Byla 2S-52-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Henricho Jaglinskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo M. B. B. ieškinį atsakovams UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir sąžiningiems tretiesiems asmenims perleisto turto vertės priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas M. B. B. kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l. 12-14), kuriuo prašė: pripažinti negaliojančiu 2009-03-12 UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ sudarytą pirkimo-pardavimo sandorį bei 2009-03-15, 2009-03-16 ir 2009-03-20 sutarčių pagrindu atliktą UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ prievolių įskaitymą 25 399 Lt sumai; solidariai priteisti iš UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ ieškovo naudai 23 331,22 Lt, kaip prekių, kurias UAB „A&D Consulting“ perleido sąžiningiems tretiesiems asmenims, vertę pinigais bei bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ priklausančias pinigines lėšas, kilnojamąjį turtą bei turtines teises, uždrausti kitiems asmenims perduoti UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ pinigines lėšas ar kitą turtą 23 331,22 Lt sumai, nes nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvavo didele atsakovo UAB „Fozalana“ įsiskolinimo suma bei šios įmonės atliktų veiksmų nesąžiningumu.

4Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2009-08-14 nutartimi ieškovo M. B. B. prašymą patenkino: jo reikalavimams užtikrinti pritaikė laikinąsias apsaugos priemones –areštavo atsakovams UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ priklausančius 23 331,22 Lt vertės kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis bei turtines teises; leido atsakovams iš areštuotų piniginių lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu ir teikėjais už prekes ar paslaugas; uždraudė kitiems asmenims perduoti atsakovams turtą, pinigines lėšas 23 331,22 Lt sumai. Pirmosios instancijos teismas nutartį motyvavo tuo, kad pareikšto ieškinio suma, įvertinus tai, kad atsakovai nekilnojamojo turto neturi, o kiekvieno iš jų įstatiniai kapitalai yra žymiai mažesni už ieškinio sumą, atsakovams yra pakankamai didelė. Tai patvirtina objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą bei sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai jiems priklausantį turtą gali paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti. Dėl to teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Atsižvelgęs į šias aplinkybes bei įvertinęs ginčo pobūdį, teismas areštavo visą atsakovams priklausantį kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas, esančias atsakovų atsiskaitomosiose bankų sąskaitose, neviršijant ieškinio sumos, tačiau leidžiant bendrovėms atsiskaityti areštuotomis piniginėmis lėšomis su valstybės biudžetu bei atlikti būtinus mokėjimus, susijusius su palaikymu normalios bendrovės ūkinės komercinės veiklos funkcionavimu. Taip pat atsižvelgęs į tai, kad atsakovai neturi nekilnojamojo turto, kurį būtų galima areštuoti, bei neatmesdamas galimybės, jog atsakovai turi skolininkų, privalančių jiems vykdyti tam tikras turtines prievoles, uždraudė kitiems asmenims perduoti atsakovams turtą, pinigines lėšas 23 331,22 Lt sumai.

5Atsakovai UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ atskiruoju skundu (b.l. 1-4) prašo Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2009-08-14 nutartimi paskirtas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti; palikus galioti laikinąsias apsaugos priemones, pareikalauti iš ieškovo pateikti galimų atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą visai pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių sumai. Skundą grindžia tuo, kad teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones didesnei nei pareikštas ieškinys sumai, nepagrįstai areštavo atsakovų pinigines lėšas, nevertino įrodymų, pagrindžiančių atsakovų finansinį pajėgumą, t.y. finansinės atskaitomybės duomenų, apsiribodamas nekilnojamojo turto ir didesnio už įstatymo reikalaujamo įstatinio kapitalo nebuvimo konstatavimu, kas savaime negali būti pagrindas spręsti dėl būsimų prievolių ar teismo sprendimo nevykdymo.

6Apeliacinis procesas pagal atsakovų UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ atskirąjį skundą nutrauktinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2009-11-05 nutartimi patvirtino 2009-11-03 ieškovo M. B. B. ir atsakovų UAB „Fozalana“ bei UAB „A&D Consulting“ sudarytą taikos sutartį. Šia nutartimi ieškovo prašymu taip pat panaikintos Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2009-08-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (b.l. 41-43).

8Vadovaujantis CPK 335 str., ši pirmosios instancijos teismo nutartis per 7 d. atskiruoju skundu galėjo būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto trečiąjį apylinkės teismą. Duomenų, jog minėta 2009-11-05 teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis būtų apskųsta Vilniaus apygardos teismui, teismų informacinėje sistemoje „LITEKO“, kurioje privalomai yra fiksuojami visi byloje atliekami procesiniai veiksmai, nėra (b.l. 44-45). Tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismo 2009-11-05 nutartis, kuria patvirtinta ieškovo M. B. B. ir atsakovų UAB „Fozalana“ bei UAB „A&D Consulting“ 2009-11-03 sudaryta taikos sutartis bei panaikintos skundžiama Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2009-08-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, įsiteisėjo.

9Apeliacinio nagrinėjimo objektas gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (CPK 260 str.-261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2009-08-14 nutarties dalykas –laikinųjų apsaugos priemonių instituto, siekiant užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, taikymo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Vilniaus m. 3-iajam apylinkės teismui 2009-11-05 nutartimi patvirtinus 2009-11-03 ieškovo M. B. B. ir atsakovų UAB „Fozalana“ bei UAB „A&D Consulting“ sudarytą taikos sutartį ir ta pačia nutartimi panaikinus Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2009-08-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, bei įsiteisėjus šiai nutarčiai, procesinis ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo išnyko, t. y. nebeliko ginčijamos nutarties dalyko. Tokiu būdu teisiškai nereikšmingas tapo skolininko paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas.

10Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis formuojama teismų praktika apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovų atskirąjį skundą, nelikus apeliacijos objekto, nutrauktinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009).

11Iš apeliantų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 11,90 Lt (b.l. 40) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

12Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str., kolegija

Nutarė

13apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovų UAB „Fozalana“ ir UAB „A&D Consulting“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-ojo aylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, nutraukti.

14Priteisti iš UAB „Fozalana“ bei UAB „A&D Consulting“ po 5 (penkis) litus 95 centus iš kiekvieno pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai