Byla 1A-82-318/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 9 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albino Bielskio, Reginos Pocienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Algimanto Valantino, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorui Nikolajui Kozliakui, gynėjui advokatui Romualdui Drakšui, nuteistajam G. R., specialistei L. A.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. R. gynėjo advokato Romualdo Drakšo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 9 d. nuosprendžio, kuriuo:

3G. R. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 228 straipsnio 2 dalį 100 MGL dydžio (3 766 Eur) bauda, BK 260 straipsnio 1 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį bausmės vykdymo laikotarpiu būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu; dirbti arba be pažeidimų registruotis Užimtumo tarnyboje (buvusi Darbo birža).

4Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės apribojimas 1 (vieneriems) metams, įpareigojant G. R. bausmės vykdymo laikotarpiu būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu; dirbti arba be pažeidimų registruotis Užimtumo tarnyboje (buvusi Darbo birža).

5Į bausmės laiką įskaitytas jo laikinojo sulaikymo laikas nuo 2017 m. lapkričio 28 d. 9.15 val. iki 2017 m. lapkričio 28 d. 11.45 val. (viena diena).

6Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, iš G. R. konfiskuotas brendžio ARARAT butelis, saugomas (duomenys neskelbiami) poskyryje (2018 m. gruodžio 10 d. Kvitas B serija BBB Nr. (duomenys neskelbiami).

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8

9I.

10Bylos esmė

111.

12G. R. nuteistas už tai, kad neteisėtai disponavo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis turėdamas tikslą jas platinti, o būtent: jis, 2017 m. lapkričio 26 d., apie 19 val. (duomenys neskelbiami), iš tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo narkotinės medžiagos – metadono miltelių, kurių masė yra 0,4689 g, juose yra 0,0094 g (2,0 proc.) gryno metadono. Turėdamas tikslą šias medžiagas 2017 m. lapkričio 28 d. nugabenti į (duomenys neskelbiami) ir perduoti nuteistajam S. P., šias narkotines medžiagas supakavo į vienkartinį maišelį ir į tualetinį popierių, bei neteisėtai laikė savo gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbiami), iki 2017 m. lapkričio 28 d., 9.15 val. kuomet jis vienkartinį maišelį, susuktą į tualetinį popierių, įdėjo ir paslėpė savo kelnaitėse ir atgabeno į (duomenys neskelbiami), esančius adresu (duomenys neskelbiami), turėdamas tikslą jas perduoti S. P., ir šias medžiagas laikė su savimi iki 9.15 val., kol jo asmens kratos metu tarnybinėse patalpose jas rado ir paėmė (duomenys neskelbiami).

132.

14Be to, jis nuteistas už tai, kad, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, siekdamas turtinės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 26 d. iki 2017 m. lapkričio 28 d. piktnaudžiavo tarnyba, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė, o būtent: jis, veikdamas tiesiogine tyčia, turėdamas įstatymais suteiktas teises, pareigas, įgaliojimus pagal (duomenys neskelbiami) 2014 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 1-1721 (duomenys neskelbiami) nuostatų 45 punktą, kad centro darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, dirbdamas rusų kalbos mokytoju (duomenys neskelbiami), pagal 2001 m. rugpjūčio 29 d. Darbo sutartį Nr. (duomenys neskelbiami), turėdamas teisę patekti į (duomenys neskelbiami) švietimo tikslais, veikdamas tyrimo metu nenustatyto asmens interesais, 2017 m. lapkričio 28 d., apie 9.15 val. neteisėtai, t. y. žinodamas, kad draudžiama gabenti narkotines medžiagas į laisvės atėmimo vietas pagal 2014 m. birželio 26 d. (duomenys neskelbiami) direktoriaus įsakymo Nr. V-262 „Dėl įeinančių į (duomenys neskelbiami) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo“, atgabeno į (duomenys neskelbiami), esančius adresu (duomenys neskelbiami), narkotines medžiagas – metadono miltelius, kurių masė yra 0,4689 g, juose yra 0,0094 g (2,0 proc.) gryno metadono, įdėtas į vienkartinį maišelį bei į tualetinį popierių ir paslėpė kelnaitėse, turėdamas tikslą jas perduoti S. P., ir šias medžiagas laikė su savimi iki 9.15 val., kai jo asmens kratos metu tarnybinėse patalpose jas rado ir paėmė (duomenys neskelbiami) pareigūnai. Taip veikdamas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens interesais, jis savo naudai gavo brendžio ARARAT butelį, kurio talpa 0,7 l, kainuojantį 18 Eur. Tokiais savo neteisėtais veiksmais, t. y. siekdamas gauti asmeninę naudą ir gaudamas šią naudą iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, veikdamas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens interesais, sumenkindamas (duomenys neskelbiami) autoritetą ir pažeisdamas Biudžetinės įstaigos (duomenys neskelbiami) centro nuostatų 45 punktą, patvirtintą (duomenys neskelbiami) miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d., bei (duomenys neskelbiami) direktoriaus įsakymą 2014 m. birželio 26 d. Nr. V-262 „Dėl įeinančių į (duomenys neskelbiami) aprašo“ akivaizdžiai demonstravo savo nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų nustatytos tvarkos, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės interesams, tokiu būdu piktnaudžiavo tarnyba.

15II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

163.

17Nuteistojo G. R. gynėjas advokatas Romualdas Drakšas apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 11 d. nuosprendį panaikinti ir G. R. išteisinti.

183.1.

19Apeliantas skunde aptaria teismų praktiką bylose dėl BK 260 straipsnio taikymo ir nurodo, kad šioje byloje surinkti įrodymai neleidžia daryti išvados, jog G. R. suprato, jog buteliuke yra būtent narkotinės ar psichotropinės medžiagos. Teismo išvada, kad nuteistasis prisipažino supratęs, jog buteliuke yra uždraustos medžiagos, yra nepagrįsta. Iš nuteistojo parodymų, kuriuos apeliantas išsamiai aptaria skunde, matyti, kad G. R. suprato, jog nešti, išskyrus mokymo priemones, į pataisos namus nieko negalima. Vienok, pasak apelianto, nuteistasis niekada nesakė, kad suprato, jog buteliuke yra narkotinės medžiagos. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad G. R. net ėmėsi aktyvių veiksmų, norėdamas įsitikinti, ar buteliuke tikrai yra maisto papildai (patikrino internete, kaip tokie papildai atrodo ir kur jų galima įsigyti; tabletes parodė žmonai, kuri patvirtino, kad tai maisto papildai, nes buvo tokius vartojusi). Visa tai, anot apelianto, tvirtina, kad nuteistasis nežinojo, jog buteliuke yra narkotinės ar psichotropinės medžiagos ir nenorėjo tokių medžiagų įgyti, laikyti, gabenti ir perduoti S. P. Nuteistojo parodymai dėl šių aplinkybių byloje yra nepaneigti, juos patvirtina kiti bylos duomenys. Portalo (duomenys neskelbiami) duomenimis į medicininių preparatų pakuotes gali būti įdedamos drėgmę sugeriančios medžiagos. Byloje tokių duomenų, kad tarp nuteistojo ir S. P. buvo susitarimas, jog G. R. jam atneš narkotinių medžiagų ar, kad nuteistasis vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, nėra. G. R. namuose buvo atlikta krata, tačiau nebuvo rasta nieko, kas nuteistąjį galėtų sieti su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (nei narkotinių medžiagų, nei svarstyklių, nei vienkartinių guminių pirštinių ir kt.).

203.2.

21Be to, anot apelianto, reikšminga aplinkybė yra tai, kad G. R. į (duomenys neskelbiami) maisto papildus S. P. nešė jo paties prašymu kaip asmeniui, su kuriuo jį siejo draugiški santykiai. S. P. parodymai dėl jo santykių su nuteistuoju yra abejotini. Jis nepaaiškino, kodėl būtent G. R. rizikavo ir jam nešė maisto papildus.

223.3.

23Teismo išvada, kad tą aplinkybę, jog G. R. žinojo, kad neša narkotines medžiagas, patvirtina jo parodymų nenuoseklumas (vienu atveju nurodė, kad tai vitaminai, kitu – maisto papildai sportui, dar kitu – vaistai) ir elgesys (buteliukas buvo paslėptas tarp dviejų apatinių kelnaičių, neigė turįs draudžiamų disponuoti daiktų, neturėjo leidimo vartoti metadoną), yra nepagrįsta. Teismo nurodytos aplinkybės yra nereikšmingos sprendžiant dėl nuteistojo kaltės. Kofeino tabletės yra skirtos sportuojantiems asmenims ir jas galima pavadinti tiek vitaminais, tiek maisto papildais, tiek vaistais, o tai, kad nuteistasis nurodė, jog jam žinoma, kad vaistams reikalingas receptas, nepatvirtina, kad jis suprato, jog viena iš tablečių buvo narkotinė medžiaga. Tuo tarpu G. R. buteliuką su papildais slėpė, nes žinojo, kad į (duomenys neskelbiami) negalima įnešti jokių daiktų, išskyrus mokymosi priemones. Nuteistąjį įtartį tuo, kad jis suvokė, jog neša draudžiamas disponuoti medžiagas, apelianto nuomone, galima būtų tik tuo atveju, jeigu nebūtų tokio draudimo.

243.4.

25Be to, byloje nustatyta, kad tarp 22 maisto papildų tablečių buvo rasta viena metadono tabletė, kurios svoris 0,4689 g ir kurioje yra tik 0,0094 g gryno metadono. Apelianto nuomone, metadonas yra vaistas nuo priklausomybės narkotinėmis medžiagomis ir įprasta dozė gydymui yra dvi tabletės, ir nuo tokio kiekio apsvaigti negalima. Tai leidžia daryti išvadą, kad viena metadono kapsulė yra bevertė.

263.5.

27Taip pat, pasak apelianto, yra nepagrįsta teismo išvada, kad nuteistojo kaltę patvirtina tai, jog G. R. atžvilgiu buvo atliekami kriminalinės žvalgybos veiksmai. Byloje nėra jokių duomenų, kad G. R. anksčiau nešė narkotines medžiagas į (duomenys neskelbiami) namus. Tai patvirtino ir kriminalinės žvalgybos specialistai, kurie parodė, kad buvo duomenų, jog narkotines medžiagas neša mokytojas, tačiau įtarimas krito ant daugybės mokytojų. Tai tvirtina, kad nebuvo gauta tokių duomenų, jog būtent G. R. atneša narkotines medžiagas.

283.6.

29Taip pat yra niekuo nepagrįsta teismo išvada, kad po nuteistojo apsilankymų (duomenys neskelbiami) nuteistieji pradėjo platinti narkotikus. Nuteistasis nešė tik vieną metadono tabletę, kurioje yra 0,0094 g gryno metadono, nuo kurio neįmanoma apsvaigti. Liudytojo R. U. paaiškinimai apie vienos tabletės dalijimą ir maišymą su milteliais, taip padarant daug dozių, įvertinus tai, kad nuo vienos tabletės neįmanoma apsvaigti, yra neįtikėtini ir klaidingi.

303.7.

31Apelianto nuomone, įvertinus išdėstytas aplinkybes, galima teigti, kad teismo išvados pagrįstos prielaidomis, kas pagal teismų praktiką yra nekaltumo prezumpcijos, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio 4, 5 dalių nuostatų pažeidimas. Kadangi byloje nėra objektyvių faktinių duomenų, jog G. R. žinojo apie buteliuke buvusią viena metadono tabletę, laikytina, kad nuteistojo veiksmuose nėra BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties vieno požymio – tyčios, todėl G. R. pagal šį baudžiamąjį įstatymą turi būti išteisintas.

323.1.

33Apeliantas nurodo, kad nuteistasis nepagrįstai nuteistas ir pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, nes byloje neįrodyta, kad jis savo veiksmais padarė didelę neturtinę žalą. Teismas preziumavo, kad buvo padaryta didelė neturtinė žala valstybei, valstybės tarnybai ir juridiniam asmeniui ir taip pažeidė BK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas. Apelianto teigimu, G. R. savo veiksmais negalėjo padaryti žalos valstybės tarnybai, nes yra ne valstybės tarnautojas, o tik jam prilygintas asmuo. Byloje taip pat nėra tokių duomenų, kad būtų sumenkintas (duomenys neskelbiami) ir (duomenys neskelbiami) įvaizdis. Vien ta aplinkybė, kad nuteistasis pažeidė teisės aktus (pagal kuriuos draudžiamą įnešti į (duomenys neskelbiami) bet kokius daiktus), savaime nereiškia didelės neturtinės žalos. Pagal teismų praktiką, valstybės tarnautojas piktnaudžiaudamas tarnyba visada pažeidžia atitinkamus teisės aktus ir diskredituoja tarnautojo vardą, todėl ne bet koks pareigūno vardo diskreditavimas gali būti vertinamas kaip didelė žala valstybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-98/2014). Byloje turėjo būti ištirta, kaip konkrečiai nuteistojo veiksmai sumenkino (duomenys neskelbiami) ir (duomenys neskelbiami) įvaizdį. Vienok, nei (duomenys neskelbiami) direktorius, nei (duomenys neskelbiami) direktorius dėl šių aplinkybių apklausti nebuvo. Kitų byloje duomenų, kaip nuteistojo veiksmai sumenkino šių įstaigų reputaciją, įvaizdį, nėra.

343.2.

35Be to, pasak apelianto, teismo išvada, kad dėl nuteistojo veiksmų (vienos metadono tabletės perdavimo) buvo sumenkintas (duomenys neskelbiami) įvaizdis, yra nelogiška, nes G. R. buvo sulaikytas, kas tvirtina, jog (duomenys neskelbiami) efektyviai kovoja su narkotinių medžiagų platinimu (duomenys neskelbiami) įstaigoje, o ši problema nėra naujiena.

363.3.

37Teismo išvada, kad G. R. veiksmai sutrikdė normalų (duomenys neskelbiami) darbą, yra niekuo nepagrįsta. Byloje nėra jokių duomenų, kad dėl tokių nuteistojo veiksmų (duomenys neskelbiami) būtų kilusi kokia suirutė, išpuoliai, jog (duomenys neskelbiami) turėjo nukrypimų nuo įprastai organizuojamo darbo.

383.4.

39Apelianto nuomone, įvertinus tai, kad byloje neįrodyti piktnaudžiavimo nusikalstamos veikos padariniai (didelė žala), G. R. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį turi būti išteisintas.

402.

41Teismo posėdyje nuteistasis G. R. ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą patenkinti. Prokuroras prašė skundą atmesti.

423.

43Nuteistojo G. R. gynėjo advokato Romualdo Drakšo apeliacinis skundas pagrįstas, todėl tenkinamas. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

444.

45Nuteistojo G. R. gynėjas apeliaciniame skunde neginčija teismo nustatytų aplinkybių, jog G. R. nustatytu laiku ir nustatytomis aplinkybėmis iš tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo narkotinės medžiagos – metadono miltelių, kurių masė yra 0,4689 g, kuriuose buvo 0,0094 g (2,0 proc.) gryno metadono, turėdamas tikslą šias medžiagas 2017 m. lapkričio 28 d. nugabenti į (duomenys neskelbiami) ir perduoti nuteistajam S. P., šią narkotinę medžiagą neteisėtai laikė savo gyvenamojoje vietoje, adresu (duomenys neskelbiami), iki 2017 m. lapkričio 28 d., 9.15 val., kol paslėpęs savo kelnaitėse, turėdamas tikslą jas perduoti S. P. atgabeno į (duomenys neskelbiami), esančius adresu (duomenys neskelbiami), ir šias medžiagas toliau laikė su savimi iki 9.15 val., kol jo asmens kratos metu tarnybinėse patalpose jas rado ir paėmė (duomenys neskelbiami) pareigūnai. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog bylos duomenys neabejotinai patvirtina, kad G. R. žinojo apie jam perduotame buteliuke buvusią narkotinę medžiagą ir būtent ją, o ne maisto papildus, siekė perduoti (duomenys neskelbiami) tuo metu atlikinėjusiam bausmę nuteistajam S. P. Be to tvirtina, kad teismas neteisingai įvertino nuteistojo parodymų turinį apie įvykio aplinkybes, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad nuteistojo parodymai yra nenuoseklūs ir negali būti vertinami kaip patikimas įrodymų šaltinis. Gynėjo manymu, apygardos teismas, vertindamas kitus įrodymus taip pat padarė klaidų, todėl neteisingai sprendė dėl G. R. kaltės disponuojant narkotine medžiaga ir didelės žalos padarymo BK 228 straipsnio prasme.

