Byla 2A-574-357/2011

1

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Vytautas Kursevičius ir Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovui G. M., jo atstovui advokatui atsakovo UAB „Skorgenes“ atstovui advokatui N. K., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. M. apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. Birželio 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-130-237/2011 pagal ieškovo G. M. ieškinį atsakovui UAB „Skorgenes“ dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, darbo užmokesčio priteisimo, atleidimo datos perkėlimo, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinę pravaikštą, dėl išeitinės išmokos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas G. M. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą, prašydamas panaikinti UAB „Skorgenes" direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų skyrimo:1) 2010-12-23 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. ( - ), kuriuo G. M., skirta drausminė nuobauda papeikimas, 2010-12-23 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. ( - ), kuriuo G. M., skirta drausminė nuobauda papeikimas, 2010-11-26 direktoriaus įsakymą Nr. ( - ), kuriuo G. M., skirta drausminė nuobauda papeikimas, 2010-11-10 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. ( - ), kuriuo G. M., skirta drausminė nuobauda papeikimas, 2010-10-29 direktoriaus įsakymą Nr. ( - ) kuriuo G. M., skirta drausminė nuobauda pastaba, 2010-10-21 direktoriaus įsakymą Nr. ( - ), kuriuo G. M., skirta drausminė nuobauda papeikimas; 2) priteisti neišmokėto darbo užmokesčio skirtumą sumoje 46251,16 Lt, neišmokėtą išeitinės kompensacijos dalį - 14175,92 Lt, neišmokėtą dalį už nepanaudotas atostogas - 8699,63 Lt, vidutinį darbo užmokestį sumoje 1590,94 Lt, viso 70717,65 Lt, bei įpareigoti atsakovą sumokėti visus privalomus, su darbo užmokesčio mokėjimu susijusius mokesčius valstybei; 3) perkelti atleidimo iš darbo datą iš 2011-03-24 į 2011-03-30 ir 4) priteisti vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojamą proporcingai nuo nesumokėtos sumos už visą laikotarpį iki pilno atsiskaitymo dienos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad ieškovas dirbo pas atsakovą UAB „Skorgenes“ logistikos vadovu. Jam buvo nustatytas darbo sutartimi darbo užmokestis trijų mėnesių bandomajam laikotarpiui, po to jis buvo padidintas, taip buvo susitarta priimant jį į darbą. Apie priedus, premijas ar bonusus nebuvo kalbama. Jis pradėjo gauti didesnį atlyginimą, kuris vėliau dar buvo padidintas. Jo gaunamas atlyginimas, išduodami įmonės dokumentai, pažymos, atitiko susitarimą ir nepasirašyta darbo sutartis dėl atlyginimo padidinimo nekėlė jokio įtarimo, atlyginimas nekito beveik keturis metus. 2010-01-08 laikinai direktoriaus pareigas einantis T. K. padavė generalinio direktoriaus įsakymą prašydamas jį pasirašyti, jam buvo paaiškinta, kad kuriama nauja apmokėjimo sistema, jis tikėjosi, jog be jo sutikimo ir parašo po įsakymu, negali sumažinti atlyginimo, įsakymo nepasirašė. Atlyginimas jam buvo sumažintas nuo 2010 metų vasario mėnesio, apie tai jis sužinojo vėliau, balandžio mėnesį , nes atlyginimų išmokėjimas vėluodavo. Jis ne vieną kartą raštu ir žodžiu kreipėsi į įmonės direktorių, kad nesutinka su sumažintu atlyginimu ir prašė jam išmokėti susidariusią skolą dėl sumažinto atlyginimo, tačiau atlyginimas jam buvo tik dar kartą sumažintas, generalinis direktorius išsakė nuomonę, kad jeigu jis nesutinka su atlyginimu turi išeiti iš įmonės, išgirdo kaltinimus, kad blogai dirba, viską stabdo,mažai dirba. 2010 m. lapkričio mėnesį jis gavo įspėjimą, kad dėl struktūrinių pertvarkymų jo darbo sutartis po keturių mėnesių bus nutraukta. Jis šiuo metu yra atleistas, ir jau dirba kitoje įmonėje, atleidimo neskundė, tačiau jam dėl to, kad buvo neteisingai sumažintas atlyginimas, turi būti jis priteistas, neteisingai suskaičiuotos ir galutinio atsiskaitymo sumos, jos turi būti didesnės nei yra išmokėtos. Jis mano, kad sumažinus atlyginimą buvo tikimasi, jog jis savo noru išeis iš darbo, nes taip buvo elgiamasi ir su kitais darbuotojais. Jam buvo sumažintas atlyginimas, o ne priedai, nes darbo sutartyje nurodytas 2976 Lt atlyginimas buvo bandomojo laikotarpio atlyginimas, o vėliau atlyginimas buvo didinamas. Ir tai įrodo jo pateikta 2003-09-15 d. direktoriaus įsakymo kopija, buhalterės ranka įrašytas įrašas darbdavio darbo sutartyje apie atlyginimo pakeitimą 2006 m., banko išrašai, atsiskaitymo lapeliai, kuriuose yra įrašai, jog tai atlyginimas, premija, bet nėra jokio įrašo, kad tai priedas. Jo manymu, priedų sistema įvesta 2010-01-08, tai įrodo šis įsakymas, tokio įsakymo egzistavimą patvirtina mokėtas atlyginimas, elektroninis laiškas, įrašai suvestiniuose lapeliuose, telefoninis pokalbis su generaliniu direktoriumi, kada kalbama apie priemokų įvedimą. Atsakovas pateikė įsakymų registravimo žurnalą, suvestinius atsiskaitymo lapelius ir kitus dokumentus nuo 2005m liepos 30d, tai yra, nuo tada kai įmonės generaliniu direktoriumi tapo Roar Stromsnes, jo manymu, dėl to, kad Roar Stromsnes gali pasirašyti kokius reikia dokumentus už praeitus metus. Įmonės pateikti įsakymai dėl priedų jam kelia abejones ir dėl to, kad dalis jų yra surašyti šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. Įmonės pateiktas įsakymu registravimo žurnalas taip pat pradėtas sekmadienį. Per trumpą laiką jo gauti 30 įmonės raštų pasiaiškinti ir šešios nuobaudos parodo įmonės tikslą daryti psichologinį spaudimą, kad jis paliktų įmonę ir nereikėtų mokėti išeitinės kompensacijos. Jis dėl darbo užmokesčio nesikreipė į darbo ginčų komisiją sužinojęs apie sumažinimą, nes vyko derybos, manė, kad išsispęs geruoju, o padavus prašymą darbo ginčų komisijai šiais metais, darbo ginčų komisija atsisakė svarstyti klausimą nurodydama, jog jis praleido terminą kreiptis.

7Jis nesutinka nei su viena jam skirta drausmine nuobauda, nurodo, jog drausminės nuobaudos jam skirtos net neišsiaiškinus visų aplinkybių, nekreipiant dėmesio į jo pasiaiškinimus, tendencingai, nes jis septynis metus dirbo įmonėje, jokių pretenzijų jam nebuvo. Jis pateikė pasiaiškinimus ir darbo ginčų komisijai, bet ši drausminių nuobaudų nepanaikino, mano, kad tai buvo padaryta nenorint konfliktuoti su vadovybe. Nuobaudų skyrimas, jo nuomone, buvo psichologinis spaudimas jam. Nei vieno pažeidimo jis nedarė tyčia, ne nuo jo vieno priklauso visų užduočių atlikimas. Jo kaltės tikrai nebuvo. Atleidimo iš darbo neginčijo, tačiau sirgo įspėjimo laikotarpiu, todėl prašo perkelti jo atleidimo iš darbo datą ir sumokėti vidutinį atlyginimą.

8Atsakovas UAB „Skorgenes“ atsiliepimu į ieškinį ir patikslintą ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko prašė juos atmesti.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Raseinių rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 16 d. sprendimu ieškovo G. M. ieškinį atmetė. Nurodė, jog DK 293 str. 1 d. numato vieno mėnesio terminą skųsti darbo ginčų komisijos sprendimui. G. M. praleido įstatymo nustatytą terminą skųsti 2010-12-07 darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. ( - ) bei ginčyti jam paskirtas drausmines nuobaudas, paskirtas 2010 m. spalio-lapkričio mėnesiais. DK 293 str. 1 d. nustatytas terminas yra prilyginamas ieškinio senaties terminui ( DK 27 str.), ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo teisme dienos yra pagrindas ieškinį atmesti. ( CK 131 str. 1 d.). DK 227 str. numato, kad darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę gali būti taikomos drausminio poveikio priemonės. G. M. neįvykdė direktoriaus įsakymu pavestos užduoties, todėl jam pagrįstai buvo skirtos drausminės nuobaudos, jos paskirtos teisėtai, laikantis drausminėms nuobaudoms skirti nustatytos tvarkos, nėra per griežtos, teismas naikinti jas neturi pagrindo ( DK 242 str.).

11Teismas nurodė, kad atsakovas ieškovui mokėjo darbo užmokestį, koks buvo sulygtas darbo sutartyje - 2976 Lt. Iš pateiktų UAB „Skorgenes“ direktoriaus įsakymų dėl priedų darė išvadą, kad G. M. 2006 m. sausio ir vasario mėnesį buvo mokamas 2343 Lt priedas, nuo 2006 m. kovo mėnesio iki 2010 m. sausio mėnesio atskirais kiekvienam mėnesiui įsakymais buvo nustatyti ir mokami priedai, nuo 2010 m. vasario mėnesio iki gegužės mėnesio – 1186 Lt dydžio priedas, nuo gegužės mėnesio iki atleidimo, priedas nebuvo mokamas. Nėra nustatyta, kad darbdavys būtų sumažinęs darbo sutartyje jų sulygtą darbo užmokestį G. M., o priedus mokėti įstatymas nedraudžia, nors tokių priedų mokėjimas ir nebuvo aptartas darbo sutartyje. Nesant sulygto darbo sutartyje priedų mokėjimo ir darbdaviui nustojus juos mokėti, darbuotojas neįgyja teisės reikalauti juos mokėti toliau, darbo apmokėjimo sąlygas nebuvo pakeistos. Ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, taip pat pateiktą 2003-09-15 d. įsakymą Nr. ( - ), 2010-01-08 įsakymą laikė nepagrįstais, tinkamai nepasirašytais ir neįformintais. Teismas vadovavosi dsarbo sutartimi ir direktoriaus įsakymais dėl priedų. Teismas nurodė, kad ieškovas praleido trijų mėnesių terminą, nes nepasinaudojo išankstine įstatymo numatyta darbo ginčų nagrinėjimo tvarka šiam ginčui spręsti, todėl jis negali remtis neišspręstu ginču įrodinėdamas aplinkybes, jog darbdavys jam nesumokėjo viso darbo užmokesčio ir išmokų jį atleidžiant iš darbo.

12G. M. prašymo perkelti jo atleidimo iš darbo datą iš 2011-03-24 į 2011-03-30 netenkino tuo pagrindu, kad G. M. atleidimo iš darbo metu nesirgo, todėl įspėjimo terminas jam negali būti pratęstas ( DK 130 str. 4 d.) ir nėra pagrindo nukelti jo atleidimo iš darbo datą, bei mokėti vidutinį darbo užmokestį už perkėlimo laiką.Nurodė, kad nustačius, jog G. M. reikalavimai dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo, yra nepagrįsti, nepagrįstas ir reikalavimas priteisti vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojamą proporcingai nuo nesumokėtos sumos, už visą laikotarpį iki pilno atsiskaitymo dienos.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

14Apeliaciniu skundu apeliantas G. M. prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. Birželio 16 d. Sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovo ieškinio reikalavimai – priteisti neišmokėto darbo užmokesčio skirtumą 46 251,16 Lt, neišmokėtą išeitinės kompensacijos dalį 14 175,92 Lt, neišmokėtą dalį už nepanaudotas atostogas 8 699,63 Lt, vidutinį darbo užmokestį 1 509,94 Lt (iš viso 70 717,65 Lt) bei įpareigoti atsakovą sumokėti visus mokėtinus mokesčius, perkelti atleidimo iš darbo dieną iš 2011 m. Kovo 24 d. Į 2011 m. Kovo 30 d., priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį ir šioje dalyje priimti naują sprendimą- ieškinį toje dalyje tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

161.Materialinės teisės normų pažeidimas yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ar pakeisti, jeigu pirmosios instancijos teismas netinkamai jas pritaikė arba išaiškino (CPK 330 str.).Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendime padarytos teisės aiškinimo bei taikymo klaidos taip pat pasireiškė tuo, kad teismas netinkamai aiškino bei taikė normas reglamentuojančias ieškinio senatį bei terminus, per kuriuos darbuotojas gali ginti pažeistas teises teisme. Pagal CK 1.127 str. 5 d. jeigu pažeidimas yra tęstinis.Darbdavio daromas pažeidimas - dalies atlyginimo nemokėjimas, darbo užmokesčio sumažinimas - yra tęstinis, todėl darbuotojas, remdamasis DK 298 straipsnyje įtvirtinta teise, turi teisę reikalauti nesumokėtos darbo užmokesčio dalies bet kuriuo metu, tačiau ne daugiau kaip už trejus metus. Bendrasis ieškinio senaties terminas DK reglamentuojamiems santykiams yra treji metai (DK 27 str.). DK 296 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas darbuotojui kreiptis į darbo ginčų komisiją. Tačiau aptariamas terminas nėra siejamas su teismine pažeistų darbo teisių gynyba, pareiškiant ieškinį. Šis terminas tiesiogiai susijęs su veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina darbuotojo teisės į valstybės prievarta užtikrinamą jo pažeistų darbo teisių gynimą teisme, šio termino pasibaigimas negali būti vertinamas kaip sukeliantis subjektinės teisės išnykimą.

172. Teismas klaidingai taikė Darbo kodekso 186 str., 233 str. nurodydamas, kad bendrovėje buvo taikoma priedų sistema ir, kad priedai buvo skiriami išskirtinai pagal darbdavio diskreciją.Teismo išvada nepagrįsta, nes prieštarauja byloje pateiktiems įrodymais, padaryta nevisapusiškai bei nepilnai, neobjektyviai išanalizavus visą bylos medžiagą. Daugiau kaip 4 metus ieškovui buvo mokama 7646 Lt suma, ši suma nurodyta ieškovo buhalterės ir atsakovo darbo sutartyje. Atsakovas pervesdamas pinigų sumas nurodydavo „atlyginimas", nėra jokių nurodymų, kad tai „priedai" prie darbo užmokesčio. Vėliau buvo priimti sprendimai dėl darbo užmokesčio mažinimo, nors ieškovas sutikimo sumažinti jo darbo užmokestį nedavė. Premijos, priedai, priemokos - tai kintamoji darbo užmokesčio dalis, nustatoma atsižvelgiant į darbuotojo profesines savybes, jo atliekamo darbo kokybę ir pan. Atsakovo teiginiai, kad ieškovui mokėjo kintamą priedą (skatinamąjį), priklausiusį nuo darbo rezultatų, jokiame lokaliniame akte nenurodyti. Darbo inspekcijos patikrinimo metu surašytame reikalavime 2006/07/03 Nr. 585-226 nurodomas pažeidimas „darbo sutartyse nekonkrečiai sulygtas darbo užmokestis”. Byloje esantys rašytiniai įrodymai nepagrįstai atmesti, t.y. 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 03-97-P yra pasirašytas atsakovo įgalioto asmens - tuometinio vadovo, tai, kad, nėra antspaudo ant minėto įsakymo, nedaro įsakymo neteisėtu, atsakovas neginčijo šio rašto tikrumo, nereikalavo šio rašto ekspertizės. Atsakovas nepateikė įsakymų registravimo žurnalo už šį laikotarpį, kuriame turėjo būti užregistruotas įsakymas nuo 2003 m. rugsėjo 15 d., teismas be pagrindo atmetė išduotus atsiskaitymo lapelius, kuriuose aiškiai matyti didesnis atlyginimas nei 2976 Lt (2006 m. - 2011 m.). Atsiskaitymo lapeliuose negalėjo būti įvelta klaida, nes atsakovas nurodo, kad tariamai suklysta už 2010 m., tačiau 2009 m. atsiskaitymo kapelyje taip pat nurodytas atlyginimas ne 2976 Lt, o 4162,29 Lt. Atsakovas pateikia įsakymų registravimo žurnalą, suvestinius atsiskaitymo lapelius ir kitus dokumentus tik nuo 2005 m liepos 30 d., tai yra, nuo tada, kai pasikeitė įmonės generalinis direktorius. Pateikti apie dešimt originalių elektroninių dokumentų 2003 - 2007 metais su atsiskaitymo lapeliais, kuriuose nenurodyti priedai.

183. Teismas neteisingai aiškino bei taikė teisės normas, reglamentuojančias įspėjimo termino pratęsimą ligos laikotarpiui (DK 130 str. 4 dalis). DK 131 str. įtvirtinta garantija darbuotojui, kad draudžiama įspėti ir atleisti darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu (DK 433 straipsnis), taip pat jo atostogų metu. Tuo tarpu DK 130 str. 4 dalis įtvirtina papildomą (kitą) garantiją darbuotojui, kad įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo laikinojo nedarbingumo, atostogų metui (laikui), tiek kiek sirgta, atostogauta. Ieškovas sirgo 6 dienas (2011 m. sausio 5-7, 8-10 d.), todėl įspėjimo terminas turėjo būti pratęstas 6 dienomis ir atleidimo iš darbo diena turėtų būti perkelta į 2011 m. kovo 30 d., už šias 6 dienas turėtų būti mokamas vidutinis darbo užmokestis (DK 130 str. 5 dalis).

19Atsakovas UAB “Skorgenes“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

201. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo klaidingas termino, nurodyto LR DK 296 str. skaičiavimas, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą sprendimą, kadangi šis pažeidimas nekeičia sprendimo esmės, nes pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, kad iškovo atlyginimas yra toks, koks nurodytas jo darbo sutartyje ir, kad jis keistas nebuvo. Šiuo atveju aplinkybė ar ieškovas yra praleidęs LR DK 296 str. įtvirtintą terminą, ar nėra praleidęs, nekeičia sprendimo esmės. Ieškovo nurodomas pažeidimas nėra esminis, byloje yra teisingai konstatuota, kad ieškovo atlyginimas keistas nebuvo (jis yra 2976 Lt), todėl skundžiamas sprendimas neturėtų būti panaikintas dėl iškovo nurodomų argumentų. Formalūs pažeidimai, kurie nekeičia sprendimo esmės, negali būti pagrindas panaikinti pagrįstą ir teisėtą teismo sprendimą.

212. Pirmosios instancijos teismas teisingai taikė tiek LR DK 186 str., tiek 233 str. nuostatas ir padarė pagrjstas išvadas, nėra nustatyta, kad darbdavys būtu sumažinęs darbo sutartyje sulygtą darbo užmokestį.Ieškovo darbo sutartyje yra aiškiai nurodyta, kad darbo užmokestis yra 2976 Lt, Įrašas, kad darbo sutartis pakeista nustatant 7 646 Lt dydžio atlyginimą, nėra pasirašytas, nėra įregistruotas darbo sutarčių registravimo žurnale, buhalterė pakeitimą padariusi neturėdama vadovo įgaliojimų, ieškovo suklaidinta. Priedai ieškovui prie darbo užmokesčio, nurodyto darbo sutartyje, buvo mokami kaip skatinimo priemonė, o ne kaip sudėtinė darbo užmokesčio dalis. Darbo sutartyje nebuvo nurodyta, kad prie darbo užmokesčio bus mokami atitinkami priedai, įmonėje nebuvo patvirtintos priedų skyrimo tvarkos.Ieškovas klaidingai nurodo, kad daugiau kaip 4 metus (nuo 2006 m. kovo mėnesio iki 2010 m. sausio mėnesio) buvo mokama 7646 Lt dydžio suma. Byloje esančioje suvestinėje nurodoma, kad 2006 m. kovo, balandžio, gegužės mėnesiais, birželio, liepos mėnesiais buvo išmokamos skirtingos sumos.Ieškovui priskaičiuotos bei išmokėtos sumos dydis priklausė nuo jam skirto priedo, jų dydžius patvirtina byloje esantys įsakymai dėl priedų skyrimo bei šių įsakymų registravimo žurnalas.Atsakovas, pervesdamas pinigus mokėjimo paskirtyje nurodydavo žodį atlyginimas, kadangi šiuo žodžiu bendrai apibūdindavo visas mokėtinas sumas - atlyginimą bei skiriamą priedą, šio žodžio vartojimas pavedimuose negali būti suprantamas taip, kad buvo mokėtas didesnis atlyginimas nei yra nurodytas jo darbo sutartyje. 2003 m. rugsėjo 15 d. UAB „Skorgenes" įsakyme Nr. 03-97-P nėra įmonės antspaudo, tokio įsakymo UAB „Skorgenes" nėra, atitinkamai pagal šį įsakymą nėra pakeista ieškovo darbo sutartis bei nėra padaryti įrašai darbo sutarčių registravimo žurnale, įmonėje yra susiklosčiusi praktika antspauduoti išleidžiamus įsakymus. Atsakovas pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs UAB „Vikarinos technologijos" vadovės elektroninį laišką, kuriame buvo nurodyta, kad suvestinio atsiskaitymo lapelio 154 eilutėje „Pagrindinis atlyginimas" gali būti rašomas visas priskaičiuotas išmokėti atlyginimas, įskaitant mokėtinus priedus, premijas ir kitas išmokas, o suvestinio atsiskaitymo lapelio trečioje nuo viršaus eilutėje, po tabelio numeriu, yra rašomas darbo sutartimi sulygtas atlyginimas (be priedų, premijų ir kitų išmokų). Šiuo atveju ieškovo atsiskaitymo lapeliuose trečioje nuo viršaus eilutėje ties žodžiu „Alga” yra įrašyta 2976. Ši suma yra lygiai tokia pati kaip ir ieškovo darbo sutartyje nurodytas atlyginimas, lapelio 154 eilutėje nurodyta suma skiriasi priklausomai nuo skirto priedo. Aplinkybė, kad keliuose suvestiniuose atsiskaitymo lapeliuose ties žodžiu „Alga” yra įrašyta 4162,29 suma, turi būti vertinama kaip buhalterės padaryta apsirikimo klaida suvedant duomenis. Asmeninėje kortelėje yra įvesta 2976 Lt suma būtent todėl, kad toks buvo ieškovo darbo užmokestis, kita suma suvestinio atsiskaitymo lapelio 154 eilutėje yra rašoma tada, jei Ieškovui yra skiriami priedai, premijos ar kitos išmokos. Ieškovas, teigdamas, jog jam buvo keistas darbo užmokestis, nepagrįstai remiasi UAB „Skorgenes" 2010 m. sausio 8 d. įsakymu dėl darbo sutarties sąlygų keitimo. Šis įsakymas neturi juridinės galios, kadangi nėra pasirašytas, neturi numerio, nėra įmonės antspaudo, jis nėra įregistruotas įsakymų registravimo žurnale, pagal jį nėra pakeista darbo sutartis bei nėra padaryti pakeitimai darbo sutarčių registravimo žurnale. Atsakovas pirmosios instancijos teismui nepateikė suvestinių atsiskaitymo lapelių už laikotarpį nuo 2003 m. iki 2006 m. rugpjūčio mėnesio todėl, kad tuo metu įmonėje nebuvo įdiegta apskaitos programa, kuri šiuos lapelius formuoja, tačiau vietoj šių lapelių teismui buvo pateikta Darbo užmokesčio pažyma Nr. 11/13. Nurodo, kad antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, neatitinka įrodymų sąsajumo ir leistinumo principo, neaišku iš kur ieškovas nukopijavo faktinių aplinkybių konstatavimo protokole esančius buhalterinius duomenis, todėl teismas pagrįstai šių duomenų nevertino.Įsakymus UAB „Skorgenes" leidžia generalinis direktorius, o įsakymų registravimo žurnalą (dėl priedų skyrimo) pildo UAB „Skorgenes” buhalterė, šie darbuotojai yra laikomi administracijos darbuotojais ir pagal LR DK 150 str. 5 d. dirba savaitgaliais ir švenčių dienomis, dėl nurodytų priežasčių turėtų būti atmesti ieškovo argumentai, kad įsakymai bei įsakymų registravimo žurnalas yra parengti bei užpildyti atgaline data.Nepagrįsti Ieškovo teiginiai dėl vadovo el.pašto dėžutės patikrinimo negalimumo, nes 2011-01-26 patikrinimo akte yra aiškiai užfiksuota, kad UAB „Skorgenes” vyr.finansininkės I. I. bei generalinio direktoriaus Roar Stromsnes elektroninio pašto dėžutėse ieškovo pridėto elektroninio laiško (su 2010-01-08 įsakymu) nėra.

223. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovas atleidimo dieną nesirgo, todėl įspėjimo terminas jam negali būti pratęstas ir nėra pagrindo perkelti jo atleidimo iš darbo datą bei mokėti vidutinį darbo užmokestį už perkėlimo laiką.Ieškovas netinkamai aiškina LR DK 130 str. 4 d, nes šios normos tikslas yra apsaugoti darbuotoją jo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, taigi darbuotojo nebūtų galima atleisti jei jis tą dieną, kurią turėtų būti atleidžiamas, dar sirgtų. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena būtų sekanti po nedarbingumo pabaigos einanti darbo diena. Kadangi ieškovo nedarbingumo pažymėjimai buvo užbaigti iki jo įspėjime nurodytos atleidimo dienos, atsakovas pagrįstai atleido ieškovą 2011-03-24.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

24teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

27Apeliantas apeliaciniame skunde neskundžia teismo sprendimo dalies kuria atmestas reikalavimas panaikinti drausmines nuobaudas ir neprašo išspręsti šių reikalavimų. Atsižvelgiant į apeliacinio skundo argumentus bei į CPK 320 str. 1d. nuostatą, kolegija nagrinėja bylą apskųstoje Raseinių apylinkės teismo sprendimo dalyje.

28Ieškovas apeliaciniame skunde remiasi teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-602/2008; 2009 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2009; 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2011).Apelianto nurodytose nutartyse aptariama Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika taikytina tiek, kiek liečia teisinių santykių reglamentavimą, todėl visoje apimtyje negali būti taikoma dėl iš esmės skirtingų bylos faktinių aplinkybių.

29Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas G. M. dirbo atsakovo bendrovėje UAB „Skorgenes“ nuo 2003-06-18 iki 2011-03-24 logistikos vadovu, 2003-03-24 šalių pasirašytoje darbo sutartyje nustatyta, jog bus mokamas 2976 litų dydžio mėnesinis atlyginimas.2010-11-24 ieškovui įteiktas įspėjimas apie atleidimą iš darbo darbdavio iniciatyva, įspėjimo terminas nurodytas keturi mėnesiai. Darbo sutartis su G. M. nutraukta 2011-03-24, pagal DK 129 str., išmokant 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Iš bylos dokumentų matyti, kad atleidimo iš darbo dieną su ieškovu atsiskaityta pervedant į jo banko sąskaitą 16657,70 Lt, t.y. sumokant priskaitytus 2299, 64 Lt pagrindinio atlyginimo, 12224,77 Lt išeitinės išmokos ir 7431,45 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, atskaičius mokesčius.

30Kolegija iš esmes sutikdama su apeliacinio skundo argumentu dėl ieškinio senaties termino konstatuoja, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias ieškinio senatį bei terminus, per kuriuos darbuotojas gali ginti pažeistas teises teisme. Kolegija vadovaudamasis LR CK 1.127 straipsnio 5 dalies nuostata, daro išvadą, kad LR DK 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti kiekvieną mėnesį iš naujo.DK 296 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas darbuotojui kreiptis į darbo ginčų komisiją, nėra siejamas su teismine pažeistų darbo teisių gynyba, pareiškiant ieškinį. Šis terminas tiesiogiai susijęs su veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina darbuotojo teisės į jo pažeistų darbo teisių gynimą teisme, šio termino pasibaigimas negali būti vertinamas kaip sukeliantis subjektinės teisės išnykimą Pagal DK 298 straipsnį darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus.

31Iš bylos dokumentų matyti, kad patikslintą ieškinį dėl piniginių sumų priteisimo ieškovas pareiškė 2011 m. balandžio 4 d., darbo santykiai tarp šalių jau buvo nutrūkę, todėl ieškovo reikalavimui taikytinas bendras trijų metų senaties terminas, numatytas LR DK 27 str. 2 d.

32Pirmosios instancijos teismo klaidingas termino, nurodyto LR DK 296 str. skaičiavimas, nesudaro pagrindo naikinti šioje dalyje sprendimo, nes teismas atmesdamas reikalavimą šioje dalyje pasisakė ne tik dėl senaties termino, bet ir dėl darbo teisės normų taikymo bei ieškinio atmetimo pagrindų, todėl aplinkybė dėl LR DK 296 str. terminų taikymo nekeičia sprendimo esmės.

33Ieškovas pateikdamas reikalavimą priteisti neišmokėto atlyginimo skirtumą nurodė, kad darbdavys nuo 2010 metų sausio mėnesio jam nepagrįstai mokėjo mažesnį atlyginimą, todėl susidarė skola dėl priklausančio gauti ir gauto atlyginimo.Byloje yra pateikti UAB „Skorgenes“ direktoriaus įsakymai (b.l. 5-115, t.4) dėl priedų prie darbo užmokesčio, kuriuose nurodoma, kad 2006 m. sausio ir vasario mėnesį buvo mokamas 2343 Lt priedas,o nuo 2006 m. kovo mėnesio iki 2010 m. sausio mėnesio atskirais įsakymais buvo nustatytas ir mokamas 4670-4673 Lt dydžio priedas, nuo 2010 m. vasario mėnesio iki gegužės mėnesio – 1186 Lt dydžio priedas, o nuo 2010 m.gegužės mėnesio iki 2011 m. kovo 24 d. t.y. atleidimo, priedas nebuvo mokamas.

34Byloje esančios 2003 06 - 2006 08 priskaitymų - atskaitymų suvestinės rodo, kad ieškovui 2006 m. kovo, balandžio, gegužės mėnesiais buvo priskaičiuota 7649 Lt suma, 2006 m. birželio mėnesį buvo priskaičiuota viso 7266,61 Lt suma, 2006 m. liepos mėnesį - 7649 Lt suma, o 2006 m. rugpjūčio mėnesį - 8167,16 Lt suma.

35Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad tarifinis atlygis – tai fiksuotas pinigų kiekis už darbą einant konkrečias pareigas per valandą ar mėnesį esant normalioms darbo sąlygoms. Premijos, priedai, priemokos – tai kintamoji darbo užmokesčio dalis, nustatoma atsižvelgiant į darbuotojo profesines savybes, jo atliekamo darbo kokybę ir pan.DK 120 straipsnyje reglamentuojamos darbo sutarties sąlygų pakeitimas, o šio straipsnio 3 dalis – specialioji norma dėl darbo apmokėjimo sąlygų, nurodytų DK 95 straipsnio 3 dalyje, pakeitimo. Pagal DK 10 straipsnio 1 dalį, sistemiškai aiškinant DK 120 straipsnio 3 d., pagal kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Espersen Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-451/2006) darbo užmokestis apima tiek pagrindinį darbo užmokestį, tiek ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą pagal iš anksto nustatytus rodiklius, t. y. priedus, priemokas ir pan. Vadovaujantis DK 186 straipsnio 2 dalimi darė išvadą, kad darbo užmokestis apima ir premijas, kurios numatytos darbo sutartyse už tam tikrų rodiklių įvykdymą, kuriuos įvykdęs darbuotojas įgyja subjektyvią teisę reikalauti premijos, o darbdavys privalo ją išmokėti. Tokios premijos nelaikytinos skatinimo priemonėmis DK 233 straipsnio prasme, o yra pagal savo pobūdį priskirtinos darbo užmokesčiui ir yra darbo užmokesčio sudedamosios dalys.

36Byloje nėra įrodymų apie darbdavio ir darbuotojo susitarimą dėl darbo sutarties pakeitimo darbo užmokesčio dalyje ar tinkamą tokio susitarimo įforminimą.Apelianto pateiktus įrodymus – 2003 m. rugsėjo 15 d. UAB „Skorgenes“ įsakymo Nr. ( - ) kopiją be antspaudo, paneigtą darbdavio ir UAB „Skorgenes“ buhalterės I. P. tarnybiniu pranešimu, darbo sutarties pakeitimo įrašą atliktą buhalterės ir nepasirašytą vadovo, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo vertinti kaip įrodymus neatitinkančius leistinumo reikalavimų (CPK 97str.). Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad šie įrodymai neturi juridinės galios, kadangi neturi numerio, nėra įmonės antspaudo, nėra įregistruota įsakymų registravimo žurnale, nėra pakeista ieškovo darbo sutartis bei nėra padaryti pakeitimai darbo sutarčių registravimo žurnale. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įforminamas abiejuose egzemplioriuose, tačiau byloje nustatyta, kad įrašas padarytas buhalterės, kuriai nesuteikti tokie įgaliojimai, nesuderinus su vadovu, todėl nesukuria darbdaviui prievolės.Byloje nėra įrodymų leidžiančių darbdavio išmokėtus priedus vertinti ne kaip skatinimo priemonę, bet kaip privalomą priedą DK 186 str. prasme. Kaip minėta, priedo prie pagrindinio darbo užmokesčio mokėjimo kas mėnesį klausimas buvo išsprendžiamas išleidžiant darbdavio įsakymą. Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovas atlyginimą be priedų - pagrindinį darbo užmokestį gavo nuo 2010 m.sausio mėnesio iki atleidimo iš darbo 2011-03-24, t.y. 13 mėnesių. Per šį laikotarpį ieškovas dirbo, neišreiškė nuomonės, ieškinį pateikė tik 2011 m.balandžio 4 d., todėl galima vertinti, kad ieškovas nelaikė, jog atsakovas nemoka viso jam priklausančio mokėti darbo užmokesčio.

37Kolegija pažymi, kad atsakovas pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs UAB „Vikarinos technologijos" vadovės elektroninį laišką, kuriuo atsakovas grindžia savo atsiliepime išdėstytus argumentus. Šiame rašte nurodyta, kad suvestinio atsiskaitymo lapelio 154 eilutėje „pagrindinis atlyginimas" gali būti rašomas visas priskaičiuotas išmokėti atlyginimas, įskaitant mokėtinus priedus, premijas ir kitas išmokas, o suvestinio atsiskaitymo lapelio trečioje nuo viršaus eilutėje, po tabelio numeriu, yra rašomas darbo sutartimi sulygtas atlyginimas (be priedų, premijų ir kitų išmokų). Ieškovo atsiskaitymo lapeliuose trečioje nuo viršaus eilutėje ties žodžiu „Alga“ yra įrašyta 2976, ši suma yra tokia kaip ir ieškovo darbo sutartyje nurodytas atlyginimas,o suvestinio atsiskaitymo lapelio 154 eilutėje nurodyta suma skiriasi. Ieškovo apeliaciniame skunde išdėstyta nuomonė dėl dokumentų pateikimo nuo 2005 m. liepos 30 d., įsakymų pildymo nedarbo dienomis ar atgaline data, nepagrįsta įrodymais. Byloje pateikti atsakovo įrodymai, tame tarpe darbo užmokesčio pažyma Nr. ( - ), atsakovo pateiktas 2011-01-26 patikrinimo aktas apie tai, kad UAB „Skorgenes" vyr.finansininkės I. I. bei generalinio direktoriaus Roar Stromsnes elektroninio pašto dėžutėse ieškovo pridėto elektroninio laiško nėra. Šie įrodymai yra dokumentai, kurie turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais ir kolegija neturi pagrindo abejoti pateiktų įrodymų pagrįstumu. Ieškovo pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, neatitinka įrodymų sąsajumo ir leistinumo principo, neaiškus nukopijuotų buhalterinių duomenų šaltinis, todėl teismas pagrįstai šių duomenų kaip įrodymo nevertino. Apeliantas neteisingai nurodo, kad teismas nevertino jo pateiktų įrodymų.Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas sprendime detaliai aptarė visus šalių pateiktus rašytinius įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo pateikti įrodymai neatitinka įrodymų leistinumo reikalavimų ir įvertinus jų visumą, nepatvirtina darbo užmokesčio pakeitimo fakto.

38Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą nurodydamas, kad įstatymas nedraudžia mokėti priedų neaptartų darbo sutartyje, tačiau nesant sulygto darbo sutartyje priedų mokėjimo tvarkos pagal iš anksto nustatytus rodiklius (DK 186 str.pagrindais), darbuotojas neįgyja teisės reikalauti priedų, mokamų kaip skatinimo priemonė DK 233 str. prasme. Pirmosios instancijos teismas darbo sutartyje nustatytą mėnesinį atlyginimą laikė 2976 Lt, nenustatė, kad darbdavys būtų sumažinęs darbo sutartyje jų sulygtą darbo užmokestį, todėl ieškovo reikalaujamą atlyginimo skirtumą pirmosios instancijos teismas teisingai vertino kaip priedą, kurio priteisti nėra pagrindo.

39Kolegija tenkina apeliacinį skundą reikalavimo perkelti atleidimo iš darbo datą dalyje. Ieškovas pagrįstai ieškinyje nurodo, kad turi būti perkelta atleidimo iš darbo data iš 2011-03-24 į 2011-03-30 tuo pagrindu, kad įspėjimo apie atleidimą iš darbo metu sirgo, todėl sirgimo laikui atleidimo data jam turi būti perkelta išmokant už tą laiką – 4 darbo dienas vidutinį darbo užmokestį. Iš bylos dokumentų matyti, kad įspėjimas apie atleidimą iš darbo G. M. įteiktas 2010-11-24, atleistas iš darbo 2011-03-24. Iš bylos dokumentų matyti, kad G. M. sirgo 2010 m. lapkričio mėn. 8-9 d., 11-12 d., sausio mėn. 5-7 d., 8-10 d.(b.l.2-4,t.4;b.l.63,t.3). DK 131 str. yra numatyti darbo sutarties nutraukimo apribojimai ir draudžiama atleisti iš darbo darbuotoją jo laikino nedarbingumo laikotarpiu. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai nusprendė, kad įspėjimo terminas jam negali būti pratęstas. Darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį, turi laikytis DK 130 straipsnio reikalavimų (DK 129 straipsnio 1 dalis), įspėjimo terminas skaičiuojamas pagal DK 26 straipsnio taisykles. DK 130 straipsnio 7 dalyje reglamentuojama, kad įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui ar laikotarpiui nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kai įstatymų nustatyta tvarka ginčijamas atsisakymas duoti išankstinį sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo. Teisę nutraukti savo iniciatyva darbo sutartį darbdavys gali įgyvendinti kitą darbo dieną po įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą termino pasibaigimo dienos (DK 129 straipsnio 1 dalis, 130 straipsnio 1 dalis). DK 130 str. 4 dalis suprantama, kad įspėjimo terminas darbuotojui turi būti pratęsiamas tiek dienų, kiek darbuotojas sirgo (atostogavo), nepriklausomai nuo to, ar paskutinę įspėjimo dieną darbuotojas sirgo, atostogavo, ar ne. t.y. DK 131 str. įtvirtinta garantija darbuotojui, kad draudžiama įspėti ir atleisti darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu (DK 433 straipsnis), taip pat jo atostogų metu. Tuo tarpu DK 130 str. 4 dalis įtvirtina papildomą garantiją darbuotojui, kad įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo laikinojo nedarbingumo, atostogų metui (laikui), tiek kiek sirgta, atostogauta.

40Byloje nustatyta, kad įspėjimo laikotarpio metu (2010 m. lapkričio 24 d. - 2011 m. kovo 24 d.) ieškovas sirgo 6 dienas (2011 m. sausio 5-7, 8-10 d.), todėl įspėjimo terminas turėjo būti pratęstas 6 dienomis ir ieškovo atleidimo iš darbo diena turi būti perkelta iš 2011 m. kovo 24 d. į 2011 m. kovo 30 d. , o už 4 darbo dienas turėjo būti mokamas vidutinis darbo užmokestis (DK 130 str. 5 dalis).Iš vidutinio darbo užmokesčio pažymos matyti, kad nuo 2010 12 01 iki 2011 02 01 vidutinis darbo dienos vidurkis G. M. apskaičiuotas 144.16, todėl už 4 dienas ieškovui priteistina 576.64 Lt vidutinio darbo užmokesčio.Ieškovas prašo priteisti už uždelstą atsiskaityti laiką nuo bylos iškėlimo dienos iki sprendimo įvykdymo. Kolegija šioje dalyje tenkina ieškinį iš dalies atsižvelgdama į DK 2, 35 straipsniuose, 36 straipsnio 1,2 dalyse, 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą reglamentavimą bei į faktines bylos aplinkybes. Priteisiama suma, kuri yra uždelsta išmokėti nėra didelė, byloje ieškovas ieškinį tikslino, reiškė naujus reikalavimus ir dėl bylos apimties nagrinėjimas tęsėsi, be to, šioje reikalavimo dalyje (apmokėti už 6 dienas) nebuvo nurodęs konkretaus dydžio, todėl darbdavys galėjo tik spėti apie sumą kurios ieškovas reikalauja. Todėl kolegija atsižvelgdama į šias aplinkybes ir bendruosius teisės principus ieškovo dirbusio penkių dienų savaitės režimu naudai priteisia iš UAB „Skrogenes“ po 144.16 Lt vidutinio darbo dienos užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką (kiekvieną uždelsimo atsiskaityti laikotarpio darbo dieną) nuo 2011 m.spalio 4 d. iki tol, kol atsakovas išmokės priteistą 576.64 Lt darbo užmokestį.

41Šalių bylinėjimosi išlaidos priteistinos CPK 93 straipsnio, 98 straipsnio pagrindais, ieškovo pareikšti reikalavimai (4) tenkinti 38 procentais, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai. Ieškovo bylinėjimosi išlaidos sudaro - 3910.62 Lt pirmosios instancijos teisme ir 3025.00 Lt apeliacijoje, todėl iš atsakovo UAB „Skrogenes“ priteistina 2 635.54 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui G. M., priteistinas 70.00 Lt žyminis mokestis valstybei ir 3.40 Lt valstybei išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str., 1 dalies, 3 punktą

Nutarė

43Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą pakeisti.

44Ieškinį tenkinti iš dalies.

45Perkelti ieškovo G. M. atleidimo iš darbo UAB „Skrogenes“ datą iš 2011-03-24 į 2011-03-30 ir priteisti 576.64 Lt vidutinio darbo užmokesčio.

46Priteisti ieškovui G. M. iš atsakovo UAB „Skrogenes“ po 144.16 Lt vidutinio darbo dienos užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką (kiekvieną uždelsimo atsiskaityti laikotarpio darbo dieną) nuo 2011 m.spalio 4 d. iki tol, kol atsakovas išmokės 576.64 Lt darbo užmokesčio.

47Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

48Priteisti iš atsakovo UAB „Skrogenes“ 2 635.54 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui G. M., 73.40 Lt valstybei žyminio mokesčio ir išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas G. M. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu... 6. Nurodė, kad ieškovas dirbo pas atsakovą UAB „Skorgenes“ logistikos... 7. Jis nesutinka nei su viena jam skirta drausmine nuobauda, nurodo, jog... 8. Atsakovas UAB „Skorgenes“ atsiliepimu į ieškinį ir patikslintą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Raseinių rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 16 d. sprendimu ieškovo... 11. Teismas nurodė, kad atsakovas ieškovui mokėjo darbo užmokestį, koks buvo... 12. G. M. prašymo perkelti jo atleidimo iš darbo datą iš... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 14. Apeliaciniu skundu apeliantas G. M. prašo panaikinti... 15. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:... 16. 1.Materialinės teisės normų pažeidimas yra pagrindas pirmosios instancijos... 17. 2. Teismas klaidingai taikė Darbo kodekso 186 str., 233 str. nurodydamas, kad... 18. 3. Teismas neteisingai aiškino bei taikė teisės normas, reglamentuojančias... 19. Atsakovas UAB “Skorgenes“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 20. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo klaidingas termino, nurodyto LR DK... 21. 2. Pirmosios instancijos teismas teisingai taikė tiek LR DK 186 str., tiek 233... 22. 3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovas atleidimo... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 24. teisiniai argumentai ir išvados... 25. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Apeliantas apeliaciniame skunde neskundžia teismo sprendimo dalies kuria... 28. Ieškovas apeliaciniame skunde remiasi teismų praktika... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas G. M. dirbo... 30. Kolegija iš esmes sutikdama su apeliacinio skundo argumentu dėl ieškinio... 31. Iš bylos dokumentų matyti, kad patikslintą ieškinį dėl piniginių sumų... 32. Pirmosios instancijos teismo klaidingas termino, nurodyto LR DK 296 str.... 33. Ieškovas pateikdamas reikalavimą priteisti neišmokėto atlyginimo skirtumą... 34. Byloje esančios 2003 06 - 2006 08 priskaitymų - atskaitymų suvestinės rodo,... 35. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad tarifinis atlygis – tai... 36. Byloje nėra įrodymų apie darbdavio ir darbuotojo susitarimą dėl darbo... 37. Kolegija pažymi, kad atsakovas pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs... 38. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą nurodydamas, kad... 39. Kolegija tenkina apeliacinį skundą reikalavimo perkelti atleidimo iš darbo... 40. Byloje nustatyta, kad įspėjimo laikotarpio metu (2010 m. lapkričio 24 d. -... 41. Šalių bylinėjimosi išlaidos priteistinos CPK 93 straipsnio, 98 straipsnio... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą pakeisti.... 44. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 45. Perkelti ieškovo G. M. atleidimo iš darbo UAB... 46. Priteisti ieškovui G. M. iš atsakovo UAB „Skrogenes“... 47. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 48. Priteisti iš atsakovo UAB „Skrogenes“ 2 635.54 Lt bylinėjimosi išlaidų...