Byla B2-1299-230/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno kuras“

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno kuras“ direktoriaus K. V. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno kuras“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Kauno kuras“ direktorius K. V. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Kauno kuras“. Administratoriumi prašo skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Pareiškimas priimtas Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartimi. Pareiškime nurodoma, kad pagrindinė bendrovės vykdoma ūkinė – komercinė veikla yra prekyba kietu kuru – medžio pjuvenų granulėmis, medžio pjuvenų briketais, malkomis ir kt. Šiuo metu įmonė susiduria su laikinais finansiniais sunkumais. Pagrindinės priežastys, sukėlusios bendrovės finansines problemas yra tai, jog bendrovė prekiauja išskirtinai tik iškastiniu kietu kuru ir biokuru, todėl pagrindines pajamas generuoja tik šildymo sezono metu. Pastarieji du sezonai buvo pakankamai šilti tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje, todėl tai turėjo įtakos rinkoje mažesniam prekių pirkimui ir didesnei konkurencijai bei su tuo susijusiam pardavimo kainų galutiniams vartotojams mažėjimui. 2014 metais buvo sudarytos sutartys su pirkėjais iš Italijos, bet dėl labai šiltos žiemos sutartys faktiškai buvo nevykdomos. Lietuvos pirkėjai taip pat labai mažai pirko dėl šiltos žiemos. Prie bendrovės finansinių sunkumų prisidėjo ir bendrovės kontrahentų finansiniai sunkumai. 2014 metais buvo subnuomojamos patalpos UAB „MH technologijos“, kuri bankrutavo ir bendrovė dėl to patyrė 7 928,52 Eur nuostolį. UAB „Metalo apdirbimo paslaugos“ neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, taip pat pasiskelbė bankrotą, dėl ko bendrovė patyrė 1 448,10 Eur nuostolį. Šiomis sumomis sumažėjo bendrovės apyvartinės lėšos, dėl ko bendrovė negalėjo laiku atsiskaityti su tiekėjais, kurie ėmė reikšti pretenzijas, inicijuoti teisminius procesus. Šios priežastys lėmė, kad bendrovė negali tinkamai vykdyti veiklos bei užtikrinti visų savo įsipareigojimų savalaikio vykdymo. Bendrovė, siekdama išvengti ilgalaikio nemokumo bei pagerinti įmonės veiklos rezultatus, vykdė ir tebevykdo šias priemones: toliau uždirbamos pajamos, vykdomi darbai pagal sutartis, ieškoma ilgalaikių kontraktų Lietuvoje, NVS ir Europos šalyse; siekiant užtikrinti veiklos pelningumą, didžiausia pardavimų plėtra numatoma į Italiją (per 2016 metus pardavimų apimtis Italijos rinkose planuojama išauginti ne mažiau 50 %); siekiant optimizuoti veiklą, sumažinti kaštus, sumažintas administracijos darbuotojų skaičius; siekiant sumažinti skolas, inventorizuojama turima technika, atlaisvinami neracionaliai naudojami plotai, kitas turtas yra vertinamas, nustatant realias rinkos kainas.

3Restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Kauno kuras“ atsisakytina iškelti.

4Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), o pačiu įmonės restruktūrizavimo procesu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

5ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 straipsnis). Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalis).

6ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis). Tai reiškia, kad spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas kompleksiškai vertina pateiktus dokumentus ir įmonės finansinę būklę bei restruktūrizavimo plano metmenis, tačiau nustatęs, kad egzistuoja bent viena iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant turi būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas neprivalo nustatinėti ir įsitikinti, kad įmonė neatitinka kiekvienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytų sąlygų. Kitaip tariant, įmonei gali būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą nepaisant to, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas vieną ar kelias sąlygas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 1 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2340/2013).

7Kaip minėtas, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų – jeigu įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas). Tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą šiuo pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, jog teismas, spręsdamas ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, neturi ir negali išspręsti įmonės nemokumo klausimo, kadangi tai yra kito ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo faktinis pagrindas, todėl teismas, spręsdamas, ar nereikia atsisakyti tenkinti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo dėl įmonės nemokumo, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

8Iš UAB „Kauno kuras“ direktoriaus K. V. pateikto 2015-12-31 balanso duomenų matyti, kad atsakovė nurodytu laikotarpiu turėjo turto už 64 313 Eur, iš kurio – ilgalaikio turto už 35 874 Eur, trumpalaikio turto už 28 439 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 117 378 Eur. 2015-12-31 balanse nurodyta, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 97 225 Eur. Iš ieškovo pateikto 2015-12-20 sudaryto UAB „Kauno kuras“ kreditorių sąrašo matyti, kad pradelstos skolos kreditoriams klausimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar atsisakymo ją iškelti nagrinėjimo dienai sudaro 60 476,70 Eur sumą, t. y. praktiškai siekia visą balanse nurodyto bendrovės turto vertę. Be to, pažymėtina, jog įsiskolinimo sumos kai kuriems kreditoriams iš tikrųjų yra didesnės nei nurodyta kreditorių sąraše, o kai kurie kreditoriai kreditorių sąraše apskritai nėra nurodyti. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Šakių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 8 d. sprendimu už akių iš atsakovės UAB „Kauno kuras“ ieškovei UAB „STAT TECHNIC“ priteista 1 419,92 Eur skola, 33,38 Eur palūkanos, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur išieškojimo išlaidų kompensacija ir 44,64 Eur žyminis mokestis, o tuo tarpu ieškovas kreditorių sąraše yra nurodęs, jog skola kreditorei UAB „STAT TECHNIC“ sudaro 1 319,92 Eur sumą. Iš viešai skelbiamų VSDFV duomenų matyti, jog UAB „Kauno kuras“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 260,33 Eur ir iš jos 0,00 Eur skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs. Taigi įvertinus minėtas aplinkybes, spręstina, jog atsakovės UAB „Kauno kuras“ pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams yra didesni nei nurodyta kreditorių sąraše. Be to, iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, jog atsakovei UAB „Kauno kuras“ yra pareikšti turtiniai reikalavimai dar trijų kreditorių: UAB „Saulex“, UAB „INKAS“, UAB „Transgesta Service“. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad jau 2014 metais bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, sudarantys 522 939 Lt sumą, siekė pusę įmonės turto vertės (750 641 Lt), o 2015 metais per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 117 378 Eur, o viso įmonės turto vertė siekė 64 313 Eur. Įmonės turimų finansinių sunkumų faktą įrodo ir kiti finansiniai rodikliai. Įmonės veikla pastaraisiais metais buvo nuostolinga: 2014 m. – 3 938 Lt nuostolis, 2015 m. – 76 365 Eur nuostolis. Pagal 2015-12-31 balanso duomenis nuosavas kapitalas yra neigiamas (-53 065 Eur).

9Įvertinus įmonės finansinius duomenis, matyti, kad didžiąją dalį atsakovės UAB „Kauno kuras“ trumpalaikio turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos 23 851 Eur (pirkėjų įsiskolinimas – 14 266 Eur, kitos gautinos sumos – 9 585 Eur). Per vienerius metus gautinos sumos apima visus kitų įmonių ir asmenų (trečiųjų asmenų) įsiskolinimus įmonei, neatsižvelgiant į įsiskolinimo pobūdį ir šaltinius, kurie turi būti padengti per vienerius metus. Šioje grupėje taip pat rodoma ilgalaikių skolų įmonei dalis, kuri turi būti padengta per sekančius finansinius metus. Visos gautinos sumos balanse turėtų būti rodomos atgautina skolų verte. Tai yra, atėmus tas skolas, kurių dėl skolininkų nemokumo ar kitų priežasčių nesitikima atgauti. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė debitorių sąrašo, iš kurio matytųsi debitoriai, jų įsiskolinimo sumos ir atsiskaitymo terminai, t. y. nepateikė duomenų, pagrindžiančių realią įmonės trumpalaikio turto vertę – įrodymų, patvirtinančių, kad nurodytas turtas yra realus, o būtent, kokios yra galimybės išieškoti nurodytas sumas iš debitorių. Nors tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.) (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1746/2011). Nesant objektyvių duomenų apie realią trumpalaikio turto vertę ir (ar) šio turto egzistavimą, jo įtraukimas į bendrą turto vertę neatspindėtų tikrosios bendrovės finansinės būsenos (CPK 178 straipsnis). Iš ieškovo pateikto pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kauno kuras“ matyti, jog prie bendrovės finansinių sunkumų prisidėjo bendrovės kontrahentų finansiniai sunkumai, t. y. UAB „MH technologijos“, kuriai buvo subnuomojamos patalpos, buvo iškelta bankroto byla, UAB „Metalo apdirbimo paslaugos“, kuriai buvo suteiktos paslaugos ir už kurias nebuvo atsiskaityta, taip pat iškelta bankroto byla. Minėtos aplinkybės sumažina tikimybę, kad šių debitorių įsiskolinimai bus grąžinti. Taip pat byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad ir iš kitų debitorių įsiskolinimai atsakovei bus padengti.

10Restruktūrizavimo procese teismas, spręsdamas, ar bendrovė, kuri siekia restruktūrizavimo, yra moki, vadovaujasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis, pagal kurias įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Iš atsakovės įmonės 2015-12-31 balanso ir kreditorių sąrašo nustačius, kad bendrovės turtas sudaro 64 313 Eur, o pradelsti įsipareigojimai –ne mažiau nei 60 476,70 Eur, t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, kad atsakovė yra faktiškai nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas), todėl yra pagrindas atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą.

11Be to, įvertinus ieškovo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, spręstina, kad jie neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto, kuriame nustatyta, jog restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomi savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas laikosi pozicijos, jog rengiant įmonės restruktūrizavimo metmenis, privalu laikytis ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų reikalavimų. Todėl minėto straipsnio 1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta pareiga, o ne teisė, metmenyse nurodyti savanoriškus įmonės įsipareigojimus kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Ši įmonės pareiga kildinama iš to, kad nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą dienos iki restruktūrizavimo plano įsigaliojimo dienos yra sustabdomas visų prievolių vykdymas bei netesybų ir palūkanų skaičiavimas ir įmonė gali neatlygintinai naudotis kreditorių turtu (ĮRĮ 8 straipsnio 2 punktas). Atitinkamai siekiant užtikrinti restruktūrizuojamos įmonės bei jos kreditorių teisių ir pareigų balansą, ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta restruktūrizuojamai įmonei pareiga savanoriškai įsipareigoti mokėti kreditoriams palūkanas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-22 nutartis civilinėje byloje 2-2711/2011). Kaip matyti iš ieškovo pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų, UAB „Kauno kuras“ neįsipareigojo mokėti palūkanų kreditoriams (b. l. 23). Tokia ieškovo pozicija prieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punktas), todėl laikytina, jog yra pažeistas ĮRĮ 5 straipsnyje nurodytas reikalavimas.

12Taip pat pažymėtina, kad ieškovo pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės atsakovės veiklai stabilizuoti ir atkurti. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat, jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-407/2012). Viena iš sąlygų restruktūrizavimo bylai iškelti yra pagal ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus parengti bendrovės restruktūrizavimo metmenys (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodytas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame numatomos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 7 p.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi vertinti pateiktus įmonės restruktūrizavimo plano metmenis atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus kriterijus ir konkrečios faktinės situacijos specifiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs byloje pateiktus UAB „Kauno kuras“ restruktūrizavimo plano metmenis, neturi pagrindo pripažinti, kad atsakovės restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai, susiję su bendrovės mokumo atkūrimu, atsiskaitymu su kreditoriais, tikėtinai gali būti pasiekti ir įgyvendinti.

13Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą metmenyse turi būti preliminarus įmonės verslo planas, kuriame privalo būti numatytos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės, tai yra nuostolingos veiklos atsisakymas, veiklos įvairinimas, naujų produktų (prekių ar paslaugų) gamyba, esamos ar numatomos pardavimų sutartys ir kitos įmonės ateities perspektyvos, įmonės turimas ar numatomas įsigyti turtas, reikalingas įmonės veiklai, įmonės turtas, kuris bus parduotas ir (ar) perduotas, turto pardavimo ir (ar) perdavimo tvarka, numatomos gauti pajamos ir jų panaudojimas, turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, numatomos su tuo susijusios išlaidos ar pajamos, numatomos nutraukti sutartys, sudarytos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, ir numatomos tokio nutraukimo pasekmės, numatomi įmonės struktūriniai pertvarkymai, atleidžiamų ar priimamų darbuotojų skaičius ir su tuo susijusios išlaidos, numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai, kitos priemonės. Iš teismui pateiktų metmenų matyti, kad atsakovė neplanuoja nei įmonės veiklos įvairinimo, nei nuostolingos veiklos atsisakymo, galimo struktūrinio pertvarkymo ar kreditų bei paskolų ėmimo. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės (toliau uždirbamos pajamos, vykdomi darbai pagal sutartis, ieškoma ilgalaikių kontraktų Lietuvoje, NVS ir Europos šalyse; siekiant optimizuoti veiklą, sumažinti kaštus, sumažintas administracijos darbuotojų skaičius; siekiant sumažinti skolas, inventorizuojama turima technika, atlaisvinami neracionaliai naudojami plotai, kitas turtas yra vertinamas, nustatant realias rinkos kainas) iš esmės yra esamos bendrovės veiklos tęsimas, nepaisant besitęsiančios jos (bendrovės) veiklos nuostolingumo, todėl nepagrindžia planuojamo įmonės mokumo atkūrimo. Preliminariame verslo plane tik abstrakčiai nurodyta, kad bendrovės didžiausia pardavimų plėtra numatoma į Italiją (per 2016 metus pardavimų apimtis Italijos rinkose planuojama išauginti ne mažiau 50 %), tačiau nepateikiami šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai (sudarytos ilgalaikės pardavimų sutartys, duomenys apie ketinimą sudaryti tokias sutartis). Be to, atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nurodė, jog viena iš bendrovės finansinių sunkumų priežasčių yra tai, kad 2014 m. sudarytos sutartys su Italijos pirkėjais faktiškai buvo nevykdomos dėl labai šiltos žiemos, todėl teismas abejoja šios priemonės efektyvumu įmonės mokumui atkurti, nes netgi ir esant faktiškai sudarytoms sutartims su Italijos pirkėjais, šios sutartys gali būti nevykdomos dėl sezoniškumo ypatumų. Nors metmenyse nurodoma, kad bendrovės numatomos gauti pajamos yra pagrįstos sutartimis su šiais pirkėjais – Recapp SRL (2015-06-08), Simplex (2015-05-15), UAB „Tomdeka“ (2015-12-30), UAB „Dameta“ (2015-12-30), Mažmena, Lt pirkėjai, tačiau minėtos sutartys teismui nėra pateiktos. O ieškovo kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateiktos sutartys su UAB „Tomdeka“ (2016-01-04), UAB „Pirmoji galimybė“ (2015-05-13), MOST GROUP Sp.z.o.o. (2015-06-23), RAB „Eko Teplo“ (2015-06-26), CA TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS (2015-04-20) taip pat nepagrindžia aplinkybės, kad sutarčių vykdymas gali realiai padėti atkurti įmonės veiklą ir pagerinti įmonės veiklos rezultatus. Įmonė tiesiog ketina toliau tęsti savo veiklą, kuri iki šiol buvo nuostolinga, ir nurodo savo galiojančias sutartis, pagal kurias vykdo darbus, tačiau nepateikia duomenų, kokios planuojamos tų sutarčių vykdymo išlaidos ir pajamos, kokie konkrečiai darbai pagal šias sutartis yra atliekami, kada ir kokio dydžio ketinama gauti atsiskaitymus, kaip tie atsiskaitymai bus panaudoti tenkinant kreditorių reikalavimus, kada bus atsiskaitoma su jau esamais kreditoriais, ypač darbuotojais (pateiktame kreditorių sąraše nurodytas įsiskolinimas darbuotojams 4 578 Eur), kokios tolesnės įmonės veiklos perspektyvos, kai baigsis šiuo metu esančių sutarčių galiojimas. Pažymėtina, kad nors restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, jog yra pasirašytos sutartys ir numatomos gauti pajamos, tačiau 2015-12-31 balanse nurodyta, kad nebaigtos vykdyti sutartys 2015 metais sudaro tik 37 Eur. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, duomenų, kad deda pastangas surasti naujų klientų pasirašant sutartis dėl prekių tiekimo, kurios leistų plėtoti atsakovės veiklą. Prielaidomis ateityje uždirbti pelną iš veiklos, kuri pastaraisiais metais buvo nuostolinga (2014 metais įmonė patyrė 3 938 Lt nuostolį, 2015 metais įmonė patyrė 76 365 Eur nuostolį), paremtas įmonės veiklos atstatymo ir stabilizavimo planas nėra realiai įgyvendinamas.

14Išdėstyta bylos duomenų analizė leidžia spręsti, kad atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta visuma konkrečių ir realių ekonominių priemonių, atitinkančių ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kurių įgyvendinimas leistų pasiekti įmonės restruktūrizavimo tikslus, t. y. atkurti atsakovės mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad UAB „Kauno kuras“ restruktūrizavimo metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų, o atsakovė UAB „Kauno kuras“ yra nemoki, todėl, remiantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu bei 3 punktu, atsisakytina iškelti atsakovui UAB „Kauno kuras“ restruktūrizavimo bylą.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

16atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Kauno kuras“ (juridinio asmens kodas 302542522, buveinės adresas: Šakių r. sav. Tirmėnų k. 12).

17Atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno kuras“ (juridinio asmens kodas 302542522, buveinės adresas: Šakių r. sav. Tirmėnų k. 12) turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus.

18Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartimi priimtą nurodymą leisti mokėti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno kuras“ (juridinio asmens kodas 302542522, buveinės adresas: Šakių r. sav. Tirmėnų k. 12) darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš bendrovės atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. ( - ), Swedbank AB, ir Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas, nurodant, kad didžiausia lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota einamiesiems mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 37 131 Eur.

19Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliui A. B., Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registrui.

20Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas UAB „Kauno kuras“ direktorius K. V. pateikė teismui... 3. Restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Kauno kuras“ atsisakytina iškelti.... 4. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti... 5. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 6. ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 7. Kaip minėtas, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą... 8. Iš UAB „Kauno kuras“ direktoriaus K. V. pateikto 2015-12-31 balanso... 9. Įvertinus įmonės finansinius duomenis, matyti, kad didžiąją dalį... 10. Restruktūrizavimo procese teismas, spręsdamas, ar bendrovė, kuri siekia... 11. Be to, įvertinus ieškovo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis,... 12. Taip pat pažymėtina, kad ieškovo pateiktuose restruktūrizavimo plano... 13. Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą metmenyse turi būti preliminarus... 14. Išdėstyta bylos duomenų analizė leidžia spręsti, kad atsakovės... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 16. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 17. Atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno kuras“ (juridinio asmens... 18. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartimi priimtą... 19. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliui A. B.,... 20. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...