Byla e2A-814-357/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų Irenos Stasiūnienės ir Egidijaus Mockevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „EKO-B.A.R.S. group“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Alternatyva verslui“, ieškinį atsakovui J. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas BUAB „EKO-B.A.R.S. group“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Alternatyva verslui“, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui J. B. dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo ieškovui 23 663,97 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas patikslintu ieškinio reikalavimu prašė iš atsakovo priteisti 19 584,39 Eur žalos atlyginimo pagal pareikštų kreditorinių reikalavimų dydį bei 6 050,00 Eur (su PVM) administravimo išlaidų, iš viso 25 634,39 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. UAB „EKO-B.A.R.S. group“ vadovo pareigas ėjo atsakovas J. B., įmonės turtas 2013 finansiniais metais buvo įvertintas 45.309 Lt suma, iš jo ilgalaikio turto įmonė turėjo už 16.355 Lt, o trumpalaikio turto 28.954 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 45.340 Lt. Pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, tačiau atsakovas nesiėmė jokių priemonių nemokumui mažinti ar kitaip informuoti kreditorius, kad su jais nebus atsiskaitoma ir kad UAB „EKO-B.A.R.S. group“ turtinė padėtis yra bloga. Įmonė jau 2013 m. vasario 28 d. veikė nuostolingai (patyrė nuostolį), taigi atsakovas perimdamas įmonės vadovo pareigas jau žinojo, kad įmonė veikia nuostolingai.

93.

10Patvirtindamas 2013 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, 2014 m. kovo 12 d. atsakovui neginčytinai tapo žinoma, kad UAB „EKO-B.A.R.S. group“ yra nemoki ir vadovas vykdydamas privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo, siekiant išvengti didesnių nuostolių įmonės kreditoriams atsiradimo. Be to dar 2014-02-25 VSDF Vilniaus skyrius, siekdamas išieškoti laiku nesumokėtas įmokas pateikė banko įstaigoms debeto mokėjimo nurodymus. UAB „EKO-B.A.R.S. group“ neginčytinai nemoki buvojau nuo 2014 metų vasario mėnesio, tačiau atsakovas nevykdė pareigos inicijuoti bankroto bylos UAB „EKO-B.A.R.S. group“ iškėlimą. Ieškiniu prašoma atlyginti įmonei padarytą žalą, kurią sudaro bankroto byloje patvirtinti kreditoriniais reikalavimai bei 6050 Eur (su PVM) 2015 m. kovo 30 d. kreditorių susirinkimu patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, nes visi BUAB „EKO-B.A.R.S. group“ bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai yra susidarę jau po 2014 m. vasario 25 d. Skola pirmos eilės kreditoriams, dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų iš viso sudaro 6 953,56 Eur ir yra susidariusi jau po 2014 m. vasario mėnesio, skola VMI ir VSDFV taip pat yra atsiradusi po šios datos, kurią yra perėmusi VĮ „Turto bankas“, ir 2015 m. spalio 21 d. bei 2016 m. kovo 25 d. nutartimis yra padidintas iki 10 790,83 Eur kreditorinio reikalavimo sumos. Skola trečiosios eilės kreditoriams, sudaro iš viso 1 840 Eur, susidarė taip pat po 2014 m. vasario 25 d., o būtent skola UAB „Sėminga“ susidarė nuo 2014-05-31; skola UAB „Aplinkos projektai“ susidarė nuo 2014-04-14, UAB „TOI TOI Lietuva“ skola atsirado nuo 2014-04-07. Vilniaus apygardos teismo nutartimis patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma yra atsiradusi po 2014 m. vasario 25 d. ir iš viso sudaro 19 584,39 Eur. BUAB „EKO-B.A.R.S. group“ bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai yra atsiradę, dėl atsakovo, kaip įmonės vadovo, pareigos, kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nevykdymo.

114.

12Atsakovas J. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, viena iš sąlygų, kuriai esant vadovas įgyja pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, yra įmonės kreditorių kreipimosi į teismą dėl analogiško reikalavimo nebuvimas. Šiuo atveju, toks kreipimasis buvo iš kreditorių, todėl įmonės vadovui neatsirado pareiga kreiptis į teismą. Ieškovas įmonės nemokumo fakto atsiradimą bei atsakovo pareigą kreiptis į teismą dėl ieškovo bankroto bylos iškėlimo sieja su įmonės balanso už 2013 m. sudarymu, ir nurodo, jog atsakovas apie įmonės nemokumo būseną jau žinojo 2014 m. vasario mėn.

135.

14Ieškovo nurodytam momentui, t. y. 2014 m. kovo 12 d., kuomet buvo patvirtinta įmonės metinė finansinė atskaitomybė, įmonė negalėjo būti nemoki, kadangi visi įmonės kreditoriniai įsipareigojimai, kurių pagrindu buvo 2014 m. gruodžio 1 d. iškelta bankroto byla, anot ieškovo, atsirado po šios datos. Dėl šios priežasties ieškovo nurodytas įmonės nemokumo fakto atsiradimo momentas yra nepagrįstas, jei teismas vis dėlto nuspręstų, jog atsakovui pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsirado 2014 m. kovo 12 d., kai buvo patvirtintas įmonės metinis balansas, laikytina, jog ieškovo prašomas 25 634,39 Eur (19 584,39 Eur pagal kreditorinius reikalavimus + 6 050 Eur administravimo išlaidos) žalos dydis nėra pagrįstas.

156.

16Teismas turi nustatyti, kokio dydžio pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai buvo vadovui pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir to paties vadovo bendrovės valdymo laikotarpio pabaigoje. Nustačius šių dydžių skirtumą, galima konstatuoti, kokio dydžio patyrė bendrovė dėl jos vadovo neteisėtų veiksmų (nesikreipimo dėl bankroto bylos iškėlimo), t.y. kokio dydžio nuostolius su atsakovo neteisėtu neveikimu sieja teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys. Ieškovo nurodytai datai, remiantis įmonės balanso už 2013 m. duomenimis, įmonės skoliniai įsipareigojimai sudarė 13 131,37 Eur (45 340 Lt), atsakovo bendrovės valdymo laikotarpio pabaigoje, remiantis ieškovo pateiktais duomenimis apie kreditorinius reikalavimus, įmonės skoliniai įsipareigojimai sudarė 19 584,39 Eur. Jei ieškinys būtų pripažintas iš dalies pagrįstu, galėtų būti svarstomas klausimas apie 6 453,02 Eur (19 584,39 – 13 131,37) priteisimą iš atsakovo, jei būtų įrodytos visos jo civilinės atsakomybės sąlygos. Nepagrįstas ieškovo reikalavimas dėl ieškovo prašomų administravimo išlaidų priteisimo, nes reikalavimas priteisti administravimo išlaidas, kaip patirtą žalą, nesusijęs priežastiniu ryšiu su atsakovo galimai neteisėtais veiksmais. Tiek pradėjus įmonės bankrotą tuo metu, kai įmonė tapo nemoki, tiek įmonei iškėlus bankrotą vėliau, administravimo išlaidos vis tiek būtų susidariusios. Be to, remiantis ĮBĮ, administravimo išlaidos gali būti priteistos iš įmonės vadovo, kuris laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, tik tuo atveju, kai įmonės bankrotas vykdomas supaprastinto bankroto tvarka.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

187.

19Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo J. B. ieškovo BUAB „EKO-B.A.R.S. group“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Alternatyva verslui“, naudai 16 587,77 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 16 587,77 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-01-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 452,97 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš atsakovo J. B. valstybės naudai 380,94 Eur bylinėjimosi išlaidų.

208.

21Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-12-01 nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą, 2014-10-29 į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo kreipėsi kreditorius UAB „Juridinė paslauga“. Kreditoriai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ir UAB „Ekobazė“ bankroto byloje pareiškė prašymus įtraukti juos bendraieškiais. Dėl atsakovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momento nurodė, kad pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės administracijos vadovui gali būti taikomas civilinės atsakomybės institutas. Sprendžiant ginčą iš byloje esančio 2013-02-28 datai sudaryto balanso nustatė, kad įmonė jau 2013 m. vasario 28 d. veikė nuostolingai, atsakovas nuo 2013-03-01 perimdamas įmonės vadovo pareigas galėjo ir privalėjo žinoti, kad įmonė veikia nuostolingai, 2013 m. gruodžio 31 d. ieškovo turėto turto balanse įrašyta vertė buvo iš esmės lygi visiems įmonėms trumpalaikiams įsipareigojimams. Ieškovas 2017-10-10 prašyme patvirtino, kad papildomų duomenų į bylą pateikti negali, nes disponuoja tik ta dokumentų ir duomenų apimtimi, kurią yra perdavęs atsakovas, o vienintelė data, kuria gali būti fiksuojama ieškovo pradelsti įsipareigojimai yra paties atsakovo sudaryti ir parašu patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentai, būtent balansas už 2013 finansinius metus ir aiškinamasis raštas, pagal kurį matyti, kad 2013 metų pabaigoje UAB „EKO-B.A.R.S. group“ pradelsti įsipareigojimai sudarė 45341 Lt (13131,66 Eur). Jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo pateiktus įrodymus dėl įmonės nemokumo ir argumentus atsakovas nepateikė (CPK 178 str.). Minėtas balansas yra pasirašytas direktoriaus J. B., akivaizdu, kad atsakovui tapo žinoma, jog įmonė yra nemoki ir vadovas vykdydamas ĮBĮ numatytas pareigas privalo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo, siekiant išvengti didesnių nuostolių įmonės kreditoriams atsiradimo. Be to, dar 2014-02-25 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, siekdamas išieškoti laiku nesumokėtas įmokas pateikė banko įstaigoms, kuriose UAB „EKO-B.A.R.S. group“ turėjo banko sąskaitas, debeto nurodymus, kadangi įmonė nevykdė įsipareigojimų, 2014-03-27 raštu informavo atsakovą, kad įmonė iki 2014-03-21 skolinga 10358,12 Lt , iš jų 10158,58 Lt socialinio draudimo įmokų ir 99,77 Lt delspinigių.

229.

23Atsakovas J. B. nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo pateiktus įrodymus dėl įmonės nemokumo, nepateikė objektyvių, patikimų duomenų, leidžiančių vertinti, kad įmonė siekė tęsti veiklą, subalansuoti finansinę situaciją, imdamasi atitinkamų veiksmų. Teismas darė išvadą, jog UAB „EKO-B.A.R.S. group“ įgijo nemokios įmonės būseną 2014 m. pradžioje, todėl atsakovui pareiga atsirado 2014 m. kovo mėn., jos jis iki bankroto bylos iškėlimo UAB „EKO-B.A.R.S. group“ nevykdė, tai suponuoja išvadą dėl neteisėto vadovo neveikimo. Iš bankroto bylos pateiktos lentelės teismas sprendė, jog dėl atsakovo J. B. neveikimo laiku nesikreipiant dėl bankroto bylos iškėlimo, įsiskolinimas kreditoriams padidėjo 16 587,77 Eur. Nurodė, kad atsakovo J. B., kaip buvusio vadovo kaltė dėl jo veiksmais padarytos žalos yra preziumuojama, atsakovas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jo kaltės nėra. Atsakovas šioje byloje nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, tad nėra pagrindo jo atleisti nuo atsakomybės už neteisėtu neveikimu padarytą žalą. Nors įmonės vadovas ir vykdė komercinę-ūkinę veiklą (kuri šioje byloje objektyviais įrodymais nebuvo įrodinėjama), tačiau jos nuostolingumas negali pašalinti atsakomybės už nesikreipimą į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-16 nutartis c. b. Nr. 3K-3-496/2013). Atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nes, pasirašydamas bendrovės turto balansus ir matydamas, kad įmonės veikia nuostolingai, įsipareigojimai viršija bendrovės turimo turto vertę, privalėjo vykdyti ĮBĮ 8 straipsnyje įtvirtintą įpareigojimą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Yra įrodytos visos atsakovo kaip vadovo būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, yra pagrindas atsakovui taikyti civilinę deliktinę atsakomybę ir priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą (CK 6.245 straipsnio 1, 4 dalys, ĮBĮ 8 str. 4 d.).

2410.

25Dėl administravimo išlaidų priteisimo nurodė, kad šios išlaidos atsiranda ne kaip neteisėtų įmonės vadovo/dalyvio veiksmų – ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo - pasekmė, o iš bankroto bylos, nepaisant kas ir kada ją inicijuoja, iškėlimo fakto. Administravimo išlaidos nepriskirtinos įmonės valdymo organo (dalyvio) neteisėtų veiksmų rezultatams, nes jos būtų susidariusios nepriklausomai nuo bankroto bylos inicijavimo momento ar kitų galimų neteisėtų tokio asmens veiksmų. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-412-381/2016). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu atsiranda pažeidusių pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo asmenų atsakomybė prieš kreditorių, įmokėjusį pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą - šis turi teisę reikalauti jo įmokėtos sumos, ir prisiėmusį riziką administratorių - šio turėtų administravimo išlaidų apimtyje, t. y. tokius reikalavimus reiškiantys subjektai yra kreditorius ar administratorius (o ne bankrutuojanti įmonė). Tokios praktikos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-07-11 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-464-178/2017). Šiuo atveju aptariamą reikalavimą yra pareiškusi įmonė - BUAB „EKO-B.A.R.S. group“, todėl teismas sprendė, kad jis negali būti tenkinamas ir šioje dalyje ieškinį atmetė.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

2711.

28Atsakovas J. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-6154-871/2017 ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

2911.1.

30Teismas įpareigojo ieškovą pateikti duomenis apie 2014 m. kovo mėn. buvusį ieškovo pradelstų finansinių įsipareigojimų dydį, tačiau ieškovas šių teismo duomenų nepateikė (CPK 178 str.). Pirmosios instancijos teismas, neturėdamas duomenų, ėmė vertinti kiekvieną kreditorinį reikalavimą ir jo pokytį atskirai ir spręsti apie jo susidarymo bei pareigos jį apmokėti atsiradimo momentą iš kitų byloje esančių duomenų, taip nukrypdamas nuo cituojamos LAT praktikos, pagal kurią tokio pobūdžio bylose įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Neįrodžius koks bendras pradelstų įsipareigojimų dydis buvo atsakovo sužinojimo apie įmonės nemokumą momentu (2014 m. kovo mėn.), kaip ir duomenų apie tai, koks bendras pradelstų įsipareigojimų dydis buvo atsakovo vadovavimo ieškovui pabaigos momentu (2014-12-29), neįmanoma pagrįsti/apskaičiuoti žalos dydžio tokio pobūdžio byloje.

3111.2.

32Laikant, jog visi 2013 m. balanse nurodyti įsipareigojimai 2014 m. kovo mėn. (atsakovo sužinojimo apie nemokumą momentu) buvo pradelsti, kaip ir visi teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai buvo pradelsti 2014-12-29 (atsakovo vadovavimo pabaigos momentu), vis tiek pirmosios instancijos teismas netinkamai apskaičiavo maksimalų galimą priteisti iš atsakovo žalos dydį. Už 2013 m., įmonės finansiniai įsipareigojimai buvo 13 131,37 Eur (45 340 Lt), o 2014-12-29 įmonės skoliniai įsipareigojimai sudarė 19 584,39 Eur, maksimalus priteistinas žalos dydis iš atsakovo gali būti tik 6 453,02 Eur.

3311.3.

34Vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2014-12-01 nutartimi dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo, ieškovas pagal 2013 m. balansą turėjo turto už 45 309 Lt (13 122,39 Eur) sumą. Ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kad šiai dienai šis turtas nėra išlikęs ar administratoriui neperduotas ar jo yra mažiau. Turint 13 122,39 Eur vertės turto (priešingai ieškovas neįrodė), įmonė bent jau šią dalį kreditorinių reikalavimų gali padengti iš minimo turto ir liktų nepadengtų reikalavimų tik už 6462 Eur. Tuo atveju, jei ieškovui būtų priteista didesnė suma, jis tiesiog nepagrįstai praturtėtų.

3512.

36Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „EKO-B.A.R.S. group“ prašo atmesti J. B. apeliacinį skundą kaip nepagrįstą, atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

3712.1.

38Ieškovas nesutinka su atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, mano, jog bylą nagrinėjęs teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsakovas buvo įmonės vadovas ir vienintelis jos akcininkas, taigi neabejotinai šiam asmeniui pirmiausia tapo žinoma apie įmonės nemokumo būseną. Tuo tarpu bankroto administratorius disponuoja tik ribota apimtimi duomenų ir dokumentų ir tik tais, kuriuos perdavė pats atsakovas. Iš įmonės bankroto administratoriui perduotų duomenų matyti, kad įmonė jau 2013 m. vasario 28 d. veikė nuostolingai (patyrė nuostolį), o faktą, kad įmonė yra nemoki atsakovas privalomai turėjo konstatuoti patvirtindamas 2013 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, pagal kuriuos 2014 m. kovo 12 d. atsakovui neginčytinai tapo žinoma, kad UAB „EKO-B.A.R.S. group“ yra nemoki ir vadovas vykdydamas LR ĮBĮ numatytas pareigas privalo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo, siekiant išvengti didesnių nuostolių įmonės kreditoriams atsiradimo.

3912.2.

402014-02-25 VSDF Vilniaus skyrius, siekdamas išieškoti laiku nesumokėtas įmokas pateikė banko įstaigoms, kuriose UAB „EKO- B.A.R.S. group“ turėjo banko sąskaitas, debeto mokėjimo nurodymus, kadangi pati UAB „EKO-B.A.R.S. group“ paskutinę įmoką yra atlikusi 2014-01-31. 2014 m. kovo 12 d. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę už 2013 metus, dar kartą buvo patvirtintas įmonės nemokumo faktas, tačiau ir po to atsakovas nevykdė pareigos, inicijuoti bankroto bylos UAB „EKO-B.A.R.S. group“ iškėlimą.

4112.3.

42Įmonės turtinė padėtis nesusiklostė per vieną dieną, tačiau atsakovas nesiėmė jokių priemonių nemokumui mažinti ar kitaip informuoti kreditorius, kad su jais nebus atsiskaitoma ir kad UAB „EKO-B.A.R.S.group“ turtinė padėtis yra bloga - įmonės nuostoliai ir skolos, mokėtinos per vienerius metus, viršijo įmonės turtą dar 2013 metais.

4312.4.

44Atsakovas J. B. nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo pateiktus įrodymus dėl įmonės nemokumo, nepateikė objektyvių, patikimų duomenų, leidžiančių vertinti, kad įmonė siekė tęsti veiklą, subalansuoti finansinę situaciją, imdamasi atitinkamų veiksmų.

4512.5.

46Atsakovo sudaryti ir parašu patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentai, o būtent balansas už 2013 finansinius metus ir aiškinamasis raštas, rodo, kad 2013 metų pabaigai UAB „EKO- B.A.R.S. group“ įsipareigojimai sudarė 45.341 Lt / 13.131,66 Eur. Nuo to laiko pradelsti UAB „EKO-B.A.R.S. group“ įsipareigojimai tik augo, o atsakovas nesiėmė jokių priemonių įmonės kreditorių interesams užtikrinti ir žalai sumažinti, netgi priešingai - stabdė įmonės veiklą, kurią vėliau atnaujino įdarbindamas ženklų skaičių darbuotojų, tačiau jiems nemokėdamas darbo užmokesčio dar padidino ir taip nemokios įmonės įsipareigojimus kreditoriams.

4712.6.

48Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nes, pasirašydamas bendrovės turto balansus ir matydamas, kad įmonės veikia nuostolingai, įsipareigojimai viršija bendrovės turimo turto vertę, privalėjo vykdyti ĮBĮ 8 straipsnyje įtvirtintą įpareigojimą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bei objektyviai apskaičiavo žalos dydį, kuris, priešingai nei apeliaciniu skundu teigia Atsakovas, yra pagrįstas leistinais įrodymais, kurie ir buvo tirti bei vertinti nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme.

4912.7.

50Dėl bankroto administratoriui neperduoto turto nurodo, kad remiantis LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Šiuo atveju atsakovas J. B. bankroto administratoriui nėra perdavęs jokio turto, todėl tokiais teiginiais, jog vis tik bankroto administratorius turėjo įrodyti faktą, kuris neįvyko, nepagrįstai perkelia įrodinėjimo naštą ieškovui, kai tuo tarpu civiliniame procese šalys yra laisvos teikti įrodymus, būtinus jų teiginiams ir/ar atsikirtimams pagrįsti. Bankroto administratoriui atsakovas neperdavė jokio turto, todėl įmonės kreditorių reikalavimai negalės būti patenkinami iš turto, kuris galimai yra pasisavintas arba pradangintas paties atsakovo.

5112.8.

52Dar 2014 metais rugsėjo 5 ir 15 dienomis (prieš pat bankroto bylos iškėlimą UAB „EKO-B.A.R.S. group“) pats atsakovas J. B. iš įmonės kasos atsiskaitytinai yra išėmęs 13.419,60 Litų / 3.886,58 Eur, kurių panaudojimas taip pat nėra pagrįstas, taigi manytina, jog šias lėšas / įmonės turtą atsakovas taip pat yra pasisavinęs, tokiu būdu užkirsdamas kelią įmonės kreditoriams gauti reikalavimų patenkinimą. Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

53IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

54Apeliacinis skundas netenkinamas.

55Dėl bylos nagrinėjimo ribų

5613.

57Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl esminių apeliacinio skundo argumentų.

5814.

59Šioje byloje keliamas klausimas dėl įmonės vadovo atsakomybės tuo pagrindu, kad jis laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, dėl ko susidarė ir liko nepadengtos skolos kreditoriams. Pirmosios instancijos teismas pareikštą ieškinį patenkino iš dalies – sumažino ieškovo prašytos priteisti iš atsakovo žalos sumą. Apeliaciniame skunde atsakovas deklaratyviai teigia apie teismo nenustatytą jo civilinės atsakomybės taikymo sąlygą t.y. žalos dydį, nurodydamas, jog teismas netinkamai aiškino ir taikė civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK normas, ĮBĮ nuostatas.

60Dėl faktinių aplinkybių

6115.

62Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1d. nutartimi UAB „EKO-B.A.R.S. group“ iškelta bankroto byla (civilinės bylos Nr. B2-6131-258/2014). Bankrutuojančios UAB „EKO-B.A.R.S. group“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Alternatyva verslui“. Iš įmonės bankroto administratoriui perduotų duomenų matyti, kad įmonė jau 2013 m. vasario 28 d. veikė nuostolingai (patyrė nuostolį). Finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ „Registrų centras“ pateikti už 2013 finansinius metus, turtas 2013 finansiniais metais buvo įvertintas 45.309 Lt suma, iš jo ilgalaikio turto įmonė turėjo už 16.355 Lt, o trumpalaikio turto 28.954 Lt. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai nurodyti 45.340 Lt, pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Nuo 2013 m. kovo 1 d. UAB „EKO-B.A.R.S. group“ vadovo pareigas ėjo atsakovas J. B.. 2014-02-25 VSDF Vilniaus skyrius pateikė banko įstaigoms, kuriose UAB „EKO-B.A.R.S. group“ turėjo banko sąskaitas, debeto mokėjimo nurodymus, pati UAB „EKO-B.A.R.S. group" paskutinę įmoką yra atlikusi 2014-01-31.

6316.

64Detalizuojant kreditorių finansinius reikalavimus pirmosios instancijos teismo pagrįstai nustatyta, kad 2013 metais neišmokėti atlyginimai sudarė 3192 Lt (924,47 Eur), 2014 metais priskaičiuoti neišmokėti atlyginimai iki 2014-10 sudarė 44210,78 Lt (12 804,33 Eur). Iš 2014-06-04 atsakovo rašto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui matyti, kad atsakovas J. B. nurodė, jog 2014 m. kovo mėn. įmonės veikla buvo sustabdyta ir dėl šios priežasties turėjo atleisti darbuotojus, leidimą toliau vykdyti veiklą gavo 2014 m. balandžio mėn., todėl nuo 2014 m. birželio mėn. grąžins į darbą buvusius darbuotojus. Apdraustųjų prieš ataskaitinio ketvirčio pradžią 2014-03-31 buvo 3, o apdraustųjų ataskaitinio ketvirčio, t.y. 2014-06-30 pabaigoje 14, taigi, 11 879,86 Eur (12804,33 Eur - 924,47 Eur) įsiskolinimas įmonės darbuotojams susidarė po 2014 m. kovo mėn. ir pripažintinas darbuotojų kreditorinių reikalavimų padidėjimu, kurį atsakovui tenka pareiga atlyginti.

6517.

662015-10-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi patikslinti pirmos eilės kreditorių nepatenkinti reikalavimai sudarė 6 953,56 Eur. VĮ Turto banko patvirtintas kreditorinis reikalavimas į BUAB „EKO-B.A.R.S. group“ suteiktas ir negrąžintas finansinės paramos lėšas, kai remiantis Garantinio fondo lėšų perdavimo sutartimi, bankroto administratorius pervedė lėšas pirmos eilės kreditoriams, šia suma sumažinant pirmos eilės kreditorių reikalavimus sudaro 10521,58 Eur (10790,83 Eur – 269,25 Eur iš VMI perimtas reikalavimas).

6718.

68VSDFV Vilniaus skyriaus 2014-03-27 rašto pagrindu pripažinta, kad iš 10358,12 Lt skolos biudžetui, dalis skolos susidarė iki 2014 m. kovo mėn., o po šio laikotarpio atsiradusi 4030,34 Eur skola nemokant įmokų už įmonės darbuotojus, pripažįstama kreditorinių įsipareigojimų padidėjimu.

6919.

70UAB „TOI-TOI Lietuva“ kreditorinis reikalavimas 127,41 Eur kilo iš ilgalaikės nuomos sutarties ir jos pagrindu išrašytų sąskaitų - 2014-04-07 PVM sąskaita faktūra ( - ), 2014-03-31 sąskaita PVM sąskaita faktūra ( - ), skola susidarė po 2014-03-12, todėl atsakovui tenka pareiga ją atlyginti.

7120.

72UAB „Aplinkos projektai“ kreditorinis reikalavimas 550,16 Eur kilo pagal 2014-04-14 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą (2014-04-14 PVM sąskaita faktūra ( - )), skola susidarė po atsakovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo, t.y. 2014 m. kovo mėn.

7321.

74Teisėjų kolegija sprendžia, kad po 2014 m. kovo mėn. įsiskolinimas kreditoriams padidėjo 16 587,77 Eur (11 879,86 Eur darbuotojams + 4030,34 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui + 127,41 Eur UAB „TOI-TOI Lietuva“ + 550,16 Eur UAB „Aplinkos projektai“).

7522.

76Byloje taip pat nustatyta, kad 2014-09-29 UAB „EKO-B.A.R.S. group“ vardu registruoto nekilnojamojo turto ar transporto priemonių nėra, atsakovas bankroto administratoriui jokio realizuotino turto ar lėšų neperdavė.

7723.

78Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymas nepreziumuoja ir vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei atsirasti. Taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę yra pagrindas tada, kai ieškovas įrodymais pagrindžia žalos (nuostolių) faktą ir dydį (CPK 12 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad teisingas žalos atlyginimas reiškia, jog turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis. Kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, o kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-05-11 nutartis c. b. Nr. 3K-3-215/2012).

7924.

80Teisėjų kolegija sprendžia, kad po 2014 m. kovo atsiradusios ir nepadengtos skolos kreditoriams vertintinos kaip įmonei padaryti nuostoliai neteisėtu įmonės vadovo neveikimu, todėl nepadengtų įmonės skolų, atsiradusių po 2014 m. kovo mėn., apimtimi (16 587,77 Eur) pagrįstai priteista žala iš jos vadovo.

8125.

82Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas gali pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos šiems kreditoriams), tiek naujų potencialių kreditorių interesus. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai ar neveikimas neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams.

8326.

84Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių pavėluotą vykdymą skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-496/2013, 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3k-3-321/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

8527.

86Asmeninė bendrovės vadovo atsakomybė kreditoriams bendrųjų atsakomybę nustatančių teisės normų pagrindu grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo mėn. 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas, todėl paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindu atsirasti įmonės vadovo civilinei atsakomybei CK 6.263 straipsnio pagrindu.

8728.

88Civilinės atsakomybės prasme pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimas vertinamas kaip neteisėti veiksmai. Bankroto byla keliama nustačius vieną iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintų pagrindų, todėl ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga reiškia pareigą kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

8929.

90Įmonės nemokumas yra tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Tai yra vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų pagrindų iškelti bankroto bylą. Nagrinėjamu atveju apeliantas (atsakovas), pirmosios instancijos teismas ieškovo nemokumo momentą nustatinėjo pagal į bylą kartu su ieškiniu pateiktus duomenis (CPK 177, 178, 185 straipsniai).

9130.

92Teismas darė išvadą, jog UAB „EKO-B.A.R.S. group“ įgijo nemokios įmonės būseną 2014 m. pradžioje, kadangi nuo 2014-02-25 įmonei pradėta taikyti priverstinė valstybės biudžetui nesumokėtų lėšų išieškojimo procedūra (lėšų nuskaitymas iš įmonei priklausančių sąskaitų), taigi įmonė nevykdė įsipareigojimų, o 2014-03-12 patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę už 2013 metus, buvo akivaizdu, jog įmonės įsipareigojimai viršija turtą, o pelnas yra neigiamas, todėl nuo tada (2014 m. kovo mėn.) atsakovui atsirado pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kurią jis turėjo įvykdyti nedelsiant.

9331.

94Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad byloje nėra duomenų apie kreditorinių reikalavimų susidarymą ankstesniu, nei nustatė teismas, laikotarpiu, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo nustatytu įmonės nemokumo pradžios momentu.

9532.

96Apelianto civilinė atsakomybė siejama būtent su ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimu. Sisteminis ĮBĮ normų aiškinimas bei ankščiau paminėta kasacinio teismo praktika patvirtina, kad ši pareiga tokiam asmeniui kyla įmonei tapus nemokiai, tuo tarpu juridinio asmens nemokumo statusą apibrėžia ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis. Įrodymų, kurie paneigtų teismo nustatytą aplinkybę dėl ieškovės nemokumo, o kartu ir pareigos inicijuoti įmonės bankroto bylos iškėlimą atsiradimo momento, apeliantas nepateikė (CPK 178 straipsnis).

9733.

98Nesutikimą su skundžiamu teismo sprendimu apeliantas grindžia argumentu, kad neįrodžius koks bendras pradelstų įsipareigojimų dydis buvo atsakovo sužinojimo apie įmonės nemokumą momentu (2014 m. kovo mėn.), kaip ir duomenų apie tai, koks bendras pradelstų įsipareigojimų dydis buvo atsakovo vadovavimo ieškovui pabaigos momentu (2014-12-29), neįmanoma pagrįsti/apskaičiuoti žalos dydžio tokio pobūdžio byloje. Pirmosios instancijos teismas netinkamai apskaičiavo maksimalų galimą priteisti iš atsakovo žalos dydį, nes už 2013 m., įmonės finansiniai įsipareigojimai buvo 13 131,37 Eur (45 340 Lt), o 2014-12-29 įmonės skoliniai įsipareigojimai sudarė 19 584,39 Eur, maksimalus priteistinas žalos dydis iš atsakovo gali būti tik 6 453,02 Eur. Ieškovas pagal 2013 m. balansą turėjo turto už 45 309 Lt (13 122,39 Eur) sumą, o ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kad šiai dienai šis turtas nėra išlikęs ar administratoriui neperduotas ar jo yra mažiau.

9934.

100Tokiais skundo argumentais, teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas ignoruoja aplinkybę, kad byloje įrodyta, jog 11 879,86 Eur įsiskolinimas įmonės darbuotojams susidarė po 2014 m. kovo mėn., kaip ir 4030,34 Eur skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui,127,41 Eur skola UAB „TOI-TOI Lietuva“ , 550,16 Eur skola UAB „Aplinkos projektai“. Pažymėtina, kad ieškovo reikalavimas dėl kitų kreditorių finansinio reikalavimų pirmosios instancijos teismo atmestas.

10135.

102Byloje konstatuota, kad 2014-09-29 UAB „EKO-B.A.R.S. group“ vardu registruoto nekilnojamojo turto ar transporto priemonių nėra, atsakovas bankroto administratoriui jokio realizuotino turto ar lėšų neperdavė ir šios aplinkybės atsakovas nepaneigė, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šią aplinkybę įvertino tinkamai.

10336.

104Kasacinio teismo išaiškinta, jog atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei ir jos kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, jog skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi. Žala kreditoriams atsiranda, nes dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos. Pažymėtina, kad juridinio asmens vadovui taikoma civilinė atsakomybė nėra sankcija už neteisėtus veiksmus, žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal faktines bylos aplinkybes, todėl vienais atvejais gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai, kitais atvejais – bankroto byloje nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai, arba, kai nustatoma, kad ne visa nepadengta skolų dalis atsirado dėl to, jog atsakingi asmenys laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo – mažesnis už ją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012, 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

10537.

106Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas (ir/ar savininkas) kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad apeliantas, pažeisdamas pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, padarė ieškovei žalos, kurią sudarė 11 879,86 Eur darbuotojams - 4030,34 Eur , Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui - 127,41 Eur UAB „TOI-TOI Lietuva“ - 550,16 Eur UAB „Aplinkos projektai“. Ieškovės patirtos žalos skaičiavimo metodas, nustatant dėl neinicijuotos įmonės bankroto bylos susidariusias ar išaugusias skolas kreditoriams, iš esmės atitinka pirmiau nurodytą suformuotoje teismų praktikoje. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės reikšmės teisiniam rezultatui byloje, todėl teisėjų kolegija jų atskirai neaptaria.

107Dėl įrodymų vertinimo

10838.

109Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo taisyklių nepažeidė.

11039.

111Įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva ir vien ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad teismo sprendimas būtų priimtas neįvertinus byloje surinktų įrodymų, kurie turi įtakos priimant sprendimą, visumos.

112Dėl bylinėjimosi išlaidų

11340.

114Ieškovė nepateikė duomenų apie apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šios išlaidos iš apelianto nepriteisiamos.

115Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

116Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą

117Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas BUAB „EKO-B.A.R.S. group“, atstovaujamas bankroto... 7. 2.... 8. Nurodė, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. UAB „EKO-B.A.R.S. group“ vadovo pareigas... 9. 3.... 10. Patvirtindamas 2013 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, 2014 m. kovo... 11. 4.... 12. Atsakovas J. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu... 13. 5.... 14. Ieškovo nurodytam momentui, t. y. 2014 m. kovo 12 d., kuomet buvo patvirtinta... 15. 6.... 16. Teismas turi nustatyti, kokio dydžio pradelsti įmonės finansiniai... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 7.... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškovo... 20. 8.... 21. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-12-01 nutartimi ieškovui... 22. 9.... 23. Atsakovas J. B. nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo pateiktus... 24. 10.... 25. Dėl administravimo išlaidų priteisimo nurodė, kad šios išlaidos atsiranda... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 27. 11.... 28. Atsakovas J. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m.... 29. 11.1.... 30. Teismas įpareigojo ieškovą pateikti duomenis apie 2014 m. kovo mėn. buvusį... 31. 11.2.... 32. Laikant, jog visi 2013 m. balanse nurodyti įsipareigojimai 2014 m. kovo mėn.... 33. 11.3.... 34. Vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2014-12-01 nutartimi dėl bankroto... 35. 12.... 36. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „EKO-B.A.R.S. group“... 37. 12.1.... 38. Ieškovas nesutinka su atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais,... 39. 12.2.... 40. 2014-02-25 VSDF Vilniaus skyrius, siekdamas išieškoti laiku nesumokėtas... 41. 12.3.... 42. Įmonės turtinė padėtis nesusiklostė per vieną dieną, tačiau atsakovas... 43. 12.4.... 44. Atsakovas J. B. nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo pateiktus... 45. 12.5.... 46. Atsakovo sudaryti ir parašu patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentai,... 47. 12.6.... 48. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog atsakovas neveikė... 49. 12.7.... 50. Dėl bankroto administratoriui neperduoto turto nurodo, kad remiantis LR ĮBĮ... 51. 12.8.... 52. Dar 2014 metais rugsėjo 5 ir 15 dienomis (prieš pat bankroto bylos... 53. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 54. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 55. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 56. 13.... 57. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 58. 14.... 59. Šioje byloje keliamas klausimas dėl įmonės vadovo atsakomybės tuo... 60. Dėl faktinių aplinkybių... 61. 15.... 62. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1d. nutartimi... 63. 16.... 64. Detalizuojant kreditorių finansinius reikalavimus pirmosios instancijos teismo... 65. 17.... 66. 2015-10-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi patikslinti pirmos eilės... 67. 18.... 68. VSDFV Vilniaus skyriaus 2014-03-27 rašto pagrindu pripažinta, kad iš... 69. 19.... 70. UAB „TOI-TOI Lietuva“ kreditorinis reikalavimas 127,41 Eur kilo iš... 71. 20.... 72. UAB „Aplinkos projektai“ kreditorinis reikalavimas 550,16 Eur kilo pagal... 73. 21.... 74. Teisėjų kolegija sprendžia, kad po 2014 m. kovo mėn. įsiskolinimas... 75. 22.... 76. Byloje taip pat nustatyta, kad 2014-09-29 UAB „EKO-B.A.R.S. group“ vardu... 77. 23.... 78. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo neteisėtais veiksmais... 79. 24.... 80. Teisėjų kolegija sprendžia, kad po 2014 m. kovo atsiradusios ir nepadengtos... 81. 25.... 82. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės vadovas bei savininkas (savininkai)... 83. 26.... 84. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, tai... 85. 27.... 86. Asmeninė bendrovės vadovo atsakomybė kreditoriams bendrųjų atsakomybę... 87. 28.... 88. Civilinės atsakomybės prasme pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo... 89. 29.... 90. Įmonės nemokumas yra tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 91. 30.... 92. Teismas darė išvadą, jog UAB „EKO-B.A.R.S. group“ įgijo nemokios... 93. 31.... 94. Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad byloje nėra duomenų apie kreditorinių... 95. 32.... 96. Apelianto civilinė atsakomybė siejama būtent su ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje... 97. 33.... 98. Nesutikimą su skundžiamu teismo sprendimu apeliantas grindžia argumentu, kad... 99. 34.... 100. Tokiais skundo argumentais, teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas ignoruoja... 101. 35.... 102. Byloje konstatuota, kad 2014-09-29 UAB „EKO-B.A.R.S. group“ vardu... 103. 36.... 104. Kasacinio teismo išaiškinta, jog atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi... 105. 37.... 106. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių)... 107. Dėl įrodymų vertinimo... 108. 38.... 109. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo... 110. 39.... 111. Įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva ir vien ta aplinkybė, jog... 112. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 113. 40.... 114. Ieškovė nepateikė duomenų apie apeliacinėje instancijoje patirtas... 115. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 116. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti... 117. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....