Byla e2-27-600/2019
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „Lemis Baltic“ ir S. P. T., ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl Baigiamojo darbų priėmimo – perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, sekretoriaujant Justinai Kurklietytei, dalyvaujant ieškovės UAB „Eugvita ir KO“ atstovams direktoriui J. R. ir advokatui Ričardui Suslavičiui, atsakovės UAB „Buvis“ atstovams direktoriui E. R. ir advokatui Laurynui Didžiuliui, trečiojo asmens UAB „Lemis Baltic“ atstovei direktorei R. Ž., trečiajam asmeniui S. P. T.,

2viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Eugvita ir KO“ ieškinį atsakovei UAB „Buvis“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „Lemis Baltic“ ir S. P. T., ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl Baigiamojo darbų priėmimo – perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovės reikalavimas ir nurodomas jo faktinis pagrindas

51.

6Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 19060,33 Eur skolą, 769,28 Eur palūkanų, 8 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodo, kad šalys 2014 m. kovo 14 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. BE-V10-02/14-03-14, kurios 2.1. punktu susitarė, kad ieškovė atliks daugiabučio gyvenamojo namo, esančio P.Vileišio g. 10, Vilniuje, statybos rangos darbus pagal sutarties dokumentus ir objekto projektą ir juos perduos atsakovei, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti ieškovei sutarties kainą. 2014 m. rugpjūčio 13 d. šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. P6/BE-V10-02/14-03-14, kurio 1 dalimi susitarė dėl pakeisti 3.1.8. punktą ir susitarė dėl papildomų darbų atlikimo – stogo su išlyginamuoju sl. Įrengimo darbus; įrengti balkonų hidroizoliaciją; įrengti parapeto fasadinę pusę; atlikti parapetų ir vent. Šachtų skardinimo darbus pagal prie Papildomo susitarimo pridedamus priedus, t.y. sąmatas ir t.t.

93.

10Atlikus darbus ieškovė perdavė atsakovei pasirašyti šiuos dokumentus – 2014 m. spalio 20 d. pažymą Nr. 13 apie atliktų darbų vertę už 2014 m. spalio mėn., 2014m. spalio 20 d. atliktų darbų aktą Nr. 13 už 2014 m. spalio mėn. ir 2014 m. spalio 22 d. atliktų darbų aktą už 2014 m. spalio mėn.

114.

12Atliktų darbų aktus atsakovo direktorius E. R. priėmė ir juos pasirašė, todėl ieškovė, vadovaudamasi sutarties 11.5 p. pateikė atsakovei 2014 m. spalio 24 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 105 apmokėjimui.

135.

14Ieškovė 2014 m. lapkričio 10 d. užbaigė visus pagal sutartį numatytus atlikti darbus. Atsakovei nereikalaujant parengti ir pateikti Baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą, ieškovė pasinaudojo CK 6.694 straipsnio 4 dalimi ir vienašališkai pasirašė Baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą. Ieškovė pažymi, kad neįvykdė sutarties 12.2.4. ir 12.2.5. punktų reikalavimų pateikti banko ar kitų atsakovei priimtinų draudimo bendrovių garantinių įsipareigojimų įvykdymo garantinio arba laidavimo rašto, todėl teisę į 5 proc. dydžio sulaikytas sumas ieškovė suėjus vienerių metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo 2015 m. gruodžio 10 d. atsakovė pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą apmokėjo iš dalies, todėl ieškovė prašo priteisti likusią neapmokėtą sumą – 19060,33 Eur skolos už ieškovės atliktus pagal sutartį papildomus darbus (ieškovė atliko darbų už 697151,79 Eur, atsakovė sumokėjo iš viso 678091,46 Eur).

156.

16Ieškovė nurodo, kad atsakovė nesutinka sumokėti likusios sumos, nes, atsakovės nuomone, susitarime dėl papildomų darbų atlikimo numatyta stogo detalė buvo atlikta ne pagal stogo plano mazgų detalizacijos brėžinį, kur turėjo būti 30 mm mineralinės vatos sluoksnis, nurodant, kad buvo panaudota cementinė trauka ne pagal techninį projektą (toliau – TP). Atsižvelgdama į šią savo poziciją atsakovė 2016 m. vasario 22 d. raštu įskaitė 19060,33 Eur sumą į atsakovės tariamai patirtas išlaidas dėl ieškovės stogo darbų defektų šalinimo. Ieškovė pažymi, kad su atsakovės paskaičiuotais tariamai patirtais nuostoliais jis niekada nesutiko (ieškovei išrašyta PVM sąskaita-faktūra buvo grąžinta atsakovei 2016 m. spalio 26 d. elektroniniu laišku) ir reikalauja atsiskaityti už įvykdytus ir priimtus darbus. Taip pat pažymėjo, kad ieškovės vertinimu, iš esmės ginčo tarp šalių dėl, kad ieškovė pagal sutartį atliko visus darbus bei kad atsakovė turėjo egzistuojančią prievolę atsiskaityti su ieškove, nėra, nes tokios aplinkybės pripažįstamos pačios atsakovės 2016 m. spalio 22 d. rašte dėl191060,33 Eur sumos įskaitymo už atsakovės tariamai patirtas išlaidas dėl ieškovės stogo darbų defektų šalinimo.

177.

18Ieškovė pažymėjo, kad vadovaujantis formuojama kasacinės instancijos teismo praktika, reiškiant reikalavimą priteisti sumą, kurią atsakovė įskaitė, nereikia reikšti dar vieno, savarankiško reikalavimo dėl įskaitymo nuginčijimo, nes tai iš esmės reiškia ir pačio įskaitymo ginčijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

198.

20Ieškovė nurodo, kad šalims 2014 m. rugpjūčio 13 d. pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, buvo susitarta, kad dengiant stogą denginių šiltinamoji izoliacija bus įrengiama naudojant 230 mm storio polistireno putplasčio plokštes EPS80. Ieškovės vertinimu, darbai atlikti pagal susitarimą - ieškovė stogo įrengimo darbus atliko 2014 m. spalio mėn., atliekamų darbų atitikimą sutarties sąlygoms prižiūrėjo atsakovės paskirtas techninės priežiūros vadovas S. P. T., kuris atliktų darbų aktą 2014 m. spalio 22 d. pasirašė, kas vertintina, jog darbai atlikti nenukrypstant nuo sutarties sąlygų, po ko šį atliktų darbų aktą pasirašė ir atsakovės direktorius E. R..

219.

22Ieškovė nurodo, kad Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2014 m. lapkričio 17 d. išdavė Energetinio naudingumo sertifikatą Nr. KG-0191-0106, objektas (statinys) priduotas 2015 m. vasario 12 d. Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-00-150212-00077, jo suformuotus atskirus turtinius vienetus atsakovė pardavė tretiesiems asmenims, objektas eksploatuojamas. Nurodytos aplinkybės, ieškovės nuomone, patvirtina, kad ieškovės darbo rezultatas yra naudojamas, kas sąlygoja išvadą, kad pareiga mokėti už atliktus darbus atsirado pradėjus faktiškai naudotis darbais ir tai nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2005).

2310.

24Ieškovė reikalavimą priteisti 769,28 Eur palūkanas grindžia CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, 5 dalį. Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, galiojusi 2015 m. liepos 1 d., buvo lygi 0,05 procento, todėl palūkanų apskaičiavimui taikoma 8,05 proc. dydžio palūkanos už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 2 d. iki 2016 m. rugpjūčio 3 d.

2511.

26Dublike ieškovė nurodo, kad 2014 m. kovo 14 d. Statybos rangos sutarties 3.1.8. punktas buvo pakeistas 2014 m. rugpjūčio 13 d. papildomu susitarimu dėl papildomų darbų atlikimo ir ieškovė laikosi pozicijos, kad ieškovė savavališkai nekeitė darbo projekto stogo įrengimo sprendinių vietoj 30 mm mineralinės vatos sluoksnio įrengiant stogą panaudojus 230 mm storio polistireno putplasčio plokštes EPS80. Tokią savo poziciją ieškovė grindžia aplinkybe, kad atliekamų darbų atitikimą sutarties sąlygoms prižiūrėjo atsakovės paskirtas techninės priežiūros vadovas, kuris pasirašė 2014 m. spalio 22 d. ieškovės atliktus stogo įrengimo darbus, ir vėliau šį akrą pasirašė ir atsakovės direktorius.

2712.

28Ieškovė laikosi pozicijos, kad atsakovė nepateikė į bylą įrodymų, pagrindžiančių atsakovės teiginius dėl ieškovės atliktų darbų defektų bei patvirtinančių nukrypimą nuo sutarties sąlygų, kas pateisintų atsakovės atliktą 19060,33 Eur sumos įskaitymą.

2913.

30Ieškovė nurodo, kad net laikantis atsakovės pozicijos, kad ieškovė savavališkai pakeitė darbo projekto stogo įrengimo sprendinius ir vietoj 30 mm mineralinės vatos sluoksnio įrengiant stogą panaudojo cemento trauką, toks darbų rezultatas nėra nekokybiškas ar netinkamas naudoti. Tokią poziciją ieškovė grindžia 2016 m. kovo 22 d. V. S. išvada, kurioje nurodoma, kad objekte „Daugiabutis gyvenamas namas, esantis P.Vileišio g. 10, Vilniuje, stogo įrengimo darbai atlikti nepažeidžiant Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

3114.

32Ieškovė nurodo, kad atsakovės pateikta 2015 m. gegužės 20 d. Statybos rangos sutartis su UAB „Okrema“ nepatvirtina atsakovės nurodytų aplinkybių, kad šia sutartimi buvo susitarta ne dėl ieškovės atliktų stogo įrengimo darbų defektų šalinimo, nes sutarties 1.1. punkte nurodyta, kad rangovas savo jėgomis įsipareigoja atlikti statybos / remonto darbus pagal numatytą projektą – stogo remonto / rekonstrukcijos darbai bei perduoti darbų rezultatą užsakovui šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, t.y. neaišku, kokį stogo projektą atsakovė pateikė bendrovei „Okrema“, atlikusiai darbus pagal 2015 m. gegužės 20 d. sutartį.

3315.

34Ieškovė nesutinka su atsakovės argumentu, kad atsakovės nurodyti atliktų darbų trūkumai turėjo būti ištaisyti ir tik tada atsiranda pagrindas sudaryti ir pasirašyti Baigiamąjį aktą, nes kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad rangos sutarties nuostatos negali prieštarauti įstatymo reikalavimams, kurie nustato, kada darbų rezultatas turi būti priimtas, nors toks darbų rezultatas ir turėtų trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2010).

3516.

36Atsiliepimu į prieškieškinį ieškovė iš esmės išdėstė analogiškus argumentus, nurodytus ieškinyje bei dublike, todėl teismas jų nekartoja. Akcentavo, jog ieškovė neneigia, kad ji neįvykdė 12.2.4, 12.2.5. punktų reikalavimų, todėl pasirinko sulaikytų sumų reikalauti suėjus vienerių metų terminui. Ieškovės vertinimu, aplinkybė, kad ieškovė pasirinko sulaikytų sumų laukti vienerius metus, neturi įtakos pačiam darbų atlikimo faktui, t.y. sutartyje numatyti darbai buvo atlikti nepriklausomai nuo to, ar ieškovė būtų pateikusi garantinį ar laidavimo raštą, ar tai, kad ieškovė pasirinko, jog dalis jai mokėtinos sumos būtų sulaikyta vienerių metų laikotarpiui.

37Atsakovės atsiliepimas, priešieškiniu reiškiamas reikalavimas ir jo faktinis pagrindas

3817.

39Atsakovė su ieškiniu nesutiko – statybos darbus ieškovė baigė 2014 m. spalio mėnesį, o 2015 m. žiemos – pavasario laikotarpiu atsakovė pastebėjo darbo defektus – stogas kai kuriose vietose peršalo ir į patalpas nuo stogo ėmė rinktis kondensatas (namo patalpų lubos vietomis sušlapo). Defektai buvo pastebėti ieškovės suteiktų jos atliktų darbų garantijų metu. Atsakovė nustatė, kad stogas įrengtas ne pagal darbo projektą – ieškovė savavališkai pakeitė Darbo projekto stogo įrengimo sprendinius ir vietoje 30 mm mineralinės vatos sluoksnio įrengiant stogą panaudojo cemento trauką. Atsakovė kreipėsi į pastatą projektinę dokumentaciją rengusią UAB „Archikom“ prašydama paaiškinti patalpų lubų drėkimo priežastį ir buvo informuota, jog stogas įrengtas ne pagal projektą.

4018.

41Stogo defektus galima ištaisyti tik atlikus papildomus defektų šalinimo darbus. 2015 m. kovo 19 d. atsakovė nusiuntė ieškovei pretenziją, kuria buvo reikalaujama ištaisyti defektus iki 2015 m. balandžio 3 d., informuojant apie teisę samdytis kitus asmenis defektams taisyti. Ieškovei neištaisius stogo įrengimo darbų defektų, atsakovė 2015 m. gegužės 20 d. su UAB „Okrema“ sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. 2015/0522, kuria už 19060,33 Eur sumą rangovas ištaisė ieškovės padarytus darbų defektus.

4219.

43Atsakovė nurodo, kad ieškovė 2016 m. vasario 3 d. pareikalavo atsakovę sumokėti 26883,34 Eur sumą. Į tai atsakovė 2016 m. vasario 4 d. raštu informavo ieškovę, kad liko neištaisyti defektai ir 2016 m. vasario 22 d, pateikė ieškovei apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą PV10 Nr. 0027 19060,33 Eur sumai nurodant, kad 2016 m. vasario 22 d. pranešimu ši suma įskaitoma į atsakovės ieškovei mokėtiną 19060,33 Eur sumą ir tokiu būdu atsakovės prievolė ieškovei baigėsi vienarūšių prievolių įskaitymu. Likusią 7823,01 Eur sumą atsakovė sumokėjo ieškovei 2016 m. rugpjūčio 1 d.

4420.

45Atsakovė nesutinka su ieškovės teiginiu, kad ieškovė atliko visus sutartus darbus, nes nėra akto, kuris patvirtintų, jog ieškovė pabaigė visus darbus pagal sutartį.

4621.

47Atsakovė nesutinka su ieškovės nurodomu teiginiu, kad visus sutartyje numatytus darbus ieškovė pabaigė 2014 m. lapkričio 10 d., tačiau nesulaukusi iš atsakovės reikalavimo parengti ir pateikti baigiamąjį aktą, pasinaudojo CK 6.694 straipsnio 4 dalimi ir vienašališkai pasirašė Baigiamąjį aktą. Atsiliepime pažymima, kad sprendžiant ginčą teisme, CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatos netaikomos.

4822.

49Ieškovė nepranešė atsakovei, kad yra pasirengusi perduoti atliktų darbų rezultatą, nors vadovaujantis Sutarties 11.12. punktu, ieškovė ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki darbų pabaigos, raštu informuoja užsakovą apie darbų užbaigimą. Aplinkybė, kad ieškovė yra surašiusi baigiamąjį aktą, atsakovei tapo žinoma tik iš ieškovės 2016 m. vasario 15 d. rašto Nr. 2, o patį aktą atsakovė pamatė gavusi ieškinį. Atsakovė pažymi, kad ieškovė darbų defektus ištaisė tik 2016 m. vasarą. Atsakovės nuomone, sutartyje nebuvo numatyta privaloma sąlyga pradėti Baigiamojo akto sudarymo (pasirašymo) procedūros, todėl atsakovė ir neinicijavo Baigiamojo akto pasirašymo 2014 m. pabaigoje, o 2015 m. kovo mėnesį nustačius ieškovės darbo defektus ir jų ieškovei neištaisius iki 2016 m. vasaros pabaigos, nebuvo pagrindo sudaryti Baigiamąjį aktą.

5023.

51Atsakovė pažymėjo, kad vadovaujantis Sutarties 11.4. punktu, atsakovė turėjo teisę sulaikyti sumas sutartimi sulygtas sumas nuo kiekvienos PVM sąskaitos – faktūros, kurios grąžinamos tik pasirašius Baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą ir su sąlyga, kad išpildytos sutarties 12.2.4. ir 12.2.5. punktų sąlygos. Baigiamasis aktas nebuvo tinkamai sudarytas ir pasirašytas iki pat pilno atsiskaitymo su ieškove (2016 m. rugpjūčio 1 d.), todėl įkeistų pinigų atsakovė neprivalėjo mokėti.

5224.

53Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti, kad 2014 m. gruodžio 10 d. ieškovės vienašališkai surašytas ir pasirašytas Baigiamais darbų priėmimo – perdavimo aktas prie 2014 m. kovo 14 d. Statybos rangos sutarties Nr. BE-V10-02/14-03-14 su UAB „Buvis“ yra neteisėtas ir negalioja nuo šio akto sudarymo dienos.

5425.

55Reikalavimą dėl Baigiamojo akto pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu atsakovė grindžia sutartinių nuostatų dėl Baigiamojo akto procedūros pasirašymo nesilaikymu, t. y. tam, kad būtų galima pasirašyti Baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą, turi būti sutartyje sulygtos sąlygos – turi būti pateikiami garantiniai, laidavimo raštai (11.11., 12.2.4. punktai). Sutarties 11.3. punkte nurodyta, kad Baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą rangovas parengia ir pateikia užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakovo pareikalavimo, tik kai yra užsakovo išvados, kad darbai atlikti pilnai ir tinkamai, yra su užsakovu suderinta galutinė atsiskaitymo suma, perduotas užsakovui sutartyje nustatyta tvarka darbų frontas, pateiktas užsakovui sutarties 12.2.4. ir 12.2.5. punktuose nurodytas garantinio laikotarpio draudimo (laidavimo) raštas, tinkamai įvykdžius kitus vykdytinus įsipareigojimus pagal sutartį. Nei vienos iš nurodytos sąlygos 2014 m. gruodžio 10 d. nebuvo, todėl nebuvo pagrindo pradėti rengti Baigiamąjį aktą, atitinkamai atsakovei reikalauti iš ieškovės parengti baigiamąjį aktą.

5626.

57Atsakovė pažymi, kad Baigiamasis aktas nebuvo sudarytas dėl ieškovės kaltės, nes prieš baigiamojo akto pasirašymą ieškovė nepateikė atsakovei privalomų draudimo (laidavimo) raštų, o vėliau ieškovė laiku neištaisė savo darbų defektų. Be to, vienašališkai pasirašyto akto ieškovė atsakovei nepateikė, nepranešė apie tokio akto sudarymo aplinkybes. Ieškovės parengtas ir pasirašytas Baigiamasis aktas prieštarauja imperatyvioms Sutarties sąlygoms (11.2., 11.3. punktai).

5827.

59Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas direktorius paaiškino, kad pasirašant sutartį, stogo įrengimo darbai nebuvo įtraukti, dėl ko atsakovo prašymu buvo sudarytas papildomas susitarimas, suradus kitą įmonę stogui įrengti. Surastas rangovas pasiūlė kitą stogo įrengimo konstrukciją (kitą stogo detalę), t.y. putplasčio sluoksnis, tada betono sluoksnis, tada prilydoma stogo danga. Būtent tokiai konstrukcijai įrengti buvo atlikti darbai ir jie buvo nurodyti statybos darbų žurnaluose, atliktų darbų aktuose. Sutartis dėl stogo įrengimo su trečiuoju asmeniu nebuvo pasirašyta, nes nenorėjo atsakovas. Sutartis buvo parengta atsakovo. Mano, kad baigiamasis atliktų darbų aktas galėjo būti pasirašytas, nes 2014 m. spalio 22 buvo perduotas darbų frontas, buvo perduotas Atliktų darbų aktas už 2014 m. spalio mėn., šalių buhalteriai suderino tarpusavio atsiskaitymo klausimus. Visi darbai buvo atlikti. Pirmą pretenziją gavo po 4 mėnesių, t.y. 2015 m. kovo 19 d., su kuria nesutinka. Laikosi pozicijos, kad 2014 m. rugpjūčio 13 d. buvo susitarta dėl stogo mazgo dalies pakeitimu, nes atsakovo direktorius priėmė atliktus darbus ir pats pasirašė atliktų darbų aktuose, o dabar nurodo, kad darbai atlikti ne pagal projektą. Vertinant nurodyta aplinkybes dėl susidariusio kondensato, būtina atsižvelgti į tai, kad kondensatas yra normali pasekmė nešildomų ir nevėdinamų patalpų, ką nurodė specialistas. Pabrėžė, kad putplasčio storis didesnis nei buvo siūloma, vadinasi, panaudotos geresnės medžiagos. 2014 m. rugpjūčio 13 d. pasirašytas susitarimas dėl vatos pakeitimo į polisterolį, o stogo danga įrengta taip, kad ja būtų galima vaikščioti. Atliekami statybos darbai atsakovui buvo žinomi, tą matė ir sekė per statybos priežiūrą vykdantį asmenį, vėliau pastabų nebuvo. Pretenzijos atsirado tik 2015 m. kovo 19 d., tačiau į defektų nustatymo procesą rangovai nebuvo kviečiami. Mano, kad atsakovui nusprendus gintis aplinkybe, jog darbai atlikti nukrypstant nuo projekto, reikia spręsti, ar darbai atlikti kokybiškai.

6028.

61Ieškovės atstovas advokatas akcentavo, jog byloje ginčo dėl atliktų darbų vertės ir apimties nėra. Palaiko ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Atkreipė dėmesį į tai, kad byloje turi būti sprendžiamas klausimas, kokio rezultato tikėjosi abi šalys ir mano, kad ginčo dėl to nėra, nes atsakovas neginčija, kad darbai pagal papildomą susitarimą buvo atlikti, gautu rezultatu naudojamasi, o įrengta stogo konstrukcija neblogina pastato energetinio naudingumo rodiklių, šilumos rodiklis pasiektas, todėl ginčas eliminuotas. Mano, kad teismas turi atsižvelgti į tai, kad negalima remtis kitos šalies sutarties neįvykdymo aplinkybe, jei pati šalis priiminėjo darbus ne pagal projektą, o po to pateikė duomenis, kad šilumos rodikliai pasiekti. Atsakovo nurodyti duomenys (9,24 varža) skiriasi nuo kitų duomenų. Pažymėjo, kad energetinio naudingumo sertifikatas išduotas, pastatas 2015 m. vasario 13 d. priduotas valstybinei komisijai.

6229.

63Atsakovės atstovas direktorius paaiškino, kad jo nuomone, dėl betoninės plutos drėgmė kaupiasi ir pasirodo aukštesnių butų lubose. Mano, kad vėdinimo sistema yra susijusi su stogo įregimo konstrukcija. Baigiamojo akto nebuvo, nes nebuvo pateikta garantija, todėl Baigiamojo darbų akto nepasirašė. Papildomas susitarimas atsirado todėl, kad rangovas nebuvo susiradęs subrangovo ir nežinojo kainos. Jo nuomone, pakako minkšto stogo, o kieto stogo įrengimas tik didino stogo įrengimo kainą. Stogas buvo užbetonuotas per dieną, nesuderinus su atsakovo direktoriumi ir nebuvo suderinta su architektu D. Č.. UAB „Lemis Baltic“ buvo išsiųsta stogo broko taisymo sąmata, tačiau jie atsisakė taisyti broką, todėl taisė kitas subjektas. Paaiškino, kad technologinės kortelės UAB „Buvis“ negavo, be to, ji nereikalinga. Defektai buvo taisomi panaudojant sumas iš ieškovui priklausančios sulaikytos 5 proc. sumos.

6430.

65Atsakovės atstovas advokatas paaiškino, kad jei stogas būtų įrengtas pagal projektą, jis nebūtų drėkęs. Atsakovas nedavė sutikimo ieškovo įrengtai stogo konstrukcijai. Advokatas palaikė atsiliepime ir priešieškinyje išdėstytas aplinkybes ir argumentus ir prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

6631.

67Trečiojo asmens UAB „Lemis Baltic“ atstovė paaiškino, kad jų įmonė atliko stogo įrengimo darbus, o projektas buvo suderintas gamybinio pasitarimo, kuriame dalyvavo ji pati bei šalių atstovai - vadovai. Iš pradžių buvo siūlomi keli variantai, nes ant stogo buvo antstatas, todėl buvo pasiūlyta įrengti kietą stogą, kad būtų lengviau eksploatuoti. Projekto netikslumai yra normai praktika statybų srityje, nes statybos darbų eigoje gali kilti būtinybę koreguoti projektą. Atsiradusios drėgmės priežastis buvo ta, kad patalpos po atliktų statybos darbų nebuvo vėdinamos, o patalpose buvo likutinė drėgmė (tai naujų statinių problema, nes juos reikia šildyti, vėdinti, eksploatuoti). Darbų atlikimo metu jie pildė technologinę kortelę, kurią atidavė techninę priežiūrą vykdžiusiems asmenims. Jų pasiūlytas „kietos stogo“ variantas yra geriausias variantas nurodytu atveju. Pastabų nei iš užsakovo, nei iš techninės priežiūros nebuvo. Kas savaitę vyko pasitarimai. Stogo konstrukcija įrengta teisingai, vėdinimas vyksta per ant stogo įrengtus kaminėlius. Susidariusiam vadinamajam rasos taškui stogo viršutinis sluoksnis įtakos neturi. Pakeisti stogo įrengimo sluoksniai stogo šiluminės varžos rodiklių nesumažino. Atkreipė dėmesį į tai, kad pastatas yra aukščiausios kategorijos, t.y., jis yra sandarus, o tai reiškia, kad drėgmė negali vaikščioti, ir patalpos turi būti vėdinamos. Vėdinimo sistema su stogo įregimo sistema nėra susijusi. Pavasarį į juos buvo kreiptasi ne dėl darbų defektų taisymo, o dėl papildomų darbų atlikimo, todėl jie ir nesutiko.

6832.

69Trečiasis asmuo S. P. T. paaiškino, kad jis ginčo objekte vykdė techninę priežiūrą. Stogo įrengimo darbai buvo atliekami vasaros pabaigoje. Rangovui nepatiko projekte nurodytas stogo įrengimo variantas, todėl jis pasiūlė savo variantą. buvo žadama, kad rangovas pateiks paleistos stogo įrengimo detalės projektą, tačiau nepateikė. Jis girdėjo, kad dėl stogo konstrukcijos vyko derybos tarp užsakovo ir rangovo/-ų, tačiau dokumentų (papildomo susitarimo dėl stogo įrengimo) jam niekas nepateikė. Stogo konstrukcijoje buvo pakeitimas – vietoj kietos vatos paimtas polisterolis ir cemento sluoksnis ir įvestas šalčio tiltelis. Stogo darbai buvo atlikti labai greitai, per dvi savaites. Statybos darbų žurnalas buvo pildomas, jis už atliktus darbus jame pasirašydavo, UAB „Buvis“ taip pat dalyvaudavo apžiūrose, vykdavo savaitiniai pasitarimai, kuriuose dalyvaudavo užsakovas, rangovai ir techninis prižiūrėtojas. Už techninį projektą buvo atsakingas UAB „Buvis“.

7033.

71Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertizę atlikęs ekspertas Darius Kalibatas paaiškino, kad atlikdamas ekspertizę vertino ir papildomą susitarimą, tačiau jeigu šis susitarimas negalioja, kam tada ekspertui užduodamas klausimas iš papildomo susitarimo. Įrengtas stogas neatitinka pagrindinio projekto, nes buvo numatyta vata, o pagal faktą panaudotas polistireno putplastis. Jei vertinti pagal STR, atitinka „B“ klasės kategorijai. Kalbant apie drėgmės kaupimąsi, tai šitame sluoksnyje drėgmės neturi būti, teigti, kad cementinė trauka traukia drėgmę, negalima. Atliekant ekspertizę nustatyta, kad putų polisterolis ir garo izoliacija yra sausa, o ant smulkiagrūdžio betono yra drėgmė. Vertinant panaudotas statybines medžiagas – vatą ir putplastį, jų laidumo koeficientas panašus, medžiagiškumas iš esmės atitinka, o panaudoti kiekiai turi būti vertinami pagal statybos darbų žurnalą.

7234.

73Liudytoju apklaustas architektas D. Č. paaiškino, kad rengė visą namo renovacijos projektą. Rasos taškas reiškia šilto ir šalto oro sandūrą. Jis visada yra, tik kartais yra numatoma, kur jis gali pats pasišalinti. Suprojektuota buvo taip, kad rasos taškas galėtų pats pasišalinti. Betonas didelės drėgmės atveju nepadeda pasišalinti rasos taškui. Pagal sutartį atliko darbų autorinę priežiūrą, tačiau stogo įrengimo metu priežiūros nevykdė. Apie pasirinktą stogo mazgą sužinojo pavasarį iš p. E. R., kai prasidėjo problemos. Pripažino, kad prieš teismo posėdį bendravo su atsakovo direktoriumi, kuris davė susipažinti su dokumentais. Atliekant vertinimą, būtina vertinti visą projektą, o ne atskiras dalis.

74Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir išdėstyti teismo motyvai

7535.

76Byloje nustatyta, kad 2014 m. kovo 14 d. UAB „Buvis“ ir UAB „Eugvita ir KO“ sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. BE-V10-02/14-03-14, kuria rangovas (ieškovas) įsipareigojo objekte – daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame P. Višinskio g. 10, Vilnius, atlikti statybos rangos darbus pagal šios sutarties dokumentus, projektą, darbų dokumentus ir visą kitą šioje sutartyje aprašytą dokumentaciją (sutarties 1.1., 2.1. punktais, t. 1, b. l. 11-12). 2014 m. rugpjūčio 14 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. P6/BE-V10-02/14-03-14, kurio 1 punkte nurodyta, kad šalys susitaria keisti sutarties 3.1.8. punkte numatytų darbų sudėtį (t. 1, b. l. 23). Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. kovo 14 d. šalių pasirašytoje statybos rangos sutartyje nėra 3.1.8. punkto.

7736.

782014 m. rugpjūčio 13 d. papildomu susitarimu šalys susitarė, kad rangovas atliks papildomus darbus: stogo su išlyginamuoju sluoksnius įrengimo darbus, balkonų hidroizoliacijos įrengimo darbus, parapeto fasadinės pusės įrengimo darbus, parapetų ir ventiliacinių šachtų kepurių skardinimo darbus; antstato skardinimo darbus pagal prie papildomo susitarimo pridedamus priedus, t. y. sąmatas (t. 1, b. l. 23). Papildomo susitarimo 2.1. punktu susitarta, kad 11.4. ir 12.2.15. punktai šiam susitarimui negalioja. Papildomo susitarimo priedas Nr. 1 yra stogo įrengimo darbai, kuriame nurodyta sąmata – 180.000,00 Lt (t. 1, b. l. 24, 25-31).

7937.

80Į bylą ieškovas pateikė 2014 m. spalio 20 d. pažymą Nr. 13 apie atliktų darbų vertę už 2014 m. spalio mėn., 2014 m. spalio 20 d. atliktų darbų aktą Nr. 13 už 2014 m. spalio mėn. ir 2014 m. spalio 22 d. atliktų darbų aktą už 2014 m. spalio mėn. (t. 1, b. l. 32-36). Taip pat pateikta 2014 m. spalio 24 d. išrašyta PVM sąskaita – faktūra EK Nr. 0000105 bendrai 179 999,60 Lt (52 131,49 Eur) sumai (t. 1, b. l. 37).

8138.

82Baigiamasis darbų priėmimo – perdavimo aktas buvo parengtas 2014 m. gruodžio 10 d. ir pasirašytas rangovo su prierašu, kad pagal statybos rangos sutarties Nr. BE-V10-02/14-03-14 11.13 punktą užsakovas nepareikalavo sudaryti Baigiamąjį darbų priėmimo - perdavimo aktą, todėl rangovas aktą pasirašo vienašališkai (t. 1, b. l. 38).

8339.

842014 m. gruodžio 11 d. atsakovo UAB „Buvis“ buhalterė J. B. (MB „Sostinės auditoriai“) persiuntė ieškovui suderinimo aktą pasirašyti ir nurodo patvirtintą suderinimo aktą persiųsti jos nurodytu elektroniniu paštu (t. 1, b. l. 39, 41). 2014 m. gruodžio 31 d. šalių buhalteriai pasirašo skolų suderinimo aktą, kuriame nurodyta, kad UAB „Buvis“ skola 2014 m. gruodžio 31 d. yra 32 298,13 Eur (111 518,97 Lt), ir akte nurodoma, kad ši suma yra teisinga ir patvirtinama atsakovo buhalterės parašu (t. 1, b. l. 44).

8540.

86Ieškovo pateiktoje skolų apyvartos žiniaraštyje už 2014 m. sausio 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 2 d. nurodyta, kad skirtumas 19 060,33 Eur (t. 1, b. l. 45-46).

8741.

882015 m. kovo 19 d. ieškovui siųstoje pretenzijoje atsakovas UAB “Buvis“ nurodo, kad „...praėjusi žiema parodė, kad stogas kai kuriose vietose prašalo ir kondensato pavidalu pasirodė patalpų viduje. Tai galėjo atsitikti, jog stogo įrengimo detalė buvo atlikta ne pagal stogo plano mazgą (brėžinys Nr. PS-12-13-TP-A-12), kur turėjo būti 30 mm mineralinės vatos sluoksnis, Jūs panaudojote cementinę trauką ne pagal TP, kuri traukia šaltį, o vėliau kondensato pavidalu papuola į patalpos vidų>...“ (t. 1, b. l. 47). Šiame rašte nurodyta, kad nustatomas terminas įrengti 30 mm vatos sluoksnį pagal projektą iki 2015 m. balandžio 3 d. Ieškovas (rangovas) su šia pretenzija nesutiko ir 2015 m. balandžio 2 d. raštu informavo, jog kieto stogo su cementine trauke įrengimo variantas buvo suderintas su atsakovu (užsakovu), cementinės traukės sluoksnis negali įtakoti stogo šilumos laidumo savybių, nes iš visų pusių yra atskirtas šiltinimo medžiagomis ir niekur nesiliečia su statinio konstruktyvu, o konkrečiai buto Nr. 30 patalpos nebuvo vėdinamos bei šildomos (radiatorių termogalvos buvo laikomos nustačius „1“, kai kurie radiatoriai buvo visiškai užsukti, todėl likutinė drėgmė po statybos darbų neturėjo galimybės pasišalinti) (t. 1, b. l. 48).

8942.

902016 m. vasario 3 d. ieškovas išsiuntė atsakovui priminimą sumokėti 26 883,34 Eur skolą pagal 2014 m. lapkričio 10 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą EK Nr. 0000102 (t. 1, b. l. 49). Atsakovas nesutiko apmokėti sąskaitos ir 2016 m. vasario 22 d. raštu pranešė, jog nesutinka, jog atsiskaityti su rangovu prievolė jam atsirado 2015 m. gruodžio 10 d., nes Baigiamasis darbų aktas turi būti pasirašytas pagal sutarties nuostatas, o tai reiškia, kad užsakovui turėjo būti pateikti dokumentai, numatyti sutarties 11.13., 12.2.1., 12.2.4. punktuose, be to, 2015 m. kovo ir gegužės mėnesiais buvo taisomi darbų defektai, tačiau ne visi defektai ištaisyti, o dalį darbų defektų – stogo įrengimo, šalino pats užsakovas (UAB „Buvis“), dėl ko skola yra 7823,01 Eur (t. 1, b. l. 53). Prie 2016 m. vasario 22 d. rašto užsakovas pridėjo 2016 m. vasario pranešimą dėl skolos įskaitymo, kuriame nurodyta, kad pagal sutarties 12.2.22. punktą rangovas privalo pašalinti savo darbo defektus; visų darbo defektų rangovas nepašalino, todėl darbo defektus įrengiant stogą užsakovui teko pašalinti savo sąskaita ir tokie darbai kainavo 19 060,33 Eur; šiai dienai užsakovas yra sulaikęs 26883,34 Eur mokėjimą rangovui, todėl 19060,33 Eur sumą užsakovas įskaito padengiant užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl rangovo darbo defektų šalinimo iš UAB „Buvis“ mokėtinų 26 883,34 Eur sumos vienarūšių reikalavimų daliniam padengimui, po padaryto įskaitymo užsakovo skola rangovui yra 7823,01 Eur (t. 1, b. l. 54). Priedų, kokie konkretūs darbo defektai buvo šalinimai, kokie darbai atlikti, kiek medžiagų darbo defektų šalinimui reikėjo, koks projektas buvo parengtas darbo defektų šalinimui prie pranešimo apie įskaitymą nepridėta (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovas nesutiko su atliktu įskaitymu ir jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita – faktūra ir dokumentus grąžino užsakovui (t. 1, b. l. 55-57).

9143.

922016 m. vasario 26 d. užsakovas atsiuntė rangovui (ieškovui) pranešimą, jog siūlo susitikti 2016 m. kovo mėnesio pirmą savaitę rangovui (UAB „Eugvita ir KO“) atsiunčiant į objektą savo atstovą, kad galėtų susipažinti su atliktų darbų defektais ir apsispręsti dėl jų pašalinimo terminų ir būdų (t. 1, b. l. 58).

9344.

94Byloje kilo ginčas dėl to, kada turėjo būti parengtas ir pasirašytas Baigiamasis darbų priėmimo – perdavimo aktas ir kada užsakovui atsirado pareiga galutinai atsiskaityti su rangovu.

9545.

96Tarp šalių kilusio ginčo sprendimui taikytinos CK IV dalies XXXIII skyriaus Trečiojo skirsnio nuostatos, reglamentuojančios statybos rangą. CK 6.681 straipsnio pirmoje dalyje nurodyta, kad šalys sudaro statybos rangos sutartį, kuria susitaria dėl konkrečių statybos darbų atlikimo bei apmokėjimo už juos. Nustatyta, kad šalys 2014 m. kovo 14 d. sudarė statybos rangos sutartį, o 2014 m. rugpjūčio 13 d. pasirašė papildomą susitarimą dėl papildomų statybos darbų (stogo įrengimo darbų) atlikimo. Tarp šalių kilus ginčui dėl tarpusavio įsipareigojimų tinkamo vykdymo / nevykdymo, pirmiausia būtina vadovautis tarp šalių sudarytos sutarties nuostatomis, o šalims neaptarus atitinkamų klausimų sprendimo, vadovautis statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

9746.

98Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Sprendžiant klausimą, ar sutarties neįvykdė kuri nors šalis ir ar ji atsakinga už neįvykdymą, turi būti atsižvelgiama ir į šalių elgesį prieš ir po sutarties sudarymo: derybas dėl sutarties sudarymo, sutarties vykdymo veiksmus ir šalių tarpusavio santykių praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703/2013). Kasacinio teismo suformuotoje sutarčių aiškinimo taisykles reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėta, kad subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas ir teksto lingvistinis aiškinimas sudaro darnią sutarčių aiškinimo metodų sistemą, kuria remiantis nustatomas šalių valios turinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011).

9947.

100Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 19060,33 Eur sumos priteisimo iš atsakovo, nurodydamas, kad šio ieškinio dalykas yra skolos priteisimas už ieškovo atliktus pagal sutartį papildomus darbus. Atsakovas prašo pripažinti ieškovo vienašališkai surašytą ir pasirašytą Baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą negaliojančiu, nurodant, kad jis negalioja nuo jo sudarymo dienos.

101Dėl Baigiamojo darbų priėmimo – perdavimo akto galiojimo

10248.

1032014 m. kovo 14 d. sudarytos statybos rangos sutarties 11 punkto „Darbų priėmimas ir atsiskaitymai pagal sutartį“ 11.13. papunktyje nurodyta, kad Baigiamąjį darbų priėmimo perdavimo aktą rangovas parengia bei pateikia užsakovui tvirtinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakovo pareikalavimo, tik kai a) yra užsakovo išvados, kad darbai atlikti pilnai ir tinkamai; b) yra su užsakovui suderinta galutinė atsiskaitymo suma; c) perdavus užsakovui sutartyje nustatyta tvarka darbų frontą; d) pateikus užsakovui sutarties 12.2.4., 12.2.5. punktuose nurodytą garantinio laikotarpio draudimo (laidavimo) raštą; e) tinkamai įvykdžius kitus vykdytinus įsipareigojimus pagal sutartį. Baigiamąjį aktą užsakovas patvirtina per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

10449.

105Sutarties 11.14. papunkčiu šalys susitarė, kad jei rangovas sutartyje numatyta tvarka neparengia ir nepateikia užsakovui Baigiamojo darbų priėmimo perdavimo akto (toliau – BDPPA), užsakovas turi teisę vienašališkai pasirašyti BDPPA, pažymint, kokių sutarties sąlygų rangovas neišpildė arba išpildė netinkamai; tokiu vienašališko užsakovo BDPPA pasirašymo atveju laikoma, kad darbų kaina yra sumažinama 5 proc. ir rangovas sutinka su tokiu kainos sumažinimu.

10650.

107Analizuojant sprendimo 48-49 punktuose nurodytas ginčo šalių pasirašytos sutarties sąlygas, atkreiptinas dėmesys į tai, kad terminas, per kiek turi būti pateiktas BDPPA pasirašyti užsakovui, numatytas tik rangovui. Terminas, per kurį užsakovas turi apsispręsti ir pareikalauti BDPPA, nėra nurodytas. Rangovas BDPPA surašė ir pasirašė 2014 m. gruodžio 10 d., nes, kaip nurodo ieškovas, visus pagal sutartį numatytus darbus ieškovas užbaigė 2014 m. lapkričio 10 d. (t. 1, b. l. 38). Teisminio nagrinėjimo metu ginčo, jog, ieškovo teigimu, visi sutartyje numatyti darbai buvo baigti 2014 m. lapkričio 10 d., nekilo (LR CPK 12, 178, 187 straipsniai). Minėta, kad BDPPA aktas parengtas ir pasirašytas 2014 m. gruodžio 10 d., t. y. po mėnesio po darbų užbaigimo. Minėta, kad šalys sutartimi nenumatė termino, kuriuo užsakovui kiltų pareiga pareikalauti iš rangovo BDPPA. Šiuo atveju, teismas, analizuodamas sutarties 7.3. punkte nurodytų darbų terminus, įvertindamas šalių pateiktus įrodymus bei paaiškinimus, sąlygojančius išvadą, kad laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 24 d. (paskutinio pasirašyto atliktų darbų akto perdavimo) iki gruodžio 10 d. nebuvo nustatyta jokių atliktų ir priimtų statybos darbų trūkumų, vadovaujasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais ir sprendžia, vieno mėnesio terminas objektyviai ir pagrįstai gali būti laikomas pakankamu terminu užsakovui pareikalauti iš rangovo parengti BDPPA, atsižvelgiant į CK 6.694 straipsnio 1 dalyje užsakovui numatytą pareigą nedelsiant priimti pradėti darbų priėmimą.

10851.

109Atsakovas, prašydamas pripažinti negaliojančiu BDPPA, nurodo, kad rangovas negalėjo jo sudaryti, nes neįvykdė sutartinių nuostatų – nepateikė privalomų laidavimo (draudimo) raštų, nepranešė apie tokio akto sudarymo aplinkybes, neįvykdė 11.2., 11.3. (kad atliktų darbų aktais užsakovas priima darbus, tačiau jais užsakovas nepatvirtina darbų kokybės arba jų baigtumo, bei kad nuo kiekvienoje sąskaitoje turi būti nurodoma 5 procentais mažesnė aktuojamų darbų kaina) punktų sąlygų.

11052.

111Teisminio nagrinėjimo metu šalių pozicijos dėl BDPPA surašymo sąlygų buvimo / nebuvimo skyrėsi, todėl teismas vadovaujasi sutarties nuostatomis ir teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybės bei statybos užbaigimą reglamentuojančiais teisės aktais.

11253.

113Minėta, kad ginčo, jog sutartimi sulygti statybos rangos darbai buvo baigti 2014 m. lapkričio 10 d., nekilo, nes atsakovas šių aplinkybių teisme neginčijo; nebuvo ginčo dėl to, kad 2014 m. spalio 24 d. buvo priduoti paskutiniai užaktuoti statybos darbai, parengtos pažymos apie atliktų darbų vertę ir 2014 m. spalio 24 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra EK Nr. 0000105 52 131,49 Eur sumai (arba 179 999,60 Lt) (t. 1, b. l. 23-37). Papildomu susitarimu sulygtų papildomų darbų kaina buvo 180 000,00 Lt. Tiek pažymos apie atliktų darbų vertę, tiek atliktų darbų aktas pasirašyti atsakovo direktoriaus, pastabų nei dėl verčių, nei dėl medžiagų, nei dėl medžiagų kiekio, nei darbų defektų nenurodoma. Pastabos nenurodomos ir atliktų statybos darbų atlikimo laikotarpiu (2014 m. spalio 20-24 d. d.) statybos darbų žurnale (t. 2, b. l. 2-22). Tai sąlygoja išvadą, kad atliktų darbų priėmimo ir jų pasirašymo metu nebuvo nustatyta atliktų darbų defektų. Nors atsakovas teigia, kad Baigiamasis darbų aktas negalėjo būti pasirašytas, nes nebuvo įvykdytos sutarties 11.13. punkte numatytos sąlygos ( a) yra užsakovo išvados, kad darbai atlikti pilnai ir tinkamai; b) yra su užsakovui suderinta galutinė atsiskaitymo suma; c) perdavus užsakovui sutartyje nustatyta tvarka darbų frontą; d) pateikus užsakovui sutarties 12.2.4., 12.2.5. punktuose nurodytą garantinio laikotarpio draudimo (laidavimo) raštą; e) tinkamai įvykdžius kitus vykdytinus įsipareigojimus pagal sutartį), ginčijant aktą yra akcentuojama tik d) punkte numatyta sąlyga dėl draudimo (garantinio) rašto pateikimo, neginčijant fakto, kad darbai atlikti pilnai ir tinkamai (nėra tai pagrindžiančių rodymų, kaip to reikalaujama vadovaujantis CPK 12, 178 straipsniuose įtvirtinta įrodinėjimo pareiga), neginčijama Baigiamajame darbų akte nurodyta galutinė pagal sutartį ir papildomus susitarimus nurodyta 1 776 247,00 Lt be PVM suma; nenurodė, kokie darbai dar turėjo būti atlikti, kas sąlygotų išvadą, kad nebuvo perduotas darbų frontas ( c) dalies sąlyga); nenurodžius, kokie e) dalyje nurodyti kiti vykdytini įsipareigojimai pagal sutartį nebuvo įvykdyti 2014 m. gruodžio 10 dienai, išskyrus d) dalyje nurodytą sąlygą dėl draudimo (laidavimo) rašto pateikimo.

11454.

115Analizuojant 11.13. punkte šalių sulygtą d) sąlygą, kuria ginčo byloje remiasi atsakovas ginčydamas Baigiamąjį aktą, teismo vertinimu, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad numatyta sąlyga tiesiogiai siejama ne tik su rangovo prievole tokį raštą pateikti, bet ir su užsakovo prievole dėl galutinio atsiskaitymo su rangovu. Šalys 11.4. punktu susitarė, kad rangovui nepateikus garantinio (laidavimo) rašto, užsakovas turi teisę sulaikytas 5 procentų sumas išmokėti pasibaigus 1 metų laikotarpiui, jeigu nebuvo gauta rašytinio užsakovo defektų akto, skaičiuojant nuo baigiamojo akto pasirašymo dienos. Tokios sąlygos įvedimas sąlygoja išvadą, kad šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu rangovas nepateiks draudimo (laidavimo) rašto, užsakovas turi teisę metams sulaikyti 5 proc. dydžio sumas, nes negauna draudimo dėl civilinės atsakomybės arba banko garantinio rašto dėl apmokėjimo už paaiškėjusius defektus. Tam šalys ir numatė papildomą sąlygą, t. y. 5 proc. sulaikyta suma sumokama pasibaigus vienerių metų laikotarpiui, jeigu nebuvo gauta rašytinio užsakovo defekto akto.

11655.

117CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, arba jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti priėmimą. Įstatymų leidėjas nenurodo, kokia forma rangovas turi pranešti apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, todėl teismas sprendžia, kad kiekvienu atveju tai yra fakto klausimas. Ginčo byloje nustatyta, kad perduodant 2014 m. spalio mėnesio pabaigoje buvo perduoti paskutiniai pagal papildomą susitarimą atlikti darbai, pasirašyti atliktų darbai aktai, pažymos apie atliktų darbų vertes, ir atitinkamai priimtos rangovo išrašytos sąskaitos. Be to, statybos objekte visą laiką buvo techninę priežiūrą užsakovo pavedimu vykdantis asmuo (trečiasis asmuo S. P. T.). Be to, pats atsakovas, nesutikdamas su BDPPA, nenurodė, kokie darbai dar turėjo būti atlikti pagal sutartį ar papildomą susitarimą, dėl ko laikytina, kad jam buvo žinoma apie atliktus ir priimtus statybos darbus, nes pats vadovas pasirašė paskutinius atliktų darbų aktus, kas sąlygojo CK 6.694 straipsnio 1 dalyje užsakovui numatytos pareigos atsiradimą.

11856.

119CK 6.694 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis; įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų numatytais atvejais priimant statybos darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai. Byloje nustatyta, kad atsakovas buvo generalinis rangovas, o ieškovas subrangovas, atlikęs konkrečius statybos darbus konkrečiais etapais. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Pagrindų ar aplinkybių, kurias teismas turėtų pagrindą pripažinti pateisinamomis nepasirašyti Baigiamojo darbų priėmimo perdavimo akto teisminio nagrinėjimo metu atsakovas nenurodė, o sąlyga dėl draudimo (laidavimo) rašto nepateikimo sietina su atsiskaitymo faktu, ir šios sąlygos nebuvimas nesąlygoja Baigiamojo darbų priėmimo perdavimo akto nepasirašymo. Šioje byloje svarbia aplinkybe yra tai, jog 2015 m. vasario 12 d. ginčo objektas buvo priimtas Valstybinės statybos užbaigimo komisijos Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-00-150212-00077, kurio 7.1. punktu komisija nustatė, kad statiniai, nurodyti 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius, o 7.2. punktu komisija nustatė, kad jai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus, 7.3. punkte nurodyta, kad statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (t. 1, b. l. 163-167). Tai sąlygoja pagrįstą išvadą ir patvirtina ieškovo teiginius, kad statybos darbai atlikti tinkamai ir darbų rezultatu galima naudotis ir pastato pridavimo valstybinei komisijai metu ieškovo atliktų statybos darbų defektų nebuvo (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

12057.

121Nustatytos faktinės aplinkybės ir išdėstyti teismo motyvai sąlygoja išvadą, kad atsakovo priešinis reikalavimas dėl 2014 m. gruodžio 10 d. ieškovo parengto ir pasirašyto Baigiamojo darbų priėmimo perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu negali būti tenkinamas, todėl priešieškinis atmetamas.

122Dėl ieškovo reikalavimo priteisti skolą

12358.

124Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 19060,33 Eur sumą, kuri, atsakovo teigimu, buvo sulaikyta sutarties 11.3, 11.4 punktuose nustatyta tvarka. Ieškovo skaičiavimu, vienerių metų laikotarpis suėjo 2015 m. gruodžio 10 d. (aktas pasirašytas 2014 m. gruodžio 10 d.). Taip pat ieškovas nurodo, kad šio ieškinio dalykas yra skolos priteisimas už ieškovo atliktus pagal sutartį papildomus darbus.

12559.

126Primintina, kad papildomi darbai buvo sulygti 2014 m. rugpjūčio 13 d. papildomu susitarimu Nr. P6/BE-V10-02/14-03-14, kurio 1 punkte nurodyti papildomi darbai - stogo su išlyginamuoju sluoksnius įrengimo darbai, balkonų hidroizoliacijos įrengimo darbai, parapeto fasadinės pusės įrengimo darbai, parapetų ir ventiliacinių šachtų kepurių skardinimo darbai; antstato skardinimo darbai pagal prie papildomo susitarimo pridedamus priedus, t. y. sąmatas (t. 1, b. l. 23).

12760.

128Papildomo susitarimo 2.1. punktu susitarta, kad 11.4. ir 12.2.15. punktai šiam susitarimui negalioja. Sutarties 11.4. punkte šalys susitarė, kad rangovas apskaičiuodamas 11.3. punkto tvarka per einamąjį mėnesį atliktų darbų apimtis privalo paskaičiuoti ir nurodyti 5 procentais mažesnę aktuojamų darbų kainą, kuri yra laikoma įkeistomis sumomis užsakovui. Vadinasi, sistemiškai aiškinant 2014 m. kovo 14 d. ir 2014 m. rugpjūčio 13 d. papildomo susitarimo sąlygas dėl apmokėjimo už atliktus darbus, papildomu susitarimu sulygtų darbų apmokėjimui sutarties 11.4 ir 11.3 (į šį punktą tiesiogiai nukreipia 11.4. punktas) punktuose nurodytos sąlygos netaikomos. Tai sąlygoja išvadą, kad už ieškovo atliktus papildomus statybos darbus užsakovas turėjo atsiskaityti sutarties 11.6. punkte numatyta tvarka – užsakovo patvirtintos PVM sąskaitos faktūros apmokamos per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros patvirtinimo dienos. Ginčo, kad 2014 m. spalio 24 d. ieškovo atsakovui išrašyta PVM sąskaita faktūra EK Nr. 0000105 52 131,49 Eur sumai buvo atsakovo priimta ir pasirašyta nėra, tai patirtina ir atsakovo vadovo parašas ant sąskaitos (t. 1, b. l. 37). Sąskaitoje nurodytos sumos dydis taip pat nebuvo ginčijamas teisminio nagrinėjimo metu. Aplinkybę, kad 2014 m. spalio 24 d. sąskaitoje nurodyta suma atitinka šalių sulygtą papildomų darbų kainą, patvirtina prie papildomo susitarimo pateiktose sąmatose nurodyta bendra papildomų darbų kaina – 180 000,00 Lt (52 131,60 Eur), nors kaip paskutinio teismo posėdžio metu, pasikeitus atsakovo atstovui, pažymėjo atsakovas, papildomų darbų lokalinės sąmatos nebuvo pasirašytos, tačiau nepaneigė, kad pagal jas atlikti darbai nebuvo atlikti ir priimti, kas buvo užfiksuota ir atliktų darbų aktais, ir statybos darbų žurnaluose (CPK 12, 178, 197 straipsniai). Nustatytos faktinės aplinkybės sąlygoja išvadą, kad papildomu susitarimu sulygtus ir atliktus darbus užsakovui priėmus, pareiga už juos sumokėti atsirado 2014 m. spalio 24 d. Sumokėta turėjo būti iki 2014 m. lapkričio 8 d. (sutarties 11.6. punktas, papildomo susitarimo 2.1. punktas, CK 6.687 straipsnio 1 dalis). Aplinkybės, kad ši suma nebuvo ieškovui sumokėta, atsakovas neginčijo, tačiau nurodė, kad jo prievolė 19060,33 Eur suma baigėsi įskaitymu, užsakovui šią sumą įskaičius į ieškovo (rangovu) atžvilgiu turėtą piniginį reikalavimą tokiai pačiai sumai (CK 6.130 straipsnis).

12961.

130CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Pagal šias įstatymo nuostatas įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013). Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymui atlikti, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors, minėta, įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010, 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

13162.

132Ieškovas prašo priteisti skolą už atliktus ir priimtus statybos darbus. Atsakovas nurodo, kad jis atliko įskaitymą ir jo prievolė baigėsi. Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri, kitos šalies požiūriu, pasibaigė įskaitymu, taip pat reiškia nesutikimą su įskaitymu, todėl teismas tokiu atveju turi patikrinti, ar prievolė nėra pasibaigusi įskaitymu, t. y. ir tai, ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą, kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos (CK 6.130 straipsnio 1 dalis) ir ar laikytasi įskaitymo tvarkos (CK 6.131 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Metaloidas“ v. UAB „Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-408/2008). Atsakovas nurodo, kad įskaitymą atliko 2016 m. vasario 22 d. pranešimu, kuriame nurodė, kad pagal sutarties 12.2.22. punktą rangovas privalo pašalinti savo darbo defektus; visų darbo defektų rangovas nepašalino, todėl darbo defektus įrengiant stogą užsakovui teko pašalinti savo sąskaita; tokie darbai kainavo 19060,33 Eur; 2016 m. vasario 22 d. užsakovas yra sulaikęs 26883,34 Eur, todėl atlikus įskaitymą, užsakovo skola rangovui yra 7823,01 Eur (t. 1, b. l. 54). Prie šio pranešimo nebuvo pateikta įskaitytą sumą pagrindžiančių įrodymų – kokie konkrečiai darbai buvo atlikti su defektais, kokie nustatyti defektai, defektų šalinimo sąmatos (kiekiai, medžiagos ir pan.).

13363.

134Atsakovas pranešime apie įskaitymą nurodo, kad vadovaujasi sutarties 12.2.22 punktu, kuriame numatyta, kad rangovas per užsakovo nurodytą protingą ir (arba) technologiškai būtiną terminą šalina darbų defektus (trūkumus). Tuo tarpu pats atsakovas į bylą pateikia 2016 m. kovo 7 d. Statinio defektinį aktą, kuris pasirašytas po atsakovo atlikto įskaitymo. Be to, 2016 m. kovo 7 d. Statinio defektinio akto 1 punkte nurodyta, kad apžiūros tikslas – stogas, o grafoje „pastebėti defektai, deformacijos, degimai“ nurodyta, kad „apžiūrėtas stogas vizualiai, stogo danga izoliacija ir minkštas pagrindas po izoliacija“, tačiau kokie konkretūs stogo darbų defektai, nenurodoma.

13564.

1362016 m. gegužės 6 d. defektų šalinimo akte užsakovas nurodo, kad pagal 2016 m. kovo 7 d. defektinį aktą darbai atlikti, išskyrus 1 punktą, kurio defektų šalinimas atliktas kito rangovo UAB „Okrema“ (t. 1, b. l. 111).

13765.

138Atsakovo pateiktoje su UAB „Okrema“ 2015 m. gegužės 20 d. sudarytoje statybos rangos sutartyje nurodoma, kad rangovas įsipareigoja atlikti statybos / remonto darbus pagal numatytą projektą – stogo remonto / rekonstrukcijos darbai adresu P.Višinskio g. 10, Vilnius (t. 1, b. l. 99-102). Sutarties 2 punkte nurodyta, kad sutarties kaina 19060,33 Eur su PVM. Pateiktos sutarties priedai nurodyti du – darbų sąmata ir suderintas, patvirtintas techninis darbo projektas, kuris teismui nebuvo pateiktas (sutarties 7.4. punktas), o darbų sąmata įvardijama kaip namo stogo dangos įrengimas, tačiau ne stogo defektų taisymas, kaip nurodė atsakovas. UAB „Okrema“ statybos darbus turėjo pradėti 2015 m. gegužės 25 d. ir pabaigti 2015 m. birželio 22 d., sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad atsakovo užsakymu darbai bus pradėti rangovui gavus 50 proc. avansinį mokėjimą, kas sudarytų 9530,17 Eur (19060,33 / 2). Atsakovo pateikti mokėjimai patvirtina, kad UAB „Okrema“ 2015 m. gegužės 20 d. buvo sumokėta 7712,09 Eur suma, 2015 m. gegužės 27 d. – 4348,24 Eur suma, o 2015 m. birželio 15 d. – 7000 Eur suma, kai darbai turėjo būti baigti 2015 m. birželio 22 d. ir atsiskaitoma per 5 dienas po kiekvieno pasirašyto darbų priėmimo perdavimo akto. Duomenų, kad darbai atlikti anksčiau, nėra.

13966.

140Atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų turinio analizė ir paties atsakovo veiksmai sąlygoja išvadą, kad atsakovo atliktas įskaitymas yra neteisėtas, nes atliekant įskaitymą kitai prievolės šaliai turi būti pateikiami įskaitymo sąlygas pagrindžiantys dokumentai, priešingu atveju, įskaitymas negalioja, nes užsakovui nustačius rangovo atliktų statybos darbų trūkumus, turi būti abiejų šalių pasirašomas konkrečių statybos darbų trūkumų aktas. Toks aktas buvo sudarytas, tačiau po atlikti įskaitymo. Be to, statinio defektiniame akte nenurodyti stogo darbų trūkumai ir kaip jie turi būti šalinami. Atsakovo argumentai, jog stogo konstrukcija įrengta ne pagal projektą neturi reikšmės, nes teisminio nagrinėjimo metu konstatuota, kad atsakovui buvo žinoma, kad stogo įrengimo darbai atliekami pakeitus stogo įrengimo mazgą, vienok, stogo įrengimo darbai nebuvo stabdomi, buvo leista juos vykdyti ir jie buvo priimti. Todėl kilus teisme ginčui dėl apmokėjimo, jeigu reikalaujama priteisti suma už stogo įrengimo darbus neviršija šalių pasirašytos sąmatos ir nesąlygoja pagrįsto manymo, kad darbai galėjo būti atlikti daug pigiau, atsakovo argumentai dėl darbų atlikimo ne pagal projektą, neturi reikšmės, nes nurodytus darbus užsakovas leido atlikti, kas sąlygoja jo pritarimą, o vėliau ir priėmė (CK 6.694 straipsnis). Tai patvirtina teismo išvadą, kad atsakovo reikalavimas ieškovui 19060,33 Eu sumai 2016 m. vasario 22 d. nebuvo galiojantis, nebuvo apibrėžtas ir nebuvo vykdytinas.

14167.

142Dėl nurodyto atsakovo atliktą įskaitymą 19060,33 Eur sumai yra pagrindas pripažintu neteisėtu, kas sąlygoja išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 19060,33 Eur skolą, yra pagrįstas, įrodytas ir tenkinamas (LR CK 6.1., 6.2, 6.38, 6.189, 6.687 straipsniai). Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas ieškinyje pažymėjo, kad jo reikalavimo dalykas skolos už atliktus stogo įrengimo darbus, t.y. papildomai 2014 m. rugpjūčio 13 d. papildomu susitarimu sulygtus darbus, kurių apmokėjimui netaikoma 2014 m. kovo 14 d. pasirašytos sutarties 11.4. punkto nuostatos, ir tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kada turėjo būti pasirašytas Baigiamasis darbų priėmimo perdavimo aktas, užsakovui pareiga sumokėti už atliktus ir priimtus papildomu susitarimu sutartus darbus atsirado 11.6. punkte nustatyta tvarka (per 15 kalendorinių nuo PVM sąskaitos faktūros priėmimo).

14368.

144Teismas nepasisako dėl kiekvieno šalių argumento, nes tai nekeičia teismo padarytų išvadų tiek dėl ieškinio, tiek dėl priešieškinio, tačiau pažymi, kad atsakovas savo pozicijos, jog patyrė nuostolių dėl ieškovo atliktų stogo įrengimo darbų trūkumų šalinimo, neįrodė. To nepatvirtina ir atsakovo prašymu atlikta teismo statybos ekspertizė, taip pat sprendimo 65 punkte teismo nustatytos aplinkybes, kuriomis grindžiami atsakovo nurodomi nuostoliai 19060,33 Eur sumai, patirti, teigiant, taisant ieškovo atlikto stogo darbų trūkumus, kadangi atsakovo pateikta su UAB „Okrema“ sudaryta sutartis bei jos priedas darbų sąmata tokios išvados nepagrindžia, o suderintas, patvirtintas techninis darbo projektas teismui nebuvo pateiktas. Be to, jeigu atsakovo nurodomi stogo darbų šalinimo defektai, dėl ko atsakovas patyrė nuostolius, buvo atliekami pagal pateiktą techninį darbo projektą, ir teismui atsakovas jo neteikia, tai vertintina vadovaujantis CPK 12, 178 straipsniuose nurodyta įrodymų vertinimo taisykle. Pažymėtina tai, kad 2014 m. lapkričio 17 d. atlikus paskutinius stogo įrengimo darbus, buvo išduotas pastato (jo dalies) energetinio naudingumo sertifikatas, kas sąlygoja išvadą, kad stogo įrengimo darbai buvo atlikti kokybiškai (t. 1, b. l. 60-61). Tai sąlygoja išvadą, kad atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina stogo darbų defektų, o nenustačius defektų, negalima pripažinti, kad atsakovo argumentai dėl nuostolių patyrimo taisant stogo darbų trūkumus, yra pagrįsti.

14569.

146Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 769,28 Eur materialinių palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 2 d. iki 2016 m. rugpjūčio 3 d. (183 k. d.). Toks ieškovo reikalavimas pripažintinas pagrįstu, todėl tenkinamas vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, bei teismui konstatavus, kad užsakovui pareiga atsiskaityti už papildomu susitarimu sutartus papildomus darbus, atliktus ir priimtus 2014 m. spalio 20 d. aktu, atsirado 2014 m. lapkričio 8 d.

14770.

148Ieškovo reikalavimas dėl 8 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo tenkinamas vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, procesines palūkanas priteisiant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. rugpjūčio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

149Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

15071.

151Ieškinį tenkinus pilnai, o priešieškinį atmetus, ieškovui iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 446 Eur žyminio mokesčio ir 4936,80 Eur advokato atstovavimo išlaidų, kurios laikytinos pagrįstomis bei neviršijančiomis Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio advokatams ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių (8.2., 8.3, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 punktai). Viso priteistina 5382,80 Eur (CPK 93, 98 straipsniai).

15272.

153Ieškinį tenkinus, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisiamos teismo patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, viso 18,59 Eur (CPK 92, 96 straipsniai).

154Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96, 98, 259-270 straipsniais,

Nutarė

155Ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.

156Priteisti ieškovei UAB „Eugvita ir KO“, j. a. k. 302244223, iš atsakovės UAB „Buvis“, j. a. k. 301868579, 19060,33 Eur skolos, 769,28 Eur palūkanų, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2016 m. rugpjūčio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 5382,80 Eur bylinėjimosi išlaidų.

157Priteisti iš UAB „Buvis“, j. a. k. 301868579, į valstybės biudžetą 18,59 Eur teismo pašto išlaidų, kurios sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660, gavėju Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos, bei teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

158Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata... 2. viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. Ieškovės reikalavimas ir nurodomas jo faktinis pagrindas ... 5. 1.... 6. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 19060,33 Eur skolą, 769,28 Eur... 7. 2.... 8. Nurodo, kad šalys 2014 m. kovo 14 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr.... 9. 3.... 10. Atlikus darbus ieškovė perdavė atsakovei pasirašyti šiuos dokumentus –... 11. 4.... 12. Atliktų darbų aktus atsakovo direktorius E. R. priėmė ir juos pasirašė,... 13. 5.... 14. Ieškovė 2014 m. lapkričio 10 d. užbaigė visus pagal sutartį numatytus... 15. 6.... 16. Ieškovė nurodo, kad atsakovė nesutinka sumokėti likusios sumos, nes,... 17. 7.... 18. Ieškovė pažymėjo, kad vadovaujantis formuojama kasacinės instancijos... 19. 8.... 20. Ieškovė nurodo, kad šalims 2014 m. rugpjūčio 13 d. pasirašius papildomą... 21. 9.... 22. Ieškovė nurodo, kad Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2014 m.... 23. 10.... 24. Ieškovė reikalavimą priteisti 769,28 Eur palūkanas grindžia CK 6.37... 25. 11.... 26. Dublike ieškovė nurodo, kad 2014 m. kovo 14 d. Statybos rangos sutarties... 27. 12.... 28. Ieškovė laikosi pozicijos, kad atsakovė nepateikė į bylą įrodymų,... 29. 13.... 30. Ieškovė nurodo, kad net laikantis atsakovės pozicijos, kad ieškovė... 31. 14.... 32. Ieškovė nurodo, kad atsakovės pateikta 2015 m. gegužės 20 d. Statybos... 33. 15.... 34. Ieškovė nesutinka su atsakovės argumentu, kad atsakovės nurodyti atliktų... 35. 16.... 36. Atsiliepimu į prieškieškinį ieškovė iš esmės išdėstė analogiškus... 37. Atsakovės atsiliepimas, priešieškiniu reiškiamas reikalavimas ir jo... 38. 17.... 39. Atsakovė su ieškiniu nesutiko – statybos darbus ieškovė baigė 2014 m.... 40. 18.... 41. Stogo defektus galima ištaisyti tik atlikus papildomus defektų šalinimo... 42. 19.... 43. Atsakovė nurodo, kad ieškovė 2016 m. vasario 3 d. pareikalavo atsakovę... 44. 20.... 45. Atsakovė nesutinka su ieškovės teiginiu, kad ieškovė atliko visus sutartus... 46. 21.... 47. Atsakovė nesutinka su ieškovės nurodomu teiginiu, kad visus sutartyje... 48. 22.... 49. Ieškovė nepranešė atsakovei, kad yra pasirengusi perduoti atliktų darbų... 50. 23.... 51. Atsakovė pažymėjo, kad vadovaujantis Sutarties 11.4. punktu, atsakovė... 52. 24.... 53. Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti, kad 2014 m.... 54. 25.... 55. Reikalavimą dėl Baigiamojo akto pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu... 56. 26.... 57. Atsakovė pažymi, kad Baigiamasis aktas nebuvo sudarytas dėl ieškovės... 58. 27.... 59. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas direktorius paaiškino, kad... 60. 28.... 61. Ieškovės atstovas advokatas akcentavo, jog byloje ginčo dėl atliktų darbų... 62. 29.... 63. Atsakovės atstovas direktorius paaiškino, kad jo nuomone, dėl betoninės... 64. 30.... 65. Atsakovės atstovas advokatas paaiškino, kad jei stogas būtų įrengtas pagal... 66. 31.... 67. Trečiojo asmens UAB „Lemis Baltic“ atstovė paaiškino, kad jų įmonė... 68. 32.... 69. Trečiasis asmuo S. P. T. paaiškino, kad jis ginčo objekte vykdė techninę... 70. 33.... 71. Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertizę atlikęs ekspertas Darius... 72. 34.... 73. Liudytoju apklaustas architektas D. Č. paaiškino, kad rengė visą namo... 74. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir išdėstyti teismo motyvai... 75. 35.... 76. Byloje nustatyta, kad 2014 m. kovo 14 d. UAB „Buvis“ ir UAB „Eugvita ir... 77. 36.... 78. 2014 m. rugpjūčio 13 d. papildomu susitarimu šalys susitarė, kad rangovas... 79. 37.... 80. Į bylą ieškovas pateikė 2014 m. spalio 20 d. pažymą Nr. 13 apie atliktų... 81. 38.... 82. Baigiamasis darbų priėmimo – perdavimo aktas buvo parengtas 2014 m.... 83. 39.... 84. 2014 m. gruodžio 11 d. atsakovo UAB „Buvis“ buhalterė J. B. (MB... 85. 40.... 86. Ieškovo pateiktoje skolų apyvartos žiniaraštyje už 2014 m. sausio 1 d. –... 87. 41.... 88. 2015 m. kovo 19 d. ieškovui siųstoje pretenzijoje atsakovas UAB “Buvis“... 89. 42.... 90. 2016 m. vasario 3 d. ieškovas išsiuntė atsakovui priminimą sumokėti 26... 91. 43.... 92. 2016 m. vasario 26 d. užsakovas atsiuntė rangovui (ieškovui) pranešimą,... 93. 44.... 94. Byloje kilo ginčas dėl to, kada turėjo būti parengtas ir pasirašytas... 95. 45.... 96. Tarp šalių kilusio ginčo sprendimui taikytinos CK IV dalies XXXIII skyriaus... 97. 46.... 98. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 99. 47.... 100. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 19060,33 Eur sumos priteisimo iš... 101. Dėl Baigiamojo darbų priėmimo – perdavimo akto galiojimo... 102. 48.... 103. 2014 m. kovo 14 d. sudarytos statybos rangos sutarties 11 punkto „Darbų... 104. 49.... 105. Sutarties 11.14. papunkčiu šalys susitarė, kad jei rangovas sutartyje... 106. 50.... 107. Analizuojant sprendimo 48-49 punktuose nurodytas ginčo šalių pasirašytos... 108. 51.... 109. Atsakovas, prašydamas pripažinti negaliojančiu BDPPA, nurodo, kad rangovas... 110. 52.... 111. Teisminio nagrinėjimo metu šalių pozicijos dėl BDPPA surašymo sąlygų... 112. 53.... 113. Minėta, kad ginčo, jog sutartimi sulygti statybos rangos darbai buvo baigti... 114. 54.... 115. Analizuojant 11.13. punkte šalių sulygtą d) sąlygą, kuria ginčo byloje... 116. 55.... 117. CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad užsakovas, gavęs rangovo... 118. 56.... 119. CK 6.694 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad darbų priėmimą organizuoja ir... 120. 57.... 121. Nustatytos faktinės aplinkybės ir išdėstyti teismo motyvai sąlygoja... 122. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti skolą ... 123. 58.... 124. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 19060,33 Eur sumą, kuri, atsakovo... 125. 59.... 126. Primintina, kad papildomi darbai buvo sulygti 2014 m. rugpjūčio 13 d.... 127. 60.... 128. Papildomo susitarimo 2.1. punktu susitarta, kad 11.4. ir 12.2.15. punktai šiam... 129. 61.... 130. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 131. 62.... 132. Ieškovas prašo priteisti skolą už atliktus ir priimtus statybos darbus.... 133. 63.... 134. Atsakovas pranešime apie įskaitymą nurodo, kad vadovaujasi sutarties 12.2.22... 135. 64.... 136. 2016 m. gegužės 6 d. defektų šalinimo akte užsakovas nurodo, kad pagal... 137. 65.... 138. Atsakovo pateiktoje su UAB „Okrema“ 2015 m. gegužės 20 d. sudarytoje... 139. 66.... 140. Atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų turinio analizė ir paties atsakovo... 141. 67.... 142. Dėl nurodyto atsakovo atliktą įskaitymą 19060,33 Eur sumai yra pagrindas... 143. 68.... 144. Teismas nepasisako dėl kiekvieno šalių argumento, nes tai nekeičia teismo... 145. 69.... 146. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 769,28 Eur materialinių palūkanų,... 147. 70.... 148. Ieškovo reikalavimas dėl 8 procentų dydžio procesinių palūkanų... 149. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 150. 71.... 151. Ieškinį tenkinus pilnai, o priešieškinį atmetus, ieškovui iš atsakovo... 152. 72.... 153. Ieškinį tenkinus, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisiamos teismo... 154. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96,... 155. Ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.... 156. Priteisti ieškovei UAB „Eugvita ir KO“, j. a. k. 302244223, iš atsakovės... 157. Priteisti iš UAB „Buvis“, j. a. k. 301868579, į valstybės biudžetą... 158. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...