Byla 2-515-264/2016
Dėl skolos už statybos darbus, delspinigių, palūkanų priteisimo ir atsakovo G. C. priešieškinį ieškovei dėl statybos darbų aktų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovės UAB „JONGINSTA“ atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, atsakovams G. C., Ž. C. ir jų atstovui advokatui V. P.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Jongista“ ieškinį atsakovams G. C. ir Ž. C., trečiasis asmuo V. M. dėl skolos už statybos darbus, delspinigių, palūkanų priteisimo ir atsakovo G. C. priešieškinį ieškovei dėl statybos darbų aktų pripažinimo negaliojančiais

Nustatė

3I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4Ieškovė UAB „JONGINSTA“ ieškinyje (1 t.b.l. 3-8) prašo priteisti solidariai iš atsakovų 289 285, 78 Eur (998 845, 94 Lt) skolą už statybos darbus pagal 9 vnt. vienašališkai pasirašytus darbų perdavimo aktus, 10 414, 29 Eur (35 958, 45 Lt) delspinigių, 8, 49 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas G. C. priešieškinyje (1t.b.l.161-180) prašo pripažinti negaliojančiais 9 vnt. atliktų darbų aktus: gipso ir dažymo darbams, surašytą 2008 m. gruodžio 18 d., 3 aukšto lubų įrengimui, surašytą 2008 m. gruodžio 16 d., 2 aukšto lubų įrengimui, surašytą 2008 m. gruodžio 18 d., stogo įrengimui, surašytą 2008 m. lapkričio 10 d., pogrindžio įrengimui, surašytą 2008 m. lapkričio 10 d., lietaus nuvedimo sistemos įrengimui, surašytą 2008 m. lapkričio 10 d., balkonų apšiltinimo, surašytą 2008 m. lapkričio 10 d., palangių apskardinimo, surašytą 2008 m. lapkričio 10 d., monolitinių laiptų įrengimui ašyje B-D, surašytą 2008 m. lapkričio 10 d., kuriais grindžiamas ieškinio reikalavimas dėl skolos priteisimo.

6Ieškovė ieškinyje nurodo ir ieškovės atstovas teisme paaiškino, kad 2006-02-28 – 2006-12-22 laikotarpyje pagal užsakovo G. C. pageidavimą atliko komercinės paskirties pastatų, esančių ( - ), priklausančių atsakovams, įvairius statybos darbus už 709 048, 54 Lt, kuriuos atsakovai pilnai apmokėjo. Ieškovė taip pat atlikinėjo statybos darbus pagal 2006-12-19 sutartį Nr.06/12/19 dėl gipso ir dažymo darbų atlikimo objekte ( - ), darbų kaina-158 911 Lt, 2007-02-19 sutartį Nr.07/02/19 dėl antro ir trečio aukštų lubų įrengimo objekte ( - ), darbų kaina-166 619 Lt; pagal 2007-03-01 sutartį Nr.07/03/01 dėl pogrindžio įrengimo, sienų mūro ir stogo darbų objekte ( - ), darbų kaina-1 102 000 Lt. UAB „JONGINSTA“ atlikusi dalį darbų pagal 2007-03-01 sutartį Nr.07/03/01, išrašė PVM sąskaitą-faktūrą ( - ), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, atliktų darbų aktą už 380 657, 38 Lt, kuriuos priėmė atsakovas G. C., apmokėjo 218 284, 85 Lt ir liko skolingas 162 372, 53 Lt. UAB „JONGINSTA“ direktorius J. A. nuolat bendravo su užsakovu G. C., kuris, pasak jo, artimiausiu laiku šių komercinių pastatų remontui turėjo gauti paskolą iš banko, ir pastoviai žadėjo atsiskaityti. Taip pat susitarė dėl papildomų darbų atlikimo – monolitinių laiptų įrengimo, palangių apskardinimo, balkono apšiltinimo, lietaus nuvedimo sistemos įrengimo už 42 802 Lt. Visi statybos darbai vyko sklandžiai, laiku ir kokybiškai. Pagal 2007-03-01 sutartį Nr.07/03/01 ieškovė už atliktus statybos darbus išrašė PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 468 589, 23 Lt, už papildomai atliktus darbus išrašė PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 42 802, 19 Lt sumai, pateikė atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, atliktų darbų aktus.

7Pagal 2006-12-19 sutartį Nr.06/12/19 ir 2007-02-19 sutartį Nr.07/02/19 objekte ( - ), už atliktus statybos darbus paštu atsakovams išsiuntė atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovai aktų nepasirašė, neatsiskaitė ir liko skolingi pagal 2008-12-16 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 68 027, 17 Lt (3-čio aukšto lubų įrengimas), pagal 2008-12-18 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 158 855, 18 Lt (gipso ir dažymo darbai), pagal 2008-12-18 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 98 199, 64 Lt (2-o aukšto lubų įrengimas). Statybos objektai 2007-07-04 ir 2008-10-20 aktais pripažinti tinkamais ir atsakovai jais faktiškai naudojasi. Atsakovai iki šiol neatsiskaitė ir liko skolingi ieškovei už atliktus statybos darbus - 289 285, 78 Eur (998 845,94 Lt), kuriuos prašo priteisti CK 6.687 str., statybos rangos sutarčių 4. 5 p. pagrindais, 10 414, 29 Eur (35 958, 45 Lt) delspinigius, apskaičiuotus už 180 dienų, 0, 02 proc. dydžio už kiekvieną pradelsta atsiskaityti dieną (sutarčių 2. 3 p.). Remdamasis CK 6. 37 str., LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. taip pat prašo priteisti 8, 49 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškovė atsiliepime į priešieškinį (2 t.b.l. 27-33) nurodo, kad pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama vien tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu. Atsakovai neginčija aplinkybės, kad ginčijamuose aktuose nurodyti darbai kaip tokie buvo atlikti, ieškovė buvo vieninteliu rangovu. Atsakovai nenurodo kas kitas, jei ne ieškovė, atliko ginčijamuose aktuose išvardintus statybos rangos darbus ir naudojasi jų rezultatu.

9Atsakovas G. C. palaiko savo priešieškinį ir prašo jį tenkinti, o ieškinį atmesti. Priešieškinyje nurodo, bei teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovė (rangovas) neatliko priešieškiniu ginčijamuose statybos darbų priėmimo - perdavimo aktuose nurodytų darbų, tai patvirtina aktų surašymo data ir pateikimas atsakovui daugiau nei po metų po statybos užbaigimo. Atsakovas neprisimena, kad jis galimai pasirašė sutartis 2006-12-19 Nr.06/12/19 (Gipso dažymo darbų) ir 2007-02-19 Nr. 07/02/19 (II ir III aukštų lubų įrengimo), tačiau prie jų prisegtos lentelės „Gipso dažymo darbai“ ir “II aukšto lubų įrengimas“, sudarytos iki sutarties pasirašymo Lentelė „III Aukšto lubų įrengimas“ sudaryta 2007 m. vasario 21 d., t.y. po sutarties pasirašymo. Nei vienoje jų nėra pažymėta, kad tai yra sutarčių priedai ir šalių nepasirašytos, o sutartyse nenurodyta, jog toks priedas yra pridedamas prie sutarties. Atsakovams nebuvo poreikio sudaryti tokias sutartis, nes objekte, adresu ( - ), sutarties pasirašymo momentui, nereikėjo atlikti jokių darbų. Šio pastato statybos darbai pradėti 2002 m. birželio mėnesį ir 2007 m. vasario mėn. 28 d. buvo fiksuojamas 100 % pastato baigtumas. Ginčo sutartys galėjo būti pasirašytos tik ieškovės iniciatyva siekiant pagrįsti avansu sumokėtų lėšų panaudojimą. Tai patvirtina ir UAB „Jonginsta“ direktorius J. A., kuris nagrinėjant baudžiamąją bylą teismo posėdyje patvirtino, jog ( - ) objekte pinigai buvo mokami avansu ir užbaigus objektą liko permoka. Ieškovas iki 2009 m.balandžio 27 d. jokia forma nepranešė užsakovui apie Akte nurodytų darbų atlikimą ir perdavimą apie susidariusią skolą (sąskaita faktūra išrašyta kartu su Aktu ir Pažyma, t.y. 2008 m. gruodžio 18 d., o perduota atsakovui 2009 m. balandžio 23 d. UAB “JONGINSTA” savo buhalterinėje apskaitoje 2007 metais neapskaitė nurodytos skolos, nepateikė nurodytų darbų atlikimui reikalingų medžiagų įsigijimo ir šių medžiagų nurašymo dokumentų. Atsakovas pripažįsta, kad 2007 m. kovo 01 d. su UAB „Jonginsta“ pasirašė sutartį Nr. 07/03/01 dėl pogrindžio įrengimo, sienų mūro, stogo įrengimo objekte ( - ). Prie šios sutarties prisegtos 2007m. vasario 22 d. surašytos lokalinės sąmatos: „Sienų mūras”, „Pogrindžio įrengimas”, „Stogas”. Sutartyje nenurodyta, jog prie jos pridedamos “lokalinės sąmatos”, o “lokalinėse sąmatose” nenurodyta, jog jos yra sutarties priedas, atsakovas nesutinka su sutartyje nurodytomis darbų kainomis. Pavyzdžiui, sienų mūro kaina (Sutarties 1.3.2 p.) palyginant su ieškovės 2007 m. birželio 21 d. surašytu atliktų darbų aktu yra 2,5 karto didesnė, akte užaukštinta atliktų darbų apimtis. Sutarties 1.3.1 (pogrindžio įrengimo) ir 1.3.3 (stogo) punktuose nurodytų darbų UAB „JONGINSTA“ neatliko. Ieškovė, vykdydama Sutartį, atliko statybos darbus ir 2007 m. birželio 21 d. surašė darbų atlikimo aktą bei pateikė užsakovui 2007 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ) dėl 380 657,38 Lt apmokėjimo. Nors atliktų darbų pavadinimas, apimtys 2007 m. birželio 21 d. atliktų darbų akte nurodyti neteisingai, tačiau atsakovai pateiktą sąskaitą apmokėjo pilnai. Daugiau jokių darbų vykdant 2007 m. kovo 1d. sutartį Nr.07/03/01 ieškovė neatliko, todėl neturėjo pagrindo 2008-11-10 surašyti stogo įrengimo, pogrindžio įrengimo atliktų darbų aktų, 2008-11-10 aktų papildomiems darbams (lietaus nuvedimo sistemos įrengimo, balkonų apšiltinimo, palangių apskardinimo, monolitinių laiptų įrengimo ašyje B-D) dėl kurių atsakovai nedavė sutikimo.

10Atsakovė Ž. C. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, o atsakovo G. C. priešieškinį patenkinti. Savo atsiliepime į ieškinį (1 t.b.l. 108-123) išdėsto analogišką poziciją kaip ir atsakovo G. C..

11Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje V. M. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai (3 t.b.l. 86, 114). Byla išnagrinėta trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 247 str.). Trečiasis asmuo į bylą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame išdėsto analogišką poziciją kaip ir atsakovo G. C. (3 t.b.l. 99-111).

12II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados

13Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė (rangovas) UAB „JONGINSTA“ ir atsakovas (užsakovas) G. C. pasirašė 3 statybos rangos sutartis dėl konkrečių statybos darbų atlikimo ir konkrečia darbų kaina: dvi - dėl pastato, esančio ( - ), statybos darbų (2006-12-19 sutartį Nr.06/12/19, kuria ieškovė įsipareigojo iki 2007-07-30 atlikti gipso ir dažymo darbus, darbų kaina-158 911 Lt ir 2007-02-19 sutartį Nr.07/02/19 – atlikti antro ir trečio aukštų lubų įrengimo darbus iki 2007-07-30 darbų kaina-166 619 Lt, o atsakovas įsipareigojo priimti darbus ir už juos užmokėti) ir vieną - dėl pastato, esančio ( - ), statybos darbų 2007-03-01 sutartį Nr.07/03/01, kuria ieškovė įsipareigojo atlikti pogrindžio įrengimo, sienų mūro ir stogo darbus iki 2007-09-28, darbų kaina -1 102 000 Lt (1 t.b.l. 23-39, 2 t. b. l. 184-194), o atsakovas G. C. įsipareigojo priimti darbus ir už juos užmokėti.

14Dėl pastato, es. ( - ).

15Byloje pateikti ieškovės direktoriaus J. A. pasirašyti vienašališkai atliktų darbų aktai, surašyti 2008-12-16 dėl 3-čio aukšto lubų įrengimo (68 027, 17 Lt), 2008-12-18 - dėl gipso ir dažymo (158 855, 18 Lt), 2008-12-18 - dėl 2-o aukšto lubų įrengimo (98 199, 64 Lt), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos, PVM sąskaitos faktūros, išrašytos 2008 m. gruodžio mėn. 16-18 d. apmokėjimui (pagal pažymas), pastate ( - ), kurie įteikti atsakovams pasirašytinai 2009-04-27 (1 t.b.l. 41-42, 46-47, 52-53).

16Ieškovė teigia, kad UAB “JONGINSTA” visus sutartus statybos darbus ( - ) atliko laiku ir kokybiškai, tai patvirtina 2007-07-04 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, o atsakovo ginčijamus darbų pridavimo aktus, PVM sąskaitas-faktūras ieškovė surašė ir pateikė pavėluotai atsakovams dėl to, kad pastarieji neturėjo lėšų atsiskaityti ir prašė palaukti iki kol gaus kreditą. Nurodo, kad atsakovai aktus, PVM sąskaitas faktūras dėl apmokėjimo už statybos darbus gavo, tačiau aktų nepasirašė, už atliktus darbus neatsiskaitė ir liko skolingi ieškovei pagal 2008-12-16 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 19 702, 03 Eur (68 027, 17 Lt) (3-čio aukšto lubų įrengimas), pagal 2008-12-18 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 46 007, 64 Eur (158 855, 18 Lt) (gipso ir dažymo darbai), pagal 2008-12-18 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 28 440, 58 Eur (98 199, 64 Lt) (2-o aukšto lubų įrengimas).

17Atsakovai neginčija aplinkybės, kad 2009-04-28 registruotu paštu gavo ieškovės pasirašytus vienašališkai atliktų darbų aktus, tačiau teigia, kad ieškovė aktuose nurodytų darbų neatliko, kad visi statybos darbai buvo baigti 2007-02-28, ir už visus darbus ( - ) atsakovai yra pilnai atsiskaitę.

18Dėl pastato ( - )

19Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pagal 2007-03-01 sutartį Nr.07/03/01 ieškovė už 2007 m. birželio mėn. atliktus išorinių ir vidaus laikančių sienų mūro, monolitinių laiptų įrengimo darbus surašė 2007-06-21 atliktų darbų aktą (380 657, 38 Lt), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, išrašė PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) dėl 110 246 Eur (380 657, 38 Lt) apmokėjimo už statybos darbus (1 t.b.l.54-56), atsakovas G. C. aktą pasirašė ir darbus priėmė. Ieškovė teigia, kad atsakovai pagal šią sąskaitą sumokėjo 63 219, 66 Eur (218 284, 85 Lt) ir liko skolingi 47 026, 34 Eur (162 372, 53 Lt).

20Pagal 2007-03-01 sutartį Nr.07/03/01 taip pat ieškovė 2008-11-10 surašė 2 atliktų darbų aktus už 2008 m. lapkričio mėnesį atliktus pogrindžio įrengimo (223 024, 75 Lt) bei stogo įrengimo darbus (245 564, 48 Lt), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) dėl 468 589, 23 Lt apmokėjimo. Už kitus atliktus darbus už 2008 m. lapkričio mėnesį (lietaus nuvedimo sistemos įrengimo už 15 874, 65 Lt, balkono apšiltinimo už 7 281,49 Lt, palangių apskardinimo už 3 134, 15 Lt, monolitinių laiptų įrengimo ašyje B-D įrengimo už 16 511, 91 Lt) 2008 11 10 surašė atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, išrašė apmokėjimui 2008-11-10 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 42 802, 19 Lt sumai (1 t.b.l. 57-68). Ieškovė teigia, kad šiuos statybos darbus atliko iki 2008-10-20 pastato pripažinimo tinkamu naudoti, o darbų aktus, pažymas, PVM sąskaitas faktūras apmokėjimui surašė 2008-11-10 ir vėliau išsiuntė atsakovams, tačiau atsakovai aktų nepasirašė, už darbus neatsiskaitė ir liko skolingi ieškovei pagal PVM sąskaitas-faktūras ( - ) ir ( - ) iš viso 148 109, 19 Eur (511 391, 42 Lt).

21Ieškovės teigimu, atsakovai iki šiol neatsiskaitė ir liko skolingi ieškovei už atliktus statybos darbus iš viso 289 285, 78 Eur (998 845,94 Lt).

22Atsakovas G. C. priešieškiniu ginčija ieškovės surašytus 2008 m. lapkričio – gruodžio mėn. vienašalius perdavimo aktus (dėl stogo, pogrindžio, lietaus nuvedimo sistemos, balkonų apšiltinimo, palangių apskardinimo, monolitinių laiptų įrengim ašyje B-D darbų pastate ( - ) ir dėl gipso ir dažymo, 2-o ir 3-čio aukšto lubų įrengimo ( - )) kaip sudarytus tik dėl akių (CK 1. 86 str.). Atsakovai neginčija aplinkybės, kad 2008-11-13 ir 2009-04-27 paštu gavo iš ieškovės ginčijamus aktus, teigia, kad ieškovė ginčijamuose aktuose nurodytų darbų neatliko.

23Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys tenkintinas iš dalies.

24Tarp šalių kilo ginčas, ar ieškovės vienašališkai pasirašytuose atliktų darbų aktuose ir pažymose apie darbų vertę nurodyti darbai yra realiai (ne) atlikti, ar jie nebuvo perduoti atsakovams, ar atsakovams kyla pareiga už juos atsiskaityti.

25Nagrinėjamam ginčui aktualūs yra teisės normų, reglamentuojančių pagal rangos sutartį atliktų darbų perdavimą ir priėmimą, įrodymų tyrimą ir vertinimą, aiškinimo ir taikymo klausimai.

26CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. AB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010; teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. P.A. B., bylos Nr. 3K-3-559/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-681-378/2015 ir kt.).

27Kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo–priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Nesant darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio akto nepateikimas nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeUAB „Glijas“ v. UAB ,,Serneta“,bylos Nr. 3K-3-484/2007;2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeUAB ,,Gembės statyba“ v. UAB ,,Filipopolis“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-423/2011).

28Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, kad kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę sumažinti darbų kainą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

29Iš byloje esančių Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų, Nekilnojamojo turto kadastro, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų (1 t. b. l. 73-80, 2 t.b.l.97-104, 3 t. b. l. 79-84) nustatyta, kad pastatas ( - ), unikalus Nr. ( - ) – parduotuvė-administracinis 1E3b, baigtumas 100 proc. užfiksuotas 2007-02-28, pripažintas tinkamu naudoti 2007-07-04 aktu, o nuo 2007-07-17 įregistruotas atsakovų G. C., Ž. C. ir trečiojo asmens V. M. nuosavybės teise (po 1/3 dalį).

30Bylos duomenimis prekybos pastatas su administracinėmis patalpomis 4E3p, unikalus Nr. ( - ), ( - ) - pripažintas tinkamu naudoti 2008-10-20 aktu, jo baigtumas 100 proc., o nuo 2008-11-14 pastato 2/3 dalys įregistruotos atsakovų G. C. ir Ž. C. nuosavybės teise, ir 1/3 dalis – trečiojo asmens V. M. nuosavybės teise. Tai reiškia, jog vadovaujantis STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 9. 1 p., ginčo statiniai atitiko projektą, esminius statinio reikalavimus ir gali būti saugiai naudojami nuo jų pridavimo. Šiuose aktuose nurodytas abiejų statinių rangovas – UAB „JONGINSTA“ , o statinio ( - ) - ir du subrangovai UAB „Projektana“ ir UAB „Gelmesta“.

31Atsakovai laikosi pozicijos, kad ieškovė jokių statybos darbų pastate ( - ), 2007 m. neatlikinėjo, nes pastato baigtumas 100 proc. užfiksuotas 2007 m. vasario 28 d. jį inventorizavus, o ieškovės vienašališkai pasirašyti aktai 2008 m. gruodžio 16-18 d. dėl 3-čio aukšto lubų įrengimo (68 027, 17 Lt), 2008-12-18 - dėl gipso ir dažymo (158 855, 18 Lt), 2008-12-18 - dėl 2-o aukšto lubų įrengimo (98 199, 64 Lt) yra fiktyvūs, teigia, kad šiuos darbus atliko atsakovai ūkio būdu.

32Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

33Šioje byloje nagrinėjimo dalykas tiek ieškovės ieškinys dėl skolos pagal vienašališkai atliktų darbų aktus priteisimo, tiek atsakovo G. C. priešieškinys dėl vienašališkai pasirašytų 9 vnt. darbų atlikimo aktų pripažinimo negaliojančiais. Taigi ieškovės pareiga įrodyti, kad ginčijamuose aktuose nurodytus darbus atliko, jų atsakovams nebuvo perdavęs ankščiau, todėl atsakovams kyla prievolė atsiskaityti už aktuose nurodytų darbų atlikimą, o atsakovai privalo įrodyti, jog aktai sudaryti nepagrįstai. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012 ir kt.).

34Dėl pastato ( - )

35Kaip minėta, pastatas ( - ) pripažintas tinkamu naudoti 2007-07-04 aktu, ieškovo kaip rangovo statybos vadovo G. J. ir atsakovų kaip statytojų, tech. prižiūrėtojo D. T. pasirašytas (1 t. b. l. 73-76).

362006-12-19 sutarties Nr.06/12/19 1.3.1 p., 3.2 p. (dėl gipso ir dažymo darbų, kaina-158 911 Lt) ir 2007-02-19 sutarties Nr.07/02/19 1.3.1 ir 1.3.2 p., 3.3 p. (atlikti antro ir trečio aukštų lubų įrengimo darbus, kaina-166 619 Lt) užfiksuota sutartinė kaina ir mokėjimo terminai. Sutarčių 1. 2 p. ieškovė įsipareigojo atlikti darbus pagal aprašą priede Nr. 1, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis, 2007-02-19 sutarties Nr.07/02/19 priedai dėl antro ir trečio aukštų lubų įrengimo darbų apimties, kainų atsakovo G. C. pasirašyti (1 t.b.l. 23-25, 26-31, baudž. bylos 1 t. b. l. 26-27, 28-30).

37Iš ieškovės direktoriaus J. A. pasirašytų vienašališkai atliktų darbų aktų 2008-12-16 dėl 3-čio aukšto lubų įrengimo (68 027, 17 Lt), 2008-12-18 - dėl gipso ir dažymo (158 855, 18 Lt), 2008-12-18 - dėl 2-o aukšto lubų įrengimo (98 199, 64 Lt) pastate ( - ) matyti, kad juose nurodytų darbų apimtis, medžiagų kiekiai bei kaina sutampa su sutarčių prieduose nurodytais.

38Iš prijungtos baudžiamosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad ieškovės direktorius J. A. apklaustas liudytoju (baudž. bylos 1 t.b.l. 79-80, 4 t.b.l. 65-68, 81-86, 184-186) paaiškino, kad visi pastato ( - ) apdailos darbai buvo baigti 2007 m. birželio mėnesį, 2012-04-24, 2012-05-15, 2012-09-14 teismo posėdžiuose paliudijo, kad už 2006 m. pastato ( - ) statybą buvo atsiskaityta, kad UAB „JONGINSTA“ vykdė ir pastato ( - ) apdailos darbus pagal dvi sutartis, tačiau neprisimena kiek atliko darbų savo lėšomis, tai nebuvo forminama, kad konstruktyvo statybai medžiagas pirko UAB „JONGINSTA“, o apdailos darbams – užsakovas, kad tai, ką pirko UAB „JONGINSTA“ yra užfiksuota aktuose, kad statybos žurnalus pildė UAB „JONGINSTA“ direktorius statybai G. J. ir juos perdavė užsakovui.

39Nagrinėjamoje byloje ieškovė pateikė 2005-11-25, 2006-11-10 rangos sutartis, abiejų šalių pasirašytus statybos darbų aktus 2006-09-29 ( už 281 715, 14 Lt), 2006-05-31 (už 179 712, 78 Lt), 2006-02-28 (177 261, 93 Lt), 2006-12-22 (už 70 358, 69 Lt), 2006-11-10 (už 70 358, 69 Lt), kad 2006 m. atlikta darbų už 709 048, 54 Lt sumą, juose yra duomenys apie 2006 m. pirktas medžiagas, atliktus sienų mūro, pertvarų, tarpaukštinių perdangų, stogo, betoninių grindų įrengimo darbus bei atsiskaitymą už juos pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras (2009-09-29 Nr.3183841 - 281 715, 14 Lt, 2006-05-31 Nr. 3183832 – 179 712, 78 Lt, Nr. 3183828 – 177 261, 3 Lt, 2006-12-28 Nr. 3183844 – 70 358, 69 Lt), kurias atsakovas G. C. gavo pasirašytinai, ir atsakovė Ž. C. mokėjimo pavedimais (2006-11-08 – 200 000 Lt, 2006-12-01 – 80 000 Lt, 2007-01-04 -70 358, 69 Lt), o atsakovas G. C. pagal kasos pajamų orderius (2006-03-06 – 30 000 Lt, 2006-06-16 – 50 000 Lt, 2006-06-12 -46 000 Lt, 2006-06-21 – 45 712, 78 Lt, 2006-06-05 – 38 000 Lt, 2006-02-28 – 27 261, 93 Lt, 2005-12-16 – 40 000 Lt, 2005-12-09 -40 000 Lt, 2005-11-30-40 000 Lt, 2006-01-27 – 30 000 Lt) apmokėjo, kasos pajamų orderiuose savo parašu patvirtindamas pinigų perdavimą į UAB „JONGINSTA“ kasą, iš viso atsakovų sumokėta – 737 333, 40 Lt (213 546, 51 Eur) (2 t. b. l. 58-90). Abiejų šalių pasirašytuose aktuose nėra duomenų apie atliktus gipso ir dažymo darbus, antro ir trečio aukštų lubų įrengimo darbus, užaktuotus ginčijamuose 2008 m. gruodžio 16-18 d. aktuose, dėl kurių šalys buvo sudarę rangos sutartis konkretiems darbams (2006-12-19 Nr.06/12/19 ir 2007-02-19 Nr.07/02/19) (1 t. b. l. 41-42, 46-47, 50-51).

40Ieškovės ir atsakovo G. C. sudarytų rangos sutarčių 4.2 punkte įtvirtinta, kad vykdytojui (rangovui) atlikus visus sutartyje numatytus statybos darbus užsakovas 2 darbo dienų laikotarpyje įsipareigoja dalyvaujant vykdytojui apžiūrėti ir priimti atliktus darbus pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina perėmęs, o vykdytojas perdavęs atliktus darbus, pastebėti trūkumai ar nukrypimai raštiškai nurodomi atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte. Pagal sutarčių 4.4 p. - užsakovui 3 darbo dienų laikotarpyje nepasirašius 4.2 p. nurodyto atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto, vykdytojas turi teisę išsiųsti šį aktą registruotu paštu, o užsakovas, gavęs atliktų darbų aktą, jį per 3 darbo dienas jį pasirašyti arba pateikti raštiškai pastebėtus trūkumus ir išsiųsti vykdytojui. Sutarčių 4.5 punkte įtvirtinta, kad užsakovui nepasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto ar raštiškai nepranešus apie pastebėtus trūkumus per 3 darbo dienas nuo registruoto laiško įteikimo, kaip tai numatyta 4.4 p., yra laikoma kad vykdytojas pilnai įvykdė savo įsipareigojimus pagal šią sutartį ir užsakovas įsipareigoja sumokėti likusias neapmokėtas sumas pagal 2.2 punkte nurodytas sąlygas.

41Vadovaujantis CK 6.193 straipsnio, reglamentuojančio sutarčių aiškinimo taisykles, 2 dalimi, visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodomos. Atsižvelgiant į CK 6.694 straipsnio 1 dalies nuostatas, atsakovas turi būti informuotas apie darbų atlikimą, nežiūrint to, kad pagal aptartas sutarties sąlygas, šalys neįtvirtino ieškovės pareigos prieš atliktų darbų akto parengimą ir perdavimą pranešti atsakovui, jog darbai yra atlikti ir jis pasiruošęs šiuos darbus perduoti.

42Ieškovė teigdama, kad visus statybos darbus pagal minėtas rangos sutartis atliko iki 2007-07-04 (pripažinimo tinkamu naudoti akto) bei sutartyse numatyto termino pabaigos (iki 2007-07-30) nepateikė jokių duomenų, kad būtų pranešusi atsakovams apie pasirengimą juos perduoti atsakovams, pripažįsta, kad atsakovo ginčijamus aktus surašė bei pateikė PVM sąskaitas faktūras apmokėjimui daugiau nei po 1 metų (2008 m. gruodžio 16-18 d.). Tačiau atsakovai, gavę ginčijamus priešieškiniu atliktų darbų aktus, jų per 3 darbo dienas nepasirašė, nepateikė raštiškai pastebėtų trūkumų, nereiškė pretenzijų ieškovei, nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad gipso ir dažymo, 2-o ir 3-čio aukšto lubų įrengimo darbus pastate ( - ) atliko kiti asmenys, o ne ieškovė (CPK 178 str.).

43Kasacinis teismas yra aiškiai nurodęs, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi šalims įstatymo galią ir turi būti sąžiningai bei tinkamai vykdoma (pacta sund servanda), laikantis įstatyme nustatytos pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1, 2 dalys).

44Akivaizdu, kad abi šalys nevykdė sutarties šalių pareigos laikytis sudarytų sutarčių sąlygų (CK 6.189 str. 1 d.), elgtis sąžiningai (CK 6.158 str. 1 d.), bendradarbiauti (CK 6.38 str. 3 d., 6. 691 str.).

45Statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002 (toliau – ir Reglamentas, redakcija galioj. nuo 2005-08-27) 18.5 punkte nustatyta, kad vienas iš dokumentų, kuriuos statytojui (užsakovui) nustatytąja tvarka gavus ir perdavus rangovui, leidžiama pradėti statinio statybos darbus, yra statybos darbų žurnalas. Reglamento 18.5 punkte taip pat nurodyta, kad statybos darbų žurnalą privaloma pildyti neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu (rangos ar ūkio) statinys statomas, o 23 punkte nustatyta, kad statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) aprašoma statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Reglamento 4 priede esančio Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo 18.1 punkte nustatyta, kad parašai formos 7 ir 9 skiltyse patvirtina, kad nurodytus darbų kiekius priėmė statinio statybos vadovas ir bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, siūlydami statytojui (užsakovui) juos apmokėti.

46Teismas ne kartą siūlė šalims pateikti statybos žurnalus ir kitus papildomus įrodymus (2015-04-22, 2019-09-16 protokolinėmis nutartimis, 2015-11-18 nutartimi (3 t.b. l. 86), tačiau statybos darbų žurnalai į bylą nepateikti. Atsakovė Ž. C. 2015-04-22, 2016-01-21 teismo posėdžiuose pripažino, kad statybos darbų žurnalai jiems perduoti, tačiau po pastatų pridavimo jų neišsaugojo. Ieškovės direktorius J. A. 2015-04-22 teismo posėdyje esminių aplinkybių dėl ginčo nepaaiškino, o ne kartą kviestas į vėlesnius teismo posėdžius nei karto nebeatvyko.

47Bylos duomenys patvirtina, kad pagal šias abi sutartis ieškovė darbus turėjo užbaigti iki sutartyse nurodytos datos - 2007-07-30, parduotuvės-administracinio 1E3b, baigtumas 100 proc. užfiksuotas 2007-02-28, pripažintas tinkamu naudoti 2007-07-04 aktu. Byloje nėra objektyvių įrodymų, patvirtinančių kada ir kokius konkrečiai statybos darbus ieškovė atliko pastate ( - ), kad ginčijamuose aktuose nurodyti darbai buvo ieškovės atliekami po 2007-02-28 užfiksuoto pastato baigtumo 100 proc. iki pripažinimo tinkamu 2007-07-30 akto, nėra.

48Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovai pagrįstai atsisakė pasirašyti priešieškiniu ginčijamus 2008 m. gruodžio 16-18 d. statybos darbų aktus dėl gipso ir dažymo, 2-o ir 3-čio aukšto lubų įrengimo darbų, todėl jie pripažinti negaliojančiais CK 1. 86 str. pagrindu ir neturi pareigos mokėti ieškovei už neatliktus darbus pagal PVM sąskaitas faktūras ( - )-158 855, 18 Lt, ( - ) – 68 027, 17 Lt, ( - ) – 98 199, 64 Lt, iš viso 94 150, 25 Eur (325 082 Lt) (1t. b. l. 40, 44, 48). Ieškinys šioje dalyje nepagrįstas ir neįrodytas, todėl netenkintinas.

49Dėl ( - ) .

50Kaip minėta, prekybos pastatas su administracinėmis patalpomis 4E3p, unikalus Nr. ( - ), ( - ) - pripažintas tinkamu naudoti 2008-10-20 aktu ieškovo kaip rangovo statybos vadovo G. J. ir atsakovų kaip statytojų, tech. prižiūros vadovų D. T. (konstruktyvui) ir P. J. (apdailai) pasirašytas, taip pat nurodyti du subrangovai UAB „Projektana“ ir UAB „Gelmesta“ (1 t. b. l. 77-80). Atsakovai pastatu faktiškai naudojasi nuo jo pripažinimo tinkamu.

51Atsakovai teigia, kad 2007-03-01 sutartyje dėl pastato ( - ) statybos darbų kainos užaukštintos 2 ir daugiau kartų, kad atsakovas G. C. 2007-06-21 darbų atlikimo aktą pasirašė ir pagal pateiktą apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą ( - ) dėl 380 657, 38 Lt pilnai apmokėjo. Nurodo, kad lietaus nuvedimo sistemos įrengimo, balkonų apšiltinimo, monolitinių laiptų įrengimo ašyje B-D darbai nenumatyti sutartyje, todėl neprivalo už juos mokėti.

52Iš prijungtos baudžiamosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad ieškovės direktorius A. A. apklaustas liudytoju 2012-04-24, 2012-05-15, 2012-09-14 teismo posėdžiuose paliudijo, kad pasirašius su G. C. 2007 m. kovo mėn. sutartį dėl pastato ( - ), statybos, dėl papildomų darbų alikimo susitarė žodžiu, darbus vykdė 2007, 2008 m., kad statybos žurnalus pildė UAB „JONGINSTA“ direktorius statybai G. J. ir juos perdavė užsakovui, kad pastato ( - ) statybai gavo 118 000 Lt avansą, kad pagal 2007 m. sutartį samdė subrangovus, kurie atliko stogo šiltinimo darbus, kad darbų aktai anksčiau nebuvo rašomi, išskyrus 2007-06-21 aktą.

53Aplinkybes, kad pastato ( - ) techninę priežiūrą vykdė D. T. nuo 2006 m. spalio iki 2007 m.vidurio, vėliau - P. J., kad buvo pildomas pastato statybos darbų žurnalas, kad gelžbetoninį pastato karkasą pastatė, įrengė betonines grindis, atliko kitus darbus AB „JONGINSTA“, vidaus darbus atlikinėjo UAB „Delminta“, UAB „Hronas“ (įrenginėjo pastato patalpas, montavo pertvaras, pakabinamas lubas, sudėjo langus, atliko skardinimo ir kt. darbus) 2007 m. gruodžio - 2008 m. rugsėjo mėn. patvirtina ir kiti baudž. bylos duomenys: liudytojų A. M., D. T., P. J. parodymai, iš kurių matyti, kad UAB „Delminta“ atlikinėjo pastato ( - ) vidaus įrengimo darbus pagal rangos sutartį sudarytą su atsakovais, kad UAB „Projektana“ atliko pastato projektavimo ir pamatų montavimo darbus, pastato stiklinius fasadus sumontavo UAB „Hronas“, kad UAB „JONGINSTA“ pastatė pastato gelžbetoninį karkasą, įrengė betonines grindis (baudž. bylos 2 t.b.l. 159-161, 3 t. b. l. 1-4). Iš UAB „Gelmesta“ 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų akto (1 t. b. l. 69-70) matyti, kad objekte ( - ) ji atliko langų profilių tvirtinimo darbus.

54Iš baudž. byloje esančių duomenų matyti, kad pastato ( - ) statyba be vidaus darbų buvo baigta 2007 m. gruodžio mėn. Duomenys apie UAB „Gelmesta“ sudarytas 2007-02-02 statybos rangos ir subrangos sutartis su atsakovu G. C. bei jų vykdymą iki 2008 m. vasario mėn., liudytojo R. J. apklausos užfiksuotos 2012-09-14 teismo posėdžio protokole duomenys patvirtina, kad pastato ( - ) karkaso – gelžbetonio ir metalo konstrukcijų montavimo darbus atliko UAB „Gelmesta“, o sienų mūro, stogo darbų neatliko, pastato stogo įrengimo darbus atliko UAB „Stogusta“ pagal 2007-06-04 sudarytą rangos sutartį su UAB „JONGINSTA“, už kuriuos ieškovė 2012 m. lapkričio mėn. apmokėjo 218 467, 59 Lt (baudž. bylos 5 t. b. l. 42-64), bei pagal atsakovės Ž. C. su UAB „Stogusta“ 2008-08-27 rangos sutartį (dėl stogo parapetų apskardinimo darbų – 22 000 Lt vertės (4 t.b.l. 120-158, 170, 182-183, 188-191, 5 t. b. l. 1-21, 29-31).

55Iš byloje esančių 2007 05 31 pažymos, ieškovės 2007-05-31 atliktų darbų akto už 2007 m. gegužės mėn. ( - ), bendra atliktų darbų vertė - 725 373 Lt (už išorinių ir vidaus laikančių sienų mūro, monolitinių laiptų ašyse D-E ir G-H įrengimą, pogrindžio įrengimą, stogo įrengimo darbus), o 2007-06-21 akte ir pažymoje nurodyti darbai (išorinių ir vidaus laikančių sienų mūro, monolitinių laiptų ašyse D-E ir G-H įrengimo) - 380 657 Lt sumai (1 t. b. l.55-56, 2 t.b.l. 149-150) abu aktai pasirašyti rangovo UAB „Jonginsta“ direktoriaus J. A. ir užsakovo G. C., o atsakovo ginčijami 2008-11-10 aktai bei pažymos dėl pogrindžio įrengimo bei stogo įrengimo – 468 589, 23 Lt (1 t.b.l. 58-61) atsakovo nepasirašyti. Ieškovo užaktuotų 2007-05-31 atliktų darbų akte už 2007 m. gegužės mėn. bendra atliktų darbų vertė - 725 373 Lt, iš kurių pogrindžio įrengimo - 505 kv. m. (223 024, 75 Lt) ir stogo įrengimo – 394 kv. m. ploto (121 687, 50 Lt) bendra darbų vertė su PVM yra 344 713,76 Lt (99 836 Eur), o 2008-11-10 aktuose bei pažymose dėl pogrindžio įrengimo bei stogo įrengimo bendra vertė - 468 589, 23 Lt (135 712, 82 Eur) už stogo dangos plotą – 1205 kv. m.- 245 564, 48 Lt, už pogrindžio įrengimo - 505 kv. m – 223 024 Lt, todėl konstatuotina, jog pogrindžio įrengimo darbai 2008-11-10 akte užaktuoti pakartotinai - 223 024, 75 Lt, o stogo įrengimo bendra vertė padidinta skaičiuojant už 1205 kv. m.- 245 564, 48 Lt, nors pagal šalių pasirašytą 2007-05-31 aktą perduotas 394 kv. m. ploto stogo darbų (121 687, 50 Lt), tačiau sumos neviršija sutarties 1.31, 1.3.3 p. darbų kainos.

56Byloje pateikti UAB „JONGINSTA“ SEB banko sąskaitų išrašai, PVM sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderiai, abiejų šalių atsakovo G. C. ir ieškovės pasirašyti darbų pridavimo aktai už atliktus 2007-05-31 ir 2007-06-21 aktas už atliktus mūro ir betonavimo darbus 380 657, 38 Lt sumai pastate ( - ) bei atsiskaitymą, nustatyta, kad 2007-06-21 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) – 380657, 38 Lt sumai, kurią priėmė atsakovas G. C. pasirašytinai, trečiasis asmuo V. M. ir atsakovė Ž. C. 2007-06-04 – 2007-08-24 laikotarpiu į UAB „JONGINSTA“ sąskaitą pervedė 190 000 Lt už statybos darbus būtent ( - ), atsakovas G. C. pagal 2007-05-28 pagal kasos pajamų orderį ( - ) sumokėjo 306, 80 Lt (1 t. b. l. 54-56, 3 t. b. l. 36-58, baudž. bylos 1 t. b. l. 48-52, 70), taip pat ieškovė užskaitė atsakovo G. C. mokėjimo pagal 2006-03-06 kasos pajamų orderį ( - ) (30 000 Lt) dalį kaip sumokėtą pagal pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - )- 28 284, 86 Lt (baudž.bylos 1 t. b. l. 53).

57Aptarti įrodymai patvirtina, kad būtent ieškovė faktiškai atliko konkrečius darbus pagal 2007-03-01 rangos sutartį, kurioje bendra darbų kaina – 1 102 000 Lt, kad darbus atlikinėjo 2007 m. gegužės-birželio mėn., kad UAB „Stogusta“ atliko stogo įrengimo darbus pagal 2007-06-04 sudarytą rangos sutartį su UAB „JONGINSTA“.

58Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuota, kad pastato ( - ), stogo dalių plotas su parapetais – 831, 77 kv. m., tačiau stogo ruloninės dangos plotas - 976, 20 kv. m. (baudž. bylos 5 t. b. l. 32-41, 42-64). Atsakovo į bylą pateiktame anstolio M. P. 2015 01 14 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuoti duomenys, kad pastato ( - ) siena iš kiemo pusės yra išmūryta raudono molio blokeliais (2 t.b.l. 106-107), o UAB „Skena“ eksperto A. Z. 2012-10-18 išvadoje Nr. 12-10/04 bei 2015-04-01 ataskaitoje Nr.15-04/01 nurodyta, kad patikrinus komercinių pastatų, esančių ( - ), statyboje rangovo UAB „JONGINSTA“ pateiktus atliktų statybos darbų aktus, nustatyta, kad rangovas atliktų statybos darbų aktus pateikė sutartinėmis kainomis, nesivadovaujant STR 3.01.01:2002 „Skaičiuojamųjų statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ ir STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“ patvirtintais statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais, todėl sudėtinga, o kartais visai neįmanoma taip surašytus aktus patikrinti, atliktų darbų aktuose ne visi aktuojami darbų kiekiai atitinka faktiškus kiekius, naudojami nerealūs darbų kiekių mato vienetai. Iš pridedamų M. Z. sudarytų lokalinių sąmatų 2008 m. spalio mėn. kainomis, apskaičiuota su PVM, matyti, kad ( - ) - pogrindžio įrengimo darbų bendra vertė 128 554, 56 Lt, sienų mūro - 382 325, 58 Lt, monolitinių laiptų įrengimo – 16 104, 09 Lt, stogo įrengimo – 210 779, 45 Lt (2 t.b.l. 111 – 147). Tačiau teismo vertinimu, priimdami rangos darbus (jų rezultatą) bei pripažinus statinį tinkamu naudoti 2008-10-20 aktu, atsakovai šių akivaizdžų galimo neatitikimo stogo plotų, išmūrytos sienos molio blokelais negalėjo nepastebėti, nes atsakovas žinojo, kokie rangos sutartimi numatyti statinio vidaus ir išorės išmatavimai turi būti), turėjo galimybę juos patikrinti, ar statinio išorės ir vidaus išmatavimai atitinka rangos sutarties objektui numatytus (CK 6.658 str.).

59Pažymėtina, kad darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos sutartyje; į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas (CK 6.653 str. 1, 2 d.). Kasacinis teismas, aiškindamas rangos sutartimi sutartų darbų kainą reglamentuojančias teisės normas, yra pažymėjęs, kad galimybė šią kainą keisti – išimtinio pobūdžio. Tuo atveju, kai statybos rangos sutartyje kaina apibrėžta konkrečia suma, o ne įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ar nurodant apytikrę sąmatą, įstatyme nenumatyta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (pvz.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005; 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006). Todėl atsakovas G. C., sudarydamas 2007-03-01 statybos rangos sutartį bei pasirašydamas sutarties priedus, kuriuose nustatyta konkreti darbų kaina, turi prisiimti tokio susitarimo padarinius ir teismas nesivadovauja UAB „Skena“ 2012-10-18 išvada Nr. 12-10/04 bei 2015-04-01 ataskaita Nr.15-04/01. Teismas taip pat neturi pagrindo pripažinti kaip tinkamą įrodinėjimo priemonę atsakovų teiginiams apie pilną atsiskaitymą su ieškove pagrįsti, į bylą pateikto raštelio kopija, kuriame yra rankraštiniai įrašai ir parašai, kad J. A. 2005-2006 m. laikotarpiu per kelis kartus iš G. C. gavo dideles sumas grynųjų pinigų (2 t.b.l.180), nes jame nenurodyta nei pinigų perdavimo tikslas, nei paskirtis, tai nėra mokėjimo dokumentas Buhalterinės apskaitos įstatymo prasme, neturi ryšio su nagrinėjama byla (CPK177 str., 180 str.). Tuo labiau, kad pagal byloje pateiktus duomenis apie statybos darbų pridavimą bei atsiskaitymus tarp šalių buvo nusistovėjusi praktika, kad atsakovai atsiskaitydavo mokėjimo pavedimais arba įnešdami grynuosius pinigus į kasą priėmę statybos darbus pagal aktus.

60Pažymėtina, kad 2007-03-01 šalių sudarytos rangos sutarties 4.2, 4.4 p., 4.5 punktuose įtvirtintos ir teismo jau aptartos (dėl pastato Nr.189) tokios pačios, todėl pakartotinai nepasisakoma. Atsakovai ginčijamus vienašališkai pasirašytus 2008-11-10 aktus dėl stogo įrengimo darbų, pogrindžio darbų gavo, dėl jų pastabų nereiškė.

61Kaip minėta pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą - sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas - sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo- priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Todėl atsižvelgiant į byloje esančių įrodymų visumą, darytina išvada, kad aplinkybė, jog atsakovo priešieškiniu ginčijami 2008-11-10 atliktų darbų aktai už pogrindžio įrengimo (223 024, 75 Lt) bei stogo įrengimo darbus (245 564, 48 Lt) surašyti vėliau, nepaneigia, kad šiuos darbus atsakovė atliko, iki sutartyje nustatyto termino pabaigos, kad dalį šių darbų atsakovas buvo priėmęs, tačiau už juos pilnai neatsiskaitęs (CPK 185 str.).

622007-06-21 darbų priėmimo aktu atsakovas priėmė darbus (išorinių ir vidaus laikančių sienų mūro, monolitinių laiptų ašyse D-E ir G-H įrengimo), gavo PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) dėl 110 246 Eur (380 657, 38 Lt) apmokėjimui už statybos darbus (1 t.b.l.54-56), ieškovė pripažįsta, kad atsakovai pagal šią sąskaitą sumokėjo 63 219, 66 Eur (218 284, 85 Lt ) ir liko skolingi 47 026, 34 Eur (162 372, 53 Lt). Kadangi atsakovai nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad būtų sumokėję daugiau, todėl ieškinio reikalavimas dėl 47 026, 34 Eur (162 372, 53 Lt) skolos pagal PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) pagrįstas ir tenkintinas.

63Pagal 2007-03-01 sutartį Nr.07/03/01 ieškovė 2008-11-10 surašė 2 atliktų darbų aktus už pogrindžio įrengimo (223 024, 75 Lt) bei stogo įrengimo darbus (245 564, 48 Lt), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) dėl 468 589, 23 Lt apmokėjimo. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovai iš viso nėra atsiskaitę už stogo įrengimo darbus (245 564, 48 Lt), bei pogrindžio darbus (223 024, 75 Lt), todėl ieškinio reikalavimas dėl 135 712, 82 Eur (468 589, 23 Lt) apmokėjimo pagal PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) pagrįstas ir tenkintinas (CPK 185 str.).

64Ieškinio reikalavimas dėl apmokėjimo pagal 2008-11-10 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) 42 802, 19 Lt sumai netenkintinas, kadangi 2007-03-01 sutartyje papildomų darbų atlikimas kaip ieškovės vienašališkai užaktuota ginčijamais aktais 2008 m. lapkričio mėnesį (lietaus nuvedimo sistemos įrengimo už 15 874, 65 Lt, balkono apšiltinimo už 7 281,49 Lt, palangių apskardinimo už 3 134, 15 Lt, monolitinių laiptų įrengimo ašyje B-D įrengimo už 16 511, 91 Lt) nenumatyti, byloje nenustatyta aplinkybių, kad atsakovai būtų davę sutikimą šiems darbams atlikti. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovai pagrįstai atsisakė šiuos aktus pasirašyti, priešieškinys šioje dalyje tenkintinas CK 1. 86 str. pagrindu.

65Dėl delspinigių.

66Ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovų 10 414, 29 Eur (35 958, 45 Lt) delspinigius, apskaičiuotus už 180 dienų, 0, 02 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną (sutarčių 2. 3 p.) pagrindu tenkintinas iš dalies. Kadangi tenkintinas piniginis reikalavimas - 182 739, 16 Eur sumai, todėl nuo šios sumos priteistini 6578, 60 Eur dydžio (82 739, 16 Eur : 100 x 0, 02 proc.x 180 d.).

67Dėl procesinių palūkanų.

68Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 8, 49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pagrindu, o ne bendrosiomis Civilinio kodekso normomis.

69Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžta šio įstatymo taikymo sritis – įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Šiame įstatyme ūkio subjektas apibrėžtas kaip asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla (2 str. 6 d.).

70Nagrinėjamu atveju spręstina, kad atsakovai yra ūkio subjektai, o šalių sudaryta rangos sutartys dėl komercinės paskirties pastatų statybos atitinka komercinės sutarties, sudarytos tarp ūkio subjektų, požymius. Kadangi ieškinys teisme priimtas 2014-08-07, atsakovo pareiga mokėti metines procesines palūkanas atsirado nuo šios datos (2014 m. antras pusmetis), kuriam taikoma 0,4 proc. vienos nakties sandorių atpirkimo norma, padidinta 8 proc., taigi, viso – 8,4 proc. Kiekvienam pusmečiui taikytini vienos nakties sandorių atpirkimo normų dydžiai yra viešai skelbiami Lietuvos banko internetiniame puslapyje www.lb.lt. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovės prašymas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant 8,4 proc. dydžio palūkanas.

71Dėl bylinėjimosi išlaidų.

72LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

73Ieškovė paduodama ieškinį sumokėjo 144, 80 Eur (500 Lt) žyminį mokestį, 2014-08-08 nutartimi ieškovei atidėtas 4010, 66 Eur (13 848 Lt) žyminio mokesčio sumokėjimas (1 t.b.l. 82-85). Atsakovas G. C. už priešieškinį sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį (1 t.b.l. 181), atsakovai pateikė kvitus apie jų turėtas išlaidas už advokato pagalbą - kiekvienas po 1000 Eur (3 t.b.l. 64-65, 66-67).

74Ieškinį patenkinus iš dalies (63 proc.) proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovų priteistinas 144, 80 Eur žyminis mokestis ieškovei, bei valstybei – 2603 Eur žyminio mokesčio, o iš ieškovės proporcingai atmestų reikalavimų daliai, valstybei priteistina 1263 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas ieškovei buvo atidėtas (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Priešieškinį patenkinus iš dalies (44 proc.) atsakovams iš ieškovės priteistina po 500 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą. Atlikus šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų užskaitą, atsakovams iš ieškovės priteistina kiekvienam po 427, 60 Eur.

75LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Byloje patirtos 24, 36 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį ir priešieškinį tenkinus iš dalies, šios išlaidos šalims paskirstytinos po lygiai.

76Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

77Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovų Ž. C., a.k. ( - ) ir G. C., a.k. ( - ) ieškovei UAB „JONGINSTA“, juridinio asmens kodas – 135963092, 182 739, 16 Eur (šimtą aštuoniasdešimt du tūkstančius septynis šimtus trisdešimt devynis eurus ir 16 euro centų) skolos už atliktus darbus, 6578, 60 Eur (šešis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus ir 60 eurocentų) delspinigių ir 8, 4 procentų dydžio metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2014-08-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

78Priešieškinį tenkinti iš dalies. Pripažinti negaliojančiais UAB „JONGINSTA“ direktoriaus J. A. vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus, surašytus 2008-12-16 dėl 3-čio aukšto lubų įrengimo (68 027, 17 Lt), 2008-12-18 - dėl gipso ir dažymo (158 855, 18 Lt), 2008-12-18 - dėl 2-o aukšto lubų įrengimo (98 199, 64 Lt), 2008 -11-10 dėl lietaus nuvedimo sistemos įrengimo (15 874, 65 Lt), balkono apšiltinimo (7 281,49 Lt), palangių apskardinimo (3 134, 15 Lt), monolitinių laiptų įrengimo ašyje B-D įrengimo (16 511, 91 Lt). Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

79Priteisti iš ieškovės UAB „JONGINSTA“ atsakovams Ž. C. ir G. C. po 427, 60 Eur bylinėjimosi išlaidų.

80Priteisti iš ieškovės UAB „JONGINSTA“ valstybei 12, 18 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 1263 Eur žyminio mokesčio, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ),bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, nurodant mokėjimo paskirtį: „žyminis mokestis“, „bylinėjimosi išlaidos“).

81Priteisti iš atsakovų Ž. C. ir G. C. po 6,09 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir po 1305, 50 Eur žyminio mokesčio, valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ),bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, nurodant mokėjimo paskirtį: „žyminis mokestis“, „bylinėjimosi išlaidos“).

82Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai... 4. Ieškovė UAB „JONGINSTA“ ieškinyje (1 t.b.l. 3-8) prašo priteisti... 5. Atsakovas G. C. priešieškinyje (1t.b.l.161-180) prašo pripažinti... 6. Ieškovė ieškinyje nurodo ir ieškovės atstovas teisme paaiškino, kad... 7. Pagal 2006-12-19 sutartį Nr.06/12/19 ir 2007-02-19 sutartį Nr.07/02/19... 8. Ieškovė atsiliepime į priešieškinį (2 t.b.l. 27-33) nurodo, kad pareiga... 9. Atsakovas G. C. palaiko savo priešieškinį ir prašo jį tenkinti, o... 10. Atsakovė Ž. C. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, o atsakovo G. C.... 11. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje V. M. į... 12. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados... 13. Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė... 14. Dėl pastato, es. ( - ).... 15. Byloje pateikti ieškovės direktoriaus J. A. pasirašyti vienašališkai... 16. Ieškovė teigia, kad UAB “JONGINSTA” visus sutartus statybos darbus ( - )... 17. Atsakovai neginčija aplinkybės, kad 2009-04-28 registruotu paštu gavo... 18. Dėl pastato ( - )... 19. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pagal 2007-03-01 sutartį... 20. Pagal 2007-03-01 sutartį Nr.07/03/01 taip pat ieškovė 2008-11-10 surašė 2... 21. Ieškovės teigimu, atsakovai iki šiol neatsiskaitė ir liko skolingi... 22. Atsakovas G. C. priešieškiniu ginčija ieškovės surašytus 2008 m.... 23. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys tenkintinas iš dalies.... 24. Tarp šalių kilo ginčas, ar ieškovės vienašališkai pasirašytuose... 25. Nagrinėjamam ginčui aktualūs yra teisės normų, reglamentuojančių pagal... 26. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 27. Kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui... 28. Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, kad kai rangovas reiškia reikalavimą... 29. Iš byloje esančių Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų,... 30. Bylos duomenimis prekybos pastatas su administracinėmis patalpomis 4E3p,... 31. Atsakovai laikosi pozicijos, kad ieškovė jokių statybos darbų pastate ( -... 32. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 33. Šioje byloje nagrinėjimo dalykas tiek ieškovės ieškinys dėl skolos pagal... 34. Dėl pastato ( - )... 35. Kaip minėta, pastatas ( - ) pripažintas tinkamu naudoti 2007-07-04 aktu,... 36. 2006-12-19 sutarties Nr.06/12/19 1.3.1 p., 3.2 p. (dėl gipso ir dažymo... 37. Iš ieškovės direktoriaus J. A. pasirašytų vienašališkai atliktų darbų... 38. Iš prijungtos baudžiamosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad ieškovės... 39. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pateikė 2005-11-25, 2006-11-10 rangos... 40. Ieškovės ir atsakovo G. C. sudarytų rangos sutarčių 4.2 punkte... 41. Vadovaujantis CK 6.193 straipsnio, reglamentuojančio sutarčių aiškinimo... 42. Ieškovė teigdama, kad visus statybos darbus pagal minėtas rangos sutartis... 43. Kasacinis teismas yra aiškiai nurodęs, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti... 44. Akivaizdu, kad abi šalys nevykdė sutarties šalių pareigos laikytis... 45. Statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002 (toliau – ir Reglamentas,... 46. Teismas ne kartą siūlė šalims pateikti statybos žurnalus ir kitus... 47. Bylos duomenys patvirtina, kad pagal šias abi sutartis ieškovė darbus... 48. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovai pagrįstai atsisakė... 49. Dėl ( - ) .... 50. Kaip minėta, prekybos pastatas su administracinėmis patalpomis 4E3p, unikalus... 51. Atsakovai teigia, kad 2007-03-01 sutartyje dėl pastato ( - ) statybos darbų... 52. Iš prijungtos baudžiamosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad ieškovės... 53. Aplinkybes, kad pastato ( - ) techninę priežiūrą vykdė D. T. nuo 2006 m.... 54. Iš baudž. byloje esančių duomenų matyti, kad pastato ( - ) statyba be... 55. Iš byloje esančių 2007 05 31 pažymos, ieškovės 2007-05-31 atliktų darbų... 56. Byloje pateikti UAB „JONGINSTA“ SEB banko sąskaitų išrašai, PVM... 57. Aptarti įrodymai patvirtina, kad būtent ieškovė faktiškai atliko... 58. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuota, kad pastato ( - ),... 59. Pažymėtina, kad darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai... 60. Pažymėtina, kad 2007-03-01 šalių sudarytos rangos sutarties 4.2, 4.4 p.,... 61. Kaip minėta pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo... 62. 2007-06-21 darbų priėmimo aktu atsakovas priėmė darbus (išorinių ir... 63. Pagal 2007-03-01 sutartį Nr.07/03/01 ieškovė 2008-11-10 surašė 2 atliktų... 64. Ieškinio reikalavimas dėl apmokėjimo pagal 2008-11-10 PVM... 65. Dėl delspinigių.... 66. Ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovų 10 414, 29 Eur (35 958, 45 Lt)... 67. Dėl procesinių palūkanų.... 68. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 8, 49 procentų dydžio metines... 69. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos... 70. Nagrinėjamu atveju spręstina, kad atsakovai yra ūkio subjektai, o šalių... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 72. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 73. Ieškovė paduodama ieškinį sumokėjo 144, 80 Eur (500 Lt) žyminį mokestį,... 74. Ieškinį patenkinus iš dalies (63 proc.) proporcingai patenkintų... 75. LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 76. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,... 77. Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovų Ž. C., a.k. ( - ) ir G.... 78. Priešieškinį tenkinti iš dalies. Pripažinti negaliojančiais UAB... 79. Priteisti iš ieškovės UAB „JONGINSTA“ atsakovams Ž. C. ir G. C. po 427,... 80. Priteisti iš ieškovės UAB „JONGINSTA“ valstybei 12, 18 Eur bylinėjimosi... 81. Priteisti iš atsakovų Ž. C. ir G. C. po 6,09 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 82. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...