465.

47Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, šie apeliacinio skundo argumentai yra pagrįsti. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis, pagal kurią teismai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi, įstatymas numato išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų turi įrodomąją vertę ir ar jų pakanka nustatyti, ar asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmai turi visus konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymius. Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva, tačiau teismo sprendimas turi būti motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma, vertinant kiekvieną įrodymą atskirai kitų byloje esančių įrodymų ir nustatytų aplinkybių kontekste. Apeliacinio proceso paskirtis yra pagal proceso dalyvių apeliacinius skundus patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą bei teisėtumą ir prireikus ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas klaidas (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

486.

49Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas esminiu pažeidimu gali būti pripažįstami atvejai, kai apskųstame nuosprendyje ar nutartyje: teismo išvados padarytos nesiėmus įmanomų priemonių visoms bylai teisingai išspręsti reikšmingoms aplinkybėms nustatyti; nebuvo įvertinti visi proceso metu surinkti bylai išspręsti reikšmingi įrodymai; vertinant įrodymus padaryta klaidų dėl jų turinio, remtasi duomenimis, kurie dėl neatitikties BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse nustatytiems reikalavimams negalėjo būti pripažinti įrodymais; įrodymais nepagrįstai nepripažinti duomenys, kurie atitinka BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse nustatytus reikalavimus; neišdėstyti teisiniai argumentai dėl ištirtų įrodymų vertinimo, ar šie argumentai nelogiški, painūs ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-587/2014, 2K-7-176-303/2015, 2K-471-507/2015, 2K-483-976/2015, 2K-28-489/2016).

507.

51Apeliacinės instancijos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, įvertinęs byloje esančius, pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus, atlikęs dalinį įrodymų tyrimą (papildomai apklausęs nuteistąjį G. R., specialistę L. A. ir liudytoją A. Š.) konstatuoja, kad apygardos teismas, pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, nes nevisapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus, ne visus ištirtus įrodymus įvertino, nesiėmė visų įmanomų priemonių pašalinti abejones, nuteistojo parodymus netinkamai įvertino turinio aspektu, jų nevertino visų įrodymų ir byloje nustatytų aplinkybių kontekste, todėl padarė klaidingas išvadas, jog G. R. veikė tiesiogine tyčia ir kad dėl jo veiksmų valstybei padaryta žala yra didelė, bei kad G. R. veiksmai, įgyjant 0,4689 g metadono miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,0094 g gryno metadono – narkotinės medžiagos, ir ją gabenant į (duomenys neskelbiami) bei laikant tikslu perduoti nuteistajam S. P., sudaro nusikaltimų, numatytų BK 260 straipsnio 1 dalyje, BK 228 straipsnio 2 dalyje, sudėtį. Kadangi šios išvados lėmė netinkamą baudžiamųjų įstatymų taikymą, pirmosios instancijos teismo nuosprendis naikintinas ir priimtinas naujas nuosprendis (BPK 326 straipsnio 4 dalis, BPK 329 straipsnio 1 punktas). Dėl nuteistojo G. R. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį

528.

53Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. Šis nusikaltimas yra padaromas veikiant tiesiogine tyčia. Kaltininkas turi tikslą parduoti ar kitaip platinti šias medžiagas ir to tikslo siekia. Tais atvejais, kai asmuo nesuvokia ir neturi bei negali numatyti, kad disponuoja narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, baudžiamojon atsakomybėn pagal komentuojamą straipsnį jis negali būti traukiamas. Taigi, kaltininkas turi bent bendrais bruožais suvokti, kad medžiagos, kuriomis jis neteisėtai disponuoja, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, yra narkotinės arba psichotropinės.

549.

55Pagrįstas nuteistojo gynėjo skundo argumentas, kad nuteistojo parodymai apie įvykio aplinkybes buvo nuoseklūs tiek ikiteisminio, tiek bylos nagrinėjimo metu. Teisiamojo posėdžio metu G. R. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad jis dirbo (duomenys neskelbiami) mokytoju jau daug metų. Nuteistasis S. P. buvo jo mokinys, gerai išlaikė egzaminus, padėdavo jam surinkti mokinius, kurie neateidavo į pamokas, todėl su juo buvo susiklostę gan draugiški santykiai. S. P. jam pasakojo, kad užsiima sportu, jog brolis iš (duomenys neskelbiami) žada atsiųsti reikalingų sportuojant maisto papildų, ir prašė, kad nuteistasis juos jam atneštų į (duomenys neskelbiami). Netrukus, jo namo laiptinės telefonu vakare paskambino vyriškis, kuris padavė buteliuką su kapsulėmis ir brendžio butelį, sakydamas, kad S. sveikina su gimtadieniu, o pats, sakydamas kad skuba, sėdo į taksi automobilį ir išvažiavo. Lauke jau buvo tamsu, todėl to žmogaus jis nespėjo įsidėmėti. Parsineštą namo buteliuką kartu su žmona apžiūrėjo, internete tikrino ant buteliuko nurodytą papildų sudėtį, apžiūrėjo pačias kapsules kurios ir internete buvo tokios pat. Taip abu įsitikino, kad jose yra S. P. prašyti maisto papildai. Be to, G. R. žinojo, kad S. P. narkotikų nevartoja, todėl jam nekilo jokių abejonių, kad perduotose kapsulėse vietoje maisto papildų gali būti narkotinės medžiagos. Nuteistasis nuosekliai tvirtino, kad kapsules nešė būdamas įsitikinęs, jog jose yra maisto papildai, kurie aplamai nebuvo draudžiami. G. R. pripažino, kad papildus nešti į (duomenys neskelbiami) taisyklės draudė, tačiau jis su nuteistuoju buvusių, jo manymu, draugiškų santykių įtakoje sutiko jam perduoti prašomus maisto papildus. Kadangi žinojo, kad gali įnešti tik mokymo priemones, kapsules susipylė į užspaudžiamą maišelį ir paslėpė tarp savo trumpikių. Kai sužinojo, kad bus daroma jo krata, kapsules atidavė pareigūnams ir viską papasakojo. Tas kartas buvo pirmas, kai jo paprašė įnešti draudžiamus daiktus ir jis sutiko tai padaryti, dėl to labai gailisi. Tokias pat įvykio aplinkybes nuteistasis nurodė ir apeliacinės instancijos teisme. Taigi, nuteistojo parodymai apie įvykio aplinkybes buvo nuoseklūs.

5610.

57Pirmosios instancijos teismas, vertindamas G. R. parodymus, atkreipė dėmesį į tai, kad nuteistasis apklausų metu įgytas medžiagas vieną kartą vadino vaistais, kitą – vitaminais, o trečią – maisto papildais, tačiau toks medžiagų įvardijimas, jokiu būdu nepatvirtina aplinkybės, kad G. R. suprato, jog jis įgijo draudžiamas įgyti narkotines ar psichotropines medžiagas. Nors teismas konstatavo, kad nuteistasis neneigė supratęs, jog jis įgijo uždraustas medžiagas, tačiau ši teismo išvada nepagrįsta, nes G. R. nuosekliai tvirtino, kad jis buvo įsitikinęs, jog tos medžiagos nebuvo narkotinės ar psichotropinės. Jo manymu, tai buvo legalios medžiagos (vaistai, vitaminai ar maisto papildai), tačiau jis žinojo, kad nei vaistų, nei vitaminų ar papildų į (duomenys neskelbiami) jis negali nešti, nes tai draudė nustatytos taisyklės. Taigi, esant tokiam nuteistojo aiškinimui, pirmos instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad G. R. patvirtino supratęs, jog neteisėtai įsigijo, laikė ir gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas, nes įsigyti, laikyti ir gabenti vaistus, maisto papildus ar vitaminus nėra uždrausta.

5811.

59Be to, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apie nuteistojo tyčios turinį, vertino nuteistojo elgesį nusikaltimo padarymo metu, t.y., kad buteliuke jam perduotas kapsules jis išpylė į plastikinį maišelį ir jį, eidamas į (duomenys neskelbiami) teritoriją, slėpė savo kelnaitėse ir, tik pareigūnams pasakius, kad bus daroma krata, pastarasis susijaudinęs iš trumpikių pats ištraukė maišelį su kapsulėmis ir geranoriškai perdavė jį tikrinusiems asmenims. Apygardos teismas vertino, kad toks G. R. elgesys patvirtina, jog jis žinojo, kad neša narkotines medžiagas, nes jas slėpė. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, tokios nustatytos aplinkybės tik patvirtina, kad nuteistasis puikiai žinojo ir suprato, jog jis tokių daiktų (maisto papildų ar vaistų) į (duomenys neskelbiami) įnešti negali, tačiau, pažeisdamas (duomenys neskelbiami) vidaus tvarkos taisykles, tai daro. Taigi, priešingai, negu konstatavo pirmosios instancijos teismas, šios nustatytos aplinkybės nepaneigia nuteistojo parodymų teisingumo ir pačios savaime nepatvirtina, kad pastarasis suprato, jog neša ne šiaip įnešti į (duomenys neskelbiami) teritoriją draudžiamus papildus ar vaistus, o draudžiamas įgyti, laikyti ir gabenti narkotines ar psichotropines medžiagas. Todėl, teismo nustatyta aplinkybė, kad nuteistasis neturėjo leidimo vartoti metadoną medicinos tikslais, G. R. tyčios turinio vertinimo aspektu reikšmės neturi, nes nei nuteistojo parodymai, nei jo elgesys nepatvirtina, jog jis žinojo, kad vienoje iš dvidešimt trijų kapsulių yra metadono miltelių.

6012.

61Grįsdamas nuteistojo G. R. tiesioginės tyčios turinį, pirmosios instancijos teismas rėmėsi (duomenys neskelbiami) kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininko liudytojo R. U. (R. U.) parodymais, kad jie apie metus laiko turėjo informaciją apie galimą narkotinių medžiagų platinimą, kuris galimai suaktyvėdavo po mokytojų apsilankymo (duomenys neskelbiami). Tą kartą buvo pranešta, kad galimai G. R. atneš narkotikų, todėl buvo padaryta jo krata ir narkotinė medžiaga surasta bei paimta.

6213.

63Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šio liudytojo parodymus, padarė išvadą, kad, nors nuteistajam nėra kaltinimo dėl kitų narkotinių medžiagų platinimo atvejų, tačiau, akivaizdu, jog, jeigu tai būtų buvęs tik vienkartinis nekaltas prašymas įnešti papildų, ši informacija galimai nebūtų pasiekusi kriminalinės žvalgybos viršininko. Apygardos teismo manymu, ta aplinkybė ir pasirinktas kapsulių gabenimo būdas – paslėpus trumpikėse, patvirtina, kad nuteistasis suprato, jog disponuoja narkotine ar psichotropine medžiaga. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, būdama pirmiau šiame nuosprendyje pasisakiusi dėl nuteistojo veiksmų vertinimo jo tyčios turinio aspektu, dėl to nesikartoja, o apygardos teismo išvadą, kad nuteistasis galimai nešė narkotines medžiagas ne pirmą kartą, vertina kaip faktiniais duomenimis nepagrįstą prielaidą, kuria teismo nuosprendis negali būti grindžiamas. Be to ši prielaida prieštarauja liudytojo R. Š. parodymams, duotiems bylą nagrinėjant apeliacine tvarka. Jis patvirtino, kad nuteistasis G. R. niekada nebuvo įtartas draudžiamų daiktų nešiojimu, tačiau buvo pasitaikę atvejų, kad dėl nustatytų pažeidimų buvo atleisti iš darbo kiti (duomenys neskelbiami) darbuotojai.

6414.

65Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad apygardos teismas, spręsdamas dėl G. R. tyčios turinio, nevertino liudytojų S. P. ir T. R. parodymų apie jiems žinomas įvykio aplinkybes ir vienpusiškai vertino liudytojų J. D. (J. D.), R. J., R. U. parodymus. Kaip jau minėta, nuteistasis G. R. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme nuosekliai tvirtino, kad jis nežinojo, kad vienoje iš dvidešimt trijų kapsulių yra metadono milteliai. Liudytoja T. R. patvirtino nuteistojo parodymus, kad jie abu namuose apžiūrinėjo kapsules, internete patikrino jų sudėtį ir abu buvo tikri, kad kapsulėse yra maisto papildai, nes ir pati liudytoja papildus buvo naudojusi. Liudytojas S. P. parodė, kad jis jokių narkotinių medžiagų nevartoja, jog G. R. prašė į (duomenys neskelbiami) atnešti maisto papildų, kuriuos jam turėjo paduoti S. P. brolio iniciatyva atvykęs kitas asmuo. Taigi, G. R. veikė ne kieno nors kito (kaip kaltinime nurodyta, nenustatyto asmens), o būtent S. P. interesais. Byloje nėra jokių įrodymų, paneigiančių šių liudytojų parodymus ar patvirtinančių, kad nuteistasis vieną kapsulę metadono nešė savo iniciatyva ar kitų asmenų užsakymu. Ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamajame posėdyje apklausti liudytojai J. D., R. J. ir R. U. nepatvirtino nustatę, kad nuteistasis kada nors anksčiau į (duomenys neskelbiami) būtų nešiojęs narkotines, psichotropines medžiagas ar kitus draudžiamus daiktus. Iš tiesų, liudytojas R. U. parodė, kad narkotinės ir psichotropinės medžiagos į (duomenys neskelbiami) patenka įvairiais kanalais. Buvo kilęs įtarimas, kad kažkas ir iš mokytojų nešioja į (duomenys neskelbiami) narkotikus, todėl apie metus buvo atliekamas kriminalinės žvalgybos tyrimas. Tą kartą jie gavo informaciją, kad narkotikus neš G. R., todėl padarė nuteistojo kratą ir atrado slepiamas kapsules. Šis liudytojas paaiškino, jog kilo įtarimas, kad būtent po G. R. apsilankymo (duomenys neskelbiami) nuteistieji pradėdavo platinti narkotikus, todėl padaryta išvada, kad platina būtent jis. Tokiai liudytojo R. U. išvadai prieštarauja liudytojų J. D., R. J. parodymai. Be to, iš karto po įvykio nuteistojo namuose buvo padaryta krata, kurios metu nebuvo rasta jokių narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų ar su jais susijusių daiktų, tik vienoje iš G. R. nešamų kapsulių buvo labai mažas kiekis metadono – narkotinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams. Pasak liudytojo R. U., tokios medžiagos pasirodymas (duomenys neskelbiami) nedažnas reiškinys. Kaip matyti iš šio liudytojo tarnybinio pranešimo (t. 1, b. l. 7) dar prieš dieną iki įvykio buvo žinoma, kad mokytojas G. R. į (duomenys neskelbiami) neš į kapsules supakuotas narkotines medžiagas. Tokią detalią informaciją galėjo žinoti tik kapsules nuteistajam perdavęs arba su tuo susijęs asmuo, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, jog buvo siekiama nustatyti ir apklausti šį asmenį. Taigi, esant tokiai situacijai, nėra pagrindo spręsti, kad liudytojo turima informacija apie tai, kad G. R. narkotines medžiagas į (duomenys neskelbiami) nešė ne pirmą kartą, yra nepagrįsta, nes ji nepatikrinta BPK nustatyta tvarka, o kiti objektyvūs duomenys to nepatvirtina. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje kaip liudytojas apklaustas (duomenys neskelbiami) centro direktorius A. Š. patvirtino, kad nuteistasis yra švelnus, patiklus žmogus, kurio santykiai visada buvo geri tiek su kolegomis, tiek ir su nuteistaisiais. G. R. buvo geras savo srities žinovas, charakterizuojamas tik labai gerai, neturėjęs praeityje jokių drausminių nuobaudų. Tai patvirtina ir nuteistojo charakteristika, iš kurios matyti, kad G. R. daug kartų (duomenys neskelbiami) centro direktoriaus įsakymais buvo skatintas už labai gerus pasiekimus, jam skirtos net piniginės premijos. Jis yra gerbiamas mokinių ir bendradarbių tarpe (t. 1, b. l. 53). Ši nuteistąjį charakterizuojanti medžiaga neprieštarauja mokytojo vertybinėms nuostatoms, numatytoms mokytojo pareiginėje instrukcijoje (t. 1, l. 151). Taigi, apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, šie faktiniai duomenys, vertinant juos kiekvieną atskirai ir įrodymų grandinėje, nepatvirtina vidinio įsitikinimo, kad G. R. ir anksčiau nešiojo į (duomenys neskelbiami) draudžiamus daiktus ar narkotines medžiagas, o kitų, tai patvirtinančių įrodymų byloje nėra.

6615.

67Be to, kratos metu pats G. R. pareigūnams padavė plastikinį maišelį, kuriame buvo dvidešimt trys kapsulės ir pasakė, kad tai yra maisto papildai (t. 1, b. l. 9–10). Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad, iš tiesų, 22 kapsulėse buvo kofeino milteliai, kurie yra laisvoje apyvartoje, o tik vienoje kapsulėje, kuri kiek skyrėsi pagal spalvą, buvo 0,0094 gryno metadono (t. 1, b. l. 19–20). Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apklausta specialistė L. A. paaiškino, kad metadonas yra naudojamas gydymo nuo narkomanijos tikslu ir paprastai būna skysto pavidalo. Rastas 0,0094 g metadono kiekis yra per mažas ne tik apsvaigimui, bet ir vienam kartui, naudojant jį gydymo tikslais. Nors liudytojas R. U. paaiškino, kad nuteistieji yra išradingi, nes narkotikus dalija į dozes, tačiau taip pat parodė, kad paprastai į (duomenys neskelbiami) įnešami stipresni narkotikai, o ne metadonas. Taigi, šie faktiniai duomenys kelia pagrįstas abejones, kad nuteistasis siekė nuteistajam S. P. į (duomenys neskelbiami) atnešti narkotinę ar psichotropinę medžiagą, kurios kiekis faktiškai per menkas naudoti vienam kartui, nekalbant jau apie šio kiekio dalinimą į dar mažesnius kiekius. Nuteistasis G. R. nenuslėpė ir pripažino, jog pildami iš buteliuko į maišelį jie su žmona pastebėjo, kad viena kapsulė pagal spalvą skiriasi, tačiau abu nusprendė, kad ji gali būti sutraukianti drėgmę, todėl to nesureikšmino, nes buvo tikras, kad neša S. P. maisto papildus. Šių jo nurodytų aplinkybių nepaneigia jokie kiti bylos duomenys. Tai, kad maisto papildų pakuotėje gali būti ir drėgmę sugerianti medžiaga, neprieštarauja Europos Sąjungos bendrijų komisijos 2009 m. gegužės 29 dienos Komisijos reglamento dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu bendrųjų nuostatų 3 straipsnio a punktui, kad veikliosios žaliavos ir gaminiai yra naudojami, turint tikslą pratęsti maisto produkto tinkamumo naudoti laiką ar išlaikyti jo būklę. Šios medžiagos sukurtos taip, kad išskirtų tam tikras sudedamąsias medžiagas į supakuotą maisto produktą ar į jį supančią aplinką arba jas sugertų. Nuostatose nurodyta, jog veikliosios ir protingosios žaliavos ir gaminiai turi skirtis nuo pakuotėje esančių maisto medžiagų. Liudytojas S. P. parodė, kad būtent jis pasirūpino, kad šioje byloje nenustatytas asmuo mokytojui G. R. perduotų buteliuką su kapsulėmis, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad bausmę atliekantis nuteistasis S. P. nebuvo įtariamas sukurstęs ar organizavęs nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 1 dalyje, padarymą. Ši aplinkybė neprieštarauja tam, kad S. P., iš tiesų, prašė maisto papildų, o G. R. jam nešė S. P. atsiųsto žmogaus perduotas kapsules, būdamas įsitikinęs, kad ne tik dvidešimt dvejose iš jų, bet ir dvidešimt trečioje yra maisto papildai. Taigi, vertinant kiekvieną įrodymą atskirai ir kitų įrodymų kontekste, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegiją sprendžia, jog jie yra nepakankami pagrįsti, kad nuteistasis G. R., nešdamas į (duomenys neskelbiami) teritoriją dvidešimt tris kapsules, iš kurių vienoje buvo 0,0094 gryno metadono, žinojo ir suprato, kad jis neša ne maisto papildus, vitaminus ar vaistus, o metadoną ir norėjo taip veikti. Vertinant tai, kad nuteistasis mokytoju dirbo (duomenys neskelbiami) jau daugiau, negu dešimt metų, bendravo su nuteistaisiais, galima prielaida, kad jis galėjo numanyti, jog kapsulėse gali būti supiltos narkotinės ar psichotropinės medžiagos, tačiau objektyvūs bylos faktiniai duomenys ir jais remianti nustatytos bylos aplinkybės tokios prielaidos nepatvirtina.

6816.

69Kaip jau minėta, nuteistasis niekada nebuvo sustabdytas su draudžiamais daiktais, nuo pat pirmos apklausos papasakojo visas įvykio aplinkybes, nenuslėpdamas, kieno prašymu tai darė, kad pastebėjo, jog viena iš kapsulių kiek skyrėsi, kad dovanų gavo brendžio butelį. Byloje nėra tokių duomenų, kurie patvirtintų, kad šios aplinkybės ikiteisminio tyrimo pareigūnams buvo žinomos, todėl, apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, tokie nuteistojo parodymai apie įvykio aplinkybes tik patvirtina jo nuoširdumą, norą atskleisti visas įvykio aplinkybes. Jo parodymus vėliau patvirtino ir kiti įrodymai, kurie neprieštarauja tam, kad G. R. buvo įsitikinęs, jog neša S. P. maisto papildus. Kaip parodė nuteistasis, S. P. buvo geras mokinys, sportavo, narkotikų nevartojo, todėl buvo pelnęs jo pasitikėjimą. Šias aplinkybes patvirtino liudytoju apklaustas S. P. Liudytoja T. R. parodė, jog jie abu su vyru dėjo pastangas išsiaiškinti G. R. atneštų medžiagų sudėtį ir buvo įsitikinę, kad tai – maisto papildai. Šių liudytojų parodymų pirmos instancijos teismas iš viso nevertino ir nepateikė jokių argumentų dėl jų įrodomosios reikšmės. Liudytojų T. R. ir S. P. parodymų nepaneigia jokie kiti objektyvūs bylos faktiniai duomenys. Šie liudytojai pirmos instancijos teisme buvo apklausti BPK nustatyta tvarka. Todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo juos vertinti kaip nepatikimus ar juos pripažinti neatitinkančiais BPK reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas, minėtų liudytojų parodymus vertindamas kitų šiame ir pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartų bylos įrodymų ir nustatytų įvykio aplinkybių kontekste, sprendžia, jog nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuteistasis žinojo ir suprato, jog į pataisos namus neša vieną metadono kapsulę ir norėjo taip veikti.

7017.

71BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis – baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visumą.

7218.

73Pagal BPK 44 straipsnio 6 dalies nuostatas, kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu įtariamas ar kaltinamas asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas neįrodytas šio kodekso nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu nuosprendžiu. Visos abejonės ir neaiškumai dėl nusikalstamos veikos padarymu kaltinamo asmens kaltės ar kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai, kurių, išnaudojus visas proceso veiksmų galimybes, neįmanoma pašalinti baudžiamojo proceso metu, vertinamos nusikalstamos veikos padarymu kaltinamo asmens naudai.

7419.

75Kaip jau minėta, nusikaltimas, numatytas BK 260 straipsnio 1 dalyje, padaromas tik tiesiogine tyčia. Šioje byloje nepakanka faktinių duomenų pagrįsti, jog nuteistasis G. R. žinojo ar suprato, kad vienoje iš kapsulių neša metadoną ir norėjo taip veikti. Taigi, neįrodytas tiesioginės tyčios subjektyvusis požymis, o jo nesant, nėra ir šio nusikaltimo sudėties, todėl G. R. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį išteisintinas BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis šioje dalyje naikintinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 329 straipsnio 1 punktas). Dėl nuteistojo G. R. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį

7620.

77Pirmosios instancijos teismas G. R. nuteisė pagal BK 228 straipsnio 2 dalį nustatęs, kad jis piktnaudžiavo tarnyba: būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – dirbdamas rusų kalbos mokytoju (duomenys neskelbiami) ir turėdamas teisę patekti į (duomenys neskelbiami) švietimo tikslais, siekdamas turtinės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, ją gaudamas (iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens 18 Eur vertės brendžio ARARAT butelį), atgabeno į (duomenys neskelbiami) narkotinę medžiagą – metadono miltelius, kuriuose buvo 0,0094 g (2,0 proc.) gryno metadono, kurį, žinodamas kad narkotines medžiagas nešti draudžiama, siekdamas šias medžiagas perduoti S. P., laikė slėpdamas kelnaitėse, kol jo asmens kratos metu tarnybinėse patalpose jas rado ir paėmė (duomenys neskelbiami) pareigūnai. Nustatyta, kad taip veikdamas nenustatyto asmens interesais, jis, sumenkindamas (duomenys neskelbiami) autoritetą ir pažeisdamas (duomenys neskelbiami) nuostatų 45 punktą, patvirtintą (duomenys neskelbiami) 2014 m. kovo 5 d., bei (duomenys neskelbiami) direktoriaus įsakymą 2014 m. birželio 26 d. Nr. V-262 „Dėl įeinančių į (duomenys neskelbiami) įstaigas asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo“ akivaizdžiai demonstravo savo nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų nustatytos tvarkos, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės interesams.

7821.

79Nuteistasis G. R. pripažįsta, kad jis, būdamas (duomenys neskelbiami) mokytoju į (duomenys neskelbiami), kur vesdavo pamokas nuteistiesiems, nuteistajam S. P. paprašius, nešė dvidešimt tris kapsules, manydamas, kad tai yra maisto papildai, nors žinojo, jog į (duomenys neskelbiami) gali neštis tik mokymo priemones. Nuteistojo gynėjas apeliaciniame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, kad jo ginamasis nešė į (duomenys neskelbiami) dvidešimt tris kapsules, iš kurių vienoje buvo narkotinė medžiaga – metadonas, tačiau tvirtina, jog pastarasis apie narkotinės medžiagos buvimą vienoje iš kapsulių nežinojo, todėl nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 1 dalyje, nepadarė. G. R. veiksmais, gynėjo manymu, valstybei nebuvo padaryta didelė žala, todėl jie nesudaro nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnio 2 dalyje, sudėties. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistojo G. R. gynėjo skundo argumentai yra pagrįsti.

8022.

81Pagal BK 228 straipsnio 2 dalį atsako valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, nesant kyšininkavimo požymių ir jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo.

8223.

83Taigi didelė žala yra piktnaudžiavimo sudėties būtinasis požymis, kuris tiesioginiu priežastiniu ryšių siejamas su kaltininko padarytais veiksmais. Didele žala gali būti pripažinta turtinė arba neturtinė žala. Pagal šį požymį atribojamas piktnaudžiavimas kaip nusikalstama veika nuo tarnybinio (arba drausminio) nusižengimo. Didelės žalos požymis yra vertinamasis, todėl kiekvienu atveju nustatomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-16/2010, 2K-100/2014)

8424.

85Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje nustatė, kad nuteistasis G. R. savo veiksmais pažeidė aktualių teisės aktų nuostatas, sumenkino (duomenys neskelbiami) bei (duomenys neskelbiami) įvaizdį, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, siekė sudaryti sąlygas nuteistiesiems disponuoti draudžiamomis narkotinėmis medžiagomis, sutrikdė normalų (duomenys neskelbiami) darbą bei jos rėžimą, o tuo pačiu ir pats padarė dar ir kitą nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje, ir tokiu būdu padarė didelę neturtinę žala valstybės interesams.

8625.

87Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, apygardos teismas, inkriminuodamas didelės žalos požymį, jo nepagrindė objektyviais bylos duomenimis, todėl nepagrįstai sprendė, kad G. R. veiksmai, sudaro BK 228 straipsnio 2 dalies sudėtį.

8826.

89Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sąvoka ,,didelė žala,, yra vertinamasis požymis. Dėl to žalos pobūdis ir dydis nustatomi atsižvelgiant, kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais ginami pažeisti interesai, koks teisių ir laisvių suvaržymo laipsnis, nusikalstamos veiklos trukmė, kaltininko einamų pareigų reikšmė (kuo aukštesnes pareigas užimantis asmuo pažeidžia įstatymus, tuo jis padaro didesnę žalą). Taip pat vertinamas kaltininko padarytos veikos atgarsis visuomenėje ir šio atgarsio įtaka valstybės tarnautojo autoritetui ar valstybės institucijos prestižui. Kita vertus, didelė žala valstybei gali būti padaroma ir veiksmais, kurie trunka labai trumpai, kuriais nepažeidžiamos fizinių asmenų teisės ir laisvės, kurie nėra plačiai nušviečiami žiniasklaidos priemonėse (nesukelia rezonanso visuomenėje), tačiau lemia valdžios įstaigoms priskirtų funkcijų neatlikimą, kenkiantį valstybės valdymo tvarkai, jos ekonomikai ir finansų sistemai, kurie pažeidžia verslo tvarką, viešuosius interesus ir pan. Didelės žalos požymis paprastai turi būti konstatuojamas tais atvejais, kai piktnaudžiaujant kitiems asmenims yra sudaromos sąlygos daryti teisės pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-640-507/2015).

9027.

91Taigi sąvoka ,,didelė žala“ įpareigoja teismą motyvuoti, kokie faktiniai duomenys patvirtina, kad padaryta žala atitinka BK 228 straipsnio 2 dalyje numatytą didelės žalos požymį.

9228.

