Byla 2-1275/2014
Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas I“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių D. K., V. K., uždarųjų akcinių bendrovių „Gintreda“, „Erdenas Group“, „Arnoldo automobiliai“, „Capital consulting international“, Baltarusijos akcinės bendrovės „Erdenas By“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas I“ bankroto byloje.

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Erdenas I“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“.

4Pareiškėjai (kreditoriai) UAB „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., UAB „Gintreda“, UAB „Erdenas Group“, UAB „Capital consulting international“, Baltarusijos akcinė bendrovė „Erdenas By“ kreipėsi į teismą su prašymu atstatydinti bankroto administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Erdenas I“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“.

5Pareiškėjai nurodė, kad bankroto administratorius nepakankamai atsakingai atlieka savo pareigas, yra šališkas kai kuriems kreditoriams. Bankroto administratorius teikia neteisėtus ir nepagrįstus finansinius reikalavimus, t. y. N. T. reikalavimą, kurio nepagrįstumą nustatė Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 20 d. nutartimi, ir UAB „Maritime Baltic EU“ reikalavimą, kurio nepagrįstumą nustatė Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi.

6Be to, UAB „Karaliaučiaus grupė“ teikia prašymus atidėti bylų, susijusių su nagrinėjama bankroto byla, nagrinėjimą arba bylas nagrinėti jam nedalyvaujant, nes administratorius neturi pakankamai laiko susipažinti su bylomis. Tai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad paskirtas bankroto administratorius pažeidžia pareigą atstovauti arba įgalioti kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme. UAB „UBC“ tinkamai atstovaus bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesus, nes turi tinkamą patirtį, yra aukštos kvalifikacijos, o joje dirbantis darbuotojas administruoja vidutiniškai po tris įmones.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi kreditorių prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo atmetė.

8Teismas nurodė, kad sprendžiant BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, buvo svarstomos dvi pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros: UAB „Stinkoma“ ir UAB „Karaliaučiaus grupė“. Teismas, svarstydamas administratorių kandidatūras, nenustatė, kad siūlomi bankroto administratoriai neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nustatytų reikalavimų, o teismo apsisprendimą bankroto administratoriumi neskirti UAB „Stinkoma“ nulėmė tai, kad šį administratorių pasiūlė atsakovo direktorius, t. y. teismas, paskirdamas administratoriumi UAB „Karaliaučiaus grupė“, siekė išvengti bei pašalinti tikėtinas abejones dėl jo nešališkumo bei objektyvumo.

9Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 20 d. nutartyje dėl N. T. finansinio reikalavimo patvirtinimo padarė išvadą, kad šio kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimas negalimas neišnagrinėjus Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-415-129/2014. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi taip pat atidėjo kreditoriaus UAB „Maritime Baltic EU“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą iki Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-158-122/2014 išnagrinėjimo. Teismas sutiko su bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ argumentu, kad teismai nesprendė šių kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo ir dėl jų pagrįstumo (nepagrįstumo) nepasisakė. Bankroto administratorius, laikydamasis Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutarties įpareigojimų, pagal įmonės apskaitos dokumentus sudarė įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą ir teikė jį teismui tvirtinti. Remdamasis šiomis aplinkybėmis teismas darė išvadą, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ atitinka įstatymo keliamus reikalavimus administratoriui, o pagal bylos duomenis nėra pagrindo teigti, jog administratorius gali šališkai teikti administravimo paslaugas.

10Teismas sutiko su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus argumentu, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ kompetencija bei gebėjimai yra tinkami efektyviai atlikti bankrutuojančios įmonės administravimo funkcijas, o naujo administratoriaus paskyrimas gali vilkinti procesą, nes naujasis administratorius taip pat turėtų susipažinti su civilinėmis bylomis.

11Teismas sprendė, kad pareiškėjų prašyme dėl administratoriaus pakeitimo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo prašymą tenkinti, nes nenustatyta, jog administratorius netinkamai vykdytų ĮBĮ įtvirtintas pareigas.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliantai (kreditoriai) UAB „Arnoldo automobiliai“, UAB „Gintreda“, UAB „Erdenas Group“, UAB „Capital Consulting International“, Baltarusijos akcinės bendrovės „Erdeny By“, D. K., V. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atstatydinti UAB „Karaliaučiaus grupė“ iš BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus pareigų ir paskirti naują apeliantų (kreditorių) siūlomą bankroto administratorių UAB „UBC“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas, remdamasis susiformavusia teismų praktika, nurodė, kad bankrutuojančios įmonės akcininkų, vadovų pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros gali sukelti konfliktus dėl šališkumo ir suinteresuotumo. Šią aplinkybę teismas įvertino neteisingai, nes naują bankroto administratoriaus kandidatūrą siūlė kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 99,9 procentus. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1893/2012 nurodė, kad ĮBĮ normų, reguliuojančių bankroto administratoriaus atsistatydinimo arba atstatydinimo ir jo pakeitimo kitu bankroto administratoriumi, taip pat reguliuojančių kreditorių teises bankroto procese, sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad sprendžiant iškeltoje bankroto byloje paskirto bankroto administratoriaus pakeitimo klausimą, teisė teikti teismui naujo bankroto administratoriaus kandidatūrą suteikta tik kreditoriams, kurie šią teisę gali realizuoti per kreditorių, kreditorių komitetą (priimant kolegialų sprendimą) arba savarankiškai. Dėl to teismo samprotavimai, kad siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra tarp įmonės kreditorių ateityje gali sukelti konfliktus, yra nepagrįsti.
 2. Bankroto administratorius atlieka tyčinius veiksmus, kurie patvirtina bankroto administratoriaus šališkumą ir suinteresuotumą. Bankroto administratorius tyčia nepastebėjo fakto, kad N. T. nepaisė to, jog jo įgaliojimai buvo sustabdyti, toliau skaičiavo sau darbo užmokestį, pakankamai nesusipažino su byla, neįvertino šio asmens kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, jį pateikdamas tvirtinti teismui. Taip pat bankroto administratorius neįvertino N. T., kaip BUAB „Erdenas I“ vadovo, sandorio su UAB „Maritime Baltic EU“, nors dar iki bankroto bylos iškėlimo BUAB „Erdenas I“ kreditoriai iškėlė civilinę bylą dėl UAB „Maritime Baltic EU“ sandorio pripažinimo negaliojančiu ir apie tai informavo bankroto administratorių „Karaliaučiaus grupė“, kuris šią aplinkybę ignoravo.
 3. UAB „Karaliaučiaus grupė“ pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą, nes neatsižvelgė į patvirtintų kreditorių motyvus prieš UAB „Maritime Baltic EU“ kreditorinio reikalavimo pateikimą teismui tvirtinti. Skundžiamoje nutartyje teismas dėl neaiškių priežasčių gina bankroto administratorių, todėl galima įžvelgti teismo šališkumą ir suinteresuotumą dėl UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir viso bankroto proceso, nes absoliuti dauguma kreditorių buvo prieš bankroto bylos iškėlimą.
 4. Bankroto administratorius atsisakė tvirtinti užsienio juridinio asmens „Remotdelgarant“ kreditorinį reikalavimą, siekdamas vilkinti bylą, nes patvirtinus šio asmens reikalavimą, kuris sudaro 678 720,98 Lt, likę patvirtinti kreditoriniai reikalavimai nesudaro pusės visų BUAB „Erdenas I“ kreditorinių reikalavimų sumos ir pagal ĮBĮ 22 straipsnio nuostatas negalimas kreditorių susirinkimo sušaukimas, o operatyvumas reikalingas dėl didelės vertės BUAB „Erdenas I“ investicinio projekto Minske.
 5. Teismas nutartyje nenurodė argumentų dėl bankroto administratoriaus užimtumo, nors pati UAB „Karaliaučiaus grupė“ nepaneigė fakto, kad daugelyje civilinių bylų teikė prašymus dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, nes bankroto administratorius nespėja susipažinti su bylos medžiaga.
 6. Bankroto administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“ teigia, kad UAB „UBC“ yra tiesiogiai susijusi su pareiškėjais, tačiau šią aplinkybę patvirtinančių duomenų nepateikė.
 7. Bankroto administratorius teigia, kad pareiškėjai inicijavo bankroto administratoriaus pakeitimą sužinoję, jog bankroto administratorius parengė ieškinį buvusiam BUAB „Erdenas I“ vadovui ir akcininkui dėl žalos atlyginimo priteisimo, tačiau šis faktas pareiškėjams tapo žinomas tik iš skundžiamos nutarties turinio.
 8. Teismas nutartyje rėmėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atsiliepime nurodytais teiginiais, tačiau šis asmuo nėra bylos dalyvis ir teismas neturėjo teisės priimti šio asmens atsiliepimo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame palaikė bankroto administratoriaus poziciją, ir ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad bankroto administratorius yra akivaizdžiai šališkas.

13Bankroto administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Bankroto administratorius buvusio BUAB „Erdenas I“ direktoriaus N. T. ir UAB „Maritime Baltic EU“ kreditorinius reikalavimus teismui tvirtinti pateikė pagrįstai ir teisėtai.
 2. Apeliantų teiginys, kad bankroto byla buvo iškelta UAB „Maritime Baltic EU“ pareiškimo pagrindu, nors dauguma kreditorių tam prieštaravo, neatitinka tikrovės, nes bankroto byla buvo iškelta pagal pareiškėjo V. K. pareiškimą.
 3. Bankroto administratorius pagrįstai pateikė teismui prašymą netvirtinti užsienio juridinio asmens „Remontdelgarant“ finansinio reikalavimo ir tai negali būti laikoma bankroto proceso vilkinimu.
 4. Apeliantų teiginiai dėl teismo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus šališkumo yra nepagrįsti samprotavimai.
 5. Bankroto administratorius yra pajėgus užtikrinti BUAB „Erdenas I“ bankroto proceso efektyvumą ir operatyvumą.
 6. Apeliantų skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo abejoti BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus veiksmų sąžiningumu, teisėtumu ir pagrįstumu, kreditorių ir skolininko interesų gynimu, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimu, o juo labiau konstatuoti esminius bankroto procedūrų pažeidimus. Apeliantai nenurodė jokių BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus pareigų vykdymo trūkumų bei nepagrindė, kad šiuo metu neužtikrinama pusiausvyra tarp bankrutuojančios bendrovės kreditorių, administratoriaus ir pačios bendrovės.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

15Iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pradžios buvo gauti pareiškėjų (apeliantų) rašytiniai paaiškinimai prie atskirojo skundo, kuriuose nurodyta, kad apeliantai prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą, atstatydinti UAB „Karaliaučiaus grupė“ iš BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus pareigų ir paskirti naują kreditorių siūlomą bankroto administratorių UAB „UBC“, priimti pridedamus priedus, nes anksčiau juos pateikti nebuvo galimybės. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantai atskirąjį skundą surašė 2014 m. gegužės 8 d., sprendžia, kad su paaiškinimais pateikiamų 2014 m. gegužės 27 d. atsiliepimų civilinėse bylose Nr. 2-415-129/2014 ir Nr. 2-365-809/2014 su atskiruoju skundu pateikti negalėjo, tačiau apeliacinis skundas administracinėje byloje Nr. I-3729-189/2013, atsižvelgiant į jo surašymo datą, galėjo ir turėjo būti pateiktas anksčiau, nes buvo surašytas 2013 m. lapkričio 18 d., o apeliantai D. K. ir V. K. toje byloje yra tretieji asmenys. Dėl šios priežasties apeliantų kartu su paaiškinimais pateikiami atsiliepimai priimami, o apeliacinį skundą atsisakytina priimti.

16Kaip jau minėta, kartu su prašymu priimti naujus įrodymus apeliantai pateikė ir rašytinius paaiškinimus, iš kurių turinio matyti, kad paaiškinimais yra ir pildomas atskirasis skundas, be to, juose nurodomos aplinkybės, kurios nebuvo tiriamos ir vertinamos pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, sprendžia, kad apeliantų paaiškinimai priimami, tačiau nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme vertinamos tik tos paaiškinime nurodytos aplinkybės, kurios buvo nurodomos, tiriamos ir vertinamos pirmosios instancijos teisme bei nurodomos atskirajame skunde. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantai prašymą atstatydinti bankroto administratorių siejo su tokiomis aplinkybėmis: bankroto administratorius bylose, kuriose dalyvauja UAB „Erdenas I“, teikia prašymus atidėti bylos nagrinėjimą arba bylas nagrinėti bankroto administratoriui nedalyvaujant, t. y. netinkamai atlieka pareigą atstovauti bankrutuojančios įmonės interesams; bankroto administratorius pateikė teismui tvirtinti du akivaizdžiai neteisėtus ir nepagrįstus kreditorinius reikalavimus, t. y. N. T. ir UAB „Maritime Baltic EU“ kreditorinius reikalavimus, ir patvirtino savo šališkumą šiems kreditoriams. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tuo atveju, jei, apeliantų nuomone, po skundžiamos nutarties priėmimo atsirado naujos aplinkybės, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, tačiau kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja pagrindas esamą bankroto administratorių atstatydinti, apeliantams nėra apribota teisė reikšti pakartotinį prašymą ir prašyti bankroto administratorių atstatydinti.

17Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi UAB „Erdenas I“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“, nutartis įsiteisėjo 2013 m. rugsėjo 12 d. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas kreditorių prašymas BUAB „Erdenas I“ bankroto byloje atstatydinti esamą bankroto administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“.

18ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje ir 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte yra nustatyti konkretūs atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, pateikia teismui prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo; 4) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 24 punkte nustatyta tvarka arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankroto administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ir teisėtus interesus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012). Taigi vien apeliantų akcentuojama aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju prašymą atstatydinti administratorių ir paskirti kitą administratorių pateikė kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 99,9 procentus visų kreditorių reikalavimų, nėra faktinis ir teisinis pagrindas atstatydinti teismo nutartimi paskirtą administratorių.

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliantų atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko (CPK 179 straipsnio 3 dalis) esančius duomenis, nenustatė, kad šiuo atveju egzistuoja įstatyme įtvirtintas pagrindas atstatydinti paskirtą bankroto administratorių UAB ,,Karaliaučiaus grupė“.

20Apeliantai atskirajame skunde visų pirma tvirtina, kad teismas neteisingai įvertino aplinkybę, jog tai, kad bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo įmonės bankroto bylos iškėlimą inicijuojantys jos vadovai, akcininkai, bankroto procese gali bet kada sukelti abejonių dėl šališkos ar suinteresuotos tokio asmens veiklos ir ateityje sukelti konfliktus tarp įmonės kreditorių, savininkų (akcininkų) ir bankroto administratoriaus. Apeliantai nurodo, kad naują bankroto administratoriaus kandidatūrą siūlė ne vadovai, akcininkai, o kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 99,9 procentus visų kreditorių reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šią apeliantų nurodytą aplinkybę pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, cituodamas teismų praktikoje suformuotus bankroto administratoriaus parinkimo kriterijus, tačiau jos konkrečiai nesiejo su nagrinėtu klausimu dėl UAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus pakeitimo. Pirmosios instancijos teismas tik pažymėjo, kad iškėlus BUAB „Erdenas I“ bankroto bylą ir svarstant bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą iš dviejų pasiūlytų kandidatūrų, teismo apsisprendimą bankroto administratoriumi neskirti UAB „Stinkoma“ nulėmė tai, jog šį administratorių pasiūlė atsakovo direktorius.

21Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi patvirtinto UAB „Erdenas I“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, įskaitant pirmos eilės kreditoriaus N. T. 1 930,67 Lt finansinį reikalavimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 24 d. nutartimi, išnagrinėjęs kreditorių UAB „Arnoldo automobiliai“, UAB „Gintreda“, UAB „Erdenas Group“, UAB „Capital consulting international“, Baltarusijos akcinės bendrovės „Erdenas By“, D. K., V. K., taip pat suinteresuoto asmens UAB „Maritime Baltic EU“ atskiruosius skundus, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutarties dalį, kurioje buvo patvirtintas N. T. 1 930,67 Lt kreditorinis reikalavimas, ir dėl šios dalies išsprendė klausimą iš esmės – netenkino BUAB „Erdenas“ administratoriaus prašymo patvirtinti N. T. kreditorinį reikalavimą BUAB „Erdenas“ bankroto byloje; panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutarties dalį, kurioje buvo patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 1 089,66 Lt kreditorinis reikalavimas ir šio kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; kitą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutarties dalį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas šioje nutartyje nurodė, kad teismo patvirtinto N. T. kreditorinio reikalavimo pagrįstumas, atsižvelgiant į jam nustatyto 400 Lt (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio dydį, kelia abejonių. Direktoriaus pareigas jis ėjo nuo 2013 m. gegužės 2 d. iki 2013 m. gegužės 10 d., Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi N. T. uždrausta įgyvendinti UAB „Erdenas I“ vadovo teises ir pareigas, o šią nutartį nuspręsta vykdyti skubiai, todėl tai, kad minėta nutartis po Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutarties dėl bankroto bylos UAB „Erdenas 1“ įsiteisėjimo (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punktas) buvo panaikinta, konkrečiu atveju nepatvirtina N. T. reikalavimo pagrįstumo, o jokių duomenų, pagrindžiančių (detalizuojančių) šiam asmeniui priskaičiuotą darbo užmokestį, nepateikta nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 24 d. nutartyje taip pat nurodė, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis UAB „Erdenas I“ 2013 m. balandžio 22 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai yra ginčijami Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-415-129/2014 ir prašoma panaikinti su atsakovu N. T. sudarytą darbo sutartį, todėl darytina išvada, kad N. T. kreditorinio reikalavimo tvirtinimas, neišnagrinėjus šios bylos šiuo metu apskritai negalimas. Taigi, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, nors apeliacinės instancijos teismas ir panaikino pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl N. T. finansinio reikalavimo tvirtinimo, tačiau finansinio reikalavimo pagrįstumas kol kas visiškai nėra paneigtas, nes N. T. finansinio reikalavimo tvirtinimą apeliacinės instancijos teismas visgi susiejo su civilinės bylos Nr. 2-415-129/2014 rezultatu.

22Bankroto administratorius nurodo, kad N. T. finansinį reikalavimą teismui pateikė tvirtinti remdamasis UAB „Erdenas I“ buhalterinę apskaitą tvarkiusios UAB „Jakvita“ pateikta informacija apie šiam asmeniui priskaičiuotą, bet neišmokėtą darbo užmokestį, taip pat Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1344-823/2013, kurioje nurodyta, jog N. T. turėjo teisę nuo 2013 m. gegužės 2 d. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Erdenas I“ eiti šios bendrovės vadovo pareigas, t. y. bankroto administratorius pagrindė, dėl kokių priežasčių jis kreipėsi į teismą dėl N. T. finansinio reikalavimo tvirtinimo, o teismas jį patvirtino, ir nors apeliacinės instancijos teismas padarė priešingą išvadą, tačiau nurodė, kad N. T. kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas galėtų būti sprendžiamas tik išnagrinėjus civilinę bylą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Šios aplinkybės neleidžia sutikti su apelianto teiginiais dėl tyčinių bankroto administratoriaus veiksmų, vertinant N. T. finansinio reikalavimo pagrįstumą ir sprendžiant dėl šio reikalavimo pateikimo teismui tvirtinti. Be to, bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus bankroto byloje tvirtina ne administratorius, o teismas, kuris ir sprendžia dėl kreditorinių reikalavimų pagrįstumo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; kt.). Tokiu atveju aplinkybės dėl N. T. finansinio reikalavimo nepagrįstumo nesudaro pagrindo spręsti apie administratoriaus šališkumą ar neatidų bei aplaidų jam pavestų pareigų atlikimą.

23Apeliantų nuomone, bankroto administratorius taip pat neįvertino N. T., kaip BUAB „Erdenas I“ vadovo, sudaryto sandorio su UAB „Maritime Baltic EU“, nors dar iki bankroto bylos iškėlimo BUAB „Erdenas I“ kreditoriai iškėlė civilinę bylą dėl UAB „Maritime Baltic EU“ sandorio pripažinimo negaliojančiu ir apie tai informavo bankroto administratorių „Karaliaučiaus grupė“, kuris šią aplinkybę ignoravo.

24Iš byloje esančių duomenų matyti, kad bankroto administratoriui UAB „Maritime Baltic EU“ 2013 m. spalio 7 d. pateikė prašymą teikti Vilniaus apygardos teismui tvirtinti 121 000 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Erdenas I“ bankroto byloje, pridėjo 2013 m. gegužės 9 d. finansinio tarpininkavimo paslaugų sutarties, 2013 m. birželio 3 d. PVM sąskaitos faktūros MAR Nr. 00000010, 2013 m. rugpjūčio 7 d. ataskaitos su priedu (pasiūlymu) patvirtintas kopijas (II t., b. l. 122–127). Remdamasis šiuo prašymu ir pateiktais dokumentais bankroto administratorius prašė šį kreditorių įtraukti į BUAB „Erdenas I“ bankroto bylą su 121 000 Lt finansiniu reikalavimu. Kreditorius V. K. 2014 m. sausio 16 d. pateikė teismui pranešimą, kuriame prašė netvirtinti UAB „Maritime Baltic EU“ kreditorinio reikalavimo, kol nebus išspręsta civilinė byla Nr. 2-12762-122/2013, kurioje ginčijamas šio asmens pareikšto finansinio reikalavimo pagrindas. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartyje netenkino bankroto administratoriaus prašymo įtraukti UAB „Maritime Baltic EU“ į BUAB „Erdenas I“ bankroto bylą su 121 000 Lt finansiniu reikalavimu, UAB „Maritime Baltic EU“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą atidėjo. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-158-122/2014, kurioje ieškovai BUAB „Erdenas I“, D. K. ir V. K. prašo pripažinti negaliojančia 2013 m. birželio 3 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00000010 121 000 Lt sumai (I t., b. l. 215–227). Ieškinys teismui buvo pateiktas 2013 m. rugsėjo 17 d., duomenų apie tai, kada ieškinys buvo priimtas, nėra, tačiau yra duomenys, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti. Bankroto administratorius prašymą dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo padavė teismui 2013 m. lapkričio 28 d. Ar bankroto administratorius šio prašymo pateikimo dieną turėjo konkrečius duomenis apie tai, kad yra ginčijama PVM sąskaita faktūra, kuria yra grindžiamas UAB „Maritime Baltic EU“ finansinis reikalavimas, byloje nėra. Be to, kaip jau buvo nurodyta pirmiau, teismas tvirtina kreditoriaus reikalavimą, remdamasis jam pateiktais įrodymais. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą ar šio atsisakyti, reiškia, kad, įsiteisėjus nutarčiai, kuria patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas, nėra kategoriško draudimo šį reikalavimą keisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011). Taigi administratoriaus perdavimas teismui tvirtinti UAB „Maritime Baltic EU“ 121 000 Lt finansinį reikalavimą, kuris buvo grindžiamas ir 2013 m. birželio 3 d. PVM sąskaita faktūra MAR Nr. 00000010, negali būti vertinamas kaip neteisėtas veikimas, dėl kurio buvo pažeisti kreditorių ir / ar bankrutuojančios bendrovės interesai.

25Apeliantai nurodo, kad bankroto administratorius atsisakė tvirtinti užsienio juridinio asmens „Remotdelgarant“ kreditorinį reikalavimą, siekdamas vilkinti bylą, nes likę patvirtinti kreditoriniai reikalavimai nesudaro pusės visų BUAB „Erdenas I“ kreditorinių reikalavimų sumos ir pagal ĮBĮ 22 straipsnio nuostatas negalimas kreditorių susirinkimo sušaukimas. Apeliacinės instancijos teismui pateiktoje byloje nėra objektyvių duomenų, kurie patvirtintų aplinkybes dėl bankroto administratoriaus siekio vilkinti BUAB „Erdenas I“ bankroto procedūras. Pagal byloje esančius duomenis bankroto administratorius prašė netvirtinti šio asmens 678 720,98 Lt finansinio reikalavimo (I t., b. l. 156–159), nurodė to priežastis, todėl Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 7 d. nutartimi šio asmens finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą išskyrė į atskirą civilinę bylą ir paskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka. Užsienio juridinis asmuo „Remotdelgarant“ pateikė atsisakymą nuo 678 720,98 Lt finansinio reikalavimo UAB „Erdenas I“ bankroto byloje, kurį Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 16 d. nutartimi priėmė ir finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimo nagrinėjimą nutraukė.

26Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje nepateikė argumentų dėl bankroto administratoriaus užimtumo, nors pati UAB „Karaliaučiaus grupė“ nepaneigė fakto, kad daugelyje civilinių bylų teikė prašymus dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, nes bankroto administratorius nespėja susipažinti su bylos medžiaga. Apeliantai nenurodė, kad kurie nors ĮBĮ nurodyti veiksmai, kuriuos privalo atlikti bankroto administratorius, būtų buvę atlikti pažeidžiant nustatytus jų atlikimo terminus, o vien ta aplinkybė, kad bankroto administratorius teikė prašymus atidėti civilinių bylų nagrinėjimą tam, jog galėtų susipažinti su bylomis, nepatvirtina, kad paskirtas bankroto administratorius nėra pajėgus vykdyti BUAB „Erdenas I“ bankroto procedūrą. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantai nei kartu su prašymu, nei su atskiruoju skundu nepateikė konkrečių į civilines bylas administratoriaus teiktų prašymų, todėl nėra galimybės įvertinti prašymų pateikimo priežasčių pagrįstumą kiekvienu konkrečiu atveju. Apeliantų nurodomos aplinkybės, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ šiuo metu vykdo 33 bankroto procedūras, įmonėje dirba 5 darbuotojai ir kiekvienam darbuotojui vidutiniškai tenka po 6–7 bankroto procedūras, o UAB „UBC“ darbo krūvis yra dvigubai mažesnis, nėra pagrindas jį atstatydinti. Bankroto administratoriaus darbo krūvis galėtų turėti įtakos jam atstatydinti, jeigu būtų įrodyta, kad dėl didelio darbo krūvio bankroto administratorius nesugeba organizuoti bankroto procedūrų, tačiau šiuo atveju tokie duomenys nebuvo pateikti, todėl skundo argumentai dėl administratoriaus darbo krūvio nedaro įtakos priimtos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

