Byla 2A-870/2014
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Jaros rapsas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dainiai“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. galutinio sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2134-657/2013 pagal ieškovo akcinės bendrovės Šiaulių bankas ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dainiai“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Jaros rapsas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl sutarčių aiškinimo ir įrodymų vertinimo taisyklių aiškinimo ir taikymo.

52007 m. rugpjūčio 6 d. ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Jaros rapsas“ sudarė kreditavimo sutartį Nr. IL-2007-002-21, su vėlesniais pakeitimais. Už trečiojo asmens prievolių įvykdymą 2 000 000 Lt sumai laidavo atsakovas: 1 500 000 Lt – 2010 m. rugpjūčio 19 d. laidavimo sutartimi Nr. IL-2007-002-21 ir 500 000 Lt – 2011 m. birželio 29 d. laidavimo sutartimi Nr. IL-2007-002-21.

6Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1 070 664,04 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiasis asmuo įsipareigojimus pagal kredito sutartį vykdė netinkamai, kredito grąžinimo terminas suėjo 2012 m. rugpjūčio 6 d., tačiau nei atsakovas, nei trečiasis asmuo savo prievolių tinkamai neįvykdė. Taip pat nurodė, kad 500 000 Lt reikalavimas pagal 2011 m. birželio 29 d. laidavimo sutartį įvykdytas, įvykdžius teismo sprendimą kitoje byloje, tačiau atsakovo prievolės pagal 2010 m. rugpjūčio 19 d. laidavimo sutartį vis dar nėra įvykdytos.

7Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 3 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

8Atsakovas pateikė prieštaravimus prašydamas panaikinti preliminarų sprendimą, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei nurodė, kad jo prievolės pagal 2010 m. rugpjūčio 19 d. laidavimo sutartį pasibaigė 2011 m. rugpjūčio 11 d. Tą patvirtina ieškovo sutikimas su atsakovo laidavimo sutartyje padaryta išlyga dėl terminuoto laidavimo. Laidavimo sutarties pasibaigimą taip pat įrodo ir tarp šalių susiklosčiusių laidavimo santykių chronologija, pagal kurią ieškovas ir atsakovas iš viso sudarė tris laidavimo sutartis, kurių pagrindinis tikslas buvo atsakovo laidavimas už trečiojo asmens prievoles ne didesnei nei 1 500 000 Lt sumai. Ieškovo veiksmai kitoje civilinėje byloje – pareiškiant reikalavimą atsakovui tik remiantis 2011 m. birželio 29 d. laidavimo sutartimi bei 2011 m. liepos 20 d. laidavimo sutartimi Nr. KLL-2008-002-21/2, rodo, kad jis pats netiesiogiai pripažino 2010 m. rugpjūčio 19 d. laidavimo sutartį esant pasibaigusia.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 7 d. galutiniu sprendimu 2013 m. birželio 3 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą, atsakovo prašymą skirti ieškovui baudą atmetė.

11Teismas, nesutikdamas su atsakovo argumentais dėl 2010 m. rugpjūčio 19 d. laidavimo sutarties pabaigos 2011 m. rugpjūčio 11 d., nurodė, kad laidavimo sutartyje ranka padarytas prierašas: „laiduojama vieno milijono penkių šimtų tūkstančių sumai litais iki 2011-08-11 garantuoju“, neleidžia manyti, kad buvo nustatytas tam tikras laidavimo sutarties galiojimo terminas. Tą paneigia laidavimo sutarties 3., 5. ir 14. punktų nuostatos, jog atsakovo laidavimas galioja iki bus įvykdytos trečiojo asmens prievolės pagal kreditavimo sutartį. Pasirašydamas laidavimo sutartį, atsakovas patvirtino, kad yra susipažinęs su CK 6.76-6.89 straipsniu turiniu, todėl sutarties teisines pasekmes suprato. Kadangi trečiojo asmens neapmokėta skola pagal kreditavimo sutartį yra 1 070 664,04 Lt, ją, kaip solidarus skolininkas, turi apmokėti atsakovas.

12Pasisakydamas dėl atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, teismas pažymėjo, jog ieškovas į teismą kreipėsi siekdamas apginti savo interesus ir tą įrodo ieškinio pripažinimas pagrįstu.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Dainiai“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

151. Teismas, nagrinėdamas šalių ginčą, pažeidė CK 6.193 straipsnyje nustatytas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2011 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011; kt.) išplėtotas sutarčių aiškinimo taisykles. Nurodyti pažeidimai pasireiškė tuo, kad, pirma, teismas neįvertino laidavimo sutarties šalių tikrųjų ketinimų ir valios dėl laidavimo termino, antra, buvo nepagrįstai ir nesąžiningai suteiktas prioritetas tik ieškovo pozicijai ir išimtinai tik jo pasiūlytoms laidavimo sutarties sąlygoms, trečia, nepagrįstai ignoruota apelianto padaryta išlyga, ketvirta, liko neįvertinta laidavimo sutarties sudarymo specifika ir eiga – sutarties tekstą rengė ieškovas, o apeliantas išlygą padarė sutarties pasirašymo metu.

162. Teismas padarė klaidingą išvadą, kad ieškinio pareiškimo metu laidavimo sutartis nebuvo pasibaigusi. Tą patvirtina ne tik ieškovo elgesys nekvestionuojant laidavimo sutartyje apelianto įrašytos išlygos dėl laidavimo iki 2011 m. rugpjūčio 11 d., bet ir teisinis šios išlygos vertinimas, t. y. sutartis pasirašyta pagal apelianto akceptą su išlygomis (CK 6.178 str.). Ieškovo ir apelianto pasirašytų laidavimo sutarčių sąlygos ir sudarymo chronologija taip pat patvirtina, kad laidavimo sutartis pasibaigė 2011 m. rugpjūčio 11 d., nes laidavimo sutartimis apeliantas laidavo tik už dalį trečiojo asmens įsipareigojimų, kurie neapėmė 2 300 000 Lt sumos. Be to, laidavimo sutarties pasibaigimo faktą patvirtina ir ieškovo veiksmai nereikalaujant priteisti iš apelianto visos trečiojo asmens skolos pagal kreditavimo sutartį civilinėje byloje Nr. 2-918-601/2013.

173. Teismas taip pat tinkamai neįvertino ir to, kad ieškovas, pareikšdamas ieškinį, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir elgėsi nesąžiningai, nes ieškinį grindė negaliojančia sutartimi.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą. Nesutikimą su apeliaciniu skundu ieškovas grindžia tuo, kad jis jokia forma neišreiškė sutikimo laidavimo sutarties pakeitimams ar apelianto vienašališkai padarytoms išlygoms. Jokie vienašališkai atlikti prierašai ant jau pasirašytos sutarties nėra ir negali būti galiojantys, t. y. prierašai nesukuria, nepakeičia ir nepanaikina sutarties šalių teisių ir pareigų. Pasirašydamas laidavimo sutartį apelianto atstovas suprato sutarties sąlygų esmę ir turinį bei tą patvirtino savo parašu. Apelianto nurodomas įsipareigojimų ir laidavimo apimties mastas yra praktiškai vienodas ir negali turėti jokios reikšmės vertinant laidavimo sutarties turinį. 2010 m. rugpjūčio 19 d. laidavimo sutartis ir 2011 m. birželio 29 d. laidavimo sutartis yra du savarankiški sandoriai, todėl pareigų pagal vieną iš jų įvykdymas neturi įtakos kito galiojimui.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

21Apeliacinis skundas tenkinamas.

22Byloje nustatyta, kad šalis sieja laidavimo sutartiniai teisiniai santykiai kelių laidavimo sutarčių pagrindu, tačiau nagrinėjamu atveju aktuali 2010 m. rugpjūčio 19 d. laidavimo sutartis Nr. IL-2007-002-21, kuria užtikrintas ieškovo ir skolininko ŽŪK „Jaros rapsas“ sudarytos kreditavimo sutarties su pakeitimais tinkamas vykdymas. Suėjus kredito grąžinimo terminui – 2012 m. rugpjūčio 6 d. – kreditas nebuvo grąžintas, todėl ieškovas pareikalavo atsakovo (laiduotojo) įvykdyti iš laidavimo sutarties kylančius įsipareigojimus. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino visiškai.

23Atsakovas apeliaciniu skundu kvestionuoja teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, motyvuodamas netinkamu sutarčių aiškinimo taisyklių taikymu bei laidavimo pabaigą reglamentuojančių materialiosios teisės normų taikymu, t. y. jog laidavimo sutartis buvo terminuota – iki 2011 m. rugpjūčio 11 d., nes buvo akceptuota su išlyga (CK 6.178 str. 2 d.), o ieškinys pareikštas šiam terminui pasibaigus – nebeturint reikalavimo teisės į apeliantą, todėl negalėjo būti patenkintas. Taigi iš esmės kilo ginčas dėl laidavimo sutarties akceptavimo su išlyga vertinimo, atitinkamai dėl laidavimo termino.

24CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę. Sutarties esmė – šalių susitarimas, pasiektas suderinus jų valią. Sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma (CK 6.159 str.). Pagal CK 6.181 straipsnio 4 dalį sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalių susitarimas pareikštas įstatymų reikalaujama forma. Rašytinės formos sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašomą visų sandorio šalių, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais (CK 1.73 str. 2 d.). Šios formos sandorius turi pasirašyti juos sudarę asmenys (CK 1.76 str. 1 d.). CK 6.162 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais. Pasiūlymas sudaryti sutartį laikomas oferta, jeigu jis yra pakankamai apibūdintas ir išreiškia oferento ketinimą būti sutarties saistomam akcepto atveju (CK 6.167 str. 1 d.). Akceptu laikomas akceptanto pareiškimas arba kitoks jo elgesys, kuriuo pareiškiamas ofertos priėmimas. Tylėjimas arba neveikimas savaime nelaikomas akceptu. Akceptas sukelia teisinių padarinių nuo to momento, kai jį gauna oferentas (CK 6.173 str. 1, 2 d.). Kasacinio teismo išaiškinta, kad tam, jog būtų konstatuota, kad sutartis sudaryta, būtinas aiškus ir besąlygiškas akceptanto sutikimas su oferento pateiktu pasiūlymu, pareiškiamas oferentui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-353/2011). CK 6.178 straipsnis numato, kad atsakymas į ofertą, kai jame yra papildymų, išlygų ar kitokių ofertos sąlygų pakeitimų, laikomas ofertos atmetimu ir yra priešpriešinė oferta. Atsakymas į ofertą, kai jo tikslas – akceptuoti, bet jame yra ofertos sąlygų esmės nekeičiančių papildomų ar skirtingų sąlygų, laikomas akceptu, jeigu oferentas, gavęs atsakymą, nedelsdamas nepareiškia prieštaraująs tokiems papildymams ar pakeitimams. Jeigu oferentas to nepadaro, tai sutartis laikoma sudaryta pagal ofertos sąlygas su akcepte esančiais pakeitimais (CK 6.178 str. 2 d.). Taigi, minėto straipsnio 2 dalyje numatyta 1 dalies išimtis, t. y., atvejis, kai akceptas su išlygomis gali būti pripažintinas akceptu, o sutartis – sudaryta. Ši norma taikoma esant trims sąlygoms – iš akcepto turinio turi būti aišku, kad tai yra būtent akceptas, o ne priešpriešinė oferta; akcepte esančios išlygos, siūlymai, pakeitimai ir panašiai turi būti neesminiai; oferentas, gavęs tokį akceptą, nedelsdamas nepareiškė nesutikimo su tokiomis išlygomis. Pakeitimai yra esminiai ar ne, priklauso nuo sudaromos sutarties pobūdžio ir konkrečių aplinkybių.

25Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas gali būti terminuotas ir neterminuotas. CK 6.88 ir 6.89 straipsnių nuostatos suponuoja išvadą, kad laidavimo terminas sutartyje gali būti aptartas, o jo neaptarus, taikomos įstatymo nuostatos dėl laidavimo galiojimo termino. Taigi laidavimo terminas nelaikytinas esmine laidavimo sutarties sąlyga.

26Ieškovo parengtos ir šalių pasirašytos 2010 m. rugpjūčio 19 d. laidavimo sutarties (1 t., 20-24 b. l.) 14 punkte įtvirtinta nuostata, kad laidavimo sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško kredito gavėjo ir laiduotojo tinkamo prievolių pagal kreditavimo sutartį ir sutartį įvykdymo dienos, tačiau prie laiduotojo parašo yra ranka įrašyta „laiduojama vieno milijono penkių šimtų tūkstančių sumai litais iki 2011-08-11 garantuoju“. Teisminio ginčo nagrinėjimo metu atsakovo vadovas paaiškino, kad laidavimo sutartį pasirašė nurodęs kitą, nei banko parengtoje ir pasirašytoje sutartyje nustatytas, laidavimo terminą, bankas prieštaravimų dėl to nepareiškė. Nustatytos faktinės laidavimo sutarties akceptavimo aplinkybės ir aptartas teisinis reglamentavimas, kolegijos vertinimu, leidžia daryti išvadą, kad atsakovas akceptavo pagal ieškovo ofertą laidavimo sutartį su laidavimo termino išlyga (CK 6.178 str. 2 d.), prieštaravimų tokiam papildymui ieškovas nepareiškė. Konstatuotina, jog tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga atitinka CK nuostatas, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136 str., 6.3 str., 6.70 str. 1 d., 6.156 str. 4 d., 5 d., 6.178 str. 2 d.).

27Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju šalis siejo terminuoto laidavimo, galiojusio iki 2011 m. rugpjūčio 11 d., sutartis, ieškovas į teismą kreipėsi pasibaigus laidavimui (ieškinys priimtas 2013 m. gegužės 30 d.) (CK 6.88 str. 1 d.), todėl teisėjų kolegija sprendžia esant pagrindą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinys patenkintas, panaikinti dėl netinkamo materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutarties sudarymą ir laidavimo terminą, taikymo ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 330 str.).

28Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisminio ginčo išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

29Dėl baudos skyrimo

30Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, kuriais atsisakyta ieškovui skirti baudą, nenustačius nesąžiningumo paduodant ieškinį. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2012 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-346/2012, kt.).

31Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis ir atsižvelgdama į tai, kad ginčas dėl ieškinio pagrindu buvusios laidavimo sutarties galiojimo, t. y. faktinės situacijos teisinis vertinimas, išspręstas tik apeliacinės instancijos teisme, sprendžia, jog nėra pagrindo skirti ieškovui baudą už tai, kad šis realizavo savo teisę kreiptis teisminės gynybos. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, jog nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais neskirti ieškovui baudos, prašymo skirti ieškovui baudą apeliaciniame skunde atsakovas nesuformulavo.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Šiuo atveju byloje priimamas naujas sprendimas, tenkinant atsakovo apeliacinį skundą ir atmetant ieškovo ieškinį, todėl spręstinas klausimas dėl atsakovo turėtų išlaidų atlyginimo.

34Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 14 667 Lt žyminio mokesčio (2 t., 25, 26 b. l.). Nagrinėjamoje byloje ieškinį pateikus dokumentinio proceso tvarka, už ieškinį mokėtinas 7 353 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 7 p.), atitinkamai toks mokestis mokėtinas ir už apeliacinį skundą (CPK 80 str. 4 d.). Atsakovo apeliacinį skundą patenkinus iš ieškovo jam priteistinas už skundą mokėtinas 7 353 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 4 d., 93 str.), o permokėta žyminio mokesčio dalis (7 314 Lt) grąžintina (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 3 dalimi žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi. Duomenų apie kitas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nepateikta.

35Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos valstybei iš ieškovo (CPK 96 str.).

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. galutinį sprendimą, kuriuo paliktas nepakeistas Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 3 d. preliminarus sprendimas, panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo akcinės bendrovės Šiaulių banko ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dainiai“ atmesti.

38Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Šiaulių banko (į. k. 112025254) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dainiai“ (į. k. 158203935) 7 353 (septynis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt tris) Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

39Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Šiaulių banko (į. k. 112025254) valstybei 38 (trisdešimt aštuonis) Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

40Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dainiai“ (į. k. 158203935) 7 314 (septynis tūkstančius tris šimtus keturiolika) Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2013 m. spalio 23 d. AB DNB banko vietinio lėšų pervedimo dokumentu Nr. 3-2099.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl sutarčių aiškinimo ir įrodymų vertinimo... 5. 2007 m. rugpjūčio 6 d. ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Jaros rapsas“... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1 070 664,04... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 3 d. preliminariu sprendimu ieškinį... 8. Atsakovas pateikė prieštaravimus prašydamas panaikinti preliminarų... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 7 d. galutiniu sprendimu 2013 m.... 11. Teismas, nesutikdamas su atsakovo argumentais dėl 2010 m. rugpjūčio 19 d.... 12. Pasisakydamas dėl atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Dainiai“ prašo panaikinti Kauno... 15. 1. Teismas, nagrinėdamas šalių ginčą, pažeidė CK 6.193 straipsnyje... 16. 2. Teismas padarė klaidingą išvadą, kad ieškinio pareiškimo metu... 17. 3. Teismas taip pat tinkamai neįvertino ir to, kad ieškovas, pareikšdamas... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2013... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 21. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 22. Byloje nustatyta, kad šalis sieja laidavimo sutartiniai teisiniai santykiai... 23. Atsakovas apeliaciniu skundu kvestionuoja teismo sprendimo teisėtumą ir... 24. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 25. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už... 26. Ieškovo parengtos ir šalių pasirašytos 2010 m. rugpjūčio 19 d. laidavimo... 27. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju... 28. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisminio ginčo... 29. Dėl baudos skyrimo... 30. Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, kuriais atsisakyta ieškovui skirti... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis ir atsižvelgdama į tai, kad... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas... 34. Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 14 667 Lt žyminio mokesčio (2 t.,... 35. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. galutinį sprendimą, kuriuo... 38. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Šiaulių banko (į. k. 112025254)... 39. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Šiaulių banko (į. k. 112025254)... 40. Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dainiai“ (į. k....