Byla 2-2513-723/2016
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo E. P. priešieškinį dėl sprendimų ir įsakymo pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui G. I., atsakovo atstovui P.Markevičiui,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinė bylą pagal ieškovo DNSB Nr. 16 „Avižienių būstas“ patikslintą ieškinį atsakovui E. P. dėl skolos priteisimo ir atsakovo E. P. priešieškinį dėl sprendimų ir įsakymo pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais,

Nustatė

3Ieškovas DNSB Nr. 16 „Avižienių būstas“ patikslintu ieškiniu (b.l. 60-65, t.6) prašo:

41) priteisti iš A. E. P. 2 403, 68 Eur sumą, susidariusią kaip įsiskolinimas už komunalines paslaugas, Atsakovo gautas 2011 m. sausio – 2016 m. balandžio mėnesiais;

52) grąžinti ieškovui 62,23 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2014-02-14 mokėjimo nurodymu Nr. 33 Swedbank, 2014-07-01 mokėjimo nurodymu Nr. U520 Swedbank, 2015-01-15 mokėjimo nurodymu Nr.389‚ Swedbank“ AB;

63) priteisti Ieškovui iš Atsakovo 823,52 EUR išlaidų advokato teisinėms paslaugoms;

74) priteisti Ieškovui iš Atsakovo 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos ieškinio sumos už laikotarpį nuo 2014-07-11 iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

81.Patikslintame ieškinyje nurodė, kad Ieškovas yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo, Sudervės g. 12, Avižienių k., Vilniaus r., patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusias su namo bendro naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Atsakovas gyvena name, esančiame Sudervės g.12-3, Avižienių k., Vilniaus r. Ieškovo įstatų 3 p. nustato, kad bendrijos nariai yra daugiabučio namo, esančio ( - ), Avižienių k., Vilniaus r. savininkai. Atsakovas, nepaisydamas to, jog Bendrijos 2010-02-18 narių susirinkimo sprendimu ir jo pagrindu priimtu Bendrijos pirmininko 2010-02-19 įsakymu, taip pat 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo protokolu butų ir kitų patalpų savininkams buvo nustatyti įmokų už būtinąsias išlaidas ir komunalines paslaugas dydžiai, nuo 2011 m. sausio iki ieškinio pateikimo dienos nėra atsiskaitęs su Ieškovu. I. A. teikė pretenziją dėl skolinių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau Atsakovas reikalavimų nevykdė, nors buvo ne tik gavęs mokėtinų sumų apskaičiavimo dokumentus, bet ir galėjo dalyvauti Bendrijos narių susirinkimuose, susipažinti su Bendrijos sprendimais dėl įmokų apskaičiavimo ir ginčus dėl reikalaujamų sumų spręsti derybų būdu. Pažymėjo, kad pradinės bylos parengiamojoje stadijoje Ieškovas kartu su 2014-07-01 ieškiniu, 2014-09-08 pradiniu dubliku ir 2014-09-30 papildomu dubliku iš pradžių pateikė teismui visus turimus ir papildomai Atsakovo paprašytus įrodymus, pagrindžiančius 2011 m. sausio – 2014 m. gegužės mėn. susikaupusią įsiskolinimo sumą, o vėliau (2015-01-16 ir 2015-01-29 patikslintais ieškiniais) tikslino ieškinio reikalavimus, pateikdamas papildomus įrodymus, pagrindžiančius 2014 m. birželio – 2014 m. gruodžio mėn. susikaupusią įsiskolinimo sumą. Ieškovas patikslina ieškinį, atsižvelgdamas į tas aplinkybes, dėl kurių apeliacinės instancijos teismas grąžino bylą nagrinėti iš naujo, ir pateikdamas įrodymus apie Atsakovo įsiskolinimą nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. patikslintu ieškiniu Ieškovas apsisprendė iš Atsakovo reikalauti grąžinti skolą už visą laikotarpį nuo 2011 m. sausio iki 2014 m. gruodžio mėnesio, kuri, remiantis atitinkamo laikotarpio mokamaisiais pranešimais, sudarė 1892 EUR (kartu su delspinigiais), o be delspinigių, kurie sudarė 246,75 EUR, ir kurių Ieškovas apsisprendė nereikalauti iš Atsakovo, – 1692,65 U. B. pastarąją sumą (be delspinigių) Atsakovas yra skolingas Ieškovui už visą laikotarpį nuo 2011 m. sausio iki 2014 m. gruodžio mėnesio ir būtent ją prašo priteisti iš Atsakovo. Be to, Atsakovas yra skolingas Ieškovui už laikotarpį nuo 2015 m. sausio iki 2016 m. balandžio, ir suma už šį laikotarpį be delspinigių sudaro 711,03 U. T. iš viso A. I. už nurodytą laikotarpį yra skolingas 2403, 68 EUR sumą. Ieškovas mano, kad byloje esantis statinio techninis pasas Nr. DNSB16-0001, daugiabučio namo būklės aktas su priedais, daugiabučio namo Sudervės g. 12, Avižieniuose atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, 2011 m. Bendrijos balansas, 2012 m. Bendrijos veiklos ataskaita ir 2013 m. Bendrijos veiklos ataskaita bei mokamųjų pranešimų suvestinė su paaiškinimais apie mokesčių apskaičiavimą yra pakankami įrodymai atskleisti ir tiksliai nustatyti Atsakovo skolos Bendrijai mastą. Atsakovas pripažino, jog jis, taip pat kaip ir kiti bendraturčiai, gauna „mokėjimo lapelius“, kurie vadinami mokamaisiais pranešimais ir kuriuose nurodoma informacija apie bendraturčių mokėtinas sumas, ir informaciją, nurodomą mokėjimo pranešimuose, ginčija tik formaliai.Atsakovas 2012 m. pradžioje vykusiu susirašinėjimu su Ieškovu yra pripažinęs esąs skolingas. Į bylą buvo pateikta 2012 m. sausio 16 d. Ieškovo pažyma, parengta buhalterės ir pateikta Atsakovui, tačiau Atsakovas, gavęs šią pažymą, nesikreipė nei į Ieškovo atstovą, t. y. Bendrijos pirmininką, nei į buhalterę, kad pasitikslintų jam neaiškius dalykus, susijusius su pateiktų apmokėti sumų apskaičiavimo teisingumu ir pagrįstumu, bei nesiėmė jokių priemonių, kad galėtų įvykdyti savo prievoles. Mano, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės nevertino išdėstytų aplinkybių ir nepagrindė, kodėl išdėstytos aplinkybės ir argumentai nėra pakankami, kad Ieškovo reikalavimai būtų įvertinti kaip pagrįsti. Pažymėjo, kad Atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad yra sumokėjęs bendrijai 1000 litų, o Ieškovo į bylą pateikti dokumentai (2011-06-30 Atsakovo prašymas atkreipti dėmesį, kad „kaupiamajame“ bendrijos fonde yra 1000 Lt, 2012-01-16 Ieškovo ir Atsakovo skolų suderinimo aktas, kuriame, tikėtina, Atsakovo ranka skiltyje „debetas“ įrašytas skaičius „1000,00“, tačiau nepatvirtintas Ieškovo parašu, 2012-02-08 Atsakovo raštas, kuriame Atsakovas nurodo, kad „mano duomenimis, esu skolingas DNSB 16 bendrijai 2011 12 01 apie 1510 lt. Bendrija man yra skolinga 1000 Lt.“), todėl minėti įrodymai yra pakankami konstatuoti faktinę aplinkybę, kad Atsakovas nėra sumokėjęs Bendrijai 1000 litų sumos. Kita vertus, apeliaciniame skunde dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo Atsakovas, reikšdamas poziciją, kad „pirmosios instancijos teismo skundžiamas sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas dalyje dėl 1000 litų įsiskolinimo, nes šį įsiskolinimą padengė atsakovo sumokėtas avansas“, tarsi pripažino, kad jis su ieškiniu nesutinka būtent dėl 1 000 litų, tačiau pažymėtina, kad Ieškovas reikalavimo dėl 1 000 litų nesumokėtos sumos apskritai nereiškė.

92.Atsakovas E. P. atsiliepimu į patikslintą ieškinį su ieškovo reikalavimais nesutiko (b.l. 72-85A, t.6). Nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kuriuos privalėjo pateikti, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2016-05-05 nutartį, todėl prašo teismo skirti ieškovui baudą iki 5000 Eur už akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio pareiškimą piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), pusę šios sumos priteisiant atsakovo naudai. Visais atvejais teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais, įskaitant įmokų už kaupiamąsias lėšas nustatymą, priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina. Dėl to nepagrįstais laikytini ieškovės argumentai, kad Bendrijos pirmininkui buvo perduotos visos visuotinio susirinkimo ir namo bendraturčių teisės ir pareigos dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atsakomybė už šių pareigų vykdymą. Daro išvadą, kad ieškovės bendrijos pirmininkas vienasmeniškai neturėjo teisės priimti sprendimus dėl kaupiamųjų įmokų nustatymo, nes tam yra būtinas Bendrijos narių susirinkimo sprendimas, kuris nėra priimtas. Analogiškomis aplinkybėmis išaiškino Lietuvos A. T. civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2013. Atsakovas įrodė, jog ieškovės 2012-05-31 sprendimas dėl bendrijos buhalterijos tvarkymo, dėl bendrijos pirmininko atlyginimo, dėl 0,20 cnt/1 kv. m. ūkinėms išlaidoms, 2012-07-09 sprendimas buvo priimti pažeidžiant bendrijos įstatų 30-36 punktus, nes priimti neturinti bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, nesudarius ilgalaikio bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo plano, kurio nėra patvirtinęs bendrijos narių susirinkimas, o sprendimuose nustatytos įmokos nėra apskaičiuotos pagal rinkos vertę, nes tokia vertė nebuvo nustatyta perkant šias paslaugas konkurso būdu, nes tokie konkursai niekada nevyko, be to, nėra žinoma įmokų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimu ir lokalizavimu, faktinė kainą, nes tokia niekada nebuvo apskaičiuotą pagal nustatytąja tvarka patvirtintus avarijų likvidavimo tarnybų įkainius. Todėl šie sprendimai yra naikintini, kaip neteisėti - šias aplinkybes atsakovas įrodė. Analogiškomis aplinkybėmis Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-1063-527/2014 panaikino visuotinio susirikimo sprendimus, nustatęs, kad sprendimai priimti pažeidžiant įstatuose nustatytą tvarką, todėl susirinkimas negali būti laikomas teisėtu, atitinkamai negali būti laikomi teisėtais ir jame priimti sprendimai. Laiko, jog ieškovė neįrodė aplinkybės, jog ginčo sprendimai buvo priimti teisėtai. Analogiškai yra pasisakęs Lietuvos A. T. civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2013. Todėl atsakovo priešieškinys ir dalyje dėl bendrijos 2012-05-31 ir 2012-07-09 sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatų 30-36 punktus, yra tenkintinas kaip pagrįstas, nes įrodytas. Nors atsakovas kaip buto savininkas privalo proporcingai prisidėti prie faktinių namo priežiūros išlaidų, tačiau šios bendrijos pateikiami mokėjimo pranešimai turi būti pagrįsti įrodymais apie faktiškai atliktus ir apmokėtus darbus ir faktiškai patirtų išlaidų paskirstymo tarp bendraturčių pagal proporcingumo principą skaičiavimai, o bendrijos rinkliavos už namo priežiūrą turi būti nustatytos pagal bendrijos įstatų reikalavimus. Byloje nėra jokių įrodymų apie faktiškai atliktus namo priežiūros darbus ir jiems skirtų išlaidų paskirstymą tarp bendraturčių pagal proporcingumo principą, o rinkliavos už namo priežiūrą nustatytos pažeidžiant bendrijos įstatų reikalavimus, todėl ieškinys, pareikštas lygiavos principo ir neteisėtų bendrijos sprendimų pagrindu atmestinas kaip neįrodytas, nes teismas neturi teisės už ieškovą formuoti ieškinio reikalavimo ir nurodyti ieškinio pagrindo, o priešieškinys šiuo pagrindu yra tenkintinas. Pirmos instancijos teismas nustatė, jog atsakovas yra sumokėjęs 1000 litų avansą už komunalines paslaugas, kurios ieškovė nėra užskaičiusi už komunalines paslaugas, tačiau šios aplinkybės, kurią pripažino abi šalys, apskritai nevertino, tik todėl, kad atsakovas, teigdamas, kad bendrija be jokio pagrindo iš atsakovo praturtėjo, nereiškė jokių reikalavimų dėl, anot atsakovo, be pagrindo atsakovo sumokėtų įmokų bendrijai grąžinimo. Vilniaus apygardos teismas 2016-05-05 nutartimi pripažino, jog atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 1000 Lt avansą, nes tai įrodo atsakovo 2011-06-30 prašymas atkreipti dėmesį, kad kaupiamajame bendrijos fonde yra 1000 Lt, 2012-01-16 ieškovo ir atsakovo skolų suderinimo aktas, atsakovo 2012-02-08 raštas, kurie yra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 1000 Lt avansą. Pirmos instancijos teismas, priteisdamas ieškovo naudai skolą už daugiabučio namo priežiūrą, nepagrįstai atmetė atsakovo pateiktus įrodymus, jog jis nėra skolinga ieškovei už komunalines paslaugas už 1000 litų, nes atsakovas yra 1000 litų avansu atsiskaitęs už bendrijos paslaugas. Jei byloje bus nustatyta, jog atsakovas yra skolingas už faktiškas suteiktas namo priežiūros paslaugas, visos namo priežiūros paslaugų išlaidos yra dengtinos iš atsakovo sumokėto avanso. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, jog minėtas avansas buvo panaudotas namo priežiūros reikmėms, todėl turi būti laikoma, jog atsakovas atsiskaitė už namo priežiūros darbus avanso 1000 Lt sumai. Atsakovas atsiskaitė su ieškovu ne įskaitymu CK 6.130 straipsnio prasme, o ieškovui už suteiktas namo priežiūros ir išlaikymo paslaugas sumokėjo išankstiniu apmokėjimu - avansu. Todėl ieškovas neturėjo teisinio pagrindo reikalauti dar kartą sumokėti už tas pačias namo priežiūros ir išlaikymo paslaugas. Ieškovas nepagrįstai reikalauja skolos, kurią atsakovas yra apmokėjęs 1000 litų avansu. Dėl to ieškinys atmestinas dalyje dėl 1000 litų įsiskolinimo, nes šį įsiskolinimą padengė atsakovo sumokėtas avansas.Vilniaus apygardos teismas 2016-05-05 nutartimi konstatavo, kad byloje nėra pateikti jokie konkretūs įrodymai apie faktiškai atliktų darbų ir paslaugų už visą ginčo laikotarpį nuo 2011 m. sausio iki 2014 m. gruodžio, todėl neįmanoma nustatyti atsakovo skolos bendrijai dydžio. Ieškovas, pareikšdamas patikslintą ieškinį, vėl nepateikė jokių Vilniaus apygardos teismo 2016-05-05 nutartyje nurodytų įrodymų, kurie leistų teismui nustatyti atsakovo skolos bendrijai dydį - nėra pateiktas statinio priežiūros žurnalas, komunalinių paslaugų paskaičiavimai ir paskirstymas, taip pat neįrodyta, kad atsakovui priskaičiuota bendrijos išlaidų dalis yra kaip nors susijusi su statinio privalomaisiais priežiūros reikalavimais, todėl patikslintas ieškinys pareikštu pagrindu yra atmestinas kaip neįrodytas (( - ) str.), o ieškovui skirtina bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl atsakovo namui ir butui faktiškai suteiktų namo priežiūros paslaugų apimties, kainos ir paskirstymo atsakovės name. Ieškovas, pagrįsdamas ieškinio reikalavimą, pateikė į bylą sutartis dėl paslaugų tiekimo, sudarytas bendrijos su paslaugų tiekėjais SKY E. G. UAB, AB Lesto, UAB Elektrum Lietuva“ (b.l.120-121, 125-126, 128-137, t.1, b.l.38-40, t.4) pagal tiekėjų išrašytas sąskaitas (b.l. 52-61, 64-74, 76-108, 110-115, 117-118, t.2). Kaip matyti iš atsakovo pateiktų išrašų iš jo sąskaitos SEB bankas (b.l. 168, t. 2) atsakovas 2013-04-16, 2013-07-15, 201310-18 pervedė (sumokėjo) viso 781 Lt įmokų už bendrai naudojamą elektros energiją būtent bendrijai. Tai įrodo, kad atsakovas kaip buto savininkas moka už elektros energiją kad laiptinės apšvietimui ir hidroforai pagal faktinį elektros energijos sunaudojimą (proporcingai turimam plotui) būtų skaičiuojami mokesčiai. Tačiau atsakovo sutikimas pagal faktinį suvartojimą paskirsčius pagal proporcingumo principą mokėti už bendro suvartojimo elektros energiją neįrodo, kad ieškovas pagrįstai reikalauja apmokėjimo už iki šiol neįrodytą elektros energijos kiekį, nes nepateikti namo įvadinio elektros skaitiklio rodmenys už kiekvieną mėnesį, taip pat neįrodo, kad ieškovas pagrįstai reikalauja apmokėjimo už neteisėtai patvirtintas ir priešieškiniu ginčijamas kitas bendrijos išlaidas - pirmininko darbo užmokestį, už buhalterines paslaugas, bendrijos reikmėms, kitas išlaidas (banko išlaidos), mokamojo pranešimo spausdinimo išlaidas, nes šių reikalavimų ieškovas nepagrindė ir neįrodė. Nors pirmos instancijos teismas nusprendė, kad ieškovė ieškinį įrodė sutartimis ir kitomis suteiktomis ir apmokėtomis paslaugomis bei mokėjimo lentelėmis, tačiau jokių įrodymų šiems ieškovo pasvarstymams pagrįsti nėra pateikta. Atsakovas tvirtina, kad byloje pateiktos sutartys, kurios pačios savaime neįrodo paslaugų suteikimo fakto, apimties, kainos ir atsiskaitymo, nes ieškovė nėra pateikusi paskirstymo skaičiavimo pagal elektros ir kitų priežiūros įmonių sąskaitas ir ieškovės atliktus apmokėjimai už atsakovo namui suteiktas paslaugas. Elektros energijos suvartojimas turi būti įrodinėjamas elektros apskaitos prietaiso rodmenų fiksacija už kiekvieną mėnesį, o šių išlaidų apmokėjimas - bendrijos pavedimais, tačiau bendrija šių įrodymų į bylą nepateikė. Nors ieškovė pateikė tik dalį namui suteiktų paslaugų įmonių sąskaitas, tačiau nepateikė nei vieno įrodymo, kad minėtos sąskaitos yra apmokėtos, nepateikė šių išlaidų paskirstymo tarp bendraturčių pagal proporcingumo principą skaičiavimų, todėl neįrodė ieškinio pagrindo, kad turi teisę butų savininkams išdalinti išlaidas, kurių pati bendrija faktiškai nepatyrė, nes to neįrodė. Reikalaudama apmokėjimo už elektros energiją, ieškovė iki šiol nepateikė elektros apskaitos prietaiso rodmenų už ginčo laikotarpį, nes teismo posėdžio metu nurodė tokių rodmenų neturinti, nors bylose esančiose sutartyse numatyta, jog atsiskaitoma pagal namo elektros apskaitos prietaiso rodmenis proporcingai buto plotui. Nors ieškovės pateiktose sąskaitose nurodyti elektros kiekiai, tačiau jų neįmanoma patikrinti pagal namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis, nes šie rodmenys nėra pateikti į bylą. Tai pat ieškovė neįrodė atsakovui priskirtos mokėtinos ieškinio sumos pagrįstumo, nes į bylą nepateikė jokių skaičiavimų, kurie pagrįstų ieškovo sudarytoje „įsiskolinimo“ lentelėje nurodytus paskirstymo skaičiavimų rezultatų proporcingumą atsakovo buto plotui, faktiškai suvartotam energijos kiekiu ir gautų paslaugų apimčiai (( - ) str.), nors būtent dėl šios priežasties Vilniaus apygardos teismas grąžino bylą nagrinėti iš naujo, kad ieškovas galėtų patikslinti ieškiniu reikalaujamą sumą pagal faktiškai patirtų išlaidų paskirstymą tarp bendraturčių pagal proporcingumo principą, o ne lygiavos principą, kaip tai dar kartą padarė ieškovas. Todėl teismas, vertindamas ieškinio pagrįstumą, turėtų vadovautis atsakovo pateikta 2015-07-13 ataskaita dėl ieškovo - bendrijos buhalterinės apskaitos (b.l. 132-135, t.5), nes ši ataskaita yra leistinas įrodymas, kurio ieškovas nepaneigė, į bylą nepateikdamas apskritai jokių savo atliktų paskirstymo paskaičiavimų, todėl neįrodė ieškovo atliktų skaičiavimų pagrįstumo (( - )). Ieškovė šioje byloje neįrodė, kad faktiškai (o ne juridiškai) suteikė atsakovui namo priežiūros paslaugas, už kurias reikalavo apmokėjimo (( - ) str.). Ieškovė šioje byloje savo reikalavimų pagrįstumą grindė jo pačios sudarytu išrašu iš atsakovo asmeninės sąskaitos, todėl kilus abejonėms dėl realiai atliktų pastato eksploatacijos, remonto bei didžiųjų atliekų išvežimo ir utilizavimo darbų, būtent ieškovė turi pareigą įrodyti savo sudarytų ir atsakovui pateiktų paskaičiavimų pagrįstumą. Analogiškai išaiškino Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A- 62-623/2011. Remiantis ieškovės pateiktais teismui dokumentais negalima nustatyti, kad atsakovo įsiskolinimas už suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas už ginčo laikotarpį sudaro reikalaujamą priteisti sumą. Vilniaus apygardos teismas analogiškoje byloje Nr. 2A-123-450/2013 pažymėjo, kad šiuose civiliniuose santykiuose buto savininkas pripažintinas vartotoju, o namo administratorius - verslininku, kuriam, kaip kvalifikuotam teisinių santykių dalyviui, keliami didesni rūpestingumo, atidumo ir sąžiningumo reikalavimai. Ieškovas nepagrįstai prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas ir žyminį mokestį už ieškovės ieškinį. Atsakovas tvirtina, kad ieškovė ir atsakovas yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 23 str. 3 d., nustatančią, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai (išskyrus juridinius asmenis) ir bendrija, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsakovas taip pat yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pagal Civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 1 p., pagal kurį nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami vartotojai bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš vartojimo teisinių santykių, susijusių su elektros energija, statinių priežiūra ir kitomis vartojimo komunalinėmis paslaugomis, teikiamomis buitiniams vartotojams. Kadangi bendrija nuosavų lėšų apskritai neturi, nes visos lėšos priklauso tik butų savininkams, o atskiros kaupiamosios sąskaitos, kurioje į apskaitą įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam butų ir kitų patalpų (pastato) savininkui atskirai, neturi, nes visi mokėjimai atliekami iš einamosios sąskaitos, į kurią gaunamos ir kaupiamosios įmokos, laikytina, kad už teismo išlaidas bendrija atsiskaitė ir atsakovui priklausančiomis lėšomis, kurių priteisimas iš atsakovo neatitinka jokių sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijų tais atvejais, kai atsakovas bylinėjasi už savo lėšas, o ieškovė bylinėjasi už atsakovės ir kitų bendraturčių lėšas. Būtent todėl įstatymo leidėjas uždraudė bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose.

103.Ieškovas DNSB Nr. 16 „Avižienių būstas“ dublike (b.l. 90-95) nurodė, kad po to, kai buvo priimtas tuometinio Bendrijos pirmininko, byloje liudijusio S. R. 2010-02-19 įsakymas, joks Bendrijos narys CK 2.82 straipsnio 4 d. nustatyta tvarka nesikreipė į teismą dėl Bendrijos pirmininko įsakymo neteisėtumo, kadangi šis įsakymas, kaip nurodyta 2010-02-19 įsakyme, buvo pagrįstas 2010-02-18 visuotinio Bendrijos narių susirinkimo sprendimu. Tai, kodėl Ieškovas nepateikė teismui šio sprendimo teksto, paaiškina aplinkybė, kad šio sprendimo nebuvo tarp buvusio Bendrijos pirmininko S. R. perduotų dokumentų naujajam Bendrijos pirmininkui A. G., tačiau ši aplinkybė nepaneigia prezumpcijos, kad 2010-02-18 sprendimas buvo priimtas ir kad jis yra teisėtas. Šią prezumpciją taip pat patvirtina aplinkybė, kad Bendrijos nariai vykdė šį įsakymą. Atsakovas, reikšdamas priešieškinio reikalavimą pripažinti 2010-02-18 sprendimą neteisėtu, pripažino, kad šis sprendimas egzistavo, todėl šio reikalavimo kontekste Atsakovo atsiliepimo teiginys, jog „buvo pagrindas (...) nustačius, kad 2010-02-18 sprendimas apskritai nebuvo priimtas, šioje dalyje bylą