Byla 2-353-236/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. L. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-170-544/2014 pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams uždarajai akinei bendrovei „Art deco“, likviduojamai uždarajai akinei bendrovei „Terama“, dalyvaujant tretiesiems asmenims N. R. (L.), R. R., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas M. L. pateikė 2014 m. lapkričio 10 d. prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti UAB „Art deco“ gaunamas pajamas iš nekilnojamojo turto - 49/100 dalių pastato - parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), ir 49/100 kiemo statinių, unikalaus Nr. ( - ), esančių ( - ), nuomos, jas pavedant surasti ieškovo M. L. pasirinktam antstoliui.

5Ieškovas nurodė, kad UAB „Art deco“ veikė nuostolingai (gavo 85 626 Lt pajamų ir patyrė 185 300 Lt veiklos sąnaudų, kasmet įmonės bendrasis nuostolis didėja), įmonėje dirbo vienas asmuo - direktorius R. R., įmonės turimas nekilnojamasis turtas yra ieškiniu ginčijama 49/100 dalis pastato - parduotuvės ir kitų statinių (inžinerinių) kiemo statinių, esančių ( - ). Kito nekilnojamojo turto UAB „Art deco“ neturi, todėl įmonė nuomoja tik ginčo nekilnojamąjį turtą, o iš gautų pajamų dengia nuostolius, bet, siekdama šią aplinkybę nuslėpti, nuomos sutarčių nekilnojamojo turto registre neregistruoja.

6Ieškovas teigia, kad ieškiniu ginčijamus sandorius pripažinus negaliojančiais UAB „Art deco“ turės grąžinti UAB „Terama“ ne tik tiesiogiai pagal sandorį gautą nekilnojamąjį turtą, bet ir bylinėjimosi metu UAB „Art deco“ gautas šio turto nuomos pajamas, kurios kompensuotų ir šio turto nusidėvėjimą.

7Ieškovas pažymėjo, kad vienintelio UAB „Terama“ nekilnojamojo turto perleidimas neatitiko CK 2.34 str. 3 d. numatyto tikslo siekti pelno ir tenkinti privačius jos akcininkų interesus, įmonė prarado galimybę jį nuomoti ir gauti pajamas, o ieškovas, kaip akcininkas, neteko teisės gauti bendrovės pelno dalį (dividendą).

8Ieškovo teigimu, prašomos taikyti papildomos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros principo, nes ieškiniu yra siekiama atgauti įmonės turtą ir atstatyti jo vertę. Netaikius papildomų laikinųjų apsaugos priemonių, to objektyviai nebus galima padaryti, kadangi neatgavus nuomos sutarties pagrindu gautų pajamų, bus patirta žala, t.y. pastato būklė per nuomos laikotarpį bus pablogėjusi. Atsakovas UAB „Art deco“, disponuodamas iš pastato nuomos gautomis lėšomis, nepagrįstai praturtėtų ieškovo ir įmonės UAB „Terama“ sąskaita.

9Ieškovas nurodė, kad Panevėžio apygardos teisme taip pat yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo ieškinį atsakovei N. R. dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, įskaitant ir UAB „Terama“ akcijas, kurias ieškovas prašo priteisti jo asmeninėn nuosavybėn. Teigė, jog prašomų taikyti papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turės reikšmės ir nurodytai civilinei bylai, nes, patenkinus ieškinį, UAB „Terama“ priklausantis nekilnojamasis turtas, nesąžiningai perleistas atsakovui UAB „Art deco“, ir nepagrįstai gautos nuomos pajamos bus grąžinti UAB „Terama“.

10Ieškovo teigimu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra didelė tikimybė, jog atsakovas UAB „Art deco“ elgsis nesąžiningai ir bandys gaunamas pajamas už nekilnojamojo turto nuomą paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip jas išvaistyti, kadangi net ir juridiniam asmeniui nuomos pajamų metinė 85 626 Lt suma yra didelė.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Panevėžio apygardos teismas 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi nutarė ieškovo M. L. prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

13Teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CPK 145 str. 3 d. - UAB „Art deco“ pajamų, gaunamų iš nekilnojamojo turto - 49/100 dalių pastato-parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), ir 49/100 kiemo statinių, unikalaus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), nuomos, areštą (CPK 12,178 str.).

14Teismas nurodė, kad papildomas laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. ir 2013 m. balandžio 26 d. nutartimis sustabdytoje civilinėje byloje Nr. 2-170-544/2014 (buvęs Nr. 2-333-544/2013). Civilinė byla Nr. 2-170-544/2014 yra sustabdyta iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-204- 544/2014 (buvęs Nr. 2-479-544-2013). Teismo vertinimu, tol, kol nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-204-544/2014, ieškovas nėra tikėtinai pagrindęs savo reikalavimo civilinėje byloje Nr. 2-170-544/2014, kurioje ir prašo taikyti minėtas papildomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.). Tik nuo teisinio rezultato civilinėje byloje Nr. 2-204- 544/2014 priklausys, ar ieškovo ieškinys patenkintas, jeigu patenkintas - kokia dalis turto, natūra ar pinigine kompensacija jam priteista, ar ieškovas taps UAB „Terama“ akcininku ir kaip akcininkas turės reikalavimo teisę ginčyti minėtus sandorius.

15Teismas sprendė, jog nėra pagrindo pripažinti, kad didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo UAB „Terama“ nuosavybėn priteisti turtą natūra, todėl ieškinio sumos dydis šiuo atveju nėra laikomas objektyvaus pobūdžio prielaida, sudarančia grėsmę teismo sprendimo įvykdymui ir sudarančią pagrindą taikyti prašomas papildomas laikinąsias apsaugos priemones. Be to, teismas įvertinęs byloje esančius ir viešai skelbiamus duomenis apie UAB „Art deco“ verslą ir apimtis, sprendė, jog nėra pagrįsto pagrindo preliminariai manyti, kad įmonė yra nepajėgi atsiskaityti, jei teismo sprendimas būtų priimtas priešingos šalies naudai. Teismas nurodė, kad metinė 85 626 Lt UAB „Art deco“ pajamų suma, lyginant su šiuo metu valdomu beveik dviejų milijonų vertės litų vertės nekilnojamuoju turtu, nėra didelė, o apie UAB „Art deco“ nesąžiningą veikimą ieškovo atžvilgiu duomenų nėra.

16Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškinio reikalavimų užtikrinimui Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir ginčo nekilnojamasis turtas areštuotas uždraudžiant juo disponuoti, 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi - papildomai taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis areštuota 19 000 UAB „Art deco“ paprastų vardinių akcijų, priklausančių UAB „Terama“, uždraudžiant jas perleisti ir disponuoti.

17Teismas, įvertinęs UAB „Art deco“ metinės finansinės atskaitomybės dokumentus už 2014 metus, darė išvadą, jog įmonė yra veikianti, todėl ji turi turėti apyvartinių lėšų, vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, vykdyti sutartis, išlaikyti ir valdyti savo turtą ir bendrovę, mokėti privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybių, VSDF biudžetus ir pan. Teismas nurodė, kad gaunamų pajamų areštas faktiškai nutrauktų bendrovės veiklą, bendrovė gali tapti nemokia, tai neproporcingai pablogintų jos finansinę padėtį, kas neatitiktų ir nei vienos šiame ginče dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų.

18Teismas nurodė, kad kiti prašymo argumentai, susiję su ginčo sandorių neteisėtumu dėl jų neatitikimo bendrovės ir ieškovo tikslams, dėl jų nesąžiningumo, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą nevertinami, nes taip gali būti pasisakyta dėl ginčo esmės ir jie neturi esminės reikšmės papildomų laikinųjų apsaugos priemonių klausimo išsprendimui.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

20Ieškovas M. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartį ir ieškovo M. L. prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti - taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovo UAB „Art deco“ gaunamas pajamas iš nekilnojamojo turto - 49/100 dalių pastato-parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), ir 49/100 kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ) - nuomos, jas pavedant surasti ieškovo M. L. pasirinktam antstoliui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas neįrodė faktinio ir teisinio pagrindas taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB „Art Deco“ pajamų, gaunamų iš nekilnojamojo turto nuomos, areštą. Apelianto teigimu, teismo nurodyti motyvai yra deklaratyvūs, nurodyti neatskleidus ieškinio esmės ir neįvertinus ieškovo prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentų;

222) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino šioje civilinėje byloje pareikšto ieškinio turinį ir jo pagrįstumą civilinės bylos Nr. 2-204-544/2014 kontekste. Be to, preliminarus šioje byloje pareikšto ieškinio pagrįstumo vertinimas jau yra atliktas teismų nutartimis, kuriomis buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, o po jų priėmimo nepasikeitė aplinkybės, kuriomis remiantis galima būtų preliminariai spręsti apie pareikšto ieškinio nepagrįstumą;

233) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenurodė argumentų dėl ieškinio nepagrįstumo, neanalizavo įrodymų, kuriais grindžiama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybė;

244) Pirmosios instancijos teismas neįsigilino į prašymo esmę bei atmesdamas prašymą motyvuotai nepasisakė nei dėl jo esmės, nei dėl jame išdėstytų argumentų, tuo iš esmės ginčo nutartį grindžiant nepagrįstomis prielaidomis ir spėjimais.

25Atsakovas UAB „Art deco“ ir trečiasis asmuo UAB „Terama“ pateikė atsiliepimus į ieškovo atskirąjį skundą, kuriuose prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti.

26Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. 2-170-544/2014 atskirąjį skundą su civiline byla Nr. 2-170-544/2014 (4 tomai) ir atsiliepimais į atskirąjį skundą perdavė Lietuvos apeliaciniams teismui.

27Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama 2015 m. vasario 13 d. nutartimi nutarė atnaujinti Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-86-544/2015 (buvęs Nr. 2-170-544/2014) nagrinėjimą; sujungti Panevėžio apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-86-544/2015 (buvęs Nr. 2-170-544/2014) su civiline byla Nr. 2-104-544/2015 (buvęs Nr. 2-204-544/2014), suteikiant vieną numerį - Nr. 2-104-544/2015.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas netenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

31Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atsisakyta taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

32Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo ieškinys yra patenkinamas. Dėl to teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali tapti sunkiai įvykdomu arba visiškai nebeįmanomu įvykdyti (CPK 144 str. 1 d). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2012; 2014 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1136/2014).

33Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas bylos duomenys patvirtina, jog nagrinėjamoje civilinėje byloje Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštavo atsakovo UAB ,,Art deco“ nuosavybės teise registruotą 2 018 000 Lt vertės 49/100 dalį 1143,46 kv. m. bendro ploto pastato-parduotuvės 1E2p, unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių (inžinerinių)-kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), uždraudžiant šiuo turtu disponuoti (t. 1 b. l. 87-89). Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 nutartimi nutarė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovo M. L. reikalavimų užtikrinimui areštuoti 19 000 vnt. atsakovo UAB ,,Art deco“ paprastųjų vardinių akcijų, priklausančių UAB “Terama“; uždrausti atsakovui UAB „Terama“ sudaryti bet kokius areštuoto turto realizavimo tretiesiems asmenims sandorius, tame tarpe: šias akcijas parduoti, įkeisti, dovanoti, kitaip perleisti ar perduoti naudotis tretiesiems asmenims, uždraudžiant jomis laiduoti, garantuoti ar kitu būdu jomis užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą; uždrausti atsakovui UAB „Terama“ perduoti bendrovės akcininkams 19 000 vnt. atsakovo UAB ,,Art deco“ paprastųjų vardinių akcijų priklausančių UAB „Terama“ (t. 2 b. l. 176-180).

34Apeliacinis teismas pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2012 m. liepos 26 d. nutartimi nutarta tenkinti pareiškėjo R. R. nušalinimo pareiškimą ir Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-38-413/2012 (nagrinėjamą bylą) perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

35Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ginčo nekilnojamajam turtui jau yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarautų ne tik ekonomiškumo, teisingumo, bet ir kitiems civilinio proceso teisės principams, taip pat būtų pažeista proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyra, suteiktų apeliantui perdėtą pranašumą ir suvaržytų kitos proceso šalies teises daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

36Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, papildomų laikinųjų pasaugos priemonių taikymas neproporcingai pablogintų UAB ,,Art deco“ finansinę padėtį, galimai nutrauktų bendrovės veiklą, kadangi pritaikius papildomas laikinąsias apsaugos priemones ji neturėtų apyvartinių lėšų, būtų suvaržyta vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vykdyti sutartis, išlaikyti ir valdyti savo turtą ir bendrovę, galimai taptų nepajėgia mokėti privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybės, VSDF biudžetus ir pan.

37Be to, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-990/2010).

38Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenurodė argumentų dėl ieškinio nepagrįstumo, neanalizavo įrodymų, kuriais grindžiama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybė. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto argumentais neturi pagrindo sutikti, kadangi svarstant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma taikyti tokias priemones, yra pagrįstas ir tenkintinas, nes ieškinio pagrįstumo klausimas sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Vertindamas apelianto argumentus, susijusius su tuo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino ieškinio prima facie pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo su jais sutikti. Šioje byloje sprendžiamas tik procesinio teisinio pobūdžio klausimas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau pats materialusis teisinis ginčas nėra sprendžiamas iš esmės, visi ieškinyje nurodyti teisiniai bei faktiniai aspektai bus įvertinti išnagrinėjus bylą iš esmės. Tik išsprendus bylą iš esmės bus galima daryti išvadą, ar tikrai buvo pažeistos ieškovo teisės ir interesai bei ar yra teisinis pagrindas patenkinti ieškinį.

39Pažymėtina, kad pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškovas, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui, o šalis, kurios atžvilgiu jas prašoma taikyti, siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia. Teismas, spręsdamas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti grėsmės riziką, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (tai, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi nurodyti bei įrodyti pareiškėjas (nagrinėjamu atveju - ieškovas)).

40Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, taip pat neįrodė realios grėsmės sprendimo įvykdymui egzistavimo. Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai bei įvertinęs ieškovo prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentus sprendė, jog ieškovas neįrodė faktinio ir teisinio pagrindo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB „Art Deco“ pajamų, gaunamų iš nekilnojamojo turto nuomos, areštą.

41Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).

42Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

43Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas, o Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas M. L. pateikė 2014 m. lapkričio 10 d. prašymą taikyti papildomas... 5. Ieškovas nurodė, kad UAB „Art deco“ veikė nuostolingai (gavo 85 626 Lt... 6. Ieškovas teigia, kad ieškiniu ginčijamus sandorius pripažinus... 7. Ieškovas pažymėjo, kad vienintelio UAB „Terama“ nekilnojamojo turto... 8. Ieškovo teigimu, prašomos taikyti papildomos laikinosios apsaugos priemonės... 9. Ieškovas nurodė, kad Panevėžio apygardos teisme taip pat yra nagrinėjama... 10. Ieškovo teigimu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra didelė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi nutarė... 13. Teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad yra faktinis ir teisinis... 14. Teismas nurodė, kad papildomas laikinąsias apsaugos priemones prašoma... 15. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo pripažinti, kad didelė ieškinio suma... 16. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškinio reikalavimų užtikrinimui... 17. Teismas, įvertinęs UAB „Art deco“ metinės finansinės atskaitomybės... 18. Teismas nurodė, kad kiti prašymo argumentai, susiję su ginčo sandorių... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. Ieškovas M. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 21. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas neįrodė... 22. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino šioje civilinėje byloje... 23. 3) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių... 24. 4) Pirmosios instancijos teismas neįsigilino į prašymo esmę bei atmesdamas... 25. Atsakovas UAB „Art deco“ ir trečiasis asmuo UAB „Terama“ pateikė... 26. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. 2-170-544/2014... 27. Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama 2015 m. vasario 13 d. nutartimi... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirasis skundas netenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2014 m.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 32. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pažeista ar ginčijama... 33. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas bylos duomenys... 34. Apeliacinis teismas pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų... 35. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ginčo nekilnojamajam turtui jau... 36. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, papildomų laikinųjų... 37. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu... 38. Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas,... 39. Pažymėtina, kad pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes,... 40. Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė papildomų laikinųjų apsaugos... 41. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 42. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 43. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 45. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti...