Byla 2-2038/2014
Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas I“ kreditorių susirinkimo pirmininko Č. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarties priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas I“ bankroto byloje Nr. B2-3318-798/2014, kuria atmestas prašymas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi iškėlė UAB „Erdenas I“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“.

42014 m. liepos 28 d. teismui pateiktas bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ kreditorių susirinkimo pirmininko prašymas atstatydinti bankroto administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir paskirti BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriumi UAB „UBC“. Kreditorių susirinkimo pirmininkas nurodo, kad 2014 m. liepos 24 d. įvyko pirmasis UAB „Erdenas I“ kreditorių susirinkimas. Jame 99,946 proc. balsų dauguma kreditoriai nusprendė: 1) įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką teikti prašymą Vilniaus apygardos teismui atstatydinti administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“ iš BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus pareigų; 2) įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką teikti prašymą Vilniaus apygardos teismui nauju BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“. Nurodo, kad dėl bankroto administratoriaus kaltės gali būti neišsaugotos įmonės turtinės teisės, susijusios su investicine sutartimi Baltarusijoje (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atmetė prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo.

7Įvertinęs pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo, teismas priėjo išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti, jog bankroto administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“ netinkamai vykdo arba nevykdo jam pavestų pareigų ir kad yra pakankamas pagrindas jį atstatydinti iš pareigų.

8Teismas nustatė, kad BUAB „Erdenas I“ kreditoriai: UAB „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., UAB „Gintreda“, UAB „ErdenasGroup“, UAB „Capital consulting international“, Baltarusijos akcinė bendrovė „ErdenasBy“ 2014 m. balandžio 2 d. jau buvo kreipęsi į teismą su prašymu atstatydinti bankroto administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas I“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“. Teismas sprendė, kad šiame prašyme išdėstyti iš esmės analogiški argumentai kaip ir 2014 m. liepos 24 d. kreditorių susirinkimo protokole, būtent, kad bankroto administratorius nepakankamai atsakingai atlieka savo pareigas, yra šališkas kai kuriems kreditoriams, teikia prašymus atidėti bylų, susijusių su nagrinėjama bankroto byla, nagrinėjimą arba bylas nagrinėti jam nedalyvaujant. Kreditorių susirinkimo daugumos balsų nuomone, bankroto administratorius nebendradarbiauja, neteikia informacijos, nėra aktyvus, todėl kreditorių susirinkimas nepatvirtino bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi netenkino pareiškėjų prašymo atstatydinti bankroto administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“ iš BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus pareigų, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. liepos 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1275/2014 Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį paliko nepakeistą pažymėdamas, kad pareiškėjų pirmosios instancijos teismui ir atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, kad administratorius sąmoningai (tyčia) ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo) netinkamai vykdo ĮBĮ nustatytas pareigas ir neužtikrina sklandaus bankroto procedūrų vykdymo, yra šališkas. Pirmos instancijos teismas, iš kreditorių susirinkimo protokolo sprendė, kad argumentai, kodėl prašoma atstatydinti bankroto administratorių ir kodėl nėra tvirtinama administratoriaus ataskaita iš esmės yra analogiški tiems argumentams, kurie buvo nagrinėti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu kreditorių susirinkimo pirmininkas Č. M. (toliau – apeliantas) prašo teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

11Atskirojo skundo argumentai:

121) Teismas, pažeisdamas ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatytą terminą, priėmė skundžiamą nutartį. Iš byloje esančių procesinių dokumentų matyti, kad teismas tik 2014 m. rugsėjo 20 d. pranešimu kreipėsi į atsakovą dėl atsiliepimo pateikimo, tačiau nei ĮBĮ, nei CPK nenumato tokio procesinio veiksmo atlikimo, kuomet teisme gaunamas įmonės kreditorių susirinkimo (komiteto) motyvuotas prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo;

132) Teismas nepagrįstai neatstatydino administratoriaus, nes jis netinkamai atlieka ĮBĮ nustatytas funkcijas. Konstatuodamas, jog administratorius tinkamai atlieka šias pareigas, teismas tinkamai neištyrė ir neįvertino net dešimties pareiškėjų argumentų ir naujai pateiktų įrodymų;

143) Teismo išvada, jog kreditoriai susirinkime nepateikė duomenų, kad bankroto administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, neužtikrina sklandaus bankroto procedūrų vykdymo ir yra šališkas rodo, kad teismas visiškai nesigilino ir neanalizavo kreditorių prašymo argumentų bei kartu su prašymu pateiktų priedų.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Erdenas I“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“, prašo pareiškėjų atskirąjį skundą dėl 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarties atmesti ir nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

161) Teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, kad šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės keisti administratoriaus dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais.

172) Kreditoriai siekia atsatatydinti administratorių ne dėl neveikimo, o atvirkščiai, dėl to, kad administratorius ėmėsi aktyvių veiksmų, užtikrindamas BUAB “Erdenas I” interesus bankroto procese, pareikšdamas atitinkamą ieškinį dėl žalos atlyginimo, o šie kreditoriai, tikslu išvengti jiems patiems gresiančių neigiamų padarinių, siekia dirbtinai atstatydinti administratorių, bei paskirti naują, kreditorių grupei lojalų administratorių.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

21Iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pradžios buvo gauti apelianto rašytiniai paaiškinimai prie atskirojo skundo dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių, kuriuose nurodyta, kad apeliantas prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir atstatydinti UAB „Karaliaučiaus grupė“ iš BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus pareigų, bei paskirti naują kreditorių siūlomą bankroto administratorių UAB „UBC“. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas atskirąjį skundą surašė 2014 m. rugsėjo 19 d., sprendžia, kad su paaiškinimais pateikiamų 2014 m. spalio 9 d. prašymo dėl veiklos ataskaitos pateikimo, 2014 m. spalio 14 d. pranešimo dėl veiklos ataskaitos pateikimo, 2014 m. rugsėjo 17 d. reikalavimo dėl informacijos pateikimo, 2014 m. spalio 10 d. BUAB „Erdenas I“ kreditorių susitarimo, 2014 m. lapkričio 25 d. Lietuvoos vyriausiojo administracinio teismo nutarties administracinėje byloje Nr. A602-1031/2014, 2014 m. lapkričio 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr.B2-3318-798/2014, 2014 m. lapkričio 19 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr.2-5826-798/2014 su atskiruoju skundu pateikti negalėjo, todėl paaiškinimas su priedais priimamas.

22Kaip jau minėta, apeliantas pateikė rašytinį paaiškinimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių, iš kurio turinio matyti, kad paaiškinimu yra pildomas atskirasis skundas, be to, jame nurodomos aplinkybės, kurios nebuvo tiriamos ir vertinamos pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, sprendžia, kad apelianto paaiškinimas priimamas, tačiau nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme vertinamos tik tos paaiškinime nurodytos aplinkybės, kurios buvo nurodomos, tiriamos ir vertinamos pirmosios instancijos teisme bei nurodomos atskirajame skunde. Apeliantas prašymą atstatydinti bankroto administratorių siejo su tokiomis aplinkybėmis: bankroto administratorius bylose, kuriose dalyvauja UAB „Erdenas I“, teikia prašymus atidėti bylos nagrinėjimą arba bylas nagrinėti bankroto administratoriui nedalyvaujant, t. y. netinkamai atlieka pareigą atstovauti bankrutuojančios įmonės interesams; bankroto administratorius pateikė teismui tvirtinti du akivaizdžiai neteisėtus ir nepagrįstus kreditorinius reikalavimus, t. y. N. T. ir UAB „Maritime Baltic EU“ kreditorinius reikalavimus, ir patvirtino savo šališkumą šiems kreditoriams. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tuo atveju, jei, apelianto nuomone, po skundžiamos nutarties priėmimo atsirado naujos aplinkybės, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, tačiau kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja pagrindas esamą bankroto administratorių atstatydinti, apeliantui nėra apribota teisė reikšti pakartotinį prašymą ir prašyti bankroto administratorių atstatydinti.

23Apeliantas teigia, kad teismas pažeidė ĮBĮ nuostatą dėl trumpo prašymo atstatydinti administratorių išnagrinėjimo 15 dienų procesinį terminą. ĮBĮ 10 straipsnio 2 punktas nustato, kad teismas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kreipimosi dienos turi priimti sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo teisme gautas 2014 m. liepos 28 d., o išspręstas - 2014 m. rugsėjo 10 d. Akivaizdu, kad teismas nesilaikė ĮBĮ nustatytų terminų, tačiau apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, toks pažeidimas neturi įtakos ginčijamos nutarties esmei ir nėra pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį (CPK 329 str. 1 d.), juolab, kad iš byloje esančios informacijos matyti, kad bylą nagrinėjantis teisėjas, pareiškimo dėl administratoriaus atstatydinimo pateikimo teismui dieną atostogavo (pareiškimas teisėjo rezoliucija priimtas 2014 m. rugpjūčio 19 d.) (2 t., 266 b. l.).

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, priėmęs prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo, teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. paskyrė teismo posėdį bei nustatė terminą administratoriui pateikti atsiliepimą į pateiktą prašymą. Tokius teismo veiksmus, nors tiesiogiai to atskirąjame skunde nenurodo, tačiau tai matyti iš bendro skundo turtinio, apeliantas vertina kaip teismo šališkumo įrodymą, tačiau su tuo sutikti nėra pagrindo. ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos, todėl bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, imtis procesinių priemonių išsiaiškinti bylai reikšmingas faktines aplinkybes. Apeliantas teisingai nurodo, kad ĮBĮ bei CPK nuostatos tiesiogiai nenumato teismo pareigos kreiptis į administratorių dėl atsiliepimo į tokio pobūdžio prašymą pateikimo, tačiau ši teismo teisė kyla iš bankroto bylų pobūdžio. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas administratoriui terminą pateikti atsiliepimą į prašymą, suteikė administratoriui teisę būti išklausytam: teisę atsikirsti, teikti papildomus savo argumentus (prieštaravimus, paaiškinimus), įrodymus (CPK42 str.). Taip buvo užtikrinta administratoriaus teisė į teisingą teismą. Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apelianto nurodytos aplinkybės nesuteikia pagrindo išvadai dėlprašymą išnagrinėjusio teismo šališkumo.

25ĮBĮ numato, kad be kitų subjektų į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo gali kreiptis įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) (ĮBĮ 10 str. 2 p.). Dėl UAB „Karaliaučiaus grupė“ atstatydinimo iš administratoriaus pareigų nusprendė kreditorių susirinkimas, todėl kreditorių susirinkimo pirmininkas, vykdydamas kreditorių susirinkimo valią, turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo, o teismas turi tokį prašymą išnagrinėti (ĮBĮ 10 str. 2 p.).

26Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo BUAB „Erdenas I“ kreditorių susirinkimas, įvykęs 2014 m. liepos 24 d., įpareigojo kreditorių susirinkimo pirmininką teikti prašymą Vilniaus apygardos teismui atstatydinti administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“ iš BUAB „Erdenas I“ bankroto administratoriaus pareigų ir pasiūlyti naują administratoriaus UAB „UBC“ kandidatūrą (2 t., 197-208 b. l.). Pirmosios instancijos teismas atmetė prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo, konstatuodamas, kad nenustatyta faktinių aplinkybių, jog administratorius UAB „Karaliaučiaus grupį“ netinkamai vykdo arba nevykdo jam pavestų pareigų.

27Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje. Toks asmuo ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuoja. Jis privalo užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja ūkinei-komercinei veiklai, turi pareigą ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuoti ir vykdyti visus būtinus bankroto procedūros darbus. Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2012), todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas gali atstatydinti ir pakeisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013). Taigi vien apeliantų akcentuojama aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju prašymą atstatydinti administratorių ir paskirti kitą administratorių pateikė kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 99,946 procentus visų kreditorių reikalavimų, nėra faktinis ir teisinis pagrindas atstatydinti teismo nutartimi paskirtą administratorių.

28Didžioji dalis apelianto nurodytų aplinkybių, kuriomis įrodinėjamas administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ netinkamas pareigų atlikimas, yra išnagrinėtose arba šiuo metu nagrinėjamose atskirose civilinėse bylose. Neginčijama, kad administratorius turi įgaliojimus vertinti jam pateiktus dokumentus ir savarankiškai priimti sprendimus dėl procesų prieš įmonės skolininkus ar kreditorius, kreipimosi į teismą kitais bankroto procese aktualiais klausimais, tame tarpe įskaitant ir ieškinio buvusiam BUAB „Erdenas I“ vadovui ir akcininkui dėl žalos atlyginimo priteisimo, procesinių veiksmų nagrinėjamose bylose atlikimo, paklausimų ar papildomų dokumentų teikimo ir pan.

29Apeliantas netinkamą administratoriaus pareigų vykdymą grindžia ir tuo, kad administratoriaus pateikta veiklos ataskaita bei sąmata buvo nepagrįstos. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-5432-798/2014, patenkino administratoriaus skundą ir panaikino 2014 m. liepos 24 d. BUAB „Erdenas I“ kreditorių susirinkimo sprendimą 4 - uoju ir 6 - uoju darbotvarkės klausimais, t. y. kuriais priimti nutarimai nepatvirtinti administratoriaus ataskaitos ir išlaidų sąmatos, ir perdavė kreditoriams šiuos klausimus nagrinėti iš naujo, koks buvo kreditorių susirinkimo sprendimas informacijos byloje nėra, todėl nurodyta aplinkybė dėl administratoriaus ataskaitos bei išlaidų sąmatos pagrįstumo (nepagrįstumo) kol kas nei paneigta, nei patvirtinta.

30Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus vaidmuo bankroto procese yra ypač svarbus. Iš esmės būtent nuo šio asmens kvalifikacijos bei tinkamo pareigų vykdymo priklauso bankroto proceso skaidrumas, koncentruotumas ir ekonomiškumas, taip pat bankrutuojančios įmonės visų kreditorių teisėtų lūkesčių ir turtinių interesų vienodas užtikrinimas, nepažeidžiant pačios bankrutuojančios įmonės interesų. Nagrinėjamu atveju sprendimą dėl administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ atstatydinimo priėmė dauguma BUAB „Erdenas I“ kreditorių („už“ balsavo 99,964 % visų kreditorių). Atsiradus daugumos kreditorių nepasitikėjimui ir susiklosčius konfliktiniams santykiams tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, toliau šiam administratoriui vykdyti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras gali būti itin sudėtinga, tai neatitiktų įmonės ir jos kreditorių interesų, ir tai keltų grėsmę sklandžiam ir operatyviam bankroto procedūrų vykdymui, konstruktyviam bendradarbiavimui tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių. Taip būtų sąlygos vilkinti bankroto procedūrą ir nepagrįstai užtęsti visą bankroto procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-388/2011; 2011 m. birželio 27 d.nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2- 1935/2011). Teismų praktikoje taip pat vertinama, kad dėl paminėtų aplinkybių nėra prasmės palikti administratoriumi asmenį, kuris, didelė tikimybė, ankščiau ar vėliau bus pakeistas, nes stambiausi ir kiti atsakovo kreditoriai toliau atvirai reikš nepasitikėjimą teismo paskirtu administratoriumi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2146/2010). Nagrinėjamu atveju bylos duomenys leidžia spręsti, kad atsiradęs nepasitikėjimas tarp kreditorių ir administratoriaus bei konfliktiniai santykiai tarp BUAB „Erdaenas I“ daugumos kreditorių ir administratoriaus nulėmė teisminius ginčus, o tai trikdo sklandų atsakovo bankroto procedūros vykdymą.

31Remiantis tuo, kas išdėstytą, prieinama išvada, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo bylą, neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų bylai faktinių aplinkybių, nebuvo reikiamai aktyvus, nesigilino į apelianto pateiktus argumentus bei įrodymus, t. y. neatskleidė bylos esmės, o pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, nes tam būtina rinkti ir įvertinti daug naujų įrodymų apie administratoriaus veiklą. Taigi, byla turėtų būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, (CPK 6, 14, 179 str. 2 d., 327 str. 1 d. 2 p.). Dėl to yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir jo pakeitimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės apeliacinio proceso rezultatui neturi, todėl jie detaliau neaptariami.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas I“ administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ atstatydinimo ir jo pakeitimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. 2014 m. liepos 28 d. teismui pateiktas bankrutuojančios UAB „Erdenas I“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atmetė prašymą... 7. Įvertinęs pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas... 8. Teismas nustatė, kad BUAB „Erdenas I“ kreditoriai: UAB „Arnoldo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu kreditorių susirinkimo pirmininkas Č. M. (toliau –... 11. Atskirojo skundo argumentai:... 12. 1) Teismas, pažeisdamas ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatytą... 13. 2) Teismas nepagrįstai neatstatydino administratoriaus, nes jis netinkamai... 14. 3) Teismo išvada, jog kreditoriai susirinkime nepateikė duomenų, kad... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Erdenas I“,... 16. 1) Teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos... 17. 2) Kreditoriai siekia atsatatydinti administratorių ne dėl neveikimo, o... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pradžios... 22. Kaip jau minėta, apeliantas pateikė rašytinį paaiškinimą dėl... 23. Apeliantas teigia, kad teismas pažeidė ĮBĮ nuostatą dėl trumpo prašymo... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, priėmęs prašymą dėl... 25. ĮBĮ numato, kad be kitų subjektų į teismą su prašymu dėl... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo BUAB „Erdenas I“ kreditorių... 27. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 28. Didžioji dalis apelianto nurodytų aplinkybių, kuriomis įrodinėjamas... 29. Apeliantas netinkamą administratoriaus pareigų vykdymą grindžia ir tuo, kad... 30. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus... 31. Remiantis tuo, kas išdėstytą, prieinama išvada, kad pirmosios instancijos... 32. Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės apeliacinio proceso... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 34. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir...