Byla e2-2670-566/2018
Dėl žalos ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys UAB „Transidra“, A. G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Aurikai Usonienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Michailui Parchimovičiui,

4atsakovo atstovui T. S.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. F. įmonės OOO STROITELSTVO I REMONT ieškinį atsakovui UAB DIESSMAN FREIGHT, dėl žalos ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys UAB „Transidra“, A. G.,

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, nurodydamas, kad Latvijos Respublikos įmonė SIA EUROIMPEX su atsakovu sudarė sutartį dėl krovinio (15-kos vietų vamzdžių suvirinimo staklių linijos 70/120 HF) pervežimo iš Italijos į Lietuvą. Pagal minėtą sutartį krovinys turėjo būti pristatytas į UAB „Talga“ sandėlį. Atsakovas šio užsakymo vykdymui pasitelkė trečiąjį asmenį UAB „Transidra“. Ieškovas nurodo, jog krovinys buvo pristatytas, tačiau jo iškrovimo UAB „Talga“ sandėlyje metu vežėjo UAB „Transidra“ vairuotojas išmetė vieną paletę, dėl ko paletėje buvusios krovinio dalys buvo pažeistos. Atsakovui ir UAB „Transidra“ nepageidavus samdyti survejerio krovinio trūkumams užfiksuoti ir įvertinti, krovinys buvo vežamas toliau galutiniam gavėjui – Uzbekistano Respublikos įmonei UAB „Tarleplast“ (toliau – UAB „Tarleplast“), kur krovinį apžiūrėjo nepriklausomas survejeris ir nustatė dalies krovinio pažeidimą, t. y., jog buvo pažeisti vienas formuojantis velenas, penki plieniniai velenėliai ir keturi skyrikliai iš PVC. Survejerio aktas buvo išsiųstas pažeisto krovinio gamintojui, kuris įvertino, kurie gaminiai dėl pažeidimo tapo nebetinkami naudoti ir pateikė pažeistų gaminių kainas. Bendra pažeistų ir nebetinkamų naudoti krovinių vertė sudarė 2750,00 Eur. Jungtinės Karalystės įmonė Trust Trade LP sumokėjo galutiniam krovinio gavėjui UAB „Tarleplast“ visą patirtos žalos sumą, o SIA EUROIMPEX sumokėjo visą žalos sumą Jungtinės Karalystės įmonei Trust Trade LP. Ieškovas nurodė, jog SIA EUROIMPEX kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo, kurios dalį atsakovas sutiko kompensuoti, tačiau vėliau nurodė, jog jis nėra atsakingas už krovinio dalies pažeidimą, kadangi UAB „Transidra“ neatsako už savo vairuotojo, kuris viršijo savo įgaliojimus, veiksmus krovinio iškrovimo metu. Pagal 2017 m. rugpjūčio 8 d. Susitarimą dėl reikalavimo teisės perleidimo, ieškovas reikalavimo teisę įgijo iš SIA EUROIMPEX. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2750,00 Eur žalos atlyginimo, 137,50 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., e. b. l. 1-4).

7Ieškovo atstovas advokatas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus. Nurodė, jog už darbuotoją yra atsakingas darbdavys UAB „Transidra“ ir pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog darbuotojas krovos darbus atliko savo nuožiūra. Prašė ieškinį tenkinti.

8Atsakovas atsiliepime su ieškovo ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog SIA EUROIMPEX užsakė pas atsakovą krovinio vežimą iš Italijos į Lietuvą, tačiau dalis krovinio buvo sugadinta. Atsižvelgus į tai, jog faktiškai SIA EUROIMPEX užsakymą vykdė trečiasis asmuo UAB „Transidra“, atsakovo, kaip sutartinio vežėjo, atsakomybė prieš SIA EUROIMPEX sutapo su UAB „Transidra“ atsakomybe. Nurodė, jog UAB „Transidra“ nesutinka atsakyti už krovinio dalies sugadinimą, kadangi krovinio dalis buvo sugadinta ne vežimo, o iškrovimo metu, todėl atsakovas neturi pagrindo sutikti su SIA EUROIMPEX reikalavimu atlyginti žalą. Prašė ieškinį atmesti (1 t., e. b. l. 42-43).

9Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu su ieškiniu nesutiko atsiliepime išdėstytais argumentais. Pažymėjo, jog už padarytą žalą yra atsakingas UAB „Transidra“ vairuotojas, kadangi krovinys buvo iškrautas būtent vairuotojo iniciatyva, ši pareiga nebuvo numatyta jo darbo sutartyje. Atsižvelgiant į tai, už padarytą žalą turi atsakyti ne atsakovas, o trečiasis asmuo – vairuotojas A. G.. Prašė ieškinį atmesti.

10Tretieji asmenys UAB „Transidra“, A. G. teismo nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

11Tretieji asmenys UAB „Transidra“ ir A. G., kuriems apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai ir laiku į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos, byla nagrinėjama tretiesiems asmenims nedalyvaujant (CPK 247 straipsnio 2 dalis).

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp Latvijos Respublikos įmonės SIA EUROIMPEX (toliau – užsakovas) ir atsakovo (toliau – vežėjas) 2016 m. rugpjūčio 9 d. buvo sudarytas užsakymas Nr. EX1608/763 krovinio pervežimui, pagal kurį atsakovas įsipareigojo transporto priemone ( - ) pervežti krovinį (15-kos vietų vamzdžių suvirinimo staklių liniją 70/120 HF) iš Italijos į Lietuvą, į UAB „Talga“ sandėlį 2016 m. rugpjūčio mėn. 17-18 d. (1 t., e. b. l. 74).

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą trūkumams pašalinti, t. y. pateikti įrodymus, patvirtinančius SIA EUROIMPEX ir atsakovo krovinio pervežimo iš Italijos į Lietuvą sutarties sudarymo faktą – CMR važtaraštį (1 t., e. b. l. 38-39). 2017 m. rugsėjo 24 d. ieškovas pateikė į bylą 2016 m. rugpjūčio 9 d. SIA EUROIMPEX ir atsakovo sutartį Nr. EX1608/763 dėl krovinio pervežimo iš Italijos į Lietuvą, 2016 m. rugpjūčio 17 d. Krovinio patikrinimo aktą bei CMR važtaraštį Nr. 10225010/250816/0049370/008 dėl krovinio vežimo iš Lietuvos į Uzbekistaną (1 t., e. b. l. 71-79). Tuo pačiu ieškovas nurodė, jog jis neturi krovinio vežimo iš Italijos į Lietuvą CMR važtaraščio (1 t., e. b. l. 72). Esant nurodytoms aplinkybėms, byla nagrinėjama be CMR važtaraščio pagal SIA EUROIMPEX 2016 m. rugpjūčio 9 d. užsakymą Nr. EX1608/763 (CPK 178 straipsnis).

152016 m. rugpjūčio 9 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Transidra“ buvo sudaryta vienkartinė krovinio pervežimo sutartis Nr. DW3658, pagal kurią vežėjas UAB „Transidra“ įsipareigojo 2016 m. rugpjūčio 17 d. pristatyti krovinį (15-kos vietų vamzdžių suvirinimo staklių liniją 70/120 HF) iš Italijos į Lietuvą (į UAB „Talga“ sandėlį) (1 t., e. b. l. 44-45). Tokiu būdu faktinis krovinio vežėju laikytinas trečiasis asmuo UAB „Transidra“.

16Iš pateikto byloje SIA EUROIMPEX krovinio važtaraščio BN, matyti, kad krovinys iš Italijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. buvo pristatytas į Lietuvą (į UAB „Talga“ muitinės sandėlį) (1 t., e. b. l. 5). Važtaraščio dalyje, skirtoje gavėjo pastaboms, padaryta Muitinės sandėlio sandėlininko R. J. nuoroda į 2016 m. rugpjūčio 17 d. Krovinio patikrinimo aktą. Pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Krovinio patikrinimo aktą, nustatyta, jog krovinys buvo atvežtas transporto priemone, kurios valst. Nr. ( - ), vairuotojo A. G. (1 t., e. b. l. 13). Minėtame akte nurodyta, jog iškrovimo metu krovinio dalis (viena paletė) buvo pažeista (pažeisti metalinių dirbinių kampai), kadangi vairuotojas ją išmetė ant žemės (1 t., e. b. l. 87-88). Byloje esančiais duomenimis taip pat nustatyta, jog trečiasis asmuo A. G. nuo 2009 m. birželio 2 d. dirba UAB „Transidra“ vairuotoju – ekspeditoriumi. Pateiktoje darbo sutartyje nurodyta, jog jis atlieka krovinių vežimą autotransportu bei vykdo kitus tiesioginius vadovo pavedimus, susijusius su darbo funkcijomis (1 t., e. b. l. 103-109).

17Iš byloje esančio CMR važtaraščio Nr. 10225010/250816/0049370/008, matyti, kad krovinys iš Lietuvos toliau buvo vežamas į Uzbekistano Respubliką krovinio gavėjui UAB „Tarleplast“ (1 t., e. b. l. 76-77). Pristačius krovinį į Uzbekistano Respubliką, jis buvo apžiūrėtas nepriklausomo eksperto R. S., kuris 2016 m. rugsėjo 21 d. ekspertizės akte Nr. 09-1107 nurodė, jog krovinio kiekis ir ženklinimas atitinka siuntėjo pateiktą dokumentaciją, tačiau atlikus išorinę apžiūrą konstatuotas krovinio dalies (vieno formuojančio veleno, penkių plieninių velenėlių ir keturių skyriklių iš PVC) pažeidimas (1 t., e. b. l. 30-31). Šias aplinkybes taip pat patvirtina ir 2016 m. rugsėjo mėnesio gavėjo UAB „Tarleplast“ Defektų nustatymo aktas, kuriame konstatuota, jog transportuojant krovinį buvo pažeista minėta krovinio dalis (1 t., e. b. l. 9). Byloje pateiktas krovinio gamintojo „OLIMPIA 80 S. R. L.“, pranešimas dėl pažeistų gaminių kainos, kurių bendra suma sudaro 2750,00 Eur (1 t., e. b. l. 16).

18Iš bylos duomenų matyti, kad Jungtinės Karalystės įmonė Trust Trade LP sumokėjo krovinio gavėjui UAB „Tarleplast“ patirtos žalos (kurią atsižvelgus į krovinio vertę ir muito mokesčius sudarė 3900,00 Eur) sumą (1 t., e. b. l. 18). Pagal 2016 m. gruodžio 29 d. SIA EUROIMPEX ir Jungtinės Karalystės įmonės Trust Trade LP Tarpusavio skolų užskaitymo aktą Nr. 1, SIA EUROIMPEX sumokėjo visą žalos sumą (3900,00 Eur) Jungtinės Karalystės įmonei Trust Trade LT (1 t., e b. l. 21). 2017 m. rugpjūčio 8 d. SIA EUROIMPEX ir ieškovo OOO STROITELSTVO I REMONT Susitarimu dėl reikalavimo teisės perleidimo, SIA EUROIMPEX perleido savo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovo ir/ar trečiojo asmens – UAB „Transidra“ (1 t., e. b. l. 22).

19Vertinant bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju krovinio siuntėjo ir atsakovo santykiams taikytinos Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau – CMR konvencija) nuostatos, nes egzistuoja būtinas sąlygų šiai konvencijai taikyti visetas, t. y. buvo vežama kelių transporto priemone už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vieta buvo skirtingų valstybių teritorijose ir tiek krovinio išsiuntimo vietos, tiek krovinio gavimo vietos valstybės yra CMR konvencijos narės (CMR konvencijos 1 straipsnio 1 punktas). Pažymėtina, kad CMR konvencija turi griežto (specialaus) reguliavimo efektą, t. y. klausimai, kurie patenka į jos reglamentavimo sritį, laikomi sureguliuotais išsamiai ir jokie nukrypimai nuo šio reglamentavimo negalimi – pagal CMR konvencijos 41 straipsnio 1 dalį visi susitarimai (išskyrus 40 straipsnyje leistus vežėjų susitarimus), kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypstama nuo CMR konvencijos normų, laikomi negaliojančiais. Nacionalinė teisė tarptautinio pervežimo santykiuose taikoma subsidiariai – tik tiems su tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiems santykiams, kurių CMR konvencija tiesiogiai nereglamentuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009; 2012 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2012; kt.).

20Konstatuotina, kad CMR konvencijos prasme krovinio užsakovas šiuo atveju yra SIA EUROIMPEX. Pažymėtina, jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu asmuo sudaro sutartį kroviniui pervežti į paskirties vietą, bet veža ne pats, o paveda tai daryti trečiajam asmeniui, jis vis tiek yra vežėjas CMR konvencijos prasme. Netgi tuo atveju, kai ekspeditorius prisiima atsakomybę už visą pervežimo organizavimą, tačiau nėra atskiro nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį, jis taip pat laikytinas vežėju CMR konvencijos prasme. Taip pat ekspeditorius, gaunantis atlyginimą už visą konkretų pervežimą, yra vežėjas pagal CMR konvenciją, nebent sutartyje su siuntėju būtų nurodyta, kad jis atlieka tik ekspedijavimo paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007, 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2008; ir kt.). Todėl nepaisant to, jog nagrinėjamu atveju atsakovas krovinio pervežimui pasitelkė trečiąjį asmenį UAB „Transidra“, CMR konvencijos prasme atsakovas UAB DIESSMAN FREIGHT laikytinas krovinio vežėju. Savo ruožtu šalių tarpusavio santykiuose, atsakovas UAB DIESSMAN FREIGHT ir trečiasis asmuo UAB „Transidra“ vienas kito atžvilgiu laikytini užsakovu ir vežėju.

21Pagal CMR konvencijos 4 straipsnį, krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. CMR konvencijos 8 straipsnio 1 dalies b) punkte numatyta, jog vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę. CMR konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad jeigu vežėjas važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės, tai iki priešingo įrodymo laikoma krovinio ir pakuotės išorę priimant buvus tinkamos būklės bei krovinio vietų skaičių, žymėjimą ir numeraciją atitikus važtaraščio įrašus. Tai reiškia, kad vežėjo atsakomybės prezumpcija pradeda galioti nuo to momento, kai vežėjas, priėmęs krovinį, pasirašo CMR važtaraštyje, t. y. nuo krovinio priėmimo vežti momento iki perdavimo gavėjui momento (CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra pateiktas krovinio vežimo iš Italijos į Lietuvą CMR važtaraštis. CMR konvencijos 4 straipsnyje numatyta, jog važtaraščio nebuvimas, pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei sutarčiai, nei sutarties veikimui, tokiu atveju taip pat taikomos CMR konvencijos nuostatos. Atsižvelgus į šią nuostatą, taip pat į tai, jog kiti įrodymai byloje patvirtina krovinio vežimą iš Italijos į Lietuvą, teismas sprendžia, jog CMR važtaraščio nepateikimas neturi įtakos SIA EUROIMPEX ir atsakovo sutarties veikimui. Taigi byloje esančiais duomenimis SIA EUROIMPEX su atsakovu sudarė krovinio pervežimo sutartį, kurioje šalys nustatė pagrindines krovinio pervežimo sąlygas: krovinio vežimo maršruto, krovinio tipo, svorio, kiekio, krovinio pakrovimo ir iškrovimo vietos ir datos, transporto priemonės, kurioje turi būti vežamas krovinys, tipo. Sutartimi užsakovas SIA EUROIMPEX užsakė atsakovui pervežti krovinį – 15-kos vietų vamzdžių suvirinimo staklių liniją 70/120 HF. Byloje nėra jokių duomenų, jog Italijoje perduodant (kraunant) krovinį vežėjui, jis būtų netinkamos būklės. Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, jog krovinys vežėjui UAB „Transidra“ buvo perduotas tinkamos būklės. Ginčo dėl šių aplinkybių byloje nėra.

22Vežėjo atsakomybė, kai krovinys vežimo metu sugadinamas ar prarandamas reglamentuota CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento. Pažymėtina, kad minėtoje CMR konvencijos normoje įtvirtinta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė: vežėjas joje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nustatytų CMR konvencijos 17 straipsnio 2 ir 4 dalyse. Pažymėtina, jog aiškinant krovinio perdavimo sąvoką, aktualūs yra CMR konvencijos 13 straipsnio 1 punktas bei Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodekso 35 straipsnis, kuriuose krovinio perdavimas yra siejamas su dviejų sąlygų įgyvendinimu – krovinio pristatymu į paskirties vietą ir jo perdavimu tinkamam gavėjui. Krovinio perdavimo momentas, nuo kurio pasibaigia vežėjo atsakomybė už krovinį, teismų praktikoje laikytinas procesu, kai vežėjas perduoda gavėjui rūpinimąsi pagal sutartį vežamu kroviniu ir suteikia pastarajam galimybę faktiškai kontroliuoti krovinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2007). Krovinio perdavimu laikytinas momentas, kai krovinio gavėjas laisva valia priima krovinį valdyti ir pasirašo važtaraštyje. Tokiu būdu nuo parašo važtaraštyje atsiradimo momento vežėjas nutraukia krovinio priežiūrą ir saugojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-936/2001). Taigi CMR konvencijos prasme vežėjo atsakomybė už krovinį pasibaigia, kai CMR važtaraštį pasirašo gavėjas (taip patvirtindamas apie krovinio pristatymą), kuris tampa atsakingas už krovinio tolesnį likimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2007).

23Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalį, vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių padarinių vežėjas negalėjo išvengti. Atsakomybę šalinančių pagrindų įrodinėjimo našta pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 1 dalį tenka vežėjui: vežėjas turi įrodyti, kad krovinys sugadintas dėl 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių. Byloje nepateikta jokių duomenų, jog krovinys apgadintas dėl jo defektų ar aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti (CPK 178 straipsnis).

24Teismo vertinimu, atsakovo važtaraštis su nuoroda į Krovinio patikrinimo aktą patvirtina, jog krovinio perdavimas įvyko po krovinio sugadinimo, t. y. UAB „Talga“ muitinės sandėlio darbuotojas priėmė iš vežėjo jau sugadintą krovinį. Laikyti, kad krovinio pažeidimas įvyko dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė taip pat nėra pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog CMR konvencijos 17 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų aplinkybių, vežėjas neįrodė (CPK 178 straipsnis). Todėl vežėjo atsakomybei taikoma CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis, ir jo civilinės atsakomybės prievolei atsirasti pakanka dviejų reikšmingų aplinkybių – byloje turi būti nustatytas žalos faktas ir nuostolių dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2012; 2012 m spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2012; ir kt.). Nustačius, jog krovinys perduotas gavėjui sugadintas, jo sugadinimo aplinkybės (kai juo disponavo vežėjas) neturi reikšmės šios bylos nagrinėjimui.

25CMR konvencijos 3 straipsnyje numatyta, jog vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi, kai šie agentai ar kiti asmenys vykdo jo įpareigojimus. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju atsakovas yra atsakingas už UAB „Transidra“ veiksmus.

26Remiantis CPK 185 straipsnio 1 dalimi, teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad toks faktas buvo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, jog tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-171/2006; 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-513/2004; ir kt.). Byloje pateiktas Krovinio patikrinimo aktas, krovinio važtaraštis bei fotonuotraukos (1 t., e. b. l. 6-7, 10-12, 14-15, 17, 26, 32, 131-144) patvirtina faktą, jog dalis krovinio (vienas formuojantis velenas, penki plieniniai velenėliai ir keturi skyrikliai iš PVC) buvo sugadinta. Pažymėtina, kad pagrindų abejoti krovinio gavėjo užfiksuotų aplinkybių ir tuo pagrindu surašyto akto tikrumu bei pagrįstumu teismas šiuo atveju neturi. Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visetą bei jų tarpusavio ryšį, konstatuoja, jog byloje yra įrodytas krovinio dalies sugadinimo faktas, vežėjo atsakomybės už krovinį prezumpcija nėra nuginčyta (CPK 185 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, žalos faktas yra nustatytas.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vežėjui, praradus dalį arba visą krovinį, jis privalo atlyginti žalą siuntėjui, o kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti (CMR konvencijos 23 straipsnio 1 dalis). Vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą ribojama tiesioginiais nuostoliais. Krovinio vertė nustatoma pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, – pagal rinkos kainas, o jei nėra ir tokių, – pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Jei teismui nepateikta įrodymų apie prekių biržos ar rinkos vertę, teismas gali vadovautis ta krovinio verte, kuri yra nurodyta sąskaitoje faktūroje, lydinčioje krovinį ir pateikiamoje muitinei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2008; ir kt.).

28Byloje pateiktu krovinio gamintojo „OLIMPIA 80 S. R. L“ išrašu buvo įvertinta, kurie gaminiai dėl pažeidimų nebetinkami naudoti. Minėtame išraše pateiktos pažeistų gaminių kainos, kurių bendra suma sudaro 2750,00 Eur (1 t., e. b. l. 16, 50-53). Teismo vertinimu toks nuostolių apskaičiavimas pripažintinas tinkamu (teisingu), todėl tokia apskaičiuota nuostolių suma laikytina pagrįsta ir priteistina (CPK 178, 185 straipsniai). Pažymėtina, jog kitų patikimų duomenų (CMR važtaraščio ar kt.), patvirtinančių sugadinto krovinio vertę, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

29Pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, SIA EUROIMPEX perleido ieškovui ne tik teisę reikalauti skolos už pervežimą, bet ir su ja susijusiąs papildomas teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises (netesybas ir kt.). CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai. Palūkanos – 5% metams – pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas, o jeigu tokio nebuvo, – tai nuo ieškinio pateikimo dienos. Remdamasis šia nuostata, ieškovas prašo priteisti 137,50 Eur palūkanas, skaičiuotas laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. (krovinio pažeidimo nustatymo dienos) iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. (ieškinio pateikimo dienos). Atsižvelgus į tai, jog byloje nėra duomenų apie ieškovo pateiktą reikalavimą vežėjui, ieškovo reikalavimas priteisti 137,50 Eur palūkanas yra atmestinas.

30Ieškovas taip pat prašo priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinių palūkanų, išieškotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, dydžiai nurodyti CK 6.210 straipsnyje, jeigu įstatymų ar sutarties nenustatyta kitokio palūkanų dydžio. Pažymėtina, jog palūkanų, mokėtinų vežėjo, dydį reglamentuoja CMR konvencija. Dėl to tuo atveju, kai tenkinamas vežėjui pareikštas ieškinys dėl nuostolių, patirtų praradus krovinį, atlyginimo, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš vežėjo priteistinos CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio, t. y. 5 proc., palūkanos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011). Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju ieškovui iš atsakovo priteistinos CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2750,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugpjūčio 31 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 65,00 Eur žyminis mokestis (1 t., e. b. l. 4). Ieškovas taip pat prašo atlyginti išlaidas už advokato suteiktas teisines paslaugas, tačiau atsižvelgus į tai, jog byloje nėra duomenų apie šių išlaidų dydį, jos nepriteistinos. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimai patenkinti iš dalies (patenkinta 95,24 proc. ieškovo reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 61,91 Eur bylinėjimosi išlaidų.

32Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

33Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

34Ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti ieškovui Rusijos Federacijos įmonei OOO STROITELSTVO I REMONT, INN/KPP 7726339082/772601001 OGPN 1157746422305, iš atsakovo UAB DIESSMAN FREIGHT, į. k. 302920064, 2750,00 Eur (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct) žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2750,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-08-31 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 61,91 Eur (šešiasdešimt vieną eurą 91 ct) bylinėjimosi išlaidų.

36Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Aurikai Usonienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Michailui Parchimovičiui,... 4. atsakovo atstovui T. S.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, nurodydamas, kad Latvijos... 7. Ieškovo atstovas advokatas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje... 8. Atsakovas atsiliepime su ieškovo ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog SIA... 9. Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu su ieškiniu nesutiko atsiliepime... 10. Tretieji asmenys UAB „Transidra“, A. G. teismo nustatytu terminu... 11. Tretieji asmenys UAB „Transidra“ ir A. G., kuriems apie teismo posėdžio... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp Latvijos... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nustatė... 15. 2016 m. rugpjūčio 9 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Transidra“... 16. Iš pateikto byloje SIA EUROIMPEX krovinio važtaraščio BN, matyti, kad... 17. Iš byloje esančio CMR važtaraščio Nr. 10225010/250816/0049370/008, matyti,... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad Jungtinės Karalystės įmonė Trust Trade LP... 19. Vertinant bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus, konstatuotina, kad... 20. Konstatuotina, kad CMR konvencijos prasme krovinio užsakovas šiuo atveju yra... 21. Pagal CMR konvencijos 4 straipsnį, krovinio vežimo sutartį patvirtinantis... 22. Vežėjo atsakomybė, kai krovinys vežimo metu sugadinamas ar prarandamas... 23. Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalį, vežėjas neatsako už krovinio... 24. Teismo vertinimu, atsakovo važtaraštis su nuoroda į Krovinio patikrinimo... 25. CMR konvencijos 3 straipsnyje numatyta, jog vežėjas atsako ne tik už savo... 26. Remiantis CPK 185 straipsnio 1 dalimi, teismas įvertina byloje esančius... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vežėjui, praradus... 28. Byloje pateiktu krovinio gamintojo „OLIMPIA 80 S. R. L“ išrašu buvo... 29. Pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, SIA EUROIMPEX perleido ieškovui ne tik... 30. Ieškovas taip pat prašo priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 33. Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas... 34. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti ieškovui Rusijos Federacijos įmonei OOO STROITELSTVO I REMONT,... 36. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...