Byla 2-80-962/2015
Dėl skolos, netesybų, palūkanų priteisimo ir atsakovės L. K. priešieškinį ieškovei UAB „Audrinta ir Ko“ dėl nuostolių, neturtinės žalos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė,

2sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Audrinta ir Ko“ atstovams direktoriui A. D., advokato padėjėjui T. P.,

4atsakovei L. K., jos atstovei advokatei M. L.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Audrinta ir Ko“ ieškinį atsakovei L. K. dėl skolos, netesybų, palūkanų priteisimo ir atsakovės L. K. priešieškinį ieškovei UAB „Audrinta ir Ko“ dėl nuostolių, neturtinės žalos priteisimo,

Nustatė

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 2-5, I tomas), kuriuo prašo priteisti iš atsakovės L. K. 3077,95 Eur (10627,55 Lt) skolos; 13,07 Eur (45,13 Lt) netesybų; 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė priešieškiniu (b.l. 47-55, I tomas) prašo priteisti jai iš ieškovės UAB „Audrinta ir Ko“ 4465,00 Eur nuostolių atlyginimo; 5 % dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 1448,10 Eur neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinyje ieškovė nurodė ir teismo posėdyje atstovas direktorius A. D. paaiškino, kad 2014 m. vasarą L. K. kreipėsi į ieškovę UAB „Audrinta ir Ko“ su prašymu atlikti atsakovės gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), stogo dalies dengimo (keitimo) darbus. Kadangi tuo metu atsakovė prie namo statėsi priestatą, todėl prašė pakeisti tik dalį namo stogo, nes statomo priestato stogas turės iš dalies persidengti su namo stogu, todėl persidengiančios namo ir priestato stogų dalies nebuvo reikalo dengti. Ieškovė darbus atliko, pateikė sąskaitas, o atsakovė neatsiskaitė ir yra skolinga 3077,95 Eur (10627,55 Lt). Atsakovės piniginės prievolės įvykdymo terminas buvo nurodytas sąskaitose, t. y. atsakovė visą priskaičiuotą sumą už stogo dalies pakeitimą turėjo sumokėti iki 2014-09-26 dienos, tačiau laiku neatsiskaitė, dėl to prašo priteisti netesybas ir palūkanas. Priešieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, kad atsakovė vykdė tik dalies stogo darbus, todėl ir buvo atlikti tik dalies stogo keitimo darbai. Atsakovė už atliktus darbus neatsiskaitė, nepateikė jokių įrodymų, kad skolą už atliktus darbus būtų apmokėjusi. Darbai atlikti kokybiškai. Tai, jog dalis stogo nebuvo keista ir į vidų bėgo vanduo, nėra ieškovės kaltė, kadangi pati atsakovė prašė tokios darbų apimties, o už darbus ir medžiagas nemokėjo.

9Ieškovės atstovas advokato padėjėjas T. P. ieškinį palaikė, pagrindė teisiniais argumentais ir prašė jį pilnai tenkinti, o priešieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad ieškovei yra sumokėjusi 4465,07 Eur (15417,00 Lt) sumą ir yra atsiskaičiusi su ieškove. To nepagrindė ir byloje apklausti liudytojai, kurie yra artimi giminaičiai, be to jų parodymai nenuoseklūs, prieštaringi. Atsakovė neįrodė, kad ji patyrė prašomus priteisti nuostolius, jos teiginiai abstraktūs, neaišku kokios medžiagos buvo sugadintos. Be to tai, jog darbai atlikti tinkamai, patvirtina ekspertizės akto duomenys. Atsakovės patirtas stresas niekaip nesusijęs su ieškovės veiksmais, todėl reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo nepagrįstas ir atmestinas.

10Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir tenkinti priešieškinio reikalavimus. Priešieškinyje atsakovė nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 2013 metų rudenį prakiuro namo stogas, kurio remontui nei ji, nei jos tėvai lėšų neturėjo. Tačiau atsakovė turėjo santaupų sūnaus L. S. išlaikymui ir pasitarusi su sūnumi, nusprendė tas pinigines lėšas skirti namo stogo renovacijai. Į ieškovę kreipėsi pagal skelbimą, atvykęs direktorius A. D. įvertino, kad visi stogo dengimo darbai kainuotų apie 13000,00 Lt, o su pritaikyta nuolaida – 12000,00 Lt. Namo stogo keitimo darbai buvo atlikti tik iš dalies ir nekokybiškai. Atsakovė ieškovei yra sumokėjusi pinigines lėšas, tačiau stogas uždengtas taip, kad varva, o nuo varvėjimo patalpos pelija. Darbų atlikimo sutarties ieškovės direktorius nesudarė, nors nuolat buvo raginamas. Atsakovė visą sumą ir dar daugiau yra sumokėjusi, lėšos buvo skolintos ir nors prašė A. D. išduoti pinigų priėmimo kvitus, tačiau jis jų atsakovei nedavė. Atsakovė pasitikėjo A. D., nes jis buvo draugiškas, mandagus, buvo kelis kartus atvykęs pažiūrėti kaip vyksta darbai, domėjosi atliekamais darbais. Skarda buvo užsakyta ir atvežta, tačiau ne visa, todėl ir stogas buvo ne visas uždengtas – nuo kiemo pusės stogas liko neuždengtas. Viso atsakovė ieškovės direktoriui A. D. sumokėjo 4465,07 Eur (15417,00 Lt). 2014 m. rugsėjo 4 d. atsakovė telefonu paskambino A. D., kuris išvadino atsakovę necenzūriniais žodžiais ir darbus pasiūlė pasibaigti pačiai. Dėl netinkamo darbų vykdymo, į atsakovės namus po lietaus, sniego ir pan., sunkiasi vanduo, yra aplietos namo lubos, sienos, jaučiasi drėgmė, namas iš vidaus atrodo neetiškai, visos palangės yra apstatytos puodais, įsimetė pelėsis, tiek atsakovė, tiek jos sutuoktinis kreipėsi į medikus pagalbos, kadangi atsakovę kankina nemiga, atsirado nerimas, pablogėjo apetitas, taipogi, atsakovė augina mažametę dukrą, kurią maitino motinos pienu, tačiau maitinimą turėjo nutraukti, nes gydytojai atsakovei paskyrė vartoti raminančius vaistus. Atsakovė jos patirtus dvasinius išgyvenimus bei neturtinę žalą vertina 1448,10 Eur.

11Atsakovės atstovė advokatė M. L. atsakovės priešieškinį palaikė, prašė tenkinti, o ieškinį atmesti. Paaiškino iš esmės analogiškai, kaip atsakovė, pažymėjo, kad skolos grąžinimo faktas yra įrodytas liudytojų parodymais, tai, kad stogas uždengtas nekokybiškai, patvirtina antstolės R. G. 2014-10-28 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas bei ekspertizės aktas.

12Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.

13Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 straipsnis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia reikalavimą ar atsikirtimus (LR CPK 177,178 str.). Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas pirmiau išvardyti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės. Kasacinio teismo praktika dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra suformuota (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lietuva Statoil“ v. UAB „DL logistika“ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2012; 2013 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2013; kt.).

14Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo rangos teisiniai santykiai. Tokių teisinių santykių šalys neginčija, juos pripažįsta. Ginčas byloje kilęs dėl rangos darbų apimties, atsiskaitymo už atliktus darbus, darbų kokybės.

15Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). CK 6.663 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad rangovo atliekamų darbų kokybė turi atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus.

16Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį apmokėti ir priešingai. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar rangos darbai atitinka kokybės reikalavimus įtvirtinti CK 6.663 straipsnyje: rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, - įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus; darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje nustatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą: jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato atliekamų darbų privalomus reikalavimus, rangovas, veikiantis kaip verslininkas, privalo tų reikalavimų laikytis.

17Nustatyta, kad ieškovė UAB „Audrinta ir Ko“ vadovas A. D. ir atsakovė L. K. žodžiu susitarė dėl namo stogo keitimo darbų atlikimo. Juridinių asmenų registro duomenys patvirtina, kad A. D. yra UAB „Audrinta ir Ko“ vadovas (b.l. 22, I tomas). Nors byloje pateikta Preliminari medžiagų sąmata (b.l. 6, I tomas) ir Komercinis pasiūlymas (b.l. 7, I tomas) nepatvirtina, kad šie dokumentai sudaryti ir skirti būtent atsakovei L. K. ir jos gyvenamajam namui, tačiau egzistavus rangos darbų santykius šalys neginčija, be to, kad šis pasiūlymas bei sąmata skirti atsakovei, ji pripažino 2014-09-05 Pretenzijoje ieškovei dėl neatliktų stogo dengimo darbų (b.l. 10-11, I tomas). 2014-09-12 ieškovė atsakovei išrašė dvi sąskaitas faktūras: PVM sąskaitą – faktūrą DOC/MB Nr. 10019, 5627,55 Lt sumai (b.l. 8, I tomas) ir PVM sąskaitą – faktūrą DOC/MB Nr. 10020, 5000 Lt sumai (b.l. 9, I tomas). 2014-09-05 Pretenzija, atsakovė L. K., atstovaujama advokatės kreipėsi į ieškovę, pareikalavo užbaigti gyvenamojo namo stogo dengimo darbus, grąžinti dalį sumokėtų pinigų už nekokybiškai atliktus darbus bei sumokėti neturtinę žalą už patirtus nepatogumus (b.l. 10-11, I tomas), o ieškovė Atsakymu į pretenziją (b.l. 12, I tomas) nurodė, kad niekad nėra gavusi apmokėjimo, o už papildomą kainą sutiktų ir po statomo priestato stogu uždengti likusią namo dalį, kurios uždengimas neįėjo į šalių susitarimo objektą, jeigu atsakovė apmokės pateiktas sąskaitas. 2014-10-01 Raginimu (b.l. 13, I tomas), ieškovė ragino atsakovę sumokėti 10627,55 Lt skolą už stogo keitimo darbus ir sunaudotas medžiagas. Fotonuotraukose užfiksuotas atsakovės gyvenamasis namas, kurio stogo keitimo darbai buvo atliekami (b.l. 14-18, I tomas). 2014-10-28 antstolės R. G. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole ir fotonuotraukose (b.l. 60-69, I tomas) nurodyta ir užfiksuota, kad ( - ), esančio gyvenamojo namo stogas nebaigtas dengti, iš kiemo pusės matosi, kad tik dalis stogo uždengta pagrindine stogo danga; kita dalis yra be pagrindinės dangos. Ant gegnių užkalta tik difuzinė plėvelė ir grebėstai. Kadangi dalis stogo neuždengta pagrindine danga, lyjant, vanduo sunkiasi pro virtuvės lango sąramas, todėl virtuvės lango sąramos yra drėgnos, akivaizdžiai matosi pelėsis. Ne visur užbaigti stogo pakalimai. Tarp stogo pakalimų ir namo sienų matosi tarpai. Nebaigtas skardinti kaminas, neuždengtas balkono turėklas. Medicininių dokumentų išrašai patvirtina, kad 2015-01-13 L. K. ir jos sutuoktinis D. K. kreipėsi į medikus dėl patirtų stresų. Iš sąskaitos išrašo (b.l. 75, I tomas) matyti, kad 2014-01-08 L. K. nuo savo banko sąskaitos nuėmė 4577 Lt, o vėliau tą pačią dieną – 2700 Lt. 2014-02-24 – nuėmė 290 Lt; 2014-03-18 nuėmė 1880,00 Lt; 2014-05-19 nuėmė 260 Lt (b.l. 76, I tomas). Pagal 2014-06-25 sutartį, D. O. B. paskolino atsakovės motinai J. M. 4000 Lt stogo darbams (b.l. 77, I tomas). Iš PVM sąskaitų – faktūrų STG Nr. 389 ir STG Nr. 430 matyti, kad UAB „Stogų grupė“ pateikė UAB „Audrinta ir Ko“ 2014-08-11 PVM sąskaitą – faktūrą 1430,40 Eur (4938,89 Lt) sumai, kuri 2014-08-11 kvitu apmokėta (b.l. 87-88, I tomas) ir 2014-09-04 PVM sąskaitą – faktūrą 51,29 Eur (177,10 Lt) sumai (b.l. 89, I tomas). Byloje atlikta stogo dengimo darbų ekspertizė dėl atliktų darbų kokybės, pateiktas aktas (b.l. 117, I tomas). UAB „Medica klinika“ rašte nurodyta, kad duomenų apie L. K. apsilankymus UAB „Medica klinika“ Psichikos sveikatos centre ir diagnozuotas psichikos ligas laikotarpiu nuo 2014 m. birželio mėn. iki 2015 m. sausio mėn., nėra (b.l. 157, I tomas). Prašymas (b.l. 164, I tomas), Sutikimas (b.l. 165, I tomas) bei raštas dėl skundo (b.l. 186-187, I tomas) patvirtina, kad prie atsakovės L. K. tėvams priklausančio namo, esančio ( - ), statomas ūkio paskirties pastatas – garažas. Iš sąskaitos išrašo (b.l. 166, I tomas) matyti atsakovės sutuoktinio D. K. pinigų apyvarta. Atsakovės dukra M. K. gimusi ( - ) (b.l. 167, I tomas). Atsakovės gaunamos pajamos yra socialinė pašalpa ir išmoka vaikui (b.l. 168, I tomas). Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, kad L. K. 2014-08-19 iš L. Š. pirko motorolerį Aprilla RX už 1500 Lt (169, I tomas). Pagal 2015-06-30 PVM sąskaitą faktūrą KJU Nr. 0003950, pirkti plastikiniai langai (b.l. 170, I tomas). PVM sąskaita – faktūra GB Nr. 52268, čekis bei užsakymas (b.l. 171, 172, 173, I tomas) patvirtina vartų įsigijimą. Pažyma (b.l. 174-175, I tomas) patvirtina, kad atsakovės sutuoktinis D. K. dirba, jo darbo užmokestis minimalus.

18LR CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

19Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios, iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.) Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti prievoles, o asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs prievoles privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šiuos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str.).

20Dėl ieškinio reikalavimų

21Šalys neginčija rangos darbų sutarties fakto, pagal kurį atsakovės gyvenamajame name, adresu ( - ), buvo atliekami stogo keitimo darbai pagal žodinę UAB „Audrinta ir Ko“ ir L. K. sutartį. UAB „Audrinta ir Ko“ L. K. pateikė PVM sąskaitas – faktūras: DOC/MB Nr. 10019, 5627,55 Lt sumai (b.l. 8, I tomas) ir DOC/MB Nr. 10020, 5000 Lt sumai (b.l. 9, I tomas). Byloje nėra jokių rašytinių duomenų, kad atsakovė šias sumas ieškovei yra sumokėjusi. Atsakovė L. K. skolos grąžinimą įrodinėjo liudytojų parodymais, tačiau apklausus eilę liudytojų ir įvertinus jų parodymus atskirai ir visumoje su kitais bylos duomenimis, liudytojų parodymai nepatvirtina, kad atsakovė ieškovės prašomą sumą už atliktus darbus yra sumokėjusi. Pažymėtina, kad liudytojų parodymai prieštaringi, nenuoseklūs. Tas pats paminėtina ir apie pačios atsakovės parodymus. Atsakovė nurodė, kad sutarta darbų kaina buvo 12000 Lt. Ji teigė, jog jos materialinė padėtis sunki, ji pati nedirba, gauna tik pašalpą už vaiką, mėnesio pajamos apie 200 Eur, o vyro darbo užmokestis minimalus, stogo darbams apmokėti panaudojo sūnaus išlaikymui skirtui pinigus, buvusius indėlio sąskaitoje bei skolintas lėšas, vienok teigė ieškovei sumokėjusi gerokai didesnę pinigų sumą, nei buvo sutarta, negalėdama logiškai paaiškinti, kodėl taip pasielgė. Atsakovė teigia, kad šalys tarėsi dėl namo stogo visos dangos pakeitimo ir kad priešieškiniu prašoma priteisti 15417 Lt suma ieškovei buvo sumokėta per tris kartus: 2014-06-25 – 4417 Lt, 2014-07-03 ar 4 d. – 2000 Lt ir 2014-07-17 – 9000 Lt.

22Darbų apimties ir šių sumų sumokėjimą ieškovei atsakovė įrodinėjo liudytojų L. S., V. M., J. M. M., A. P. M., D. K., J. A. Š., O. D. B., D. B., L. K. ir J. D. parodymais.

23Tiek pati atsakovė, tiek liudytojai V. M., J. M. M., A. P. M. ir D. K. nurodė, kad atsakovė per kelis kartus skirtingo dydžio sumomis perdavė A. D. 15417 Lt sumą, tačiau liudytoja O. D. B. patvirtino mačiusi, kad 2014-06-25 atsakovė ieškovės atstovui perdavė 15000 Lt sumą vienu kartu. Nors atsakovė teigė, jog liudytoja yra senyvo amžiaus, susimaišė, tačiau liudytojos aiškiai paklausus patikslinti, ką ji matė, liudytoja nurodė ir patvirtino, kad ji matė ir girdėjo, kaip 15000 Lt suma buvo skaičiuojama ir perduodama ieškovės atstovui būtent minėtą dieną. Nors atsakovė teigė, kad ieškovei dalį sumos už atliktus darbus sumokėjo iš banko pasiimtais pinigais, kuriuos sukaupė taupydama vaiko išlaikymui skirtus pinigus ir nusiėmė dalimis per kelis kartus 2014-01-08 - 2014-05-19 laikotarpiu, kas matyti analizuojant jos banko sąskaitas, tačiau liudytoja banko darbuotoja D. B. nurodė, kad atsakovė pinigus stogo remontui iš banko ėmė vieną kartą – 2014 m. vasarą, o kitais kartais atsakovė pinigus paimdavo kasdieniams poreikiams. Be to tai, kad pinigai 2014 m. sausio mėnesį buvo nuimami nuo sąskaitos, nepatvirtina, kad jie buvo skirti stogo remontui, kadangi dėl stogo remonto atsakovė į ieškovę kreipėsi 2014 m. vasarą. Atsakovė teigė, kad jos nuimamos sumos buvo būtent tokio dydžio, nes ji tai darė pasitarusi su banko darbuotoja, kad nebūtų atskaitomi mokesčiai, tačiau pažymėtina, kad atsakovės nuimtos sumos buvo labai skirtingo dydžio, todėl tokie atsakovės paaiškinimai nėra logiški ir nepatvirtina, kad pinigai tokiomis sumomis buvo nuiminėjami siekiant išvengti apmokestinimo. Iš sąskaitos išrašo matyti, kad pvz. 2014-01-08 L. K. nuo savo banko sąskaitos nuėmė 4577 Lt (b.l. 75, I tomas), vėliau tą pačią dieną nusiėmė dar 2700 Lt (b.l. 76, I tomas), o 2014-02-24 – jau tik 290 Lt; 2014-03-18 – 1880 Lt. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad atsakovės pateiktas banko sąskaitos išrašas 2014-01-01 – 2014-09-05 laikotarpiu nepagrindžia pinigų perdavimo ieškovei, - jame nėra duomenų, kad tam tikra pinigų suma būtų pervesta ieškovei, o atsakovės minimi grynųjų pinigų sumų išėmimai taip pat to nepatvirtina, tarp išgrynintų pinigų sumų ir išgryninimo datų (2014-01-08 – 2700 Lt; 2014-02-24 – 290 Lt; 2014-03-18 – 1880 Lt; 2014-05-19 – 260 Lt) bei atsakovės nurodomų ieškovei atliktų mokėjimų datų (2014-06-26/26 - 4417 Lt; 2014-07-03/04 – 2000 Lt; 2014-07-17 – 9000 Lt) nėra jokio tarpusavio ryšio, kuris galėtų leisti daryti prielaidą apie išgrynintų sumų perdavimą ieškovei. Atsakovės atsiskaitymo su ieškove neįrodo ir atsakovės motinos J. M. M. su O. D. B. sudaryta 2014-06-25 sutartis, nes ji nepatvirtina pinigų perdavimo M. M. fakto, be to ši sutartis savaime nereiškia, kad tokią sumą M. M. perdavė atsakovei, o ji – ieškovei.

24Liudytojai skirtingai nurodė faktą dėl 2000 Lt perdavimo A. D., o būtent: liudytojai V. M., A. P. M. ir D. K. nurodė, kad 2000 Lt perdavime dalyvavo atsakovė, V. M., J. M. M., A. P. M. ir D. K., o J. M. M. nurodė, kad 2000 Lt perdavime dalyvavo tik atsakovė, ji pati ir A. P. M. su D. K.. Be to, tiek atsakovė, tiek ir visi liudytojai, kurie teigė matę 2000 Lt sumos perdavimą ieškovės vadovui A. D., teigė, kad toks perdavimas vyko arba 2014-07-03 arba 2014-07-04, tačiau nė vienas iš liudytojų negalėjo nurodyti, su kuo sieja šią datą.

25Liudytojai L. S. ir J. A. Š. skirtingai nurodė 9000 Lt sumos perdavimo ieškovei 2014-07-17 aplinkybes – L. S. teigimu A. D. 9000 Lt sumą įsidėjo į piniginę, o J. A. Š. nurodė, kad A. D. pinigus įsidėjo į mėlyną „papkę“. Atsakovė negalėjo paaiškinti, kodėl iki 2014-07-17 būdama sumokėjusi ieškovės atstovui jau 6417 Lt, vienu kartu nunešė atiduoti dar 9000 Lt, kai visa sutarta kaina buvo 12000 Lt. Be to, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, tai dienai, t.y. liepos 17 d., darbai ne tik nebuvo baigti, bet ir neartėjo prie pabaigos, o atsakovė su ieškove nurodo atsiskaičiusi minėtą liepos 17 dieną galutinai, sumokėdama dar didesnę sumą, nei sutarta. Atsakovė paaiškino, kad paskutinė diena, kai dirbo ieškovės darbininkai, buvo 2014 m. rugpjūčio 29 d., o liepos 17 dieną stogas dar tik buvo apdengtas plėvele. Nors duodama parodymus teismo posėdyje atsakovė patvirtino, kad 12000 Lt buvo pirmutinė ir paskutinė suma, dėl kurios buvo susitarta su ieškove už stogo renovacijos darbus. Be to atsakovė duodama parodymus teigė, kad tą liepos 17-ąją, dar iki pinigų perdavimo, ji su A. D. sukonfliktavo, tačiau vis tiek, kaip nurodo, nešė jam ir perdavė dar 9000 Lt, viršijančius susitarimą, negaudama net raštelio dėl šios sumos sumokėjimo. Atsakovė nurodė, kad iki to laiko ji A. D. perdavė skolintus pinigus, o liepos 17 d. perdavė iš banko nuimtus visus pinigus – 9000 Lt, jos finansinė padėtis buvo sunki, todėl neaišku kodėl atsakovė net neskaičiavusi, esant sunkiai finansinei padėčiai, perdavė A. D. dar 9000 Lt. Nors atsakovė teigė, kad pinigai buvo duodami dalimis, todėl ji nesuskaičiavo, tačiau tokie jos parodymai vertintini kritiškai, yra nelogiški, kadangi iki 9000 Lt perdavimo, atsakovė nurodo pinigus davusi tik du kartus, o 9000 Lt suma yra didžioji dalis visos už darbus sutartos sumos dalis. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė neturi jokio išsilavinimo ar yra apskritai neraštinga, todėl jos parodymai, kad būdama sumokėjusi virš šešių tūkstančių litų, negalėjo nesuprasti, kad nunešdama dar devynis tūkstančius litų, nebus permokėjusi ieškovei. Be to, iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tuo pačiu, kai vyko stogo renovacijos darbai, atsakovė turėjo ir kitų išlaidų – sūnui pirktas motoroleris, statomas priestatas (garažas), keisti langai, vartai, nors, kaip teigė atsakovė, visus pinigus – savo nuimtus iš banko ir skolintus iš brolio bei mamos draugės, ji buvo atidavusi A. D.. Atsakovės pajamos yra labai mažos, jos vyro darbo užmokestis minimalus, o banko paskolų nurodė neturinti.

26Taip pat pažymėtina ir tai, kad liudytoju apklaustas L. K. nurodė, kad L. K. 2014-08-20 jam rekomendavo A. D., kai jam reikėjo rangovo dengti savo namo stogą.

27Dėl priešieškinio reikalavimų

28Nors atsakovė teigė, kad su ieškove buvo sutarta dėl viso stogo renovacijos ir darbai liko nebaigti, tačiau tokias jos nurodytas faktines aplinkybes paneigia pačios atsakovės kviestas liudytojas UAB „Stogų grupė“ direktorius J. D., kuris nurodė, kad kartu su A. D. matavo atsakovės namo stogą, siekiant apskaičiuoti, kiek reikės dangos. Liudytojas parodė, kad ne visos namo stogo lotos buvo paruoštos dangos dėjimui, o ten, kur nebuvo paruošta – ir nematavo, dangos tam plotui neskaičiavo. Tuo metu jau buvo ir statomas priestatas, kurio taip pat nematavo nematavo. Liudytojas taip pat nurodė, kad stogo danga atsakovei buvo pristatyta į namus maždaug po dviejų savaičių po išmatavimo, o sąskaita už medžiagas išrašoma jau pristačius medžiagas į vietą. Trys lakštai buvo pristatyti vėliau dėl techninės klaidos skaičiuojant. Iš byloje esančios UAB „Stogų grupė“ PVM sąskaitos – faktūros STG Nr. 389 matyti, kad UAB „Stogų grupė“ pateikė UAB „Audrinta ir Ko“ 2014-08-11 PVM sąskaitą – faktūrą 1430,40 Eur (4938,89 Lt) sumai, kuri 2014-08-11 kvitu apmokėta, vadinasi skardos kiekiai buvo matuojami apie dvi savaites iki sąskaitos pateikimo 2014-08-11, t.y. 2014 m. liepos pabaigoje. Tuo metu (matuojant) liudytojas nurodė jau matęs priestatą, kuriam dangos neskaičiavo, nors pati atsakovė L. K. nurodė, kad mintis apie garažą jiems kilo tik rugpjūčio pabaigoje. Nors atsakovė teigė, kad darbai atlikti nekokybiškai, sugadinta daug medžiagų, skarda sukarpyta, tačiau liudytojas J. D. nurodė, kad atsakovės namo stogas yra su daug šlaitų, todėl dangos išeiga turėjo būti nemaža, nemažai dangos turėjo atsimesti. Už dangą UAB „Stogų grupė“ sumokėjo A. D., kuris, kaip nurodė liudytojas J. D., delsė mokėti, skundėsi, kad su juo neatsiskaito. Įvertinus tokius liudytojo parodymus, atmestini atsakovės argumentai, kad visas stogas nebuvo uždengtas dėl to, kad nebuvo užsakyta ir atvežta skarda visam namo stogui. Liudytojas J. D. patvirtino, kad per du kartus buvo atvežta visa skarda, tiek kiek jis su A. D. išmatavo reikiant uždengti. Pati atsakovė konkrečiai nenurodė, kas atlikta nekokybiškai, išskyrus tai, kad pro neuždengtą stogo dalį bėga, pelija sienos, tačiau byloje esantys įrodymai bei liudytojų parodymai patvirtina, kad šalys ketino dengti ne visą namo stogą, kad vėliau jį sujungti su statomu priestatu, o kitokių įrodymų nepateikta. Darbų apimtį – kad nebuvo matuojama skarda visam namo stogui, nebuvo paruošta dalis stogo dangos dėjimui, patvirtino liudytojas J. D., tokios faktinės aplinkybės sutampa su tuo, kad prie atsakovės gyvenamojo namo tikrai statomas priestatas – garažas, kuris galimai ir turėjo būti uždengtas vėliau, jį jau pastačius, pratęsiant stogo dangą nuo gyvenamojo namo. Byloje atliktos ekspertizės išvados patvirtina, kad darbai, toje apimtyje, kiek jie atlikti, yra tinkami ir kokybiški: vandens prasiskverbimo žymių uždengto stogo dalyje nepastebėta (ekspertizės medžiaga 8 psl.), stogo remonto darbai, toje apimtyje, kurioje buvo atlikti, turi trūkumų, tačiau jie nesusiję su vandens patekimu į vidaus patalpas. Trūkumai gali būti pašalinti įrengiant neįrengtus stogo komponentus bei užsandarinant nesandarius mazgus (ekspertizės medžiaga 13 psl.); medžiagų defektų nenustatyta (ekspertizės medžiaga 14 psl.); ieškovės atliktų darbų kaina įvertinta 3419,31 Eur (ieškovė prašo iš atsakovės mažesnės kainos – 3077,95 Eur) (ekspertizės medžiaga 20 psl.), stogo remonto darbai atlikti kokybiškai, atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus (ekspertizės medžiaga 21 psl.), stogo dangos pažeidimų nenustatyta (ekspertizės medžiaga 23 psl.). Atsižvelgiant į tai, kad pagal ekspertizės išvadas darbai atlikti tinkamai, o drėgmė į pastatą patenka per stogo dalį, kuri nebuvo keista ir renovuota, teismas nevertina byloje pateikto antstolės R. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, kaip pagrindžiančio priešieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes.

29Atsakovė teigė, jog dėl A. D. kaltės, ji ir jos vyras patyrė stresą, kreipėsi į medikus, vartojo raminamuosius vaistus, tačiau pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimui už neturtinių vertybių pažeidimą yra būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 str.). Neturtinė žala gali būti atlyginama tik esant visoms būtinoms civilinės atsakomybės sąlygoms. Šiuo atveju, išnagrinėjus bylą, nenustatyta, kad tokios sąlygos egzistuoja, todėl atsakovės reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo, atmetus jos priešieškinį ir tenkinus ieškinį, laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

30Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Tai yra laisvo įrodymų vertinimo principas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, tačiau atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą (CPK 177 straipsnio 4 dalis, 180 straipsnis), kitas įrodinėjimo taisykles (CPK 182 straipsnis). Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto daryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

31Šalys neginčija egzistavus žodinę rangos darbų sutartį, pagal kurią stogo dengimo darbus adresu Basanavičiaus g. 33, Prienuose, atliko UAB „Audrinta ir Ko“, kuri pateikė atsakovei sąskaitas apmokėjimui. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad su ieškove pagal minėtą sutartį yra atsiskaičiusi, to nepagrindė liudytojų parodymais. Kitokių įrodymų byloje nepateikta, atsakovė neįrodė priešieškinyje keliamų reikalavimų (CPK 177, 178 str.). Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas, o tenkinus ieškinį, atsakovės pareikštas priešieškinys atmestinas.

32Dėl netesybų priteisimo

33Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.200 str., 6.205 str.). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Patenkinus ieškinį ir nustačius, kad atsakovė nevykdė pareigos laiku atsiskaityti su ieškove, priteistinos 13,07 Eur (45,13 Lt) netesybos.

34Dėl procesinių palūkanų

35CK 6.37 str. 1 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

37Atsakovei teikiama 100 procentų garantuojama antrinė teisinė pagalba. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškinį tenkinus, o priešieškinį atmetus, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 46,34 Eur (160 Lt) žyminio mokesčio (b.l. 19, I tomas) bei 1196,21 Eur teisinės pagalbos išlaidų (b.l. 21, 139,140, I tomas, b.l. 49, II tomas).

38Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, išlaidos už advokato teisinę pagalbą negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos, jeigu jos atitinka tris požymius: 1) realumą; 2) būtinumą; 3) pagrįstumą (CPK 79, 88 straipsniai). Realumas reiškia, kad jos tikrai sumokėtos, t. y. išleistos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, nutartis paskelbta Teismų praktika 32). Taigi, jei byloje nurodytų bylinėjimosi išlaidų realumas (tikras apmokėjimas, išleidimas) neįrodytas, jos negali būti priteisiamos. Nors ieškovės atstovas prašė iš atsakovės priteisti 1743,49 Eur teisinės pagalbos išlaidų (b.l. 137, I tomas), tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad tokią sumą advokatui būtų sumokėjęs ieškovės atstovas, kadangi byloje esantys kvitai patvirtina tik 1196,21 Eur teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą (b.l. 21, 139,140, I tomas, b.l. 49, II tomas), todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas šioje dalyje.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-265, 268-270 str.

Nutarė

40Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

41Priteisti iš atsakovės L. K., asmens kodas ( - ) ieškovei UAB „Audrinta ir Ko“, įmonės kodas 303132914, 3077,95 Eur (tris tūkstančius septyniasdešimt septynis eurus 95 ct) skolos, 13,07 Eur (trylika eurų 07 ct) netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3091,02 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-11-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 46,34 Eur (keturiasdešimt šešis eurus 34 ct) žyminio mokesčio ir 1196,21 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt šešis eurus 21 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

42Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė,... 2. sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Audrinta ir Ko“ atstovams direktoriui A. D.,... 4. atsakovei L. K., jos atstovei advokatei M. L.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 2-5, I tomas), kuriuo prašo... 7. Atsakovė priešieškiniu (b.l. 47-55, I tomas) prašo priteisti jai iš... 8. Ieškinyje ieškovė nurodė ir teismo posėdyje atstovas direktorius A. D.... 9. Ieškovės atstovas advokato padėjėjas T. P. ieškinį palaikė, pagrindė... 10. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir tenkinti... 11. Atsakovės atstovė advokatė M. L. atsakovės priešieškinį palaikė,... 12. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.... 13. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 14. Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo rangos teisiniai santykiai. Tokių... 15. Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas)... 16. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį... 17. Nustatyta, kad ieškovė UAB „Audrinta ir Ko“ vadovas A. D. ir atsakovė L.... 18. LR CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 19. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios, iš sutarties atsiradusios... 20. Dėl ieškinio reikalavimų... 21. Šalys neginčija rangos darbų sutarties fakto, pagal kurį atsakovės... 22. Darbų apimties ir šių sumų sumokėjimą ieškovei atsakovė įrodinėjo... 23. Tiek pati atsakovė, tiek liudytojai V. M., J. M. M., A. P. M. ir D. K.... 24. Liudytojai skirtingai nurodė faktą dėl 2000 Lt perdavimo A. D., o būtent:... 25. Liudytojai L. S. ir J. A. Š. skirtingai nurodė 9000 Lt sumos perdavimo... 26. Taip pat pažymėtina ir tai, kad liudytoju apklaustas L. K. nurodė, kad L. K.... 27. Dėl priešieškinio reikalavimų... 28. Nors atsakovė teigė, kad su ieškove buvo sutarta dėl viso stogo renovacijos... 29. Atsakovė teigė, jog dėl A. D. kaltės, ji ir jos vyras patyrė stresą,... 30. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai,... 31. Šalys neginčija egzistavus žodinę rangos darbų sutartį, pagal kurią... 32. Dėl netesybų priteisimo... 33. Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai... 34. Dėl procesinių palūkanų... 35. CK 6.37 str. 1 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 37. Atsakovei teikiama 100 procentų garantuojama antrinė teisinė pagalba.... 38. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, išlaidos už advokato teisinę pagalbą... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-265, 268-270 str.... 40. Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš atsakovės L. K., asmens kodas ( - ) ieškovei UAB „Audrinta ir... 42. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...