Byla 2K-629/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Benedikto Stakausko, Vytauto Piesliako ir pranešėjo Valerijaus Čiučiulkos, sekretoriaujant R. Bartulienei, dalyvaujant prokurorui D. Stankevičiui, gynėjui advokatui J. Burneikiui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. B. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nuosprendžio, kuriuo E. B. nuteistas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu devyneriems metams, pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams; pagal BK 140 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, pagal BK 233 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1, 2 punktais, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas devyneriems metams.

2Iš E. B. priteista B. L. 2 684, 07 Lt turtinei žalai atlyginti, 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 1000 Lt išlaidoms už advokato paslaugas teisme atlyginti.

3Skundžiamas ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 9 d. nuosprendis, kuriuo: Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 6 d. nuosprendžio dalis dėl E. B. pripažinimo kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje, panaikinta ir ši bylos dalis nutraukta, nesant nukentėjusiojo E. N. skundo ar jo teisėto atstovo pareiškimo; nuosprendžio dalis dėl E. B. pripažinimo kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 233 straipsnio 1 dalyje, panaikinta ir šioje dalyje priimtas naujas nuosprendis – E. B. dėl kaltinimo pagal BK 233 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių; nuosprendžio dalis dėl bausmių subendrinimo pakeista ir vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, bausmės, paskirtos pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir BK 284 straipsnio 1 dalį, subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas devyneriems metams.

4Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir L. B., tačiau ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neapskųsta.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo E. B. gynėjo, prašiusio jo ginamojo kasacinį skundą tenkinti, prokuroro, prašiusio nuteistojo E. B. kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

6Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nuosprendžiu E. B. nuteistas už tai, kad 2005 m. liepos 9 d., apie 19 val. 22 min., Pašaltuonio kaime, Eržvilko seniūnijoje, Jurbarko rajone, prie įėjimo į Z. Š. IĮ priklausančią parduotuvę, t.y. viešoje vietoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia, be jokios priežasties, t.y. dėl chuliganiškų paskatų, vieną kartą koja spyrė A. L. į smakrą, padarydamas apatinio žandikaulio kairės pusės lūžimą. Nuo smūgio į smakrą A. L. virto su pagreitėjimu aukštielninkas, pakaušiu atsitrenkdamas į betoninį grindinį. Dėl to gavosi galvos trauma ir A. L. mirė nuo potrauminio kraujo išsiliejimo po kietuoju galvos smegenų dangalu ir į šoninius galvos smegenų skilvelius. Taip E. B. dėl chuliganiškų paskatų tyčia nužudė A. L..

7Be to, E. B. nuteistas už tai, kad tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, Z. Š. IĮ priklausančioje parduotuvėje, t.y. viešoje vietoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, be jokios priežasties, koja spyrė vieną kartą E. N. į kairįjį žandikaulį, tuo sukeldamas pastarajam fizinį skausmą, t. y. įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

8Kasaciniu skundu nuteistasis E. B. prašo skundžiamus teismų sprendimus pakeisti: perkvalifikuoti jo nusikalstamą veiką iš BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punkto į BK 129 straipsnio 1 dalį, sumažinti paskirtą laisvės atėmimo bausmę bei sumažinti priteistos neturtinės žalos dydį. Kasatorius skunde teigia, kad teismas netinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, padarė prieštaringas, nenuoseklias ir nelogiškas išvadas, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą ir paskyrė aiškiai per griežtą bausmę. Nuteistojo nuomone, tam, kad jo nusikalstamą veiką būtų buvę galima kvalifikuoti pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punktą, turėjo būti nustatyta, kad jis veikė iš chuliganiškų paskatų, tačiau, anot kasatoriaus, tokių paskatų jo veikoje nebuvo. Kasatorius skunde nurodo, kad jis nukentėjusįjį užsipuolė ne iš karto. Nuteistasis E. B. tvirtina, kad tik po konflikto parduotuvėje, išėjus į lauką ir vėl kilus konfliktui, jis sudavė smūgius A. L., nenumatydamas pasekmių ir nesiekdamas nukentėjusiojo mirties. Kasatorius mano, kad chuliganiškų paskatų nebuvimą patvirtina liudytojų J. V. ir A. L. parodymai. Kasatoriaus nuomone, chuliganiškos paskatos pasireiškia agresija, nukentėjusiojo užpuolimu ir jo nužudymu nesant tarpusavio konflikto. Be to, nuteistasis skunde nurodo, kad jis pripažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai dėl to gailisi, davė nuoseklius parodymus bei padėjo išaiškinti nusikaltimo aplinkybes. Nuteistojo nuomone, vadovaudamasis BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktu teismas turėjo pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimo Nr. 46 6 punkto nuostatomis kasatorius teigia, kad jo nusikalstama veika yra padaryta netiesiogine tyčia (BK 15 straipsnio 3 dalis). Nuteistojo nuomone, aiškiai per griežta bausmė jam paskirta tinkamai neįvertinus šių aplinkybių: jis nebaustas administracine tvarka; yra jauno amžiaus; charakterizuojamas teigiamai; turi mažametį sūnų; veika padaryta netiesiogine tyčia. Neturtinės žalos dydis, anot nuteistojo, turi būti nustatomas vadovaujantis CK 6.250 straipsnio nuostatomis, o taip pat sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Nuteistasis mano, kad iš jo priteistos neturtinės žalos dydis mažintinas atsižvelgiant į jo turtinę padėtį, į tai, kad jis yra jauno amžiaus, augina mažametį sūnų, neturi jam priklausančio turto, kad atlikęs laisvės atėmimo bausmę turės siekti mokslų, kurie yra mokami.

9Nuteistojo E. B. kasacinis skundas atmestinas.

10Dėl BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punkto taikymo

11Byloje nustatyta, kad E. B. ir A. L. iki šioje byloje ištirto įvykio nebuvo pažįstami, 2005 m. liepos 9 d. Z. Š. parduotuvėje jie susitiko atsitiktinai. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio E. B. viešoje vietoje, šiurkščiai pažeisdamas viešąją tvarką, be jokios dingsties ir priežasties, tik pamatęs nukentėjusįjį A. L., nieko nepasakęs spyrė jam ir taip jį mirtinai sužalojo. Todėl kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagal nustatytas aplinkybes nuteistojo E. B. nusikalstama veika pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punktą kaip tyčinis nužudymas dėl chuliganiškų paskatų kvalifikuota tinkamai. Prašymą perkvalifikuoti jo nusikalstamą veiką (A. L. nužudymą) nuteistasis E. B. grindžia teismo nustatytų aplinkybių neigimu, kartu pateikiant savą įvykio versiją. Teismo nustatytų aplinkybių neigimas nėra bylos nagrinėjimo kasacine tvarka dalykas, nes BPK 376 straipsnio 1 dalis nustato, kad kasacinės instancijos teismas patikrina apskųstus nuosprendžius (nutartis) tik teisės taikymo aspektu. Todėl kasacinio skundo teiginiai, jog kasatoriaus pateikiamą versiją patvirtina kai kurių liudytojų parodymai bei kiti įrodymai, paliekami nenagrinėti.

12Dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo ir dėl E. B. paskirtos bausmės dydžio

13Kasatorius skunde teigia, kad aptariamos BK normos teismas jam netaikė nepagrįstai, nes jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Šis kasatoriaus teiginys prieštarauja bylos medžiagai, nes iš E. B. parodymų turinio matyti, kad jis pripažino tik patį faktą, kad jis smogė A. L., tačiau savo parodymais stengėsi paneigti kai kurias kitas jo nusikalstamos veikos teisiniam įvertinimui esminės reikšmės turinčias aplinkybes, siekdamas sumažinti savo kaltę. Būtent, stengėsi paneigti faktą, jog jis smogė A. L. be jokios priežasties, teigdamas, kad smogė jų tarpusavio konflikto metu, kad prieš tai jam buvo smogęs A. L.. Todėl teismas pagrįstai tokių parodymų nepripažino BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, t. y. aptariamos BK normos kasatoriui netaikė pagrįstai. Kasacinio skundo argumentai apie tai, kad kasatoriui paskirta bausmė yra aiškiai per griežta, paliekami nenagrinėti, nes tuo pagrindu, kad bausmė paskirta neteisingai, nuosprendis gali būti apskųstas tik apeliacine tvarka (BPK 328 straipsnio 2 punktas). Kasacinės instancijos teismas įstatymo įgaliotas patikrinti bylą tik teisės taikymo aspektu.

14Dėl neturtinės žalos dydžio

15Skundžiamo pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad į nuteistojo E. B. kasaciniame skunde nurodytas aplinkybes (į jo turtinę padėtį, į tai, kad jis yra jauno amžiaus ir kt.), nustatydamas B. L. priteistinos neturtinės žalos dydį teismas atsižvelgė. Pažymėtina, kad su ieškovės nurodytu jai padarytos neturtinės žalos dydžiu E. B. pirmosios instancijos teisme sutiko, o tvirtinti, kad tas dydis yra per didelis, jis pradėjo tik savo apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismas išsamiai šį nuteistojo E. B. teiginį išanalizavo ir padarė bylos medžiagą atitinkančią išvadą, kad teismo nustatytas neturtinės žalos dydis nėra per didelis, kad jis atitinka sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijus. Aptartos aplinkybės patvirtina, kad neturtinės žalos dydis buvo nustatytas, laikantis CK 6.250 straipsnio reikalavimų, t. y. tą įstatymą taikant tinkamai. Kasacinės instancijos teismas neturi pagrindo jį mažinti, nes kasacinės instancijos teismas įstatymo yra įgaliotas tikrinti tik teisės taikymo tinkamumą.

16Iš to, kas išdėstyta, išplaukia, kad keisti skundžiamus teismų sprendimus dėl nuteistojo E. B. kasaciniame skunde nurodytų motyvų nėra pagrindo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Nuteistojo E. B. kasacinį skundą atmesti.