Byla e2-1541-464/2018
Dėl viešosios įstaigos ,,Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo nutarimo, suinteresuotas asmuo M. M

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės viešosios įstaigos ,,Belvederio dvaras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. eB2-4432-866/2018 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Karpis“ skundą dėl viešosios įstaigos ,,Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo nutarimo, suinteresuotas asmuo M. M.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja UAB ,,Karpis“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti 2018-06-15 atsakovės VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo nutarimą vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka; 2) nutraukti bankroto procesą pradėtą ne teismo tvarka; 3) įpareigoti atsakovės VšĮ „Belvederio dvaras“ administratorių pateikti Juridinių asmenų registrui duomenis apie įstaigos statuso „bankrutuojantis“ panaikinimą.

62.

7Pareiškėja nurodė, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo informuota, savo nuomonę pateikė raštu, tačiau apie susirinkimo metu priimtus sprendimus jai nebuvo pranešta. Iš trečiųjų asmenų 2018-07-25 sužinojo, kad įstaigai iškeltas bankrotas ne teismo tvarka. Mano, kad bankroto procesas ne teismo tvarka negalėjo būti pradėtas, nes yra pradėti ir vykdomi išieškojimai pagal teismų išduotus vykdomuosius raštus.

83.

9Skundo reikalavimui užtikrinti pareiškėja prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) sustabdyti 2018-06-15 kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto bylos ne teismine tvarka iškėlimo VšĮ „Belvederio dvaras“ galiojimą; 2) uždrausti kreditoriams priimti ir bankroto administratoriui vykdyti bet kokius sprendimus ir / ar atlikti veiksmus, susijusius su tolesniu atsakovės bankroto procedūros vykdymu. Pareiškėjos teigimu, ginčijamų bankroto procedūrų tęsimas sutrukdytų vykdyti priverstinį skolos išieškojimą, vykdomą nuo 2014 m. iš priverstine hipoteka įkeisto VšĮ „Belvederio dvaras“ nekilnojamojo turto.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2018-08-03 nutartimi pareiškėjos prašymą patenkino: 1) sustabdė 2018-06-15 įvykusio VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo VšĮ „Belvederio dvaras“ atžvilgiu iškelti bankroto procesą ne teismo tvarka, galiojimą; 2) uždraudė atsakovės kreditoriams priimti ir bankroto administratoriui vykdyti bet kokius sprendimus ir / ar atlikti veiksmus, susijusius su tolesniu atsakovės bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymu.

135.

14Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti jo privalomumą (CPK 18 str.), nustačius ieškinio ar, kaip kad šiuo atveju – skundo, tikėtiną pagrįstumą ir grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Atsižvelgdamas į pareikšto reikalavimo pobūdį bei susipažinęs su išrašu iš antstolių informacinės sistemos registro apie atsakovės VšĮ „Belvederio dvaras“ atžvilgiu vykdomus priverstinio išieškojimo veiksmus, teismas padarė išvadą, kad abi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos yra nustatytos.

156.

16Teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalimi, bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka tik tada, kai teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, arba jeigu iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Todėl sustabdė kreditorių jau priimtų sprendimų dėl bankroto proceso ne teismo tvarka įgyvendinimą (skundžiamo nutarimo galiojimą) bei uždraudė jiems imtis bet kokių kitų veiksmų, tęsiant bankroto procedūrų vykdymą.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

187.

19Atsakovė VšĮ ,,Belvederio dvaras“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018-08-02 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

207.1.

21Neegzistuoja CK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtina sąlyga laikinosios apsaugos priemonėms taikyti – skundas nėra preliminariai pagrįstas. Skundas pareikštas praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytą terminą, jo pareiškėja neprašo atnaujinti, be to, tam pagrindų taip pat nėra. Todėl yra pateiktas aiškiai nepagrįstas reikalavimas.

227.2.

23Pareiškėja nepateikė argumentų bei įrodymų, kaip konkrečiai būtų pažeidžiamos jos teisės nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

247.3.

25Pareikštu prašymu pareiškėja siekia apeiti kitus įstaigos kreditorius ir savo reikalavimus patenkinti pirmiau už juos, nepaisant kitų kreditorių interesų ir jų apsaugos.

267.4.

