Byla e2S-434-430/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LT Development Fund“ (toliau – UAB „LT Development Fund“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „LT Development Fund“ ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti bei atsakovės NŽT priešieškinį ieškovei UAB „LT Development Fund“ dėl 2006 m. rugsėjo 28 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarčių nutraukimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „LT Development Fund“ ieškinį atsakovei NŽT dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti, ir atsakovės NŽT priešieškinį ieškovei UAB „LT Development Fund“ dėl 2006 m. rugsėjo 28 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarčių nutraukimo. Kartu su priešieškiniu atsakovė pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 15 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2824-918/2019 tenkino atsakovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė ieškovei UAB „LT Development Fund“ žemės sklype ( - ) atlikti bet kokius projektavimo ir statybos darbus, įskaitant remonto, rekonstrukcijos ar renovacijos darbus, kapitalinį remontą, taip pat sandėlio (unikalus Nr. ( - )), pastato garažo (unikalus Nr. ( - )), pastato (unikalus Nr. ( - )), pastato (unikalus Nr. ( - )), kitų inžinerinių statinių: kiemo aikštelės (unikalus Nr. ( - )), tvoros (unikalus Nr. ( - )) pertvarkymo ar kitokius statybos darbus, išskyrus šių statinių nukėlimo ar nugriovimo darbus.

82.

9Teismas, nustatė, kad ginčo žemės sklype net po įspėjimų gavimo ieškovė pradėjo naujų statybas. Tokiu būdu ieškovė, vykdydama statybos ir projektavimo darbus, didina savo investicijas ir taip sukuriamos prielaidos (statinių statyba) teisei į valstybinės žemės nuomą, dėl to nepritaikius priešieškinyje prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismui galimai patenkinus atsakovės reikalavimus pagal pateiktą priešieškinį, teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas, o žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas taptų teisiškai nereikšmingas, atsirastų pagrindas spręsti dėl naujos valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo.

103.

11Teismo vertinimu, atsakovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams, o priešieškinio tenkinimo atveju sumažintų ieškovo patiriamų nuostolių dydį, būtų išlaikytas tarp šalių status quo.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

134.

14Ieškovė UAB „LT Development Fund“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2824-918/2019, prašydama panaikinti nutartį ir priimti naują sprendimą – atsakovės NŽT prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

155.

16Apeliantė nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai, kadangi jos prieštarauja tarp ieškovės ir atsakovės laisva valia sudarytų nuomos sutarčių sąlygoms ir neatitinka naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 30.7 punkto, dėl to teismas nepagrįstai konstatavo, kad laikinosios apsaugos priemonės apsunkins teismo sprendimo įgyvendinimą.

176.

18Teigia, kad tarp ieškovės ir atsakovės sudarytose nuomos sutartyse yra nustatyta ieškovės teisė statyti statinius, ši galimybė nebuvo pakeista ir vėlesniais nuomos sutarties pakeitimais. Ginčo laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovei buvo uždrausta žemės sklype atlikti bet kokius projektavimo ir statybos darbus, net ir tuos, kurie atitinka nuomos sutarčių sąlygas, dėl to tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas yra nepagrįstas ir pažeidžia ieškovės ir atsakovės išreikštą valią ir prisiimtus įsipareigojimus.

197.

20Apeliantė nesutinka su teismo išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas apsunkins teismo sprendimą, nes nėra pagrindo teigti, kad ieškovės veiksmai kažkokiu būdu viršija jai suteiktas teises ar kad ji siekia tikslų, nesusijusių su nuomos sutartimis. Be to, jeigu sandoris, kurio pagrindu buvo naudojamasi žemės sklypu, teismo tvarka būtų pripažintas negaliojančiu dėl statinių savininko kaltės ir jam nesuteikiama teisė kitu teisėtu būdu (nustatant žemės servitutą ar pan.) naudotis žemės sklypu, statiniai gali būti nugriaunami. Šie statiniai nukeliami arba nugriaunami jų savininko lėšomis, dėl to nėra pagrindo teigti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, jei nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes jeigu ieškovė projektuos ir statys naujus ar rekonstruos senus statinius žemės sklype, tai ji darys veikdama išimtinai savo rizika ir lėšomis. Todėl nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės ir nereikalingos.

218.

22Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą nesutiko su skundu ir prašė jį atmesti. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o apelianto skundo teiginiai yra nepagrįsti.

239.

24Atsakovės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju apeliantė siekia pasinaudodama teise naudotis žemės sklypu pastatyti statinius, kurie suteiktų teisę sudaryti naują žemės sklypo nuomos sutartį, tačiau tokie veiksmai negali sukurti teisėtų padarinių, neatitinka teisingumo ir sąžiningumo principų, yra veiksmai siekiant fiktyviai didinti savo tariamus nuostolius. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių apeliantė turėtų galimybę toliau vystyti statybas, kas sąlygotų papildomus teisminius ginčus, dėl to užsitęstų visas bylinėjimosi procesas, nebūtų pasiektas civilinio proceso tikslas kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių ir pasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas.

2510.

26Pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada sukelia didesnius ar mažesnius suvaržymus, dėl to skundo teiginiai, jog laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai, kadangi jos prieštarauja ieškovo ir atsakovo laisva valia sudarytų nuomos sutarčių sąlygoms ar neatitinka nuomos taisyklėms, yra nepagrįsti.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas atmestinas.

2911.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

3112.

32Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

3313.

34Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3514.

36Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2824-918/2019, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3715.

38Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialinio teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialinės teisės. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga, leidžianti taikyti laikinąsias apsaugos priemones - teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014).

3916.

40Pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, motyvavęs, kad neuždraudus apeliantei žemės sklype, atlikti bet kokius projektavimo ir statybos darbus, įskaitant remonto, rekonstrukcijos ar renovacijos, kapitalinio remonto ir kt. darbų, apeliantė turėtų galimybę vystyti statybas ir sukurtų papildomas prielaidas teisei į valstybinės žemės nuomą, kas sąlygotų papildomus teisminius ginčus arba žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas taptų teisiškai nereikšmingas, atsirastų pagrindas spręsti dėl naujos valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad atliko preliminarų atsakovės priešieškinio pagrįstumo vertinimą.

4117.

42Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad nenurodydamas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Kai pirmosios instancijos teismo nutartyje preliminarus ieškinio reikalavimų vertinimas atskirai neaptariamas, toks vertinimas, atsižvelgiant į atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, gali būti pateikiamas pareikštų atskirųjų skundų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014).

4318.

44Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

4519.

46Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai (prima facie) įvertinęs atsakovės NŽT pateiktą priešieškinį ir prie jo pridėtus rašytinius įrodymus, daro išvadą, jog nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal atsakovės pareikštus priešieškinio reikalavimus negalėtų būti priimtas atsakovei palankus teismo sprendimas.

4720.

48Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje sprendžiant materialiosios teisės normų, reglamentuojančių valstybinės žemės nuomą, aiškinimo ir taikymo klausimus, yra pažymėta, kad valstybinės žemės nuomos santykiams būdingas teisinis apibrėžtumas ir jų reglamentavimas grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais ir yra imperatyvus. Jis riboja šių santykių šalių galimybę, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, tarpusavio susitarimu nusistatyti kitokias tarpusavio teises ir pareigas, negu tas, kurias įtvirtina imperatyviosios įstatymų nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/421/2017, 2016 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-349-313/2016, 2015 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-640-611/2015).

4921.

50Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta, kad NŽT organizuoja ir vykdo valstybinės žemės naudojimo kontrolę (32 straipsnio 3 dalies 9 punktas, 36 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.12 papunktį valstybinės žemės nuomotojai kontroliuoja, kaip valstybinės žemės sklypų nuomininkai vykdo sąlygas, numatytas valstybinės žemės nuomos sutartyse, o nustatę pažeidimų – reikalauja juos pašalinti arba inicijuoja šių sutarčių nutraukimą ir įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi, kad būtų atlyginti nuostoliai. Remiantis paminėtu teisiniu reglamentavimu, atsakovė galėjo bet kuriuo metu atlikti ginčo žemės sklypo patikrinimą, siekdama nustatyti, kaip yra vykdoma sudaryta nuomos sutartis.

5122.

52Preliminariai įvertinus ieškinio faktinį pagrindą dėl nuomos teisinių santykių ir minėtą įstatyminį reglamentavimą, darytina išvada, jog egzistuoja pirmoji būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – pareiškimo prima facie (preliminarus) pagrįstumas.

5323.

54Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos, t. y. grėsmės būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba jo neįvykdymo pasisakytina, kad grėsmė CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas sprendžiamas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu ar yra kitų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra grėsmė būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba neįvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-302/2018).

5524.

56Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas šalių ginčas, ar bendrovei išnuomotas valstybinės žemės sklypas yra naudojamas pagal nuomos sutartyse nustatytą pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, ar yra faktinis ir teisinis pagrindas nuomos sutartims nutraukti.

5725.

58Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šios laikinosios apsaugos priemonės akivaizdžiai susijusios su pareikštais priešieškinio reikalavimais, dėl to pritartina tiek pirmosios instancijos teismo, tiek atsakovės argumentams, kad ieškovei perstačius, pastačius naujus statinius, investavus papildomas lėšas ar atlikus kitus veiksmus ginčo žemės sklype, priešieškinio reikalavimų patenkinimo atveju (nutraukus nuomos sutartį ir įpareigojus atlaisvinti žemės sklypą, pašalinti statinių likučius), neabejotinai tokio teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas ar sietinas su ženkliais nuostoliais. Tokios praktikos laikosi ir kiti apeliacinės instancijos teismai (pvz., Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-194-436/2018).

5926.

60Be to, teismų praktikoje išaiškinta, kad tuo atveju, kai ieškinio reikalavimai susiję su sandorių, kurių objektas yra nekilnojamasis turtas, galiojimu, laikinosios apsaugos priemonės šio ginčo turto atžvilgiu gali būti taikomos net ir nesant realios grėsmės (pavyzdžiui, nesąžiningumo ir pan.) (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2038/2012; 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1045-464/2017). Ginčo byloje nustatyta, kad ieškovė yra statybų verslo dalyvis, išsinuomotame žemės sklype ketinantis vykdyti statybas, todėl šiuo atveju akivaizdu, kad grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistuoja, kas sudaro pagrindą vertini, kad laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos pagrįstai.

6127.

62Taigi, atsižvelgus į atsakovės reiškiamus materialiuosius teisinius reikalavimus, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju taikymas procesinių priemonių, užtikrinančių padėties, esančios byloje jos nagrinėjimo metu, stabilumą ir išsaugojimą neabejotinai yra būtinas. Pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtintas šalies reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų asmens pažeistų teisių ir teisėtų interesų apgynimo teismo tvarka, jeigu toks sprendimas realiai būtų neįvykdomas.

6328.

64Apeliantė teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai, kadangi jos prieštarauja ieškovės ir atsakovės laisva valia sudarytų nuomos sutarčių sąlygoms ir neatitinka naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 30.7 punktui, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie argumentai nesudaro pagrindo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad teismų praktikoje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabrėžiama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada sukelia didesnius ar mažesnius suvaržymus, dažnai įsiterpia į materialinius teisinius santykius, sukelia nepatogumus (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-928-450/2016), tačiau nėra pagrindo teigti, jog dėl to laikinųjų apsaugos priemonių nėra pagrindo taikyti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, šios laikinosios apsaugos ne tik, kad nepažeistų teisingos šalių teisių ir pareigų pusiausvyros, tačiau kol bus nagrinėjamas šalių ginčas, bus užtikrintas status quo (esama padėtis).

6529.

66Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

6730.

68Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

70Atskirąjį skundą atmesti.

71Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2824-918/2019 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 15 d. nutartimi civilinėje... 8. 2.... 9. Teismas, nustatė, kad ginčo žemės sklype net po įspėjimų gavimo... 10. 3.... 11. Teismo vertinimu, atsakovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. 4.... 14. Ieškovė UAB „LT Development Fund“ pateikė atskirąjį skundą dėl... 15. 5.... 16. Apeliantė nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos... 17. 6.... 18. Teigia, kad tarp ieškovės ir atsakovės sudarytose nuomos sutartyse yra... 19. 7.... 20. Apeliantė nesutinka su teismo išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 21. 8.... 22. Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą nesutiko su skundu ir prašė jį... 23. 9.... 24. Atsakovės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju apeliantė siekia pasinaudodama... 25. 10.... 26. Pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada sukelia... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. Atskirasis skundas atmestinas.... 29. 11.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 31. 12.... 32. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 33. 13.... 34. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 35. 14.... 36. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 15... 37. 15.... 38. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui... 39. 16.... 40. Pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones,... 41. 17.... 42. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad nenurodydamas teismo... 43. 18.... 44. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad teismo... 45. 19.... 46. Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai (prima facie) įvertinęs... 47. 20.... 48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje sprendžiant materialiosios teisės... 49. 21.... 50. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta, kad NŽT... 51. 22.... 52. Preliminariai įvertinus ieškinio faktinį pagrindą dėl nuomos teisinių... 53. 23.... 54. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo... 55. 24.... 56. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas šalių ginčas, ar... 57. 25.... 58. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šios laikinosios apsaugos priemonės... 59. 26.... 60. Be to, teismų praktikoje išaiškinta, kad tuo atveju, kai ieškinio... 61. 27.... 62. Taigi, atsižvelgus į atsakovės reiškiamus materialiuosius teisinius... 63. 28.... 64. Apeliantė teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos... 65. 29.... 66. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 67. 30.... 68. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 69. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos... 70. Atskirąjį skundą atmesti.... 71. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 15 d. nutartį civilinėje...