Byla 2A-536-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės

3kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Virginijos Volskienės,

4sekretoriaujant Aleksui Navickui,

5dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros atstovui Viliui Paulauskui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros ir UAB „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovų Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros ir UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovams A. J. V. M. , B. J. B. dėl žalos atlyginimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9Ieškovas Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra ir bendraieškis UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovų A. J. V. M. ir B. J. B. UAB „Vilniaus vandenys“ naudai solidariai 91 963,50 Lt žalai atlyginti.

10Nurodė, kad 1995-05-16 Vilniaus rajono policijos komisariate buvo iškelta baudžiamoji byla Nr. 57-1-694-95 dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ pinigų iššvaistymo, o A. J. V. M. , B. J. B. buvo pareikšti kaltinimai, padarius nusikaltimus, numatytus BK 275 str. 3 d. ir kt. A. J. V. M. ir B. J. B. 1993-04-21 įsigijo po 20000, tai yra 17 proc. paprastų AB „Vilniaus šiltnamiai” akcijų. Atsakovai nuo jų išrinkimo AB „Vilniaus šiltnamiai“ stebėtojų tarybos nariais, o nuo 1995-03-30 A. J. V. M. dirbant AB „Vilniaus šiltnamiai“ generaliniu direktoriumi, valdė AB „Vilniaus šiltnamiai“. AB „Vilniaus šiltnamiai“ turtas buvo jų žinioje. Atsakovai organizavo ir vadovavo nusikaltimų padarymui, pasisavino ir sistemingai iššvaistė AB „Vilniaus šiltnamiai“ turtą, įkeisdami AB „Vilniaus šiltnamiai“ priklausantį turtą juridiniams asmenims, dėl to AB „Vilniaus šiltnamiai“ bankrutavo. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-09-28 nutartimi baudžiamojoje byloje iš dalies pradėtas baudžiamasis procesas buvo nutrauktas suėjus 10 metų senaties terminui. Baudžiamojoje byloje 1996-07-19 atlikus AB „Vilniaus šiltnamiai“ dokumentinę reviziją, nustatyta, kad atsakovai pasisavino ir sistemingai švaistė AB „Vilniaus šiltnamiai“ priklausantį turtą, lėšas išleisdami ne pagal paskirtį, taip pat įkeisdami bendrovei priklausantį turtą juridiniams ir fiziniams asmenims, gaudavo paskolas iš įvairių bankų neva gamybos vystymui bei gautas paskolas be jokio teisinio pagrindo, nenustatydami jokių palūkanų, išdalindavo fiziniams ir juridiniams asmenims žinomai nelaukus grąžinimo. Vilniaus apygardos teismo 1996-02-28 nutartimi AB „Vilniaus šiltnamiai“ buvo iškelta bankroto byla. Nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28 AB „Vilniaus šiltnamiai“ už vandens tiekimą ir kanalizavimo paslaugas UAB „Vilniaus vandenys“ (Vilniaus valstybinė vandens tiekimo įmonei) nevykdydami 1994-08-08 Vandens tiekimo ir kanalizavimo sutarties Nr. 770 įsiskolino 91 963,50 Lt. Nurodytu laikotarpiu AB „Vilniaus šiltnamiai“ A. J. V. M. dirbo generaliniu direktoriumi, buvo valdybos pirmininkas, B. J. B. buvo stebėtojų tarybos pirmininkas, valdybos narys. Kadangi pagal 1993-08-10 Vilniaus rajono valdybos potvarkiu įregistruotus AB „Vilniaus šiltnamiai“ įstatus A. J. V. M. , B. J. B. buvo atsakingi už finansinių išteklių naudojimą, ūkiskaitinių pajamų paskirstymą, gamybos ir valdymo organizavimą, todėl AB „Vilniaus šiltnamių“ žala UAB „Vilniaus vandenims“ atsirado dėl jų kaltės, ir žalą padarė bendrai, todėl ją privalo atlyginti solidariai. Tai, kad UAB „Vilniaus vandenys“ buvo padaryta žala dėl atsakovų veiksmų, UAB „Vilniaus vandenys“ sužinojo 1996-07-09, kai gavo likviduojamos AB „Vilniaus šiltnamiai“ 1996-07-02 raštą Nr. 663. Baudžiamojoje byloje buvo pareikštas Vilniaus rajono apylinkės prokuroro ieškininis pareiškimas, o SP UAB „Vilniaus vandenys“ pripažintas civiliniu ieškovu. Vilniaus rajono apylinkės teismui 2006-09-28 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1-54-268/2006 pradėtą baudžiamąjį procesą nutraukus, civilinių ieškovų pareikšti ieškiniai buvo palikti nenagrinėtais ir suteikta teisė civiliniams ieškovams kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškinys pateiktas, nepraleidus ieškinio senaties termino.

11Atsakovas A. J. V. M. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad AB „Vilniaus šiltnamiai“ naudojosi šaltu vandeniu ir paslaugomis iki 1996-02-28 neatitinka tikrovės, nes 1995-12-22 bendrovės veikla buvo nutraukta, nutraukus galimybę pilnai atsiskaityti, bei nutraukus investicijų atėjimą į bendrovę, sunaikinus sėkmingai veikiantį pramoninį subjektą. 1993-08-10 AB „Vilniaus šiltnamiai“ skolos sudarė 400 proc. įmonės biudžetinės vertės, o 1995-03-30, įmonei vadovaujant atsakovams, tapo jau tik 30 – 40 proc., t.y. įmonė pradėjo veikti rentabiliai. 1995-12-22 VĮ „Lietuvos dujos“ filialui „Vilniaus firma“ nutraukus dujų tiekimą, buvo sunaikinta visa AB „Vilniaus šiltnamiai“ produkcija ir įrengimai. Patirta žala ir lėmė neatsiskaitymą su UAB „Vilniaus vandenys“ už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 1995-08-01 iki 1995-12-22. Tai reiškia, kad UAB „Vilniaus vandenys“ žala atsirado dėl VĮ „Lietuvos dujos“ filialo „Vilniaus firma“ įvykdytų veiksmų AB „Vilniaus šiltnamiai“ atžvilgiu. Tuo pačiu metu vyko ir parengtinis tardymas baudžiamojoje byloje, todėl jį atliekanti Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra turėjo saugoti AB „Vilniaus šiltnamiai“ visuomeninį ir valstybinį turtą (CK 1.72 str., 1.124 str., 1.125 str. 1 d., 1.127 str., 6.212 str., 6.244 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str., 6.253 str., 6.279 str.).

12Atsakovas B. J. B. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog baudžiamoji byla, kurioje B. J. B. buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suėjus 10 metų senaties terminui, buvo nutraukta, patikslintas ieškinys savo prasme yra kaltinamosios išvados perpasakojimas nutrauktoje baudžiamojoje byloje. Turtinės pretenzijos privalėjo būti pateiktos bankrotą administruojančiam asmeniui ir skola išieškota iš parduodamo turto, akcininkai savo turtu už juridinio asmens įsipareigojimus neatsako, taigi ieškinys pateiktas ne tam asmeniui. Baudžiamojoje byloje ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu. Ginčo laikotarpiu B. J. B. buvo suimtas ir niekaip negalėjo įtakoti atsiskaitymų su ieškovu. Suėmimo metu B. J. B. buvo AB „Vilniaus šiltnamiai“ didžiausias akcininkas – jam priklausė 54 proc. akcijų, valstybei - 13,7 proc., kurias valdė Žemės ūkio ministerija, kitos akcijos priklausė A. J. V. M. ir kitiems smulkiems akcininkams. AB „Vilniaus šiltnamiai“ bankrutavo dėl valstybės institucijų kaltės. Dėl pergyventų sukrėtimų ženkliai pablogėjo B. J. B. sveikata, to priežastimi tapo ir ieškovo pareikšti niekuo nepagrįsti ieškiniai. Dėl šių aplinkybių B. J. B. , dar pablogėjus sveikatai, Jonavos rajono apylinkės teismo 2007-12-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2036-657/2007 buvo pripažintas neveiksniu.

13Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.

14Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje netaikomos 1964 m. CK normos, reglamentuojančios žalos, padarytos neteisėtais asmenų veiksmais asmeniui ar turtui, nesusijusios su sutartiniais civiliniais santykiais, atlyginimą, ir padarė išvadą, kad Vilniaus rajono prokuratūros bei UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinio reikalavimai yra susiję su juridinio asmens sutartinių įsipareigojimų nevykdymu bei šio nevykdymo sukeltomis pasekmėmis, o ne iš delikto. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis, iš kurios kildinami ieškinio reikalavimai, sudaryta 1994-08-08, o skola yra susidariusi laikotarpiu nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28, todėl pagal 2000-07-18 LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 47 str. nagrinėjamoje byloje taikytinos 1964 m. Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios atsakomybę už sutartinių prievolių nevykdymą.

15Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, kad žala atsirado dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, kadangi nusikalstami veiksmai nebuvo konstatuoti apkaltinamuoju nuosprendžiu, civilinė atsakomybė gali atsirasti ir būti taikoma tik tada, kai nustatoma, kad asmuo padarė neteisėtus veiksmus. 2006-09-28 nutartimi pradėtas baudžiamasis procesas atsakovų atžvilgiu nutrauktas. Teismas padarė išvadą, jog nesant apkaltinamuoju nuosprendžiu pripažintų kaltų veiksmų, negalima nustatyti ir priežastinio ryšio su atsiradusia žala.

16Teismas pažymėjo, jog ieškovai prašė priteisti iš atsakovų įsiskolinimą, kuris susidarė neatsiskaičius už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą, laikotarpiu nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28, t.y. iki AB „Vilniaus šiltnamiai“ bankroto bylos iškėlimo. Teismas iš pateiktų mokėjimų suvestinių nustatė, kad iškėlus bankroto bylą AB „Vilniaus šiltnamiai“ ir paskyrus administratorių, nuo 1996 m. kovo mėn. iki 1996 m. spalio mėn. buvo apmokėta dalis sąskaitų 55948,97 Lt sumai, t.y. su UAB „Vilniaus vandenys“ iškėlus AB „Vilniaus šiltnamiams“ bankroto bylą buvo atsiskaitoma. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimai AB „Vilniaus šiltnamiai“ bei šių juridinių asmenų tarpusavio atsiskaitymo klausimai buvo išspręsti minėtoje bankroto byloje, todėl ieškinio reikalavimai dėl 91963,50 Lt priteisimo iš fizinių asmenų yra nepagrįsti.

17Ieškovas Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra ir bendraieškis UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė apeliacinį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-12-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo visiškai būtų patenkintas ieškinys dėl 91963,50 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovų A. J. V. M. ir B. J. B. . Skundžiamas teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas, t.y. netinkamai aiškino ir taikė 1964 m. Civilinio kodekso 483 str. ir 484 str., įmonių veiklą reglamentuojančias teisės normas, pažeidė procesinės teisės normas Civilinio proceso kodekso 185 str., 197 str., 263 str., 265 str. Teismas neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių, neatskleidė bylos esmės, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir tai sudaro pagrindą teismo sprendimą panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

18Apeliaciniame skunde nurodo, kad byloje pilnai įrodytos visos sąlygos, būtinos atsakovų kaip AB „Vilniaus šiltnamiai“ valdymo organų narių civilinės atsakomybės taikymui, t.y. žala ar nuostoliai, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ar nuostolių ir kaltė. AB „Vilniaus šiltnamiai“ pagal 1994-08-08 vandens tiekimo ir kanalizavimo sutartį Nr. 770 liko skolinga UAB „Vilniaus vandenys“ 91963,50 Lt už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, suteiktas laikotarpiu nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28. 1996-03-01 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte AB „Vilniaus šiltnamiai“ pripažino savo skolą, kuri 1996-03-01 buvo 92226,60 Lt. SP UAB „Vilniaus vandenys“ (šiuo metu – UAB „Vilniaus vandenys“) bankrutuojančiai AB „Vilniaus šiltnamiai“ pareiškė 121338 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą (suma su delspinigiais), kurį patvirtino bankroto bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 1996-04-22 nutartimi. 1997-03-05 teismo nutartimi AB „Vilniaus šiltnamiai“ pripažinus likviduota, bendrovė buvo išregistruota iš Įmonių rejestro, o UAB „Vilniaus vandenys“ kreditoriniai reikalavimai liko nepatenkinti. Šį faktą patvirtino likviduojamos AB „Vilniaus šiltnamiai“ 1996-07-02 raštas Nr. 663.

19Teismas sprendime klaidingai nurodė, jog į 91 963,50 Lt sumą įtraukta ir 1995-07-31 dienai susidariusi skola – 15 070,63 Lt. Šią teismo išvadą paneigė 2008-11-24 AB „Vilniaus šiltnamiai“ pateiktų sąskaitų ir mokėjimų suvestinė, iš kurios matyti, jog 15 070,63 Lt per 1995 m. rugpjūčio mėnesį AB „Vilniaus šiltnamiai“ sumokėjo.

20Teismo sprendime nurodyta, jog įsiskolinimas apskaičiuotas ne tik už UAB „Vilniaus vandenys“ suteiktas paslaugas AB „Vilniaus šiltnamiai“, bet į įsiskolinimo sumą įtrauktos sumos ir už kitiems vartotojams tuo laikotarpiu suteiktas paslaugas. Ta aplinkybė, kad AB „Vilniaus šiltnamiai“ turėjo subabonentų, nesudarė pagrindo teigti, jog ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ buvo padaryta mažesnė žala negu 91963,50 Lt, nes už subabonentų suvartotą šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą yra atsakingas abonentas, o iš 2008-11-24 sąskaitų ir mokėjimų suvestinės bei AB „Vilniaus šiltnamiai“ mokėjimo pavedimų matyti, jog, iškėlus bendrovei bankroto bylą, administratorius pilnai apmokėjo už subabonentų suvartotą šaltą vandenį bei nuotekų tvarkymą.

21Apeliantai nurodo, kad byloje svarbi aplinkybė, kad atsakovų atžvilgiu baudžiamojoje byloje nebuvo priimtas joks išteisinamasis nuosprendis, o baudžiamasis procesas, kuriame atsakovai buvo kaltinami sukčiavimu bei kitų nusikaltimų padarymu, paminėta nutartimi buvo nutrauktas, suėjus 10 m. senaties terminui.

22Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas Civilinio proceso kodekso nuostatas, iš viso net nesiaiškino šiai civilinei bylai reikšmingos aplinkybės, ar atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, be to nepagrįstai netaikė įmonių veiklą reglamentuojančių teisės normų, ir dėl to nepagrįstai nekonstatavo atsakovų, kaip AB „Vilniaus šiltnamiai“ valdymo organų narių, veiksmų neteisėtumo. Vertinant atsakovų kaip valdymo organų narių veiksmus sisteminiu požiūriu, buvo būtina nustatyti, ar šie veiksmai atitinka Įmonių įstatymo, Akcinių bendrovių įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimus, įmonės įstatus, verslo papročius ir kita. Ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ patirtos žalos atlyginimas solidariai turėjo būti priteistas iš atsakovų, kurie 1994-08-08 sutarties Nr. 770 vykdymo laikotarpiu buvo AB „Vilniaus šiltnamiai“ valdymo organų nariais: atsakovas A. J. V. M. dirbo generaliniu direktoriumi nuo 1994-12-07 iki 1996-02-28, o atsakovas B. J. B. buvo AB „Vilniaus šiltnamiai“ stebėtojų tarybos pirmininku bei valdybos nariu. Žalos padarymo metu galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. l d. buvo apibrėžti valdymo organai ir nustatyta, kad bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracija. Pagal AB „Vilniaus šiltnamiai“ įstatų, įregistruotų Vilniaus rajono valdybos 1993-06-10, 7.1 p. bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba. Atsakovai pažeidė reikalavimus, keliamus įmonės vadovui, A. J. V. M. , kaip AB „Vilniaus šiltnamiai“ administracijos vadovo, elgesys neatitiko rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio mato, atsakovas B. J. B. , kaip valdybos narys, balsavo už sprendimus, neatitinkančius bendrovės finansinės būklės, jis taip pat nevykdė stebėtojų tarybai priskirtų funkcijų, būdamas stebėtojų tarybos pirmininku, iš viso net neorganizavo stebėtojų tarybos posėdžių.

23UAB „Vilniaus vandenys“ patyrė žalą dėl atsakovų – juridinio asmens dalyvių ir valdymo organų narių – neteisėtų veiksmų, kurių neteisėtumą, taip pat priežastinį ryšį tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos patvirtino Revizijų departamento prie Finansų ministerijos 1996 m. aktas „Dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ dokumentinės revizijos“ ir jo priedai, kiti įrodymai, esantys Vilniaus rajono apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-54-269/2006. Atsakovai nepaneigė minėto 1996-07-20 akto „Dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ dokumentinės revizijos“ išvadų, o ypač 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 ir 16 išvadų, ir neįrodė, jog aktyviai veikė prieš neteisėtų nutarimų imti paskolas, įkeisti turtą ir kitų priėmimą. Yra civilinės atsakomybės sąlygų visuma ir ieškinys turėjo būti patenkintas.

24Atsakovas B. J. B. atstovė M. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti.

25Atsakovas A. J. V. M. nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.

26Apeliacinis skundas tenkintinas.

27Pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Civilinio kodekso 483, 484 straipsniuose (įst.red. iki 2001-07-01) įtvirtintas bendrosios civilinės atsakomybės už žalos padarymą nuostatas, Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą valdybos pirmininko ir valdybos narių pareigą solidariai atlyginti nuostolius, 29 straipsnio 12 dalyje įtvirtintą bendrovės vadovo pareigą atlyginti bendrovei padarytą žalą, Civilinio proceso kodekso nuostatas reguliuojančias įrodymų vertinimą, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą (Civilinio proceso kodekso 330 straipsnis, 329 straipsnio 1 d.).

28Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ (buvusi Vilniaus valstybinė vandens tiekimo įmonė) su akcine bendrove „Vilniaus šiltnamiai“ 1994-08-08 sudarė Vandens tiekimo ir kanalizavimo sutartį Nr. 770, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti vandenį į abonento (AB „Vilniaus šiltnamiai“ objektus, o abonentas įsipareigojo apmokėti už vandens tiekimo ir kanalizavimo paslaugas pagal tiekėjo pateiktas sąskaitas (t 1, b.l.22-23). AB „Vilniaus šiltnamiai“ laikotarpiu nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28 neatsiskaitė už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą, bendrovė liko skolinga ieškovui 91 963,50 Lt. Vilniaus apygardos teismo 1996-02-28 nutartimi AB „Vilniaus šiltnamiai“ iškėlus bankroto bylą su ieškovu kaip įmonės kreditoriumi nebuvo pilnai atsiskaityta ir jos kreditorinis reikalavimas 111 035 Lt patenkintas dalinai, liko nepatenkintas 91 963,50 Lt reikalavimas. Vilniaus rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas viešą interesą UAB „Vilniaus vandenys“ vardu pareiškė ieškinį baudžiamojoje byloje Nr. 57-1-694-95, kurioje buvo pareikšti kaltinimai A.J.V. M. ir B.J. B. , kad jie – grupėje iš anksto susitarusių asmenų pasisavino ir iššvaistė jiems patikėtą ir jų žinioje esantį svetimą turtą stambiu mastu, apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apyskaitą ir kt. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-09-28 nutartimi baudžiamojoje byloje, kurioje baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti atsakovai baudžiamąjį procesą nutraukė suėjus 10 metų senaties terminui, prokuroro pareikštas ieškinys UAB „Vilniaus vandenys“ vardu paliktas nenagrinėtu ir suteikta ieškovams teisė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka (t 1, b.l. 28-49).

29Vilniaus rajono apylinkės prokuroras gindamas viešą interesą UAB „Vilniaus vandenys“ vardu pareiškė ieškinį teismui bendra ieškinine teisena prašydamas priteisti iš atsakovų 91 963,50 Lt solidariai žalos atlyginimo UAB „Vilniaus vandenys“, tuo pagrindu, kad skolos susidarymo laikotarpiu AB „Vilniaus šiltnamiai“ A. J. V. M. dirbo generaliniu direktoriumi, buvo valdybos pirmininkas, B. J. B. buvo stebėtojų tarybos pirmininkas, valdybos narys. Pagal 1993-08-10 Vilniaus rajono valdybos potvarkiu įregistruotus AB „Vilniaus šiltnamiai“ įstatus A. J. V. M. , B. J. B. buvo atsakingi už finansinių išteklių naudojimą, ūkiskaitinių pajamų paskirstymą, gamybos ir valdymo organizavimą, todėl AB „Vilniaus šiltnamių“ žala UAB „Vilniaus vandenims“ atsirado dėl jų kaltės, ir žalą padarė bendrai, todėl ją privalo atlyginti solidariai.

30Pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškinyje žalos padarymo nurodytu laikotarpiu galiojusiuose įstatymuose nebuvo nustatyta įmonės valdymo organų civilinės atsakomybės įmonės kreditoriams, o baudžiamąja tvarka atsakovų veikos nusikalstamomis nepripažintos, o ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimas yra išspręstas bankroto byloje. Su tokiomis teismo išvadomis kolegija nesutinka. 1964 m. Civilinio kodekso nuostatose, reglamentavusiose juridinio asmens statusą bei atsakomybės klausimus (Civilinio kodekso 23-39 straipsniai), nebuvo pasisakyta dėl įmonės vadovų organų atsakomybės, tačiau be šių nuostatų Civilinio kodekso 28 straipsnio 1 d. buvo nustatyta, kad juridinio asmens organai veikia neviršydami jiems pagal įstatymą arba įstatus suteiktų teisių.

31Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 8 dalyje (įst.red. nuo 1995-05-17) buvo nustatyta įmonės valdybos pirmininko ir narių solidari atsakomybė bendrovei už nuostolius, padarytus dėl valdybos nutarimų, priimtų pažeidžiant bendrovės įstatus ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, o 29 straipsnio 12 dalyje (įst.red. nuo 1995-05-17) - administracijos vadovas ir darbuotojų atsakomybė už nuostolius padarytus bendrovei dėl jų kaltės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad, atsakovui (įmonei) iškėlus bankroto bylą, jeigu joje pareikštas kreditoriaus reikalavimas nebuvo patenkintas, tai pasibaigus bankroto bylai išlieka teisė kreiptis su reikalavimu dėl žalos atlyginimo į bankrutavusio juridinio asmens valdymo organus sudariusius fizinius asmenis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. J. J. v. J. B., V. K., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A., O. M., V. C., bylos Nr. 3K-3-298/2006; 2008 m. spalio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Alaja“ ir ko“ v. K. A., bylos Nr. 3K-3-509/2008).

321993-08-10 Vilniaus rajono valdybos potvarkiu Nr. 427 įregistruotu AB „Vilniaus šiltnamiai" įstatuose buvo nustatyta, kad: 7.1. p. bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir valdyba; 7.16. p. stebėtojų taryba: skiria ir atleidžia iš pareigų valdybos pirmininką ir valdybos narius; stebi ir analizuoja valdybos veiklą, finansinių išteklių naudojimą ūkiskaitinių pajamų paskirstymą, gamybos ir valdymo organizavimą, kapitalo pelningumą, 7.17. p. samdos sutartį su valdybos pirmininku 4 m. laikotarpiui įmonės vardu sudaro stebėtojų tarybos pirmininkas; 7.25. p. bendrovės gen. direktorius yra valdybos pirmininkas, kuris organizuoja ir kontroliuoja valdybos nutarimų vykdymą; 7.26. p. Gen. direktorius turi teisę vykdyti visas ūkines - finansines operacijas; 7.28. p. piniginės lėšos iš sąskaitų pervedamos arba išmokamos generalinio direktoriaus arba tam įgaliotų asmenų nurodymu (t 1, b.l. 54-66). Vilniaus rajono savivaldybės mero 1995-07-11 potvarkiu 395p įregistruotais įstatais stebėtojų taryba buvo išeliminuota iš bendrovės valdymo organų ir jos funkcijos perduotos valdybai (t 1, b.l. 67-79). Atsakovai A.J.V. M. ir B.J. B. buvo AB „Vilniaus šiltnamiai“ steigėjai ir nuo įmonės įsteigimo – 1993 m. liepos 30 d. – įmonės stebėtojų tarybos nariai (t, b.l. 66, 80), o A.J.V. M. nuo 1995 m. kovo 10 d. iki įmonės bankroto – 1996 m. vasario 28 d. – įmonės direktorius. Tokiu būdu atsakovai, kaip stebėtojų tarybos nariai iki 1995-07-11, o A.J.V. M. nuo 1995-03-10 iki 1996-02-28 kaip įmonės direktorius buvo atsakingi už finansinių išteklių naudojimą, ūkiskaitinių pajamų paskirstymą, gamybos ir valdymo organizavimą.

331996-05-16 Vilniaus rajono policijos komisariato buvo iškelta baudžiamoji byla pagal požymius nusikaltimo, numatyto LR BK 275 straipsnio 3 d. (1961-06-26 įst.red.) dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ pinigų iššvaistymo (t 1, b.l. 110), o 1996-05-14 A.J.V. M. ir 1996-10-11 B.J. B. buvo pareikšti kaltinimai, kad jie nuo išrinkimo AB „Vilniaus šiltnamiai“ stebėtojų tarybos nariais, o A.J.V. M. ir nuo 1995-03-30 dirbant AB „Vilniaus šiltnamiai“ generaliniu direktoriumi, valdė įmonę. Jie skirdavo į pareigas generalinį direktorių, valdybą, administraciją, kurie buvo jiems pavaldūs. Tokiu būdu AB „Vilniaus šiltnamiai“ turtas, priklausantis visiems akcininkams, buvo patikėtas A.J.V. M. ir B.J. B. , kurie grupėje iš anksto susitarusių asmenų organizavo ir vadovavo nusikaltimų padarymui, pasisavino ir sistemingai švaistė AB „Vilniaus šiltnamiai“ turtą, įkeisdami bendrovei priklausantį turtą juridiniams asmenims, gaudami iš įvairių bankų paskolas bei jas išdalindami fiziniams asmenims, dėl ko AB „Vilniaus šiltnamiai“ bankrutavo. Baudžiamojoje byloje pradėtas baudžiamasis procesas abiejų atsakovų atžvilgiu buvo nutrauktas suėjus 10 metų senaties terminui.

34Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį, kad situacija, kai baudžiamasis procesas buvo nutrauktas suėjus senaties terminui, savaime neeliminuoja asmens, traukto baudžiamojon atsakomybėn, civilinės atsakomybės kaip tokios. Tai reiškia tik tai, kad neatsirado prejudicinis faktas, o civilinę bylą nagrinėjančiam teismui išlieka pareiga tirti įrodymus, tarp jų ir esančius nutrauktoje baudžiamojoje byloje, laikantis Civilinio proceso kodekso įtvirtintų įrodinėjimo procesą reglamentuojančių taisyklių (CPK II dalis, XIII skyrius). Įmonės vadovų ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja; vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Saulėtekis“ v. I. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2006). Bendrovės vadovų veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Kadangi pagal nagrinėjamoje byloje pareikštus ieškinio reikalavimus bendrovės vadovas ir stebėtojų tarybos pirmininkas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jų veiksmais padaroma žalos (nuostolių), tai padarytos žalos (nuostolių) faktas kaip toks yra ne tik viena iš būtinųjų civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas (prielaida) šioje byloje nagrinėjamus konkrečius atsakovų veiksmus (neveikimą) kvalifikuoti kaip neteisėtus.

351996-07-19 baudžiamojoje byloje atlikus AB „Vilniaus šiltnamiai" dokumentinę reviziją nustatyta, kad 1996-01-01 AB „Vilniaus šiltnamiai" kapitalą sudarė 1 167 361 paprastų vardinių ir 100 privilegijuotų akcijų, kurių vertė 9 818 338 Lt. Kontrolinį akcijų paketą 1996-01-01 pagal bendrovės apskaitos duomenis turėjo fizinis asmuo B.J. B. - 400 000 vienetų ir A.J.V. M. - 400 000 vienetų, kas sudaro 68,5 % visų akcijų kiekio. 1992 - 1996 m. bendrovė iš bankų gavo šešis kreditus bendrai 8 510 600 Lt sumai. Dalis gautų kreditų buvo naudojama prieš tai gautų kreditų grąžinimui iš palūkanų sumokėjimui. Pažeidžiant LR Akcinių bendrovių įstatymo 24, 26 straipsnių (1993-11-19 įst.red.)ir AB „Vilniaus šiltnamiai“ įstatus, stebėtojų tarybos pirmininkas B.J. B. ir valdybos narys, bei stebėtojų tarybos narys A.J.V. M. , kaip stebėtojų tarybos nariai neturėdami tokių akcininkų įgalinimų, 1994-06-23

Nutarė

36imti iš AB „Vilniaus šiltnamiai“ UAB „Laniko“, kurio prezidentu buvo A.J.V. M. filialui Lietuvoje „NORD-OST“ 5,3 mln. litų tikslinę paskolą L. S. tremtinių grąžinimo programos vykdymui. Tuo tikslu AB „Vilniaus šiltnamiai“ 1994-07-08 iš Ūkio banko paima 2,6 mln. Kreditą už 85 % metinių palūkanų, kreditui laiduoti įkeičiamas AB „Vilniaus šiltnamiai“ priklausantis šiltnamis Nr. 2, kurio vertė 8 217 473 litai. Gautas kreditas 1994-07-08 mokėjimo pavedimu Nr.01 pervestas UAB „Laniko“ filialo Lietuvoje „NORD-OST Ltd“ einamąją sąskaitą. UAB „Laniko“ gen. direktorius A.J.V. M. pasirašė su B.J. B. sutartį Nr. 1, pagal kurią suteikia pastarajam 5,2 mln. litų paskolą ir tą pačią dieną iš UAB „Laniko“ filialo sąskaitos 2,6 mln. litų buvo pervesta į B.J. B. einamąją sąskaitą. B.J. B. tą pačią dieną konvertavęs iš asmeninės sąskaitos litus į JAV dolerius juos įnešė grynais į V. V. einamąją sąskaitą. Atsakovų bendrai su AB „Vilniaus šiltnamiai“ buvusiu generaliniu direktoriumi bei valdybos nariais šiais veiksmais AB „Vilniaus šiltnamiai“ padaryta nuostolių: 2,6 mln. kreditas UAB „Laniko“ filialo Lietuvoje „NORD-OST Ltd“, Ūkio bankui mokėtinos palūkanos 868 177,79 Lt sumoje už naudojimąsi kreditu.

37B.J. B. , neteisėtai, pažeidžiant LR 1993-07-15 įstatymą Nr. 1-226 „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams asmenims“ ir pažeidžiant LR Akcinių bendrovių įstatymo 24 ir 26 straipsnius bei AB „Vilniaus šiltnamiai“ 1993-08-10 įstatus, būdamas stebėtojų tarybos pirmininku be bendrovės valdybos nutarimo 1994-06-06 pasirašė paskolos sutartį su buvusiu AB „Vilniaus šiltnamiai“ generaliniu direktoriumi, kuriam skyrė 40 000 Lt neprocentinę paskolą penkiems metams;

381994-07-01 iš AB „Vilniaus šiltnamiai“ gavo 52 Lt neprocentinę paskolą, kurios suteikimo sutartį bendrovės vardu pasirašė buvęs generalinis direktorius V. K. . Dalį paskolos 29 500 Lt B.J. B. grąžino, kitos paskolų sumos liko negrąžintos. Bendrovei padaryta nuostolių ne tik 66 500 Lt negrąžintų paskolų, bet ir tai, jog skolinimo metu bendrovė iš bankų buvo paėmusi kreditus ir bankams mokėjo 60 % dydžio metines palūkanas nuo paskolų suteikimo iki bankroto bylos iškėlimo.

39AB „Vilniaus šiltnamiai“ būdama ekonomiškai silpna ir nemoki, nes finansinę veiklą grindė iš esmės tik iš bankų gautais kreditais, tačiau laidavo savo nekilnojamu turtu už kitus juridinius asmenis – UAB „Lanico“ filialui „NORD-OST Ltd“, kurio vadovas paėmė iš bankų 3 300 000 Lt ir negrąžino. Tuo tikslu 1995-01-13 buvo sudaryta AB „Vilniaus šiltnamiai“ priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimo sutartis Nr. ĮS/081, sutartį įmonės vardu pasirašė buvęs stebėtojų tarybos pirmininkas B.J. B. , kuris nebuvo įgaliotas pasirašyti tokios sutarties ir bendrovės valdyba įmonei priklausančio turto - gamybinio cecho Nr. 3 - įkeitimo nesvarstė. Tuo B.J. B. pažeidė bendrovės įstatų 7.19 , 7.26 p. nuostatas.

40AB „Vilniaus šiltnamiai" generalinis direktorius A.J.V. M. 1995 metais sudarė keturias sutartis dėl biznio plano sudarymo su įvairiomis Rusijos įmonėmis bei firmomis. Bendrovė pagal šias sutartis išmokėjo fiziniams asmenims grynais pinigais 97 000 JAV dolerių ir 46 500 Lt, bei asmeniškai A.J.V. M. gavo 12 000 Lt. Iš šių sandorių bendrovė jokios finansinės naudos neturėjo, ir dėl to padaryta žala 446 500 Lt. Generalinis Direktorius leisdamas išmokėti grynus pinigus iš kasos pažeidė LR 1993-07-14 įstatymo Nr.1-218 „Dėl laikinosios atskaitymo tvarkos ir sąlygų“ 1 straipsnio nuostatas bei LR Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1994-04-29 nutarimo Nr. 336 14 p. (t 1 b.l. 11-158).

41Įmonės vadovai privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,, Barklita“ v. G. B., J. G., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje K. J. J. v. J. B., V. K., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A., O. M., V. C., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal Civilinio kodekso 2.87 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje AB „Šilutės girnos“ v. R. P., E. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-557/2009).

42Revizijos akte konstatuota, bendrovėje 1993-1995 m. gautos paskolos, bendrovės įplaukos bei nekilnojamas turtas buvo naudojami ne pagal paskirtį, ne bendrovės įstatuose numatytai veiklai vystyti. Daugeliu atveju išlaidos yra nepagrįstos dokumentais, dėl ko per 3 m. buvo išleista apie 14 000 000 Lt. Atsakovų nurodytos neteisėtos operacijos su paskolomis, kreditais ir nekilnojamuoju turtu iš dalies sąlygojo, kad tokios nepagrįstos bendrovės lėšos buvo išleistos ir tokie neigiami veiklos veiksmai ir nulėmė bendrovės nuostolingą veiklą, dėl ko bendrovė negalėjo atsiskaityti pagal sutartį su savo kreditoriais ir vienu iš jų UAB „Vilniaus vandenys“ už suteiktas pagal sutartį paslaugas. Kolegija atkreipia dėmesį, kad ne tik aukščiau nurodyta atsakovų veikla, bet ir kiti sprendimai bei sandoriai nurodyti pagal revizijos aktą buvo atlikti pažeidžiant teisės aktuose nurodytus reikalavimus, tokie kaip užsieniečių darbuotojų samdymas, išleistos reprezentacinės lėšos, įmonės lėšomis apmokėta už alkoholį, tačiau smulkiai jų neanalizuoja, taip pat neanalizuoja tų įmonės sprendimų, kuriuos priėmė bendrovės valdyba, nes tai susiję su kitų fizinių asmenų interesais ir teisėmis, kurie byloje nėra patraukti proceso dalyviais. Kolegija sprendžia, kad išanalizuoti atsakovų sudaryti sandoriai ir atlikti veiksmai yra pakankami, kad būtų galima spęsti, jog jie turėjo įtakos įmonės nuostolingai veiklai ir vien dėl to įmonė negalėjo atsiskaityti su savo kreditoriais. Tokia situacija susidarė dėl atsakovų veiksmų, taigi darytina išvada, kad būtent nurodyti asmenys yra atsakingi už įmonei padarytą žalą, nes jie, būdami įmonės vadovais, turėjo pareigą veikti ypatingai atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai įmonės atžvilgiu, tačiau šios pareigos akivaizdžiai tinkamai nevykdė, jų sudaryti sandoriai ir atlikti veiksmai priešingi įmonės veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, įmonės įstatams. Kadangi negalima nustatyti, kiek vieno ar kito atsakovo veiksmai konkrečiai įtakojo tokią bendrovės padėtį, kolegija sprendžia, kad atsakovai atsakyti už savo veiksmus turi solidariai (Civilinio kodekso 6.6 straipsnio 3 dalis).

43Atmestinas atsakovų argumentas, kad įmonė už laikotarpį nuo 1995-08-01-1996-02-28 nedirbo ir skola susidarė dėl subabonentų kaltės, nes tokių į bylą įrodymų nepateikta. Net jeigu tokia aplinkybė būtų pagrįsta, tai būtent bendrovės vadovų kaltė pasireikštų tame, kad jie netinkamai vykdė savo pareigas tokių subabonentų atžvilgiu, nesurinko mokesčių, o jeigu juos ir surinko, tai juos panaudojo atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus, t.y. neteisėtai, nesilaikydami įstatyminių nuostatų ir jų nesumokėjo ieškovui. Bet kokiu atveju, iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonėje esančio turto nepakako atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais, net ir su didesne jų dalimi (t 1, b.l. 106-109).

44Dėl išdėstyto pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 2 p.) prokuroro ieškinys tenkintinas ir UAB „Vilniaus vandenys“ naudai iš atsakovų priteistina padaryta žala solidariai (Civilinio kodekso 494 straipsnis, įst. red.iki 2001-07-01).

45Pagal Civilinio proceso kodekso 93 straipsnį bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas konkrečioje teismo instancijoje. Tai sprendžiama pagal tai, kaip yra išspręsta dėl materialinių ieškovo reikalavimų atsakovui konkrečioje teismo instancijoje. Spręsdamas materialinį ieškovo reikalavimą atsakovams priteisti žalą ir patenkindamas ieškinį pagal Civilinio proceso kodekso 93 straipsnį ir 96 straipsnio 1 d. nuostatas priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis 2 758,91 Lt ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu proceso dalyviams apeliacinės instancijos teisme 20,65 Lt, valstybei į surenkamąją sąskaitą.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais kolegija

n u s p r e n d ė:

48Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą.

49Ieškinį patenkinti.

50Priteisti iš A. J. V. M. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir B. J. B. , a.k( - ) gyv. ( - ), solidariai 91 963,50 Lt UAB „Vilniaus vandenys“ naudai ir 2 779,56 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės... 3. kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Virginijos Volskienės,... 4. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 5. dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros atstovui Viliui... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. Ieškovas Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra ir bendraieškis UAB... 10. Nurodė, kad 1995-05-16 Vilniaus rajono policijos komisariate buvo iškelta... 11. Atsakovas A. J. V. M. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.... 12. Atsakovas B. J. B. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog baudžiamoji byla,... 13. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį... 14. Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje netaikomos 1964 m. CK normos,... 15. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, kad žala atsirado dėl... 16. Teismas pažymėjo, jog ieškovai prašė priteisti iš atsakovų... 17. Ieškovas Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra ir bendraieškis UAB... 18. Apeliaciniame skunde nurodo, kad byloje pilnai įrodytos visos sąlygos,... 19. Teismas sprendime klaidingai nurodė, jog į 91 963,50 Lt sumą įtraukta ir... 20. Teismo sprendime nurodyta, jog įsiskolinimas apskaičiuotas ne tik už UAB... 21. Apeliantai nurodo, kad byloje svarbi aplinkybė, kad atsakovų atžvilgiu... 22. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas Civilinio proceso kodekso... 23. UAB „Vilniaus vandenys“ patyrė žalą dėl atsakovų – juridinio asmens... 24. Atsakovas B. J. B. atstovė M. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 25. Atsakovas A. J. V. M. nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 27. Pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Civilinio kodekso 483,... 28. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ (buvusi Vilniaus... 29. Vilniaus rajono apylinkės prokuroras gindamas viešą interesą UAB... 30. Pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškinyje žalos padarymo... 31. Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 8 dalyje (įst.red. nuo 1995-05-17)... 32. 1993-08-10 Vilniaus rajono valdybos potvarkiu Nr. 427 įregistruotu AB... 33. 1996-05-16 Vilniaus rajono policijos komisariato buvo iškelta baudžiamoji... 34. Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį, kad situacija, kai baudžiamasis... 35. 1996-07-19 baudžiamojoje byloje atlikus AB „Vilniaus šiltnamiai"... 36. imti iš AB „Vilniaus šiltnamiai“ UAB „Laniko“, kurio prezidentu buvo... 37. B.J. B. , neteisėtai, pažeidžiant LR 1993-07-15 įstatymą Nr. 1-226 „Dėl... 38. 1994-07-01 iš AB „Vilniaus šiltnamiai“ gavo 52 Lt neprocentinę paskolą,... 39. AB „Vilniaus šiltnamiai“ būdama ekonomiškai silpna ir nemoki, nes... 40. AB „Vilniaus šiltnamiai" generalinis direktorius A.J.V. M. 1995 metais... 41. Įmonės vadovai privalo ex officio veikti išimtinai įmonės... 42. Revizijos akte konstatuota, bendrovėje 1993-1995 m. gautos paskolos,... 43. Atmestinas atsakovų argumentas, kad įmonė už laikotarpį nuo... 44. Dėl išdėstyto pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas... 45. Pagal Civilinio proceso kodekso 93 straipsnį bylinėjimosi išlaidos... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 48. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimą... 49. Ieškinį patenkinti.... 50. Priteisti iš A. J. V. M. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir B. J. B. , a.k( - ) gyv....