93Kaip jau aptarta šiame nuosprendyje, nuteistojo G. R. veiksmuose nepasitvirtino nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 1 dalyje, sudėtis. Todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, jog jis šio baudžiamojo įstatymo nepažeidė. Nežiūrint į tai, byloje pasitvirtino, kad G. R., dirbdamas mokytoju (duomenys neskelbiami), pagal 2001 m. darbo sutartį Nr. (duomenys neskelbiami), turėdamas teisę patekti į (duomenys neskelbiami) švietimo tikslais, žinodamas, kad į (duomenys neskelbiami) negali įnešti jokių (duomenys neskelbiami) įstaigos darbuotojų nepatikrintų daiktų, šių daiktų nepateikė patikrinimui ir taip pažeidė 2014 m. birželio 26 d. (duomenys neskelbiami) direktoriaus įsakymo Nr. V-262 ,,Dėl įeinančių į (duomenys neskelbiami) apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo“ reikalavimus, nesilaikė (duomenys neskelbiami nuostatų 45 punkto nuostatų, bandydamas nuteistajam S. P. įnešti 23 kapsules maisto papildų, iš kurių vienoje, be jo žinios, buvo ir 0,0094 gryno metadono – narkotinės medžiagos, leidžiamos vartoti gydymo tikslais. Taigi, G. R., turėdamas vykdyti nuteistųjų švietimo funkciją, kuri tiesiogiai susijusi su bausme siekiamu tikslu juos perauklėti, kad pastarieji daugiau nenusikalstų, laikytųsi įstatymų ir visuotinai priimtų teisės normų, pats pažeidė minėtų teisės aktų reikalavimus. Kaip matyti iš nuteistojo G. R. parodymų, jis faktiškai nežinojo, kam priskiriami maisto papildai: ar jie priskiriami vaistams, jų preparatams ar vitaminams, nes jis vieną kartą kapsules vadino vaistais, kitą – maisto papildais, o trečią – vitaminais. Nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų (reikmenų) (duomenys neskelbiami) sąrašo 11.3. punkte pažymėta, kad prie tokių daiktų yra priskiriami medicinos įrankiai, ir vaistai bei jų preparatai (t. 1, b. l. 156). Taigi, G. R., neturėdamas specialaus išsilavinimo, tačiau būdamas supažindintas su draudžiamų įnešti daiktų sąrašu (ką jis pats pripažino), suprato, jog maisto papildai galimai priskiriami vaistų ar jų preparatų grupei, todėl juos slėpė ir nepateikė pareigūnams patikrinti. Toks jo elgesys be jokios abejonės sumenkino jo paties, kaip ilgamečio mokytojo, autoritetą, turėjo neigiamos įtakos ir (duomenys neskelbiami) centro prestižui, nes kilo abejonės, kad mokytojų tarpe gali būti ir daugiau asmenų, nesilaikančių nustatytų taisyklių. Taigi, tokiais veiksmais nuteistasis menkino šios įstaigos ir valstybės tarnautojo įvaizdį, tačiau nesutrikdė šios įstaigos veiklos. Tai patvirtina šio mokymo centro direktoriaus liudytojo A. Š. parodymai, kad po šio įvykio įeinantys į (duomenys neskelbiami) (duomenys neskelbiami) mokytojai buvo dažniau tikrinami, tačiau jie savo pareigas ir toliau vykdė. Vienok, teisėjų kolegijos vertinimu, šie faktiniai duomenys nepatvirtina apygardos teismo išvados, kad dėl to sutriko normalus (duomenys neskelbiami) įstaigos darbas ir jos režimas. Byloje nustatyta, kad vykdydami savo tiesiogines pareigas (duomenys neskelbiami) pareigūnai sulaikė nuteistąjį įvykio vietoje, paėmė iš jo slepiamas medžiagas ir informavo visuomenę apie jų pačių atskleistus neteisėtus mokytojo veiksmus. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo išvadai, kad dėl to sumenko (duomenys neskelbiami) įvaizdis ar nuteistiesiems atsirado sąlygos naudoti draudžiamas medžiagas. Kadangi byloje nepasitvirtino, kad 0,0094 g metadono nuteistasis nešė tyčia, žinodamas, kad tarp dvidešimt dviejų kapsulių yra įmaišyta ir viena kapsulė su narkotine medžiaga, nepagrįsta ir ta pirmosios instancijos teismo išvada, kad G. R. savo neteisėtais veiksmais siekė sudaryti sąlygas nuteistiesiems disponuoti draudžiamomis narkotinėmis medžiagomis.

9429.

95Taigi, dirbusio (duomenys neskelbiami) mokytoju nuteistojo G. R. veiksmai, nesilaikant nustatytų teisės aktų reikalavimų, nešant nuteistajam S. P. į (duomenys neskelbiami) draudžiamas įnešti medžiagas, nors ir manant, kad jose jokių narkotinių ar psichotropinių medžiagų nėra, patvirtina objektyviuosius piktnaudžiavimo požymius, nes šiais veiksmais buvo menkinamas valstybės tarnautojo vardas, valstybinės mokymo įstaigos – (duomenys neskelbiami) prestižas ir dėl to valstybės interesams buvo padaryta žala. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje įtvirtinta, kad viešoji paslauga – tai valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys. Kokios paslaugos laikytinos viešosiomis paslaugomis, įtvirtinta įstatyme. Pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymas tiesiogiai įtvirtina, kad švietimo paslaugos laikytinos viešosiomis. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje (iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusioje įstatymo redakcijoje mokytojo sąvokos išaiškinimas pateikiamas 16 dalyje) įtvirtinta, kad mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo programas. Taigi, mokytojas yra tas subjektas, kuris įgyvendina institucijos paskirtį, t. y. teikia viešąsias paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad G. R., dirbdamas mokytoju savivaldybės biudžetinėje įstaigoje – (duomenys neskelbiami) ir teikdamas viešąsias – švietimo paslaugas, atitinka BK 230 straipsnio 3 dalyje pateikiamą valstybės tarnautojui prilyginto asmens išaiškinimą ir yra nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnyje, subjektas.

9630.

97Kasacinio teismo praktikoje yra pasakyta, kad kaltininko veiksmais piktnaudžiavimo tarnyba atveju, visada padaroma žala institucijai, kurioje jis dirba, o tuo pačiu ir valstybės interesams, tačiau to nepakanka, kad jo veiksmai būtų kriminalizuoti, nes baudžiamoji yra kraštutinė, pati griežčiausia atsakomybės forma, kuri gali būti taikoma tik objektyviai nustačius visus baudžiamajame įstatyme numatytus objektyviuosius ir subjektyviuosius nusikaltimo požymius. Taigi, šiuo atveju būtina nustatyti, kad valstybės interesams padaryta žala yra didelė. Kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas didelės žalos valstybės interesams požymį, konstatavo, kad dėl nuteistojo veiksmų sutriko (duomenys neskelbiami) darbas ir režimas, (duomenys neskelbiami) darbas, nukentėjo (duomenys neskelbiami) prestižas, tačiau šių savo išvadų neargumentavo, nepagrindė jokiais bylos duomenimis. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokių faktinių duomenų, kurie pagrįstų šias teismo išvadas, byloje ir nėra.

9831.

99Kaip jau minėta, G. R., būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, padarė nustatytų teisės aktų pažeidimus, tačiau jo nustatyti veiksmai buvo trumpalaikiai, nenulėmė valdžios įstaigoms priskirtų funkcijų neatlikimo, nepakenkė valstybės valdymo tvarkai. Informacija apie mokytojo galimai nusikalstamus veiksmus buvo paskelbta viešoje erdvėje dar neišsiaiškinus visų įvykio aplinkybių, todėl visuomenės atgarsis šioje situacijoje, vienareikšmiškai negali būti vertinamas kaip kilęs vien dėl nuteistojo veiksmų. Byloje nėra objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad G. R. veiksmai buvo nevienkartinio pobūdžio ar kad jais buvo sudarytos sąlygos nusikalsti kitiems asmenims. Tam neprieštarauja liudytojų J. D. ir R. J. nurodyta aplinkybė, kad jie nežinojo atvejų, kad mokytojas G. R. iki įvykio būtų platinęs narkotines ar psichotropines medžiagas, ir kad nuteistasis slėpė kapsules būdamas įsitikinęs, jog nešti į pataisos namus maisto papildus ar vaistus, negalima (t. 1, b. l. 26–27). Nors vienoje G. R. neštoje kapsulėje buvo rastas metadonas – narkotinė medžiaga, leidžiama naudoti medicinos tikslais, tačiau jos kiekis buvo ypač mažas, apie jos buvimą nuteistasis nenumanė, o pareigūnai ją išėmė. (duomenys neskelbiami) darbas ir režimas nesutriko, o (duomenys neskelbiami) centras toliau netrukdomai teikė švietimo paslaugas. Taigi, kitų asmenų teisėms ar interesams žala padaryta nebuvo. Nors nuteistasis pripažino, kad kartu su kapsulėmis nenustatytas asmuo jam įdavė ir butelį brendžio ARARAT, tačiau nurodė, kad ši aplinkybė jo veiksmams jokios įtakos neturėjo, nes jis nieko iš S. P. neprašė, o pastarasis jam nieko nežadėjo. Tai patvirtino ir liudytojas S. P. Kaip matyti iš kapsulių perdavimo aplinkybių, viskas įvyko labai greit. Nenustatytas asmuo, padavęs atneštus daiktus, iš karto sėdo į taksi automobilį ir išvažiavo. Nuteistasis G. P. nuosekliai tvirtino, kad jis tenkino nuteistojo prašymą tik iš draugiškumo. Apeliacinės instancijos teisme paaiškino, jog kapsulių ir butelio perdavimo metu jis nespėjo susigaudyti, tuo metu pamanė, kad S. jį sveikina su gimtadieniu, kuris buvo ką tik praėjęs. Taigi, esant tokiems duomenims, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pakankamo pagrindo spręsti, kad G. R. neteisėtus veiksmus nulėmė naudos siekimas.

10032.

101Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, įvertinusi visas aptartas aplinkybes, kurias patvirtina byloje esantys, įstatymu nustatyta tvarka gauti ir įvertinti įrodymai, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuteistojo veiksmais valstybės interesams padaryta žala atitinka BK 228 straipsnyje numatytos didelės žalos požymį, yra nepagrįsta objektyviais duomenimis, todėl neįrodyta. Pagal šį požymį atribojamas piktnaudžiavimas kaip nusikalstama veika nuo tarnybinio (arba drausminio) nusižengimo, todėl jo neįrodžius, nuteistojo G. R. veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnio 2 dalyje sudėties, todėl jis pagal šį baudžiamąjį įstatymą išteisintinas BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir šioje dalyje naikintinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 329 straipsnio 1 punktas).

10233.

103Remiantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktais, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 1) narkotinė medžiaga – metadono milteliai – 0,3239 g (0,0065 g gryno metadono), saugomi Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlyje-saugykloje, esančioje Liepyno g. 7, Vilniuje (2018 m. lapkričio 29 d. Aktas Nr. 10-IL-29456); 2) vokas su kapsulėmis ir jų pakuotėmis, saugomi Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus ūkio poskyryje (2018 m. gruodžio 7 d. Kvitas B serija BBB Nr. 3PK001431); 3) brendžio ARARAT butelis, saugomas Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus ūkio poskyryje (2018 m. gruodžio 10 d. Kvitas B serija BBB Nr. 3PK001432) sunaikintini.

104Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

105Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 9 d. nuosprendį, kuriuo G. R. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį, panaikinti ir priimti naują nuosprendį: G. R. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

106Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 1) narkotinę medžiagą – metadono miltelius – 0,3239 g (0,0065 g gryno metadono), saugomus (duomenys neskelbiami) poskyrio sandėlyje-saugykloje, esančioje (duomenys neskelbiami) (2018 m. lapkričio 29 d. Aktas Nr. (duomenys neskelbiami)); 2) voką su kapsulėmis ir jų pakuotėmis, saugomus (duomenys neskelbiami) poskyryje (2018 m. gruodžio 7 d. Kvitas B serija BBB Nr. (duomenys neskelbiami)); 3) brendžio ARARAT butelį, saugomą (duomenys neskelbiami) poskyryje (2018 m. gruodžio 10 d. Kvitas B serija BBB Nr. (duomenys neskelbiami)) sunaikinti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. G. R. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 5. Į bausmės laiką įskaitytas jo laikinojo sulaikymo laikas nuo 2017 m.... 6. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, iš G. R. konfiskuotas brendžio... 7. Teisėjų kolegija... 8. ... 9. I.... 10. Bylos esmė... 11. 1.... 12. G. R. nuteistas už tai, kad neteisėtai disponavo narkotinėmis ir... 13. 2.... 14. Be to, jis nuteistas už tai, kad, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu... 15. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 16. 3.... 17. Nuteistojo G. R. gynėjas advokatas Romualdas Drakšas apeliaciniame skunde... 18. 3.1.... 19. Apeliantas skunde aptaria teismų praktiką bylose dėl BK 260 straipsnio... 20. 3.2.... 21. Be to, anot apelianto, reikšminga aplinkybė yra tai, kad G. R. į (duomenys... 22. 3.3.... 23. Teismo išvada, kad tą aplinkybę, jog G. R. žinojo, kad neša narkotines... 24. 3.4.... 25. Be to, byloje nustatyta, kad tarp 22 maisto papildų tablečių buvo rasta... 26. 3.5.... 27. Taip pat, pasak apelianto, yra nepagrįsta teismo išvada, kad nuteistojo... 28. 3.6.... 29. Taip pat yra niekuo nepagrįsta teismo išvada, kad po nuteistojo apsilankymų... 30. 3.7.... 31. Apelianto nuomone, įvertinus išdėstytas aplinkybes, galima teigti, kad... 32. 3.1.... 33. Apeliantas nurodo, kad nuteistasis nepagrįstai nuteistas ir pagal BK 228... 34. 3.2.... 35. Be to, pasak apelianto, teismo išvada, kad dėl nuteistojo veiksmų (vienos... 36. 3.3.... 37. Teismo išvada, kad G. R. veiksmai sutrikdė normalų (duomenys neskelbiami)... 38. 3.4.... 39. Apelianto nuomone, įvertinus tai, kad byloje neįrodyti piktnaudžiavimo... 40. 2.... 41. Teismo posėdyje nuteistasis G. R. ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą... 42. 3.... 43. Nuteistojo G. R. gynėjo advokato Romualdo Drakšo apeliacinis skundas... 44. 4.... 45. Nuteistojo G. R. gynėjas apeliaciniame skunde neginčija teismo nustatytų... 46. 5.... 47. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, šie apeliacinio... 48. 6.... 49. Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas esminiu pažeidimu gali būti... 50. 7.... 51. Apeliacinės instancijos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs šią... 52. 8.... 53. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 54. 9.... 55. Pagrįstas nuteistojo gynėjo skundo argumentas, kad nuteistojo parodymai apie... 56. 10.... 57. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas G. R. parodymus, atkreipė dėmesį... 58. 11.... 59. Be to, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apie nuteistojo tyčios... 60. 12.... 61. Grįsdamas nuteistojo G. R. tiesioginės tyčios turinį, pirmosios instancijos... 62. 13.... 63. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šio liudytojo parodymus, padarė... 64. 14.... 65. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad apygardos teismas, spręsdamas dėl G.... 66. 15.... 67. Be to, kratos metu pats G. R. pareigūnams padavė plastikinį maišelį,... 68. 16.... 69. Kaip jau minėta, nuteistasis niekada nebuvo sustabdytas su draudžiamais... 70. 17.... 71. BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako... 72. 18.... 73. Pagal BPK 44 straipsnio 6 dalies nuostatas, kiekvienas nusikalstamos veikos... 74. 19.... 75. Kaip jau minėta, nusikaltimas, numatytas BK 260 straipsnio 1 dalyje, padaromas... 76. 20.... 77. Pirmosios instancijos teismas G. R. nuteisė pagal BK 228 straipsnio 2 dalį... 78. 21.... 79. Nuteistasis G. R. pripažįsta, kad jis, būdamas (duomenys neskelbiami)... 80. 22.... 81. Pagal BK 228 straipsnio 2 dalį atsako valstybės tarnautojas ar jam... 82. 23.... 83. Taigi didelė žala yra piktnaudžiavimo sudėties būtinasis požymis, kuris... 84. 24.... 85. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje nustatė, kad... 86. 25.... 87. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, apygardos... 88. 26.... 89. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sąvoka ,,didelė žala,, yra vertinamasis... 90. 27.... 91. Taigi sąvoka ,,didelė žala“ įpareigoja teismą motyvuoti, kokie faktiniai... 92. 28.... 93. Kaip jau aptarta šiame nuosprendyje, nuteistojo G. R. veiksmuose... 94. 29.... 95. Taigi, dirbusio (duomenys neskelbiami) mokytoju nuteistojo G. R. veiksmai,... 96. 30.... 97. Kasacinio teismo praktikoje yra pasakyta, kad kaltininko veiksmais... 98. 31.... 99. Kaip jau minėta, G. R., būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu,... 100. 32.... 101. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, įvertinusi visas aptartas... 102. 33.... 103. Remiantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktais, daiktai, turintys... 104. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 105. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 9 d. nuosprendį, kuriuo G. R.... 106. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 1)...