Byla e2-1077-790/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo

32019 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „StalCorp“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Žilinskis ir Co“.

4Teismas

Nustatė

5I. Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „StalCorp“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) „Plačiajuostis internetas“, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimus dėl viešųjų pirkimų „Ryšio bokštų statyba (I regionas)“ (pirkimo Nr. 429038), „Ryšio bokštų statyba (II regionas)“ (pirkimo Nr. 429063) ir „Ryšio bokštų statyba (III regionas)“ (pirkimo Nr. 429075) sąlygų išaiškinimo; panaikinti iš šių sprendimų kylančius kitus procedūrinius sprendimus (dėl pasiūlymų įvertinimo, tiekėjų kvalifikacijos įvertinimo, pasiūlymų eilių sudarymo ir laimėtojų nustatymo), o jeigu sudarytos pirkimo sutartys – pripažinti jas niekinėmis; nutraukti viešųjų pirkimų procedūras.

82.

9Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti minėtų atsakovės vykdomų viešųjų pirkimų procedūras ir uždrausti atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartis, o jeigu jos jau sudarytos – uždrausti jas vykdyti. Nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, taip pat egzistuoja grėsmė būsimo sprendimo įvykdymui – atsakovei užbaigus pirkimų procedūras, ji įsigytų pirkimų objektus, ir ieškovė netektų galimybės dalyvauti pirkimuose. Be to, tokia situacija lemtų būtinybę inicijuoti naujus teisminius ginčus ar koreguoti esamo ginčo apimtis, atsirastų žalos atlyginimo grėsmė, o tai neigiamai vertinama viešojo intereso požiūriu. Tuo atveju, jei teismas atsisakytų taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir teismui galimai tenkinus ieškinį, teismas turės pareigą arba naikinti iš dalies įvykdytas pirkimų sutartis, arba perkančiajai organizacijai taikyti alternatyvias sankcijas. Tačiau šie pasirinkimai vertintini neigiamai. Ieškovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje užtikrintų pirkimų teisėtumą ir lėšų panaudojimo racionalumą, taip pat nepakenktų viešajam interesui kuo greičiau įgyti darbus, prekes ar paslaugas, reikalingus tam tikros visuomenės grupės poreikiams patenkinti, kadangi pirkimo laimėtojų paskelbimas neturi ypatingos skubos.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi ieškovės UAB „StalCorp“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė atsakovės VšĮ „Plačiajuostis internetas“ vykdomų viešųjų pirkimų - „Ryšio bokštų statyba (I regionas)“ (pirkimo Nr. 429038), „Ryšio bokštų statyba (II regionas)“ (pirkimo Nr. 429063) ir „Ryšio bokštų statyba (III regionas)“ (pirkimo Nr. 429075), procedūras, o jeigu sudaryta viešo pirkimo sutartis (sutartys) – jos (jų) vykdymą.

134.

14Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškinys per se (liet. savaime) yra nepagrįstas. Taip pat šioje proceso stadijoje nėra pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad ieškovė nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

155.

16Teismas sprendė, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamos situacijos kontekste yra proporcingos, nei ieškovės, nei atsakovės interesams nėra suteikiamas pranašumas, šalių interesų pusiausvyra yra išlaikoma. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūrų vykdymas bus sustabdytas neilgam laikui (atsižvelgiant į įstatyme nustatytus trumpus bylų dėl viešųjų pirkimų išnagrinėjimo terminus), tai nesukels itin reikšmingų neigiamų pasekmių perkančiajai organizacijai, viešasis interesas nebus pažeistas. Byloje nėra duomenų apie tai, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors ginčijamais pirkimais siekiama pagerinti interneto ryšio paslaugų teikimą, jo kokybę, infrastruktūrą, tačiau pirkimo objektas nėra pirmo būtinumo gyvybiškai svarbus visuomenei dalykas, kurio nedelsiant neįsigijus sutriktų tokių paslaugų tiekimas, iš esmės pablogėtų jų kokybė. Priešingai, nesustabdžius viešųjų pirkimų konkursų procedūrų egzistuoja reali grėsmė, jog procedūros bus baigtos, dėl ko galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas faktiškai nebebūtų įmanomas.

176.

18Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad ieškovė pateikė pasiūlymą tik viename iš ginčijamų pirkimų – „Ryšio bokštų statyba (I regionas)“ (pirkimo Nr. 429038), jos pateikto pasiūlymo kaina yra didžiausia, lyginant su kitų tiekėjų pasiūlymais, ir ieškovė negalėtų tikėtis laimėjimo, tad neturi jokio suinteresuotumo bylos baigtimi. Nurodė, kad ieškovė savo ieškinį kaip tik ir grindžia ta aplinkybe, jog dėl atsakovės pirkimo sąlygų išaiškinimo netinkamumo, neaiškumo, neišsamumo, ji apskritai neturėjo galimybės suformuluoti, parengti ir pateikti pirkimuose pasiūlymų. Be to, ieškovė ieškiniu reiškia reikalavimus dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, t. y. siekia ne pasiūlymų eilės, kurioje būtų įtraukta ir ieškovė, sudarymo, o, ieškovės nuomone, neteisėto viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

207.

21Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės

2228 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

237.1.

24Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Ieškovė neteikė pretenzijos teisės aktų nustatytais terminais ir šios aplinkybės iš esmės neginčija, o tai teismui turėjo sukelti pagrįstų abejonių dėl ieškovei galimai palankaus sprendimo priėmimo. Tai sudaro pagrindą atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

257.2.

26Nėra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Aplinkybė, kad ieškinys bus patenkintas, pati savaime nereiškia, jog ieškovė bus pripažinta viešojo pirkimo laimėtoja ir galės sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija. Tokią teisę ieškovė galėtų įgyti tik tuo atveju, jeigu, patenkinus ieškinį, atsirastų papildomų aplinkybių, t. y. būtų paskelbti nauji viešieji pirkimai, kuriuose ieškovė sėkmingai dalyvautų, pasiūlytų mažiausią kainą ir būtų pripažinta laimėjusia.

277.3.

28Pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, kadangi suvaržo perkančiosios organizacijos teisę vykdyti pirkimą siekiant užtikrinti ieškovės galimybę įgyvendinti teisę, kurios ji gali ir neįgyti.

297.4.

30Teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas ir be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, net ir patenkinęs ieškinį, bet kokiu atveju spręstų pirkimo sutarties teisėtumo klausimą. Akivaizdu, kad pripažinus viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su trečiuoju asmeniu, negaliojančia, ji nebūtų vykdoma ir ieškovei būtų sudaryta galimybė dalyvauti naujame viešajame pirkime. Ir priešingai, jei ieškinys būtų atmestas, teisėtai sudaryta viešojo pirkimo sutartis toliau liktų galioti.

317.5.

32Nėra realios dvigubo mokėjimo grėsmės, kadangi ieškovės galimybė sudaryti naujo viešojo pirkimo sutartį yra tik hipotetinė ir priklauso nuo daug šiuo metu nežinomų aplinkybių.

337.6.

34Vykdomas pirkimas yra tiesiogiai susijęs su visuomenės interesų patenkinimu valstybiniu mastu. Pirkimas reikalingas projektui „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamam Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti. Net 8,95 proc. namų ūkių Lietuvoje neturi interneto prieigos galimybės. Ryškiausią aprėpties problemą junta kaimiškųjų vietovių gyventojai, kuriose net 18,73 proc. namų ūkių neturi interneto prieigos galimybės. Didesnio duomenų srauto bei pažangesnių transmisijos technologijų poreikis yra viešasis interesas, sietinas su sparčiai augančiais visuomenės informacijos vartojimo poreikiais.

358.

36Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „StalCorp“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

378.1.

38Ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės, jas patvirtinantys įrodymai (prie ieškinio pridėti dokumentai) bei ieškinio motyvai yra pakankami padaryti išvadą, jog ieškinio reikalavimas atitinka ieškinyje dėstomų argumentų pobūdį. To pakanka, kad ieškinys būtų laikomas prima facie (liet. preliminariai) pagrįstu. Atsakovės argumentai dėl terminų praleidimo pretenzijai pareikšti išeina už ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimo ribų.

398.2.

40Galimai palankiu teismo sprendimu siekiama pirkimo procedūrų nutraukimo, o ne užtikrinti ieškovei teisę sudaryti pirkimo sutartis dėl ginčo objekto, kam iš tiesų reikėtų papildomų sąlygų. Būtent tokį teismo sprendimą, o ne ieškovės teisę į būsimų pirkimų laimėjimą (tokios teisės ieškovė kol kas neturi – tik teisę lygiomis sąlygomis, sąžiningai varžytis pakartotiniame pirkime pagal tinkamai parengtas sąlygas), ir užtikrina byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tokio teismo sprendimo įgyvendinimas – pirkimų procedūrų nutraukimas, priešingai nei teigia atsakovė, nėra hipotetinis ir nepriklauso nuo jokių papildomų sąlygų.

418.3.

42Jeigu pirkimų procedūros toliau būtų tęsiamos ir perkančioji organizacija sudarytų sutartis dėl pirkimų objektų, kiltų reali grėsmė, jog būsimas teismo sprendimo įvykdymas (nutraukti procedūras) taptų ženkliai apsunkintas arba apskritai nebeįmanomas. Jei pirkimų procedūros iki šios bylos galutinio išnagrinėjimo būtų užbaigtos, vien tai lemtų nebegalėjimą jų nutraukti teismo sprendimu. Atsakovei įsigijus pirkimų objektus, ieškovės galimybės dalyvauti (pakartotinai paskelbtuose pagal tinkamai parengtas sąlygas) pirkimuose dėl to paties objekto taptų nebeįmanomos, t. y. teismo sprendimas būtų deklaratyvus, ieškovės teisės iš esmės nebūtų apgintos.

438.4.

44Įstatymas numato galimybę neteisėtomis pripažintas pirkimų sutartis palikti galioti, pritaikant perkančiajai organizacijai alternatyviąsias sankcijas. Tokiu atveju ieškovės pažeistos teisės iš esmės liktų neatkurtos.

458.5.

46Pirkimų objektas nėra pirmo būtinumo gyvybiškai svarbus visuomenei dalykas, kurio nedelsiant neįsigijus, sutriktų paslaugų teikimas ar iš esmės pablogėtų jų kokybė. Atsakovės minimas projektas įgyvendinamas iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Ginčo išsprendimas teisme neturės jokios įtakos projekto įgyvendinimui nustatytais terminais. Priešingai, nei deklaratyviai teigia atsakovė, jokia su viešuoju interesu susijusi skuba vykdyti ginčo pirkimus neegzistuoja.

479.

48Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Žilinskis ir Co“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

499.1.

50Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra priimamas sprendimas dėl ieškinio pagrįstumo, vertinama tik tikimybė dėl palankaus teismo sprendimo priėmimo. Atsakovės paaiškinimai ir argumentai dėl ieškinio pagrįstumo sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nėra vertintini, į juos bus atsižvelgiama teismui priimant sprendimą dėl ieškinio esmės.

519.2.

52Ieškovė nereikalauja jos pripažinti pirkimo laimėtoja, o reikalauja nutraukti pirkimo procedūras. Taigi yra vertintinas ne ieškovės interesas laimėti pirkimą, o visuomenės interesas užtikrinti, kad pirkimas vyktų pagal įstatymo leidėjo numatytą procedūrą taip, kad būtų užtikrinama konkurencija. Ieškiniu skundžiami neaiškūs perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų išaiškinimai, dėl kurių teikėjams nėra aiškios pirkimo objektą sudarančios darbų apimtys ir darbų kiekiai.

539.3.

54Ieškinio patenkinimo atveju sudaryta sutartis privalės būti nutraukta, todėl atsiras reali grėsmė, jog dabartinis laimėtojas reikalaus jo patirtų nuostolių dėl sutarties nutraukimo atlyginimo, taigi atsakovė už tuos pačius darbus ar jų dalį turės mokėti du kartus, tai yra nesuderinama su racionaliu visuomenės lėšų naudojimu.

55Teismas

konstatuoja:

56IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5710.

58Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5911.

60Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdytos vykdomų viešųjų pirkimų procedūros, o jeigu sudaryta viešo pirkimo sutartis (sutartys) – ir jos (jų) vykdymas, pagrįstumo ir teisėtumo.

6112.

62CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

6313.

64Atsakovės teigimu, ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, kadangi nesilaikyta išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Su šiais atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo sutikti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškinys yra aiškiai nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas, be kita ko, nustatė, kad su ieškiniu yra pateiktos pretenzijos ir perkančiosios organizacijos atsakymas į jas. Sutiktina su atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentais, kad pačios pretenzijos turinys ir ginčo nagrinėjimo terminai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir neturėtų būti vertinami laikinųjų apsaugos taikymo stadijoje.

6514.

66Kita vertus, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų nustatyta, kad civilinė byla pirmosios instancijos teisme jau yra išnagrinėta, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 23 d. sprendimu ieškovės ieškinys yra tenkintas iš dalies. Nors šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu Vilniaus apygardos teismo priimtas sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tai suteikia pagrindą preliminariai konstatuoti, kad ieškovės ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti.

6715.

68Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, dar nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Galutinis sprendimas yra teismo procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės ir atsakoma į ieškovo ieškinyje pareikštus materialiuosius teisinius reikalavimus.

6916.

70Ieškovė ieškiniu siekia, kad pirkimo procedūros būtų nutrauktos. Sutiktina su atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentais, kad viešojo pirkimo procedūrų tęsimas, pirkimo sutarties sudarymas su kitu tiekėju ir jos vykdymas neabejotinai apsunkintų galimybes ieškinio tenkinimo atveju grąžinti buvusią iki galimo teisės pažeidimo padėtį. Jei pirkimo procedūros būtų tęsiamos, kaip teisingai pažymi ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą, pirkimų procedūros iki civilinės bylos išnagrinėjimo, tikėtina, būtų užbaigtos galimai sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju, ir jau vien tai lemtų nebegalėjimą jų nutraukti teismo sprendimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslą – užtikrinti padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo (liet. padėtis, kuri yra) išsaugojimą.

7117.

72Atsakovė atskirajame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, kadangi suvaržo perkančiosios organizacijos teisę vykdyti pirkimą siekiant užtikrinti ieškovės galimybę įgyvendinti teisę, kurios ji gali ir neįgyti.

7318.

74Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

7519.

76Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (liet. iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

7720.

78Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014, 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1314-236/2017 ir kt.).

7921.

80Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės pateikti duomenys nesudaro pagrindo teigti, kad šiuo atveju visuomenės interesas turėti (spartesnį) internetą yra reikšmingesnis nei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi ir racionalų lėšų panaudojimą.

8122.

82Atsakovė nurodo, kad viešasis pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo. Tačiau atsakovė į bylą nepateikė duomenų, kad, pavyzdžiui, dėl kokių nors objektyvių priežasčių būtų itin vėluojama atlikti projekte numatytus darbus nustatytais terminais, taip pat nepateikta duomenų apie galimas sankcijas ir (ar) pasekmes dėl tokių terminų praleidimo, kurias įvertinus būtų galima pagrįstai daryti išvadą apie galimą žalą, atsirasiančią dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Priešingai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-284 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ 17 punkte pažymėta, kad projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Tai rodo, kad nėra ypatingos skubos dėl pirkimo objekto.

8323.

84Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkinęs ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atsižvelgė į visas teisiškai reikšmingas aplinkybes. Ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

85Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

86Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. 2019 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų... 4. Teismas... 5. I. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „StalCorp“ kreipėsi... 8. 2.... 9. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi ieškovės UAB... 13. 4.... 14. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje nėra... 15. 5.... 16. Teismas sprendė, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos... 17. 6.... 18. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad ieškovė pateikė pasiūlymą tik... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. 7.... 21. Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019... 22. 28 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 23. 7.1.... 24. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinys yra... 25. 7.2.... 26. Nėra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Aplinkybė, kad... 27. 7.3.... 28. Pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra... 29. 7.4.... 30. Teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas ir be laikinųjų apsaugos... 31. 7.5.... 32. Nėra realios dvigubo mokėjimo grėsmės, kadangi ieškovės galimybė... 33. 7.6.... 34. Vykdomas pirkimas yra tiesiogiai susijęs su visuomenės interesų patenkinimu... 35. 8.... 36. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „StalCorp“ prašo skundą... 37. 8.1.... 38. Ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės, jas patvirtinantys įrodymai... 39. 8.2.... 40. Galimai palankiu teismo sprendimu siekiama pirkimo procedūrų nutraukimo, o ne... 41. 8.3.... 42. Jeigu pirkimų procedūros toliau būtų tęsiamos ir perkančioji organizacija... 43. 8.4.... 44. Įstatymas numato galimybę neteisėtomis pripažintas pirkimų sutartis... 45. 8.5.... 46. Pirkimų objektas nėra pirmo būtinumo gyvybiškai svarbus visuomenei dalykas,... 47. 9.... 48. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Žilinskis ir Co“... 49. 9.1.... 50. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra... 51. 9.2.... 52. Ieškovė nereikalauja jos pripažinti pirkimo laimėtoja, o reikalauja... 53. 9.3.... 54. Ieškinio patenkinimo atveju sudaryta sutartis privalės būti nutraukta,... 55. Teismas... 56. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 57. 10.... 58. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 59. 11.... 60. Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria taikytos... 61. 12.... 62. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 63. 13.... 64. Atsakovės teigimu, ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, kadangi nesilaikyta... 65. 14.... 66. Kita vertus, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų... 67. 15.... 68. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog... 69. 16.... 70. Ieškovė ieškiniu siekia, kad pirkimo procedūros būtų nutrauktos.... 71. 17.... 72. Atsakovė atskirajame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos... 73. 18.... 74. Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas... 75. 19.... 76. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga... 77. 20.... 78. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama... 79. 21.... 80. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad byloje nėra duomenų... 81. 22.... 82. Atsakovė nurodo, kad viešasis pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą... 83. 23.... 84. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 85. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 86. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą....