Byla 2S-2427-450/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės S. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 28 d. nutarties, kuria sustabdyta byla, civilinėje byloje pagal ieškovės S. D. ieškinį atsakovams uždarai akcinei bendrovei „SKR Baltic“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl 2012 m. liepos 30 d. susitarimo Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-222 „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo“ panaikinimo, tretieji asmenys H. K., V. Š., I. Š., T. M., J. R. (J. R.), J. Š. (J. Š.), L. M., Z. P. (Z. P.), I. G., A. R., R. L., R. M. (R. M.), J. M. (J. M.), J. J., P. V. Š., M. Ž., E. V., A. Š. (A. Š.), J. N., E. R. (E. R.), E. M., R. S. (R. S.), A. D., M. S., V. B., D. V., J. V. (J. V.), P. V. (P. V.), V. R., I. S., T. R., T. Š., M. V., G. Č., A. T., K. S., P. S. (P. S.), E. T. (E. T.), J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P., J. S. (J. S.), L. M., ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė S. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašė panaikinti 2012 m. liepos 30 d. susitarimą Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-222 „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007- dalinio pakeitimo“.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 28 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą iki įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015.

7Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1942-600/2015 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams NŽT prie ŽŪM, UAB „SKR Baltic“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo. Įvertinęs šioje ir civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 pareikštus reikalavimus bei siekdamas, kad nebūtų priimti prieštaringi sprendimai susijusiose civilinėse bylose, teismas nusprendė, kad tikslinga civilinę bylą Nr. 2-3196-808/2015 stabdyti, kadangi procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 neabejotinai turės įtakos šios civilinės bylos baigčiai.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovė S. D. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, užtikrinant ieškovės teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą teisminiu keliu.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: tiek civilinės bylos Nr. 2-1942-600/2015, tiek šios civilinės bylos reikalavimai yra identiški, apimantys vienas kitą. Taigi, kiekviena iš šių bylų kitai turės prejudicinę galią (CPK 182 str. 2 p.). Sustabdžius šią civilinę byla tol, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla (Nr. 2-1942-600/2015) ir joje įsiteisės teismo sprendimas, šiam esant nepalankiam ieškovo ar trečiųjų asmenų atžvilgiu, prisimenant tai, kad ginčo (reikalavimo) dalykai abejuose bylose yra identiški, asmenims faktiškai užkertamas kelias į teisminę gynybą. Susiklostė teisės požiūriu kurioziška situacija, jog Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1224-585/2015 ieškovė negali būti įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015, kadangi pagal teismo išaiškinimą minimas teismo procesas ieškovės teisėms ar teisėtiems interesams pasekmių neturės. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3196-80872015 nutaria nesujungti civilinių bylų Nr. 2-3196-808/2015 ir Nr.2-1942-600/2015, nors ir pripažįsta, kad jos susijusios, kadangi sujungtos bylos, teismo požiūriu, nepagrįstai apsunkintų ir galimai pailgintų bylos Nr. 2-1942-600/2015, kurioje sprendžiamas viešojo intereso gynimo klausimas, nagrinėjimą. Taigi, viena vertus, tos pačios ir aukštesnės instancijos teismai nurodo, kad civilinė byla Nr. 2-1942-600/2015 neturi įtakos ieškovės teisėms ir pareigoms, kiti gi nurodo priešingai, kad bylos yra susijusios ir priimti procesinei sprendimai civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 turės įtakos civilinei bylai Nr. 2-3196-808/2015. Dėl to neužtikrintas aiškumas, o teismo nutartimi sustabdžius bylą, ieškovė apskritai eliminuojama iš proceso, nesudarant jai teisės į efektyvų teisminį procesą, kadangi teismai neleidžia pareiškėjai dalyvauti trečiuoju asmeniu civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015, o pagal ieškovės ieškinį civilinė byla Nr. 2-3196-808/2015 stabdoma, kol nesibaigs civilinė byla Nr. 2-1942-600/2015, kurios sprendimas civilinei bylai Nr. 2-3196-808/2015 bus prejudicinis. Taigi, matyti, kad civilinė byla Nr. 2-3196-808/2015, kaip ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojama teisė į efektyvų savo teisių gynimą, tampa tik iliuzija.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas NŽT prie ŽŪM su juo nesutiko, prašė skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

12Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai: jeigu teismas patenkins ieškinio reikalavimus civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015, toliau bus vykdomas nuosavybės teisių atkūrimo procesas į žemę, esančią Miškinių kaime Vilniaus mieste, t. y. ir ginčo žemė visiems asmenims, turintiems teisę atkurti nuosavybės teises Miškinių kaimo teritorijoje, taip pat ir ieškovei. Tiek šioje, tiek civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 pareikšti reikalavimai iš esmės yra tapatūs. Abejose bylose prašoma panaikinti 2012 m. liepos 30 d. susitarimą Nr. 49SŽN-(l4.49.57.)-222 „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007f465 dalinio pakeitimo“ (toliau - susitarimas), kuriuo atsakovui UAB „SKR Baltic“ išnuomotas 8,2699 ha kitos paskirties žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0068:2200), Oslo g. 1, Vilniuje. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko P. Š. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytos 7,0000 ha žemės Miškinių rėžiniame kaime, Vilniuje, į likusią neatkurtą dalį. Todėl jeigu civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 susitarimas bus pripažintas negaliojančiu ir minėtas žemės sklypas bus atlaisvintas, toliau visiems pretendentams, turintiems teisęs atkurti nuosavybės teises Miškinių kaimo teritorijoje, tarp jų - ieškovei, bus vykdomas nuosavybės teisių atkūrimo procesas į žemę, esančią šiame kaime. Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad teismas pagrįstai sprendė, kad byla stabdytina, kadangi procesas minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 turės įtakos šios bylos baigčiai.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, J. J. palaikė atskirąjį skundą, prašė jį tenkinti, skundžiamą teismo nutartį panaikinant.

14Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai: tiek šios civilinės bylos sustabdymas, tiek ir kitos civilinės bylos Nr. 2S-1223-585/2015, kurioje Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi pasisakė, kad J. J. nėra įtrauktina trečiuoju asmeniu civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015, situacija sukuria situaciją, kurioje asmuo, siekiantis apginti savo pažeistas teises ir interesus, yra ribojamas naudotis teisminės gynybos teise. Šiai dienai susiklosto teisės taikymo aspektu nihilistinė situacija. Atskiruoju skundu skundžiamoje nutartyje matyti, kad neužtikrinamas aiškumas, o teismo nutartimi sustabdžius bylą, tiek ieškovė, tiek ir tretieji asmenys eliminuojami iš proceso, nesudarant tiek proceso šaliai, tiek tretiesiems asmenims teisės į efektyvų teisminį procesą, kadangi teismai neleidžia pareiškėjai dalyvauti trečiuoju asmeniu civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015, o pagal ieškovės ieškinį civilinė byla Nr. 2-3196-808/2015 stabdoma, kol nesibaigs civilinė byla Nr. 2-1942-600/2015, kurios sprendimas civilinei bylai Nr. 2-3196-808/2015 bus prejudicinis.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, D. V., J. V., P. V., V. R., I. S., T. R., T. Š., M. V., G. Č., A. T., K. S., P. S., E. T., J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P., J. S., L. M. palaikė atskirąjį skundą, prašė jį tenkinti, o skundžiamą teismo nutartį panaikinti.

16Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai: nei ieškovė S. D., nei tretieji asmenys nedalyvauja kitoje civilinėje byloje, kuri, anot teismo, neabejotinai turės įtakos šios civilinės bylos baigčiai. Minėtos šalys nedalyvauja ne dėl savo procesinio neaktyvumo, bet dėl to, kad civilinę bylą Nr. 2-1942-600/2015 nagrinėjantis teismas nemato pagrindo įtraukti ieškovės ir trečiųjų asmenų į nagrinėjamą bylą, nes neva priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 neturės įtakos jų teisėms ir teisėtiems interesams. Tačiau civilinės bylos Nr. 2-3196-808/2015 sustabdymo pagrindas yra tai, kad procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 neabejotinai turės įtakos šios civilinės bylos baigčiai. Esant tokiems teismų sprendimams, susiklosto situacija, jog ieškovė ir tretieji asmenys negali dalyvauti nagrinėjant bylą (Nr. 2-1942-600/2015), nors šioje byloje priimtas sprendimas neabejotinai turės įtakos civilinės bylos baigčiai, kurioje jau dalyvauja. Šiuo atveju asmenys neturi galimybės tinkamai apginti savo teisių ir teisėtų interesų, nes šios bylos baigtis priklausys nuo kitos bylos baigties, o kitoje byloje esant nepalankiam teismo sprendimui šalys negalės teikti apeliacinio skundo ir patikrinti pirmosios instancijos priimto teismo sprendimo teisingumo. Todėl tokie teismų sprendimai, kai sukuriama prieštaringa situacija, neturėtų būti toleruojama, nes taip pažeidžiamos asmenų konstitucinės teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymų saugomas interesas.

17Atsakovas UAB „SKR Baltic“ ir tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, H. K., V. Š., I. Š., T. M., J. R., J. Š., L. M., Z. P., I. G., A. R., R. L., R. M., J. M., P. V. Š., M. Ž., E. V., A. Š., J. N., E. R., E. M., R. S., A. D., M. S. ir V. B. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

21Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 str.).

22Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Pagal bylos sustabdymo pagrindus skiriamos dvi civilinės bylos sustabdymo rūšys: privalomasis (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis (CPK 164 str.). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, teismas bylą sustabdyti privalo ex officio, nepriklausomai nuo to, ar dalyvaujantys byloje asmenys išsakė nuomonę šiuo klausimu ir nepriklausomai nuo pareikštos nuomonės turinio, nes teismą tai padaryti įpareigoja įstatymas.

23Nagrinėjama byla buvo sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Jame įtvirtinta norma nustato privalomąjį bylos sustabdymo atvejį, kai negalima nagrinėti bylos tol, kol nebus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pagrindiniu kriterijumi, kuriuo remiantis byla turi būti sustabdoma aptariamu pagrindu, yra fakto, kad tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, konstatavimas, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, arba kad reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2009; 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2008; 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007).

24Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šios ir kitos Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1942-600/2015 dalykus, priėjo prie išvados, kad procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 neabejotinai turės įtakos šios civilinės bylos baigčiai, todėl, siekiant išvengti prieštaringų sprendimų, byla stabdytina. Apeliantė iš esmės neginčija, kad bylos yra glaudžiai susijusios ir yra civilinės bylos sustabdymo pagrindas (CPK 163 str. 3 d.), tačiau mano, kad, bylą sustabdžius, ji bus eliminuota iš proceso, pažeidžiant jos teisę į teisminę gynybą.

25Iš tiesų, nagrinėjamoje byloje susidarė tokia situacija, jog apeliantei neleista trečiojo asmens teisėmis dalyvauti civilinės bylos Nr. 2-1942-600/2015 nagrinėjime (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1224-585/2015), o ir jos prašymas dėl civilinių bylų sujungimo buvo du kartus atmestas (2 t., b. l. 124, 140), tačiau šioje byloje apeliacinės instancijos teismas neturi teisės vertinti tokių (dėl apeliantės įtraukimo į bylos Nr. 2-1942-600/2015 nagrinėjimą trečiuoju asmeniu ir bylų sujungimo) teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Visgi nesutiktina, kad sustabdžius nagrinėjimą bylą, apeliantė bus pašalinta iš proceso ir praras teisę į teisminę gynybą, nes, kaip minėta, bylos sustabdymas yra laikinas procesinių veiksmų byloje atlikimo sustabdymas. Išnykus bylos sustabdymo pagrindui, sustabdyta byla bus atnaujinta ir nagrinėjama toliau (CPK 167 str.).

26Faktinė aplinkybė, jog apeliantė negali dalyvauti civilinės bylos Nr. 2-1942-600/2015 nagrinėjime kaip trečiasis suinteresuotas asmuo (CPK 47 str.), nesudaro pagrindo nestabdyti nagrinėjamos bylos, nes civilinė byla Nr. 2-1942-600/2015 buvo pradėta ir iškelta anksčiau, o joje kaip ir šioje civilinėje byloje ginčijamas tas pats 2012 m. liepos 30 d. susitarimas Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-222 „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007- dalinio pakeitimo“. Todėl civilinės bylos Nr. 2-1942-600/2015 išsprendimas turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Taigi, siekiant išvengti skirtingų procesinių sprendimų dėl to paties ginčo, vėliau dėl to paties dalyko iškeltos civilinės bylos sustabdymas yra teisėtas ir pagrįstas.

27Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civilinė byla NR. 2-1942-600/2015 iškelta pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro ieškinį, o šis subjektas turi teisę ir pareigą ginti viešąjį interesą (CPK 50 str.).

28Apeliantė, norėdama dalyvauti Nr. 2-1942-600/2015 civilinės bylos nagrinėjime, turi ir kitų procesinių galimybių, t.y. dalyvauti bylos nagrinėjime kito proceso dalyvio (stebėtojo) teisėmis (CPK 9 str. 1 d.).

29Remiantis išdėstytu, atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė S. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 28 d. nutartimi sustabdė... 7. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovė S. D. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: tiek civilinės bylos Nr.... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas NŽT prie ŽŪM su juo nesutiko,... 12. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai: jeigu teismas patenkins... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis... 14. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai: tiek šios civilinės bylos... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretieji asmenys, nepareiškiantys... 16. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai: nei ieškovė S. D., nei... 17. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ ir tretieji asmenys, nepareiškiantys... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų... 22. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 23. Nagrinėjama byla buvo sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Jame... 24. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šios ir kitos Vilniaus miesto... 25. Iš tiesų, nagrinėjamoje byloje susidarė tokia situacija, jog apeliantei... 26. Faktinė aplinkybė, jog apeliantė negali dalyvauti civilinės bylos Nr.... 27. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civilinė byla NR. 2-1942-600/2015 iškelta... 28. Apeliantė, norėdama dalyvauti Nr. 2-1942-600/2015 civilinės bylos... 29. Remiantis išdėstytu, atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama... 30. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartį palikti...