27Teismo nutartis nemotyvuota, joje nėra nurodyti argumentai, kurių pagrindu buvo padaryta išvada, kad egzistuoja ir yra įrodyta grėsmė būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui.

287.5.

29Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka joms keliamo proporcingumo reikalavimo, kadangi nėra subjekto, kuris galėtų priimti sprendimus bendrovės vardu.

308.

31Pareiškėja UAB ,,Karpis“ atsiliepime prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

328.1.

33Terminas skundui pateikti skaičiuotinas nuo sužinojimo apie priimtą nutarimą momento. Atsakovė apie priimtą nutarimą pareiškėjos neinformavo, taigi šis terminas negali būti skaičiuojamas nuo nutarimo priėmimo dienos.

348.2.

35Egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, nes, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bankroto procedūra galėtų būti baigta, atsakovė likviduota, o turtas perleistas tretiesiems asmenims.

368.3.

37Neteisėtai pradėta bankroto procedūra negali užtikrinti santykių stabilumo ir apsaugoti tiek pačios įmonės, tiek jos kreditorių interesus.

389.

39Suinteresuotas asmuo M. M. atsiliepime prašo atsakovės atskirąjį skundą patenkinti, skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

409.1.

41Skundas teismui pateiktas praleidus įstatyme numatytą terminą tokiam procesiniam veiksmui atlikti, todėl jis negali būti tenkinamas. Dėl šios priežasties nėra pagrindo pripažinti skundo preliminarų pagrįstumą.

429.2.

43Pareiškėja neturi materialinio teisinio suinteresuotumo, nes ji nėra įstaigos kreditore.

449.3.

45Teismas nepagrįstai nevertino laikinųjų apsaugos priemonių įtakos ir pasekmių įstaigos interesams ir jos įsipareigojimams.

469.4.

47Teismo nutartimi sustabdyta ne kreditorių nutarimo vykdymas, o jo galiojimas. Esant tokiai formuluotei neaišku, kas bylos nagrinėjimo metu turi teisę veikti įstaigos vardu – įstaigos bankroto administratorius, o ar jos direktorius.

48Teisėja

konstatuoja:

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Dėl naujų įrodymų

5110.

52Apeliantė VšĮ ,,Belvederio dvaras“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2018-07-19 reikalavimo patvirtinimo kopiją, 2018-02-17 raštą dėl termino reikalavimui pateikti pratęsimo, el. laiško ir PVM sąskaitų faktūrų kopijas. Suinteresuotas asmuo M. M. su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė tokius naujus rašytinius įrodymus – teismo pranešimą, vykdomąjį įrašą, Šiaulių apylinkės teismo 2013-12-19 nutartį byloje Nr. 2-24-394/2013.

5311.

54Byloje dalyvaujantys asmenys prijungti naujus įrodymus prie bylos neprašo ir CPK 314 straipsnyje nurodytų išimčių jų pateikimui apeliacinės instancijos teisme neįrodinėja (CPK 338 str.). Tačiau šiais dokumentais jie siekia paneigti teismo padarytas išvadas, kad yra poreikis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismui pateiktais elektroniniu susirašinėjimu, vykdomuoju įrašu bei teismo nutartimi siekiama įrodyti, kad skundas, kurio užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nėra preliminariai pagrįstas. Tiek apeliantė, tiek suinteresuotas asmuo laikosi nuoseklios pozicijos, kad pareiškėja praleido terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pateikti, suinteresuotas asmuo taip teigia, kad pareiškėja tokios tiesės iš viso neturi, kadangi ji nėra atsakovės kreditore. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos raštais ir PVM sąskaitomis faktūromis apeliantė siekia pagrįsti savo teiginius dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neproporcingumo. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, vertintina, kad bylos dalyvių tikslas yra minėtų duomenų prijungimas, todėl apeliacinės instancijos teismas pirmiausiai apsvarsto šį klausimą.

5512.

56CPK 314 straipsnis įtvirtinta ribojimus naujų įrodymų pateikimui apeliacinės instancijos teisme, jeigu jie galėjo būti pateikti anksčiau, nebent pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba tokių įrodymų poreikis iškilo vėliau, nei buvo priimtas teismo procesinis sprendimas (nutartis). Šiuo konkrečiu atveju apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje kilusio procesinio klausimo pobūdį ir jo išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme procesinę formą bei tvarką, siekdamas sudaryti visiems byloje dalyvaujantiems asmenims vienodą galimybę pagrįsti savo poziciją dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, taip pat siekdamas teisingai išspręsti šį klausimą, bylos dalyvių apeliacinės instancijos teisme pateiktus dokumentus priima. Tokių dokumentų anksčiau, nei su atskiruoju skundu ar atsiliepimu į jį, kiti byloje dalyvaujantys asmenys objektyviai pateikti negalėjo, nes pareiškėjos prašymas buvo išspręstas rašytinio proceso tvarka neišklausius kitų proceso dalyvių nuomonės. Pareiškėja, Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo vartotoja, inicijavusi nagrinėjamą ginčą būtent elektronine forma, turėjo galimybę ir yra su jais susipažinusi.

57Dėl skundo reikalavimų preliminaraus pagrįstumo

5813.

59Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su tokiais atskirojo skundo argumentais, kad pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turėjo būti atmestas vien skundo reikalavimų preliminaraus nepagrįstumo.

6014.

61Įstatymų leidėjo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių instituto turinys įpareigoja teismą užtikrinti efektyvų ieškovo (pagal analogiją – ir pareiškėjo) teisių gynimą. Todėl pradinėje bylos proceso stadijoje, kuomet dažniausiai būna išsprendžiamas reikalavimų užtikrinimo laikinosiomis apsaugos priemonėmis klausimas, ieškovui ar pareiškėjui, siekiančiam pasinaudoti šio instituto teikiama apsauga, tokio prašymo pareiškimo metu pakanka pagrįsti, jog egzistuoja protinga ieškinio (skundo, pareiškimo) patenkinimo galimybė. Teismo pareiga įvertinti ieškinio patenkinimo galimybę gali būti apibrėžiama ir negatyviai, t. y. atsakovo atsikirtimai nėra pakankami abejoti ieškinio pagrindo tikėtinu pagrįstumu. Todėl pagal prima facie (iš pirmo žvilgsnio arba preliminaraus vertinimo) doktriną ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jeigu jis reiškiamas remiantis teisėtu reikalavimų pagrindu ir yra pateikti su šiuo pagrindu tiesiogiai susiję įrodymai, arba ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jeigu, išanalizavus ieškovo argumentus ir atsakovo atsikirtimus, nelieka pagrįstų abejonių sėkminga ieškovui proceso baigtimi.

6215.

63Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB ,,Karpis“ kreipėsi į teismą su skundu dėl atsakovės VšĮ ,,Belvederio dvaras“ 2018-06-15 kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta įstaigos bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Pareiškėja savo skundą grindė ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatyto imperatyvo, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, pažeidimu. Nurodė, kad šio kreditorių sprendimo priėmimo susirinkime metu iš atsakovės buvo vykdomas išieškojimas pagal Šiaulių apylinkės teismo 2013-12-19 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-24-394/2013 dėl skolos išieškojimo, priverstinai parduodant įkaito davėjai VšĮ „Belvederio dvaras“ nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą išieškotojos UAB „Karpis“ naudai, bei išieškojimas pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-25 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2815-734 išieškotojos UAB „Auditoriai ir konsultantai“ naudai. Pareiškėja kartu su skundu pateikė jame nurodytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus – antstolių patvarkymus, pažymas bei kitus įrodymus. Pateikė ir duomenis apie tai, kada jai tapo žinoma apie ginčo nutarimo priėmimą.

6416.

65Vadinasi, priešingai nei teigiama atskirajame skunde, pareiškėja suformulavo savo skundo pagrindą, dalyką bei pateikė jame išdėstytus argumentus pagrindžiančius įrodymus. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad pareiškėjos pateikti argumentai bei įrodymai buvo pakankami šiam teismui spręsti dėl preliminaraus pareiškėjos skundo reikalavimų pagrįstumo CPK 144 straipsnio taikymo tikslais. Šioje bylos proceso stadijoje nebuvo jokio pagrindo padaryti išvados, kad pareiškėjai palankus teismo sprendimas tikrai negalėtų būti priimtas.

6617.

67Apeliantės ir suinteresuotojo asmens argumentai, kad skundas negali būti tenkinamas, nes buvo praleistas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytas terminas jam pateikti, ar kad pareiškėja nėra įstaigos (apeliantės) kreditorė, todėl teisės inicijuoti tokį teisminį procesą iš viso neturi, priskirtini argumentams dėl ginčo esmės. Visa tai reikalauja bylos faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų visapusiško ir detalaus išnagrinėjimo, analizės bei įvertinimo. Sprendžiant tarpinį procesinio pobūdžio klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įrodymų pakankamumas ar jų nepakankamumas, faktinių aplinkybių, susijusių su termino skundui pateikti nustatymu, juo labiau sąlygų bankroto procesui ne teismo tvarka egzistavimas, nėra vertinami. Kaip buvo nurodyta pirmiau, sprendžiant dėl ieškinio (šiuo atveju – skundo) preliminaraus pagrįstumo / nepagrįstumo teismui pakanka tik patikrinti, ar toks procesinis dokumentas pagrindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais ir ar šie argumentai pagrindžiami įrodymais.

6818.

69Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad pareiškėjos skundą iš esmės išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 2018-09-04 nutartimi jį patenkino – skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą panaikino. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą bei sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas tam ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors teismo sprendimas ir nėra įsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2014-01-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014, 2015-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105-464/2015, 2015-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-763-464/2015). Taigi, nors šiuo konkrečiu atveju teismo procesinis sprendimas, priimtas dėl ginčo esmės, apeliantės atskirojo skundo nagrinėjimo metu dar nėra įsiteisėjęs, pagal teismų praktikoje suformuluotą taisyklę analogiškai įvertinus skundo reikalavimų patenkinimo faktą, pripažintina, kad ši aplinkybė papildomai patvirtina pareiškėjos skundo buvusį tikėtiną pagrįstumą.

70Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui

7119.

72Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį taip pat nulemia ir teismo nustatyta reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų, kurių jis labiau tikėtina galėtų imtis, arba jo neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio (ar, atitinkamai, skundo) reikalavimų įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Apeliantė ir šią pirmosios instancijos teismo nustatytą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą kvestionuoja, akcentuodama pareiškėjos neįvardintus neigiamus padarinius, kurių galėtų kilti teismui tokių priemonių netaikant, taip pat nepakankamą teismo pozicijos motyvavimą bei argumentavimą.

7320.

74Viena vertus, sutiktina su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konkrečiai neįvardijo, kokia grėsmė galimai pareiškėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymui gali kilti vykdant skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą. Skundžiamos teismo nutarties motyvai, kad pagal viešai prieinamus duomenis pareiškėjos naudai yra vykdomi išieškojimai iš atsakovės turto, sudaro pagrindą išvadai, kad teismas grėsmę susiejo su išieškojimo veiksmų galimumu ateityje.

7521.

76Kita vertus, teismų praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu laikomas tik visiškas motyvų nebuvimas, o teismo procesinio sprendimo nepakankamas motyvavimas nesudaro absoliutaus jo negaliojimo pagrindo. Jeigu teismo procesiniame sprendime nėra detaliai atsakyta į kai kuriuos ieškinio (pareiškimo, prašymo, skundo) argumentus, tai savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad toks procesinis sprendimas yra nepagrįstas ar (ir) neteisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014).

7722.

78Todėl vien tai, kad šiuo konkrečiu atveju teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tiksliai neapibrėžė grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, nesudaro pagrindo nei išvadai, kad teismas tokios grėsmės apskritai neidentifikavo, nei išvadai, kad egzistuoja absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Būtent toks aiškinimas atitinka ir įstatymų leidėjo poziciją, įtvirtintą CPK 328 straipsnyje, kurioje nustatytas tiesioginis draudimas panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį vien formaliais pagrindais.

7923.

80Be to, nagrinėjamos bylos atveju jau pats ginčo pobūdis leidžia teigti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių pareiškėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas, ji gali patirti žalą. Įmonės nemokumo atveju atsiranda viešas interesas, visų kreditorių interesai yra akumuliuojami bankroto procese, jų reikalavimai ir šių reikalavimų patenkinimas yra reglamentuojami specialaus įstatymo (ĮBĮ) normų, kurio nuostatos paprastai turi pirmumą prieš kituose įstatymuose nustatytas taisykles. Vadinasi, reikšmingas yra jau pats bankroto proceso iniciavimo, jo pradžios teisėtumas, nes tik teisėtai pradėtas bankroto procesas bei teisėtai paskirtas bankrutuojančios įmonės atstovas (bankroto administratorius) gali užtikrinti paskesnių bankroto procedūrų atlikimo teisėtumą. Tokiu atveju akivaizdu, kad kuriam nors iš kreditorių teisme ginčijant pradėto bankroto proceso teisėtumą, jokie veiksmai tokiame procese neturėtų būti atliekami, iki teismas įsitikins skundo pagrįstumu ar, priešingai, jo nepagrįstumu. Būtent tokią konservacinę paskirtį atlieka konkrečioje byloj taikomos laikinosios apsaugos priemonės, neleidžiančios iki ginčo išsprendimo iš esmės realizuoti jau priimtus kreditorių sprendimus ar atlikti naujus veiksmus, kurie ateityje taip pat galėtų tapti teisminio ginčo objektu, jeigu bankroto procesas bus pripažintas pradėtu pažeidžiant teisės normų reikalavimus.

8124.

82Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iki įsiteisėtų šiuo atveju pareiškėjos naudai jau priimtas galutinis procesinis sprendimas, kreditorių susirinkimas, laikinai neapribojus priimto jų sprendimo pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka įgyvendinimo, turėtų galimybę ne tik priimti naujus sprendimus dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo, jų eilės, išieškojimo tvarkos, bet ir sprendimą dėl bankroto procedūros užbaigimo, įstaigos likvidavimo ar jos turto perleidimo tretiesiems asmenims. Tokiu atveju realiai egzistuoja tikimybė, kad, pasitvirtinus pareiškėjos skunde nurodytoms aplinkybėms, minėti veiksmai galėtų sukelti neigiamus materialinius padarinius ne tik pačiai pareiškėjai, bet ir kitiems apeliantės kreditoriams.

8325.

84Taigi pirmosios instancijos teismas padarė iš esmės teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad egzistuoja CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų visuma laikinosioms apsaugos priemonės taikyti.

85Dėl laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo

8626.

87Apeliantė savo nesutikimą su skundžiama nutartimi, be kita ko, grindžia ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių neproporcingumu siekiamam tikslui, nes tai sustabdo bet kokių sprendimų priėmimą apeliantės įstaigoje. Šie skundo argumentai taip pat stokoja pagrįstumo.

8827.

89Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-24 nutartis byloje Nr. 2-1268/2014; 2014-10-09 nutartis byloje Nr. 2-1472/2014). Taigi turi būti parenkamos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti.

9028.

91Skundu pareiškėja siekia kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti neteisminį bankroto procesą panaikinimo. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo sustabdytas jos ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo galiojimas, t. y. iš esmės pritaikytas draudimas jį realizuoti, kreditoriams priimti, o bankroto administratoriui vykdyti bet kokius sprendimus ir / ar atlikti veiksmus, susijusius su tolesniu atsakovės bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vykdant bankroto procedūras toliau (t. y. jų neuždraudus laikinosiomis apsaugos priemonėmis), bankroto procesą vėliau nutraukus atsirastų daugiau neigiamų padarinių, nei gali sukelti šio proceso sustabdymas iki paaiškės jo teisėtumas. Taigi šiuo aspektu proporcingumas nėra pažeistas.

9229.

93CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad teismas gali uždrausti atsakovui imtis tam tikrų veiksmų, taip pat gali taikyti kitas priemones, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Teismas, nors ir neįvardijo taikomų laikinų ribojimų teisinės kvalifikacijos, tačiau iš esmės taikė būtent tokio pobūdžio konservacines priemones. Atskirojo skundo argumentai, taip pat susiję ir su tuo, kad po kreditorių susirinkimo galiojimo sustabdymo apeliantei neaišku, kam suteikta teisė veikti įstaigos vardu – jos direktoriui ar bankroto administratoriui, nėra teisiškai reikšmingi ir kitokios išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio ar dėl jų proporcingumo nelemia. Pažymėtina, kad apeliantė 2018-11-15 prašymu kreipėsi į pirmosios instancijos teismą dėl šio klausimo išaiškinimo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl to neapsisako.

94Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

95Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja UAB ,,Karpis“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1)... 6. 2.... 7. Pareiškėja nurodė, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo... 8. 3.... 9. Skundo reikalavimui užtikrinti pareiškėja prašė taikyti laikinąsias... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018-08-03 nutartimi pareiškėjos prašymą... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos siekiant... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. 7.... 19. Atsakovė VšĮ ,,Belvederio dvaras“ atskirajame skunde prašo Vilniaus... 20. 7.1.... 21. Neegzistuoja CK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtina sąlyga laikinosios apsaugos... 22. 7.2.... 23. Pareiškėja nepateikė argumentų bei įrodymų, kaip konkrečiai būtų... 24. 7.3.... 25. Pareikštu prašymu pareiškėja siekia apeiti kitus įstaigos kreditorius ir... 26. 7.4.... 27. Teismo nutartis nemotyvuota, joje nėra nurodyti argumentai, kurių pagrindu... 28. 7.5.... 29. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka joms keliamo... 30. 8.... 31. Pareiškėja UAB ,,Karpis“ atsiliepime prašo atsakovės atskirąjį skundą... 32. 8.1.... 33. Terminas skundui pateikti skaičiuotinas nuo sužinojimo apie priimtą... 34. 8.2.... 35. Egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, nes, nepritaikius laikinųjų... 36. 8.3.... 37. Neteisėtai pradėta bankroto procedūra negali užtikrinti santykių stabilumo... 38. 9.... 39. Suinteresuotas asmuo M. M. atsiliepime prašo atsakovės atskirąjį skundą... 40. 9.1.... 41. Skundas teismui pateiktas praleidus įstatyme numatytą terminą tokiam... 42. 9.2.... 43. Pareiškėja neturi materialinio teisinio suinteresuotumo, nes ji nėra... 44. 9.3.... 45. Teismas nepagrįstai nevertino laikinųjų apsaugos priemonių įtakos ir... 46. 9.4.... 47. Teismo nutartimi sustabdyta ne kreditorių nutarimo vykdymas, o jo galiojimas.... 48. Teisėja... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. Dėl naujų įrodymų ... 51. 10.... 52. Apeliantė VšĮ ,,Belvederio dvaras“ kartu su atskiruoju skundu pateikė... 53. 11.... 54. Byloje dalyvaujantys asmenys prijungti naujus įrodymus prie bylos neprašo ir... 55. 12.... 56. CPK 314 straipsnis įtvirtinta ribojimus naujų įrodymų pateikimui... 57. Dėl skundo reikalavimų preliminaraus pagrįstumo ... 58. 13.... 59. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su tokiais atskirojo skundo... 60. 14.... 61. Įstatymų leidėjo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių instituto... 62. 15.... 63. Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB ,,Karpis“ kreipėsi į teismą su skundu... 64. 16.... 65. Vadinasi, priešingai nei teigiama atskirajame skunde, pareiškėja suformulavo... 66. 17.... 67. Apeliantės ir suinteresuotojo asmens argumentai, kad skundas negali būti... 68. 18.... 69. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad pareiškėjos skundą iš esmės... 70. Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui ... 71. 19.... 72. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį taip pat nulemia ir teismo... 73. 20.... 74. Viena vertus, sutiktina su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas... 75. 21.... 76. Kita vertus, teismų praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad pagal CPK 329... 77. 22.... 78. Todėl vien tai, kad šiuo konkrečiu atveju teismas, priimdamas skundžiamą... 79. 23.... 80. Be to, nagrinėjamos bylos atveju jau pats ginčo pobūdis leidžia teigti, kad... 81. 24.... 82. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iki įsiteisėtų šiuo atveju... 83. 25.... 84. Taigi pirmosios instancijos teismas padarė iš esmės teisėtą ir pagrįstą... 85. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo... 86. 26.... 87. Apeliantė savo nesutikimą su skundžiama nutartimi, be kita ko, grindžia ir... 88. 27.... 89. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinosios apsaugos... 90. 28.... 91. Skundu pareiškėja siekia kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti... 92. 29.... 93. CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad teismas gali uždrausti... 94. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 95. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti...