Byla e2-1258-657/2018

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ atstovams direktoriui M. V., advokatui Dainiui Stasiuliui, advokato padėjėjai Virginijai Gelžinytei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras atstovui advokatui Edgarui Jautakiui, atsakovės AAS BTA Baltic Insurance Company, atstovaujamos filialo Lietuvoje atstovui R. T., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui I. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ ieškinius atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, AAS BTA Baltic Insurance Company, atstovaujamai filialo Lietuvoje dėl pažeistų teisių gynimo, sutarties sąlygų pakeitimo, draudimo išmokos mokėjimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras priešieškinį dėl baudos priteisimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, Marijampolės savivaldybės administracija, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Šakių rajono savivaldybės administracija, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Kalvarijos savivaldybės administracija.

5Teismas

Nustatė

6

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „NEG Recycling“ galutinai patikslinusi reikalavimus teismo prašė:
  1. Pripažinti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. kovo 13 d. atliktą vienašalį 2013 m. spalio 9 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutarties Nr. 2013/4-41 nutraukimą neteisėtu bei negaliojančiu ir atkurti sutarties galiojimą (2018 m. kovo 19 d. patikslinti ieškinio reikalavimai; T.2, b.l. 1-7; T.17, b.l. 14-17; T.18, b.l. 1-8);
  2. Įpareigoti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdyti 2013 m. spalio 10 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį Nr. 2013/4-41 ir atsiimti (išvežti) iš Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijos atliekų rūšiavimo metu atskirtas (atskiriamas) degiąsias atliekas (2018 m. kovo 19 d. patikslinti ieškinio reikalavimai; T.18, b.l. 1-8);
  3. Pakeisti tarp UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „NEG Recycling“ 2013 m. spalio 9 d. sudarytos Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutarties Nr. 2013/4-41 priedu esančių Pirkimo dokumentų III Skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 1 skirsnio „Bendrosios techninės specifikacijos“ 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose esančias lenteles, jas išdėstant taip (2018 m. kovo 19 d. patikslinti ieškinio reikalavimai; T.18, b.l. 1-8):

7Lentelė. Reikalavimai antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumui ir kokybei:

8Parametras

9Mato vienetas Rodiklis

10Antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumas, t.sk.

11% nuo patenkančio į įrenginius antrinių žaliavų frakcijos srauto (atskyrimui tinkamų antrinių žaliavų kiekis MKA sraute nustatomas atliekant periodinius ketvirtinius atliekų sudėties nustatymo tyrimus pagal teisės aktų reikalavimus)

12? 70

13Juodieji metalai

14% nuo patenkančio į įrenginius juodųjų metalų frakcijos srauto, tinkamo antrinėms žaliavoms

15? 70

16Plastikai

17% nuo patenkančio į plastikų frakcijos srauto, tinkamo antrinėms žaliavoms

18? 45

19Priemaišų kiekis atskirose antrinėse žaliavose

20%

21? 10

22Lentelė. Reikalavimai KAK frakcijos atskyrimui:

23Parametras

24Mato vienetas

25Rodiklis

26Atskyrimo efektyvumas

27% nuo patenkančio į įrenginius KAK frakcijos atskyrimui tinkančių atliekų srauto (KAK frakcijos atskyrimui tinkančių atliekų kiekis MKA sraute nustatomas atliekant periodinius ketvirtinius atliekų sudėties nustatymo bandymus pagal teisės aktų reikalavimus ir įvertinus antrinių žaliavų atrinkimą)

28? 70

29Šilumingumas

30MJ/kg

31? 10

32Drėgnis

33%

34? 25

35Chloro kiekis

36%

37? 1,0

38

  1. Uždrausti AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamai filialo Lietuvoje, vykdyti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ 2017 m. birželio 26 d. rašte Nr. (1.13) SD-317 „Dėl sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties liudijimo / poliso Nr. SĮLD 109174)“ ir 2017 m. birželio 29 d. pretenzijoje Nr. (1.13) SD-319 „Dėl sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties liudijimo / poliso Nr. SĮLD 109174) pateiktą reikalavimą išmokėti laidavimo draudimo išmoką pagal 2016 m. birželio 30 d. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 109174 (2017 m. liepos 27 d. ieškinys, papildyti ieškinio reikalavimai 2017 m. spalio 9 d.; T. 3, b.l. 1-11; T.5, b.l. 1-7);
  2. Pripažinti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ 2017 m. birželio 26 d. rašte Nr. (1.13) SD-317 „Dėl sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties liudijimo / poliso Nr. SĮLD 109174)“ ir 2017 m. birželio 29 d. pretenzijoje Nr. (1.13) SD-319 „Dėl sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties liudijimo / poliso Nr. SĮLD 109174) pateiktą reikalavimą išmokėti laidavimo draudimo išmoką pagal 2016 m. birželio 30 d. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 109174 nepagrįstu ir nevykdytinu (2017 m. liepos 27 d. ieškinys, papildyti ieškinio reikalavimai 2017 m. spalio 9 d.; T. 3, b.l. 1-11; T.5, b.l. 1-7);
  3. Uždrausti AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamai filialo Lietuvoje, vykdyti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzijoje Nr. (1.13)SD-490 „Dėl sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties liudijimo/poliso Nr. SĮLD 119714)“ pateiktą reikalavimą išmokėti laidavimo draudimo išmoką pagal 2017 m. birželio 27 d. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 119714 (2017 m. liepos 27 d. ieškinys, papildyti ieškinio reikalavimai 2017 m. spalio 9 d.; T. 3, b.l. 1-11; T.5, b.l. 1-7);
  4. Pripažinti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzijoje Nr. (1.13)SD-490 „Dėl sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties liudijimo / poliso Nr. SĮLD 119714)“ pateiktą reikalavimą išmokėti laidavimo draudimo išmoką pagal 2017 m. birželio 27 d. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 119714 nepagrįstu ir nevykdytinu (2017 m. liepos 27 d. ieškinys, papildyti ieškinio reikalavimai 2017 m. spalio 9 d.; T. 3, b.l. 1-11; T.5, b.l. 1-7).
  5. Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 1. Atsakovė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – MAATC) kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „NEG Recycling“ 41 692,53 Eur baudą bei bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 1-4).
 2. Ieškovė UAB „NEG Recycling“ procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodė, kad pagal šalių 2013 m. spalio 10 d. sudarytos sutarties priedo 2.1 punktą Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo etape MAATC yra įsipareigojęs perduoti operatoriui Marijampolės regione susidariusias mišrias komunalines atliekas tikslu jas išrūšiuoti, atskiriant perdirbimui ar kitam panaudojimui tinkamas atliekas, o operatorius yra įsipareigojęs valdyti, prižiūrėti ir eksploatuoti Mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginius atliekoms išrūšiuoti. Atsakovė 2017 m. spalio 11 d. ieškovei pateiktame pranešime nurodė, kad vienašališkai nutraukia sutartį, kadangi operatorius nevykdo įsipareigojimo iš gauto mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti ne mažiau kaip 10 procentų antrinių žaliavų; nevykdo įsipareigojimo gaminti kietąjį atgautą kurą bei be teisėtos ir pakankamos priežasties sustabdė atliekų priėmimą į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius daugiau nei 10 darbo dienų.
 3. Atsakovės nurodyti pažeidimai yra nepagrįsti, neatitinkantys faktinės situacijos. MAATC faktiškai niekada neatsiėmė kietojo atgautojo kuro iš mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijos. Kadangi mišrias komunalines atliekas į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius pristato MAATC, kuris yra sudaręs sutartis su atliekų vežėjais, todėl tik MAATC turi sudaryti galimybę MBA įrenginiuose apdoroti ne mažiau kaip 65 000 tonų mišrių komunalinių atliekų per metus, kadangi tik esant tokiam jų srautui galima pasiekti sutartyje numatytus rodiklius. Kartu sutartis numato ir reikalavimus mišrių komunalinių atliekų sudėčiai. Pirkimo dokumentų III skyriuje „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio 3.3.2 punkte yra numatyta, kad kietojo atgautojo kuro frakcijos atskyrimui yra taikomi keturi parametrai: atskyrimo efektyvumo (>28 proc.), šilumingumo (? 10 MJ/kg), drėgnio (? 25 proc.) ir chloro kiekio (? 1,0 proc.). Lengvos degios frakcijos atskyrimas numatytas iš sausesnės stambesnės frakcijos, o taip pat kaip ir iš stabilizuotos frakcijos (su priemaišomis). Visos procedūros vertinant kietojo atgautojo kuro kokybę taikomos pagal LST CEN/TS 15357:2011. Konkretus mišrių komunalinių atliekų kiekis ir sudėtis buvo esminė faktinė prielaida konkrečiam procentiniam antrinių žaliavų kiekiui išrūšiuoti. Faktiniai nuokrypiai nuo sutartyje numatyto 10 proc. parametro atsirado dėl nuo ieškovės valios nepriklausančių objektyvių aplinkybių (depozito sistemos įvedimo, šiukšlių rūšiavimo kt.), už kurias ji nėra atsakingas. Nei viešojo pirkimo, nei Sutarties pasirašymo metu ieškovė nebuvo informuota, kad lygiagrečiai mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybai ir eksploatacijai bus plėtojamos ir pirminio rūšiavimo priemonės, kurios gali iš esmės lemti įrenginių veiklos rodiklius.
 4. Ieškovė tinkamai vykdo visus pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus dėl antrinių žaliavų išrūšiavimo efektyvumo, nes jos pareiga yra išrūšiuoti pristatomas mišrias komunalines atliekas, apsiribojant tik lengvosios degiosios frakcijos atskyrimu. Tuo tarpu, nuo pat mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo pradžios MAATC pažeidžia sutartį ir nepristato sutartyje numatytos sudėties ir kiekio mišrių komunalinių atliekų, todėl atsakovė objektyviai negali iš bendro jų srauto atskirti numatyto kiekio antrinių žaliavų. Ieškovė negalėjo tikėtis, kad atsiras tokie reikšmingi mišrių komunalinių atliekų kiekio ir sudėties neatitikimai sutartyje numatytiems rodikliams, todėl neturėjo galimybių įsivertinti ir prisiimti visas mišrių komunalinių atliekų kiekio ir sudėties pasikeitimo rizikos. Pristatomų mišrių komunalinių atliekų sudėties ir kiekio neatitikimas sutarties sąlygoms yra ne minimalus, o žymus ir šis neatitikimas turi esminę reikšmę ieškovės sutartinių prievolių tinkamam vykdymui, nes mišrių komunalinių atliekų sraute popieriaus kiekis yra iki dviejų kartų, plastiko – du kartus, stiklo – virš keturių kartų mažesni nei numatyta sutartyje. 2017 m. rugpjūčio 24 d. morfologijos tyrimai patvirtina, kad į MBA įrenginius pristatomose mišriose komunalinėse atliekose yra vos 4,7 proc. antrinių žaliavų rūšiavimui tinkamų atliekų. Todėl dėl pasikeitusios atliekų sudėties mišrių komunalinių atliekų dalis, iš kurios yra gaunama kietojo atgautojo kuro frakcija (degiosios medžiagos), yra taip pat beveik du kartus mažesnė, nei numatyta pirkimo dokumentuose. Ieškovei pristatomų atliekų kiekis reikšmingai sumažėjo ta atliekų dalimi, iš kurios ir yra atrenkamos antrinės žaliavos, o padidėjo bioskaidžių atliekų dalis. Ieškovės pateikti duomenys įrodo, kad visais 2017 m. mėnesiais po atliekų rūšiavimo mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose į sąvartyną buvo grąžinama mažesnė nei 18 proc. atliekų dalis, kurią šalinti sąvartyne operatorius turi teisę pagal sutarties priedo 9.3 punktą. Taigi, dėl nuo operatoriaus nepriklausančių priežasčių yra pasikeitusi mišrių komunalinių atliekų sudėtis ir toks pasikeitimas yra esminis, nebeleidžiantis tinkamai vykdyti sutarties.
 5. MAATC 2018 m. kovo 13 d. pranešime apie vienašalį sutarties nutraukimą yra nurodoma, kad sutartis yra nutraukiama operatoriui per 20 darbo dienų nepašalinus MAATC 2017 m. spalio 11 d. pranešime nurodytų sutarties pažeidimų. Vadinasi, vienašalis sutarties nutraukimas 2018 m. kovo 13 d. buvo vykdomas to paties, prieš penkis mėnesius MAATC sudaryto pranešimo pagrindu, t. y. nutraukiant sutartį, nesilaikyta teisėtos nutraukimo procedūros. Ieškovė tinkamai vykdo savo sutartinę prievolę atrinkti kietojo atgautojo kuro frakciją iš MBA įrenginius tiekiamų atliekų. Operatoriaus atrenkama kietojo atgautojo kuro frakcija visiškai atitinka sutartyje numatytus kokybės rodiklius, o atitikties dokumentai buvo ne kartą pateikti MAATC, todėl sutarties nutraukimas yra neteisėtas.
 6. MAATC išvežus sukauptas degiąsias atliekas iš MBA įrenginių teritorijos, operatorius MBA įrenginių veiklą galėtų atnaujinti tą pačią dieną. Nuo MBA įrenginių eksploatavimo pradžios operatorius yra sukaupęs ne tik reikiamą kvalifikaciją valdyti įrenginius, bet ir turi tam reikalingus žmogiškuosius ir techninius išteklius, taip pat atgautų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą, kurį yra perėmęs MAATC. Viešąjį interesą šiuo atveju pažeidžia MAATC, kuris nepaisydama sutarties, Finansavimo sutarties nuostatų ir viešojo intereso užtikrinti komunalinių atliekų rūšiavimą Marijampolės regione visais būdais stengiasi nutraukti sutartį su operatoriumi. Sutarties išsaugojimu yra suinteresuota ir visuomenė. Ieškovė ne kartą nurodė, kad siekia išsaugoti ir toliau vykdyti sutartį ir jos netenkina vien galimų nuostolių atlyginimas nutraukus sutartį ir sutartyje numatytų netesybų taikymas.
 7. Viešojo pirkimo metu atlikti pirkimo dokumentų pakeitimai sudarant viešojo pirkimo sutartį negali būti keičiami. Nagrinėjamu atveju negali būti vadovaujamasi ir sutarties 2 punkte nurodyta dokumentų hierarchija, nes būtų pažeistos imperatyvios VPĮ nuostatos. Sutarties pakeitimas pagal bendrą principą, kad išrūšiuojamų atliekų efektyvumas būtų skaičiuojamas ne nuo bendro mišrių komunalinių atliekų srauto, o nuo tos konkrečios rūšies atliekų kiekio sraute, būtų sudarytos sąlygos protingai vykdyti sutartį, t. y. pakeitus sutartį numatant, kad ieškovė privalo atrinkti ne mažiau 70 proc. antrinių žaliavų, atrinkimo efektyvumą skaičiuojant nuo į MBA įrenginius patenkančiame mišrių komunalinių atliekų sraute esančio bendro antrinių žaliavų kiekio. Pasikeitus mišrių komunalinių atliekų kiekiui ir sudėčiai, operatorius objektyviai nebegali atrinkti ne mažiau 28 proc. kietojo atgautojo kuro frakcijos, jos kiekį skaičiuojant nuo bendro mišrių komunalinių atliekų srauto. Todėl sutartis keistina, numatant, kad operatorius privalo atrinkti ne mažiau 70 proc. kietojo atgautojo kuro frakcijos, atrinkimo efektyvumą skaičiuojant nuo į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius patenkančiame mišrių komunalinių atliekų sraute esančio kietojo atgautojo kuro gamybai tinkančios atliekų frakcijos kiekio. Ieškovės nuomone, dėl visų aukščiau nurodytų priežasčių, sutarties pakeitimas atitiktų abiejų šalių interesus.
 8. Pagal tikrąją šalių valią, išreikštą sudarant sutartį, kietasis atgautas kuras tenka atsakovei. Ieškovės galimybės sandėliuoti degiąsias medžiagas Marijampolės MBA įrenginių teritorijoje yra ribotos. Susikaupęs didesnis nei 5 000 t kietojo atgautojo kuro kiekis užima didžiąją dalį teritorijos, trukdo normaliam darbui bei pačių įrenginių veiklai. MBA įrenginiai dirba BSA apdorojimui naudojant kompostavimo metodą, todėl realus ir saugus saugojamo kietojo atgautojo kuro maksimalus kiekis yra 2 400 t. Sukaupus tokį kiekį yra pažeidžiama TIPK leidimo sąlyga dėl laikino atliekų saugojimo mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje. Be to, kietasis atgautasis kuras, laikantis sutarties nuostatų, yra suvyniotas į specialią plėvelę, kuri skirta tik trumpalaikiam saugojimui, todėl plėvelė pradėjo trūkinėti, dėl ko kietasis atgautasis kuras patenka į aplinką. MBA įrenginių teritorijoje buvo sukaupta virš 7 000 tonų kietojo atgautojo kuro frakcijos, kurį atsiimti ir išvežti turėjo atsakovė. Sutarties priedo 10.3 punkte yra nurodytos konkrečios operatoriaus pasiūlyme nurodyto mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo įkainio sudėtinės dalys. Šiame punkte nėra nurodomos operatoriaus išlaidos, susijusios su atskirtos kietojo atgautojo kuro frakcijos transportavimu ir utilizavimu, kas patvirtina, kad operatorius nėra už tai atsakingas. Jei operatorius būtų prisiėmęs sutartinę prievolę transportuoti ir utilizuoti atskirtą kietojo atgautojo kuro frakciją, būtų įvertinęs ir įtraukęs į įkainį jos transportavimo ir utilizavimo kaštus. Su konkurso nugalėtoju sudaryta sutartis turi privalo atitikti pirkimo dokumentų tekstą. Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje esantis maksimalus leistinas kietojo atgautojo kuro frakcijos kiekis fiziškai neleidžia saugiai eksploatuoti įrenginių, todėl atsakovė įpareigotina atsiimti (išvežti) iš MBA įrenginių teritorijos atliekų rūšiavimo metu atskirtas (atskiriamas) degiąsias atliekas.
 9. Atliekų priėmimas buvo sustabdytas išimtinai dėl MAATC neteisėtų veiksmų ir nevykdomos sutartinės pareigos atsiimti iš mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijos operatoriaus atskirtą kietojo atgautojo kuro frakciją.
 10. Draudikas buvo išdavęs 2016 m. birželio 30 d. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 109174, kuriuo buvo apdraustas operatoriaus prievolių pagal MAATC ir operatoriaus 2013 m. spalio 9 d. sudarytą Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį Nr. 2013/4-41 tinkamas vykdymas. Operatoriui eksploatuojant MBA įrenginius, laidavimo draudimo išmoka pareikalauta dėl šalių įsipareigojimų netinkamo vykdymo šiame sutartinių santykių etape. Eksploatavimo pradžios aktą pagal Sutarties Priedo 3.2 punktą šalys pasirašė 2016 m. kovo 31 d. MAATC Draudikui pateikė du raštus MAATC 2017 m. birželio 26 d. raštą Nr. (1.13) SD-317 ir 2017 m. birželio 29 d. pretenziją Nr. (1.13) SD-319, motyvuodamas, esą operatorius nevykdo sutartyje numatyto įsipareigojimo iš bendro į MBA įrenginius patenkančio MKA srauto išskirti ne mažiau kaip 10 proc. antrinių žaliavų ir ne mažiau kaip 28 proc. KAK. Šiais dviem raštais buvo pareikštas reikalavimas išmokėti 434 430,03 Eur dydžio laidavimo draudimo išmoką. Prieš pasibaigiant 2016 m. birželio 30 d. Poliso galiojimui ieškovei buvo išduotas naujas 2017 m. birželio 27 d. sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimas / polisas Nr. SĮLD 119714.MAATC, remdamasis šiuo Polisu, draudikui 2017 m. rugsėjo 28 d. pateikė naują pretenziją Nr. (1.13)SD-490, kuria prašė išmokėti laidavimo draudimo išmoką pagal naują Polisą, deklaruojant, kad neva įvyko naujas draudžiamasis įvykis pagal Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 specialiųjų sąlygų 4.3.3. p. Reaguodama į pretenziją, ieškovė pateikė prašymą draudikui atmesti nepagrįstą MAATC reikalavimą išmokėti laidavimo draudimo išmoką. Be to, MAATC nepateikė jokių privalomų pateikti duomenų apie patirtus nuostolius, kuriuos naudos gavėjas privalo pateikti draudikui norėdamas gauti draudimo išmoką. Draudikas pagal laidavimo sutartį yra įsipareigojęs sumokėti draudimo išmoką, jei draudėjas nevykdo arba netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal sutartį. Ieškovė padarė net kelis sutarties pažeidimus, todėl nėra pagrindo MAATC reikalavimus išmokėti draudimo išmokas pripažinti nepagrįstais ir nevykdytinais.
 11. Atsakovė MAATC su ieškiniais nesutiko, prašė juos atmesti, priešieškinį tenkinti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutarties Nr. 2013/4-41 Pirkimų dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 3 dalies „Minimalūs reikalavimai įrenginių pajėgumams, techniniams ir technologiniams parametrams“ 3 punkto „Reikalavimai mechaninio apdorojimo procesų efektyvumui ir rezultatams“ 3.3.1 papunktį „Reikalavimai antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumui“ UAB „Neg Recycling“ įsipareigojo iš gauto mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti ne mažiau kaip 10 procentų antrinių žaliavų, o pagal 3.3.2 papunktį „Reikalavimai KAK atskyrimui“ po mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo UAB „Neg Recycling“ įsipareigojo gaminti kietąjį atgautąjį kurą. Ieškovė minėtų savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė. Be to, pagal 2013 m. spalio 9 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos rangos sutartį Nr. 2013/4-41 bei jos priedo 4.2.1. punktą UAB „Neg Recycling“ įsipareigojo darbo metu priimti ir tvarkyti atliekų vežėjų, regiono teritorijoje gyvenančių ir / ar veikiančių atliekų turėtojų, pateikusių Atliekų tvarkymo sutartis su atliekų tvarkymo centru, į Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginį tinkamai pristatytas atliekas, jeigu jos atitinka atliekų priėmimo kriterijus. Nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. be teisėtos ir pakankamos priežasties ieškovė sustabdė paslaugų teikimą daugiau nei 10 darbo dienų. Atsakovė buvo ieškovei nurodžiusi terminą, per kurį ieškovė turėjo galimybę pašalinti minėtus pažeidimus, tačiau to nepadarė. Ieškovės sutartinių įsipareigojimų vykdymui (dėl 10 proc.) neturi įtakos mišrių komunalinių atliekų kiekio ir sudėties pokytis, nes jis yra minimalus, be to, ieškovės įsipareigojimai yra apibrėžti procentine išraiška, o ne svorio matais. Ieškovei ir atsakovei sudarius sutartį, pirkimo dokumentų sąlygos tapo jos dalimi. Sutartyje nėra jokių išlygų ar sąlygų, kurios leistų operatoriui atskirti mažesnį procentą antrinių žaliavų, nes tai prieštarautų pagrindiniams sutarties tikslams - atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP-3-3.2.-AM-01 bei sutarties sąlygoms. Ieškovė neteisingai nurodo šalių įsipareigojimų turinį, nes pagal Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutarties Nr. 2013/4-41 Pirkimo dokumentus po mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo ieškovė įsipareigojo ne atrinkti degiąsias atliekas, o gaminti kietąjį atgautąjį kurą. Ieškovė Marijampolės MBA įrenginiuose kietojo atgautojo kuro nėra sukaupusi, nes jo tiesiog negamina, o tik atskiria degiąsias atliekas. Be to, pagal pasirašytą sutartį, galioja sutarties priede numatytos 4.2.12 punkto sąlygos ir sutarties priedo 1 punkte pateikto perdirbimui paruoštų medžiagų apibrėžimo formuluotės (pagal jas kietasis atgautasis kuras priklauso išimtinai operatoriui). MAATC teisė vienašališkai nutraukti sutartį anksčiau termino yra numatyta 2013 m. spalio 9 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos rangos sutarties Nr. 2013/4-41 bei jos priedo 18.3 punkte, tais atvejais jeigu operatorius padaro sutarties pažeidimą / us, numatytus priedo 18.3.1.-18.3.6. Atsakovė inicijuodama vienašališką sutarties nutraukimą su UAB „Neg Recycling“ siekė, kad Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ būtų pilnai įgyvendintas, nes jo įgyvendinamas dėl ieškovės daromų sutarties pažeidimų tapo neįmanomas. Ieškovė klaidina teismą, kad MAATC nevykdo sutarties pristatyti tam tikrą kiekį mišrių komunalinių atliekų, nes atsakovė tokios prievolės neturi. Sutartyje numatyta tik, kad bendras mišrių komunalinių atliekų kiekis apdorojimui į MBA įrenginius neviršys 65 000 t/m. Ieškovė neturi jokio pagrindo reikalauti pakeisti sutartį, nes yra įvertinusi ir prisiėmusi visas rizikas dėl komunalinių atliekų kiekio ir sudėties pokyčio. Sutarties šalys yra susitarusios, kokia tvarka gali būti keičiamos sutarties sąlygos. Sąlygos, kurias prašo keisti ieškovė, yra esminės viešųjų pirkimų prasme, todėl negali būti keičiamos. Atliekant morfologinius tyrimus nebuvo tiriamas „perdirbamų ir neperdirbamų“ atliekų kiekis. Antrinių žaliavų vidurkis imamas nuo visų antrinių žaliavų kiekio. Visos antrinės žaliavos gali būti atrenkamos ir parduodamos teigiama, nuline arba neigiama rinkos verte. Pagal Sutartį ir 2013 m. spalio 9 d. Priedo 10.2. punktą, atsakovė moka ieškovei už bendrą perduotų atliekų kiekį, t. y. už toną. Atsakovė nuosekliai reikalauja, kad ieškovė vykdytų sutarties sąlygas, o toks vykdymas užtikrintų ieškovės ir atsakovės siekiamą sutarties išsaugojimą. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų prevencinio ieškinio pateikimo sąlygų buvimą. Atlikti morfologiniai tyrimai paneigia ieškovės argumentus, kad atvežtame bendrame MKA sraute apskritai nėra 10 proc. antrinių žaliavų, ir ieškovė negamina kietojo atgautojo kuro, o yra tik atskyrusi degiąsias atliekas. Be to, prevenciniu ieškiniu negalima reikalauti nutraukti savaime teisėtus veiksmus, kurių ekonominiai padariniai nėra akivaizdūs. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų prevencinio ieškinio pateikimo sąlygų buvimą.
 12. Atsakovė AAS BTA Baltic Insurance Company, atstovaujama filialo Lietuvoje su ieškovės reikalavimais jos atžvilgiu sutiko. Dėl kitų ieškovės reikalavimų atsakovės MAATC atžvilgiu palaikė ieškovės poziciją. Procesiniuose dokumentuose (T.4, b.l. 58-61) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovės nurodo galimus neteisėtus procedūrinius veiksmus, nes MAATC nėra pateikusi dokumentų, pagrindžiančių naudos gavėjo patirtus nuostolius, kaip to reikalauja Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024, Specialiųjų sąlygų 11.3.3. punktas. Draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs, kad draudžiamasis įvykis buvo. Nepagrįstas išmokėjimas būtų neteisėtas, bet mano, kad tai negali būti savarankišku ieškinio reikalavimo, nes ginčo esmė yra MAATC reikalavimų pripažinimas nepagrįstais ir nevykdytinais. Draudikas šiuo metu nėra priėmęs sprendimo, nes vyksta teisminiai ginčai ir bendradarbiavimas tarp draudiko, draudėjo ir naudos gavėjo. Mano, kad ieškovė negali kontroliuoti ar daryti įtakos atliekų vežėjams bei kontroliuoti atliekų sudėties, ar pateikiamo perdirbtinų atliekų kiekio, todėl yra visa eilė teisinių pagrindų atleisti ieškovę nuo civilinės atsakomybes. Atsakovės nuomone, MAATC turi pareigą pagal sutartį pasiimti KAK, nes jo kokybė atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus.
 13. Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija su ieškiniais nesutiko, prašė ieškinius atmesti (T.9, b.l. 129-134). Atsiliepime nurodė, kad ieškovės sutartinių įsipareigojimų vykdymui (dėl ? 10 proc.) neturi įtakos mišrių komunalinių atliekų kiekio ir sudėties pokytis, nes jis yra minimalus, be to, ieškovės įsipareigojimai yra apibrėžti procentine išraiška, o ne svorio matais. Sutartyje nėra jokių išlygų ar sąlygų, kurios leistų operatoriui atskirti mažesnį procentą antrinių žaliavų. Ieškovė Marijampolės mechaninio biologinio apdorojimo kietojo atgautojo kuro nėra sukaupusi, nes jo tiesiog negamina, o tik atskiria degiąsias atliekas. Kietasis atgautasis kuras priklauso išimtinai operatoriui, t. y. ieškovei. Ieškovė padarė visus 2017 m. spalio 11 d. pranešime Nr. (1.13) SD 513 „Dėl vienašališko sutarties nutraukimo“ nurodytus pažeidimus.
 14. Tretieji asmenys Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracija prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodė, kad neaiškumas atsirado dėl pirkimo dokumentų ir sutarties sąlygų neatitikimo, todėl negali įvertinti ar sutarties šalys tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus (T.19, b.l. 138-140; 177-180).
 15. Trečiasis asmuo LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas ieškinių pagrįstumo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra (T.10, b.l. 61-65). Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ta pati degi medžiaga, kurią MBA įrenginiuose iš bendro atliekų srauto atskiria ieškovė, dažnai net ir tame pačiame dokumente įvardijama skirtingai, pavyzdžiui „Kietasis atgautasis kuras (KAK)“, „Lengva degi frakcija“, „Žaliava KAK gamybai“, „KAK frakcija“, „Kuras iš atliekų“. Vykdant aplinkosauginę kontrolę Departamentas vadovaujasi šios medžiagos pavadinimu „degioji atlieka“, įvardintu 2015 m. gruodžio 23 d. ieškovei išduotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. T-M.3-5/2015. Mano, kad aplinkosauginius reikalavimus šiuo atveju pažeidinėja tiek ieškovė, tiek ir atsakovė. 2017 metais ieškovė MBA įrenginiuose laikė didesnį degiųjų atliekų kiekį, nei jai leista vienu metu laikyti ir jas laiko ne joms skirtoje, Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nenumatytoje, vietoje. Atsakovė nepavojingų atliekų sąvartyną, esantį ( - )., eksploatuoja pažeisdama Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, nes 2017 m. spalio 19 d. sąvartyno tarnybinėje zonoje įrengtoje konteinerinėje aikštelėje, kurioje turi būti priimamos fizinių ir juridinių asmenų atvežtos komunalinės atliekos, nebuvo tam skirtų konteinerių, sąvartyno kaupe buvo išpilta draudžiamų šalinti atliekų ir nerūšiuoto, tinkamo perdirbti stiklo, užstatinės stiklinės taros.
 16. Trečiasis asmuo LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) procesiniuose dokumentuose nurodė, kad projekto vykdytojo įsipareigojimai pagal Finansavimo sutartį neapsiriboja Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių pastatymu, bet yra platesni. Projekto vykdytojui nutraukus MBA sutartį, galimai būtų pažeistas reikalavimas dėl draudimo Projekto vykdytojui būti Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių operatoriumi (Finansavimo sutarties specialiųjų sąlygų 5.1.6 p.). MAATC 2016 m. lapkričio 21 d. rašte Nr. (1.65)SD-452 „Dėl projekto patikros vietoje ataskaitos“ yra nurodžiusi, kad atsižvelgus į pakuočių ir antrinių žaliavų atskiro rūšiuojamojo surinkimo plėtrą ir tendencijas bei pasikeitus mišrių komunalinių atliekų sudėčiai iš likusio mišraus komunalinių atliekų srauto, paduodamo perdirbimui į Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, yra nerealu pasiekti sutartyje numatytą 10 proc. antrinių žaliavų nuo bendro mišrių komunalinių atliekų srauto rodiklį. Vertinant atskirtų degių atliekų kokybę, turi būti vadovaujamasi MBA įrenginių sutarties pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Užsakovo reikalavimai“ 3.3.2 punkto „Reikalavimai KAK atskyrimui“ lentelėje pateiktais reikalavimais. Agentūra imsis priemonių, siekdama nustatyti, ar degios frakcijos tyrimai atlikti tinkamai ir ar degi frakcija atitinka MBA įrenginių sutarties reikalavimus. Nustačius, kad degi frakcija atitinka sutarties reikalavimus ir tyrimai atlikti tinkamai, būtų laikoma, jog atsakovė nepagrįstai atsisako paimti degią frakciją iš ieškovės. Agentūros, kaip įgyvendinančios institucijos, siekis yra tai, jog MBA įrenginių veikimas būtų atnaujintas ir Projekto tęstinumas užtikrintas.
 17. Priešieškinyje atsakovė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nurodė, jog ieškovė nevykdo 2013 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 2013/4-41 Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 3 dalies „Minimalūs reikalavimai įrenginių pajėgumams, techniniams ir technologiniams parametrams“ 3 punkto 3.3.1. papunkčio 3.3.2. papunkčio reikalavimų. 2017 m. vasario mėnesį atskyrė tik 3,19 proc. nustatyto kiekio antrinių žaliavų, 2017 m. kovo mėnesį – 1,94 proc., 2017 m. balandžio mėnesį – 2,15 proc., 2017 m. gegužės mėnesį – 2,28 proc., 2017 m. birželio mėnesį – 2,23 proc., ką patvirtina atsakovės pateiktos suteiktų paslaugų ataskaitos už 2017m. vasario – birželio mėnesius, bei atsakovės 2017 m. liepos 18 d. atsakymas į ieškovo pretenziją Nr. 2017/07/18. Be to, ieškovė negamina kietojo atgautojo kuro (toliau – KAK), (visos procedūros vertinant kietojo atgautojo kuro kokybę taikomos pagal LST CEN/TS 15357:2011), tačiau šių įsipareigojimų atsakovė taip pat nevykdo. Šias aplinkybes patvirtina faktinių aplinkybių konstatavime 11 psl. esantis 2017 m. kovo 2 d. Bandymu protokolas Nr. 186/17 -8B, kuriame nurodytas bandymų objektas ir jo charakteristika ,,degiosios atliekos“, o ne ,,kietasis atgautasis kuras. Sutarties 18.7 punktas numato, kad operatoriui pažeidus sutartį, jis įsipareigoja sumokėti užsakovui baudą, kuri lygi 10 proc. eksploatavimo paslaugų kainos už praėjusį ataskaitinį kalendorinį laikotarpį (vadovaujantis operatoriaus pasirašytu paslaugų perdavimo priėmimo aktu ir atitinkama PVM sąskaita faktūra), bei atlyginti užsakovo patirtus nuostolius ar išlaidas, kurių nepadengia sumokėtoji bauda. Bauda už 2017 m. vasario – birželio mėnesių laikotarpį sudaro 41 692,53 Eur, t. y. 10 proc. nuo 416 925,322 Eur sumos už suteiktas ieškovui paslaugas pagal PVM sąskaitas faktūras.
 18. Ieškovė UAB „Neg Recycling“ nesutikdama su priešieškiniu nurodė, jog jokių pažeidimų nepadarė, todėl nėra pagrindo baudos priteisimui.
 19. Ieškiniai atmestini. Priešieškinis tenkintinas.
 20. Tarp šalių kilo ginčas dėl 2013 m. spalio 9 d. sutarties Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija Nr. 2013/4-41 vykdymo.
 21. Nagrinėjamoje byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės:

39- atsakovė MAATC vykdė atvirą konkursą – Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija“ pirkimas. Konkurso laimėtoja buvo pripažinta ieškovė UAB „NEG Recycling“ su kuria 2013 m. spalio 9 d. buvo sudaryta Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statybos ir eksploatacijos sutartis Nr. 2013/4-41 (T.2, b.l. 8-10; T.1, b.l. 118-133);

40- pagal 2013 m. spalio 9 d. sutartį Nr. 2013/4-41 ieškovė įsipareigojo suprojektuoti, pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų MBA įrenginius ir juos tinkamai eksploatuoti 10 metų laikotarpiu. Taigi, šioje sutartyje nustatyta tvarka užsakovas (nagrinėjamu atveju MAATC) įsipareigojo perduoti operatoriui (šiuo atveju ieškovė UAB „NEG Recycling“) atliekų vežėjų, turinčių sutartis su užsakovu, atvežamas Marijampolės regione susidariusias atliekas tikslu išrūšiuoti, atskiriant perdirbimui ar kitam panaudojimui tinkamas atliekas (įskaitant antrines žaliavas), mokėdamas sutartyje nustatytą eksploatavimo paslaugų kainą, o operatorius įsipareigojo perimtus iš užsakovo MBA įrenginius valdyti ir prižiūrėti šioje sutartyje nustatyta tvarka bei juos eksploatuoti;

41- MBA įrenginiai pradėti eksploatuoti 2016 m. kovo 31 d. (T.3, b.l. 73);

42- ieškovė UAB „NEG Recycling“ 2017 m. rugsėjo 27 d. 8:00 val. sustabdė atliekų priėmimą į MBA įrenginius;

43- atsakovė MAATC 2017 m. spalio 11 d. išsiuntė ieškovei UAB „NEG Recycling“ pranešimą Nr. (1.13)SD-513 Dėl vienašališko sutarties nutraukimo prieš terminą (T.6, b.l. 3);

44- 2018 m. kovo 13 d. MAATC išsiuntė pranešimą Nr. (1.13)SD-131 ieškovei, kuriame nurodė, kad ieškovei per 20 darbo dienų nepašalinus 2017 m. spalio 11 d. pranešime nurodytų pažeidimų, sutartis yra nutraukta (T.18, b.l. 9);

45- ieškovė UAB „NEG Recycling“ 2018 m. kovo 14 d. raštu Dėl sutarties nutraukimo neteisėtumo, pasiūlė surengti pasitarimą situacijos sureguliavimo aptarimui (T.18, b.l. 23-25).

46Dėl sutarties vienašalio nutraukimo pagrįstumo ir teisėtumo (1.1 reikalavimas)

 1. Ieškovė UAB „NEG Recycling“ prašydama pripažinti MAATC 2018 m. kovo 13 d. vienašalį 2013 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 2013/4-41 nutraukimą neteisėtu bei negaliojančiu ir atkurti sutarties galiojimą nurodė, kad nėra nei vieno MAATC pranešime apie sutarties nutraukimą nurodyto pagrindo.
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė MAATC 2017 m. spalio 11 d. ieškovei pateiktame pranešime Nr. (1.13)SD-513 Dėl vienašališko sutarties nutraukimo prieš terminą nurodė, kad vadovaudamasi 2013 m. spalio 9 d. sutartimi Nr. 2013/4-41 bei jos priedo 18.3, 18.3.4 ir 18.3.5 punktais vienašališkai 2017 m. lapkričio 9 d. nutrauks sutartį, jei ieškovė per 20 darbo dienų nepašalins pranešime nurodytų pažeidimų.
 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. kovo 8 d. nutartimi panaikinus Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovė, MAATC 2018 m. kovo 13 d. pranešime Nr. (1.13)SD-131 nurodė, jog ieškovei per 20 darbo dienų nepašalinus 2017 m. spalio 11 d. pranešime nurodytų pažeidimų, sutartis yra nutraukta. Tokiu būdu, darytina išvada, jog sutartis 2013 m. spalio 9 d. sutartis Nr. 2013/4-41 buvo nutraukta, ką patvirtina ir antstolio L. L. 2018 m. kovo 13 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0187/18/22 (T.18, b.l. 17-22).
 4. Pagal CK 6.217 straipsnio 5 dalį, vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Sutarties priedo 18 punkte nustatytos sutarties pasibaigimo ir nutraukimo sąlygos, iš kurių matyti, kad užsakovas, raštu informavęs operatorių ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą, nesikreipdamas į teismą, jeigu operatorius per minėtą 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą, tokių aplinkybių nepašalina ar jos neišnyksta: 1) operatorius be teisėtos ir pakankamos priežasties sustabdo paslaugų teikimą daugiau nei 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, jei toks paslaugų teikimo sustabdymas yra galimas pagal šios sutarties nuostatas arba buvo raštu suderintas su užsakovu ir jo patvirtintas (Sutarties priedo 18.3.4 p.); 2) operatorius kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus pagal šią sutartį ir tokių pažeidimų nepašalina per užsakovo nurodytą protingą terminą (Sutarties priedo 18.3.5 p.), t. y. sutartyje buvo numatyta galimybė vienašališkai nutraukti sutartį.

47Dėl sutarties pažeidimų

 1. Sutarties nevykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas (CK 6.205 str.). Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3272/-916/2016).
 2. Dėl netinkamo sutarties vykdymo nukentėjusios šalies teisių gynimo būdai įtvirtinti tiek bendrosiose sutarčių teisės normose (CK 6.207, 6.209, 6.213, 6.217, 6.256, 6.261 straipsniuose), tiek ir specialiosiose (CK 6.665 str.). Priklausomai nuo sutarties pažeidimo kreditorius gali rinktis vieną ar kelis teisių gynimo būdus, jeigu jų bendrą taikymą leidžia pasirinktų gynimo būdų prigimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-374-421/2015; 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169-690/2015; kt.).
 3. Atsakovės MAATC teigimu, sutarties nutraukimą lėmė sekantys ieškovės padaryti pažeidimai: 1) ieškovė nevykdė įsipareigojimo iš gauto mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti ne mažiau kaip 10 procentų antrinių žaliavų; 2) UAB „NEG Recycling“ nevykdė įsipareigojimo gaminti kietąjį atgautą kurą; 3) ieškovė be teisėtos ir pakankamos priežasties 2017 m. rugsėjo 27 d. 8:00 val. sustabdė atliekų priėmimą į MBA įrenginius daugiau nei 10 darbo dienų.
 4. Taigi, sprendžiant sutarties nutraukimo teisėtumo klausimą, turi būti vertinama, ar ieškovė padarė atsakovės nurodytus pažeidimus, ar nurodytos priežastys yra svarbios ir nepriklausančios nuo atsakovės.

48Dėl antrinių žaliavų atskyrimo (1 pažeidimas)

 1. Vienu iš pažeidimų, kurį nurodė MAATC, sudarančių pagrindą nutraukti sutartį yra tai, kad ieškovė UAB „NEG Recycling“ nevykdė įsipareigojimo iš gauto mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti ne mažiau kaip 10 procentų antrinių žaliavų. Ieškovės UAB „NEG Recycling“ teigimu, ji šio pažeidimo nepadarė, nes dėl į MBA įrenginius atvežamo mažesnio nei 65 000 t per metus mišrių komunalinio atliekų kiekio, bei pasikeitusių objektyvių aplinkybių, tokių kaip: išplėtotos pirminio buitinių atliekų rūšiavimo sistemos, Marijampolės regiono gyventojams išdalintų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų (stiklo, popieriaus bei plastiko) konteinerių, Lietuvoje įvestos stiklo, metalo bei plastiko pakuočių depozito sistemos, kuri skatina gyventojus rūšiuoti atliekas nėra galimybės atskirti ne mažiau kaip 10 procentų antrinių žaliavų.
 2. Byloje nustatyta, kad šalys 2013 m. spalio 9 d. sutarties priede III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Darbų apimtys“ 2.4.1. punkte susitarė, kad bendras mišrių komunalinių atliekų kiekis apdorojimui į MBA neviršys 65 000 t per metus. Tiek pirkimo dokumentuose, tiek minėtame sutarties priede buvo numatyta prognozuojama mišrių komunalinių atliekų srauto į MBA dalis (2.4.2 p.), o pagal 3 skirsnio ,,Minimalūs reikalavimai įrenginių pajėgumams, techniniams ir technologiniams parametrams“ 3 punkto ,,Reikalavimai mechaninio apdorojimo procesui efektyvumui ir rezultatams“ 3.3.1 papunkčio ,,Reikalavimai antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumui“ lentelėje nustatytus rodiklius, ieškovė įsipareigojo iš gauto mišrių komunalinių atliekų (toliau -MKA) srauto atskirti ne mažiau kaip 10 procentų antrinių žaliavų.
 3. Antrinės žaliavos – tai tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 4 p.). Šios medžiagos yra tinkamiausios, kai yra atskiriamos iškart ir sudedamos atskirai nuo kitų atliekų, nes buitinės atliekos antrines žaliavas sugadina ir jų paruošimas pakartotinam panaudojimui tampa sudėtingu. Taigi, pagal sutartį ir pirkimo sąlygas ieškovė turėjo iš gauto MKA srauto atskirti ne mažiau kaip 10 procentų antrinių žaliavų, kurias sudaro: popierius, kartonas (įvairi spauda, prekių pakuotės iš popieriaus, kartonas ir įvairios popieriaus atliekos; plastikas (polietileno plėvelės, plastikiniai maišai, žaislai, indai, vamzdžiai, pakuotės), PET pakuočių, kombinuotų pakuočių atliekos; stiklas (įvairi stiklo tara, pakuotės, stiklo atraižos, duženos; metalų, įskaitant pakuotes atliekos, atsitiktinai į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA, MA įrenginį priimtos elektros ir elektroninės įrangos atliekos.
 4. Tačiau pirkimo dokumentuose ir sutarties priedo III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 2.4.2. punkto pastabose nurodyta, kad tiekėjas turi įvertinti, jog lentelėje pateikiami duomenys yra apytiksliai, o prieš teikdamas pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę savo iniciatyva atlikti detalius į sąvartyną patenkančio MKA srauto sudėties tyrimus. Be to, atkreipiamas dėmesys, kad yra galimas gana žymus sezoninis atliekų srautų kitimas tiek pagal kiekius, tiek pagal sudėtį. MBA įrenginiai turi užtikrinti tolygų viso atliekų srauto apdorojimą, atsižvelgiant į sezoninę atliekų kiekio sudėties kaitą. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė prieš teikdama pasiūlymą atliko detalius į sąvartyną patenkančio MKA srauto sudėties tyrimus.
 5. Teismas nesivadovauja 2018 m. birželio 7 d. teisme gautomis 2018 m. gegužės 24 d. ataskaitomis ir atliekų tvarkymo suvestinėmis už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki gegužės-31 d. (reg. Nr. DOK -17392), nes jos neapima laikotarpio iki 2017 m. rugsėjo 27 d., kai buvo sustabdyta MBA veikla ir ieškovei buvo įteiktas 2017 m. spalio 11 d. pranešimas, kuriame buvo konstatuoti ieškovės padaryti pažeidimai. Teismo nuomone, spręsti dėl galimybės atskirti ne mažiau kaip 10 proc. antrinių žaliavų pakanka byloje anksčiau šalių pateiktų rašytinių įrodymų.
 6. Atrenkamų antrinių žaliavų duomenys nustatyti 2010 m. Galimybių ir alternatyvų studijoje pateiktoje 41 lentelėje (T.21, b.l. 87), sutarties priedo pirkimo dokumentų 3 skyriaus 2 skirsnio 2.4. punkto 2.4.2 papunkčio lentelėje (T.3, b.l. 34-62). Pripažinus, ieškovę pirkimo laimėtoja, jos užsakymu, vykdant Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir Užsakovo reikalavimai” reikalavimą, kad konkurse nugalėjęs tiekėjas turi atlikti komunalinių atliekų srauto tyrimus prieš techninio projekto rengimą, tam, kad būtų suprojektuoti tinkami įrenginiai (2 skirsnio „Užsakovo reikalavimai“ 2.4.2 p.), 2014 m. gegužės 7 d. buvo atliktas MKA sudėties tyrimas Nr. 07-05-2014 (T.19, b.l. 185-188).
 7. MAATC 2017 m. atlikto du MKA sudėties morfologinius tyrimus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661 patvirtintą Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašą, (kartu su MAATC atsiliepimu į ieškinį excel formatu pateiktos lentelės duomenys, teisme gauta 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. DOK 43696; taip pat T.14, b.l. 187-188). Iš atliktų tyrimų rezultatų matyti, kad yra galimybė atskirti nustatytą kiekį (procentą) antrinių žaliavų, nes pirmojo tyrimo metu vidutiniškai pagal savivaldybes buvo atskirta 15,81 proc. antrinių žaliavų, antrojo tyrimo metu – 10,38 proc. antrinių žaliavų, bendras vidurkis – 13,09 proc.
 8. Remiantis byloje aukščiau išvardintais šalių pateiktų rašytinių įrodymų duomenimis, atliekų sudėties nustatymo ataskaitomis, šalių pateiktomis suvestinėmis, sutarties priedo III skyriaus Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai 2.4.2 punkto, ieškovės techninio pasiūlymo dalies „Įrenginių pajėgumas ir našumas“ duomenimis galima sudaryti palyginamąją komunalinių atliekų sudėties lentelę:

49Lentelė. Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties duomenys

Atliekų srautaiSudėtis, proc. (teorinė informacijaIeškovės pasiūlymas (T.3, b.l. 63-67) pagal pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją Atliekų sudėtis (proc.) 2014-05-07 tyrimų metu(T.19, b.l. 187-188)Atliekų sudėtis (proc.) pagal sudėties nustatymo ataskaitas už laikotarpį nuo 2016-04 iki 2017-05 (T.3, b.l. 111)
Popierius ir kartonas, įskaitant pakuotę13,010,09,894,5
Žaliosios atliekos7,07,01,495,3
Medienos, įskaitant pakuotę, atliekos 2,22,751,7
Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos34,019,00,052,1
Natūralaus pluošto atliekos 6,03,938,7
Kitos komunalinės BSA-3,855,6522,1
Visos komunalinės BSA54,048,073,7644,4
Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos10,014,013,857,4
PET pakuočių atliekos  2,420,5
Kombinuotų pakuočių atliekos-0,80,770,7
Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos3,02,52,071,9
Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos6,05,02,371,2
Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir panašiai)5,010,0 25,1
Kitos atsitiktinai į nepavojingą atliekų sąvartyną  patekusios nepavojingos atliekos10,07,01,965,2
Atsitiktinai į nepavojingų atliekų sąvartyną  patekusios elektros ir elektronikos atliekos1,00,30,280,7
Atsitiktinai į nepavojingų atliekų sąvartyną  patekusios baterijų ir akumuliatorių atliekos-0,02 0,3
Kitos atsitiktinai į nepavojingų atliekų sąvartyną  patekusios pavojingos atliekos-0,1 0,1
Kitos komunalinės atliekos11,012,284,9312,7
Suma100,0100,0100,0100,0
Antrinės žaliavos 32,3 16,2
KAK (įskaitant antrines, tinkamas ir KAK) 40,00 28,70
 1. Iš lentelės matyti, kad ieškovės užsakymu 2014 m. gegužės 7 d. atlikto MKA sudėties tyrimo Nr. 07-05-2014 duomenys (popieriaus, plastiko, kombinuotųjų pakuočių ir metalų procentinė dalis) tik labai nežymiai skyrėsi nuo pirkimo dokumentuose pateikiamų duomenų, ką savo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu pripažino pati ieškovė.
 2. Ieškovės teigimu, pateiktos 2017 m. rugpjūčio 24 d. MKA sudėties nustatymo ataskaitos, pasirašytos tiek atskirų savivaldybės atstovų, tiek ieškovės ir Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovų, patvirtina, kad atrenkamų antrinių žaliavų vidurkis 4,70 proc. (T.11, b.l. 64-73). Su tokia ieškovės pozicija nėra pagrindo sutikti. Kaip matyti iš ieškovės pateikto skaičiavimo, ieškovė antrines žaliavas – tokias kaip, popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes atliekos, plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos – skirsto į perdirbamas ir neperdirbamas ir atrenkamų antrinių žaliavų kiekį apskaičiuoja tik vertindama lengvai perdirbamas antrines žaliavas, už kurias galima gauti pajamas. Tuo tarpu dalį antrinių žaliavų sudaro sunkiai perdirbamos ar neperdirbamos antrinės žaliavos, už kurių perdavimą į sąvartynus ar kitoms už atliekų tvarkymą atsakingoms įmonėms reikia mokėti. Pažymėtina, jog energijos gamybai ar kietajam atgautajam kurui gaminti taip pat gali būti naudojamos netinkamos perdirbti energinę vertę turinčios gamybos atliekos, dalis statybos ir griovimo atliekų, neperdirbamos ar užterštos pakuočių atliekos, užterštos bioskaidžios ir medienos pramonės atliekos, džiovintas nuotekų valymo įrenginių dumblas, kt. Neabejotinai dalis antrinių žaliavų, tokių kaip servetėlės, popierinės nosinės, dalis stiklo (krištolas, veidrodžiai, elektros lemputės, porcelianas dėl specifinių priedų) ir kt. netinka perdirbti, tačiau atrinkti tik tas antrines atliekas, kurias galima nesunkiai perdirbti ar gauti iš jų pajamas nėra nei sąžininga, nei teisinga.
 3. Iš pateiktų 2017 m. gegužės 25 d. ir 2017 m. rugpjūčio 24 d. ataskaitų duomenų (T.5, b.l. 54-63; 78; 82-83; 85-86; 89-92) nustatyta, kad:
Atrenkamų antrinių žaliavų rūšysKalvarijos sav.Kazlų Rūdos sav.Marijampolės sav.Šakių sav.Vilkaviškio sav.
2017-05-252017-08-242017-05-252017-08-242017-05-252017-08-242017-05-252017-08-242017-05-252017-08-24
Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes atliekos2,332,064,333,330,941,563,752,812,191,67
Plastikų, įskaitant pakuotes atliekas12,666,4715,334,006,566,8810,328,757,503,66
PET pakuočių atliekos 0,330,590,330,3300,310,630,310,310
Kombinuotų pakuočių atliekos0,670,590,330,330,310,310,630,310,310,33
Metalų, įskaitant pakuotes atliekos1,001,181,670,671,250,941,251,881,251,00
Stiklo, įskaitant pakuotes atliekos000,330,670,31000,310,310
Atsitiktinai į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA, MA įrenginį priimtos elektros ir elektroninės įrangos atliekos   0,33   0   0   0   0   0   0,63   0,31   0,94   0,33
Suma (proc.)17,3210,8922,329,339,3710,0017,2114,6812,816,99
Vidurkis (proc.):  2017 m. gegužės 25 d. – 15,81 proc.;  2017 m. rugpjūčio 24 d. – 10,38 proc.Bendras vidurkis (proc.) – 13,09 proc.
 1. Lentelėje pateikti duomenys leidžia teigti, kad iki 2017 m. rugpjūčio buvo galimybė atrinkti ne mažiau kaip 10 proc. antrinių žaliavų, net ir įvertinus galimą paklaidą dėl jų tarpe esančių sunkiai perdirbamų ar neperdirbamų antrinių žaliavų, nes bendras vidurkis yra 13,09 proc.
 2. Nei atsakovės MAATC 2016 m. lapkričio 21 d. rašte Nr. (1.65) SD-452 Dėl projekto patikros vietoje ataskaitos pateiktas paaiškinimas, kad per 6 mėnesių MBA įrenginių veiklos laikotarpį nepasiektas rangos sutartyje numatytas rodiklis – įrenginiuose atskirtų antrinių žaliavų (AŽ) kiekis turi sudaryti ne mažiau 10 proc. nuo bendro MKA srauto, o faktinis rodiklis yra 2,14 proc. (T.6, b.l. 90-92), nei ieškovės pateikti skaičiavimai dėl atliekų sudėties vidurkio (kai antrinės žaliavos skirstomos į perdirbamas ir neperdirbamas) nepaneigia ieškovės prievolės tinkamai vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus pagal 2013 m. spalio 9 d. sutartį Nr. 2013/4-41, kadangi pagal sutarties 3 skirsnio 3 punkto 3.3.1 papunktį, ieškovė įsipareigojo iš gauto MKA srauto atskirti ne mažiau kaip 10 procentų antrinių žaliavų. Nei pirkimo dokumentuose, nei sutartyje nėra nurodyta, kad turi būti atskiriamos tik tinkamos perdirbti antrinės žaliavos, kaip teigia ieškovė.
 3. Juolab, kad vienas pagrindinių strateginių atliekų tvarkymo tikslų, numatytų Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane, patvirtintame LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366, yra teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis skatinti kitokį atliekų naudojimą ir taip mažinti atliekų keliamą pavojų aplinkai ir visuomenės sveikatai, t. y. iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) (230.2 p.), o iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) (230.3 p.); užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti (230.4. p.). Atkreiptinas dėmesys, jog šitos nuostatos yra pažymėtos ir 2015 m. gruodžio 29 d. Galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje Nr. 1 (T.10, b.l. 167-180).
 4. Kaip matyti iš 38 punkte pateikiamos lentelės Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties duomenų, MAATC pažymos Apie antrinių žaliavų atskyrimą iš mišrių komunalinių atliekų srauto MBA įrenginyje nuo eksploatacijos pradžios (T.1, b.l. 205), ieškovės paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (T.2, b.l. 103-196), Marijampolės MBA įrenginių operatoriaus 2017 m. birželio 26 d. operatoriaus veiklos neplaninio patikrinimo akto Nr. 1 (T.2, b.l. 224-232), ieškovė vidutiniškai atrinkdavo 2,36 proc. antrinių žaliavų iš bendro MKA kiekio.
 5. Sutiktina su ieškove, jog dėl tam tikrų objektyvių priežasčių (išplėtotos pirminio buitinių atliekų rūšiavimo sistemos; įvestos stiklo, metalo bei plastiko pakuočių depozito sistemos, kt.) galėjo pakisti (sumažėti) MBA įrenginiuose gaunamų antrinių žaliavų kiekis ir sudėtis, ir apie tokią situaciją ieškovė UAB „NEG Recycling“ ne kartą raštu informavo MAATC (2016 m. lapkričio 24 d. raštas Nr. 2016/11/25 Dėl sutartinių įsipareigojimų (T.2, b.l. 214-216); 2017 m. vasario 22 d. raštas Nr. 2017/02/22 Dėl informacijos pateikimo; 2017 m. gegužės 19 d. raštas Nr. 2017/05/19 Dėl gaunamo antrinių žaliavų kiekio perdirbant atliekas (T.3, b.l. 70-72); 2017 m. liepos 18 d. raštas Nr. 2017/07/18 (T.7, b.l. 84-85), tačiau pati ieškovė į atsakovę MAATC dėl sutarties sąlygų pakeitimo kaip sutarties priedo 2.4. punkte nustatyta tvarka nesikreipė, kol tarp šalių neprasidėjo teisminiai procesai.
 6. Pažymėtina, kad sutartys, vadovaujantis CK 6.189 straipsnyje įtvirtintais sutarties privalomumo ir vykdytinumo principais, turi būti vykdomos tinkamai ir laiku jose numatytomis sąlygomis, o netinkamas sutarties vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį sutartinių įsipareigojimų nevykdančiai sutarties šaliai gali būti taikoma sutartyje ar įstatymuose numatyta atsakomybė. Visos aukščiau nurodytos aplinkybės ir byloje ištirti rašytiniai įrodymai suponuoja išvadą, kad ieškovė labai susiaurindama antrinių žaliavų, kurias privalo atrinkti pagal sutartį sąvoką ir apimtį, ir atrinkdama tik lengvai realiai galimas perdirbti antrines žaliavas, nevykdė sutartinių įsipareigojimų, kuriuos pati prisiėmė teikdama pasiūlymą ir pasirašydama sutartį ir padarė sutarties pažeidimą, nurodytą atsakovės 2017 m. spalio 11 d. pranešime.

50Dėl kietojo atgautojo kuro (2 pažeidimas)

 1. Atsakovė MAATC, nutraukdama sutartį, taip pat nurodė, kad ieškovė UAB „NEG Recycling“ nevykdė sutarties priedo pirkimų dokumentų III skyriaus 3 dalies 3 punkto 3.3.2 papunkčio reikalavimų. Ieškovė nesutikdama su atsakovės konstatuotu pažeidimu, nurodė, kad pagal sutartį ji privalėjo atskirti keturis kokybės kriterijus atitinkančias degiąsias atliekas, o ne gaminti kietąjį atgautąjį kurą. Be to, atskirtosios degiosios atliekos priklausė atsakovei MAATC, kuri jas turėjo išsivežti iš MBA įrenginių teritorijos.
 2. Taigi nagrinėjamu atveju tarp šalių kilęs ginčas dėl pirkimo dokumentuose vartojamų sąvokų, KAK gaminimo / negaminimo.
 3. Iš bylos duomenų nustatyta, kad tiek šalių procesiniuose dokumentuose, tiek įvairiuose raštuose, institucijų pateikiamuose bandymų protokoluose, pirkimo dokumentuose vartojamos skirtingos sąvokos, tokios kaip: kietasis atgautasis kuras (KAK), degiosios atliekos, lengvoji degioji frakcija, KAK frakcija, žaliava KAK gamybai.
 4. Nei Pirkimo dokumentų II skyriaus Sutarties sąlygos 4 skirsnio sutarties priedo 1 punkte (Sąvokos), nei sutartyje ar jos priede nėra šių sąvokų paaiškinimų, todėl aiškindamas šalių vartojamų sąvokų reikšmę teismas vadovaujasi teisės aktuose pateikiamais sąvokų paaiškinimais ir apibrėžimais.
 5. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. D1-810 patvirtintų Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos 3.6 punktą kietasis atgautasis kuras – tai iš nepavojingųjų atliekų paruoštas didelės energinės vertės kietasis kuras, naudojamas energijai gauti atliekų deginimo arba bendrojo atliekų deginimo įmonėse ir atitinkantis techninių standartų reikalavimus (pavyzdžiui, STN EN 15357 „Kietasis atgautasis kuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“ (65 7501), STN EN 15359 „Kietasis atgautasis kuras. Techniniai reikalavimai ir klasės“ (65 7502)). Kietasis atgautasis kuras yra laikomas ne atliekomis, bet medžiaga, mišiniu arba produktu pagal specialųjį reglamentą. Tai teismo posėdžio metu paaiškino ir apklausti liudytojai T. M. ir G. D..
 6. Tuo tarpu, kuras iš atliekų, t. y. kuras, pagamintas iš atliekų pagal techninius standartus arba kitas specifikacijas, jei nurodyta, ir kuris toliau laikomas atliekomis, todėl įvertinus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo XV skirsnio Degiųjų atliekų (iš atliekų gauto kuro) laikymo aplinkosauginiai reikalavimai ir sutartyje bei jos prieduose – pirkimo dokumentai – keliamus reikalavimus, I priedo III skyriaus turinį, 2017 m. liepos 11 d. Faktinių aplinkybių protokolo duomenis (fotonuotraukas) (T.2, b.l. 35-57), LR Aplinkos ministerijos raštuose 2017 m. spalio 13 d. Nr. (17.2)-D8-6885 Dėl energetinę vertę turinčių atliekų ir 2018 m. vasario 8 d. Nr. (17.2)-D8-812 Dėl energetinę vertę turinčių atliekų (T.14, b.l. 78), darytina išvada, kad tai yra degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras), kurių kodas atliekų sąraše yra 19 12 10.
 7. Tokią išvadą galutinėje ataskaitoje (T.22, b.l. 31-45) pateikė ir teismo posėdžio metu patvirtino KTU prof. dr. G. D., nurodydamas, kad tikrasis KAK Lietuvoje negaminamas, o gaunamos atliekos priskiriamos degiosioms atliekoms, kurioms taikomas kodas 19 12 10. Tokias pačias aplinkybes patvirtino ir byloje apklaustas liudytojas MAATC ekologas T. M.. Tokia išvada yra pateikiama ir LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366 patvirtinto Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano 151 punkte, kur nurodyta, kad Lietuvoje nėra pajėgumų, kurie naudotų aukštos kokybės (trečios ir aukštesnės kokybės klasės pagal Lietuvos standartą LST EN 15359:2012 „Kietasis atgautasis kuras. Techniniai reikalavimai ir klasės“) kietąjį atgautąjį kurą energijai gauti, tačiau ateityje tą planuoja daryti cemento gamykla.
 8. Tokiu būdu, darytina išvada, kad šalių vartojamos skirtingos sąvokos – kietasis atgautasis kuras (KAK), degiosios atliekos, lengvoji degioji frakcija, KAK frakcija, žaliava KAK gamybai – reiškia degiąsias atliekos (iš atliekų gautas kuras), kurių kodas atliekų sąraše yra 19 12 10. Toliau tekste apibūdinant šias atliekas taip pat bus naudojamas ir trumpinys KAK.
 9. Atsakovė nurodė, kad ieškovė pažeidė sutarties priedo 3.3.2 punktą, kuriame nustatyti reikalavimai KAK atskyrimui.
 10. Kuras iš atliekų skirtas tik bendrojo atliekų deginimo arba atliekų deginimo įrenginiams, gaminamas iš atliekų pagal techninius standartus arba kitas specifikacijas. Pirkimo dokumentų III skyrius 2 skirsnio 3.3.2 punkte nustatyta, kad lengvos degios frakcijos atskyrimas numatytas iš sausesnės stambesnės frakcijos, o taip pat kaip iš stabilizuotos BSA frakcijos (su priemaišomis). Visos procedūros vertinant kietojo atgautojo kuro kokybę taikomos pagal LST CEN/TS 15357:2011. Atskiriamo KAK parametrai taikomi viso MBA įrenginiuose atskiriamo KAK srautui nustatyti 3.3.2 punkto lentelėje Reikalavimai KAK atskyrimui. Taigi, pagal užsakovo reikalavimus atskirto KAK kiekis turi būti ne mažesnis kaip 28 proc. vertinant nuo bendro į MBA įrenginius patenkančio mišrių komunalinių atliekų srauto; KAK šilumingumas (kaloringumas) gautoje medžiagoje turi būti ne mažesnis kaip 10 MJ/kg, drėgmės lygis – ne daugiau 25 proc., chloro kiekis – ne daugiau kaip 1,0 proc.
 11. Byloje pateikti bandymų 2016 m. spalio 18 d. Nr. 543/16-8B, 2017 m. kovo 2 d. Nr. 186/17-8B protokolai (T.1, b.l. 183-188), sertifikatai (T.3, b.l. 124-128), 2017 m. liepos 18 d. bandymų protokolas Nr. 553/17-8B (T.4, b.l. 148-150), Energetikos instituto 2017 m. rugsėjo 21 d. raštas Nr. D2-645-12 Dėl degiųjų atliekų (KAK) tyrimo Nr. D2-645-12 (T4.1, b.l. 174) patvirtina, kad buvo atliekami ribotos apimties KAK bandymai, gauti rezultatai priskiriami tik bandomiesiems ėminiams, ir nesuteikia teisės daryti bet kokių apibendrinančių išvadų. Iš Iš 2016 m. spalio 18 d. bandymų protokolo Nr. 523/16-8B (T.10, b.l. 130-132),APVA 2017 m. lapkričio 2 d. rašto Nr. (29-2-3)APVA-2250 Dėl kietojo atgautojo kuro kokybės vertinimo, matyti, kad 2016 m. buvo parengta baigiamųjų bandymų ataskaita, kurioje nurodyta, kad KAK savybės bandymų metu atitiko nustatytus reikalavimus (T.9, b.l. 53-54).
 12. Įvertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, liudytojų parodymus, konstatuotina, kad ieškovė neturėjo gaminti kietojo atgautojo kuro, atitinkančio standartų STN EN 15357 „Kietasis atgautasis kuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“ ir STN EN 15359 „Kietasis atgautasis kuras. Techniniai reikalavimai ir klasės“ reikalavimų. Byloje nėra įrodyta, kad ieškovė UAB „NEG Recycling“ neatskyrė ar atskyrė per mažai, netinkamos kokybės, vertinant pagal nustatytus šilumingumo, drėgmės ir chloro kriterijus degiąsias atliekas (kodas 19 12 10), todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovė padarė šį atsakovės 2017 m. spalio 11 d. pranešime nurodytą pažeidimą.

51Ieškovė MBA įrenginių sustabdymo (3 pažeidimas)

 1. Dar vienu iš pažeidimų, sudarančių pagrindą nutraukti 2013 m. spalio 9 d. sutartį MAATC nurodė paslaugų teikimo sustabdymą be teisėtos ir pakankamos priežasties daugiau nei 10 darbo dienų. Ieškovės teigimu, ji turėjo pagrindą sustabdyti įrenginių veiklą, nes atsakovė neišvežė (neatsiėmė) degiųjų atliekų, kurios pagal pirkimo dokumentus priklausė atsakovei.
 2. Nagrinėjant ar buvo padarytas šis pažeidimas būtina įvertinti šalių argumentus dėl 2013 m. spalio 9 d. sutartyje dokumentų eiliškumo ir KAK priklausomybės.
 3. Byloje nustatyta, kad sutartis buvo sudaryta viešojo pirkimo būdu – ieškovei laimėjus atsakovės vykdytą konkursą Marijampolės regiono komunalinių atliekų Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija. Dėl to, ieškovei keliant ginčą dėl rangos sutarties sąlygų aiškinimo, aktualios VPĮ nuostatos ir teismų praktika dėl viešojo pirkimo sąlygų nustatymo bei jų turinio aiškinimo.
 4. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje nustatyta, kad pirkimo dokumentai – tai perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Toks įstatymo reglamentavimas suponuoja būtinybę dėl pirkimo objekto apimties ir pirkimo sąlygų, be kitų – ir pirkimo sutarties sąlygų, turinio spręsti pagal pirkimo dokumentų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-248/2015; 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-661/2015; 2017 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-257-469/2017).
 5. Viešųjų pirkimo įstatymo 24 straipsnyje (redakcija galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga pirkimo dokumentuose pateikti visą, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras, kt.; perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis; pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.
 6. Viešųjų pirkimų įstatymas taip pat nustato ir perkančiųjų organizacijų pareigą pateikti tiekėjams paaiškinimus dėl neaiškių pirkimo dokumentų ir tokių paaiškinimų pateikimo tvarką (VPĮ 27 str.). Išimtiniais atvejais pirkimo sąlygų turinys gali būti aiškinamas teismo, teismas viešojo pirkimo sąlygas turi aiškinti, visus pirkimo dokumentus vertindamas sistemiškai, jų tarpusavio turinio kontekste, teismo pateikiamas pirkimo sąlygų interpretavimas bet kokiu atveju negali lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).
 7. Pirkimo dokumentų I skyriaus Konkurso sąlygos 1 skirsnio 6.1. punkte nustatyta, kad pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai nurodyti pirkimo dokumentų turinyje, kurie turi būti skaitomi kartu su pirkimo dokumentų paaiškinimais, papildymais bei pataisomis, parengtais ir gautais pagal šių konkurso sąlygų reikalavimus, o 11 punkte nustatyta, kad nustatyta tvarka perkančioji organizacija dalyvių prašymu ar savo iniciatyva turi teisę savo paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Iš byloje pateiktų pirkimo dokumentų matyti, kad perkančioji organizacija aiškino pirkimo dokumentus.
 8. Šalims besiginčijant dėl degiųjų atliekų priklausomybės reikšminga yra tai, kad šalių pasirašytos 2013 m. spalio 9 d. sutartyje Nr. 2013/4-41 nustatyta, jog privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka): (a) ši sutartis; (b) sutarties priedas; (c) prieš pasirašant sutartį teikti pirkimo dokumentų paaiškinimai; (d) pasiūlymo raštai su pasiūlymo priedu; (e) konkrečios sutarties sąlygos rangos darbams; (f) bendrosios sutarties sąlygos rangos darbams; (g) užsakovo reikalavimai; (h) žiniaraščiai (iš rangovo pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“); (i) rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų rangovo pasiūlymo dalių); (j) kiti dokumentai ir priedai (pvz. atliktų darbų aktų formos, darbų atlikimo grafikas, vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai) (sutarties 2 p.).
 9. Ieškovės teigimu, pirkimo dokumentų paaiškinimai turi pirmumo teisę, todėl sutartyje nustatytos dokumentų svarbos nėra būtina laikytis. Su tokiais ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti, nes šalių pasirašytos sutarties 9 punkte nurodyta, kad šalys susipažino su šios sutarties sąlygomis, jas suprato ir joms pritardamos, ir tai paliudydamos įformino šią sutartį (sutarties 10 p.).
 10. Byloje ieškovė, laikėsi pozicijos, kad pirkimo sąlygos buvo pakeistos, nurodant, kad gautosios degiosios atliekos priklauso atsakovei MAATC ir tai patvirtina pirkimo sąlygų paaiškinimai, liudytojo A. M. parodymai ir 2013 m. MAATC valdybos protokolas, todėl teismas neatitikimus tarp pirkimo sutarties ir pirkimo dokumentų, turėtų vertinti vadovaudamasis pirkimo dokumentais ir viešojo pirkimo metu tiekėjams duotais paaiškinimais. Atsakovė MAATC, nesutikdama su tokiais ieškovės argumentais teigė, kad reiktų vadovautis sutarties 2 punkte nustatyta dokumentų svarbos eile ir šalių pasirašytais pirkimo dokumentais.
 11. Pirkimo dokumentų II skyriaus Sutarties sąlygos 4 skirsnio Sutarties priedas 1 punkte Sąvokos nurodyta, kad perdirbimui paruoštos atliekos reiškia MBA įrenginiuose mechaniniu biologiniu būdu iš Atliekų gautas medžiagas, kurios paruoštos transportuoti perdirbimui ar kitam panaudojimui įskaitant antrines žaliavas ir kietąjį atgautą kurą. Šios atliekos yra operatoriaus nuosavybė. 4.2.12 punkte nurodyta, kad MBA įrenginių eksploatavimo metu gauta atliekų apdorojimo produkcija, tokia kaip perdirbimui paruoštos atliekos, žaliavos, įskaitant kietąjį atgautąjį kurą ir kt. (plastikas, metalas, popierius ir kt.) bei iš jų gaunamos pajamos priklauso išimtinai operatoriui ir operatorius turi teisę jas realizuoti savo nuožiūra. Tokios pačios nuostatos įtvirtintos ir 2013 m. spalio 9 d. šalių pasirašytos sutarties priedo 1 ir 4.2.12 punktuose. Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir Užsakovo reikalavimai 2 skirsnis Užsakovo reikalavimai 2.5.5 punkte numatyta, kad antrinės žaliavos ir pakuotė parduodamos perdirbančioms įmonėms už sutartą kainą; <...> rūšiavimo metu atskirtos kitos degios atliekos perduodamos kurą iš atliekų (KAK) naudojančioms įmonėms už jų nustatytą (sutartą) kainą.
 12. Ieškovės UAB „NEG Recycling“ nuomone, sutarties priedo 4.2.12 punktas buvo pakeistas, nurodant, kad MBA įrenginių eksploatavimo metu gautas priklausė atsakovei, o ieškovė teikdama pasiūlymą, neįtraukė jų tvarkymo kaštų į pasiūlymo kainą ir tai patvirtina byloje pateiktas MAATC 2013 m. liepos 23 d. raštas Nr. (3.24)SD-373 Dėl pirkimo dokumentų patikslinimo (T.6, b.l. 124-125), pasirašytas A. M., bei šio liudytojo parodymai.
 13. MAATC 2013 m. liepos 23 d. rašte Nr. (3.24)SD-373 nurodyta apie atliktus pirkimo dokumentų patikslinimus: pirkimo dokumentų II skyriaus Sutarties sąlygos 4 skirsnio Sutarties priedas 1 punkte Sąvokos nurodyta, kad perdirbimui paruoštos atliekos reiškia MBA įrenginiuose mechaniniu biologiniu būdu iš atliekų gautas medžiagas, kurios paruoštos transportuoti perdirbimui ar kitam panaudojimui įskaitant antrines žaliavas ir kietąjį atgautą kurą. Šios atliekos, išskyrus atgautąjį kurą, yra operatoriaus nuosavybė, o 4.2.12 punktas turėtų būti skaitomas taip: MBA įrenginių eksploatavimo metu gauta atliekų apdorojimo produkcija, tokia kaip perdirbimui paruoštos atliekos, žaliavos, išskyrus kietąjį atgautąjį kurą ir kt. (plastikas, metalas, popierius ir kt.) bei iš jų gaunamos pajamos priklauso išimtinai operatoriui ir operatorius turi teisę jas realizuoti savo nuožiūra. Rūšiavimo metu atskirtos kitos lengvos degios atliekos perduodamos užsakovui nemokamai. KAK turi būti supresuotos ir supakuotos apvyniojant kvapams ir drėgmei nepralaidžia plėvele ir tinkamai paruoštos transportavimui (pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir Užsakovo reikalavimai 2 skirsnis Užsakovo reikalavimai 2.5.5 p.); bei patikslinamas 2013 m. birželio 26 d. rašte Nr. (3.21) SD-321 pateikto atsakymo 1.1. punktas, išbraukiant paskutinį sakinį „Todėl tiekėjas teikdamas pasiūlymą, nurodant eksploatavimo paslaugų kainą turi į ją įtraukti ir atliekų deginimo (jei toks numatytas pagal siūlomą technologiją) kaštus.
 14. Liudytojas A. M. teigė, kad tokius pirkimo dokumentų patikslinimus nusprendė padaryti MAATC valdyba 2013 m. liepos 3 d. posėdyje. Tačiau kaip matyti iš 2013 m. liepos 3 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 5 klausimas dėl pirkimo dokumentų tikslinimo, pakeitimo nebuvo įtrauktas į posėdžio darbotvarkę (T.6, b.l. 126-132). Posėdyje A. M. pateikė informaciją apie pirkimą, atsakė į valdybos narių klausimus ir buvo nutarta sumažinti pirkimo dokumentuose numatytą reikalavimą operatoriui panaudoti degią frakciją ir jos panaudojimą palikti bendrovės atsakomybei, tačiau nekonkretizuojant jokių pirkimo dokumentų sąlygų. Nurodyta, kad nutarimas priimtas – „už“ 2 balsai, nors kaip matyti iš valdybos posėdžio dalyvių registracijos sąrašo, susirinkime dalyvavo penki iš šešių valdybos narių. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad buvęs MAATC direktorius A. M. vienasmeniškai galėjo keisti pirkimo dokumentus ir teikti paaiškinimus, kurie neatitinka pirkimo dokumentų sąlygų. Sutartis, sutarties priedai, pirkimo dokumentų užsakovo reikalavimai, pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai ir patikslinimai yra sudėtinės sutarties dalys, todėl jose esant aukščiau aptartų viena kita prieštaraujančių nuostatų, teismo nuomone, tikslinga vadovautis sutarties 2 punkte nustatytu dokumentų svarbos eiliškumu.
 15. Pažymėtina, kad šalys pasirašė sutartį ir jos priedus be 72 punkte minėtų pakeitimų. Be to, UAB „NEG Recycling“ atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamento, patvirtinto 2015 m. rugsėjo 22 d. UAB „NEG Recycling“ direktoriaus ir suderinto 2015 m. gruodžio 23 d. suderinto su Aplinkos apsaugos agentūra 4.2 punkto lentelėje Sandėlyje ar saugykloje laikomos atliekos yra nurodyta, jog taip pat bus laikomos degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras, kodas 19 12 10) (T.2, b.l. 63-101). Ieškovės UAB „NEG Recycling“ paraiškoje TIPK leidimui gauti nurodyta, kad UAB „Neg Recycling“ pagal MBA įrenginių eksploatavimo sutartį MAATC perduoda tik techninį kompostą ir stabilatą, todėl už jų sutvarkymą yra atsakinga MAATC (T.2, b.l. 103-196). Todėl teismo nuomone, įvertinus tai, kad sutartis buvo sudaryta viešojo pirkimo rezultate, kad ieškovė neįrodė, kad tokio pobūdžio sutarties ir jos priedų sąlygos prieš teikiant pasiūlymą ir pasirašant sutartį, jai negalėjo būti žinomos, byloje surinktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad degiosios atliekos, kurių kodas 19 12 10 priklausė ieškovei ir ji privalėjo pasirūpinti jų tvarkymu ir realizavimu.
 16. Kaip jau minėta, ieškovė 2017 m. rugsėjo 27 d. 8:00 val. sustabdė įrenginių veiklą. Atsakovė MAATC nedelsiant reagavo į tokius ieškovės veiksmus (MAATC 2017 m. rugsėjo 27 d. raštas Nr. (1.11)SD-483, T.7, b.l. 95; 2017 m. spalio 3 d. raštas Nr. (1.13)SD-495, 2017 m. gruodžio 6 d. raštas Nr. (1.13)SD-628, 2017 m. gruodžio 29 d. raštas Nr.(1.13)SD-672, 2018 m. vasario 2 d. raštas Nr.(1.114)SD-59, T.20, b.l. 11-15).
 17. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas 2017 m. spalio 6-9 d. atliko neplaninį UAB „NEG Recycling“ eksploatuojamų Marijampolės komunalinių atliekų MBA įrenginių patikrinimą, ir nustačius pažeidimus (viršytas didžiausias TIPK leidime vienu metu leidžiamas laikyti degiųjų atliekų kiekis; pažeidžiant Atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reikalavimus, degiosios atliekos laikomos ne tam skirtose vietose) įmonei įteiktas privalomas nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus, o atsakingam darbuotojui skirta administracinė nuobauda (Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. spalio 10 d. raštas Nr. (MA)-MRS-1088 (T.7, b.l. 162). Iš Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. spalio 5 d. rašto Nr. S-1550, administracinio nusižengimo protokolo (T.7, b.l. 178-179) matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 30 d. buvo atliktas planinis UAB „NEG Recycling“ eksploatuojamų Marijampolės komunalinių atliekų MBA įrenginių patikrinimas, ir nustatyta, kad degiosios atliekos, kurių kodas 19 12 10 laikomos įmonės teritorijoje ne tam skirtose vietose, dėl ko buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas įmonei įteiktas privalomas nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus, o atsakingam darbuotojui skirta administracinė nuobauda (Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. spalio 10 d. raštas Nr. (MA)-MRS-1088 (T.7, b.l. 162). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovė ne tik padarė nurodytus pažeidimus, bet pažeidė ir sutarties priedo 6.3. punktą, kad operatorius privalo užtikrinti aplinkos apsaugą MBA įrenginių teritorijoje ir už jos ribų nuo bet kokio užteršimo, triukšmo, kvapų ir kitų pavojų, galinčių atsirasti teikiant paslaugas, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais 8.3. punkto reikalavimus, kad operatorius, eksploatuodamas MBA įrenginius, privalo savo sąskaita griežtai laikytis visų šiuo metu galiojančių ir ateityje galiosiančių teisės aktų reikalavimų, taikomų operatoriaus veiklai, priešgaisrinei apsaugai, sanitarinėms, higienos sąlygoms, saugumui, aplinkos apsaugai, darbo apsaugai, profesinei sveikatai bei jos apsaugai. Operatorius įsipareigoja eksploatuoti ir prižiūrėti MBA įrenginius taip, kad operatoriaus veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų.
 18. Pagal Sutarties Priedo 4.2.1. punktą operatorius įsipareigojo griežtai laikantis teisinių reikalavimų, darbo metu priimti ir tvarkyti atliekų vežėjų, regiono teritorijoje gyvenančių ir/ar veikiančių atliekų turėtojų, pateikusių atliekų tvarkymo sutartis su atliekų tvarkymo centru, į MBA įrenginį tinkamai pristatytas atliekas, jeigu jos atitinka nustatytus atliekų priėmimo kriterijus. Šio priedo 18.3.4 punkte nustatyta, kad užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą, jeigu operatorius be teisėtos ir pakankamos priežasties sustabdo paslaugų teikimą daugiau nei 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, jei toks paslaugų teikimo sustabdymas yra galimas pagal šios sutarties nuostatas arba buvo raštu suderintas su užsakovu ir jo patvirtintas.
 19. CK 6.207 straipsnyje numatyta, kad jeigu šalys turi įvykdyti sutartį tuo pačiu metu, tai bet kuri iš jų turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą tol, kol kita šalis nepradės jos vykdyti; kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai turinti sutartį įvykdyti vėliau šalis gali sustabdyti vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo savo prievolių (1 ir 2 dalys). Tačiau šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalys šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta teise privalo naudotis protingai ir sąžiningai.
 20. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių neįvykdo (netinkamai įvykdo) savo sutartinės prievolės, kitos šalies prievolės vykdymo sustabdymo, kaip savigynos formos, teisėto panaudojimo sąlygos yra tokios: 1) sutarties šalių prievolės turi būti priešpriešinės; 2) prievolės turi būti vykdomos vienu metu arba viena po kitos; 3) prievolės neįvykdo (netinkamai įvykdo) bet kuri šalis, kai prievolės vykdomos vienu metu, arba pirmiau prievolę turinti įvykdyti šalis, kai prievolės vykdomos viena po kitos; 4) dėl prievolės neįvykdymo nėra kitos šalies kaltės, taip pat nėra kitų nuo prievolės neįvykdžiusios šalies nepriklausančių aplinkybių; 5) prievolės neįvykdžiusi šalis nepateikė adekvataus savo prievolės įvykdymo užtikrinimo; 6) prievolės vykdymo sustabdymas, kaip savigynos forma, panaudotas protingai ir sąžiningai, neperžengiant savigynos ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2009; 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2014; 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014; 2018 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-71-916-2018, kt.).
 21. Byloje ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad jai buvo leista sustabdyti paslaugų teikimą ir MBA įrenginių veiklą, ar kad toks sustabdymas buvo suderintas ir patvirtintas MAATC. Ieškovės teiginiai, jog įrenginių teritorijoje susikaupė neleistinas degiųjų atliekų kiekis, viršijantis TIPK leidime nurodytus maksimalius kiekius, nėra pakankami pripažinti, kad ieškovės prievolės vykdymo sustabdymas buvo pagrįstas.
 22. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas Pagal šalių pasirašytos 2013 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 2013/4-41 priede nustatytas sąlygas, ieškovė prisiėmė visišką atsakomybę už tinkamą įrenginių eksploatavimą: operatorius visus sutartinius įsipareigojimus, susijusius su MBA įrenginių eksploatavimu ir priežiūra, vykdo savo lėšomis ir rizika, taip pat užtikrina visos jo vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams, išskyrus, kiek ši Sutartis aiškiai nustato kitaip. (sutarties priedo 2.2 p.); įrengimus ir operatoriaus įrenginius operatorius eksploatuoja, tvarko bei prižiūri vadovaudamasis šioje sutartyje išdėstytomis ir visuotinai pripažįstamomis bei priimtomis normomis, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkos apsaugos teisės aktų, eksploatacijos taisyklių bei teisinių reikalavimų. Už įrengimų ir operatoriaus įrenginių remontą bei techninę priežiūrą atsako ir savo lėšomis tai daro operatorius. Visais atvejais techninės eksploatacijos, priežiūros, saugojimo ir kiti su tuo susiję kaštai bus padengiami operatoriaus (sutarties priedo 4.2.5. p.); operatorius įsipareigoja užtikrinti reguliarų, patikimą ir saugų ūkinės veiklos vykdymą vadovaujantis teisiniais reikalavimais (sutarties priedo 4.2.9. p.); operatorius prisiima visą atsakomybę už bet kokią žalą aplinkai, užsakovui, atliekų vežėjams, atliekų tvarkytojams, atliekų turėtojams ar kitiems tretiesiems asmenims, kurią gali tiesiogiai ar netiesiogiai padaryti operatorius, operatoriaus darbuotojai, jo samdyti asmenys, įrengimai, operatoriaus įrenginiai ar kitos ūkinei veiklai vykdyti reikalingos priemonės (sutarties priedo. 4.2.10. p.).
 23. Iš trečiojo asmens LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento pateiktų 2018 m. vasario 12 d. Atliekų tvarkymo 2017 m. apskaitos duomenų matyti, kad per visą MBA įrenginių veiklos laikotarpį Marijampolės regione susidariusios degiosios atliekos (kodas 19 12 10) nebuvo niekam perduodamos (T.19, b.l. 115-125). APVA 2018 m. kovo 7 d. pažeidimo tyrimo išvadose nurodė, jog MAB veiklos įrenginių sustabdymas laikytinas veiklos nutraukimu (T.15, b.l. 114-124). Todėl teismo nuomone, net ir kilus ginčui tarp sutarties šalių dėl to, kas turi išvežti iš MBA įrenginių teritorijos degiąsias atliekas (kodas 19 12 10), ką patvirtina šalių susirašinėjimas (UAB „NEG Recycling“ 2017 m. rugsėjo 18 d., 2017 m. rugsėjo 25 d., 2017 m. rugsėjo 26, d., raštai, T.5, b.l. 39-43; MAATC 2017 m. rugsėjo 21 d. raštas Nr. (1.13)SD-478, T.7, b.l. 93-94), ieškovė vykdydama sutartį ir atsižvelgdama į viešąjį interesą, nes toks buvo viešojo pirkimo ir pagal sutartį įgyvendinamo projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ tikslas, turėjo išvežti degiąsias atliekas, kad teritorijoje esantis jų kiekis neviršytų TIPK leidime nustatytų maksimalių dydžių ir tada savo, kaip sutartinių teisinių santykių dalyvio (šalies), teises ir pažeistus teisėtus interesus bei lūkesčius ginti teisme pareikšdama ieškinį dėl nuostolių atlyginimo išieškojimo iš atsakovės.
 24. MAATC 2017 m. spalio 11 d. pranešė atsakovei apie sutarties nutraukimą. Ieškovės prašymu nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2018 m. kovo 8 d. buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės draudžiančios atsakovei MAATC nutraukti sutartį.
 25. Nustatyta, kad net ir po nevienkartinių susitikimų ir pasitarimų ir raginimų, ką patvirtina APVA 2017 m. spalio 4 d. raštas Nr. (29-2-3) APVA-2094 Dėl projekto veiklų tęstinumo (T.8, b.l. 159-160), UAB „NEG Recycling” 2017 m. gruodžio 11 d. raštas Dėl atliekų priėmimo atnaujinimo (T.11, b.l. 85-87), 2017 m. gruodžio 18 d. pasitarimo protokolas Nr. 5 (T.12, b.l. 148-153), MAATC 2017 m. gruodžio 29 d. raštas Nr. (1.13)SD-672 Dėl papildomo susitarimo sąlygų ir 2018 m. sausio 4 d. raštas Nr. (1.13)SD-9 Dėl įrenginių veiklos atnaujinimo (T.12, b.l. 157-158), UAB „NEG Recycling” 2018 m. sausio 2 d. raštas Dėl MAATC 2017 m. gruodžio 29 d. rašto (T.12, b.l. 137), UAB „NEG Recycling” 2018 m. sausio 11 d. raštas Dėl MAATC 2018 m. sausio 4 d. rašto (T.12, b.l. 160-161), MBA įrenginių veikla nebuvo atnaujinta. Kaip matyti iš Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos 2015 m. gruodžio 29 d. Nr. 1 (T.10, b.l. 167-180), MAATC yra atsakinga už tai, kad atliekų tvarkymo infrastruktūra funkcionuotų tinkamai, todėl atsakovė MAATC buvo suinteresuota, kad MBA įrenginiai, kuriuos pagal sutartį naudojo ieškovė, veiktų.
 26. Sutarties priedo 16.1.3 papunktyje šalys pareiškė ir garantavo, kad sutarties sudarymas ir jos įsipareigojimų vykdymas pagal šią sutartį neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jos įstatų ar kitų bendrovės dokumentų nuostatų; (ii) teismo, Vyriausybės ar vietos savivaldos institucijų sprendimo, įsakymo, nutarimo ar nurodymo, kuris galioja jos atžvilgiu ir yra jai privalomas; (iii) sutarties ar sandorio, kurio šalimi ji yra; ar (iv) jai taikomo įstatymo ar bet kokio kito norminio akto nuostatų; o ieškovė papildomai patvirtino, kad jai yra aiškūs ir suprantami šioje sutartyje bei Užsakovo reikalavimuose ir Techninėse specifikacijose (konkurso sąlygų III skyrius) numatyti tikslai, uždaviniai ir reikalavimai; kad sutinka eksploatuoti bei prižiūrėti MBA įrenginius ir patvirtino, jog turi reikiamą patirtį, žinių ir techninių bei darbo jėgos pajėgumų, kad MBA įrenginiai būtų eksploatuojami ir prižiūrimi tinkamai ir būtų laiku vykdomos visos sutartyje bei Užsakovo reikalavimuose ir Techninėse specifikacijose (Pirkimo dokumentų III skyrius) nurodytos sąlygos (sutarties priedo 16.2 pp.). Be to, operatorius įsipareigojo eksploatuoti MBA įrenginius savo rizika bei sąskaita, rūpestingai bei efektyviai, pagal tokių įrenginių eksploatavimui taikomus geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias (sutarties priedo 8.1. p.).
 27. Nagrinėjamu atveju 2013 m. spalio 9 d. sutartį sudarė ieškovė kaip juridinis asmuo, kuriam keliami didesni atidumo, žinojimo, rūpestingumo reikalavimai. Bet kuris konkurso dalyvis yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, todėl, ieškovo vietoje tokiomis pačiomis aplinkybėmis atsidūręs apdairus, atidus ir rūpestingas asmuo, būdamas verslininkas, būtų perskaitęs dokumentus, rūpestingai išsiaiškinęs reikšmingas aplinkybes ir faktus, surinktų visą pasiūlymui rengti reikalingą informaciją, kuri gali turėti įtakos pasiūlymo kainai arba sutarties vykdymui. Ieškovės turimi dokumentai (sutarties, jos priedų projektai, pirkimo sąlygos, kt.) iki sutarties sudarymo leido suvokti, kokiomis sąlygomis ji teiks pasiūlymą, o laimėjus konkursą pasirašys sutartį ir eksploatuotas sukurtus MBA įrenginius. Taigi, esant tokiai situacijai, ieškovė pagrįstai galėjo ir turėjo tikėtis, kad reikės laikytis sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų, nes pasiūlymo pateikimas suponuoja išvadą, kad toks sprendimas yra pagrįstas žinojimu, visų svarbių aplinkybių įvertinimu. Verslininkai privalo įvertinti su verslu susijusią riziką, o jos tinkamai neįvertinę turi prisiimti galimų neigiamų padarinių atsiradimo tikimybę ir jų pasekmes, todėl visi ieškovės argumentai, jog ji nepastebėjo neatitikimo tarp pirkimo dokumentų ir sutarties sąlygų, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai yra atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti. Teismo nuomone, byloje nėra įrodyta, kad atsakovė MAATC atliko kokius nors sąmoningus tyčinius veiksmus ar neveikimą, kurie galėtų suklaidinti ieškovę dėl sandorio esmės.
 28. Teismas konstatuoja, kad prievolės vykdymo sustabdymas, kaip savigynos forma, buvo panaudotas neprotingai ir nesąžiningai, peržengiant savigynos ribas, todėl pripažintina, kad ieškovė padarė šį atsakovės 2017 m. spalio 11 d. pranešime nurodytą pažeidimą.
 29. Nustačius, kad ieškovė padarė du iš trijų atsakovės nurodytų pažeidimų ir jų nepašalino per atsakovės nustatytą protingą terminą ir MBA įrenginių veiklos neatnaujino iki pat 2018 m. kovo 13 d., darytina išvada, kad atsakovė MAATC turėjo teisę nutraukti ir pagrįstai nutraukė 2013 m. spalio 9 d. sutartį Nr. 2013/4-41.

52Dėl sutarties nutraukimo procedūrų (pranešimo apie sutarties nutraukimą pakartotinumo)

 1. Ieškovės UAB „NEG Recycling“ teigimu, atsakovė MAATC norėdama vienašališkai nutraukti sutartį, turėjo pakartotinai pranešti ieškovei apie sutarties nutraukimą, po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. kovo 8 d. panaikino Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartį, kuria buvo uždrausta atsakovei MAATC vienašališkai nutraukti 2013 m. spalio 9 d. sutartį Nr. 2013/4-41 pagal 2017 m. spalio 11 d. pranešimą Nr. (1.13)SD-513 ir jame nurodytus pagrindus, bei uždrausta vykdyti MAATC pranešimą Nr. (1.13)SD513.
 2. CK 6.218 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad apie vienašalį sutarties nutraukimą turi būti iš anksto pranešta kitai šaliai sutartyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į CK 6.189 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad sutartis jos šalims turi įstatymo galią, kad paprastai prioritetas teikiamas sutarties išsaugojimui, kad privaloma griežtai laikytis sutarties sąlygų, Civilinio kodekso normos, leidžiančios nutraukti sutartį turi būti aiškinamos siaurai, t. y. sutartis gali būti nutraukiama griežtai laikantis sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos. Priešingu atveju būtų sudarytos sąlygos lengvai nutraukti sutartis, o tai mažintų pasitikėjimą kitais civilinėje apyvartoje dalyvaujančiais asmenimis ir neigiamai atsilieptų civilinės apyvartos stabilumui.
 3. Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti CK 6.217 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta esminio sutarties pažeidimo, kuris yra pagrindas nutraukti sutartį, kvalifikuojantys požymiai. Sutarties šalims įstatymas leidžia susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis, jeigu jos neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, t. y. sutarties šalys gali vienašališkai nutraukti terminuotą sutartį prieš terminą arba inicijuoti tokios sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu tokia teisė joms yra nustatyta sutartyje, ir kai realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios, jų pačių sutartyje nurodytos sąlygos ar aplinkybės. CK 6.217 straipsnio 5 dalis leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais ir tada, kai sutarties pažeidimas nėra esminis, tačiau šie atvejai sutartyje formuluojami kaip vienašališki jos nutraukimo pagrindai ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kvalifikuojančius požymius nevertinami. Tai yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 str.).
 4. Kaip jau minėta, vienašališkai sutartį galima nutraukti tik sutartyje ar įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka. Byloje šalys skirtingai aiškina sutarties priedo 18 punkto nuostatas dėl pranešimo apie sutarties nutraukimą. Kadangi nagrinėjamoje byloje yra ginčas dėl sutarties sąlygos aiškinimo, turi būti vadovaujamasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, numatytomis CK 6.193-6.195 straipsniuose, ir suformuluotomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012). CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Pažymėtina, kad ieškovė yra juridinis asmuo, t. y. verslo subjektas, dėl to jai taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai ir ji negali būti laikoma silpnesne sandorio šalimi.
 5. Aiškinant sutarties 18 punktą, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, derinant šį subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize. Nagrinėjamoje byloje ginčo sutarties šalių tikrosios valios aiškinimas susijęs su sutartyje vartojama MBA įrenginių eksploatacijos sąvoka, kadangi atsakovė MAATC siekė perduoti ieškovei atliekų vežėjų, turinčių sutartis su ja, atvežamas Marijampolės regione susidariusias atliekas tikslu išrūšiuoti, atskiriant perdirbimui ar kitam panaudojimui tinkamas atliekas (įskaitant antrines žaliavas), o ieškovė siekė ne tik perimtus iš atsakovės MBA įrenginius valdyti ir prižiūrėti bei juos eksploatuoti šioje sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties priedo 2.1 p.). Šalys numatė, jog MBA įrenginius ieškovė eksploatuos 10 metų nuo eksploatavimo paslaugų teikimo pradžios (Sutarties priedo 3.1. p.). Eksploatavimo pradžios aktas pasirašytas 2016 m. kovo 31 d. (T.3, b.l. 73). Sutarties 18 punkte buvo numatyta galimybė vienašališkai nutraukti sutartį anksčiau termino, nesikreipiant į teismą. Tokia sutartyje nustatyta sąlyga iš esmės atitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus bendruosius teisės principus, nes jeigu ieškovė (operatorė) nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir sudaro kliūtis atsakovei MAATC įgyvendinti viešojo pirkimo ir sutarties tikslus, šalis neturi būti verčiama vykdyti terminuotą sutartį prieš savo valią ir be tikslo. Sutarties šalys turi teisę tokias sąlygas aptarti sutartyje, ką šiuo atveju ir padarė.
 6. Teismo vertinimu, sutarties 18 punktas apibrėžtas detaliai (nėra paslėpta sutarties sąlyga) ir nustato, kad atsakovė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, kai yra šiame punkte numatytos sąlygos, laikantis nustatytos įspėjimo apie sutarties nutraukimą procedūros (t. y. atsakovė MAATC turi įspėti raštu ieškovę apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų). Šiame punkte nustatytas įspėjimo terminas ir lingvistinė šios sutarties sąlygos formuluotė tikėtinai rodo, jog šalys numatė galimą vienašališką sutarties nutraukimą, ir vienkartinį įspėjimą apie sutarties nutraukimą. Be to pažymėtina, kad įspėjimo termino nustatymas iš esmės išlaiko šalių interesų pusiausvyrą, leidžia kitai sutarties šaliai iš anksto sužinoti kitos šalies poziciją bei išvengti papildomų nuostolių nutraukiant sutartį, suteikiant operatorei pakankamai laiko pašalinti sutarties pažeidimus. Atsižvelgiant į šių aplinkybių visumą, daroma išvada, jog nepaisant to, kad ginčo sutartis buvo terminuota, sudaryta dešimčiai metų, tačiau šalys joje susitarė dėl galimybės nutraukti sutartį prieš terminą sutartyje nurodytais atvejais (ne tik įstatymo nustatytais atvejais), o sutarties 18 punkte papildomai aptarta ir numatyta galimybė (teisė) vienašališkai nutraukti sutartį. Priešingas aiškinimas prieštarautų teismų praktikai, būtų pažeisti sutarties laisvės, teisėtų lūkesčių, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai.
 7. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjime (pranešime) nurodytos datos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102/2011). Šiuo atveju 2013 m. spalio 11 d. pranešime Nr. (1.13)SD-513 buvo nurodyta, kad sutartis bus nutraukta 2017 m. lapkričio 9 d. Kauno apygardos teismui 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi uždraudus atsakovei MAATC nutraukti sutartį, ji tęsėsi iki 2018 m. kovo 13 d., kai ieškovei buvo pranešta, kad sutartis yra nutraukta nes ieškovė per 20 darbo dienų nepašalino 2017 m. spalio 11 d. pranešime nurodytų pažeidimų. Teismo vertinimu, ieškovės argumentai dėl sutarties nutraukimo procedūrų pažeidimo (pakartotinio pranešimo apie sutarties nutraukimą nepateikimas) neturi teisinės reikšmės (nesukelia teisinių pasekmių), kadangi ir po šalių susitikimų ir derybų, iki pat 2018 m. kovo 13 d. ieškovė neatnaujino MBA įrenginių darbo, t. y. neįvykdė 2017 m. spalio 11 d. nurodytų sutarties pažeidimų per užsakovės nurodytą terminą, todėl atsakovė pagrįstai nutraukė sutartį. Dėl visų aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimų pripažinti vienašališką sutarties nutraukimą neteisėtu ir atnaujinti sutarties galiojimą, todėl šie ieškinio reikalavimai atmestini, kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

53Dėl įpareigojimo vykdyti sutartį (1.2 reikalavimas)

 1. Byloje ieškovė taip pat prašė įpareigoti MAATC vykdyti 2013 m. spalio 9 d. sutartį Nr. 2013/4-41 ir atsiimti (išvežti) iš MBA įrenginių teritorijos atliekų rūšiavimo metu atskirtas (atskiriamas) degiąsias atliekas.
 2. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl tokio civilinių teisių gynimo būdo, yra svarbu įvertinti ieškovės reikalavimo – prašomo taikyti įpareigojimo teisinę prigimtį ir privalomumą šalims. Asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis ir įgyvendina civilines pareigas. Įgyvendinami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Draudžiama civilių teisinių santykių dalyviams piktnaudžiauti savo teisėmis, t. y. draudžiama įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai (CK 1.137 str.).
 3. Kaip jau minėta aukščiau, rūšiavimo metu atskirtos degiosios atliekos (KAK) bei iš jų gaunamos pajamos pagal šalių 2013 m. spalio 9 d. pasirašytos sutarties priedo 4.2.12. punktą priklausė išimtinai ieškovei ir ji turėjo teisę jas realizuoti savo nuožiūra. Taip pat pažymėtina, kad ieškovė įsipareigojo vykdyti sutartį savo lėšomis ir savo rizika (sutarties priedo 2.2 p.), ko ji nedarė ir todėl sutartis buvo nutraukta.
 4. Be to, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad MBA įrenginius valdo (naudoja) atsakovė MAATC, ji turi galiojantį TIPK leidimą. Šioje byloje nesprendžiamas klausimas dėl atsakovo MAATC teisės operuoti gamykla, todėl ieškovės argumentai šiuo aspektu nenagrinėtini. Liudytojas T. M., MAATC ekologas, teismo posėdžio metu nurodė, jog dalis sukauptų atliekų (apie 1 000 t) išvežta sudeginti į „Fortum Klaipėda“.
 5. Atsižvelgiant į šalių laisvės principą (laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teise bei pareigas bei jas vykdyti), spręstina, jog civiliniuose teisiniuose santykiuose, prieš asmens valią, negalima jo priversti (įpareigoti) vykdyti sutartį. Sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo (CK 6.221 str. 1 d.), todėl nei priešinga šalis, nei teismas negali įpareigoti vykdyti nutrauktą sutartį. Teismo nuomone, teismui patenkinus ieškovo reikalavimą ir įpareigojus MAATC vykdyti sutartį, tokio sprendimo įvykdymas neįmanomas, kadangi negalima priversti kitos šalies dalyvauti sutartiniuose civiliuose santykiuose prieš jos pačios valią ir priversti ją vykdyti (natūra), todėl reikalavimas įpareigoti atsakovę vykdyti 2010 m. spalio 13 d. ir atsiimti iš MBA įrenginių teritorijos atliekų rūšiavimo metu atskirtas (atskiriamas) degiąsias atliekas sutartį yra teisiškai nepagrįstas ir prieštaraujantis CK 6.156 straipsnio nuostatoms (sutarties laisvės principui), todėl šis ieškinio reikalavimas atmestinas.

54Dėl sutarties sąlygų pakeitimo (1.3 reikalavimas)

 1. Ieškovė pareiškė reikalavimą pakeisti 2013 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 2013/4-41 priedo esančių Pirkimo dokumentų III Skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 1 skirsnio „Bendrosios techninės specifikacijos“ 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose esančias lenteles pagal jos siūlymą, nes MAATC nepristato numatyto kiekio bei sudėties MKA, todėl ieškovei sunkiau vykdyti sutartį. Be to, MKA sudėties ir kiekio pasikeitimai įvyko dėl objektyvių, nuo ieškovės valios nepriklausančių priežasčių.
 2. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys laisvos spręsti ne tik dėl sutarties sudarymo, jos sąlygų nustatymo, bet ir dėl sudarytos sutarties vienos, kelių ar visų sąlygų pakeitimo visam sutarties galiojimo terminui ar tam tikram laikui apibrėžtam terminu ar įvykiu. Taigi sutarties sąlygų pakeitimas, kaip ir jos sudarymas, gali būti atliekamas tik laisva valia sudarytu šalių susitarimu (CK 6.223 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), todėl šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Tačiau tam tikrais atvejais besąlygiškas reikalavimas vykdyti šalių teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties sąlygas gali būti nepateisinamas kaip neatitinkantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų (CK 1.5 str.). Dėl to teisinis reglamentavimas nustato sutarties privalomumo ir vykdytinumo principo išlygas. Kai viena iš šalių atsisako pakeisti sutarties sąlygas, jos sutartyje numatytais ar įstatymų nustatytais atvejais gali būti pakeistos teismo sprendimu (CK 6.223 str. 2 d., 3 d.). Taigi sutarties sąlygų pakeitimas teismo sprendimu yra išimtinė priemonė, kuri gali būti taikoma tik sutartyje numatytais ar įstatymo nustatytais pagrindais, kiekvienu konkrečiu atveju pagal byloje nustatytas aplinkybes konstatavus, kad šalių sutartinių prievolių pusiausvyra yra iš esmės pažeista ir vienai šaliai sutarties vykdymas yra suvaržytas. CK 6.204 straipsnyje įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių taisyklė, kuri taikytina, kai vienai sutarties šaliai tampa sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai. Šio straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu: 1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; 2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis, sudarydama sutartį, negalėjo protingai numatyti; 3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; 4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.
 3. Sutarties priedo 2.4. punkte taip pat nustatyta, kad pasikeitus aplinkybėms ir atsiradus poreikiui pakeisti paslaugų apimtį, pobūdį ar teikimo tvarką, arba įsigyti papildomų paslaugų, tiesiogiai susijusių su eksploatavimo paslaugomis, šalys turi teisę sudaryti atitinkamą šios sutarties pakeitimą. Šis pakeitimas turi būti sudarytas raštu, su sąlyga, kad sutarties pakeitimai įsigalioja ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo dvišalio Sutarties pakeitimo pasirašymo.
 4. Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 1 skirsnio „Bendrosios techninės specifikacijos“, kurie yra neatskiriama 2013 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 2013/4-41 dalis (T.1, b.l. 134-169) 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose nustatyti reikalavimai antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumui (3.3.1) ir reikalavimai KAK atskyrimui (3.3.2 p.). Pagal sutarties priedo 3.3.1. punktą atliekų rūšiavimo (automatizuoto ir rankinio) metu turi būti atskiriamos šios frakcijos: juodieji (magnetiniai) metalai, spalvotieji (nemagnetiniai) metalai, popierius ir kartonas, plastikai (pvz. PET, HDPE, LDPE, PE, PVC), stiklas ir KAK. Pagal priedo 3.3.2. punktą lengvos degios frakcijos (KAK) atskyrimas numatytas iš sausesnės stambesnės frakcijos, o taip pat kaip ir iš stabilizuotos BSA frakcijos su priemaišomis. Visos procedūros vertinant kietojo atgautojo kuro kokybę taikomos pagal LST CEN/TS 15357:2011.
 5. Tokiu būdu žemiau pateikiamos lyginamosios lentelės pagal sutarties priedo 3.3.1. ir 3.3.2. punktuose nurodytus rodiklius ir ieškovės UAB „NEG Recycling“ ieškinio reikalavimus pakeisti atitinkamus rodiklius:

553.3.1. punkto lentelė. Reikalavimai antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumui ir kokybei:

 ParametrasMato vienetasRodiklis
Pagal sutartįPagal ieškinio reikalavimusPagal sutartįPagal ieškinio reikalavimus
Antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumas, t.sk. % nuo patenkančio į įrenginius MKA (mišrių komunalinių atliekų) srauto% nuo patenkančio į įrenginius antrinių žaliavų frakcijos srauto (atskyrimui tinkamų antrinių žaliavų kiekis MKA sraute nustatomas atliekant periodinius ketvirtinius atliekų sudėties nustatymo tyrimus pagal teisės aktų reikalavimus)   ? 10   ? 70
juodieji metalai% nuo patenkančio į įrenginius juodųjų metalų frakcijos srauto % nuo patenkančio į įrenginius juodųjų metalų frakcijos srauto,  tinkamo antrinėms žaliavoms  ? 70  ? 70
plastikai% nuo patenkančio į plastikų frakcijos srauto% nuo patenkančio į plastikų frakcijos srauto,  tinkamo antrinėms žaliavoms ? 45 ? 45
Priemaišų kiekis atskirose antrinėse žaliavose % % ? 10 ? 10

563.3.2. punkto lentelė. Reikalavimai KAK frakcijos atskyrimui:

ParametrasMato vienetasRodiklis
Pagal sutartįPagal ieškinio reikalavimusPagal sutartįPagal ieškinio reikalavimus
Kietojo atgautojo kuro (KAK) atskyrimo efektyvumas Pagal ieškinį:atskyrimo efektyvumas% nuo patenkančio į įrenginius MKA) srauto% nuo patenkančio į įrenginius KAK frakcijos atskyrimui tinkančių atliekų srauto (KAK frakcijos atskyrimui tinkančių atliekų kiekis MKA sraute nustatomas atliekant periodinius ketvirtinius atliekų sudėties nustatymo bandymus pagal teisės aktų reikalavimus ir įvertinus antrinių žaliavų atrinkimą)   ? 28   ? 70
KAK šilumingumas (Šilumingumas)MJ/kg ? 10? 10
KAK drėgnis(Drėgnis)% ? 25? 25
KAK chloro kiekis(Chloro kiekis)% ? 1,0? 1,0
 1. Pažymėtina, kad tik prasidėjus teisminiams ginčams dėl sutarties nutraukimo ir baudos priteisimo ieškovė 2017 m. rugpjūčio 10 d. rašte Nr. 2017/08/10 Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pasiūlė pakeisti sutarties sąlygas (T.7,b.l. 65-66). Atsakovė MAATC 2017 m. rugpjūčio 30 d. rašte Nr. (1.13)SD-429 Dėl sutartinių įsipareigojimų (T.7, b.l. 68-69) nurodė, kad sutarties sąlygos negali būti keičiamos, nes taip numatyta sutarties priedo 23.4. punkte, pagal kurį sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
 2. Byloje nustatyta, kad ieškovė buvo įsipareigojusi atskirti ne mažiau kaip 10 proc. antrinių žaliavų iš bendro gauto mišrių komunalinių atliekų srauto. Todėl teismo nuomone, ieškovės nurodomi argumentai, kad atsakovė MAATC pristato į MBA įrenginius mažesnį mišrių atliekų kiekį, kad pasikeitė tam tikros aplinkybės (depozitas, atliekų rūšiavimas, kt.), kad ieškovė, būdama profesionali rinkos dalyvė, negalėjo numatyti, jog bus plečiama pirminio buitinių atliekų rūšiavimo sistema, nors apie tai buvo viešai skelbiama LR Aplinkos ministerijos skelbiamose atliekų tvarkymo programose, lėšų panaudojimo ataskaitose, savivaldybių patvirtintuose Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos modeliuose (pvz., Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. B-TS-565 Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos modelio (ataskaita Nr. MARTA/DD/01/LT) patvirtinimo, T.15, b.l. 103-109; Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. 1-757 Dėl Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo plano patvirtinimo, T.21, b.l. 50-51) bei nustatyta Atliekų tvarkymo įstatyme, nesudaro pagrindo teigti, kad tos aplinkybės ieškovei tapo žinomos po sutarties sudarymo ir jų ieškovė, sudarydama sutartį, negalėjo protingai numatyti. Teismo nuomone, sumažėjęs mišrių komunalinių atliekų kiekis pristatomas į MBA įrenginius savaime nėra pagrindas taikyti CK 6.204 straipsnio nuostatas.
 3. Sutartinių prievolių pusiausvyros pokytis paprastai nustatomas pagal objektyvią planuoto (buvusio sutarties sudarymo metu) ir realaus prievolės įvykdymo pokyčių skaitinę išraišką. Pirkimo dokumentuose ir sutarties priede numatyta, kad atskiriamų antrinių žaliavų kiekis yra išreikštas procentais, todėl tiekiamas mažesnis MKA kiekis negali turėti įtakos atskiriamų antrinių žaliavų kiekiui. Be to, ieškovė prisiėmė visą riziką dėl pasekmių vykdant sutartinius įsipareigojimus, susijusius su MBA įrenginių eksploatavimu ir priežiūra (sutarties priedo 2.2. p., 4.2.15 p.)
 4. Įvertinęs visus aukščiau išdėstytus argumentus, bei atsižvelgdamas į tai, kad sutartis tarp šalių yra nutraukta, teismas sprendžia, jog ieškovė dėl nustatytų sutarties sąlygų nepatyrė jokių esminių sutarties vykdymo suvaržymų, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimus dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

57Dėl draudimo išmokos mokėjimo (1.4 – 1.7 reikalavimai)

 1. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „NEG Recycling“ kreipėsi į teismą ir prevenciniais ieškiniais prašė uždrausti atsakovei AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamai filialo Lietuvoje laidavimo draudimo polisų pagrindu atlikti veiksmus, susijusius su draudimo sumos išmokėjimu atsakovei MAATC, bei pripažinti MAATC reikalavimus dėl laidavimo draudimo išmokos išmokėti nepagrįstais ir nevykdytinais.
 2. Įstatymas numato, kad prevencinis yra toks ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje (CPK 6.255 str. 1 d.). Pagal suformuotą teismų praktiką, tai vienas iš civilinių teisių gynimo būdų, kurio tikslas – užkirsti kelią potencialiai žalai atsirasti, dalykas – uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos, o viena iš prevencinio ieškinio pateikimo sąlygų yra ta, kad egzistuoja realus pavojus, jog ateityje teises pažeidžiantys veiksmai gali būti atlikti ar padaryta žala, arba ateityje bus tęsiami teises pažeidžiantys veiksmai ar žalos darymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2010). Prevencinis ieškinys yra apsauginio – prevencinio pobūdžio teisių gynimo būdas, kuriuo siekiama apsaugoti asmenį nuo teisių pažeidimo, įpareigojant nutraukti neteisėtus veiksmus arba draudžiant atlikti veiksmus, kurie realiai gali būti atlikti.
 3. Kaip jau minėta, ieškovė UAB „NEG Recycling“ ir atsakovė MAATC 2013 m. spalio 9 d. sudarė Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį Nr. 2013/4-41, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų MBA įrenginius ir juos tinkamai eksploatuoti 10 metų laikotarpiu. Ieškovė ir atsakovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujama filialo Lietuvoje 2016 m. birželio 30 d. sudarė Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartį (draudimo liudijimas / polisas Nr. SĮLD 109174 su atskirais susitarimais, T.3, b.l. 12-13; 109), kuri buvo pratęsta 2017 m. birželio 27 d. sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartimi (draudimo liudijimas / polisas Nr. SĮLD 119714 su atskirais susitarimais, T.3, b.l. 156-157; 110), pagal kurias draudikas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką atsakovui MAATC, jeigu draudėja UAB „NEG Recycling“ netinkamai vykdys prievoles pagal 2013 m. spalio 9 d. sutartį Nr. 2013/4-41. Draudžiamaisiais įvykiais laikytini sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. punktai. Specialių sąlygų 4.3. punkte nustatyta, kad draudžiamuoju įvykiu pagal atlikimui išduotą draudimo liudijimą (polisą) ir prie draudimo liudijimo (poliso) išduodamą įsipareigojimų dokumentą laikomas įvykis, jeigu draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekės neatitinka sutartyje numatytiems reikalavimams (4.3.1. p.); jeigu draudėjas pažeidė sutartyje nustatytus prievolių įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl draudėjo kaltės (4.3.2.p.); jeigu draudėjas neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį (4.3.3. p.) (T.3, b.l. 139-144).
 4. Iš atsakovės 2017 m. birželio 26 d. rašto Nr. (1.13) SD-317 ir 2017 m. birželio 29 d. pretenzijos Nr. (1.13) SD-319 (T.3, b.l. 68-69) nustatyta, kad MAATC pareiškė reikalavimą išmokėti 434 430,03 Eur dydžio laidavimo draudimo išmoką, ir nurodė, kad UAB „NEG Recycling“ nevykdo sutartyje numatyto įsipareigojimo iš bendro į MBA įrenginius patenkančio MKA srauto išskirti ne mažiau kaip 10 proc. antrinių žaliavų ir pagaminti ne mažiau kaip 28 proc. KAK, o 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzijoje Nr. (1.13)SD-490 nurodyta, jog UAB „NEG Recycling“ nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. 8:00 val. nevykdo sutarties reikalavimų – darbo metu priimti ir tvarkyti į MBA įrenginius pristatytas atliekas (T.5, b.l. 10-13).
 5. Iš ieškovės ir atsakovės elektroninio susirašinėjimo nustatyta, kad dėl pareikšto reikalavimo draudikas, vadovaudamasis Draudimo taisyklių Nr. 024.1 10 punktu pradėjo žalos sureguliavimo bylą Nr. SILD/17/000018 (T.3, b.l. 145-151; T.19, b.l. 1-35). Iš atsakovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamos filialo Lietuvoje 2017 m. lapkričio 29 d. rašto Nr. TD2280961 nustatyta, kad draudimo išmoka nėra sumokėta, kol nėra išspręsti teisminiai ginčai tarp šalių (T.18, b.l. 181).
 6. Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartis buvo sudaryta remiantis „BTA insurance company“ SE Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklėmis Nr. 024.1. Taisyklių 4.1 p. punkte išvardinti draudžiamieji įvykiai, be to, nustatyta, kad draudžiamasis įvykis konstatuojamas esant dviem būtinoms sąlygoms – draudėjas pripažįsta tą faktą, kad sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi arba neįvykdyti dėl jo kaltės, ir yra objektyvus įrodymai to, kad draudėjas negali jų įvykdyti, arba jeigu draudėjas nesutinka su pretenzija, bet yra teismo sprendimas.
 7. Draudimo įstatymo 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas pastangas, o šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu, arba atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos. Taigi, pagrindas draudimo išmokai išmokėti yra faktas, patvirtinantis draudžiamojo įvykio buvimą. Visos kitos atsirandančios aplinkybės, neatitinkančios draudžiamojo įvykio požymių, taip pat sutartyje iš anksto išvardyti nedraudžiamieji įvykiai nėra pagrindas draudimo išmokai sumokėti Dėl to draudžiamajam įvykiui konstatuoti ir draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką įgyvendinti turi būti atliekamas įvykio tyrimas, kurį draudikas atlieka laikydamasis procedūrų ir nustatytų terminų.
 8. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad draudikas atliko išsamų įvykio tyrimą, ir konstatavo draudžiamojo ar nedraudžiamojo įvykio buvimo faktą. Byloje taip pat nenustatyta, kad reikalaudamas išmokėti draudimo išmoką MAATC“ būtų pateikęs neteisingus duomenis bei nepaneigta, jog MAATC galimai patyrė nuostolius, todėl ieškovės reikalavimai pripažinti MAATC reikalavimus išdėstytus 2017 m. birželio 26 d. rašte Nr. (1.13) SD-317 ir 2017 m. birželio 29 d. pretenzijoje Nr. (1.13) SD-319 bei 2017 m. rugsėjo 28 d. pretenzijoje Nr. (1.13)SD-490 nepagrįstais ir nevykdytinais atmestini. Teismo nuomone, draudikas turi diskrecijos teisę spręsti, įvyko ar neįvyko draudiminis įvykis, mokėti ar nemokėti draudimo išmoką, todėl teismas negali draudikui uždrausti vykdyti draudimo sutartį, t. y. uždrausti mokėti draudimo išmoką, jeigu draudikas, atlikęs tyrimą manys, kad draudiminis įvykis įvyko. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad ginčas dėl draudimo išmokos išmokėjimo tarp naudos gavėjo MAATC ir draudiko AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamos filialo Lietuvoje nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr. e2-3549-431/2018 teisminio proceso Nr. 2-55-3-00598-2018-8). Ieškovės reikalavimas neatitinka prevencinio ieškinio instituto, nes prevencinis ieškinys nėra skirtas įstatyminėms ar sutartinėms nuostatoms uždrausti, jis skirtas uždrausti tam tikrus veiksmus, kurie sukelia realią žalos padarymo ateityje grėsmę, todėl atitinkami ieškovės reikalavimai netenkintini.

58Dėl baudos priteisimo (atsakovo MAATC priešieškinio)

 1. Atsakovė MAATC priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės UAB „NEG Recycling“ 41 692,53 Eur baudą, nes ieškovė pažeidė sutarties reikalavimus. Ieškovė atskirsdama į priešieškinio reikalavimus nurodė, kad jokių pažeidimų nepadarė, todėl nėra pagrindo baudos priteisimui.
 2. CK 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).
 3. Šalis siejant sutartiniams santykiams ir nesant įstatyme nustatyto pagrindo deliktinei atsakomybei kilti, sprendžiant nuostolių atlyginimo klausimą, taikytina ne deliktinė, o sutartinė civilinė atsakomybė.
 4. Pagal šalių 2013 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 2013/4-41 priedo 18.7 punktą operatoriui padarius sutarties pažeidimą, operatorius įsipareigoja sumokėti užsakovui baudą, kuri lygi 10 procentų eksploatavimo paslaugų kainos už praėjusį ataskaitinį kalendorinį mėnesį (vadovaujantis operatoriaus pasirašytu paslaugų perdavimo priėmimo aktu ir atitinkama PVM sąskaita – faktūra), bei atlyginti užsakovo patirtus nuostolius ar išlaidas, kurių nepadengia sumokėtoji bauda.
 5. Byloje nustatyta, kad ieškovės UAB „NEG Recycling“ neįvykdė įsipareigojimo atrinkti ne mažiau kaip 10 proc. antrinių žaliavų. Iš MAATC Pažymos apie antrinių žaliavų atskyrimą iš mišrių komunalinių atliekų srauto MBA įrenginyje nuo eksploatacijos pradžios (T.1, b.l. b.l. 205) matyti, kad ieškovė 2017 m. sausio mėnesį atrinko tik 2,02 proc. antrinių žaliavų 2017 m. vasario mėnesį – 3,19 proc., 2017 m. kovo mėnesį – 1,94 proc., 2017 m. balandžio mėnesį – 2,15 proc., 2017 m. gegužės mėnesį – 2,28 proc., 2017 m. birželio mėnesį – 2,24 proc., todėl MAATC pateikė ieškovei pretenziją dėl baudos pagal sutartį sumokėjimo (MAATC 2017 m. liepos 11 d. raštas Nr. (1.13)SD-333 (T.1, b.l. 170). Šias aplinkybes taip pat patvirtina ieškovės 2017 m. liepos 18 d. raštas Dėl atsakymo į pretenziją Nr. 2017/07/18 (T.1, b.l. 172-175; 197), UAB „NEG Recycling“ suteiktų paslaugų ataskaitos 2017 m. sausio – birželio mėnesiais ataskaitos (T.1, b.l. 190-196),
 6. Kaip matyti iš 2017 m. liepos 11 d. ir 2017 m. liepos 19 d. pirkimo ataskaitų Nr. 2061 / P24 Pirkimo operacijos nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. liepos 11 d. ir Pirkimo operacijos nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. liepos 19 d., parengtos pagal UAB „NEG Recycling“ važtaraščius, PVM sąskaitų faktūrų (2017 m. sausio – birželio mėnesius) (T.1, b.l. 198-200; 202-203; T. 8, b.l. 24) ieškovė per 2017 m. vasario – birželio mėnesius suteikė atsakovei MAATC paslaugų už 416 925,22 Eur (T.1, b.l. 171; 197), todėl baudos dydis pagal sutartyje nustatytas sąlygas yra 41 692,52 Eur. Baudos dydžio UAB „NEG Recycling“ neginčijo, todėl atsižvelgiant į tai, kad UAB „NEG Recycling“ ilgą laiką nesistengė įvykdyti sutarties reikalavimo atrinkti ne mažiau kaip 10 proc. antrinių žaliavų, atrinkdama tik lengvai realiai perdirbamas antrines, ši bauda priteistina iš ieškovės UAB „NEG Recycling“ atsakovės MAATC naudai.

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies.
 2. Atsižvelgiant į bylos baigtį ir ieškovės ieškinius iš esmės atmetus, o priešieškinį patenkinus, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.
 3. Atsakovė MAATC už ieškinį yra sumokėjusi 850,00 Eur žyminio mokesčio (T.1, b.l. 209), už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo sumokėjo 50,00 Eur žyminio mokesčio, o už teisinę pagalbą sumokėjo 15 900,00 Eur ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius dokumentus mokėjimo išrašą, m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymo kopiją ir suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą (T.22, b.l. 90-93).
 4. CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato, advokato padėjėjo pagalba, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Bylinėjimosi išlaidos paskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Rekomendacijos) patvirtintus rekomenduojamus maksimalius dydžius. Rekomendacijų 2 punkte pažymėta, kad teismas turėtų atsižvelgti į tokius kriterijus kaip bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialių žinių reikalingumas, būtinybė išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydis, teisinių paslaugų teikimo pastovumas ir pobūdis; sprendžiamų teisinių klausimų naujumas; šalių elgesys proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudos.
 5. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Rekomendacijų 7 p.).
 6. Nustatyta, jog nagrinėjamu atveju į vieną bylą buvo sujungtos penkios bylos, kuriose pagal UAB „NEG Recycling“ ieškinius buvo pareikšti septyni ieškovės reikalavimai ir vienas atsakovės MAATC reikalavimas dėl baudos paskyrimo. Taigi, šioje sujungtoje byloje atsakovės MAATC išlaidos pagal Rekomendacijas gali būti: už priešieškinio ir dubliko surašymą, atsiliepimų į ieškinius ir triplikų surašymą, atskirojo skundo surašymą, teismui rašytus įvairius paaiškinimus, prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, dalyvavimą teismo posėdžiuose. Atsižvelgiant į bylos pobūdį ir apimtį, jame pareikštų reikalavimų skaičių, advokato darbo laiko sąnaudas, spręstina, kad MAATC pateiktos bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, todėl šios išlaidos priteistinos atsakovei MAATC iš ieškovės UAB „NEG Recycling“. Viso iš ieškovės atsakovei priteistina 16 800,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (850,00 + 50,00 +15 900,00).
 7. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo patirta 21,44 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškinius atmetus, o priešieškinį tenkinus šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovės (CPK 96 str.).

60Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

61Uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ ieškinius atmesti.

62Uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras priešieškinį tenkinti.

63Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“, juridinio asmens kodas 302805578, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 151479265, 41 692,52 Eur (keturiasdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus devyniasdešimt du eurus 52 ct) baudą už netinkamą 2013 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 2013/4-41 vykdymą bei 16 800,00 Eur (šešiolika tūkstančių aštuonis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

64Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“, juridinio asmens kodas 302805578, valstybei 21,44 Eur (dvidešimt vieną eurą 44 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

65Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB... 7. Lentelė. Reikalavimai antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumui ir kokybei:... 8. Parametras... 9. Mato vienetas Rodiklis... 10. Antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumas, t.sk.... 11. % nuo patenkančio į įrenginius antrinių žaliavų frakcijos srauto... 12. ? 70... 13. Juodieji metalai... 14. % nuo patenkančio į įrenginius juodųjų metalų frakcijos srauto, tinkamo... 15. ? 70... 16. Plastikai... 17. % nuo patenkančio į plastikų frakcijos srauto, tinkamo antrinėms žaliavoms... 18. ? 45... 19. Priemaišų kiekis atskirose antrinėse žaliavose... 20. %... 21. ? 10... 22. Lentelė. Reikalavimai KAK frakcijos atskyrimui:... 23. Parametras... 24. Mato vienetas... 25. Rodiklis... 26. Atskyrimo efektyvumas... 27. % nuo patenkančio į įrenginius KAK frakcijos atskyrimui tinkančių atliekų... 28. ? 70... 29. Šilumingumas... 30. MJ/kg... 31. ? 10... 32. Drėgnis... 33. %... 34. ? 25... 35. Chloro kiekis... 36. %... 37. ? 1,0... 38.
   1. Uždrausti AAS „BTA... 39. - atsakovė MAATC vykdė atvirą konkursą – Marijampolės regiono... 40. - pagal 2013 m. spalio 9 d. sutartį Nr. 2013/4-41 ieškovė įsipareigojo... 41. - MBA įrenginiai pradėti eksploatuoti 2016 m. kovo 31 d. (T.3, b.l. 73);... 42. - ieškovė UAB „NEG Recycling“ 2017 m. rugsėjo 27 d. 8:00 val. sustabdė... 43. - atsakovė MAATC 2017 m. spalio 11 d. išsiuntė ieškovei UAB „NEG... 44. - 2018 m. kovo 13 d. MAATC išsiuntė pranešimą Nr. (1.13)SD-131 ieškovei,... 45. - ieškovė UAB „NEG Recycling“ 2018 m. kovo 14 d. raštu Dėl sutarties... 46. Dėl sutarties vienašalio nutraukimo pagrįstumo ir teisėtumo (1.1... 47. Dėl sutarties pažeidimų
    1. Sutarties nevykdymu... 48. Dėl antrinių žaliavų atskyrimo (1 pažeidimas)
      49. Lentelė. Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne... 50. Dėl kietojo atgautojo kuro (2 pažeidimas)
       51. Ieškovė MBA įrenginių sustabdymo (3 pažeidimas)
        52. Dėl sutarties nutraukimo procedūrų (pranešimo apie sutarties nutraukimą... 53. Dėl įpareigojimo vykdyti sutartį (1.2 reikalavimas)
         54. Dėl sutarties sąlygų pakeitimo (1.3 reikalavimas)
          55. 3.3.1. punkto lentelė. Reikalavimai antrinių žaliavų atskyrimo efektyvumui... 56. 3.3.2. punkto lentelė. Reikalavimai KAK frakcijos... 57. Dėl draudimo išmokos mokėjimo (1.4 – 1.7 reikalavimai)
           58. Dėl baudos priteisimo (atsakovo MAATC priešieškinio)
            59. Dėl bylinėjimosi išlaidų
            1. Pagal CPK 93... 60. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu,... 61. Uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ ieškinius atmesti.... 62. Uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo... 63. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“,... 64. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“,... 65. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...