Byla 2-785/2014
Dėl bankrutavusios DELUXE MANAGEMENT, UAB kreditorių 2013 m. spalio 3 d. susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutarties, kuria patenkintas kreditorių UAB „Logistikos čempionai“ ir UAB „AVELITA“ skundas dėl bankrutavusios DELUXE MANAGEMENT, UAB kreditorių 2013 m. spalio 3 d. susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas tenkino skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą DELUXE MANAGEMENT, UAB, bankrutuojančios DELUXE MANAGEMENT, UAB administratoriumi paskirti UAB „TOP CONSULT“.

6Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios DELUXE MANAGEMENT, UAB kreditorių UAB „Logistikos čempionai“ 36 386,11 Lt dydžio, UAB „AVELITA“ 45 437,99 Lt dydžio, Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų 84 786,33 Lt dydžio kreditoriniai reikalavimai.

7Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartimi nutarta pripažinti bankrutuojančią DELUXE MANAGEMENT, UAB bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Kreditoriai UAB „Logistikos čempionai“ ir UAB „AVELITA“ 2013 m. spalio 21 d. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti 2013 m. spalio 3 d. DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 2 darbotvarkės klausimu „Dėl DELUXE MANAGEMENT, BUAB turto (mulčo) perdavimo Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų“.

9Skunde nurodė, kad 2013 m. spalio 3 d. DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas, kuriuo nutarta perduoti DELUXE MANAGEMENT, BUAB turtą (mulčą) Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų, yra nepagrįstas, neteisėtas, pažeidžiantis DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių teises, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) imperatyvias nuostatas, todėl toks nutarimas pripažintinas negaliojančiu. Kreditoriai nurodė, kad 2011 m. lapkričio 25 d. tarp Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų ir DELUXE MANAGEMENT, UAB buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis Nr. 14/03-150, kuria Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų įsipareigojo savo gamybinėje bazėje suteikti DELUXE MANAGEMENT, UAB gamybines patalpas medžio drožlių briketų, spalvoto mulčo ir kitos produkcijos gamybai bei darbo jėgą, o DELUXE MANAGEMENT, UAB įsipareigojo už suteiktą darbo jėgą bei kitas paslaugas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Kreditorių teigimu, Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų įstodama į atsakovo DELUXE MANAGEMENT, BUAB bankroto procesą prarado galimybę reikšti reikalavimus dėl kitokio savo teisių gynimo būdo (pvz., reikalavimo grąžinti gaminius). Pažymėjo, kad jungtinės veiklos sutarties sąlygose nėra nuostatos, kad bet koks DELUXE MANAGEMENT, UAB turtas yra ir Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų turtas. Nurodė, kad skundžiamame nutarime visiškai nepasisakyta dėl perimamo turto vertės ir jo įtakos Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų kreditorinio reikalavimo sumai. Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų siekia perimti atsakovo DELUXE MANAGEMENT, BUAB turtą pažeisdama ĮBĮ nuostatas ir pirmiau už kitus DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorius patenkinti savo kreditorinį reikalavimą.

10Atsakovo DELUXE MANAGEMENT, BUAB bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ įgaliotas asmuo atsiliepime į skundą prašė jį tenkinti. Nurodė, kad Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų DELUXE MANAGEMENT, UAB bankroto byloje dalyvauja kaip kreditorius, todėl prarado teisę reikšti reikalavimą dėl prekių perdavimo. Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų interesai negali neproporcingai dominuoti kitų kreditorių atžvilgiu, juolab, kad jungtinės veiklos sutarties vykdymas buvo sustabdytas 2013 m. balandžio 4 d., o atsakovui bankroto byla iškelta 2013 m. sausio 30 d.

11Kreditorius Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kreditoriaus teigimu, skundžiamas atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas laikantis procedūrinių reikalavimų. Pagal jungtinės veiklos sutarties 5 punktą nuosavybės teise ginčo turtas galėjo pereiti atsakovui tik nuo atsiskaitymo su Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų momento. Reikalavimas perduoti turtą negali būti vertinamas kaip iš naujo reiškiamas tapatus reikalavimas, kuris jau patenkintas Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu, nes jo priėmimo metu dar nebuvo pasibaigęs jungtinės veiklos sutarties vykdymas. Ginčo turto vertę turėtų nustatyti atsakovo bankroto administratorius bei atitinkamai patikslinti Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų kreditorinį reikalavimą.

12Kreditorius UAB „Storent“ atsiliepime prašė atskirąjį tenkinti. Kreditoriaus teigimu, Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų reikalavimas perduoti jam atsakovo turtą laikytinas skolų įskaitymu pagal jungtinės veiklos sutartį, nors pagal ĮBĮ jis nėra galimas. Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos neturi pirmenybės, kad jo reikalavimai būtų patenkinti prieš kitus aukštesnei ar tai pačiai eilei priskirtus kreditorius.

13Kreditorius VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į skundą prašo jį tenkinti. Nurodė, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nepagrįstai nuspręsta atsakovo turtą perduoti trečios eilės kreditoriui pažeidžiant pirmos ir antros eilių kreditorių interesus.

14Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius atsiliepime į skundą prašė jį išnagrinėti teismo nuožiūra.

15Kreditorius UAB „Ekonovus“ atsiliepime prašė atskirąjį skundą tenkinti.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

17Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 18 d. nutartimi nutarė skundą tenkinti, panaikinti 2013 m. spalio 3 d. DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 2 darbotvarkės klausimu „Dėl DELUXE MANAGEMENT, BUAB turto (mulčo) perdavimo Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų“.

18Teismas, nustatęs, kad Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų (toliau - Pravieniškių valstybės įmonė) dar iki bankroto bylos atsakovui DELUXE MANAGEMENT, UAB iškėlimo savo teises ir interesus nutarė ginti prievoliniu teisių gynimo būdu – reikalaudama iš atsakovo priteisti skolą, bet ne reikšdama atsakovui pretenzijas dėl atitinkamos dalies gaminių perdavimo bei kad visa jungtinės veiklos sutarties vykdymo metu pagaminta produkcija buvo apskaitoma atsakovo balanse kaip jo turtas bei laikoma kartu su atsakovo įrengimais, įranga ir įrankiais Pravieniškių valstybės įmonės patalpose, vadovaudamasis CK 4.37 straipsnio 1 dalimi, 4.56 straipsnio 1 dalimi, sprendė, kad vykdant jungtinės veiklos sutartį pagaminta produkcija, įskaitant žaliavas ir medžiagas, visa apimtimi buvo atsakovo nuosavybė, kurios neribojo šio įsiskolinimo Pravieniškių valstybės įmonei dydis, t.y. šalys nesilaikė jungtinės veiklos sutarties 5 punkte (nuosavybės teisė į pagamintus gaminius atsakovui pereina tik nuo to momento, kada jis visiškai atsiskaito su Pravieniškių valstybės įmone už jam suteiktą darbo jėgą ir kitas paslaugas pagal sutarties 7.12. punkte numatytą tvarką ir terminus) bei 7.12. punkte (atsakovo pagaminti gaminiai/produkcija jam nuosavybės teise visoje apimtyje turėjo pereiti tik nuo visiško atsiskaitymo su Pravieniškių valstybės įmone) išreikštų nuostatų.

19Teismas, aiškindamas jungtinės veiklos sutarties nuostatas, konstatavo, kad jungtinės veiklos sutarties 5., 7.12. punktų turinys sutarties vykdymo metu buvo modifikuotas, nes priešingu atveju Pravieniškių valstybės įmonė tikėtinai būtų savo reikalavimą tenkinusi ne reikšdama atsakovui prievolinio turtinio pobūdžio reikalavimus, bet tiesiogiai iš jos patalpose (teritorijoje) esančių atsakovo gaminių ar kito turto.

20Teismas padarė išvadą, kad atsižvelgus net ir laikantis priešingos - Pravieniškių valstybės įmonės pozicijos, Pravieniškių valstybės įmonė prarado teisę reikalauti atsakovą perduoti gaminius, nes savo turtinių interesų gynybai pasirinko pareiškimą atsakovui finansinio reikalavimo jo bankroto byloje, tokiu būdu prisiimdama ir su tuo susijusias pasekmes, t.y. ne tik teisės reikalauti perduoti gaminius praradimą, bet ir dalyvavimą finansinių reikalavimų patenkinimo procese pari passu su kitais atsakovo kreditoriais.

21Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorius pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies 13 punktą dėl jungtinės veiklos sutarties nevykdymo ir pasibaigimo Pravieniškių valstybės įmonę įspėjo dar 2013 m. balandžio 4 d. pranešimu, tačiau Pravieniškių valstybės įmonė reikalavimą perduoti jam atsakovo pagamintą produkciją pareiškė tik 2013 m. rugsėjo 13 d., nors jau buvo išreiškusi poziciją dėl savo finansinio reikalavimo tenkinimo ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

22Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, sprendė, kad 2013 m. spalio 3 d. atsakovo DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 2 darbotvarkės klausimu „Dėl DELUXE MANAGEMENT, BUAB turto (mulčo) perdavimo Pravieniškių valstybės įmonei“ prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ nuostatoms, reglamentuojančioms bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimo tvarką, bei pažeidžia įmonės kreditorių teisėtus lūkesčius.

23III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

24Atskiruoju skundu kreditorius Pravieniškių valstybės įmonė prašo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį ir priimti naują nutartį, atmesti kreditorių UAB „Logistikos čempionai“ ir UAB „AVELITA“ skundą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

251) Teismo išvada, kad jungtinės veiklos sutarties 5., 7.12. punktų nuostatų turinys sutarties vykdymo metu šalių buvo modifikuotas yra nepagrįsta ir neteisėta, nes Pravieniškių valstybės įmonės pasinaudojimas sutarties galiojimo ir jos vykdymo metu savo teises ir interesus ginti, jo nuomone, veiksmingiausiu būdu, neturint tikslo nutraukti sutarties vykdymo, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad sutarties šalys sutarties vykdymo metu nesilaikė sutarties 5. bei 7.2. punktuose įtvirtintų nuostatų ar jas modifikavo, kas užkertą galimybę vėliau atsakovo įsiskolinimo sumai perduoti apeliantui sutarties pagrindu pagamintus gaminius.

262) Teismas netinkamai taikė CPK 185 straipsnio nuostatas ir netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus dėl Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų nuosavybės teisės į atsakovo pagamintus gaminius, atsakovui neatsiskaičius su apeliantu.

273) Teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias nuosavybės teisės įgijimo ir perleidimo pagrindus. Teismas nepagrįstai užkirto galimybę perduoti apeliantui nuosavybės teise priklausančius gaminius teigdamas, kad jis šia teise pasinaudojo tik po įspėjimo apie sutarties sustabdymą, kuris kreditoriui buvo pateiktas jau pareiškus finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje. Apelianto kreipimasis į teismą dėl skolos išieškojimo negali būti laikytinas kaip vienas iš pagrindų atsakovui įgyti nuosavybės teisę į bendrai pagamintą produkciją.

284) Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo pagaminti gaminiai pagal jungtinės veiklos sutartį šiuo metu negali būti perduodami Pravieniškių valstybės įmonei, pastarajam perleidžiant reikalavimo teisę į juos, nes priešingu atveju bus pažeista atsakovo kreditorių reikalavimų patenkinimo tvarka ir kitų kreditorių teisėti lūkesčiai.

295) Teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nepasisakė dėl teismo patvirtinto apelianto kreditorinio reikalavimo mažinimo proporcingai perduotino turto vertei atsakovo bankroto byloje.

306) Teismas nagrinėtu ginčo klausimu dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo byloje turėjo priimti teismo sprendimą, o ne nutartį ir dėl to terminas tokiam sprendimui apskųsti apeliacine tvarka nebūtų praleistas.

31Vilniaus apygardos teismo teisėjo 2014 m. kovo 6 d. rezoliucija atskirasis skundas priimtas.

32Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo DELUXE MANAGEMENT, BUAB bankroto administratorius prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Vilniaus apygardos teismas priėmė tinkamos formos procesinį dokumentą ir apeliantas atskirąjį skundą turėjo pateikti vadovaudamasis CPK 335 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.
  2. Teismas visapusiškai ir objektyviai nustatė bei įvertino bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą nutartį.
  3. Apeliantas neįrodė savo nuosavybės teisės ginčo turtui kokios nors sutarties pagrindu ar, kad tas turtas jo buvo sukurtas arba perduotas nuosavybės teise po turto sukūrimo.
  4. Pravieniškių valstybės įmonė nepagrįstai siekia perimti atsakovo turtą, pažeisdama ĮBĮ nuostatas dėl kreditorių reikalavimo tenkinimo, be atitinkamos turtinės kompensacijos DELUXE MANAGEMENT, BUAB.

33Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditoriai UAB „Logistikos čempionai“ ir UAB „AVELITA“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo aiškinti, kad teismo nagrinėtas klausimas buvo atskiras nuo DELUXE MANAGEMENT, UAB bankroto bylos ir dėl kreditorių (pareiškėjų) skundo turėjo būti priimtas teismo sprendimas.
  2. Kreditorinio reikalavimo patvirtinimas bankroto byloje teisine prasme reiškia atitinkamą teisių gynimo būdą ir teisiškai laikoma, kad ginčas dėl pažeistų teisių gynimo yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, o teisiniai procesai dėl to paties ginčo negalimi.
  3. Kreditorių teigimu, asmuo neturi teisės reikalauti tiek nuostolių atlyginimo, tiek prievolės įvykdymo natūra (CK 6.249 str., 6.258 str. 2 d.), nes priešingu atveju būtų sudarytos sąlygos nepagrįstam praturtėjimui.
  4. Teismas teisingai nustatė, kad kreditorius Pravieniškių valstybės įmonė pagal 2013 m. spalio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 2 darbotvarkės klausimu, siekia perimti atsakovo turtą, pažeisdamas ĮBĮ nuostatas dėl kreditorių reikalavimo tenkinimo ir nepagrįstai pirmiau už kitus kreditorius, be atitinkamos turtinės kompensacijos bankrutuojančiai įmonei, ir tokie veiksmai bei tikslai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

34Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas visapusiškai ir objektyviai nustatė bei įvertino bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

35Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius VĮ Turto bankas prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Dėl bylos nagrinėjimo ribų

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

39Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

40Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas tenkino kreditorių UAB „Logistikos čempionai“ ir UAB „AVELITA“ skundą dėl 2013 m. spalio 3 d. DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2 darbotvarkės klausimu „Dėl DELUXE MANAGEMENT, BUAB turto (mulčo) perdavimo Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų“, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

41Dėl DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių 2013 m. spalio 3 d. susirinkimo nutarimo, priimto 2 darbotvarkės klausimu

42Vadovaujantis teisinėmis nuostatomis, įtvirtinančiomis kreditorių susirinkimo kompetenciją ir jos įgyvendinimo tvarką, priimant nutarimus (ĮBĮ 23-24 str.), taip pat vadovaujantis teismų praktikoje formuojamu minėtų teisinių nuostatų aiškinimu ir taikymu, darytina išvada, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012; 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012; 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011; 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011 ir kt).

43Kitas naikinimo pagrindas - ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo leidėjas suteikė plačią kompetenciją kreditorių susirinkimui spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, teismas kreditorių susirinkimo nutarimus naikina tik tuo atveju, jei jų turinys neatitinka imperatyviųjų įstatymo nuostatų, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) ar iš esmės pažeidžia kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

44Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. spalio 3 d. DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių susirinkimo posėdžio metu 2 darbotvarkės klausimu nutarta perduoti DELUXE MANAGEMENT, BUAB turtą (mulčą) Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas kreditorių UAB „Logistikos čempionai“ ir UAB „AVELITA“ skundą dėl šio nutarimo panaikinimo, konstatavo, kad 2013 m. spalio 3 d. atsakovo DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 2 darbotvarkės klausimu „Dėl DELUXE MANAGEMENT, BUAB turto (mulčo) perdavimo Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų“ prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ nuostatoms, reglamentuojančioms bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimo tvarką, bei pažeidžia įmonės kreditorių teisėtus lūkesčius. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 185 straipsnio nuostatas ir netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus dėl Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų nuosavybės teisės į atsakovo pagamintus gaminius, įgijimo ir perleidimo. Kreditoriaus teigimu, teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias nuosavybės teisės įgijimo ir perleidimo pagrindus ir nepagrįstai užkirto galimybę perduoti apeliantui nuosavybės teise priklausančius gaminius teigdamas, kad jis šia teise pasinaudojo tik po įspėjimo apie sutarties sustabdymą, kuris kreditoriui buvo pateiktas jau pareiškus finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje. Be to, pažymėjo, kad apelianto kreipimasis į teismą dėl skolos išieškojimo negali būti laikytinas kaip vienas iš pagrindų atsakovui įgyti nuosavybės teisę į bendrai pagamintą produkciją. Taigi, nagrinėjamu atveju tarp byloje dalyvaujančių asmenų nekilo ginčo dėl kreditorių susirinkimuose padarytų procedūrinių pažeidimų, priimant ginčijamą nutarimą. Apeliantas (kreditorius) atskirajame skunde kvestionuoja tik ginčijamo nutarimo materialinių aspektų (turinio) teisėtumą. Apeliacinis teismas, nesutikdamas su nurodytais apelianto argumentais, sprendžia, kad ginčo nutarimo turinys neatitinka imperatyviųjų įstatymo nuostatų, pažeidžia kreditorių ir pačios bankrutavusios įmonės interesus, todėl apelianto argumentai dėl jo teisių ir interesų pažeidimo yra nepagrįsti (ĮBĮ 3 str., 10 str. 7 d. 3 p., 35 str., CK 4.47 str.).

45Nagrinėjamu atveju teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnai ir objektyviai nustatė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui išspręsti, teisingai šias aplinkybes įvertino, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialinės bei proceso teisės normas ir, tenkindamas DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių UAB „Logistikos čempionai“ ir UAB „AVELITA“ skundą dėl DELUXE MANAGEMENT, BUAB 2013 m. spalio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 302 str., 263 str. 1 d.).

46Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2010; kt.).

47Bylos medžiaga patvirtina, kad Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų ir DELUXE MANAGEMENT, UAB 2011 m. rugpjūčio 25 d. sudarė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią Pravieniškių valstybės įmonė savo gamybinėje bazėje, esančioje Pravieniškės-2, Kaišiadorių r., įsipareigojo suteikti DELUXE MANAGEMENT, UAB gamybines patalpas medžio drožlių briketų, spalvoto mulčo ir kt. produkcijos gamybai bei darbo jėgą šių gaminių gamybai, o DELUXE MANAGEMENT, UAB įsipareigojo už suteiktą darbo jėgą bei kitas paslaugas sumokėti šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Pagal sutarties 2.-3. punktus DELUXE MANAGEMENT, UAB atlikdama gaminių gamybos darbus gamybinėje bazėje naudoja savo medžiagas ir žaliavas bei įrengimus, įrangą įrankius. Sutarties 5. punktu šalys susitarė, jog nuosavybės teisė į pagamintus gaminius DELUXE MANAGEMENT, UAB pereina tik nuo to momento, kada ji visiškai atsiskaito su Pravieniškių valstybės įmone už jai suteiktą darbo jėgą ir kitas paslaugas šios sutarties 7.12. punkte numatyta tvarka ir terminais. Pagal sutarties 7.12. punktą DELUXE MANAGEMENT, UAB įsipareigojo ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti šios sutarties 7.13. punkte numatytą įmonei mokamą piniginį atlyginimą už šia sutartimi suteiktą darbo jėgą bei papildomai už visas suteiktas paslaugas, jeigu DELUXE MANAGEMENT, UAB šio mokestinio įsipareigojimo pilnai neįvykdo, tai Pravieniškių valstybės įmonei bendrovės įsiskolinimo sumai lieka nuosavybės teise į bendrovės medžiagas ir žaliavas bei iš jų pagamintus gaminius. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl nuosavybės teisių į pagamintą produkciją, kurią pagamino DELUXE MANAGEMENT, UAB, pasitelkdamas Pravieniškių valstybės įmonės suteikta gamybine patalpa ir darbo jėga, tačiau pilnai už suteiktą darbo jėgą ir papildomai suteiktas komunalines paslaugas DELUXE MANAGEMENT, UAB neatsiskaitė, nes pagal šalių sudarytą jungtinės veiklos sutartį DELUXE MANAGEMENT, UAB savininku tampa tik visiškai atsiskaitęs su Pravieniškių valstybės įmone. Pravieniškių valstybės įmonė laiko, kad minėta produkcija yra jo nuosavybė ir turi būti jam sugrąžinta. Apelianto teigimu, ji negali būti panaudota bankrutavusios bendrovės kreditorių reikalavimams tenkinti. Pagal ĮBĮ bankrutavusios įmonės administratorius valdo tik bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą, o turtas priklausantis kitiems subjektams, turi būti grąžinamas teisėtiems savininkams. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, aiškinant sutarties, dėl kurios kilo nagrinėjamas ginčas dėl nuosavybės teisės į ginčo objektą įgijimo ir perėjimo, turinį ir prasmę, svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant.

48Pagal bylos duomenis, vykdant jungtinės veiklos sutartį pagaminta produkcija, įskaitant žaliavas ir medžiagas, visa apimtimi buvo atsakovo nuosavybė, kurios neribojo Pravieniškių valstybės įmonei dydis, nes visa jungtinės veiklos sutarties vykdymo metu pagaminta produkcija buvo apskaitoma atsakovo balanse kaip jo turtas bei laikoma kartu su atsakovo įrengimais, įranga Pravieniškių valstybės įmonės patalpose. Bylos medžiaga patvirtina, kad DELUXE MANAGEMENT, UAB už suteiktą darbo jėgą ir kitas paslaugas liko skolinga Pravieniškių valstybės įmonei 73 935,72 Lt. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs Pravieniškių valstybės įmonės pareiškimą dėl skolos priteisimo, 2012 m. gruodžio 31 d. priėmė teismo įsakymą ir nutarė išieškoti iš DELUXE MANAGEMENT, UAB 73 935,72 Lt skolos, 9730,33 Lt delspinigius, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 627,50 Lt bylinėjimosi išlaidas Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų naudai. Taigi, Pravieniškių valstybės įmonė dar iki atsakovo bankroto bylos iškėlimo savo teises ir interesus nutarė ginti, reikalaudama iš atsakovo priteisti skolą ir neginčydama nuosavybės teisės į ginčo objektą įgijimo ir perėjimo momento, bet ne reikšdama atsakovui pretenziją dėl atitinkamos dalies gaminių perdavimo. Be to, už suteiktą darbo jėgą ir kitas paslaugas DELUXE MANAGEMENT, BUAB neatsiskaitė ne dėl jo kaltės, o dėl to, kad jam buvo iškelta bankroto byla, kurią iškėlus pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Ši norma skirta bankrutuojančios įmonės vykdytinoms prievolėms suspenduoti tam, kad būtų apsaugoti kreditorių interesai bei paskirstomas įmonės turtas proporcingai kreditorių reikalavimų dydžiui, atsižvelgiant į kreditorių eiliškumą. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą DELUXE MANAGEMENT, UAB. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų ir Pravieniškių valstybės įmonės 84 786,33 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Dėl nurodytų nustatytų aplinkybių, apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, aiškindamas jungtinės veiklos sutarties nuostatas, pagrįstai konstatavo, kad šalys nesilaikė jungtinės veiklos sutarties 5., 7.12. punktų nuostatų, jų turinys sutarties vykdymo metu buvo modifikuotas, nes priešingu atveju Pravieniškių valstybės įmonė tikėtinai būtų savo reikalavimą tenkinusi ne reikšdama atsakovui prievolinio turtinio pobūdžio reikalavimus, bet tiesiogiai iš jos patalpose (teritorijoje) esančių atsakovo gaminių ar kito turto (CK 4.47 str., 6.193 str., 185 str.).

49Pažymėtina, kad DELUXE MANAGEMENT, BUAB bankroto administratorius 2013 m. balandžio 4 d. raštu Nr. DM/13 informavo Pravieniškių valstybės įmonę, kad sudaryta 2011 m. rugpjūčio 25 d. jungtinės veiklos sutartis Nr. 14/03-150 toliau vykdoma nebus.

50Apeliacinio teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pagaminta produkcija priklausė DELUXE MANAGEMENT, UAB, o sutarties minėtų punktų nuostatomis šalys susitarė dėl prievolės įvykdymo užtikrinimo. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad apelianto gamybinėse patalpose esanti atsakovo pagaminta produkcija (mulčas) priklauso apeliantui nuosavybės teise. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12 str., 178 str., 182 str.).

51Pažymėtina, jog ginčijamu nutarimu nutarta grąžinti visą DELUXE MANAGEMENT, BUAB priklausantį turtą, t.y. pagamintą produkciją, esančią Pravieniškių valstybės įmonės gamybinėje bazėje, nenustačius DELUXE MANAGEMENT, BUAB pagamintos produkcijos vertės ir tai patvirtina kreditorių susirinkimo nutarimo nepagrįstumą.

52Nagrinėjamos bylos kontekste aktuali teismų praktikos nuostata, kad ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyti draudimai yra taikomi būtent bankrutuojančiai įmonei, nes visas bankrutuojančios įmonės turtas (tiek faktiškai turimas bankroto bylos iškėlimo metu, tiek įmonės naudai įgytas pagal prievoles, kurių vykdymo laikas suėjo iškėlus bankroto bylą) tampa tokios įmonės kreditoriams dalytinu turtu.

53Kaip minėta, į DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių sąrašą Pravieniškių valstybės įmonės prašymu įtraukta ir Pravieniškių valstybės įmonė su 84 786,33 Lt kreditoriniu reikalavimu. Taigi, kreditorius tokiu būdu nutarė ginti savo kaip kreditoriaus teises, būtent - pareiškiant skolininko nesumokėtos skolos dalies dydžio finansinį reikalavimą bankroto byloje. Pasirinkus šį kreditoriaus teisių gynimo būdą ir bankroto bylą nagrinėjančiam teismui nutartimi patvirtinus tokį kreditoriaus finansinį reikalavimą, kreditorius įgyja kreditoriaus bankroto byloje teisinį statusą ir šios teisinės padėties nulemtas teises bei pareigas. Dėl aplinkybės, kad yra įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas bankroto byloje, kuriuo kaip kreditorinis reikalavimas patvirtinta bankrutuojančios įmonės skola Pravieniškių valstybės įmonei, atsiradusi iš 2011 m. rugpjūčio 25 d. jungtinės veiklos sutarties neįvykdymo, kreditorius prarado teisę reikalauti grąžinti ginčo turtą, už kurio pagaminimą DELUXE MANAGEMENT, UAB nesumokėjo, nes tokio reikalavimo tenkinimas reikštų kreditoriaus kito teisių gynimo būdo taikymą jau esant įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui dėl skolos dydžio ir vykstant bankroto procedūroms dėl kreditoriaus reikalavimo tenkinimo Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka.

54Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

55Apeliacinis teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

56Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

57Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties

58Dėl nurodytų motyvų apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

59Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas tenkino... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi nutarė iškelti... 6. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi patvirtintas... 7. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartimi nutarta pripažinti... 8. Kreditoriai UAB „Logistikos čempionai“ ir UAB „AVELITA“ 2013 m. spalio... 9. Skunde nurodė, kad 2013 m. spalio 3 d. DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių... 10. Atsakovo DELUXE MANAGEMENT, BUAB bankroto administratoriaus UAB „TOP... 11. Kreditorius Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų atsiliepime... 12. Kreditorius UAB „Storent“ atsiliepime prašė atskirąjį tenkinti.... 13. Kreditorius VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į skundą prašo jį tenkinti.... 14. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 15. Kreditorius UAB „Ekonovus“ atsiliepime prašė atskirąjį skundą... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 18 d. nutartimi nutarė skundą... 18. Teismas, nustatęs, kad Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų... 19. Teismas, aiškindamas jungtinės veiklos sutarties nuostatas, konstatavo, kad... 20. Teismas padarė išvadą, kad atsižvelgus net ir laikantis priešingos -... 21. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorius pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2... 22. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, sprendė, kad 2013... 23. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 24. Atskiruoju skundu kreditorius Pravieniškių valstybės įmonė prašo... 25. 1) Teismo išvada, kad jungtinės veiklos sutarties 5., 7.12. punktų nuostatų... 26. 2) Teismas netinkamai taikė CPK 185 straipsnio nuostatas ir netinkamai... 27. 3) Teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias... 28. 4) Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo pagaminti gaminiai pagal... 29. 5) Teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nepasisakė dėl teismo... 30. 6) Teismas nagrinėtu ginčo klausimu dėl kreditorių susirinkimo nutarimo... 31. Vilniaus apygardos teismo teisėjo 2014 m. kovo 6 d. rezoliucija atskirasis... 32. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo DELUXE MANAGEMENT, BUAB bankroto... 33. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditoriai UAB „Logistikos čempionai“... 34. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius prašo... 35. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius VĮ Turto bankas prašo... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 39. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 40. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 41. Dėl DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių 2013 m. spalio 3 d. susirinkimo... 42. Vadovaujantis teisinėmis nuostatomis, įtvirtinančiomis kreditorių... 43. Kitas naikinimo pagrindas - ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. spalio 3 d. DELUXE MANAGEMENT, BUAB... 45. Nagrinėjamu atveju teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad... 46. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama... 47. Bylos medžiaga patvirtina, kad Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos... 48. Pagal bylos duomenis, vykdant jungtinės veiklos sutartį pagaminta produkcija,... 49. Pažymėtina, kad DELUXE MANAGEMENT, BUAB bankroto administratorius 2013 m.... 50. Apeliacinio teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė,... 51. Pažymėtina, jog ginčijamu nutarimu nutarta grąžinti visą DELUXE... 52. Nagrinėjamos bylos kontekste aktuali teismų praktikos nuostata, kad ĮBĮ 10... 53. Kaip minėta, į DELUXE MANAGEMENT, BUAB kreditorių sąrašą Pravieniškių... 54. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų... 55. Apeliacinis teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama,... 56. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirojo skundo... 57. Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties... 58. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirasis skundas... 59. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 60. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą....