Byla B2-1374-910/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Martai Makutonovič, dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Universus.lt“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Lux item“ įgaliotam asmeniui L. B. ir suinteresuoto asmens (kreditorės) I. M. T. atstovui advokatui Povilui Gruodžiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Universus.lt“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Lux item“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

31.

4Teisme gautas bankrutavusios UAB „Universus.lt“ bankroto administratorės MB „Lux item“ prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Bankroto administratorė nurodė, kad nėra galimybės patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, nes įmonė veiklą vykdė nuo 2013 m. rugsėjo 25 d. iki 2016 m. rugsėjo 27 d., t. y. 3 metus. Bankroto administratorės teigimu, buvo patikrinti įmonės sandoriai per 3 metų įmonės veiklos laikotarpį ir nenustatyta ginčytinų sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Prašyme nurodoma, kad bankroto administratorė atliko visus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ). Bankroto administratorė pateikė teismui bankrutavusios UAB „Universus.lt“ likvidavimo aktą ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pažymą.

52.

6Kreditorė I. M. T. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose išreiškė nepritarimą bankroto administratorės prašymui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kreditorė pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 15 d. nutartimi įpareigojo bankroto administratorę patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Kreditorės manymu, vien tik abstraktus bankroto administratorės teiginys apie atliktą įmonės sandorių patikrinimą, nepateikus įrodymų, kad bankroto administratorei buvo perduota sandorių dokumentacija, negali būti vertinamas kaip pakankamas įrodymas, jog bankroto administratorė tinkamai įgyvendino teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi nustatytus įpareigojimus. Kreditorės žiniomis, bankroto administratorei nebuvo perduota įmonės sandorių dokumentacija (rašytinės sutartys), todėl, jos manymu, nėra pagrindo likviduoti įmonę, nes nėra užbaigtos visos privalomos įmonės bankroto procedūros.

73.

8Pasisakydama dėl kreditorės pateiktų rašytinių paaiškinimų, bankroto administratorė nurodė, kad, atlikusi dokumentų ir įmonės balansų analizę, nustatė, jog laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 25 d. iki 2016 m. birželio 13 d. įmonės finansinės būklės pasikeitimai vyko vykdant prekybą krosnelėmis, gautomis pagal Konsignacijos sutartį iš vienintelio prekių tiekėjo UAB „Skansen“. Visos įmonėje atliktos ūkinės operacijos neprieštarauja Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytiems apskaitiniams reikalavimams ir visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra pagrįsti apskaitos dokumentais. Patikrinus 3 metų įmonės veiklos laikotarpio dokumentus, bankroto administratorė nustatė, kad buvo sudarytas vienintelis sandoris – konsignacijos sutartis. Kitų ginčytinų sandorių, kurie būtų turėję įtakos nemokios įmonės padėties iš esmės pabloginimui ar turinčių nusikalstamų veikų požymių nenustatė.

94.

10Teismo posėdyje bankroto administratorės atstovė laikėsi pozicijos, kad yra atlikti visi ĮBĮ numatyti veiksmai ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad kitų sutarčių, išskyrus konsignacijos sutartį, administratorė nėra perėmusi. Bankroto administratorės manymu, apie sutartinius santykius su kitais asmenimis galima spręsti pagal PVM sąskaitas-faktūras, kurias patikrinus, administratorei nekilo abejonių, kad atlikti atsiskaitymai būtų neteisėti ar pažeidžiantys kitų įmonės kreditorių interesus. Nurodė, kad įmonės dokumentus perdavė ne paskutinis vadovas, bet įmonės buhalterinę apskaitą tvarkiusi buhalterė.

115.

12Teismo posėdžio metu kreditorės I. M. T. atstovas akcentavo, kad bankroto proceso metu bankroto administratorei nebuvo perduoti visi įmonės veikos dokumentai (sutartys). Pažymėjo, kad įmonės tyčinis bankrotas konstatuotas dėl to, kad su įmone susiję asmenys nesilaikė atsiskaitymo tvarkos ir susigrąžino įmonei teiktas paskolas, tačiau administratorė nedėjo pastangų, kad surastų sandorius, kuriais buvo pažeidžiamas atsiskaitymų eiliškumas. Kreditorės atstovo nuomone, byloje nėra jokių duomenų, kad administratorė būtų bandžiusi susisiekti su buvusiais įmonės vadovais, būtų siuntusi jiems korespondenciją ar ieškojusi dokumentų, todėl laikytina, kad administratorė neišnaudojo visų galimybių iš buvusių įmonės vadovų išreikalauti įmonės dokumentus.

13Prašymas atmestinas.

146.

15Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi UAB „Universus.lt“ iškelta bankroto byla. Įmonės bankroto administratore paskirta MB „Lux item“. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugsėjo 5 d. 2017 m. sausio 16 d. nutartimi nuspręsta taikyti supaprastintą bankroto procesą. 2017 m. kovo 15 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

167.

172018 m. kovo 15 d. nutartimi UAB „Universus.lt“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Ta pačia nutartimi teismas įpareigojo bankroto administratorę ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos arba nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, jeigu šie dokumentai perduoti po nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos, patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Lietuvos apeliacinio teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartį iš esmės paliko nepakeistą, tačiau pašalino nutarties motyvuojamąją dalį, kuria BUAB „Universus.lt“ bankrotas pripažintas tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

188.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. spalio 30 d., t. y. praktiškai nuo pat BUAB „Universus.lt“ įsteigimo, tarp BUAB „Universus.lt“ ir UAB „Skansen“ buvo sudaryta Konsignacijos sutartis. Pagrindinė BUAB „Universus.lt“ veikla buvo UAB „Skansen“ tiekiamų prekių (šildymo krosnelių) mažmeninė prekyba (perpardavimas). BUAB „Universus.lt“ tokio pobūdžio veiklą vykdė nuo jos įsteigimo dienos iki bankroto bylos iškėlimo, dalį gaunamų prekių parduodama internetu, kitą dalį – parduotuvėje Vilniuje, UAB „Skansen“ suteiktose patalpose. Vertindamas 2013 m. spalio 30 d. Konsignacijos sutartį, Lietuvos apeliacinio teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi konstatavo nenustatęs pagrindo spręsti, kad šis sandoris buvo ekonomiškai nenaudingas ir juo buvo tyčia siekiama privesti įmonę prie bankroto ar iš esmės pabloginti įmonės finansinę padėtį, nes iš Konsignacijos sutarties pagrindu vykdomos veiklos BUAB „Universus.lt“ gaudavo pajamas.

209.

21Iš byloje esančių periodinių tiekėjų suvestinių matyti, kad per visą veiklos laikotarpį didžiąją dalį BUAB „Universus.lt“ apyvartos (apie 90 proc.) sudarė pajamos būtent iš UAB „Skansen“ prekių pardavimo 2013 m. spalio 30 d. Konsignacijos sutarties pagrindu. Tai, kad BUAB „Universus.lt“ veikla iš esmės buvo grindžiama nurodyta Konsignacijos sutartimi, bylos nagrinėjimo metu tvirtino ir pati kreditorė I. M. T..

2210.

23Bankroto administratorės teigimu, kitų sandorių, išskyrus 2013 m. spalio 30 d. su UAB „Skansen“ sudarytą Konsignacijos sutartį, galėjusių turėti įtakos nemokios įmonės padėties iš esmės pabloginimui, patikrinus 3 metų laikotarpio, kuriuo įmonė vykdė veiklą, dokumentus, nenustatyta.

2411.

25Kreditorė I. M. T. nesutinka, kad būtų priimtas sprendimas dėl BUAB „Universus.lt“ pabaigos, teigdama, kad, jos žiniomis, bankroto administratorei nebuvo perduotos visos įmonės sudarytos rašytinės sutartys. Kreditorės manymu, byloje nėra jokių duomenų, kad administratorė būtų bandžiusi susisiekti su buvusiais įmonės vadovais, būtų siuntusi jiems korespondenciją ar ieškojusi dokumentų, todėl laikytina, kad administratorė neišnaudojo visų galimybių iš buvusių įmonės vadovų išreikalauti įmonės dokumentus, įskaitant sandorius, kuriais buvo pažeidžiamas atsiskaitymų eiliškumas.

2612.

27ĮBĮ reglamentuoja sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo sąlygas. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

2813.

29Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Tokios aplinkybės turi būti itin kruopščiai aiškinamos tais atvejais, kai kreditorius ar kreditoriai teikia argumentus dėl to, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, kad administratorius (likvidatorius) neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, kad priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012).

3014.

31Taigi bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesniu mastu) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1074-241/2017).

3215.

33Bylos duomenimis nustatyta, kad buhalterinės apskaitos dokumentus bankroto administratorei perdavė įmonės buhalterinę apskaitą tvarkiusi buhalterė. Šią aplinkybę patvirtina byloje esantis 2017 m. sausio 27 d. buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo aktas (t. 2, b. l. 81). Tačiau bankroto byloje nėra pakankamai duomenų spręsti apie kitus įmonės dokumentus, įskaitant įmonės valdymo organų sudarytas rašytines sutartis. Teismo posėdžio metu bankroto administratorė nurodė, kad kitų sutarčių, išskyrus Konsignacijos sutartį, administratorė nėra perėmusi. Administratorė taip pat nurodė, kad nežino, ar priešpaskutinis įmonės vadovas I. P. perdavė įmonės dokumentus paskutiniam įmonės vadovui G. K., ar tarp jų buvo pasirašytas dokumentų priėmimo-perdavimo aktas. Remiantis buvusio įmonės vadovo I. P. rašytiniais paaiškinimais, įmonės sutartys buvo laikomos patalpose, kuriose buvo vykdoma įmonės veikla – Vilniuje, Jasinskio g. 4. Jis taip pat nurodė nežinantis, dėl kokių priežasčių administratorei nebuvo perduoti šie dokumentai (t. 2, b. l. 127). Paskutinis įmonės vadovas G. K. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad bankroto administratorė dėl dokumentų paėmimo niekada nesikreipė (t. 2, b. l. 104).

3416.

35Jau nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartimi iš esmės palikta nepakeista, UAB „Universus.lt“ bankrotas pripažintas tyčiniu, konstatavus, kad prieš bankroto bylos iškėlimą, atsakovei turint pradelstų įsipareigojimų antros eilės kreditoriams, buvo vykdomi atsiskaitymai su trečios eilės kreditoriais, kurie iš esmės buvo susiję su įmonės veiklos organizavimu ir finansų tvarkymu. Teismų konstatuota, kad UAB „Universus.lt“ valdymo organai prieš bankroto bylos iškėlimą mažino įmonės turtą ir suvaržė kreditorių teisę gauti reikalavimo patenkinimą, žinodami, jog likusieji kreditoriai, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės jokio likvidaus turto.

3617.

37Nurodyta teismo nutartimi bankroto administratorė buvo įpareigota patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

3818.

39Išanalizavęs ir įvertinęs bylos medžiagą, teismas sutinka su kreditorės I. M. T. argumentu, kad įmonės bankrotą pripažinus tyčiniu, bankroto administratorė nedėjo pakankamai pastangų ir neišnaudojo visų galimybių, siekiant išsiaiškinti visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su įmonės dokumentų buvimu, taip pat išreikalauti iš buvusių įmonės vadovų dokumentus, įskaitant sandorius, kuriais buvo pažeidžiamas atsiskaitymų eiliškumas.

4019.

41Nors nagrinėjamos bylos specifika pasireiškia tuo, kad įmonei taikomas supaprastinas bankroto procesas, tačiau teismas, įvertinęs aplinkybes, lėmusias įmonės bankroto pripažinimą tyčiniu, taip pat tarp kreditorės I. M. T. ir bankroto administratorės kilusio ginčo pobūdį, sprendžia, kad aptariamu atveju tikslinga įpareigoti administratorę sušaukti kreditorių susirinkimą, tam, kad būtų išsiaiškinta kreditorių nuomonė – tikslinga ar ne bankroto administratorei reikšti ieškinius dėl įmonės sandorių, kuriais pažeista atsiskaitymų eiliškumas, pripažinimo negaliojančiais ar žalos atlyginimo priteisimo iš asmens, pažeidusio atsiskaitymo tvarką, taip pat nuomonė dėl įmonės pabaigos.

4220.

43Bankroto administratorė taip pat įpareigotina parengti ir pateikti teismui bei kreditoriams ataskaitą apie atliktus bankroto proceso veiksmus.

4421.

45Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nurodytina, kad teismui liko abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, todėl teismas negali priimti sprendimo dėl įmonės pabaigos.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais,

Nutarė

47atmesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Universus.lt“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Lux item“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

48Įpareigoti bankroto administratorę per 1 (vieną) mėnesį nuo šios nutarties priėmimo dienos sušaukti kreditorių susirinkimą, tam, kad būtų išsiaiškinta kreditorių nuomonė – tikslinga ar ne bankroto administratorei reikšti ieškinius dėl įmonės sandorių, kuriais pažeista atsiskaitymų eiliškumas, pripažinimo negaliojančiais ar žalos atlyginimo priteisimo iš asmens, pažeidusio atsiskaitymo tvarką, taip pat nuomonė dėl įmonės pabaigos.

49Įpareigoti bankroto administratorę per 1 (vieną) mėnesį nuo šios nutarties priėmimo dienos parengti ir pateikti teismui bei kreditoriams ataskaitą apie atliktus bankroto proceso veiksmus.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Martai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. 1.... 4. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Universus.lt“ bankroto administratorės... 5. 2.... 6. Kreditorė I. M. T. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 7. 3.... 8. Pasisakydama dėl kreditorės pateiktų rašytinių paaiškinimų, bankroto... 9. 4.... 10. Teismo posėdyje bankroto administratorės atstovė laikėsi pozicijos, kad yra... 11. 5.... 12. Teismo posėdžio metu kreditorės I. M. T. atstovas akcentavo, kad bankroto... 13. Prašymas atmestinas.... 14. 6.... 15. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi UAB... 16. 7.... 17. 2018 m. kovo 15 d. nutartimi UAB „Universus.lt“ bankrotas pripažintas... 18. 8.... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. spalio 30 d., t. y. praktiškai nuo pat... 20. 9.... 21. Iš byloje esančių periodinių tiekėjų suvestinių matyti, kad per visą... 22. 10.... 23. Bankroto administratorės teigimu, kitų sandorių, išskyrus 2013 m. spalio 30... 24. 11.... 25. Kreditorė I. M. T. nesutinka, kad būtų priimtas sprendimas dėl BUAB... 26. 12.... 27. ĮBĮ reglamentuoja sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo sąlygas. ĮBĮ... 28. 13.... 29. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 30. 14.... 31. Taigi bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti... 32. 15.... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad buhalterinės apskaitos dokumentus bankroto... 34. 16.... 35. Jau nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi, kuri... 36. 17.... 37. Nurodyta teismo nutartimi bankroto administratorė buvo įpareigota patikrinti... 38. 18.... 39. Išanalizavęs ir įvertinęs bylos medžiagą, teismas sutinka su kreditorės... 40. 19.... 41. Nors nagrinėjamos bylos specifika pasireiškia tuo, kad įmonei taikomas... 42. 20.... 43. Bankroto administratorė taip pat įpareigotina parengti ir pateikti teismui... 44. 21.... 45. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nurodytina, kad teismui liko abejonių, jog... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 47. atmesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Universus.lt“... 48. Įpareigoti bankroto administratorę per 1 (vieną) mėnesį nuo šios... 49. Įpareigoti bankroto administratorę per 1 (vieną) mėnesį nuo šios... 50. Nutartis neskundžiama....