Byla 2-486-207/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovei J. P. ir jos atstovei advokatei Kristinai Pugačienei,

4dalyvaujant atsakovui A.B. ir jo atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui,

5nedalyvaujant trečiojo asmens Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. P. patikslintą ieškinį atsakovui A.B., trečiajam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo preliminariąja ir neįvykdyta sutartimi bei turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, ir

Nustatė

7Ieškovė J. P. palaikė patikslintą ieškinį (II tomas, b.l.62-64) ir prašė:

81) pripažinti 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutartį, pasirašytą atsakovo A.B.ir ieškovės J. P., pagal kurią ieškovė susitarė parduoti atsakovui A.B. motociklą Yamaha XV 1700 valstybinis Nr. 530 MB preliminariąja ir neįvykdyta sutartimi,

92)išreikalauti transporto priemonę- motociklą Yamaha XV 1700, valstybinis Nr. 530 MB, 2005 m. laidos iš atsakovo A.B.svetimo neteisėto valdymo,

103) priteisti ieškovei iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovė J. P. paaiškino, kad ji 2007-06-04 iš Algirdo Majausko įmonės už 3600,00 Lt nusipirko transporto priemonę - motociklą Yamaha XV 1700, valstybinis Nr. 530 MB ir jį įregistravo savo vardu. Nusipirktu motociklu ji leido neatlygintinai naudotis A.B. be jokios sutarties. Ji turėjo kitą, mažesnio galingumo motociklą ir juo naudojosi. A.B. žadėjo vėliau iš jos nupirkti motociklą už rinkos kainą, maždaug 25000,00 - 35000,00 litų, bet nenupirko. 2008-01-04 ieškovė ir atsakovas A.B. sudarė motociklo pirkimo - pardavimo sutartį, tačiau ji nebuvo galutinai užpildyta. Motociklas buvo techniškai tvarkingas - 2007 m. buvo atlikta jo techninė apžiūra. Tuo pačiu metu buvo pasirašyta ir kita 2008-01-09 pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovė pardavė atsakovui A.B. automobilį Mercedes Benz ML320, valstybinis Nr. ( - ) Už automobilį sutarta kaina buvo atsiskaityta, jis perduotas atsakovui ir įregistruotas jo vardu. Abi pirkimo – pardavimo sutartys buvo pasirašytos tuo pačiu metu. Atsakovas 2008 m. sausio mėnesį iš jos ketino pirkti dvi transporto priemones- automobilį ir motociklą, bet neturėjo tiek pinigų, kad galėtų atsiskaityti su ieškove už abi transporto priemones iš karto, dėl to už motociklą nebuvo sumokėta ir dėl jo pirkimo- pardavimo nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis. Kadangi už motociklą nebuvo atsiskaityta, todėl jis ir nebuvo įregistruotas transporto priemonių registre atsakovo vardu. Ieškovė mano, kad ji su atsakovu sudarė preliminariąją sutartį dėl motociklo pirkimo - pardavimo pagrindinės sutarties sudarymo ateityje, nenustatydami pagrindinės sutarties sudarymo termino. Ji su atsakovu per vienerių metų terminą pagrindinės motociklo pirkimo - pardavimo sutarties nesudarė, todėl preliminarioji sutartis turi būti pripažinta neįvykdyta. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ieškovės mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimui 2008-07-03 turto arešto aktu areštavo ieškovei nuosavybės teise priklausantį turtą - motociklą ir paskyrė ją šio turto saugotoja. Ieškovė kreipėsi dėl motociklo grąžinimo į atsakovą, tačiau jis atsisakė jį grąžinti, todėl motociklas turi būti išreikalautas iš svetimo neteisėto valdymo. Patikslintą ieškinį prašė patenkinti tenkinti.

12Ieškovės atstovė advokatė Kristina Pugačienė palaikė atstovaujamosios J. P. visus patikslinto ieškinio reikalavimus ir siūlė juos patenkinti.

13Atsakovas A.B. su ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimais nesutiko ir paaiškino, kad apie tai, kad ieškovė parduoda automobilį Mersedes Benz ML320 ir motociklą Yamaha XV 1700, valstybinis Nr. 530 MB jis sužinojo iš sūnaus Arturo Bložės. Ieškovė pati iki motociklo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo atvežė į jo namus ( - ), motociklą ir jį paliko. Dėl motociklo pirkimo jis tarėsi su sūnumi Arturu Blože, apžiūrėjo jo techninę būklę, sprendė kiek gali kainuoti techniškai netvarkingo motociklo remontas. Tuo pačiu metu su ieškove buvo tariamasi dėl automobilio Mersedes ir dėl motociklo Yamaha XV 1700 pirkimo-pardavimo. Abi pirkimo-pardavimo sutartys buvo surašytos ir pasirašytos 2008-01-04, tačiau ieškovei padidinus automobilio Mersedes kainą, sutartis buvo perrašyta 2008-01-09. Už abi transporto priemones jis su ieškove atsiskaitė iš karto: už automobilį sumokėjo 7000,00 Lt, o už motociklą - 3000,00 Lt. VĮ „Regitra“ automobilis buvo apžiūrėtas ir transporto priemonių registre iš karto buvo įregistruotas jo vardu. Kadangi perkamas motociklas buvo techniškai netvarkingas ir stovėjo pas atsakovą Arimaičių k., Radviliškio r., jis apžiūrai pirkimo-pardavimo dieną pristatytas nebuvo ir perregistruotas atsakovo vardu nebuvo. Motociklo dokumentai ir raktai buvo perduoti atsakovui. Kai jis motociklą susiremontavo, juo važinėjo pats, davė pavažiuoti ir sūnui Arturui. Jis motociklą nusipirko ir 3000 litų ieškovei už jį sumokėjo, ieškovė nėra motociklo savininkė, todėl negali reikšti ieškinio dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo. Patikslintą ieškinį prašė atmesti, priteisti iš ieškovės atsakovo naudai jo byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovo atstovas advokatas Andrius Kazakevičius palaikė atstovaujamojo A.B.išdėstytas aplinkybes, patikslintą ieškinį kaip nepagrįstą ir neįrodytą, prašė atmesti.

15Trečiojo asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant.

16Liudytojas A.B.parodė, kad apie tai, kad ieškovė žada parduoti automobilį Mersedes ir motociklą Yamaha jis pasakė tėvui A.B., kuris pasvarstė ir apsisprendė parduodamus daiktus pirkti. Ieškovė į tėvo namus Radviliškio rajone atvežė motociklą Yamaha ir jį paliko. 2008-01-04 buvo sudarytos dvi pirkimo pardavimo sutartys, bet ieškovė padidino Mercedes Benz ML320 kainą ir sutartis buvo surašyta 2008-01-09, o motociklo Yamaha XV 1700 pirkimo - pardavimo sutartis taip ir liko kaip buvo susitarta. Sutarčių formas jis ištraukė iš internete esančio VĮ Regitra tinklapio ir šalys jas užpildė, pasirašė. Matė, kaip atsakovas sumokėjo ieškovei pinigus vienu metu ir už automobilį, ir už motociklą, ji atsakovui perdavė transporto priemonių dokumentus ir raktus. Transporto priemonių registre tik automobilis buvo įregistruotas atsakovo A.B.vardu, nes motociklas buvo nevažiuojantis, juo niekas nesinaudojo ir į VĮ Regitrą sutarties sudarymo dieną pristatytas nebuvo. Motociklo techninę apžiūrą prieš tai atliko ankstesnis motociklo savininkas, o ne ieškovė. Žino, kad atsakovas vėliau motociklą suremontavo, juo važinėjo pats, davė pavažiuoti ir jam.

17Patikslintas ieškinys atmestinas.

18Iš byloje esančios 2006-05-02 pažymos - sąskaitos Nr.0000576 (civilinė byla Nr. 2-991-132/2009, b.l. 141) matyti, kad ieškovė J. P. iš UAB „Motormobil“ už 7670,00 Lt įgijo automobilį Mercedes Benz ML320, pagamintą 1998 m., o iš 2007-06-04 pažymos - sąskaitos Nr. 227390 (I tomas, b.l.3) matyti, kad ieškovė J. P. iš Algirdo Majausko įmonės už 3600,00 Lt įgijo motociklą Yamaha XV 1700, pagamintą 2005 m. Iš 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutarties (civilinė byla Nr. 2-991-132/2009, b.l.185) matyti, kad J. P. A.B. už 3000,00 Lt pardavė motociklą Yamaha XV 1700, pagamintą 2005 m. Iš 2008-01-09 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutarties (II tomas, b.l. 54) matyti, kad J. P. A.B. už 7000,00 Lt pardavė automobilį Mercedes Benz ML320, pagamintą 1998 m. Automobilis Mercedes Benz ML320 transporto priemonių registre buvo įregistruotas naujo savininko vardu (II tomas, b.l. 53), o motociklas Yamaha XV 1700 iki šiol yra registruotas J. P. vardu (I tomas, b.l. 4).

19Sutartys ir kitokie sandoriai, tiesiogiai numatyti įstatymų arba, nors ir nenumatyti, bet jiems neprieštaraujantys, yra įstatyme įtvirtinti civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai (LR CK 1.136 str. 2 d. 1 p.). Kai asmuo ieškinio reikalavimą kildina iš sutarties, kyla būtinybė kvalifikuoti ginčo sutartinius santykius bei išaiškinti tikrąjį sutartimi nustatytų šalių teisių ir pareigų turinį. Nagrinėjamoje byloje kyla tarp šalių atsiradusių teisinių santykių kvalifikavimo klausimas, t.y., kaip reikia kvalifikuoti ginčo šalių teisinius santykius – sutartiniais kilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo ar ikisutartiniais, kylančiais iš preliminariosios sutarties, civiliniais teisiniais santykiais.

20LR Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad tai organizacinė sutartis, priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Pagal LR CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą galima išskirti tokius šios sutarties bruožus: pirma, aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; antra, šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; trečia, terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; ketvirta, šio susitarimo įforminimas rašytine forma. Būtini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (LAT CBS teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimas, civilinė byla Nr. 3K-P-382/2006, LAT CBS teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 18 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-412/2007, LAT CBS teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-434/2008).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006 konstatuota, kad, kilus ginčui, kokia sutartis buvo sudaryta (preliminarioji ar pagrindinė), lemiamą reikšmę turi sutartį sudariusių šalių valios prasmė, todėl teismas turi nustatyti tikruosius šalių ketinimus ir pagal juos kvalifikuoti susitarimą teisės taikymo požiūriu: yra tai preliminarioji ar pagrindinė sutartis. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovė ketino parduoti atsakovui automobilį ir motociklą, t.y.,- šalys ketino sudaryti dvi pirkimo- pardavimo sutartis. Šį faktą patvirtina atsakovo A.B.ir liudytojo Arturo Bložės parodymai, tai pripažino ir pati ieškovė teismo posėdžio metu. Dėl preliminariosios motociklo pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo šalys nesitarė, jos neketino sudaryti, nenumatė termino pagrindinei sutarčiai sudaryti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime V. Š. v. A. N. byloje Nr. 3K-P-382/2006 pažymėta, kad pagrindinė preliminariosios sutarties sąlyga, skirianti ją nuo pagrindinės sutarties, – aiškiai išreikštas ar akivaizdžiai (aiškiai) numanomas šalių įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį. Iš 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutarties (civilinė byla Nr. 2-991-132/2009, b.l. 185) matyti, kad nei aiškiai išreikšto, nei akivaizdžiai (aiškiai) numanomo šalių įsipareigojimo ateityje sudaryti pagrindinę sutartį nėra, šalys ateityje neketino sudaryti pagrindinės pirkimo- pardavimo sutarties, šalys ją sudarė dokumento pasirašymo metu.

22Be to, preliminarioji sutartis nuo pagrindinės sutarties skiriasi dalyku bei objektu. Iš LR CK 6.165 straipsnyje įtvirtintos preliminariosios sutarties sampratos matyti, kad iš šios sutarties kylančios prievolės dalykas yra asmenų veiksmai, kuriais siekiama sudaryti pagrindinę sutartį. Tuo tarpu pagrindinėje sutartyje prievolės dalykas yra veiksmai, kurie arba patys turi vertybės reikšmę (pvz., atlygintinų profesionalo paslaugų teikimo sutartyje), arba veiksmai, kuriais objektas – vertybė – yra perduodamas kitai šaliai (parduodama, mainoma, dovanojama ir pan.). Preliminariosios sutarties atveju nėra prievolės objekto kaip turtinės vertybės (esamo ar būsimo daikto, turtinių teisių ir t. t.). Preliminariosios sutarties objektas yra būsima pagrindinė sutartis, dėl kurios sudarymo ateityje susiderama tokioje preliminariojoje sutartyje (LR CK 1.63 str. 1 d., 6 d., 6.154 str. 1 d., 6.165 str. 1 d.). Tuo tarpu pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties objektas – turtinė vertybė (daiktas, daiktinės teisės, būsimas daiktas) – visada egzistuoja. Iš 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutarties (civilinė byla Nr. 2-991-132/2009, b.l.185) matyti, kad šalių sudarytos sutarties tiek objektas, tiek dalykas yra turtinė vertybė- motociklas, kurį viena šalis (pardavėjas- ieškovė) perduoda kitai šaliai (pirkėjui- atsakovui) valdyti, naudotis bei juo disponuoti, o kita šalis sumoka daikto kainą ir pagal CK 6.309 str. tokie šalių veiksmai laikytini to daikto pirkimas - pardavimas. Apie tai, kad ateityje būtų siekiama sudaryti kitą- pagrindinę sutartį, 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutartyje nekalbama. Be to, sutarties sudarymui šalys pasinaudojo elementaria transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutarties forma, ją atsispausdindami iš VĮ Regitra internetinio tinklapio, kuri skirta pateikti VĮ Regitra darbuotojams, registruojant transporto priemonę, ir minėtą formą užpildydami, kas įrodo, kad jie tikrai neturėjo tikslo sudaryti preliminariąją motociklo pirkimo- pardavimo sutartį, o ketino sudaryti daikto pirkimo - pardavimo sutartį. Kadangi 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartis neatitinka preliminariai sutarčiai taikomų reikalavimų, ji negali būti pripažinta preliminariąja sutartimi, todėl ieškovės patikslintas ieškinys šioje dalyje atmestinas.

23Sutartis - jos dalyvių suderintos valios - konsensuso - išraiška. Įstatyme konsensualinės sutarties sudarymas siejamas su momentu, kai šalys susitaria dėl esminių sutarties sąlygų (LR CK 6.162 str. 2 d.), jeigu šalys nesusitarė dėl esminių sutarties sąlygų, sutartis laikoma nesudaryta. Kokios sutarties sąlygos yra esminės, priklauso nuo sutarties rūšies. Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl kilnojamojo daikto - transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutarties, kuri savo pobūdžiu yra konsensualinė, vykdymo. Pirkimo - pardavimo sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (LR CK 6.305 str. 1 d.). Esminė kilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga – susitarimas dėl sutarties dalyko, t.y.,- daikto (prekės) perdavimo, ši sąlyga laikoma suderinta, jeigu sutarties turinys leidžia nustatyti daikto (prekės) pavadinimą ir kiekį (LR CK 6.306 str.). Iš byloje esančios 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutarties (civilinė byla Nr. 2-991-132/2009, b.l. 185) matyti, kad šalys, pasirašydamos sutartį, susitarė dėl esminės sutarties sąlygos- dalyko- motociklo YAMAHA XV 1700 perdavimo pirkėjui - atsakovui, smulkiai nurodydami jį identifikuojančius duomenis: markę, modelį, valstybinį numerį, identifikavimo numerį, spalvą, transporto priemonės registracijos liudijimo seriją ir numerį, todėl laikytina, kad transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartis buvo sudaryta.

24Ieškovė prašo pripažinti minėtą sutartį neįvykdyta, argumentuodama tuo, kad ji daikto atsakovui neperdavė, o šis ieškovei nesumokėjo daikto kainos. Iš atsakovo paaiškinimų matyti, kad su ieškove buvo atsiskaityta iš karto- sutarčių sudarymo metu jai buvo sumokėti pinigai už nupirktus motociklą ir automobilį, perduoti transporto priemonių dokumentai ir raktai Automobilis transporto priemonių registre buvo įregistruotas atsakovo vardu, o motociklo, kadangi jis buvo nevažiuojantis, neregistravo. Beje ieškovė apklausiama patvirtino, kad motociklą į atsakovo A.B.namus, esančius Arimaičių k., Radviliškio r., atvežė ji pati padedama kito asmens iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytoju byloje apklaustas A.B.. Nors ieškovė nurodė, kad šalys nesutarė dėl motociklo kainos, todėl sutartis nebuvo sudaryta, tačiau teisės doktrinoje nurodoma, kad kilnojamojo daikto pirkimo- pardavimo sutarties esminė sąlyga yra pats daiktas, o ne jo kaina. Ieškovės argumentą, jog sutartyje nurodyta 3000,00 Lt kaina už parduodamą motociklą yra per maža, paneigia kiti bylos duomenys, o būtent: ieškovė, įgydama ginčo motociklą iš Algirdo Majausko įmonės 2007-06-14 už jį sumokėjo 3600,00 Lt (I tomas, b.l. 3), o parduodant po pusmečio atsakovui šalys jį įvertino 3000,00 Lt. Įstatymas numato, kad parduodamo daikto kaina nustatoma pinigais šalių susitarimu (LR CK 6.313 str. 1 d.). Kokią kainą sumokėti už daiktą sutarė šalys, tokia ji turėjo būti ir buvo sumokėta, todėl vadovautis ieškovės pateikta Meilutės Račkauskaitės įmonės pažyma, kurioje nustatyta, kad motociklo Yamaha, pagaminto 2005-12-23, vidutinė rinkos vertė sutarties sudarymo laikotarpiu yra 29850,00 Lt, nėra teisinio pagrindo, nes ji yra dešimt kartų didesnė už ieškovės pirkimo ir pardavimo atsakovui kainas, kas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (LR CK 1.5 str.). Nesant pagrindo manyti, kad šalių sudaryta 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutartis yra neįvykdyta, šioje dalyje patikslintas ieškinys atmestinas.

25Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis yra sandoris, kurio pagrindu įgyjama nuosavybės teisė (LR CK 4.47 str. 1 d. 1 p.). Pagal LR CK 1.75 str. 1 d. įstatymo nustatoma ne visų, bet tik tam tikrų sandorių privaloma registracija. LR CK 4.254 str. 1 d. 1 p. numato, kad viešame registre turi būti registruojami tokie sandoriai, kuriais keičiamas registruojamo daikto teisinis statusas ar iš esmės keičiamos jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybės.

26Lietuvos viešajame eisme dalyvaujančių ir jų saugumą užtikrinančių asmenų ir institucijų teises ir pareigas, pagrindinius reikalavimus transporto priemonėms ir jų registracijai įtvirtinta Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Pagal Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo normas viešajame eisme leidžiama dalyvauti nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms. Šio įstatymo 2 str. 32 d. nustatyta, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas - veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Tačiau minėtoje įstatymo normoje nenustatytas reikalavimas įregistruoti, o tuo labiau- privalomai, transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties, keičiantis jos savininkams. Vadinasi, registruojama atitinkama transporto priemonė, bet ne jos įsigijimo pagrindas- pirkimo–pardavimo sutartis.

27Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatų 3 punkte nustatyta, kad registro paskirtis – registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus; Nuostatų 4 punkte nustatyta, kad registro objektai yra kelių transporto priemonės. Taigi nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, nei šio poįstatyminio Vyriausybės akto nenustatyta privalomo transporto priemonių pirkimo–pardavimo sutarties registravimo. Taip pat ir Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (Vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1V-268 išdėstytų nauja redakcija) nuostatos nustato privalomą tik registracijos duomenų keitimą, pasikeitus transporto priemonės valdytojui, bet ne privalomą transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties registraciją.

28Visų išvardytų teisės aktų nuostatos leidžia daryti išvadą, kad transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčiai nekeliamas privalomos registracijos reikalavimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad toks reikalavimas galėtų būti nustatytas tik įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-495/2010, LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-448/2010). Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010, ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 11 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010, išaiškino, kad transporto priemonės įregistravimas, kaip tai nustatyta Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, netapatus registravimo duomenų keitimui; pasikeitus transporto priemonės valdytojui, transporto priemonė nėra iš naujo registruojama, bet tik pakeičiami registracijos duomenys, vietoje senojo valdytojo (savininko) įrašomas naujasis. Registravimo duomenų keitimas nėra tapatus transporto priemonės savininkų pasikeitimui; savininkai pasikeičia jų tarpusavio sudarytos sutarties, bet ne registracijos pagrindu. Transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (LR CK 4.47 str. 1 d. 1 p., 6.305 str. 1 d.). Tuo tarpu transporto priemonės įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Vieši registro duomenys atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. Nuosavybės teisės nustatymas atliekamas CK IV knygos nustatyta tvarka. Viešo registro informacija paneigiama teismo sprendimu. Dėl atitinkamo daikto registravimo kitų tikslų ne kartą pažymėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT CBS teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-804/2001, LAT CBS teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-1158/2003, LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 27 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-192/2010). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutartis yra atsakovo A.B.nuosavybės teisę į transporto priemonę Yamaha XV 1700 įrodantis dokumentas. Todėl ieškovės argumentas, kad atsakovas A.B. nėra teisėtas motociklo savininkas, nes neįregistravo transporto priemonės viešame registre, yra nepagrįstas.

29Ieškovė J. P. byloje reiškia vindikacinį reikalavimą, t.y.,- prašo išreikalauti transporto priemonę- motociklą Yamaha XV 1700, valstybinis Nr. 530 MB, iš atsakovo A.B.svetimo neteisėto valdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas, t.y.,- jis reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu, ir asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t.y.,- tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Sprendžiant vindikacinius reikalavimus vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas, o ieškovas privalo paneigti šią prezumpciją, įrodydamas savo nuosavybės teisę, t.y.,- ieškovas privalo įrodyti, kad turi nuosavybės teisę į turtą reikalavimo pareiškimo momentu, bei kad tokią teisę turėjo iki turtą neteisėtai užvaldant asmeniui, iš kurio reikalaujama grąžinti turtą. Be to, savininkas privalo įrodyti įstatyme nustatytas sąlygas, kuriomis jis prarado daiktą, bei paneigti įstatyme įtvirtintą įgijėjo sąžiningumo prezumpciją, tada jis gali atgauti savo daiktą natūra, t.y.,- įrodinėjimo pareiga tenka daikto savininkui (LR CPK 178 straipsnis; LAT CBS išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-7-229/2007, LAT CBS teisėjų kolegijos 2008m. kovo 19 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-40/2008, LAT CBS teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 7 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-569/2003, LAT CBS teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 11 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-551/2002).

30Taigi, reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (LAT CBS teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 17 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-44/2009). Nagrinėjamoje byloje ieškovė nurodė, kad ji yra kilnojamojo daikto (motociklo) savininkė, motociklu iki 2008-01-04 pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo neatlygintinės panaudos pagrindais, nesudarius rašytinės sutarties, naudojosi A.B., nes ieškovė turėjo kitą, mažesnio galingumo motociklą savo reikmėms, kuriuo toliau ir naudojosi. Vėliau ieškovė ir A.B.susitarė, kad kai A.B.turės pakankamai pinigų sumokėti už motociklą, jis jį nupirks iš ieškovės. Tačiau už motociklą ieškovės prašoma suma nebuvo sumokėta, jai pareikalavus motociklą grąžinti, jis nebuvo grąžintas, 2008-01-04 motociklo pirkimo- pardavimo sutarties ji nesudarė, todėl mano, jog turi teisę vindikuoti šį turtą iš atsakovo, kaip nepagrįstai manančio, kad jis yra motociklo savininkas. Byloje nustatyta, kad ieškovė turėjo nuosavybės teisę į ginčo daiktą- motociklą Yamaha XV 1700 iki 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutarties (I tomas, b.l. 3) sudarymo, tačiau nuo minėtos sutarties sudarymo nuosavybės teisė į daiktą (motociklą) perėjo atsakovui A.B., tai patvirtina byloje surinkti duomenys. Todėl ieškinio padavimo teismui dieną- 2010-01-18 ieškovė jau nebuvo ginčo daikto savininkė. Nebūdama ginčo daikto savininke, ji neturėjo pagrindo kreiptis į teismą su vindikaciniu reikalavimu, nes tik savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo (LR CK 4.95 str.). Nustačius, kad asmuo nėra daikto savininkas, nėra teisinio pagrindo vindikacijai taikyti. Be to, ieškovė neįrodė, kad daikto valdymo teisę prarado be savo valios: šalys sudarė 2008-01-04 transporto priemonės - motociklo pirkimo - pardavimo sutartį, atsakovas už perkamą daiktą sumokėjo pinigus, atsakovas, kaip daikto pirkėjas, priėmė motociklą, dokumentus ir raktus. Kitų įrodymų šioms aplinkybėms pagrįsti šalys nepateikė. Kadangi ieškovė neįrodė aplinkybių, kuriomis ji prarado daiktą ir kad turi teisę reikšti vindikacinį reikalavimą, bei nepaneigė įstatyme įtvirtintos įgijėjo sąžiningumo prezumpcijos, jos patikslinto ieškinio reikalavimas dalyje dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo atmestinas, kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

31Įvertinus byloje sutrinktų įrodymų visumą, ieškovės patikslintas ieškinys kaip neįrodytas atmestinas ( CPK 177,178,185 str.).

32Priimant sprendimą atsakovo A.B.naudai, iš ieškovės J. P. priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovui. Atsakovas A.B. prašė priteisti 726,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Advokatas Andrius Kazakevičius atsakovą A.B. teisme atstovavo pagal 2011-01-24 sudarytą atstovavimo sutartį (II tomas, b.l.93) ir dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose. Remiantis LR Teisingumo ministro įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ jo prašomų priteisti išlaidų dydis mažintinas atsižvelgiant į faktinį bylos nagrinėjimo laiką ir iš ieškovės atsakovui priteistina 240,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Be to, iš ieškovės J. P. priteistinos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą - 51,45 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

34Ieškovės J. P. patikslintą ieškinį atsakovui A.B., trečiajam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl pripažinimo 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutarties, pasirašytos atsakovo A.B.ir ieškovės J. P., pagal kurią ieškovė susitarė parduoti atsakovui A.B. motociklą Yamaha XV 1700, valstybinis Nr. 530 MB, preliminariąja ir neįvykdyta sutartimi, išreikalavimo transporto priemonės motociklo Yamaha XV 1700, valstybinis Nr. 530 MB, 2005 m. laidos, iš atsakovo A.B.svetimo neteisėto valdymo, atmesti.

35Priteisti iš ieškovės J. P. atsakovui A.B. 240,00 Lt (dviejų šimtų keturiasdešimt litų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidas- išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

36Priteisti iš ieškovės J. P. į valstybės biudžetą 51,45 Lt (penkiasdešimt vieno lito, 45 ct) bylinėjimosi išlaidas- procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovei J. P. ir jos atstovei advokatei Kristinai Pugačienei,... 4. dalyvaujant atsakovui A.B. ir jo atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui,... 5. nedalyvaujant trečiojo asmens Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovė J. P. palaikė patikslintą ieškinį (II tomas, b.l.62-64) ir... 8. 1) pripažinti 2008-01-04 transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutartį,... 9. 2)išreikalauti transporto priemonę- motociklą Yamaha XV 1700, valstybinis... 10. 3) priteisti ieškovei iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.... 11. Ieškovė J. P. paaiškino, kad ji 2007-06-04 iš Algirdo Majausko įmonės už... 12. Ieškovės atstovė advokatė Kristina Pugačienė palaikė atstovaujamosios J.... 13. Atsakovas A.B. su ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimais nesutiko ir... 14. Atsakovo atstovas advokatas Andrius Kazakevičius palaikė atstovaujamojo... 15. Trečiojo asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 16. Liudytojas A.B.parodė, kad apie tai, kad ieškovė žada parduoti automobilį... 17. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 18. Iš byloje esančios 2006-05-02 pažymos - sąskaitos Nr.0000576 (civilinė... 19. Sutartys ir kitokie sandoriai, tiesiogiai numatyti įstatymų arba, nors ir... 20. LR Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminariąja... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos... 22. Be to, preliminarioji sutartis nuo pagrindinės sutarties skiriasi dalyku bei... 23. Sutartis - jos dalyvių suderintos valios - konsensuso - išraiška. Įstatyme... 24. Ieškovė prašo pripažinti minėtą sutartį neįvykdyta, argumentuodama tuo,... 25. Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis yra sandoris, kurio pagrindu... 26. Lietuvos viešajame eisme dalyvaujančių ir jų saugumą užtikrinančių... 27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286... 28. Visų išvardytų teisės aktų nuostatos leidžia daryti išvadą, kad... 29. Ieškovė J. P. byloje reiškia vindikacinį reikalavimą, t.y.,- prašo... 30. Taigi, reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias... 31. Įvertinus byloje sutrinktų įrodymų visumą, ieškovės patikslintas... 32. Priimant sprendimą atsakovo A.B.naudai, iš ieškovės J. P. priteistinos... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 34. Ieškovės J. P. patikslintą ieškinį atsakovui A.B., trečiajam asmeniui... 35. Priteisti iš ieškovės J. P. atsakovui A.B. 240,00 Lt (dviejų šimtų... 36. Priteisti iš ieškovės J. P. į valstybės biudžetą 51,45 Lt... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...