Byla e2-763-464/2015
Dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ortopedijos paslaugų klinika“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ortopedijos projektai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-6703-392/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ortopedijos projektai“ ieškinį atsakovui E. V. dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ortopedijos paslaugų klinika“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ortopedijos projektai“ per EPP kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo E. V. 125 000 Lt dydžio sutartines netesybas. Nurodė, kad 2006-03-14 tarp UAB „Ortopedijos projektai“ ir E. V. buvo sudaryta darbo sutartis, o 2011-02-21 pasirašytas susitarimas dėl konfidencialumo ir neviliojimo. Susitarimu atsakovas įsipareigojo saugoti, nenaudoti ir neatskleisti ieškovo konfidencialios informacijos bei nevilioti ieškovo darbuotojų ir (ar) klientų tiek darbo santykių su ieškovu metu, tiek po jų pasibaigimo. 2013-02-28 ieškovas ir atsakovas darbo santykius nutraukė. Ieškovui sužinojus, jog atsakovas galimai pažeidė susitarimą ir atskleidė tretiesiems asmenims UAB „Ortopedijos projektai“ komercinę informaciją, tris kartus žodžiu įspėjo atsakovą, kad šis nutrauktų neteisėtus veiksmus. Tačiau atsakovas atsisakė nutraukti susitarimą pažeidžiančius veiksmus. 2014-10-15 atsakovui buvo įteikta pretenzija dėl komercinės paslapties atskleidimo ir klientų viliojimo, kurioje nurodyta nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, sumokėti 1 125 000 Lt dydžio baudą už susitarime įtvirtintų įsipareigojimų pažeidimą. Atsakovas ieškovo reikalaujamų sutartinių netesybų nesumokėjo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atkleidė informaciją apie 10 ieškovo klientų, o susitarime numatytos 25 000 Lt dydžio sutartinės netesybos baudos forma už kiekvieną atskirą susitarimo pažeidimo atvejį, iš atsakovo priteistina bendra 125 000 Lt suma.

5Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti už 125 000 Lt atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant, pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas jį arba trečiuosius asmenis. Prašymą motyvavo tuo, kad atsakovas nepripažįsta teisėtai sudaryto susitarimo, atsisako jį vykdyti ir ieškinio suma (125 000 Lt) atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, yra didelė, kas lemia galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014-12-29 nutartimi atmetė ieškovo UAB „Ortopedijos projektai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, įvertinęs susitarimo (dėl konfidencialumo ir neviliojimo), kuriuo ieškovas grindžia ieškinį, nuostatą, jog už susitarimo pažeidimą yra numatyta tik 12 500 Lt dydžio bauda ir tai, kad susitarime nenumatyta, jog tokia bauda gali būti skiriama keletą kartų už kiekvieną atskirą jo pažeidimo atvejį, sprendė, kad labiau tikėtina, jog ieškinys negalėtų būti tenkinamas didesnei nei 12 500 Lt sumai, kuri nėra tiek didelė dirbančiam asmeniui, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas pasunkėtų.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Ortopedijos projektai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014-12-29 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuoti atsakovui E. V. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant, pinigines lėšas bei turtines teises 125 000 Lt sumai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, atliko kartu su ieškiniu pateikto 2011-11-21 susitarimo dėl konfidencialumo ir neviliojimo teisinę analizę ir vertinimą, taigi iš esmės atliko įrodymų tyrimą ir vertinimą. Tačiau tai galėjo būti atliekama tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu, todėl teismas išėjo už prašymo dėl laikinųjų apsaugos taikymo nagrinėjimo ribų.
  2. Teismo išvada, jog bauda galėtų būti ne didesnė kaip 12 500 Lt, yra nepagrįsta, nes ją paneigia susitarime užfiksuotos nuostatos ir jų tikslas, netesybų kompensacinę paskirtį dėl patirtų nuostolių, pažeidus sutartinius įsipareigojimus, apibrėžianti teismų praktika, be to, tokia išvada neatitinka protingumo, teisingumo ir konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principų. Teismo priimta nutartimi, nukrypstant nuo sutarties laisvės principo, iš esmės paneigta galimybė taikyti didesnę atsakomybę ieškovo darbuotojų (ar buvusių darbuotojų), kurie sąmoningai daugybę kartų pažeidinėjo minėtą susitarimą, atžvilgiu.
  3. Būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju lemia pakankamai didelė ieškinio suma – 125 000 Lt, taip pat aplinkybė, jog atsakovas aiškiai atsisako vykdyti savo pareigas, raštu nurodydamas, kad ginčo susitarimas laikytinas niekiniu ir negaliojančiu, kas patvirtina, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą.

10Atsakovas E. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2014-12-29 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Sprendžiant tikslingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones klausimą, atliekamas preliminarus ieškinio vertinimas. Pirmosios instancijos teismas tai ir padarė, tinkamai nustatydamas, kad nesant ieškinyje iš esmės jokios argumentacijos dėl ieškinio dalyko apskaičiavimo, o 2011-11-21 šalių susitarimo dėl konfidencialumo ir neviliojimo 4.4 punkte esant numatytai 12 500 Lt baudai, ieškinio reikalavimų dydis, viršijantis šią sumą, nėra tikėtinai pagrįstas.
  2. Atskirojo skundo argumentai, susiję su minėto susitarimo sąlygų analize, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo, teismo neturėtų būti vertinami, nes šalių susitarimo, kaip vieno iš rašytinių įrodymų, išsami analizė turėtų būti pateikta ir įvertinta tik pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą iš esmės.
  3. Skundo teiginiai, kuriais grindžiamas galimas atsakovo vengimas įvykdyti teismo sprendimą, taip pat nepagrįsti ir atmestini, nes ieškovo 2014-09-14 pretenzijoje nurodytas reikalavimas (tiek sumos dydžiu, tiek pagrindu) iš esmės skiriasi nuo ieškinyje pareikšto reikalavimo.

11Trečiasis asmuo UAB „Ortopedijos paslaugų klinika“ atsiliepimo į atskirąjį skundą neteikė.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirajame skunde bei atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytus argumentus, nenustatė procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių instituto aiškinimo ar taikymo klaidų arba kitų aplinkybių, sudarančių prielaidas konstatuoti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą ar neteisėtumą.

15Bendroji proceso teisės norma, aktuali sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, numato, jog nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, yra sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas (CPK 144 str. 1 d.). Tokia nuostata suponuoja, jog teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti ieškinyje pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

16Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismui preliminariai įvertinus ieškinyje pareikštus reikalavimus bei pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus susiformavo pozicija, kad didžiosios dalies ieškovo (apelianto) reikalavimų patenkinimo galimybė yra abejotina. Atsižvelgus į tai bei į aplinkybę, kad atsakovas dirba (t. y. gauna nuolatines pajamas), teismas nenustatė ir prielaidų egzistuojančiai būsimo teismo sprendimo įvykdymo rizikai konstatuoti. Apeliacinės instancijos teismas neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Teikdamas prašymą taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, apeliantas nenurodė jokių duomenų, kurie sudarytų pakankamą pagrindą manyti, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo apeliantui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Atsakovo procesinė pozicija byloje, teisėtomis priemonėmis ginant savo teises bei interesus, negali būti vertinama kaip asmens vengimo vykdyti savo įsipareigojimus, dėl kurių egzistavimo byloje ir vyksta ginčas, įrodymas.

17Šiuo konkrečiu atveju yra aktualu ir tai, jog bylą išnagrinėjęs iš esmės Vilniaus apygardos teismas 2015-04-09 sprendimu ieškinį atmetė (c. b. Nr. e2-2015-392/2015; teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Iš teismo sprendimo matyti, kad aplinkybės, kuriomis buvo grindžiamas preliminarus ieškinio nepagrįstumas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, bylos nagrinėjimo iš esmės metu pasitvirtino. Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-02 nutartis c. b. Nr. 2-780/2012, 2012-08-23 nutartį c. b. Nr. 2-1682/2012,2014-01-23 nutartis c. b. Nr. 2-222/2014, 2015-01-29 nutartis c. b. Nr. 2-105-464/2015). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikyti paprastai nėra pagrindo tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą iš esmės, priimamas ieškovui nepalankus teismo sprendimas.

18Vadinasi, nepaisant aplinkybės, kad nagrinėjamoje byloje priimtas teismo sprendimas yra apskųstas apeliaciniu skundu ir dar neįsiteisėjęs, vien tokio apeliantui nepalankaus sprendimo priėmimo faktas sudaro pakankamą pagrindą spręsti, jog dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo realios grėsmės ieškinio reikalavimų įvykdymui, bent jau šiame proceso etape, nebelieka, taigi ir poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra (CPK 144 str. 1 d.).

19Esant tokiai situacijai, kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai tampa teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų išsamiau nepasisakytina.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Ortopedijos projektai“ per EPP kreipėsi į teismą su... 5. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014-12-29 nutartimi atmetė ieškovo UAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Ortopedijos projektai“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 10. Atsakovas E. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir... 11. Trečiasis asmuo UAB „Ortopedijos paslaugų klinika“ atsiliepimo į... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirajame... 15. Bendroji proceso teisės norma, aktuali sprendžiant klausimą dėl laikinųjų... 16. Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismui... 17. Šiuo konkrečiu atveju yra aktualu ir tai, jog bylą išnagrinėjęs iš... 18. Vadinasi, nepaisant aplinkybės, kad nagrinėjamoje byloje priimtas teismo... 19. Esant tokiai situacijai, kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....