Byla 2-1883/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-4922-431/2012 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Vilniaus miesto savivaldybės pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Patria domi“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Dizaino kryptis“ ir Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai VSDFV Vilniaus skyrius ir Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniais, prašydami iškelti UAB „Patria domi“ bankroto bylą. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankrovita“, o ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė – UAB „Ius Positivum“.

5Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame nurodė, kad neprieštarauja ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus prašymui.

6Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartimi kreditoriai Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ir UAB „Dizaino kryptis“ yra įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų. Tretieji asmenys įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir UAB „Pacta Servanda”.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartimi iškėlė UAB „Patria domi“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Pacta Servanda“. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad UAB „Patria domi“ yra nemoki, įmonė turi daug įsiskolinimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių kitų privalomųjų įmokų, taip pat nėra pateikta jokių duomenų apie galimą tokios atsakovo turtinės padėties pasikeitimą ir jos pagerėjimo perspektyvas, byloje nenustatytos aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 3 dalyje, kurioms esant teismas nekelia bankroto bylos. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu įmonei keltina bankroto byla. Taip pat teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimą, kuriuo pritaria bendrovės administratoriumi skirti byloje siūlomus kandidatus. Duomenų, kad byloje siūlomos bankroto administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Teismas, įvertinęs siūlomų bankroto administratorių darbo krūvį, nurodė, kad siekiant, kad administratoriaus paskyrimas maksimaliai užtikrintų kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, iš siūlomų skirti kandidatų tinkamiausiu dėl mažesnio darbo krūvio, kuris lemia realią galimybę užtikrinti koncentruotą, ekonomišką, operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, pripažįsta UAB „Pacta Servanda“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutarties dalį, kuria UAB „Patria domi“ administratoriumi paskirta UAB „Pacta Servanda“ panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Patria domi“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Ius Positivum“. Skunde nurodo, kad teismo nutartis motyvuota vien aplinkybe, jog UAB ,,Pacta Servanda“ šiuo metu nevykdo bankroto procedūrų, negalima laikyti tinkamai pagrįsta. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus veiksmų svarbą bankroto procese, administratoriaus profesinė patirtis neabejotinai laikytina svarbia ir nepagrįstai teismo nevertinta aplinkybe. Teismo paskirtas bankroto administratorius į bankroto administratorių sąrašą įrašytas tik 2012-04-25, šiuo metu vykdo tik vieną bankroto procedūrą. Tuo tarpu ieškovo siūlomas administratorius UAB ,,Ius Positivum“ turi žymiai didesnę darbo patirtį nei teismo paskirtas bankroto administratorius. UAB ,,Ius Positivum“ šiuo metu vykdo 36 bankroto administravimo procedūras ir yra baigęs 6 bankroto administravimo procedūras. UAB ,,Ius Positivum“ dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtis taip pat žymiai didesnė nei UAB „Pacta Servanda“ dirbančių fizinių bankroto administratorių. Patyrusio ir vien dėl to garantuojančio sklandų bankroto procesą administratoriaus paskyrimo svarbą nagrinėjamu atveju lemia ir aplinkybė, kad ieškovai šiuo atveju yra viešieji juridiniai asmenys.

11Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad UAB „Pacta Servanda“ atitinka įmonės bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, duomenų, kad jos kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms byloje nėra. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratorius prioritetiškumo.

12Trečiasis asmuo UAB ,,Dizaino kryptis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pagal teismų praktiką bankroto administratoriaus patirtis administruojant įmones nėra ir negali būti lemiamu kriterijumi sprendžiant administratoriaus skyrimo klausimą, nes priešingu atveju neturintys pakankamai profesinės patirties bankroto administratoriai niekuomet jos ir neįgytų, jei bankroto procedūras būtų pavedama vykdyti tokią patirtį turintiems bankroto administratoriams, kurių profesinė patirtis tik dar labiau didėtų.

13IV. Apeliacinio teismo argumentai

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

17Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Patria domi“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pacta Servanda“, tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė, siūlantis administratoriaus UAB ,,Ius Positivum“ kandidatūrą.

19Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, tiek atsakovo paskirta, tiek apelianto siūloma skirti bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 110, prijungta byla b. l. 54), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (b. l. 111, prijungta byla b. l. 55), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (b. l. 130, prijungta byla b. l. 59), abu administratoriai sutinka administruoti atsakovą (b. l. 109, prijungta byla b. l. 51).

20Teisėjų kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Dažniausiai teismų praktikoje vertinama potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Pažymėtina, kad nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus.

21Apeliantas skunde nurodo, kad ieškovo siūlomas administratorius UAB ,,Ius Positivum“ turi žymiai didesnę darbo patirtį nei teismo paskirtas bankroto administratorius, todėl teismas atsakovo bankroto administratoriumi turėjo paskirti būtent šią kandidatūrą. Kaip minėta, parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą, atsižvelgiama į bankroto administratoriaus darbo patirtį, tačiau šis kriterijus nelaikytinas pagrindu daryti kategoriškas išvadas dėl bankroto administratoriaus tinkamumo ar netinkamumo, jis vertintinas visumoje su kitomis aplinkybėmis, reikšmingomis parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą.

22Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, skirdamas administratorių, atsižvelgia į daugelį svarbių aplinkybių, tačiau nė vienai iš jų negali būti teikiamas prioritetas. Tai, kad apelianto siūlomas kandidatas turi daugiau patirties ir yra ankščiau įregistruotas, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties, kadangi pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, nei didelė administratoriaus darbo patirtis, nei pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius, nei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2006). Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, kad skundžiama teismo nutartimi paskirtas bankroto administratorius gali būti šališkas.

23Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra objektyvaus pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

24Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai VSDFV Vilniaus skyrius ir Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į... 5. Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė... 6. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartimi kreditoriai Danske Bank... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 11. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. Trečiasis asmuo UAB ,,Dizaino kryptis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 13. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 17. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Patria... 19. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, tiek atsakovo paskirta,... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio... 21. Apeliantas skunde nurodo, kad ieškovo siūlomas administratorius UAB ,,Ius... 22. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, skirdamas administratorių,... 23. Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra... 24. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 26. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą....