Byla e2S-1301-430/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, Channel Hotels and Properties Limited

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ (toliau – UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“) ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno LEZ infrastruktūra“ (toliau – UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, Channel Hotels and Properties Limited.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki antstolio Irmanto Gaidelio patvarkymo panaikinti Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-8-14107 ir vykdomąją bylą Nr. 0008/19/00773 nutraukti, arba, jeigu antstolis Irmantas Gaidelis atsisakytų tenkinti pareiškėjų skundą, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio Irmanto Gaidelio vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/00773. Prašymą grindė tuo, kad pareiškėjai pateikė skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, dėl to teismo sprendimo minėtoje byloje užtikrinimui, būtina sustabdyti šią vykdomąją bylą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 7 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-22552-727/2019 pareiškėjų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

82.

9Teismas nustatė, kad pareiškėjai būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, jog antstolis Irmantas Gaidelis nepagrįstai priėmė vykdymui išieškotojo Channel Hotels and Properties Limited pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą, kurio vykdymas priklauso Kauno rajone veikiančiam antstoliui, ir tai, kad pateiktas vykdymui vykdomasis dokumentas neatitinka jo turiniui įstatymo keliamų reikalavimų, dėl to egzistavo akivaizdžios kliūtys vykdomajam dokumentui priimti.

103.

11Teismas, vertindamas pareiškėjų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, padarė išvadas, kad pareiškėjų pareiškimas dėl antstolio veiksmų nėra prima facie pagrįstas. Pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje nėra byloje duomenų, jog antstolis neįsitikino, kad nurodyta aplinkybė, suteikianti jam teisę priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, egzistuoja. Priešingai, teismas nustatė, kad antstolis patikrino visą eilę aplinkybių, kurios jam suteikė teisę priimti vykdomąjį dokumentą. Teismas taip pat akcentavo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 591 straipsnio dalis įtvirtinta teisę antstoliui pradėtus veiksmus tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje.

124.

13Teismas nesutiko su pareiškėjų argumentais dėl vykdomojo dokumento neatitikimo jo turiniui įstatymo keliamiems reikalavimams, nurodydamas, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

145.

15Teismas taip pat nesutiko su pareiškėjų argumentais dėl grėsmės, kad galimai pareiškėjams palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, jeigu nebus taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Pažymėjo, kad pareiškėjų argumentai, jog išieškotojas Channel Hotels and Properties Limited yra ofšorinė įmonė, o tokios įmonės paprastai yra steigiamos siekiant išvengti mokesčių, prievolių ar kitais finansinės informacijos slėpimo tikslais, dėl ko atgręžtinio reikalavimo vykdymas taptų labai sudėtingas, yra hipotetiniai ir grindžiami tik prielaidomis.

166.

17Teismo vertinimu, pareiškėjų nurodoma aplinkybė, jog nuo pareiškėjų kreipimosi į antstolį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (jei antstolis atsisakytų tenkinti pareiškėjų skundą) dienos gali praeiti pakankamai ilgas laikotarpis, todėl nesustabdžius neteisėtai pradėto proceso veiksmų, vykdymo veiksmai būtų toliau tęsiami (galimai pilnai užbaigti) šioje proceso stadijoje, taip pat nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Be to, teismas pabrėžė, kad CPK 627 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, jog antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus, kai to raštu prašo pareiškėjas, dėl to pareiškėjams yra galimybė kreiptis į antstolį dėl dalies ar visiško vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

197.

20Pareiškėjai UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-22552-727/2019, prašydami panaikinti šią teismo nutartį ir priimti naują sprendimą – taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

218.

22Apeliantai nurodo, kad skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta kaip nepagrįsta ir neteisėta.

239.

24Teigia, kad pirmosios instancijos teismas deklaratyviai ir neargumentuotai skundžiamoje nutartyje nurodė, jog šioje proceso stadijoje teismas neturi duomenų, kad antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, prieš tai tinkamai neįsitikinęs, jog tokią teisę turi. Taip pat teismas tik lakoniškai nurodė, kad pareiškėjų argumentas, jog išieškotojas yra ofšorinė įmonė, pagrįstas prielaidomis ir nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė ir nevertino pareiškėjų pateiktų objektyvių įrodymų ir pareiškime nurodytų aplinkybių, kurios pagrindžia pateikto skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumą prima facie, ko pasėkoje buvo priimta nepagrįsta teismo nutartis.

2510.

26Apeliantai prašo remtis Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pateiktais išaiškinimais apie ofšorines įmones ir sudėtingą atgręžtinio reikalavimo teisės įgyvendinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-174-798/2017), kuriais vadovaujantis ir vertinant pareiškėjų pateiktus duomenis, galima daryti išvadą, jog ginčo atveju egzistuoja ir antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga (t. y. grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui).

2711.

28Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai atsisakydamas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, be kita ko, pažeidė proporcingumo principą, kadangi skundžiamoje nutartyje neatsižvelgė ir neįvertino to, kad neigiamos pasekmės, tikėtinai kilsiančios nesustabdžius vykdymo veiksmų, bus daug didesnio masto, lyginant su tomis pasekmėmis, kurios galimai kiltų tuo atveju, jeigu pareiškėjų prašymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo būtų patenkintas. Teigia, kad turi būti tinkamai identifikuota ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Šiuo atveju nesustabdžius galimai neteisėto vykdymo veiksmų, pareiškėjams pritrūkus apyvartinių lėšų, realiai kiltų grėsmė Kauno laisvosios ekonominės zonos projekto, kuris pripažintas valstybinės svarbos ekonominiu projektu, tęstinumui ir tolimesniam vykdymui, dėl to reikšmingas neigiamas pasekmes pajaustų tiek valstybė, tiek ir visa visuomenė, ypač Kauno regionas, tuo tarpu išieškotojo interesai, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir laikinai sustabdžius vykdymo veiksmus, nebūtų nepagrįstai ar neproporcingai suvaržomi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliantų manymu, egzistuoja abi būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, dėl to pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą.

2912.

30Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited atsiliepime į skundą nesutiko su skundu, prašo jo netenkinti, palikti galioti 2019 m. birželio 7 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir priteisti iš apeliantų lygiomis dalimis suinteresuoto asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3113.

32Teigia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas teisine prasme, be to, reiškiamas jau nebe pirmą kartą, kas rodo, jog pareiškėjai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir siekia bet kokiomis priemonėmis, jog būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Suinteresuoto asmens manymu, teismas to neturi toleruoti ir privalo principingai atsižvelgti į tokį pareiškėjų elgesį, kontekstą ir neleisti jiems piktnaudžiauti teise. Akcentuoja, kad pareiškėja UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, inicijuodama daugybę identiškų teisminių procesų, piktybiškai vengia vykdyti įsipareigojimus, siekdama neleisti išieškotojui susigrąžinti suteiktos paskolos. Teigia, kad teismuose buvo pateikti penki analogiški prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nė vienas iš prašymų nebuvo patenkintas.

3314.

34Pažymi, kad pareiškėjai, darydami nepagrįstas išvadas, tendencingai nutyli esminius faktus arba pateikia tik dalį jų. Suinteresuoto asmens manymu, pareiškėjų reikalavimas yra akivaizdžiai prima facie nepagrįstas ir pirmosios instancijos teismas dėl šių aplinkybių padarė teisingas išvadas. Teigia, kad apeliantai visiškai ignoruoja faktines aplinkybes, rodančias, kad vykdymo veiksmus gali atlikti Vilniuje veikiantis antstolis ir pareikštu skundu siekia ne apginti tariamai pažeistas savo teises, o apeiti teismų atsisakymus taikyti analogiškas laikinąsias apsaugos priemones.

3515.

36Suinteresuoto asmens manymu, nagrinėjamu neegzistuoja reali grėsmė galimai palankaus teismo sprendimui įvykdymui ir pirmosios instancijos teismas dėl šių aplinkybių padarė teisingas išvadas, o apeliantai, grįsdami skundą tokiais argumentais, remiasi tik nepagrįstomis abejonėmis, nuogąstavimais ir prielaidomis.

3716.

38Teigia, kad pareiškėja UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, kaip ir ankstesnėse bylose, taip ir šioje byloje, pabrėžia ypatingą savo padėtį ir tariamai didelę svarbą Lietuvai, nors šio juridinio asmens statusas nėra nei išskirtinis, nei suponuoja išvadą, kad šio juridinio asmens atžvilgiu negali būti vykdomi išieškojimo veiksmai. UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ privalo vykdyti savo sutartis, įskaitant ginčo sutartį, o už jų nevykdymą jai taikomos tokios pačios procesinės priemonės, kaip ir bet kuriam kitam subjektui. Be to, akcentuoja, kad UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ tėra konkursą laimėjęs Kauno laisvosios ekonominės zonos operatorius, o aplinkybės, kad šis juridinis asmuo organizuoja savo ūkinę veiklą taip, kad vengia vykdyti įsipareigojimus ir piktnaudžiauja teise, jau yra žinoma Kauno miesto bei Kauno rajono savivaldybėms.

3917.

40Atsižvelgiant į visas aplinkybes, suinteresuoto asmens Channel Hotels and Properties Limited manymu, nagrinėjamu atveju neegzistuoja nei viena iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, dėl to skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

4118.

42Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime į skundą nesutiko su skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

4319.

44Teigia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvai dėl pareiškėjų prašymo netenkinimo, yra išsamūs ir jokio pagrindo su jais nesutikti nėra. Pažymi, kad pareiškėjai tikėtinai nepagrindė savo prašymo, o realaus pagrindo, jog būtų pažeistos proceso šalių teisės ar jų teisėtų interesų proporcingumas, nėra.

4520.

46Pabrėžia, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas, kuris apibrėžia antstolio veiklos ribas. Nagrinėjamu atveju, antstoliui pateiktas vykdymui vykdomasis dokumentas Nr. MK-4603 šiai dienai nėra panaikintas, nėra nuginčytas, dėl to yra galiojantis, privalomas ir vykdytinas. Atsižvelgiant į tai, antstolis, priimdamas tokį vykdomąjį dokumentą vykdymui, nepažeidė jokių imperatyvių įstatymo nuostatų, o atliko būtiniausius veiksmus ir patikrino eilę aplinkybių, kurios jam suteikia teisę priimti tokį vykdomąjį dokumentą vykdyti.

4721.

48Nesutinka su apeliantų teiginiais, kad neva išieškotojas yra ofšorinė įmonė, nes šie teiginiai yra hipotetiniai ir grindžiami tik prielaidomis, kurie nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Be to, pažymi, kad išieškotojo patikimumas ir panašus klausimai apskritai nėra sprendžiami per skundo dėl antstolio veiksmų institutą.

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Atskirasis skundas atmestinas.

5122.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

5323.

54Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

5524.

56Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

5725.

58Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-22552-727/2019, kuria atmestas pareiškėjų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

5926.

60Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited pateikė prie atskirojo skundo papildomus dokumentus – UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinimo rašto kopiją, UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ 2017 m. gruodžio 22 d. akcininkų sprendimo kopiją, 2018 m. lapkričio 9 d. suinteresuoto asmens Channel Hotels and Properties Limited atstovo advokato pretenzijos dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų pažeidimo kopiją ir UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ 2017 m. gruodžio 22 d. valdybos posėdžio protokolo kopiją. Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Pažymėtina, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218-916/2016). Atsižvelgiant į tai, kad pateikti nauji įrodymai padeda atskleisti atskirajame skunde išdėstytas faktines aplinkybes ir šių įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, pateiktus naujus dokumentus apeliacinės instancijos teismas priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

6127.

62Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta teismo galimybė sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Tad laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, gali būti taikoma tik tuomet, jeigu teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, vykdymo veiksmų nesustabdžius galinčios atsirasti žalos dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų – pareiškėjas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad pareiškėjui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga, leidžianti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, - teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog pagrįstos abejonės dėl pareiškėjui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas pareiškėjui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartis Nr. e2-1081-943/2017).

6328.

64Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-23865-545/2019 pareiškėjų UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ skundas dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų netenkintas, t. y. atmestas kaip neįrodytas. Vien ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, leidžia spręsti, jog viena iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, t. y. tikėtinas skundo dėl antstolio veiksmų (kurio pagrindu taikomos laikinosios apsaugos priemonės) pagrįstumas – neegzistuoja. Nors minėta Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis neįsiteisėjusi, tačiau tai nepaneigia abejonių dėl skundo pagrįstumo ir galbūt pareiškėjams nepalankaus teismo sprendimo priėmimo minėtoje byloje, kas laikoma pakankamu pagrindu atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl nurodytų aplinkybių laikoma, kad, nesant nustatytai vienai iš būtinųjų sąlygų, t. y. tikėtinai nepagrindus pareiškimo reikalavimo, nebuvo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

6529.

66Neįrodžius vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikytos, todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apelianto argumentų, kaip neturinčių teisinės prasmės. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

6730.

68Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nėra pagrindo naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas), o atskirasis skundas atmetamas.

6931.

70CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklė – šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti iš pareiškėjų lygiomis dalimis suinteresuoto asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžiantys dokumentai bus pateikti vėliau. Suinteresuotas asmuo jokių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, dėl to jokios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

71Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

72Atskirąjį skundą atmesti.

73Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-22552-727/2019 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ ir UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje... 8. 2.... 9. Teismas nustatė, kad pareiškėjai būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos... 10. 3.... 11. Teismas, vertindamas pareiškėjų prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 12. 4.... 13. Teismas nesutiko su pareiškėjų argumentais dėl vykdomojo dokumento... 14. 5.... 15. Teismas taip pat nesutiko su pareiškėjų argumentais dėl grėsmės, kad... 16. 6.... 17. Teismo vertinimu, pareiškėjų nurodoma aplinkybė, jog nuo pareiškėjų... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. 7.... 20. Pareiškėjai UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ ir UAB... 21. 8.... 22. Apeliantai nurodo, kad skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta kaip... 23. 9.... 24. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas deklaratyviai ir neargumentuotai... 25. 10.... 26. Apeliantai prašo remtis Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pateiktais... 27. 11.... 28. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai atsisakydamas taikyti... 29. 12.... 30. Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited atsiliepime į... 31. 13.... 32. Teigia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas teisine prasme, be to,... 33. 14.... 34. Pažymi, kad pareiškėjai, darydami nepagrįstas išvadas, tendencingai nutyli... 35. 15.... 36. Suinteresuoto asmens manymu, nagrinėjamu neegzistuoja reali grėsmė galimai... 37. 16.... 38. Teigia, kad pareiškėja UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, kaip ir... 39. 17.... 40. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, suinteresuoto asmens Channel Hotels and... 41. 18.... 42. Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime į skundą... 43. 19.... 44. Teigia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvai dėl... 45. 20.... 46. Pabrėžia, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra antstoliui pateiktas... 47. 21.... 48. Nesutinka su apeliantų teiginiais, kad neva išieškotojas yra ofšorinė... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. Atskirasis skundas atmestinas.... 51. 22.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 53. 23.... 54. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 55. 24.... 56. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 57. 25.... 58. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio... 59. 26.... 60. Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited pateikė prie... 61. 27.... 62. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 63. 28.... 64. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka Lietuvos teismų informacinės sistemos... 65. 29.... 66. Neįrodžius vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 67. 30.... 68. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nėra pagrindo naikinti skundžiamos... 69. 31.... 70. CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji bylinėjimosi išlaidų... 71. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos... 72. Atskirąjį skundą atmesti.... 73. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje...