Byla e2-117-779/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Inga Staknienė,

2sekretoriaujant Anai Prutkovskai,

3dalyvaujant ieškovo atstovėms įgaliotai atstovei Editai Paulauskaitei – Jakštei, advokatei Jolitai Rimai Puškorienei, atsakovų AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas atstovei Olgai Malachovič, atsakovės UAB „Lietuvos energija“ atstovei Simonai Augėnaitei,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „InnoForce“ ieškinį atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ dėl žalos atlyginimo,

5Teismas

Nustatė

6I.

7Šalių argumentų esmė

81.

9Ieškovė UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 969 884,47 Eur žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

102.

11Ieškinyje nurodė, kad atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015-09-25 CVP IS priemonėmis http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=252556 paskelbė apie skelbiamų derybų būdu organizuojamą tarptautinės vertės pirkimą „Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos pirkimas“, (pirkimo Nr. 167689). Pirkimą atsakovas vykdė kaip kitų perkančiųjų organizacijų įgaliotoji organizacija, todėl penkios organizacijos įtrauktos į bylą bendraatsakovėmis. Pirkime jungtinės veiklos sutarties pagrindu dalyvavo tiekėjai UAB „InnoForce“ (toliau – Ieškovas) ir NESS Czech s.r.o grupė. Ieškovas 2016-07-22 gavo pranešimą apie pirkime nustatytą pasiūlymų eilę ir ieškovo pateikto pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu. Pranešime atsakovas taip pat nurodė, kad, vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų 13.3 punkto ir Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.8 punkto nuostatomis, sutartys su laimėjusiu dalyviu bus sudarytos tik gavus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) patvirtinimą dėl investicinio projekto, bet ne anksčiau kaip po 15 k. d. nuo pirkimo laimėtojo paskelbimo, t. y. ne anksčiau kaip 2016-08-09.

123.

132017-08-10 ieškovas gavo atsakovo pranešimą, kuriame buvo nurodyta kad atsakovas, vykdydamas Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos pirkimą, įvykdė 2017-06-06 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-3293-340/2017, t. y. grįžo į jungtinės veiklos dalyvių UAB „InnoForce“ ir NESS Czech kvalifikacijos vertinimo stadiją bei pagal vertinimo rezultatus priėmė žemiau nurodytus sprendimus: Pakartotinai įvertinus jungtinės veiklos dalyvių UAB „InnoForce“ ir NESS Czech s.r.o. atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyta, kad šio tiekėjo kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; Pirkimą vykdžiusi viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę Pirkime ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka: 1) UAB „InnoForce” ir NESS Czech s.r.o jungtinės veiklos dalyviai – 97,65 balai; 2) UAB „Tieto Lietuva“ ir SIA „Tieto Latvia“ jungtinės veiklos dalyviai – 91,80 balai; 3) UAB Atea ir Ingenious IT, UAB jungtinės veiklos dalyviai – 88,02 balai; 4) UAB „Asseco Lietuva“, Asseco Poland S.A., Asseco Central Europe, S.A. jungtinės veiklos dalyviai – 78,39 balai.

144.

15Atsakovas informavo, kad pirkimo sutartis su ieškovu nebus sudaroma, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 5 d., pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, yra nutraukiamos, kadangi VKEKK atsisakė suderinti investicinį projektą, kuriuo numatoma finansuoti pirkimą.

165.

17Pirkimas buvo nutrauktas, perkančiosioms organizacijoms (kurias šiame procese atstovavo AB „Lietuvos energija“) nesuderinus investicinio projekto su VKEKK ir dėl šios priežasties nesant pakankamo finansavimo pirkimo objektui.

186.

19Finansavimas bendraatsakovių investiciniam projektui galutinai nebuvo prarastas ir priežastys, lėmusios investicinio projekto nesuderinimą su VKEKK, galėjo būti panaikintos, kaip yra nurodyta VKEKK 2017-04-12 pažymoje, kurioje yra nurodytos konkrečios investicinio projekto nesuderinimo priežastys. Būtent šiuo, kryžminio subsidijavimo išvengimo tikslu, ir buvo derinamas investicinis projektas su VKEKK. VKEKK siekė išsiaiškinti, ar bendraatsakovių įmonės, kiekviena atskirai, teisingai numatė investicijų dydžius į bendrą integruotą IVVIS, todėl lygino, ar investicijų dydžiai yra proporcingi kiekvienos įmonės gaunamai naudai, įdiegus bendrą įmonių IVVIS.

207.

21VKEKK pažymos 4 psl. 3 pastraipoje konstatavo, kad ieškovo pateikto pasiūlymo kaina iš esmės atitiko prognozuojamą pagal investicinį projektą ir atitiko preliminarų prognozuojamą kaštų pasiskirstymą tarp IVVIS sudėtinių dalių.

228.

23Tačiau VKEKK pažymos 5 psl. 1 pastraipoje nurodo, kad investiciniame projekte nepakankamai pagrįstos investicijos tarp įmonių į bendrą IVVIS, nes AB „Lietuvos energija“ savo investicijų pagrindimo skaičiavimuose naudojo skirtingus rodiklius, dėl ko nereguliuojamos įmonės pagal jiems numatytas išlaidas (investicijas) į bendrą IVVIS gauna neproporcingai didesnę naudą, nei reguliuojamo sektoriaus įmonės.

249.

25VKEKK, atsižvelgdama į jos pastebėtus neproporcingus „investicijų – naudos“ skirtumus 2017-02-09 kreipėsi į AB „Lietuvos energija“, prašydama kryžminio subsidijavimo išvengimo tikslu perskirstyti įmonių investicijas: padidinti investicijų dalis toms įmonėms, kurių naudos diegiant bendrą IVVIS neproporcingos, palyginus su išlaidomis, kurias įmonės patirtų, jeigu būtų diegusios sistemas atskirai (žr. VKEKK pažymos 7 psl. 3 pastraipą).

2610.

27Tačiau AB „Lietuvos energija“ šio VKEKK prašymo neįvykdė, laikydamasi pozicijos, kad VKEKK neteisingai apskaičiuoja įmonių investicijas ir kad kryžminio subsudijavimo neegzistuoja pagal pirminį VKEKK pateiktą investicinį projektą. VKEKK, negavusi AB „Lietuvos energija“ pritarimo dėl investicinio projekto pakeitimų, proporcingai suderinant įmonių investicijas, nutarė toliau nederinti investicinio projekto.

2811.

29Investicinis projektas nebuvo suderintas dėl išimtinai nuo bendraatsakovių neįvykdyto VKEKK prašymo perskirstyti įmonių investicijas į IVVIS diegimą, t. y. dėl subjektyvių priežasčių ir nepakankamų pastangų išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius; dėl bendraatsakovių nesutarimo su VKEKK, tačiau neskundžiant administracine tvarka VKEKK atsisakymo suderinti investicinį projektą.

3012.

31Bendraatsakovės neįvykdė VKEKK prašymo ir nepadidino investicijų nereguliuojamo sektoriaus įmonėms, kad jų gaunamos naudos, santykinai palyginus su priskirtomis investicijomis, būtų proporcingos reguliuojamo sektoriaus įmonėms. Toks neveikimas tiesiogiai pažeidžia viešąjį (energijos vartotojų) interesą, prisidengiant kryžminio subsidijavimo riziką, kai reguliuojamo sektoriaus įmonės (ir energijos vartotojai per jų mokamas įmokas už paslaugas) netenka 10 mln. Eur naudos įdiegiant bendrą IVVIS, vien dėl vengimo padidinti nereguliuojamo sektoriaus investicijas iki 1 mln. Eur ir išvengti kryžminio subsidijavimo rizikos pagal VKEKK prašymą.

3213.

33Dėl bendraatsakovių neveikimo, ko pasekoje VKEKK nesuderino investicinio projekto, dėl subjektyvių priežasčių buvo nepagrįstai nutrauktas Pirkimas ir tuo pažeisti ne tik ieškovo, kaip nustatyto pirkimo laimėtojo, bet ir visų vartotojų teisėti interesai dėl racionalaus lėšų, skirtų reguliuojamų veiklų įmonių veiklai panaudojimo.

3414.

35Nei bendraatsakovės, nutraukdamos pirkimą, nei teismai, atmesdami ieškinį, net nesvarstė alternatyvų, ar investicijų padidinimas nereguliuojamo sektoriaus įmonėms būtų ekonomiškai naudingesnis ir priimtinesnis sprendimas, nei pirkimo nutraukimas ir jo pakartotinis vykdymas, suskaidant objektą į dalis.

3615.

37Bendraatsakovės ir teismai taip pat nepagrįstai ir nemotyvuotai sprendė, kad šioje stadijoje, tiekėjams pateikus pasiūlymus, negalimas pirkimo objekto modifikavimas, atskiriant reguliuojamų veiklų įmonių investicijas, nenutraukiant pirkimo.

3816.

39Ieškovas dėl atsakovo veiksmų ir neveikimo patyrė 969 884,47 Eur dydžio nuostolius, kurie siejami su pasiūlymo pirkimui rengimu ir negautomis pajamomis pagal numatytą sudaryti Sutartį. Ieškovo patirta žala tiesiogiai susijusi su atsakovo veiksmais ir neveikimu, t. y. su atsakovo netinkamu pasirengimu pirkimui ir neveikimu derinant investicinį projektą, todėl atsakovas turi pareigą ją atlyginti. Atsakovo neteisėti veiksmai yra susiję priežastiniu ryšiu su ieškovui kilusiomis neigiamomis pasekmėmis (žala), kurią sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. Ieškovas, rengdamas pasiūlymą, patyrė 119 231,56 Eur su PVM dydžio tiesioginius nuostolius ir 850 652,91 Eur dydžio netiesioginius nuostolius, kurie siejami su negautomis pajamomis, kurias ieškovas pagrįstai galėjo tikėtis ir tikėjosi gauti vykdant viešojo pirkimo sutartį.

4017.

41Atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „LITGAS“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“, UAB „Verslo aptarnavimo centras“, UAB „Lietuvos energija“ pateikė atsiliepimus į ieškinį, kuriais su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

4218.

43Atsiliepimuose nurodė, kad 2019-09-25 perkančioji organizacija UAB „Verslo aptarnavimo centras“ CVP IS priemonėmis paskelbė apie skelbiamų derybų būdu organizuojamą tarptautinės vertės pirkimą „Integruotas verslo valdymo informacinės sistemos pirkimas“. Pirkimas vykdomas įgaliojusiųjų organizacijų (kitų atsakovių) naudai. Kvietimo pateikti pasiūlymus pirkime buvo nurodyta, kad pirkimo procedūrų metu pirkėjas derina investicinį projektą su VKEKK. Taip pat nustatyta, kad pirkimo sutartis su laimėjusiu dalyviu bus sudaroma tik pirkėjui gavus VKEKK patvirtinimą dėl investicinio projekto. Pirkimo sąlygų nė vienas tiekėjas neginčijo, neteikė dėl nurodyto sąlygų punkto klausimų, pateikdami pasiūlymus su sąlygomis sutiko.

4419.

452016-05-06 įgaliojusios organizacijos pradėjo investicinio projekto derinimą sus VKEKK. 2017-04-14 VKEKK nutarimu Nr. O3-127 buvo nutarta nederinti projekto. 2017-05-09 perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VKEKK nutarimą ir vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Pirkimo specialiųjų sąlygų 1.8 punktu, kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo nutraukti procedūras. 2017-06-15 perkančioji organizacija gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl pirkimo nutraukimo, dėl ko 2017-08-10 priėmė sprendimą nutraukti pirkimo procedūras ir apie tai informavo pirkimo dalyvius. 2017-08-24 ieškovo pateikta pretenzija buvo atmesta perkančiosios organizacijos 2017-08-31 sprendimu.

4620.

472017-09-15 ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos 2017-08-10 sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. 2017-12-11 sprendimu Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2-5355-590/2017, ieškinį atmetė. 2018-03-08 Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018 Vilniaus apygardos teismo 2017-12-11 sprendimą paliko nepakeistą. Ieškovo kasacinis skundas nebuvo priimtas. Atsakovų manymu, ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras jau yra išnagrinėtas.

4821.

49Ieškinyje nėra nurodyta, kokius konkrečiai neteisėtus veiksmus atliko kiekvienas iš atsakovų atskirai, todėl nėra pagrindo kalbėti apie bendrą įgaliojusiųjų organizacijų ir perkančiosios organizacijos bendrą atsakomybę.

5022.

51Atsakovų manymu, ieškovas, kreipdamasis į teismą šioje civilinėje byloje, praleido ieškinio senaties terminą, kadangi į teismą nesikreipė per 10 dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nutraukti pirkimo procedūras išsiuntimo tiekėjams dienos.

5223.

53Ieškovas, siekdamas įrodyti perkančiosios organizacijos civilinės atsakomybės sąlygas, ginčija įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriame konstatuota, kad perkančioji organizacija pagrįstai nutraukė pirkimo procedūras. Ieškovas taip pat neįrodė, kad dėl pirkimo procedūrų nutraukimo jis neteko galimybės sudaryti pirkimo ar preliminarią sutartį, nepateikė žalos dydžio apskaičiavimo dokumento.

5424.

55Ieškovė pateikė dubliką, kuriuo prašė tenkinti ieškinio reikalavimus, nurodė, kad atsakovai nurodyti tinkami, kadangi žalą sukėlė viešajame pirkime, kurio procedūras atlikti bendraatsakoviai įgaliojo atsakovę UAB „Verslo aptarnavimo centras“, priimti sprendimai. Visi nurodyti atsakovai yra siejami su neteisėtais veiksmais, kurie yra viena iš deliktinės atsakomybės sąlygų, todėl negali būti išskirti vieni atsakovai ir eliminuojama kitų atsakovų atsakomybė dėl ieškovo patirtos žalos atlyginimo.

5625.

57Atsakovas klaidingai nurodo, kad ieškinyje nurodytiems reikalavimams pareikšti turi būti taikomi Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyti terminai, laikantis privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, nes ginčo objektas yra ne viešojo pirkimo procedūros, o žalos atlyginimas. reiškiamiems reikalavimams taikomas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas dėl padarytos žalos atlyginimo. CK nekvalifikuojama su kokiais atsakovo veiksmais turi būti siejama atsiradusi žala bei nurodomas bendras senaties terminas reikalavimams, susijusiems su žalos atlyginimu. Teismai, formuodami praktiką, CK nurodytą 3 metų senaties terminą reikalavimams, susijusiems su žalos atlyginimu, taip pat taiko visiems tokio pobūdžio reikalavimams, neskirstydamas pagal tai, kokiais pagrindais atsirado žala ir kokie teisės aktai reguliavo šalių santykius iki žalos atsiradimo.

5826.

59Veiksmų neteisėtumą ieškovas nurodė ieškinyje, kurio atsakovo pateikti argumentai nepaneigia. Be to, šiuo metu dėl atsakovo veiksmų neteisėtumo yra paduotas skundas Europos Komisijai, todėl atsakovas klaidina teismą nurodydamas, kad ginčas dėl veiksmų neteisėtumo iš esmės yra baigtas ir dėl jų yra priimti galutiniai ir neskundžiami sprendimai.

6027.

61Šiuo metu atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ yra paskelbęs 6 (šešis) pirkimus ir numato paskelbti dar 8 (aštuonis) pirkimus, kuriais būtų įsigytas pirkimo objektas, tapatus nutraukto pirkimo objektui. Tokie atsakovo veiksmai patvirtina, kad pirkimas buvo nutrauktas diskriminuojant ieškovą bei sąmoningai vengiant su juo sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atsakovas imitavo aplinkybes, kuriomis remiantis buvo nutrauktas pirkimas. Sprendimas nutraukti pirkimą buvo pagrįstas subjektyviomis ir išimtinai su ieškovu susijusiomis aplinkybėmis.

6228.

63Ieškovas, rengdamas pasiūlymą, patyrė 119 231,56 Eur su PVM dydžio tiesioginius nuostolius ir 850 652,91 Eur dydžio netiesioginius nuostolius, kurie siejami su negautomomis pajamomis, kurias ieškovas pagrįstai galėjo tikėtis ir tikėjosi gauti vykdant viešojo pirkimo sutartį.

6429.

65Atsakovai pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad nesant konkretaus civilinės atsakomybės subjekto neteisėto veiksmo, nėra pagrindo kalbėti apie įgaliojusių organizacijų bendrą atsakomybę.

6630.

67Atsakovų manymu, Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai apima ir žalos atlyginimo atvejus.

6831.

69Atsakovai nurodė, kad ieškovas įrodymais nepagrindė, jog nurodomas išlaidas patyrė būtent dėl dalyvavimo aptariamame pirkime.

7032.

71Teismo posėdžio metu ieškovas patikslino ieškinio reikalavimą, nurodydamas, jog žala priteistina iš visų atsakovų solidariai.

7233.

73Teismo posėdžio metu gavus duomenis, patvirtinančius, jog UAB „LITGAS“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ reorganizuoti ir prijungti prie UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „LITGAS“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pašalinti iš atsakovų, vietoj jų paliekant atsakovą UAB „Lietuvos energijos tiekimas“.

74Ieškinys atmestinas.

75II.

76Teismo nustatytos faktinės aplinkybės

7734.

782015-09-25 perkančioji organizacija UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (toliau – ir perkančioji organizacija), kaip įgaliota AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „LITGAS“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ organizacija, CVP IS sistemoje paskelbė apie viešąjį pirkimą „Integruotos verslo valdymo sistemos pirkimas“ (pirkimo Nr. 167689), vyksiantį skelbiamų derybų būdu.

7935.

802015-09-24 patvirtintų Kvietimo pateikti pasiūlymus pirkime specialiųjų sąlygų 1.8. punkte buvo nurodyta, kad pirkimo procedūrų vykdymo metu pirkėjas derina investicinį projektą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK). Sutartis su laimėjusiu dalyviu bus sudaroma tik pirkėjui gavus VKEKK patvirtinimą dėl investicinio projekto. Siekiant aiškumo, patikslinama, kad: 1.8.1. pirkėjui iki laimėjusio dalyvio paskelbimo nesuderinus su VKEKK investicinio projekto, sutarties pasirašymas su laimėjusiu dalyviu gali būti atidėtas tiek, kiek užtruks pats derinimas; 1.8.2. pirkėjui nesuderinus su VKEKK investicinio projekto ar kitais Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais pagrindais, pirkėjas gali nutraukti pirkimą bet kuriuo Pirkimo procedūrų vykdymo momentu gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

8136.

822016-07-22 pranešimu perkančioji organizacija informavo ieškovę UAB „InnoForce“ apie nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėtoją, nurodydama, kad laimėtojais paskelbti ieškovo UAB „InnoForce” ir NESS Czech s.r.o. kaip jungtinės veiklos dalyviai, surinkę 97,65 vertinimo balų. Pranešime perkančioji organizacija taip pat nurodė, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.3 punkto ir Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.8 punkto nuostatomis, sutartys su laimėjusiu dalyviu bus sudaromos tik pirkėjui gavus VKEKK patvirtinimą dėl investicinio projekto, bet ne anksčiau kaip po 15 k.d. nuo pirkimo laimėtojo paskelbimo t. y. ne anksčiau kaip 2016 m. rugpjūčio 9 d.

8337.

84VKEKK Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius 2017-04-12 pažymoje Nr. O5-90 pateikė išvadą, kad, įvertinus tai, jog AB „Lietuvos energija“ be papildomų Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojančių procedūrų organizavimo neturi galimybės gauti objektyvių ir patikimų duomenų, leidžiančių proporcingai naudoms paskirstyti investicijas, jei projektas būtų vykdomas atskirai kiekvienoje įmonių grupės įmonėje, o AB „Lietuvos energija“ siūlomas taikyti investicijų paskirstymas pagal nešiklius, išreiškiančius naudojimosi sistema intensyvumą, Elektros skyriaus nuomone, investicijų projekte dalyvaujančioms reguliuojamoms įmonės grupių įmonėms galėtų sudaryti prielaidas paskirti neproporcingą jų naudai investicijos dalį ir taip nukrypti nuo imperatyvių teisės aktų nuostatų, įtvirtinančių kainų apskaičiavimą remiantis sąnaudų pagrįstumo principu, bei sudarytų sąlygas kryžminiam skirtingų reguliuojamų veiklų subsidijavimui, Elektros skyrius siūlo VKEKK nederinti AB „Lietuvos energija“ pateikto investicijų projekto.

8538.

862017-04-14 VKEKK nutarimu Nr. O3-127 nurodė, kad nutaria nederinti investicijų projekto „Lietuvos energija“, UAB grupės verslo valdymo sistemų modernizavimas“. Nutarime pažymėjo, kad nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

8739.

882017-05-19 perkančioji organizacija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama leisti nutraukti „Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos pirkimas“ pirkimo procedūras.

8940.

90Viešųjų pirkimų komisija 2017-06-15 sprendimu Nr. 4S-1902 sutiko, kad perkančioji organizacija nutrauktų „Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos pirkimas“ pirkimo procedūras.

9141.

922017-08-10 pranešimu perkančioji organizacija kreipėsi į jungtinės veiklos dalyvius UAB „InnoForce” ir NESS Czech s.r.o. ir nurodė, kad pirkimo sutartis nebus sudaroma, nes vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 5 d. bei Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.8.2. punktu, pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, yra nutraukiamos; poreikį nutraukti pirkimo procedūras sąlygojo aplinkybės, kurių Bendrovė prieš pradėdama vykdyti pirkimą negalėjo numatyti, t. y. VKEKK atsisakius derinti investicinį projektą „Lietuvos energija“, UAB grupės verslo valdymo sistemų modernizavimas dalis grupės įmonių (4 ir 8 projekte dalyvaujančių įmonių) praranda galimybę ateityje susigrąžinti pirkimui skirtas (investuotas) lėšas, kadangi esant tokiam pirkimo objektui (IVVIS diegimas, paslaugos ir licencijos visoms 8 grupės įmonėms) nėra galimybės objektyviai įvertinti, ar investicijos atskirai kiekvienai grupės įmonei pasiskirstys proporcingai, atsižvelgiant į jų gaunamą naudą, tokiu atveju reguliuojamų grupės įmonių investuotos lėšos negalėtų būti įtraukiamos į reguliuojamų paslaugų kainas.

9342.

94Ieškovas 2017-08-24 pretenzija kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimo procedūras ir dar kartą kreiptis į VKEKK dėl investicinio projekto suderinimo.

9543.

962017-08-31 atsakymu į ieškovo pretenziją perkančioji organizacija nutarė ieškovo pretenziją atmesti kaip nepagrįstą.

9744.

98Ieškovas 2017-09-05 pretenzija kreipėsi į perkančiąją organizaciją, pakartotinai prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimo procedūras ir dar kartą kreiptis į VKEKK dėl investicinio projekto suderinimo.

9945.

1002017-09-07 atsakymu į ieškovo pretenziją perkančioji organizacija nutarė ieškovo pretenziją palikti nenagrinėtą, kaip pateiktą pakartotinai.

10146.

1022017-09-18 ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti 2017-08-10 perkančiosios organizacijos pranešime nurodytą sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, taip pat panaikinti 2017-08-31 perkančiosios organizacijos rašte nurodytą sprendimą atmesti tiekėjo pretenziją.

10347.

104Vilniaus apygardos teismas 2017-12-11 priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017, kuriuo nusprendė ieškinį atmesti. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-03-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018 paliko Vilniaus apygardos teismo 2017-12-11 sprendimą nepakeistą. Ieškovo teiktą kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti.

105III.

106Teismo argumentai ir išvados

107Dėl ieškinio senaties termino taikymo

10848.

109Ieškovas nurodė, kad kreipiasi į teismą dėl žalos atlyginimo iš atsakovų nepraleidęs ieškinio senaties termino, kadangi ieškinio reikalavimai kildinami ne iš viešojo pirkimo procedūrų, tačiau iš civilinės deliktinės atsakomybės prievolės atlyginti žalą.

11049.

111Atsakovų manymu, ieškinio reikalavimams taikytinas Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas ieškinio senaties terminas, dėl ko ieškovo ieškinys atmestinas ieškovei praleidus ieškinio senaties terminą.

11250.

113Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų (CK 1.125 str. 1 d.). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalies 1-2 punktus, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu): 1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

11451.

115Iš nurodytų Viešųjų pirkimų nuostatų matyti, kad ieškinio senaties terminai siejami su momentu, kai tiekėjas sužino apie skundžiamą perkančiosios organizacijos sprendimą ar veiksmą. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu neskundžia perkančiosios organizacijos veiksmo ar sprendimo, tačiau reiškia reikalavimą dėl žalos atlyginimo, dėl ko aptarti ieškinio senaties terminai šiuo atveju neaktualūs. Lietuvos teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad reikalavimams dėl žalos atlyginimo, kilusiems viešojo pirkimo proceso metu taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas ieškinio senaties terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-120-196/2017).

11652.

117Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 5 dalį, tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau šiame įstatyme nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai.

11853.

119Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies nuostatomis, perkančioji organizacija privalo raštu informuoti tiekėjus apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, arba sprendimą leisti dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą, priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo. Reikalavimas perkančiajai organizacijai raštu informuoti/skelbti apie sprendimą nutraukti pirkimo procedūras įstatyme nėra numatytas. Kadangi toks reikalavimas nenumatytas, nagrinėjamu atveju taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 5 dalis, pagal kurią ieškiniui pareikšti taikomi CK numatyti ieškinio senaties terminai.

12054.

121CK 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos.

12255.

123Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

12456.

125Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas apie perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, kuris, ieškovo manymu, sukėlė ieškovui turtinės žalos, sužinojo 2017-08-10, kuomet perkančioji organizacija informavo ieškovą apie šį sprendimą.

12657.

127Kadangi reikalavimams dėl žalos atlyginimo taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas, nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas sueina 2020-08-10. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys teisme gautas 2018-09-19, pripažintina, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino.

128Dėl civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo

12958.

130Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 str. 1 d.). Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Vadovaujantis CK 6.245 straipsnio 4 dalimi, deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Civilinei deliktinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos būtinosios taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšis tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltė (CK 6.246-6.249 str.).

13159.

132Ieškovo manymu, atsakovai atliko neteisėtus veiksmus ieškovės atžvilgiu, kadangi pakartotinai nederinant investicinio projekto su VKEKK, nutarė nutraukti pirkimo procedūras, dėl ko ieškovas patyrė tiek tiesioginių, tiek netiesioginių turtinių nuostolių. Taigi, ieškovas atsakovų neteisėtus veiksmus sieja su atsakovų AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „LITGAS“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ įgaliotos perkančiosios organizacijos UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimu nutraukti pirkimo procedūras. Teismas vertina, ar atsakovai atliko neteisėtus veiksmus ieškovo atžvilgiu.

13360.

134Vadovaujantis 182 straipsnio 2 dalimi, nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų praktikos nuostatas: prejudiciniais faktais laikytinos teismo sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukuria teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad nustatomas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2009).

13561.

136Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 šalimis buvo ieškovas UAB „InnoForce“ ir atsakovai AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „LITGAS“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“, UAB „Verslo aptarnavimo centras“, taigi tie patys asmenys, kaip ir šioje civilinėje byloje.

13762.

138Nurodytoje byloje ieškovas reiškė ieškinį atsakovams dėl sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 167689), prašydamas panaikinti 2017-08-10 perkančiosios organizacijos UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pranešime nurodytą sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, kaip neteisėtą. Taigi, byloje Nr. e2-5355-590/2017 įrodinėjimo dalyku buvo aplinkybės, ar perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai priėmė sprendimą nutraukti pirkimo (pirkimo Nr. 167689) procedūras. Šios aplinkybės reikšmingos ir šiai civilinei bylai, kadangi pareikštu ieškiniu ieškovas įrodinėja atsakovų, įskaitant perkančiosios organizacijos, veiksmų neteisėtumą priimant sprendimą nutraukti pirkimo procedūras.

13963.

140Atsižvelgiant į tai, kad civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 bei šioje civilinėje byloje šalimis yra ties patys asmenys, ir byloje Nr. e2-5355-590/2017 priimtas įsiteisėjęs 2017-12-11 sprendimas (kuris Lietuvos apeliacinio teismo 2018-03-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018 paliktas nepakeistu), kurioje teismas nustatė aplinkybes, reikšmingas šiai bylai, teismas šių aplinkybių pakartotinai nenustatinėja ir vadovaujasi civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 teismo nustatytomis aplinkybėmis.

14164.

142Nurodytoje civilinėje byloje teismas nustatė, kad poreikį nutraukti pirkimo procedūras sąlygojo aplinkybės, kurių perkančioji organizacija prieš pradėdama vykdyti pirkimą negalėjo numatyti; konstatavo, kad perkančioji organizacija, nesuderinus projekto su VKEKK ir išnykus finansavimo pagrindui reguliuojamų veiklų įmonėms, negalėjo sudaryti pirkimo sutarties, todėl teisėtai ir pagrįstai nutraukė pirkimo procedūrą bei atmetė ieškovo pretenziją.

14365.

144Remiantis išdėstytu, kai įsiteisėjusiu teismo sprendimu perkančiosios organizacijos veiksmai pripažinti teisėtais, teismas vadovaujasi civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 nustatytu prejudiciniu faktu, kad perkančioji organizacija, nutraukdama prikimo procedūras, neatliko neteisėtų veiksmų ieškovo atžvilgiu.

14566.

146Atkreiptinas dėmesys į naujausią Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotą praktiką dėl nuostolių atlyginimo viešųjų pirkimų byloje, kurioje nurodyta, jog tiekėjui pripažįstamas teisinis suinteresuotumas iš perkančiosios organizacijos reikalauti atlyginti patirtą žalą, jei šis reikalavimas grindžiamas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo pripažinta, kad perkančiosios organizacijos sprendimas, dėl kurio jis nebuvo pripažintas viešojo pirkimo laimėtoju, yra neteisėtas. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-359/2018).

14767.

148Bylos duomenimis nustačius, kad atsakovai neatliko ieškovo nurodomų veiksmų, su kuriais ieškovas sieja patirtą turtinę žalą, t. y. nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų ieškovo atžvilgiu bei esant įsteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo konstatuota, kad perkančiosios organizacijos veiksmai yra teisėti, nėra pagrindo analizuoti kitų deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų. Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju deliktinės civilinės atsakomybės prievolė tarp ieškovo ir atsakovų neegzistuoja. Neegzistuojant nurodytai deliktinės civilinės atsakomybės prievolei šios prievolės pagrindu ieškovo keliami ieškinio reikalavimai atsakovų atžvilgiu atmestini kaip nepagrįsti.

149Dėl bylinėjimosi išlaidų

15068.

151CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų.

15269.

153Ieškinį atsakovų atžvilgiu atmetus visiškai, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

15470.

155Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 EUR), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos (CPK 92 str.).

156Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

157ieškinį atmesti.

158Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Inga Staknienė,... 2. sekretoriaujant Anai Prutkovskai,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovėms įgaliotai atstovei Editai Paulauskaitei –... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teismas... 6. I.... 7. Šalių argumentų esmė... 8. 1.... 9. Ieškovė UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos... 10. 2.... 11. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“... 12. 3.... 13. 2017-08-10 ieškovas gavo atsakovo pranešimą, kuriame buvo nurodyta kad... 14. 4.... 15. Atsakovas informavo, kad pirkimo sutartis su ieškovu nebus sudaroma, nes... 16. 5.... 17. Pirkimas buvo nutrauktas, perkančiosioms organizacijoms (kurias šiame procese... 18. 6.... 19. Finansavimas bendraatsakovių investiciniam projektui galutinai nebuvo... 20. 7.... 21. VKEKK pažymos 4 psl. 3 pastraipoje konstatavo, kad ieškovo pateikto... 22. 8.... 23. Tačiau VKEKK pažymos 5 psl. 1 pastraipoje nurodo, kad investiciniame projekte... 24. 9.... 25. VKEKK, atsižvelgdama į jos pastebėtus neproporcingus „investicijų –... 26. 10.... 27. Tačiau AB „Lietuvos energija“ šio VKEKK prašymo neįvykdė, laikydamasi... 28. 11.... 29. Investicinis projektas nebuvo suderintas dėl išimtinai nuo bendraatsakovių... 30. 12.... 31. Bendraatsakovės neįvykdė VKEKK prašymo ir nepadidino investicijų... 32. 13.... 33. Dėl bendraatsakovių neveikimo, ko pasekoje VKEKK nesuderino investicinio... 34. 14.... 35. Nei bendraatsakovės, nutraukdamos pirkimą, nei teismai, atmesdami ieškinį,... 36. 15.... 37. Bendraatsakovės ir teismai taip pat nepagrįstai ir nemotyvuotai sprendė, kad... 38. 16.... 39. Ieškovas dėl atsakovo veiksmų ir neveikimo patyrė 969 884,47 Eur dydžio... 40. 17.... 41. Atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos... 42. 18.... 43. Atsiliepimuose nurodė, kad 2019-09-25 perkančioji organizacija UAB „Verslo... 44. 19.... 45. 2016-05-06 įgaliojusios organizacijos pradėjo investicinio projekto derinimą... 46. 20.... 47. 2017-09-15 ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu,... 48. 21.... 49. Ieškinyje nėra nurodyta, kokius konkrečiai neteisėtus veiksmus atliko... 50. 22.... 51. Atsakovų manymu, ieškovas, kreipdamasis į teismą šioje civilinėje byloje,... 52. 23.... 53. Ieškovas, siekdamas įrodyti perkančiosios organizacijos civilinės... 54. 24.... 55. Ieškovė pateikė dubliką, kuriuo prašė tenkinti ieškinio reikalavimus,... 56. 25.... 57. Atsakovas klaidingai nurodo, kad ieškinyje nurodytiems reikalavimams... 58. 26.... 59. Veiksmų neteisėtumą ieškovas nurodė ieškinyje, kurio atsakovo pateikti... 60. 27.... 61. Šiuo metu atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ yra paskelbęs 6... 62. 28.... 63. Ieškovas, rengdamas pasiūlymą, patyrė 119 231,56 Eur su PVM dydžio... 64. 29.... 65. Atsakovai pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad nesant konkretaus civilinės... 66. 30.... 67. Atsakovų manymu, Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyti sutrumpinti ieškinio... 68. 31.... 69. Atsakovai nurodė, kad ieškovas įrodymais nepagrindė, jog nurodomas... 70. 32.... 71. Teismo posėdžio metu ieškovas patikslino ieškinio reikalavimą,... 72. 33.... 73. Teismo posėdžio metu gavus duomenis, patvirtinančius, jog UAB „LITGAS“... 74. Ieškinys atmestinas.... 75. II.... 76. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 77. 34.... 78. 2015-09-25 perkančioji organizacija UAB „Verslo aptarnavimo centras“... 79. 35.... 80. 2015-09-24 patvirtintų Kvietimo pateikti pasiūlymus pirkime specialiųjų... 81. 36.... 82. 2016-07-22 pranešimu perkančioji organizacija informavo ieškovę UAB... 83. 37.... 84. VKEKK Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius 2017-04-12 pažymoje Nr.... 85. 38.... 86. 2017-04-14 VKEKK nutarimu Nr. O3-127 nurodė, kad nutaria nederinti... 87. 39.... 88. 2017-05-19 perkančioji organizacija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą,... 89. 40.... 90. Viešųjų pirkimų komisija 2017-06-15 sprendimu Nr. 4S-1902 sutiko, kad... 91. 41.... 92. 2017-08-10 pranešimu perkančioji organizacija kreipėsi į jungtinės veiklos... 93. 42.... 94. Ieškovas 2017-08-24 pretenzija kreipėsi į perkančiąją organizaciją,... 95. 43.... 96. 2017-08-31 atsakymu į ieškovo pretenziją perkančioji organizacija nutarė... 97. 44.... 98. Ieškovas 2017-09-05 pretenzija kreipėsi į perkančiąją organizaciją,... 99. 45.... 100. 2017-09-07 atsakymu į ieškovo pretenziją perkančioji organizacija nutarė... 101. 46.... 102. 2017-09-18 ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 103. 47.... 104. Vilniaus apygardos teismas 2017-12-11 priėmė sprendimą civilinėje byloje... 105. III.... 106. Teismo argumentai ir išvados... 107. Dėl ieškinio senaties termino taikymo... 108. 48.... 109. Ieškovas nurodė, kad kreipiasi į teismą dėl žalos atlyginimo iš... 110. 49.... 111. Atsakovų manymu, ieškinio reikalavimams taikytinas Viešųjų pirkimų... 112. 50.... 113. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 114. 51.... 115. Iš nurodytų Viešųjų pirkimų nuostatų matyti, kad ieškinio senaties... 116. 52.... 117. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 5 dalį, tais atvejais, kai... 118. 53.... 119. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies nuostatomis,... 120. 54.... 121. CK 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad sutrumpintas trejų metų... 122. 55.... 123. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 124. 56.... 125. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas apie perkančiosios organizacijos... 126. 57.... 127. Kadangi reikalavimams dėl žalos atlyginimo taikomas 3 metų ieškinio... 128. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo... 129. 58.... 130. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 131. 59.... 132. Ieškovo manymu, atsakovai atliko neteisėtus veiksmus ieškovės atžvilgiu,... 133. 60.... 134. Vadovaujantis 182 straipsnio 2 dalimi, nereikia įrodinėti aplinkybių,... 135. 61.... 136. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 137. 62.... 138. Nurodytoje byloje ieškovas reiškė ieškinį atsakovams dėl sprendimo... 139. 63.... 140. Atsižvelgiant į tai, kad civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 bei šioje... 141. 64.... 142. Nurodytoje civilinėje byloje teismas nustatė, kad poreikį nutraukti pirkimo... 143. 65.... 144. Remiantis išdėstytu, kai įsiteisėjusiu teismo sprendimu perkančiosios... 145. 66.... 146. Atkreiptinas dėmesys į naujausią Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotą... 147. 67.... 148. Bylos duomenimis nustačius, kad atsakovai neatliko ieškovo nurodomų... 149. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 150. 68.... 151. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 152. 69.... 153. Ieškinį atsakovų atžvilgiu atmetus visiškai, ieškovo patirtos... 154. 70.... 155. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 156. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 157. ieškinį atmesti.... 158. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...