Byla 2-2568/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mandėja“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mandėja“ direktoriaus S. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mandėja“ direktoriaus S. M. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mandėja“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Mandėja“, bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Baklis“. Nurodė, kad nuo 2009 m. įmonė veiklos nevykdo, 2012 m. įmonės ilgalaikis turtas sudarė 35 879 Lt, o skolos 242 693 Lt.

4Vilniaus apygardos teisme gautas UAB ,,Nemokumo sprendimai“ sutikimas administruoti UAB ,,Mandėja“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Mandėja“; įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Nemokumo sprendimai“.

7Teismas, remdamasis atsakovo pateikto 2013 m. liepos 1 d. balanso duomenimis, liudijančiais atsakovo turimą turtą ir įsipareigojimus, padarė išvadą, kad pagal pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykį atsakovas yra nemokus, todėl konstatavo bankroto bylos iškėlimo atsakovui pagrindo egzistavimą.

8Spręsdamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis (2011 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-648/2011, 2012 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-562/2012, 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1883/2012), kuriose pateiktas teismo diskrecijos teisės skirti bankrutuojančios įmonės administratorių išaiškinimas. Patikrinęs ieškovo siūlomo ir pasisiūliusio bankroto administratorių kandidatūrų atitiktį ĮBĮ nustatytiems reikalavimams, teismas konstatavo, kad abu bankroto administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus formaliuosius reikalavimus (kriterijus). Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamų duomenų teismas nustatė, kad pareiškėjo siūlomas UAB ,,Baklis“ vykdo 16 bankroto procedūrų, yra baigtos 97 bankroto procedūros, turi 3 darbuotojus; tuo tarpu UAB „Nemokumo sprendimai“ vykdo 6 bankroto procedūras, baigtų bankroto procedūrų nėra, turi 4 darbuotojus (2 darbuotojai, šiuo metu nevykdo nei vienos bankroto procedūros). Teismas konstatavo, jog abu kandidatai faktiškai yra tinkami atsakovo įmonės bankroto procedūrai administruoti. Remdamasis siekiu užtikrinti kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises, operatyvų bankroto procedūrų vykdymą bei bankroto eigos efektyvumą ir nepertraukiamumą, įvertinęs kandidatų darbo krūvius, teismas sprendė, kad efektyvesnį ir sklandesnį UAB „Mandėja“ bankroto administravimo procesą užtikrins UAB „Nemokumo sprendimai“.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį dalyje dėl administratoriaus paskyrimo panaikinti ir UAB „Mandėja“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Baklis“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Byloje nėra duomenų, kad teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra būtų pasiūlyta asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, nei asmens nurodyto ĮBĮ 5 straipsnyje, todėl nepasiūlyto kandidato paskyrimas verčia abejoti paskyrimo procedūros teisėtumu ir skaidrumu. Remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1487/2010 ir 2013 m. sausio 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-629/2013, nurodo, kad teismų praktikoje pasisakyta, jog pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatą bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Todėl teismas turėjo vertinti tik ieškovo pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą.

122. Bankroto administratoriaus patirtis turėtų būti svarbesnis kriterijus, vertinant tinkamumą administruoti UAB „Mandėja“, kurios dokumentacija dėl įvykusios buitinės avarijos buvo sunaikinta. Pagal Įmonių bankroto departamento duomenis, UAB „Baklis“ yra baigęs 117 bankroto procedūrų (ne 97, kaip nurodyta skundžiamoje nutartyje), o UAB „Nemokumo sprendimai“ baigtų bankroto procedūrų neturi. Todėl UAB „Baklis“ sugebės efektyviau ir tinkamiau administruoti UAB „Mandėja“; be to, nėra jokių objektyvių duomenų, leidžiančių abejoti apelianto siūlomo administratoriaus sąžiningumu bei gebėjimu sklandžiai ir operatyviai vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas paskiria įmonės administratorių. Apeliantas teisus, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Apeliantas remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1487/2010, kurioje nurodyta, kad bankroto administratoriaus skyrimą ir jo pareigas skyrimo procese reguliuojančios teisės normos, nors tiesiogiai ir neįtvirtina draudimo kandidatui administruoti bankrutuojančią įmonę pačiam savo iniciatyva pasiūlyti teismui savo kaip bankroto administratoriaus kandidatūrą, normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad įstatymų leidėjas turėjo ketinimą riboti subjektų, galinčių teismui siūlyti bankrutuojančios įmonės administratoriaus kandidatūrą, ratą. Vėlesnėje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuota pozicija (ji atsispindinti ir apelianto nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-629/2013), kad tik teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad įstatymas suteikia teismui bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-562/2012, 2013 m. sausio 29 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-629/2013, 2013 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2529/2013, kt.). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai svarstė tiek ieškovo (apelianto) pasiūlytą, tiek pasisiūliusio bankroto administratorių kandidatūras. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių.

17Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, teismas turi siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tačiau nei vienas iš įstatymo reikalavimus atitinkančio administratoriaus parinkimui svarbių kriterijų (pavyzdžiui, potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, baigtų bankroto procesų skaičius ir kt.) nėra absoliutus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1467/2010; 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2520/2013 ir kt.).

18Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo abiejų bankroto administratorių kandidatūras ir konstatavo, jog abu atitinka įstatymo reikalavimus, taip pat įvertino administratorių užimtumą ir patirtį. Teismas sprendė, kad efektyvesnį ir sklandesnį UAB „Mandėja“ bankroto administravimo procesą užtikrins UAB „Nemokumo sprendimai“. Nesutikimą su paskirtu administratoriumi apeliantas argumentuoja tik jo siūlomo administratoriaus UAB „Baklis“ didesne patirtimi, jokių kitų objektyvių duomenų, liudijančių teismo paskirto bankroto administratoriaus netinkamumą vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras, nenurodo. Kaip minėta, nei vienam iš svarbių administratoriaus parinkimo kriterijų negali būti teikiamas prioritetas. Todėl vien tik ta aplinkybė, kad apelianto siūlomas kandidatas turi daugiau patirties, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutarties dalį. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamą praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti panaikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011, 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1214/2011 ir kt.).

19Be to, nagrinėjamu atveju apelianto nurodoma aplinkybė, kad jo prašomas paskirti administratorius tinkamesnis administruoti atsakovą dėl to, jog įmonės dokumentacija sunaikinta, suponuoja priešingą vertinimą. Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, kad nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, teismas atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne atsakovo vadovo (ar savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada nulemta įmonės vadovo (savininko) teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi lygio (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1616/2011, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1231/2012 ir kt.).

20Nesant duomenų, galinčių kelti abejones pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus nešališkumu, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui... 4. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB ,,Nemokumo sprendimai“ sutikimas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. Teismas, remdamasis atsakovo pateikto 2013 m. liepos 1 d. balanso duomenimis,... 8. Spręsdamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas rėmėsi Lietuvos... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9... 11. 1. Byloje nėra duomenų, kad teismo paskirto bankroto administratoriaus... 12. 2. Bankroto administratoriaus patirtis turėtų būti svarbesnis kriterijus,... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 17. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar... 18. Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Be to, nagrinėjamu atveju apelianto nurodoma aplinkybė, kad jo prašomas... 20. Nesant duomenų, galinčių kelti abejones pirmosios instancijos teismo... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 22. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....