Byla 2S-516-796/2017
Dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutarties, suinteresuoti asmenys pareiškėja I. N. V., VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės N. Ž. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutarties, suinteresuoti asmenys pareiškėja I. N. V., VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas,

3

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja I. N. V. kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos ir prašė: a) uždrausti atsakovei I. N. Ž. pateikti prašymą VĮ Registrų centrui dėl jai nuosavybės teise pagal akcinės bendrovės „( - )“ 2003-02-26 poilsio namelio pirkimo– pardavimo sutartį Nr. 03-1 priklausančio poilsio namelio, plane žymimo indeksu 2Klž, pastatyto 1973 m., unikalus Nr. ( - ), esančio I. N. V. nuosavame žemės sklype ( - ), kadastro duomenų įrašymo į VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastrą ir I. N. Ž. daiktinių teisių įregistravimo į šį daiktą viešajame Nekilnojamojo turto registre; b) uždrausti VĮ Registrų centrui, įmonės kodas ( - ), pagal I. N. Ž. prašymą VĮ Registrų centrui įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą I. N. Ž. nuosavybės teise pagal akcinės bendrovės „( - )“ 2003-02-26 poilsio namelio pirkimo–pardavimo sutartį Nr.03-1 priklausantį poilsio namelį, plane žymimą indeksu 2Klž, pastatytą 1973 m., unikalus Nr. ( - ), esantį I. N. V. nuosavame žemės sklype ( - ), bei uždrausti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti I. N. Ž. daiktines teises į šį daiktą; c) uždrausti I. N. Ž. atlikti jai nuosavybės teise pagal akcinės bendrovės „( - )“ 2003-02-26 poilsio namelio pirkimo–pardavimo sutartį Nr.03-1 priklausančio poilsio namelio, plane žymimo indeksu 2Klž, pastatyto 1973 m., unikalus Nr. ( - ), esančio I. N. V. nuosavame žemės sklype ( - ), statinio pagerinimo darbus, t. y. paprastąjį statinio remontą, kapitalinį statinio remontą, statinio rekonstrukciją, statinio naują statybą, statinio paskirties keitimą.
 2. Nurodė, kad jai priklausančiame žemės sklype stovi I. N. Ž. priklausantis poilsio namelis bei, pareiškėjos duomenimis, I. N. Ž. kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą su prašymu įrašyti į kadastrą poilsio namelio, plane žymimo indeksu 2Klž, pastatyto 1973 m., unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenis ir įregistruoti jos daiktines teises į šį statinį.
 3. Taip pat nurodė, jog dėl duomenų ir informacijos patikslinimo kreipėsi į VĮ Registrų centrą, tačiau atsakymo iki prašymo pateikimo momento nebuvo gavusi, todėl neturi galimybės pateikti ieškinio su konkrečiais reikalavimais, kadangi neturi dokumentų ir rašytinės informacijos. Teigia, kad gavusi informaciją, kaip žemės savininkė ketina teismui pateikti ieškinį dėl pažeidžiamų savininko nuosavybės teisių gynimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Palangos miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 30 d. nutartimi visiškai tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareiškus ieškinio. Nurodė, kad ieškovė I. N. V., būdama žemės sklypo esančio ( - ), savininke, ketina teismui pateikti ieškinį dėl savininko nuosavybės teisių gynimo (LR CK 4.98 str.) ir/ar įpareigojimo atsakovei I. N. Ž. atlikti tam tikrus veiksmus.
 2. Taip pat atkreipė dėmesį, jog atsakovė I. N. Ž. jau kreipėsi į VĮ Registrų centrą ketindama atlikti tam tikrus veiksmus, todėl teismas mano, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio teismui pareiškimo dienos ateityje gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo vykdymas.
 3. Pažymėjo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones siekiama užtikrinti, kad ieškovė galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovei nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo ir jai galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu atsakovė prašė panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1352-588/2016 bei ieškovės I. N. V. 2016 m. lapkričio 28 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti bei priteisti iš ieškovės atsakovei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nesutinka su skundžiama nutartimi ir laiko ją nepagrįsta bei naikintina.
 2. Nurodė, kad skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nesant nė vieno iš CPK 144 str. 1 d. numatytų pagrindų, kadangi ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių iš esmės neatitinka CPK 144 str. 1 d. reikalavimų. Ieškovė ne tik nenurodė, koks konkrečiai reikalavimas bus reiškiamas atsakovei, tačiau nepateikė nei vieno įrodymo, kad ji turi pagrindą tokį reikalavimą reikšti ir kad yra tikėtina būsimo teigiamo teismo sprendimo galimybė. Nepateikė įrodymų, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 3. Taip pat pažymėjo, kad ieškovės prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvardyto tariamo būsimo ginčo objekto – atsakovei priklausančio poilsio namelio – teisinio statuso klausimas jau galutinai išspręstas įsiteisėjusia 2015 m. spalio 9 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-889/263/15 (byloje buvo keliamas plačiausios įmanomos apimties reikalavimas – įpareigoti atsakovę pašalinti poilsio namelį iš žemės sklypo, t. y. jį nugriauti ir išsivežti).
 4. Teigia, kad skundžiama nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – draudimas atlikti atsakovei nuosavybės teise priklausančio poilsio namelio remonto darbus – neproporcingai riboja atsakovės, kaip savininkės, nuosavybės teises ir sukelia jai žalą (nuostolius). Laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas akivaizdžiai nesant tam pagrindo sudaro sąlygas ieškovei, piktnaudžiaujant savo procesinėmis teisėmis ir inicijuojant naujas bylas dėl iš esmės jau išspręsto ginčo, pasiekti, kad atsakovės turtas apskritai fiziškai sunyktų.
 5. Nurodė, kad ieškovė su prašymu nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos prašyme išdėstytus teiginius. Teigia, jog ieškovė teismui nurodė, kad „VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filiale ji sužinojo, kad atsakovė kreipėsi dėl statinio įregistravimo“, taip pat kad ieškovė „2016 m. lapkričio 15 d. kreipėsi į VĮ „Registrų centras“ Palangos skyrių su prašymu pateikti informaciją, ar atsakovė kreipėsi dėl statinio registracijos“. Pažymi, kad su prašymu pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikti jokie įrodymai, kad ieškovė kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą (taigi neaišku, kokiu būdu ir kokia forma ji sužinojo prašyme nurodytas aplinkybes). Ieškovė taip pat nepateikė jokio įrodymo, kad ji kreipėsi su prašymu į VĮ Registrų centro Palangos skyrių (pvz., prašymo su gavimo žyma ar kito dokumento), nors tai yra vienintelis motyvas, kuriuo grindžiamas negalėjimas pateikti ieškinį kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 6. Ieškovės atstovė advokatė M. U. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei nurodė, kad ieškovė pateikė teismui aiškų ir konkretų ieškinio reikalavimą, nukreiptą į atsakovę I. N. Ž.. Taip pat teigia, kad atskirojo skundo motyvai yra neteisingi, kadangi jie paneigti teisėtu bei pagrįstu ieškovės prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei teismui pateiktu ieškinio pagrindu bei dalyku.
 7. Ieškovė pažymi, kad priimto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas negali būti nulemtas apeliantės išvedžiojimų ar pamąstymų dėl šališkumo, kadangi teismo sprendimas visiškai atitinka įstatymo normas ir reikalavimus, todėl priimta teismo nutartis yra išsami, argumentuota, sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad apeliantė yra neteisi teigdama, kad teismas nenurodė pagrindų, kuriais remdamasis taikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl atskirasis skundas atmestinas.

10Teismas

11konstatuoja:

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

13Atskirasis skundas atmestinas.

14

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumą ir pagrįstumą.
 3. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka. Vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės šio Kodekso 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą.
 4. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas būsimo ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia. Teismų praktikoje yra nusistovėjusi nuostata, jog preliminarus (lot. prima facie) pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011, etc.). Tais atvejais, kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų apie tai, koks bus ieškinys, byloje dalyvaujantys asmenys, ieškinio reikalavimai, todėl šioje proceso stadijoje teismas turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).
 5. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėja skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio padavimo dienos teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau negali neatsižvelgti ir neįvertinti tos aplinkybės, jog skundo nagrinėjimo metu ieškinys teismui jau yra pateiktas. Iš bylos medžiagos (suformuotos teismų sistemoje „Liteko“) nustatyta, jog 2016-12-20 Palangos miesto apylinkės teisme buvo gautas ieškovės I. N. V. ieškinys atsakovams I. N. Ž., valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl atsakovų įpareigojimo nutraukti veiksmus ir atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus. Ieškovė šiuo ieškiniu prašo įpareigoti atsakovus valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą ir atsakovę I. N. Ž. nutraukti veiksmus, susijusius su atsakovei I. N. Ž. nuosavybės teise priklausančio poilsio namelio, esančio I. N. V. nuosavame žemės sklype ( - ), kadastro duomenų įrašymu į valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastrą ir I. N. Ž. daiktinių teisių įregistravimu į šį daiktą viešajame Nekilnojamojo turto registre. Įpareigoti atsakovę I. N. Ž. nutraukti veiksmus, susijusius su jai nuosavybės teise priklausančio poilsio namelio pagerinimo darbais; taip pat įpareigoti atsakovę I. N. Ž. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos demontuoti poilsio namelį ir pašalinti iš ieškovės žemės sklypo demontuoto statinio statybines medžiagas bei sutvarkyti statybvietę ir sulyginti žemės sklypo paviršių. Šis ieškinys teisėjos yra priimtas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra išimtinai procesinio pobūdžio, skirta būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui užtikrinti. Įvertinęs ieškovės prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį, taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei pareikštą ieškinį ir jame suformuluotus reikalavimus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog prašomos laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymo užtikrinimu.
 6. Atsakovė atskirajame skunde nurodė, kad ieškovė nenurodė, koks konkrečiai reikalavimas bus reiškiamas atsakovei, taip pat nepateikė nė vieno įrodymo, kad ji turi pagrindą tokį reikalavimą reikšti ir kad yra tikėtina būsimo teigiamo teismo sprendimo galimybė. Nepateikė įrodymų, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantės skunde nurodytais motyvais neturi pagrindo sutikti. Iš pareiškimo nustatyta, jog atsakovė jame nurodė, kad dėl duomenų ir informacijos patikslinimo kreipėsi į VĮ Registrų centrą, tačiau atsakymo iki prašymo pateikimo momento nebuvo gavusi, todėl neturi galimybės pateikti ieškinio su konkrečiais reikalavimais, kadangi neturi dokumentų ir rašytinės informacijos. Teigia, kad gavusi informaciją, kaip žemės savininkė ketina teismui pateikti ieškinį dėl pažeidžiamų savininko nuosavybės teisių gynimo.
 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovė prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodė, kad ji nuosavybės teise valdo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir kad sužinojo, jog atsakovė I. N. Ž. kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos skyrių su prašymu įrašyti į kadastrą poilsio namelį. Sutiktina su atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodyta aplinkybe, kad su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė teismui nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, tačiau ieškovė kartu su ieškiniu pateikė Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyta, jog ieškovei nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis adresu Pylimo g.71, Palangoje, taip pat VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2016-06-06 sprendimą Nr. (4.6.10)RS-667 dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir 2016-07-27 Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos Sprendimą dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo Nr.CSp21-189. Iš šių rašytinių įrodymų nustatyta, jog atsakovė kreipėsi į Nekilnojamojo turto registrą su prašymu Nekilnojamojo turto registre įregistruoti jai nuosavybės teise priklausantį daiktą – poilsio pastatą 2P1ž (unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2016-06-06 sprendimu Nr. (4.6.10)RS-667 atsakovės prašymo netenkino. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2016-07-27 sprendimu paliko galioti Klaipėdos filialo 2016-06-06 sprendimą Nr.(4.6.10)RS-667, tačiau šis sprendimas buvo paliktas galioti, kadangi nei teritorinis, nei centrinis registratorius nėra gavęs įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, paskirtos 2014-11-14 Apylinkės teismo nutartimi Nr.2-1002-588/2014. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2016-11-24 nutartimi civilinėje byloje 2S-1623-538/2016 paliko nepakeistą Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartį, kuria buvo panaikintos Palangos miesto apylinkės teismo 2014-11-14 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta uždrausti atsakovei N. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), inicijuoti ir įgyvendinti jai nuosavybės teise priklausančio medinio namelio, plane žymimo indeksu 2K1ž, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), tačiau stovinčio trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, I. N. V. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, adresu ( - ), kadastro duomenų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir daiktinių teisių į jį įregistravimą VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre. Kadangi apeliacinio teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos, darytina išvada, jog Klaipėdos apygardos teismui palikus galioti nutartį, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovei nėra kliūčių kreiptis su nauju prašymu į Nekilnojamojo turto registrą įregistruoti jai nuosavybės teise priklausantį daiktą – poilsio pastatą 2P1ž (unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat įvertinus, jog atsakovė su tokiu prašymu jau anksčiau kreipėsi į Nekilnojamojo turto registrą, darytina išvada, kad nesiėmus šių laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytas laikinąsias apsaugos priemones – imtis tam tikrų veiksmų – teismas taiko, kai byloje siekiama užtikrinti padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą; teismas gali taikyti ginčo situaciją laikinai sureguliuojančias laikinąsias apsaugos priemones, būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis „Teismų praktika“, 2011 m., Nr. 34).
 8. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, jog ieškovės prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvardyto būsimo ieškinio objekto, t. y. atsakovei priklausančio poilsio namelio teisinio statuso, klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusia 2015-10-09 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-889-163/2016. Pažymėtina, kad CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas vienas iš atvejų, kai teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Šiuo atveju iš bylos medžiagos nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas ieškovės pateiktą ieškinį priėmė nagrinėti, šio procesinio sprendimo pagrįstumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, bei nurodytos aplinkybės bus įvertintos nagrinėjant bylą iš esmės, todėl dėl šių aplinkybių pagrįstumo apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako.
 9. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Bylinėjimosi išlaidos

 1. Iš rašytinių civilinės bylos duomenų nustatyta, kad apeliantė už atskirąjį skundą sumokėjo

  1621 Eur žyminį mokestį ir 500 Eur už advokato pagalbą parengiant atskirąjį skundą. Kadangi atskirasis skundas atmestas, todėl apeliantės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (LR CPK 93 str. 1 d.)

 2. Duomenų apie kitų dalyvaujančių byloje asmenų turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nėra, dėl to jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

18Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai