Byla e2-1854-464/2018
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Koncepcija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. e2-4829-345/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ajeras“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Koncepcija“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB ,,Ajeras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Koncepcija“ 187 222,01 Eur skolą, 2 576,71 Eur palūkanas, 40 Eur išieškojimo išlaidas, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinyje nurodė, kad 2010-02-27 su atsakove sudarė sutartį dėl juodojo metalo pirkimo–pardavimo, kurios pagrindu ji įsipareigojo tiekti atsakovei juodojo metalo gaminius, o atsakovė – atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Teigia, kad atsakovė 2018-03-19 – 2018-06-07 iš jos įsigijo įvairias prekes, už kurias ieškovė išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė pareigą atsiskaityti su ieškove vykdė netinkamai ir liko skolinga 187 222,01 Eur. Bandymai skolą susigrąžinti ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi.

93.

10Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausantį nekilnojamąjį turą, o jo nesant ar esant nepakankamai, pingines lėšas, esančias atsakovės kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis, grynuosius pinigus atsakovės kasoje bei turtines teises pareikšto ieškinio sumai. Nurodė, kad atsakovės turtinė padėtis yra bloga, ji turi ir daugiau kreditorių, ketina parduoti jai priklausantį turtą.

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2018-09-28 preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį patenkino visiškai ir priteisė jos naudai iš atsakovės ieškinyje nurodytas sumas.

135.

14Atsakovė 2018-10-22 pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus teismo sprendimo, kurie bylą nagrinėjančio teisėjo 2018-10-26 rezoliucija priimti.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

166.

17Vilniaus apygardos teismas 2018-09-28 nutartimi ieškovės UAB ,,Ajeras“ prašymą patenkino ir areštavo 189 838,72 Eur vertės atsakovei UAB „Koncepcija“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, o jų nesant ar nepakankant – atitinkamą atsakovės piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, dalį. Nustatė, kad areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, atsakovei leistina vykdyti privalomus mokėjimus valstybės (savivaldybės) biudžetui, valstybinio socialinio draudimo fondui, su darbo santykiais susijusius mokėjimus bei atsiskaityti su ieškove, įpareigojant antstolį nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šioms operacijoms atlikti. Areštuotų nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, išskyrus pinigines lėšas, valdytoja ir saugotoja paskyrė atsakovę, paliekant jai teisę naudotis areštuotais daiktais.

187.

19Teismas pažymėjo, kad 2018-09-28 preliminariu sprendimu ieškovės ieškinys buvo patenkintas visiškai, todėl jis laikytinas preliminariai pagrįstu. Įvertinęs ieškovės pateiktus įrodymus sutiko, kad atsakovės finansinė būklė nėra stabili, ji ketina perleisti jai priklausantį turtą, todėl kyla reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Tai nustatęs, ieškovės prašymą teismas pripažino pagrįstu ir jį patenkino.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

218.

22Atsakovė UAB ,,Koncepcija“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018-09-28 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

238.1.

24Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovės turtinė padėtis nėra stabili. Atsakovė yra sėkmingai veiklą vykdanti, kvalifikuota, atestuota, profesionali, didelę patirtį turinti bendrovė. Bendrovės turto vertė nuo 2012 m. iki 2017 m. padidėjo beveik 2 kartus, ilgalaikio turto – 4 kartus, ji visą laiką gavo pelną.

258.2.

26Atsakovės turto struktūros nedidelė dalis, kurią sudaro per vienerius metus gautinos sumos, nėra reikšminga sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

278.3.

28Aplinkybė, kad bendrovė ketina parduoti jai priklausantį turtą, esantį ( - ), negali būti vertinama kaip patvirtinanti jos nesąžiningumą. Turtą ketinama parduoti už dvigubai didesnę kainą nei jis buvo įsigytas. Pardavimo atveju ilgalaikis turtas būtų pakeistas finansiniu turtu – pinigais. Tai yra įprasta verslo praktika, kuri negali būti vertinama kaip bendrovės nesąžiningumas.

298.4.

30Ieškinys nėra preliminariai pagrįstas. Ieškovė nuslėpė ginčui aktualias aplinkybes, kad jos išrašytos sąskaitos jai buvo grąžintos, kad sutartimi buvo sutarta tik dėl bendrųjų sąlygų, bet ne dėl konkrečių prekių įsigijimo. Prekės atsakovei faktiškai nebuvo pristatytos.

312.

32Ieškovė UAB ,,Ajeras“ atsiliepime prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos atsikirtimų į skundą argumentus:

339.1.

34Atskirajame skunde yra pateikiama tik bendro pobūdžio statistinė informacija apie atsakovės turto vertę, pelną ir trumpalaikius įsipareigojimus, visiškai neanalizuojant aplinkybės dėl realios jos turto vertės. Atsakovė nepateikė aktualių finansinių ataskaitų rinkinių, sudarytų nagrinėjamo klausimo metu.

359.2.

36Atsakovė ketina perleisti turtą, kuris sudaro esminę jos turto dalį (70 proc.) ir faktiškai yra vienintelis likvidus turtas, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Atsakovė nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų pagrįsti jos sprendimo parduoti nekilnojamąjį turtą priežastis ir tikslus. Elgesys, kuomet nenurodant priežasčių staiga nusprendžiama perleisti esminę turto dalį, negali nekelti abejonių dėl šalies sąžiningumo. Juo labiau kad aktyvius turto perleidimo veiksmus atsakovė pradėjo tik 2018 m. rugsėjo mėn., gavusi ieškinį.

379.3.

38Būtina įvertinti, kokioms aplinkybėms esant atliekamas turto perleidimas. Atsakovės turtinė padėtis yra itin prasta, todėl yra didelė rizika, kad už turtą gautos lėšos galėtų būti itin operatyviai paskirstytos tarp su atsakove susijusių įmonių ir tokiu būdu išieškojimas iš šių lėšų taptų neįmanomas.

399.4.

40Ieškinio reikalavimai teisingai įvertinti kaip preliminariai pagrįsti. Atsakovei yra pateiktos visos prekės, už kurias išrašytos sąskaitos, tai pagrindžia byloje jau esantys įrodymai. Atsakovei teikiant prieštaravimus ieškovė į juos atitinkamai atsikirtinės ir, esant poreikiui, teiks naujus įrodymus, tačiau tai vyks bylos nagrinėjimo procese.

41Teisėja

konstatuoja:

42IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

43Dėl naujų įrodymų

443.

45Apeliantė UAB ,,Koncepcija“ kartu su atskiruoju skundu pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus už 2012-2017 m., UAB ,,Super status“ išvadą. Ieškovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė UAB ,,Creditreform Lietuva“ informaciją, įspėjimą dėl skolos padengimo.

464.

47Remiantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad nei apeliantė, nei ieškovė nepateikė prašymo priimti pateiktus įrodymus ir nenurodė aplinkybių ar argumentų, kodėl minėtų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo būtent teikiant atskirąjį skundą bei atsiliepimą į jį, apeliacinės instancijos teismas pateiktų į apeliacine tvarka nagrinėjamą bylą įrodymų priėmimo klausimo nesprendžia.

48Dėl ieškinio reikalavimo tikėtino pagrįstumo

495.

50Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės atskirojo skundo argumentais, kuriais ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartyje padaryta išvada dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo.

516.

52Įstatymų leidėjo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių instituto turinys įpareigoja teismą užtikrinti efektyvų ieškovo teisių gynimą. Todėl pradinėje bylos proceso stadijoje, kuomet dažniausiai būna išsprendžiamas reikalavimų užtikrinimo laikinosiomis apsaugos priemonėmis klausimas, ieškovui ar pareiškėjui, siekiančiam pasinaudoti šio instituto teikiama apsauga, tokio prašymo pareiškimo metu pakanka pagrįsti, jog egzistuoja protinga ieškinio patenkinimo galimybė. Teismo pareiga įvertinti ieškinio patenkinimo galimybę gali būti apibrėžiama ir negatyviai, t. y. atsakovo atsikirtimai nėra pakankami abejoti ieškinio pagrindo tikėtinu pagrįstumu. Todėl pagal prima facie (iš pirmo žvilgsnio arba preliminaraus vertinimo) doktriną ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jeigu jis reiškiamas remiantis teisėtu reikalavimų pagrindu ir yra pateikti su šiuo pagrindu tiesiogiai susiję įrodymai, arba ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jeigu, išanalizavus ieškovo argumentus ir atsakovo atsikirtimus, nelieka pagrįstų abejonių sėkminga ieškovui proceso baigtimi.

537.

54Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB ,,Ajeras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo, susidariusios, kaip ji teigia, apeliantei netinkamai vykdant šalių sutartimi sulygtas prievoles. Ieškovė ieškinyje nurodė tiek šalių sudarytos sutarties (2.1. p.), tiek įstatymo normas (CK 6.38 str., 6.63 str.), kurios, jos vertinimu, buvo pažeistos, pateikė ieškinyje dėstomas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus (pirkimo–pardavimo sutartis, PVM sąskaitas faktūras, įspėjimą ir kt.). Taigi, ieškovė suformulavo savo ieškinio pagrindą, dalyką bei pateikė jame išdėstytus argumentus pagrindžiančius įrodymus. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad ieškovės pateikti argumentai bei įrodymai buvo pakankami šiam teismui spręsti dėl preliminaraus ieškinio reikalavimų pagrįstumo CPK 144 straipsnio taikymo tikslais. Šioje bylos proceso stadijoje nebuvo jokio pagrindo padaryti išvados, kad ieškovei palankus teismo sprendimas tikrai negalėtų būti priimtas.

558.

56Apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad ieškinyje nurodytos PVM sąskaitos faktūros grąžintos ieškovei, kad sutartimi nebuvo susitarta dėl konkrečių prekių įsigijimo sąlygų, kad prekės jai faktiškai nebuvo pristatytos, priskirtini argumentams dėl ginčo esmės. Visa tai reikalauja bylos faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų visapusiško ir detalaus išnagrinėjimo, analizės bei įvertinimo. Sprendžiant tarpinį procesinio pobūdžio klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įrodymų pakankamumas ar jų nepakankamumas, faktinių aplinkybių, susijusių su sutartinių įsipareigojimų vykdymu ar nevykdymu, nėra vertinami. Kaip buvo nurodyta pirmiau, ieškinio preliminaraus pagrįstumo pripažinimui teismui pakanka tik patikrinti, ar toks procesinis dokumentas yra pagrindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais ir ar šie argumentai pagrindžiami įrodymais.

579.

58Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-09-28 preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį patenkino visiškai. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą bei sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas tam ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors teismo sprendimas ir nėra įsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2014-01-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014, 2015-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105-464/2015, 2015-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-763-464/2015). Taigi, nors šiuo konkrečiu atveju teismas priėmė apeliantės prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo, pagal teismų praktikoje suformuluotą taisyklę analogiškai įvertinus ieškinio reikalavimų patenkinimo faktą, pripažintina, kad ši aplinkybė papildomai patvirtina buvusį ieškinio tikėtiną pagrįstumą.

59Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui

6010.

61Apeliantė taip pat nesutinka su teismo pozicija, kad yra įrodyta ir antroji sąlygą laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, t. y. grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Ji teismo buvo konstatuota įvertinus, be kita ko, ir apeliantės ketinimus parduoti turimą nekilnojamąjį turtą, kuris sudaro didžiąją jos turto dalį. Šią teismo išvadą apeliantė bando paneigti tokiais argumentais, kad bendrovės turtinė padėtis gera, o turto pardavimas tėra dalis jos verslo, be to, turtas bus parduotas už dvigubai didesnę kainą.

6211.

63Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, pabrėžia, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų aiškinimas Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai suformuluotas. Nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė ir ar jo turtinė padėtis yra gera, vien tai per se (pati savaime) negalėtų būti pripažinta absoliučiu pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai kartu su nurodytomis aplinkybėmis yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2017-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-241-241/2017, 2018-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-134-516/2018.).

6412.

65Neabejotina, kad ieškinio reikalavimo suma, įvardijama ieškinyje, yra pakankamai didelė bet kuriam ūkio subjektui, t. y. tiek tam, kurio ūkinė veikla užtikrinta ir stabili, tiek tam, kuris savo veikloje patiria sunkumų. Tokiu atveju svarbiu ir nagrinėjamam klausimui aktualiu sąžiningumo aspektu tampa juridinio asmens elgesys, susijęs su jam priklausančio turto disponavimu, taip pat turtinės (finansinės) padėties aplinkybė, kurios pokyčiams galėtų turėti įtakos, be kita ko, ir atlikti disponavimo turtu veiksmai.

6613.

67Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Atsakovo nesąžiningumas, sprendžiant klausimą dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra preziumuojamas, todėl priešingos šalies nesąžiningumą visada privalo įrodinėti asmuo, prašantis taikyti atitinkamas priemones.

6814.

69Iš ieškovės kartu su ieškiniu pateiktų atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų, t. y. balanso už 2017 m., matyti, kad apeliantė deklaruoja iš viso turinti turto už 1 114 583 Eur, kurį sudaro 784 603 Eur vertės ilgalaikis turtas ir 325 295 Eur vertės trumpalaikis turtas. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 838 697 Eur, iš kurių 483 228 Eur per vienerius metus mokėtini ir 355 469 Eur mokėtini po vienerių metų. Pagal minėtus duomenis apeliantė 2017 m. gavo 49 774 Eur pelną. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie duomenys sudaro pagrindą išvadai, kad bendrovės finansinė padėtis nėra itin stabili, kadangi jos per vienerius metus mokėtinos sumos yra beveik lygios pusei turimo turto, be to, sudaro pagrindą ir kitai išvadai, kad apeliantė turi kitų kreditorių (įsipareigojimų). Faktą, kad apeliantė turi ir daugiau kreditorių patvirtina ir ieškovės į bylą pateikta Creditinfo informacija apie apeliantę, pagal kurią šios bendrovės skola Sodros biudžetui 2018-10-22 duomenimis siekė 4 294,47 Eur. Šiame kontekste pažymėtina, kad nors apeliantė su atskiruoju skundu teikė naujus įrodymus, kurių priėmimo klausimas nepateikus apeliacinės instancijos teismui atitinkamo prašymo juos priimti nebuvo sprendžiamas, tačiau tarp pridėtų prie atskirojo skundo dokumentų naujesnių, nei 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentai, ji neteikė.

7015.

71Į bylą pateikus konkrečius duomenis (rašytinius įrodymus) – apeliantės 2018-08-07 prašymą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl leidimo parduoti žemės sklypą bei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą, kurie patvirtina apeliantės ketinimus parduoti jai priklausantį vienintelį nekilnojamąjį turtą, ko, pažymėtina, neneigia ir pati apeliantė, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai identifikavo grėsmės teismo spendimo įvykdymui buvimą. Nagrinėjamu atveju nėra jokios garantijos, kad turto pardavimo lėšos, atsiskaičius su visais apeliantės turimais kreditoriais, užtikrintų galutinio teismo sprendimo, jeigu preliminarus teismo sprendimas būtų paliktas nepakeistas, įvykdymą. Pardavus iš esmės vienintelį realų turtą, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas pagal nagrinėjamoje byloje priimtą sprendimą, ir neišsaugojus lėšų arba jas visas panaudojus atsiskaitymams su kitais kreditoriais, nors kol kas nėra galimybės patikrinti įstatymu įtvirtinto atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumo, gali būti pažeistas galimai teisėtas ieškovės interesas atgauti jai teismo sprendimu priteistą skolą.

7216.

73Atskirojo skundo argumentai, kad toks turto pardavimas yra įprasta verslo praktika, stokoja pagrįstumo. Pati apeliantė viešai deklaruoja esanti kvalifikuota, atestuota, profesionali, didelę patirtį turinti įmonė, kasdien teikianti platų spektrą paslaugų, susijusių su priešgaisrinės saugos konsultavimu, gaisrinės saugos projektavimu, priešgaisrinių parametrų skaičiavimu, vertinimu, priežiūra naujai statomuose ar rekonstruojamuose objektuose visoje Lietuvoje bei užsienio šalyse. Taigi jos veikla nėra niekaip susijusi su nekilnojamojo turto pirkimu bei pardavimu.

7417.

75Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės visuomet sukelia nepatogumų asmeniui, kuriam jos taikomos. Iš skundžiamos teismo nutarties rezoliucinės dalies matyti ne tik tai, kad teismas, siekdamas kuo mažiau suvaržyti apeliantės interesus, laikinąsias apsaugos priemones pirmiausia taikė jai priklausančiam kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, o tik jo nesant ar nepakankant – ir piniginėms lėšoms, neviršijant pareikšto reikalavimo sumos, bet ir tai, kad, areštavus tokias lėšas apeliantei iš jų leista išmokėti darbo užmokestį savo darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su ieškove. Be to, teismas taip pat įpareigojo antstolį nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti (CPK 145 str. 6 d.). Taigi apeliantė nevaržomai gali kreiptis į nutartį vykdantį antstolį bei įrodinėti kasmėnesinių piniginių lėšų toms operacijoms, kurias teismas iš areštuotų lėšų jai leido atlikti, poreikį. Esant poreikiui ir kitiems neatidėliotiniems mokėjimas atlikti (laiku vykdyti įsipareigojimus pagal kredito sutartis ir kt.), apeliantė gali su atitinkamu prašymu bei jį pagrindžiančiais įrodymais kreiptis į šią nutartį priėmusį pirmosios instancijos teismą, prašydama pakeisti arešto mastą ir leisti jai atlikti dar ir kitas pinigines operacijas ar mokėjimus. Todėl nėra pagrindo spręsti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai varžo bendrovės veiklą, juo labiau kad apeliantė šių aplinkybių apskritai neįrodinėja.

7618.

77Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aptartų aplinkybių visumą, pripažįsta, kad atskirojo skundo argumentais pirmosios instancijos teismo padaryta išvada dėl grėsmės galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui nebuvo paneigta. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisę ir teisingai įvertino bylos faktus, nenukrypo nuo teismų išaiškinimų, pateiktų panašiose faktinėse situacijose.

7819.

79Ieškovės prašymas priteisti jai 302,50 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, šioje bylos proceso stadijoje nespręstinas. Visų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimas spręstinas tik išnagrinėjus ginčą iš esmės, priklausomai nuo pačios bylos procesinės baigties, o ne nuo atskiro procesinio veiksmo išsprendimo rezultato.

80Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

81Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB ,,Ajeras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodė, kad 2010-02-27 su atsakove sudarė sutartį dėl juodojo... 9. 3.... 10. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018-09-28 preliminariu sprendimu ieškovės... 13. 5.... 14. Atsakovė 2018-10-22 pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus teismo... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018-09-28 nutartimi ieškovės UAB ,,Ajeras“... 18. 7.... 19. Teismas pažymėjo, kad 2018-09-28 preliminariu sprendimu ieškovės ieškinys... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 8.... 22. Atsakovė UAB ,,Koncepcija“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 23. 8.1.... 24. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovės turtinė padėtis nėra stabili.... 25. 8.2.... 26. Atsakovės turto struktūros nedidelė dalis, kurią sudaro per vienerius metus... 27. 8.3.... 28. Aplinkybė, kad bendrovė ketina parduoti jai priklausantį turtą, esantį ( -... 29. 8.4.... 30. Ieškinys nėra preliminariai pagrįstas. Ieškovė nuslėpė ginčui aktualias... 31. 2.... 32. Ieškovė UAB ,,Ajeras“ atsiliepime prašo atsakovės atskirąjį skundą... 33. 9.1.... 34. Atskirajame skunde yra pateikiama tik bendro pobūdžio statistinė informacija... 35. 9.2.... 36. Atsakovė ketina perleisti turtą, kuris sudaro esminę jos turto dalį (70... 37. 9.3.... 38. Būtina įvertinti, kokioms aplinkybėms esant atliekamas turto perleidimas.... 39. 9.4.... 40. Ieškinio reikalavimai teisingai įvertinti kaip preliminariai pagrįsti.... 41. Teisėja... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 43. Dėl naujų įrodymų ... 44. 3.... 45. Apeliantė UAB ,,Koncepcija“ kartu su atskiruoju skundu pateikė finansinės... 46. 4.... 47. Remiantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 48. Dėl ieškinio reikalavimo tikėtino pagrįstumo ... 49. 5.... 50. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės atskirojo skundo... 51. 6.... 52. Įstatymų leidėjo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių instituto... 53. 7.... 54. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB ,,Ajeras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 55. 8.... 56. Apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad ieškinyje nurodytos PVM... 57. 9.... 58. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-09-28... 59. Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui... 60. 10.... 61. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo pozicija, kad yra įrodyta ir antroji... 62. 11.... 63. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 64. 12.... 65. Neabejotina, kad ieškinio reikalavimo suma, įvardijama ieškinyje, yra... 66. 13.... 67. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog... 68. 14.... 69. Iš ieškovės kartu su ieškiniu pateiktų atsakovės finansinės... 70. 15.... 71. Į bylą pateikus konkrečius duomenis (rašytinius įrodymus) – apeliantės... 72. 16.... 73. Atskirojo skundo argumentai, kad toks turto pardavimas yra įprasta verslo... 74. 17.... 75. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės visuomet sukelia nepatogumų... 76. 18.... 77. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aptartų aplinkybių visumą,... 78. 19.... 79. Ieškovės prašymas priteisti jai 302,50 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų... 80. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 81. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą....