Byla e2S-1365-934/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ (apeliantės) atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-05-30 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1161-723/2019, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovų E. M. ir E. M. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Abastas“ dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, panaikinimo.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai E. M. ir E. M. (toliau – Ieškovai) 2018-12-28 ieškiniu kreipėsi į teismą, prašė pripažinti negaliojančia 2017-12-22 tarp uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Abastas“ ir UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ (toliau – MĮTA) sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-12665 ir taikyti restituciją – grąžinti UAB „Abastas“ butą, kurio unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 211,145 kv. m., esantį ( - ) (toliau – Nekilnojamas turtas).

72.

8Ieškovas E. M. 2018-05-28 pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė atlikti VĮ Registrų centras įrašą apie draudimą perleisti nuosavybės teisę į patalpas, kurių unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), įregistruotas padalinus butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Prašyme nurodė, kad šiuo metu ginčo turtu disponuoja atsakovė MĮTA, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytinos būtent šio atsakovo atžvilgiu. Ieškinio reikalavimo pobūdis – siekis grąžinti skolininkei UAB „Abastas“ jos perleistą turtą tam, kad ieškovai galėtų iš šio turto patenkinti savo reikalavimus, atsiradusius dar iki ginčo turto perleidimo sandorio sudarymo. Atsakovė UAB „Abastas“ neturi jokio kito turto, į kurį būtų nukreiptas išieškojimas ir ieškovas galėtų patenkinti savo reikalavimus visa apimtimi. Ieškovo duomenimis, atsakovė MĮTA šiuo metu jau yra padalinusi ginčo objektą – butą, kurio unikalus Nr. ( - ), į dvi patalpas, kurių unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Būsimas ginčo turtas gali būti perleistas tretiesiems asmenims tikslu įgyti sąžiningų įgijėjų statusą ir tokiu būdu apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, todėl yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje civilinėje byloje.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019-05-30 nutartimi ieškovo E. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Nurodė, kad dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 145 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Teismas sprendė, kad atsižvelgus į ieškinio dalyką ir pagrindą, į tai, kad nesiėmus prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė MĮTA galėtų netrukdomi perleisti jai šiuo metu priklausančius ginčo objektus tretiesiems sąžiningiems pirkėjams, todėl pasunkėtų arba taptų negalimas teismo sprendimo įvykdymas, į tai, kad šiai dienai atsakovas jau ėmėsi aktyvių veiksmų ir ginčo butą padalino į dvi patalpas, bei tai, kad prašomos laikinosios apsaugos priemonės mažiausiai suvaržytų atsakovo teises, todėl prašymas dėl įrašo viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo tenkintinas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

134.

14Atskiruoju skundu atsakovė MĮTA prašo skundžiamą 2019-05-30 teismo nutartį panaikinti ir atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad 1) pirmosios instancijos teismas nemotyvavo skundžiamos nutarties, nenurodė taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, neįvertino, jog turtas, kuriam taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra apsunkintas hipoteka, todėl išieškojimas iš jo nėra galimas, tai pat nevertino atsakovės MITA finansinės būklės bei mokumo; 2) teismas neatsižvelgė į nedidelę reikalavimo sumą, nemotyvavo, kodėl sprendė, jog kylą grėsmė būsimam teismo sprendimo įvykdymui; 3) teismas faktiškai pritaikė turto areštą dviejų atidalintų patalpų atžvilgiu, kurių vertė ženkliai didesnė nei ieškinio reikalavimo 28 438 Eur suma; 4) dėl 28 438,00 Eur dydžio ieškinio reikalavimo teismas užkirto kelią parduoti 216 000 Eur vertės turtą, todėl atsakovė MĮTA dėl tokių teismo pritaikytų neproporcingų laikinųjų apsaugos priemonių patirs nuostolių.

155.

16Ieškovas E. M. 2019-06-25 atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo atsakovės MĮTA atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-05-30 nutartį. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, minėtu sandoriu UAB „Abastas“ perleido nekilnojamą turtą atsakovei MĮTA, kito turto, į kurį galima būtu nukreipti išieškojimą, UAB „Abastas“ neturi. Nekilnojamas turtas buvo UAB „Abastas“ perleistas MĮTA tuo metu, kai ieškinys dėl sandorio negaliojimo jau buvo pateiktas teismui. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovės UAB „Abastas“ ir MĮTA yra susijusios įmonės, valdomos to paties fizinio asmens, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių egzistuoja didelė tikimybė, kad nekilnojamas turtas būtų perleistas tretiesiems asmenims. Ieškovas yra atsakovės UAB „Abastas“ kreditorius, atsakovė neturi jokio turto bei lėšų, į kurias galima nukreipti išieškojimą, todėl teismas pagrįstai sprendė dėl UAB „Abastas“ turtinės padėties ir pagrįstai nusprendė, jog netaikant draudimo disponuoti nekilnojamu turtu didėja teismo sprendimo neįvykdymo ar vykdymo pasunkėjimo rizika. Be to, atsakovė UAB „Abastas“ yra pateikusi ieškovui restruktūrizavimo plano projektą, įvertinus, kad didžiausias UAB „Abastas“ kreditorius yra MĮTA, ieškovas daro prielaidą, jog UAB „Abastas“, būdama susijusi su MĮTA, siekia padidinti jai palankų kreditorių skaičių ir taip atidėti atsiskaitymą su ieškovu. Ieškovas nesutinka su atskirojo skundo argumentais dėl geros atsakovės MĮTA finansinės padėties, nes ji turi įsiskolinimų Valstybės socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV) bei savo gerą finansinę padėtį grindžia neaktualiais 2017 metų finansinės atskaitomybės dokumentais. Ieškovas nesutinka su atsakovės argumentais dėl ženkliai viršyto turto arešto mąsto, nes pritaikytos kitos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas disponuoti turtu. Atsiliepime nurodo, kad UAB „Abastas“ perleidus nekilnojamą turtą MĮTA, kuri pradėjo aktyviai disponuoti turtu, padalino jį į kelis atskirus nekilnojamo turto objektus, todėl neišsprendus ieškinio pagrįstumo klausimo būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemonės ir uždrausti atsakovei perleisti turtą tretiesiems asmenims. MĮTA atskirajame skunde akcentuoja ieškinio reikalavimo sumą ir savo mokumą, tačiau nepateikia duomenų dėl UAB „Abastas“ gebėjimo įvykdyti kreditorinius reikalavimus ieškovui.

176.

18Atsakovė UAB „Abastas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

217.

22Bylos byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

238.

24Atsakovė MĮTA su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: 2017 metų finansinę atskaitomybę, duomenis apie VSDFV skolą, Nekilnojamo turto registro išrašą, turto vertinimo ataskaitos išrašą, kuriais atsakovė įrodinėja gerą savo finansinę padėtį ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių neproporcingumą (e. b. l. 127 – 132). Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus: UAB „Abastas“ restruktūrizavimo plano projektą su priedais, viešus duomenis apie atsakovė MĮTA įsiskolinimus, VĮ Registrų centro duomenys apie pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriais grindžia atsiliepimą į atsakovės atskirąjį skundą (e. b. l. 154 – 180). Atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo sprendžiamas rašytinio proceso tvarka bei į tai, kad pateikti įrodymai gali prisidėti prie atskirajame skunde išdėstytų faktinių aplinkybių atskleidimo, pateiktus naujus duomenis ir įrodymus apeliacinės instancijos teismas priima ir vertins bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

259.

26Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui sudaro dviejų būtinųjų sąlygų egzistavimas: 1) tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrindimas; 2) grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018).

27Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo

2810.

29Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

3011.

31Nors nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atskirai nepasisakė dėl ieškinio tikėtino pagrindimo, tačiau teismų praktikoje pažymima, jog teismas, nenurodydamas nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014; Vilniaus apygardos teismo 2019-03-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-434-430/2019).

3212.

33Nagrinėjamu atveju, preliminariai įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus (Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimus, Kauno apygardos teismo nutartį, VĮ Registrų centras išrašus, skelbimus apie parduodamą nekilnojamą turtą ir kt.), apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, jog ieškovo pareikšti reikalavimai akivaizdžiai nepagrįsti ir, ar ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą. Pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-02-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-278-330/2019). Papildomai teismas pažymi, kad preliminarus ieškinio reikalavimų pagrįstumo įvertinimas nėra ginčo išsprendimas iš esmės, nes ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimas bus galutinai išspręstas tik bylą išnagrinėjus iš esmės, įvertinus abiejų šalių pateiktų įrodymų visumą, be to, akcentuotina, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi prejudicinės (lot. res iudicata) galios (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-306-236/2016).

34Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

3513.

36Nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nemotyvavo nutarties ir nenurodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovės ėmėsi aktyvių veiksmų, ginčijamas nekilnojamas turtas (butas) buvo padalintas į dvi patalpas. Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taip pat pažymėjo, kad taikomos mažiausiai atsakovių teises varžančios laikinosios apsaugos priemonės – įrašas viešame nekilnojamojo turto registre. Todėl atmestini kaip nepagrįsti atskirojo skundo argumentai dėl pažeistų procesinių teisės normų nesant skundžiamos nutarties motyvų ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neproporcingumo. Atsakovo abstraktūs samprotavimai nesudaro pagrindo spręsti, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo ar proporcingumo reikalavimų.

3714.

38Atsakovė MĮTA skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes nevertino, jog nekilnojamas turtas yra apsunkintas hipoteka, todėl ieškovai į jį savo reikalavimus nukreipti negali, be to, ieškinio reikalavimo suma atsakovei nėra didelė. Su tokiais atsakovės skundo argumentais sutikti pagrindo nėra. Nei CPK, nei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nustatytos teisės normos neriboja galimybės pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka apsunkintam nekilnojamam turtui, tačiau nustato tam tikras sąlygas į jį nukreiptam trečiųjų asmenų išieškojimui (CPK 747 straipsnis, 754 straipsnis). Sutiktina su ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad atsakovė MĮTA neįrodė savo geros finansinės padėties ir atsakovės UAB „Abastas“ gebėjimo įvykdyti kreditorinius įsipareigojimus ieškovui, nes byloje esantis Nekilnojamo turto registro išrašas patvirtina aplinkybę, jog atsakovė UAB „Abastas“ savo vardu registruoto nekilnojamo turto neturi (e. b. l. 26), atsakovės MĮTA kartu su atskiruoju skundu pateiktas įmonės turto balansas sudarytas 2018-03-16 dienai (e. b. l. 127) ir neatspindi dabartinės atsakovės turtinės padėties, o kartu pateikti 2019-06-10 duomenys apie įsiskolinimo nebuvimą VSDFV (e. b. l. 128) prieštarauja viešai skelbiamais duomenims apie atsakovės periodiškai susidarančias skolą valstybinio socialinio draudimo fondui (2019-06-18 skola 746,21 Eur, 2019-07-16 skola 756,56 Eur). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad aukščiau nurodytos aplinkybės paneigia atsakovės atskirojo skundo argumentus dėl geros, stabilios atsakovės MĮTA turtinės padėties bei neįrodo, jog nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

3915.

40Atsakovės MĮTA skundo argumentai, jog teismas pritaikė turto areštą ženklai viršydamas turto arešto mastą, taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos nutartį, kadangi, viena vertus, teismas taikė kitą laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo, o ne turto areštą. Pažymėtina tai, kad ieškiniu prašoma taikyti restituciją, t. y. grąžinti UAB „Abastas“ Nekilnojamąjį turtą, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovui perleidus ginčo turtą, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomu, juo labiau, kad pats atsakovas atskirajame skunde nurodė, jog MĮTA ginčo turtą įsigijo ir vysto ne savo reikmėms, o pardavimui. Kita vertus, atsakovė nekilnojamo turto, kuriam pritaikyti laikini apribojimai, vertę įrodinėja UAB „Matininkai“ 2019-03-14 parengta nekilnojamo turto, esančio ( - ), vertinimo ataskaitos santrauka (e. b. l. 130 – 132). Tačiau pati atsakovė nurodė, jog tai nėra nekilnojamo turto, kuriam yra taikomi apribojimai, vertinimo ataskaita, todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad apriboto nekilnojamo turto vertė turi būti nustatoma pagal analogiją su šalia esančiu nekilnojamu turtu, o duomenų apie įvertinto turto ir laikinai apriboto nekilnojamo turto tapatumą byloje nėra.

4116.

42Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; 2009-05-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

4317.

44Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

45Dėl prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas

4618.

47Ieškovas pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus (e. b. l. 184 – 185). Pateikti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys įrodymai priimtini, tačiau išaiškinti ieškovui, jog jų paskirstymo klausimas bus sprendžiamas bylą išnagrinėjus iš esmės pirmosios instancijos teisme (CPK 98 straipsnio 1 dalis, 270 straipsnio 5 dalies 3 punktas).

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

49Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-05-30 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1161-723/2019, palikti nepakeistą.

50Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai E. M. ir E. M. (toliau – Ieškovai) 2018-12-28 ieškiniu kreipėsi... 7. 2.... 8. Ieškovas E. M. 2018-05-28 pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019-05-30 nutartimi ieškovo E. M.... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu atsakovė MĮTA prašo skundžiamą 2019-05-30 teismo... 15. 5.... 16. Ieškovas E. M. 2019-06-25 atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo... 17. 6.... 18. Atsakovė UAB „Abastas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. 7.... 22. Bylos byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis,... 23. 8.... 24. Atsakovė MĮTA su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus:... 25. 9.... 26. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą laikinųjų apsaugos... 27. Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo... 28. 10.... 29. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad teismo... 30. 11.... 31. Nors nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atskirai nepasisakė... 32. 12.... 33. Nagrinėjamu atveju, preliminariai įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes ir... 34. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 35. 13.... 36. Nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos... 37. 14.... 38. Atsakovė MĮTA skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 39. 15.... 40. Atsakovės MĮTA skundo argumentai, jog teismas pritaikė turto areštą... 41. 16.... 42. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 43. 17.... 44. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 45. Dėl prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas ... 46. 18.... 47. Ieškovas pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus (e. b.... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 49. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-05-30 nutartį, priimtą civilinėje... 50. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....