Byla 1A-216-327/2013
Dėl 2012 m. lapkričio 20 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo V. V. pripažintas kaltu ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 str.1 d. nuteistas laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams bausmę atliekant pataisos namuose. Iš V. V. Valstybinei ligonių kasai priteista 1689,68 Lt žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Viktoro Preikšo (kolegijos pirmininkas), Reginos Cemnolonskienės ir Algirdo Jaliniausko, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorui Tomui Danylai, nuteistajam V. V., jo gynėjui advokatui Rimantui Bučmai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. V. apeliacinį skundą dėl 2012 m. lapkričio 20 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo V. V. pripažintas kaltu ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 str.1 d. nuteistas laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams bausmę atliekant pataisos namuose. Iš V. V. Valstybinei ligonių kasai priteista 1689,68 Lt žalos atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą, išklausiusi proceso dalyvių nuomonių,

Nustatė

3V. V. pagal BK 135 str.1 d. nuteistas už tai, kad 2011-07-12, laikotarpyje nuo 15 val. iki 16 val., prie V. V. priklausančio sodo namelio, esančio ( - ), sodų bendrijoje ( - ), apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tarpusavio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su A. R. metu, tyčia kumščiu sudavė smūgį A. R. į galvą, tuo padarė nukentėjusiajam kaukolės pamato vidurinės daubos lūžimą dešinėje pereinantį į kaukolės skliautą dešinėje, kraujo išsiliejimą po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kraujo išsiliejimą po kietuoju galvos smegenų dangalu apie kairį galvos smegenų pusrutulį, galvos smegenų sukrėtimą ir tuo sukėlė nukentėjusiajam A. R. sunkų sveikatos sutrikdymą.

4Nuteistasis V. V. apeliaciniu skundu prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nuosprendį pakeisti, kaltinimą perkvalifikuoti ir paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę. Skunde nurodo, kad baudžiamojoje byloje jam nebuvo užtikrinta teisė į gynybą – procese nebuvo gynėjo, neteisingai pagal BK 135 str. 1 d. kvalifikuoti jo veiksmai. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nukentėjusysis išprovokavo konfliktinę situaciją – būdamas neblaivus pats užsimojo. Tuomet apeliantas atsakė vieninteliu smūgiu. Apeliantas su nukentėjusiuoju susitaikė, tačiau teismas to nepaminėjo ir netaikė BK 38 str. Liudytoja N. R. davė teismui melagingus parodymus. Bylos medžiaga nenustatytas nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymo mastas, nenustatyta, kad jis ilgą laiką gydėsi.

5Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, patvirtino apeliacinio skundo argumentus. Gynėjas nurodė, kad nukentėjusysis į ligoninę buvo pristatytas po kelių dienų po įvykio, nėra įrodymų, kad sveikatos sutrikdymas jam atsirado būtent nuo V. V. veiksmų. Prašo nuteistojo veiką perkvalifikuoti į sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo.

6Prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

7Nuteistojo V. V. apeliacinis skundas atmetamas.

8Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jo padaryta veika buvo uždrausta šio įstatymo, galiojusio nusikalstamos veikos padarymo metu, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką ir tik jeigu veikos padarymo metu iš jo galima buvo reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio (BK 2 str.). BK numatytos sankcijos ir atsakomybė kaltiems asmenims gali būti taikoma tik tuomet, kai surenkami duomenys, kuriais įrodoma, kad nusikalstama veika iš tikrųjų buvo padaryta ir kad tą veiką padarė baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo.

9Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 305 str. 1 d. 2 p. nuostatas teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 str. 5 d. nustatytomis taisyklėmis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra tai, kad vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

10Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 1.1. p. nustatyta, jog nuosprendis turi būti teisėtas ir pagrįstas. Nuosprendis yra teisėtas, kai priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės normų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. To paties nutarimo 3.1.8. punkte nustatyta, jog apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai tik tada, kai išnaudojus visas galimybes nepavyksta jų pašalinti.

11Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių įrodymų visumą, mano, kad nuteistojo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai, kad nuteistojo veiksmai turi būti kvalifikuojami pagal kitą BK normą, sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo, nėra teisiškai pagrįsti.

12Aplinkybė, kad nuteistasis smogė nukentėjusiajam vieną kartą, yra patvirtinta visa bylos medžiaga – nuteistojo V. V. parodymais, teismo medicinos specialisto išvada, teismo medicinos ekspertės parodymais, iš dalies nukentėjusiojo A. R. parodymais, liudytojų V. V., N. R., R. A. parodymais. Visi šie įrodymai yra aptarti ir išanalizuoti apylinkės teismo nuosprendyje. Apylinkės teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nuteistasis smogdamas į galvą, į gyvybiškai pavojingą kūno vietą, ko pasekmėje nukentėjusiajam atsitrenkus į sieną lūžo kaukolės pamatas, neabejotinai suvokė tokios savo veikos pavojingumą, suvokė, kad gali sukelti sunkias pasekmes, sunkiai sutrikdyti nukentėjusiojo sveikatą, kad gali kilti gyvybei pavojingi sužalojimai ir nors tokių pasekmių nenorėjo, tačiau sąmoningai leido joms kilti, tai yra veikė netiesiogine tyčia.

13Apylinkės teismas nuosprendyje motyvavo, dėl ko kritiškai vertina liudytojos N. R. parodymus – jie neatitinka kitų byloje objektyviai nustatytų aplinkybių. Nuteistojo kaltei dėl inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo patvirtinti pakanka kitų nuosprendyje išvardintų įrodymų.

14Apelianto gynėjas ginčija jo veikos kvalifikavimą pagal BK 135 str. 1 d. teigdamas, kad V. V. neturėjo tyčios sunkiai sutrikdyti nukentėjusiojo sveikatą, todėl ši veika turėtų būti kvalifikuojama kaip neatsargus sveikatos sutrikdymas. Šie argumentai ir nuteistojo tvirtinimas apie tai, kad nukentėjusysis užsimojo pirmas, nesuteikia pagrindo kitaip kvalifikuoti V. V. veiksmus.

15Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 135 str. 1 d. kyla tuo atveju, kai tarp kaltininko veiksmų ir padarinių yra būtinasis priežastinis ryšys, kai iš jų atsirandantys padariniai yra dėsningi ir iš anksto numatomi. Tarp nuteistojo ir nukentėjusiojo girtavimo pasekmėje kilo abipusis konfliktas. Pagal nustatytas aplinkybes tarp V. V. veiksmo – stipraus smūgio nukentėjusiajam į galvą – ir nukentėjusiojo sveikatos sutrikimo yra tiesioginis būtinasis priežastinis ryšys. Apylinkės teismas nustatė, kad nukentėjusysis po V. V. smūgio patyrė sveikatos sutrikimą sukėlusį sužalojimą atsitrenkęs į kietą paviršių – sieną. Ši aplinkybė nepaneigia priežastinio ryšio. Teismų praktikoje būtinasis priežastinis ryšis nustatomas atsižvelgiant į tai, ar kaltininko veika buvo būtina sąlyga padariniams atsirasti, ar be jos šie neatsirastų, ar atsiradę padariniai buvo dėsningas veikos rezultatas. Akivaizdu, kad jeigu V. V. nebūtų sudavęs A. R. stipraus smūgio į galvą, šis nebūtų patyręs galvos traumos, nuo kurios vėliau kilo sveikatos sutrikimas. Sužalojimą sukėlęs atsitrenkimas į kietą paviršių buvo tarpinė, tačiau dėsninga grandis tarp tyčinio stipraus smūgio į galvą ir nukentėjusiojo sveikatos sutrikimo. Šioje byloje nenustatyta jokių aplinkybių, kad tarp nuteistojo veiksmų suduodant smūgį ir atsiradusių padarinių būtų įsiterpęs koks nors kitas veiksnys, kuris būtų turėjęs įtakos nukentėjusiojo sveikatos sutrikimui, tai yra paneigiančių būtinojo priežastinio ryšio buvimą.

16Baudžiamoji atsakomybė už sunkų sveikatos sutrikdymą pagal BK 135 str. 1 d. kyla tada, kai sveikata sutrikdoma veikiant tiesiogine ar netiesiogine tyčia. Sveikatos sutrikdymas yra padarytas netiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, kad jis savo veika kėsinasi į kito asmens sveikatą, numatė, kad gali ją sutrikdyti, ir nors ir nenorėjo tokio sutrikdymo, sąmoningai leido tokiems padariniams atsirasti.

17Pagal susiformavusią teismų praktiką apie kaltininko tyčios turinį teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankius, būdą, sužalojimų kiekį, jų pobūdį, vietą, nusikalstamų veiksmų intensyvumą ir jų nutraukimo priežastis, kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, elgesį įvykio metu, taip pat prieš nusikaltimą ir po jo padarymo ir kt. Apylinkės teismas padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad tyčia stipriai smogdamas kumščiu nukentėjusiajam į galvą, V. V. suvokė, jog kelia pavojų šio sveikatai, numatė (privalėjo numatyti), kad jis gali patirti sunkų sveikatos sutrikdymą, ir nors nenorėjo tokių padarinių, tačiau sąmoningai leido jiems atsirasti. Todėl teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, teisingai nustatė tyčinę V. V. kaltę padarius sunkų A. R. sveikatos surikdymą, pagrįstai vertino juos kaip padarytus netiesiogine tyčia (BK 15 str. 3 d.), pagal kilusias pasekmes, ir teisingai veiką kvalifikavo pagal BK 135 str. 1 d. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad galva yra gyvybei svarbi ir labiausiai pažeidžiama žmogaus kūno dalis bei normalaus protinio išsivystymo žmogus negali nesuvokti, jog suduodamas smūgį kitam žmogui į galvą, daro veiką, keliančią pavojų kito žmogaus sveikatai ir gyvybei. Tai suvokdamas, kaltininkas numato (privalo numatyti), kad nuo tokio smūgio nukentėjusiajam gali būti padaryti sveikatos sužalojimai (kasacinės nutartys Nr. 2K-237/2005, 2K-469/2007, 2K-281/2008, 2K-302/2010). Pažymėtina ir tai, kad tyčinės kaltės konstatavimas nagrinėjamoje byloje ir teismo pateikti argumentai dėl šios veikos kvalifikavimo atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką analogiškose bylose, kai faktinės aplinkybės yra labai panašios (kasacinės nutartys Nr. 2K-629/2007, 2K-109/2009, 2K-342/2009, 2K-446/2010, 2K-22/2013).

18Baudžiamoji atsakomybė už sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo pagal BK 137 str. kyla esant nusikalstamam pasitikėjimui ar nusikalstamam nerūpestingumui. Nuteistojo V. V. veiką vertinti kaip neatsargią nėra pagrindo, nes jis suvokė savo veiksmų pavojingumą, numatė, kad gali atsirasti BK numatyti padariniai, ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido šiems atsirasti. Taigi V. V. nusikalstamą veiką perkvalifikuoti į BK 137 str. 1 d. nėra teisinio pagrindo.

19Apeliacinio skundo argumentas, kad nėra nustatytas nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymo mastas, kad nėra nustatytas nukentėjusiojo ilgalaikis gydymas, yra visiškai nepagrįstas. A. R. sveikatos sutrikdymo mastas ir sužalojimo susidarymo mechanizmas nustatytas specialisto išvada ir teismo medicinos ekspertės paaiškinimais teismo posėdyje. Šie įrodymai aptarti apylinkės teismo nuosprendyje. Sužalojimo sunkumo laipsnį apsprendė nukentėjusiojo kaukolės lūžimas, o ne jo gydymo trukmė, todėl šį apeliacinio skundo argumentą apeliacinės instancijos teismas atmeta.

20Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal nustatytas bylos aplinkybes baudžiamasis įstatymas – BK 135 str. 1 d. – V. V. nusikalstamai veikai pritaikytas tinkamai.

21Apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, kad bylos teisminio nagrinėjimo metu buvo pažeista jo teisė turėti gynėją, nėra pagrįsta. Ikiteisminio tyrimo metu gynėjas V. V. buvo paskirtas BPK 51 str. 2 d. pagrindu – dėl to kad įtariamas sunkaus nusikaltimo padarymu ir kad gali būti sprendžiamas klausimas dėl suėmimo paskyrimo (b. l. 39). Ikiteisminio tyrimo ir bylos teisminio nagrinėjimo metu V. V. suimtas nebuvo. Baudžiamojo proceso įstatyme įtvirtintas imperatyvas užtikrinti kaltinamojo teisę turėti gynėją esant BPK 51 str. 1 d. numatytoms sąlygoms, pažeistas nebuvo, nes nebuvo šioje normoje numatytų sąlygų būtinam gynėjo dalyvavimui nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme. Iš bylos medžiagos matyti, jog V. V. bylos proceso metu pageidavimo dėl gynėjo dalyvavimo nepateikė, teismo posėdžio metu gynėjo teisiamasis atsisakė (b. l. 110). Apeliacinėje instancijoje ši nuteistojo teisė buvo užtikrinta. Todėl kolegija sprendžia, kad apelianto teiginiai dėl teisės turėti gynėją pažeidimo yra abstraktūs, ši nuteistojo teisė nei formaliai, nei realiai nebuvo pažeista.

22Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad jis dėl padaryto nusikaltimo labai gailisi, susitaikė su nukentėjusiuoju, jo atsiprašė, pirmosios instancijos teismo nuosprendyje yra įvertintos nustatant bausmės dydį, kurią apylinkės teismas mažino iki artimesnės minimaliai, todėl teisėjų kolegijos nuomone, dar kartą į jas atsižvelgti bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nėra teisinio pagrindo.

23Teisėjų kolegija nenustatė, kad byloje ikiteisminio tyrimo ir jos teisminio nagrinėjimo metu buvo padaryti esminiai BPK pažeidimai, kuriais būtų suvaržytos įstatymų garantuotos nuteistojo teisės ir kurie būtų sukliudę teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą.

24Kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas tinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir priėmė pagrįstą bei teisėtą apkaltinamąjį nuosprendį, kuriame išvadas dėl nuteistojo kaltės, bausmės rūšies ir jos dydžio pagrindė bylos duomenimis ir reikiamai motyvavo, todėl nuosprendis paliekamas galioti nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

26nuteistojo V. V. apeliacinį skundą atmesti.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, išklausiusi proceso dalyvių nuomonių,... 3. V. V. pagal BK 135 str.1 d. nuteistas už tai, kad 2011-07-12, laikotarpyje nuo... 4. Nuteistasis V. V. apeliaciniu skundu prašo Jonavos rajono apylinkės teismo... 5. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį... 6. Prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.... 7. Nuteistojo V. V. apeliacinis skundas atmetamas.... 8. Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei... 9. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 305... 10. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų senato 2003 m. birželio 20 d.... 11. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių įrodymų visumą, mano, kad... 12. Aplinkybė, kad nuteistasis smogė nukentėjusiajam vieną kartą, yra... 13. Apylinkės teismas nuosprendyje motyvavo, dėl ko kritiškai vertina liudytojos... 14. Apelianto gynėjas ginčija jo veikos kvalifikavimą pagal BK 135 str. 1 d.... 15. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 135 str. 1 d. kyla tuo atveju, kai tarp... 16. Baudžiamoji atsakomybė už sunkų sveikatos sutrikdymą pagal BK 135 str. 1... 17. Pagal susiformavusią teismų praktiką apie kaltininko tyčios turinį teismas... 18. Baudžiamoji atsakomybė už sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo... 19. Apeliacinio skundo argumentas, kad nėra nustatytas nukentėjusiojo sveikatos... 20. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal... 21. Apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, kad bylos teisminio nagrinėjimo metu... 22. Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad jis dėl padaryto nusikaltimo... 23. Teisėjų kolegija nenustatė, kad byloje ikiteisminio tyrimo ir jos teisminio... 24. Kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas tinkamai vertino byloje surinktus... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.... 26. nuteistojo V. V. apeliacinį skundą atmesti....