Byla 2YT-1075-1023/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant pareiškėjai O. M., jos atstovei advokatei R. M., suinteresuotam asmeniui A. L., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui E. M., suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui, suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos O. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims E. M., A. L., Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės įmonei Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja O. M. (toliau – ir pareiškėja) pareiškimu prašo paveldėjimo liudijimo išdavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo sutuoktinio V. M. mirties ( - ) priėmė jo palikimą faktiškai pradėjusi jį valdyti.

5Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjos sutuoktinis V. M.. Po pareiškėjos vyro V. M. mirties liko nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - ). Iš karto po vyro mirties į notarų biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, nes buvo įsitikinusi, kad po vyro mirties priimdama faktiškai valdyti jo turtą, įgyvendins savo kaip įpėdinės teises, be to, butas yra registruotas jos vardu. Gyveno su vyru bute, jį tvarkė, mokėjo mokesčius už elektrą, komunalinius patarnavimus. Po vyro mirties ji toliau su vaikais gyveno minėtame bute ir toliau mokėjo visus mokesčius, tvarkė buitinius reikalus, jai liko visi asmeniniai vyro daiktai, buities prietaisai.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja prašė pareiškimą tenkinti, papildomai nurodė, kad po vyro mirties ji viena toliau gyveno bute, mokėjo mokesčius, padarė remontą, įstiklino balkoną. Pareiškėjos ir vyro vaikai E. M. ir A. L. po vyro mirties jau buvo suaugę ir gyveno atskirai su savo šeimomis, jie neprieštaravo, kad ji priimtų palikimą.

7Pareiškėjos atstovė advokatė R. M. teismo posėdžio metu pareiškėjos pareiškimą palaikė, prašė tenkinti ir jį pagrindė teisiniais argumentais.

8Suinteresuotas asmuo A. L. teismo posėdžio metu ir pateiktame atsiliepime (b. l. 36-37) nurodė, kad pareiškėja yra jos motina, kuri po tėvo mirties liko gyventi bute, kurį pati išlaikydavo, mokėdavo mokesčius ir remontuodavo. Motina bute gyveno nepertraukiamai. Ji į tėvo palikimo dalį nepretenduoja. Prašė pareiškimą tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo E. M. į teismo posėdį neatvyko pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 52), jam apie teismo posėdžio datą vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai (b. l. 49). Suinteresuotas asmuo E. M. pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 36-37), kuriame prašo pareiškimą tenkinti. Nurodo, kad pareiškėja yra jo motina, kuri po tėvo V. M. mirties viena priėmė jo palikimą. Nurodė, jog jis atsisako tėvo palikimo dalies.

10Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 50). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (b. l. 29-30), kuriame nurodė, kad pareiškimui dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti nustatymo neprieštaraus, jeigu teismas nustatys, kad į bylą pateiktą pakankamai tokių faktų nustatymui reikalingų įrodymų. Bylą prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

11Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 51). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (b. l. 41-42), kuriame nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas nustatys pakankamai aplinkybių, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja O. M. priėmė palikimą faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui. Pareiškėjo pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog pareiškėjos santuoka įregistruota 1957 m. rugsėjo 1 d. (b. l. 8). 2006 m. liepos 23 d. mirė pareiškėjos sutuoktinis V. M. (b. l. 6). Paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (b. l. 12). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis mirusysis savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturėjo (b. l. 13). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis pareiškėja turi savo vardu registruoto nekilnojamojo turto – butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 14). Butas įgytas pareiškėjos santuokos metu. Pareiškėja gyvenamąją vietą deklaravo adresu ( - ) (b. l. 7). Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėja kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad ji tuoj po savo sutuoktinio V. M., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą pagal įstatymą pradėdama faktiškai jį valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes kaip įpėdinei gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

14Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus jį valdyti, būdas įtvirtintas CK 5.50 straipsnio 2 dalyje, 5.51 straipsnyje. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką priimančio palikimą įpėdinio valia įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais, kurie turi būti atliekami įstatymo nustatyta tvarka ir per įstatyme nustatytą terminą. Priimdamas palikimą faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad jis palikimą priėmė ir išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Nors tokiu atveju asmens valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą. Taigi palikimo priėmimu, pradedant faktiškai jį valdyti, paprastai suprantami aktyvūs įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės (patalpų remontas, gyvulių priežiūra, sklypo įdirbimas, mokesčių mokėjimas, patalpų išnuomojimas, buto nuomos mokesčio ėmimas iš nuomininkų, gyvenimas name ir t. t.). Ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia jo valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais, t. y. ar įpėdinis priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti, sprendžia teismas, nustatęs ir įvertinęs konkrečios situacijos aplinkybes, jų visumą – šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, kitus byloje esančius dokumentus, atsižvelgęs į turto, sudarančio palikimą, pobūdį ir įpėdinio elgesį su šiuo turtu tiek palikimo atsiradimo momentu, tiek ir po to. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. G. v. K. G., bylos Nr. 3K-3-8/2004; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. G. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-586/2007; 2008 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. O. (teisių perėmėja – A. O.) v. G. O. ir kt., bylos Nr. 3K-3-210/2008; 2011 m. spalio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. V. W. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-381/2011; 2012 m. gegužės 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. R. v. S. A., bylos Nr. 3K-3-251/2012; 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. M. v. V. V., bylos Nr. 3K-3-434/2013; kt.). Teismas pažymi, kad aplinkybę, jog įpėdinis, siekdamas priimti palikimą aptariamu būdu, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir jis pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo, turi įrodyti asmuo, reiškiantis tokį reikalavimą (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamojoje byloje pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog ji tuoj po savo sutuoktinio V. M., mirusio 2006 m. liepos 23 d., mirties priėmė jo palikimą pagal įstatymą pradėdama faktiškai jį valdyti, įrodo, tai, kad ji liko gyventi tuose pačiuose namuose, naudojosi likusiais daiktais, baldais, buitine technika, elektros bei buities prietaisais, kuriuos gyvendami santuokoje įsigijo už bendras lėšas, mokėjo komunalinius mokesčius, patvirtino į bylą pateikti įrodymai – pažymos ir mokėjimų duomenys už paslaugas (b. l. 18-22). Minėtas aplinkybes patvirtino ir suinteresuoti asmenys – pareiškėjos vaikai teismui pateiktuose atsiliepimuose bei teismo posėdyje apklausi liudytojai – D. M. ir R. M. (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Liudytoja R. M. parodė, kad dėdei mirus bute visą laiką gyveno teta, po dėdės mirties teta atliko keletą remontų. Liudytoja D. M. parodė, kad pareiškėja po sutuoktinio mirties ir toliau gyveno tame bute, viskas kas bute buvo liko pareiškėjai, tarp vaikų ginčo nėra. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų (atsiliepimo, teismo posėdyje išklausyto suinteresuoto asmens paaiškinimų) ginčo dėl palikėjo turto nėra, suinteresuoti asmenys – pareiškėjos vaikai pretenzijų dėl palikimo nereiškia (b. l. 36-37). Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, jog pareiškėja O. M. po savo sutuoktinio V. M., mirusio ( - ), mirties turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo V. M. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą, sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

15Valstybė šioje byloje patyrė 12,51 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad ši suma yra didesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, iš pareiškėjos valstybei turėtų būti priteista 15,51 Eur bylinėjimosi išlaidų, tačiau jai buvo teikiama 100 proc. apmokama valstybės garantuojama teisinė pagalba, todėl ji nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo yra atleistina (b. l. 4) (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja O. M., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą po savo sutuoktinio V. M., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), mirties pradėdama faktiškai jį valdyti.

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja O. M. (toliau – ir pareiškėja) pareiškimu prašo paveldėjimo... 5. Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjos sutuoktinis V. M..... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja prašė pareiškimą tenkinti, papildomai... 7. Pareiškėjos atstovė advokatė R. M. teismo posėdžio metu pareiškėjos... 8. Suinteresuotas asmuo A. L. teismo posėdžio metu ir pateiktame atsiliepime (b.... 9. Suinteresuotas asmuo E. M. į teismo posėdį neatvyko pateikė prašymą bylą... 10. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 11. Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 14. Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu... 15. Valstybė šioje byloje patyrė 12,51 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 17. Pareiškimą patenkinti.... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja O. M., asmens... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...