27Apeliantai tiek prašyme dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, tiek atskirajame skunde, nurodydami pirmiau nutartyje jau minėtas aplinkybes, teigia, kad bankroto administratorius yra suinteresuotas bei šališkas. Apeliacinės instancijos teismui pateiktoje byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų bankroto administratoriaus šališkumo objektyvųjį pobūdį (realūs faktai, keliantys abejonių). Pagal byloje nustatytas aplinkybes ir turimus duomenis taip pat negalima teigti, jog egzistuoja ir subjektyvusis šališkumo faktorius, t. y. administratorius asmeniškai yra suinteresuotas bankroto byla ar turi nusistatymą veikti išimtinai tik tam tikrų asmenų naudai ir pan.

28Apeliantai taip pat nurodo, kad jiems pateikus prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame sutiko su patvirtintais kreditoriais ir palaikė bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ poziciją ir neva ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad bankroto administratorius yra akivaizdžiai šališkas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos byloje palaikoma pozicija nėra ir niekaip negali būti vertinama kaip patvirtinanti bankroto administratoriaus šališkumą. Toks apeliantų argumentas neparemtas jokiais objektyviais duomenimis.

29Ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, sutiko su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus argumentu, jog UAB „Karaliaučiaus grupė“ kompetencija ir gebėjimai yra tinkami efektyviai atlikti bankrutuojančios įmonės funkcijas, o naujo administratoriaus paskyrimas gali vilkinti procesą, kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius nurodė atsiliepime į prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, nors šio asmens finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas dar nėra išspręstas, nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties.

30Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, o tai reiškia, jog bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant įstatyme įtvirtinam pagrindui. Šiuo atveju apeliantų pirmosios instancijos teismui ir atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, kad administratorius sąmoningai (tyčia) ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo) netinkamai vykdo ĮBĮ nustatytas pareigas ir neužtikrina sklandaus bankroto procedūrų vykdymo, yra šališkas, todėl apeliantų atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei... 4. Pareiškėjai (kreditoriai) UAB „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., UAB... 5. Pareiškėjai nurodė, kad bankroto administratorius nepakankamai atsakingai... 6. Be to, UAB „Karaliaučiaus grupė“ teikia prašymus atidėti bylų,... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi kreditorių... 8. Teismas nurodė, kad sprendžiant BUAB „Erdenas I“ bankroto... 9. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 20 d.... 10. Teismas sutiko su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 11. Teismas sprendė, kad pareiškėjų prašyme dėl administratoriaus pakeitimo... 12. Apeliantai (kreditoriai) UAB „Arnoldo automobiliai“, UAB „Gintreda“,... 13. Bankroto administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“ atsiliepime į... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pradžios... 16. Kaip jau minėta, kartu su prašymu priimti naujus įrodymus apeliantai... 17. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi UAB „Erdenas... 18. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje ir 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte yra nustatyti... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliantų atskirojo skundo... 20. Apeliantai atskirajame skunde visų pirma tvirtina, kad teismas neteisingai... 21. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi patvirtinto UAB... 22. Bankroto administratorius nurodo, kad N. T. finansinį reikalavimą teismui... 23. Apeliantų nuomone, bankroto administratorius taip pat neįvertino N. T., kaip... 24. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad bankroto administratoriui UAB... 25. Apeliantai nurodo, kad bankroto administratorius atsisakė tvirtinti užsienio... 26. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje... 27. Apeliantai tiek prašyme dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, tiek... 28. Apeliantai taip pat nurodo, kad jiems pateikus prašymą dėl bankroto... 29. Ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl... 30. Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 32. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį palikti...