Ad acta“ su atsakovo buvusio akcininko L. D. sūnumi sieja darbiniai bei pavaldumo santykiai, paskirtas bankroto administratorius turi procesinį suinteresuotumą, o L. D. ir materialinį suinteresuotumą, atsakovo bankroto bylos baigtimi.

17ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Bankrutuojančios įmonės administratorius skiriamas iš ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų pasiūlytų administratorių kandidatūrų. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tačiau teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus.

18Nagrinėjamu atveju byloje yra pateiktos dvi bankroto administratorių kandidatūros administruoti UAB „DAO Klaipėda“. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012). Nagrinėjamoje byloje abu pretendentai administruoti UAB „DAO Klaipėda“ atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus, t.y. administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus/pažymėjimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas bei administratoriai sutinka administruoti UAB „DAO Klaipėda“ (b.l. 9, 10, 11, 31, 32, 33, 45, 46).

19Apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstu apelianto argumentą, kad UAB „DAO Klaipėda“ vadovas T. B. administratoriaus kandidatūros nesiūlė, nes iš byloje esančio prašymo matyti, kad T. B., kaip įmonės vadovas, prašė bankroto administratoriumi paskirti būtent E. R. (b.l. 22). Tai, kad bankroto administratorius E. R. atskirai nėra davęs sutikimo administruoti UAB „DAO Klaipėda“ pagal T. B. prašymą, nėra laikytina reikšminga aplinkybe, nes ji nepaneigia atsakovo vadovo šios kandidatūros siūlymo fakto.

20Taip pat apeliacinės instancijos teismas neturi pakankamo pagrindo sutikti su apelianto argumentu dėl paskirto bankroto administratoriaus procesinio suinteresuotumo atsakovo bankroto bylos baigtimi. Visų pirma, UAB „DAO Klaipėda“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ad acta“, o ne fizinis asmuo bankroto administratorius R. S., kuris, apelianto nuomone, susijęs su L. D. (buvusio UAB „DAO Klaipėda“ akcininko L. D. sūnus) pavaldumo santykiais. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis UAB „Ad acta“ dirba trys bankroto administratoriai, todėl teigti, kad būtent tik R. S. bus UAB „DAO Klaipėda“ bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu, šiuo metu apskritai nėra pagrindo. Antra, apelianto pateiktas 2011 m. vasario 28 d. įgaliojimas, kuriuo L. D. įgaliojo savo sūnų L. D. atlikti jame nurodytus veiksmus inter alia ir tvarkyti, valdyti ir disponuoti visomis L. D. priklausančiomis akcijomis, neteikia pakankamo pagrindo manyti, kad L. D., buvęs buvusio akcininko įgaliotiniu, ar L. D. šiuo metu turi procesinį ir materialinį suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi. Juridinių asmenų registro duomenimis šiuo metu UAB „DAO Klaipėda“ akcininkas yra UAB „Limitless Lt“. Todėl apelianto nurodytos aplinkybės nėra pakankamos išvadai dėl UAB „Ad acta“ materialinio ar procesinio suinteresuotumo atsakovo bankroto bylos baigtimi (CPK 12 str., 178 str.). Šiame kontekste pastebėtina, kad iš byloje esančio 2013 m. rugsėjo 4 d. įgaliojimo galima daryti prielaidas netgi apie priešingas nei nurodo apeliantas L. D. sąsajas – būtent atsakovo vadovas T. B. išdavė L. D. įgaliojimą susipažinti su nagrinėjama byla (b.l. 23).

21Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai neskirdamas bankroto administratoriumi E. R. rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo praktika, kurioje pripažįstama, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad atsakovo vadovas, kaip ir atsakovas, turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir jo argumentai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus teisiškai gali būti reikšmingi tik tiek, kiek keliamos abejonės dėl bankroto administratoriaus nešališkumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2012). Apeliantas nurodo, kad bendraieškovė M. G., kuri pageidauja, jog atsakovo bankroto administratoriumi būtų paskirtas UAB „Ad acta“, yra buvusi UAB „DAO Klaipėda“ vadove, todėl ji irgi turi tiek procesinį, tiek materialinį suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi. Iš tikrųjų, juridinių asmenų registro duomenimis M. G. UAB „DAO Klaipėda“ vadove buvo nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2013 m. liepos 8 d., o T. B. vadovu paskirtas nuo 2013 m. liepos 9 d. ir juo yra iki šiol. Tačiau nors paskirtąjį bankroto administratorių ir siūlė buvusi atsakovo vadovė, atsižvelgtina į tai, kad šį bankroto administratorių siūlė ir eilė kitų atsakovo darbuotojų – bendraieškovai S. S., K. S., K. N., G. P., J. N.. Taigi, esant dviem bankroto administratorių kandidatūroms, spręstina, kad dėl bankroto administratorius UAB „Ad acta“ byloje kyla mažiau abejonių nei dėl bankroto administratoriaus E. R., kurį bankroto administratoriumi prašė paskirti apeliantas ir šiuo metu atsakovo vadovu esantis T. B., nes atskirojo skundo argumentai šioje bankroto proceso stadijoje neteikia pakankamo pagrindo manyti apie galimą pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus šališkumą, neobjektyvumą ar nesąžiningumą. Kitų duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius, nėra. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, reikšminga ir tai, kad atsakovo buveinė yra Kauno raj., o apelianto ir atsakovo siūlomas administratorius veikia (buveinės vieta yra) Alytaus rajone, kai tuo tarpu iš UAB „Ad acta“ darbuotojų sąrašo vienas asmuo gyvena Kaune, kas jo paskyrimo įgaliotu asmeniu atveju galėtų sąlygoti mažesnes administravimo išlaidas.

22Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad apeliantas nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima pagrįstai abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, gebėjimu tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus. Todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo ( ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Sprendimų kalvė“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 5. Bendraieškovas T. B. prašė iškelti bankroto bylą UAB „DAO Klaipėda“... 6. Bendraieškovai M. G., S. S., K. S., K. N., G. P., J. N. prašė iškelti UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atsakovui UAB „DAO... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Sprendimų kalvė“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu... 11. Bendraieškovė M. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Atsakovui UAB „DAO Klaipėda“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, apeliantas teigia, kad UAB „DAO... 17. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 18. Nagrinėjamu atveju byloje yra pateiktos dvi bankroto administratorių... 19. Apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstu apelianto argumentą, kad... 20. Taip pat apeliacinės instancijos teismas neturi pakankamo pagrindo sutikti su... 21. Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos... 22. Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad apeliantas nenurodė aplinkybių ir... 23. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 25. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....