nutraukti nesant ginčo objekto, ir spręsti tik dėl Bendrijos 2010-02-19 įsakymo pripažinimo neteisėtu“ vertintinas kaip Atsakovo valios keisti priešieškinio dalyką išreiškimas, t. y. pripažinimas, kad pradinio priešieškinio reikalavimas pripažinti 2010-02-18 sprendimą neteisėtu yra nepagrįstas. Atsakovas priešieškinį su minėtu reikalavimu pirmosios instancijos teismui pateikė 2014 m. gruodžio mėnesį, t. y. praėjus daugiau kaip ketveriems metams ir devyniems mėnesiams nuo minėto įsakymo priėmimo dienos, o CK 2.82 straipsnio 4 d. nustatyta, kad juridinio asmens dalyvis (šiuo atveju - Atsakovas) ieškinį dėl juridinio asmens organo (šiuo atveju - Bendrijos pirmininko) sprendimo gali pareikšti per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Atsakovas atsiliepime dėl 2012-05-31 sprendimo ir 2012-07-09 sprendimo dėl namo renovacijos, nurodo kad jie buvo priimti nesilaikant Bendrijos įstatų VII dalyje nustatytos tikslinių, kaupiamųjų ir kitų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos. Vertinant šį argumentą, pažymėjo, kad 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu patvirtinti Bendrijos dokumentai ir juose esantys duomenys nėra nuginčyti. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu pats patvirtino, kad apie namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir su juo susijusiais klausimais visa informacija buvo iškabinta viešai bendrijos lentoje. Pažymėjo, kad dėl 2012-07-09 bendrijos susirinkime svarstomų klausimų įvyko bendrijos narių balsavimas raštu apie šį projektą pranešant viešai ir buvo išreikšta bendra pritarianti nuomonė šiais klausimais. Jokių įrodymų, kad 2012-07-09 bendrijos narių susirinkime priimti sprendimai pažeidė atsakovo teises, atsakovas nepateikė. Atsakovui, kaip bendrosios dalinės nuosavybės dalyviui tenka pareiga apmokėti mokesčius už bendrai bendrijoje naudojamą elektros energiją nurodytu laikotarpiu pagal sutartis dėl paslaugų tiekimo, sudarytas bendrijos su paslaugų tiekėjais SKY E. G. UAB, AB Lesto UAB Elektrum Lietuva“. Šių paslaugų teikimą Atsakovui administravo Bendrija, o ne tretieji asmenys SKY E. G. UAB, AB Lesto UAB Elektrum Lietuva, nes dėl minėtų paslaugų teikimo atsakovas tiesiogiai su trečiaisiais asmenimis nebuvo sudaręs vartojimo sutarčių, todėl prievolė atsakovui atsiskaityti su bendrija kyla iš įstatymo. Atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, kad buvo ar yra sudaręs sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl elektros tiekimo bendrijos bendrojo naudojimo objektams. Atsakovas 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo sprendimo dalyje - kad laiptinės apšvietimui ir hidroforai pagal faktinį elektros energijos sunaudojimą (proporcingai turimam plotui) būtų skaičiuojami mokesčiai, neginčijo. Atsakovas atsiliepime teigia, kad „teismas, vertindamas ieškinio pagrįstumą, turėtų vadovauti Atsakovo pateikta 2015-07-13 ataskaita dėl ieškovo bendrijos buhalterinės apskaitos“, tačiau šis įrodymas yra nepriimtinas dėl nepatikimumo, nes šis įrodymas negali būti prilygintas ekspertizės išvadai (aktui) ar specialisto išvadai ir pan., bei atsižvelgiant į ją parengusių asmenų I. K. - Markevičienės individualios veiklos vykdymo pažymoje bei B. M. vidaus auditorių kursų baigimo pažymėjimuose nurodytą šių asmenų kompetenciją. Atsakovo atstovo P. M. ir minėtą ataskaitą parengusių asmenų pavardžių panašumai sudaro pagrindą manyti, kad Atsakovo atstovą ir ataskaitą parengusius asmenis sieja artimos giminystės ryšiai, todėl minėta ataskaita teismas negali remtis kaip parengta esant didelei šališkumo tikimybei, o šiuo atveju teismui pripažinus minėtą ataskaitą kaip įrodymą, iškiltų abejonė ir dėl teismo šališkumo vertinant įrodymus. Atsakovas klysta teigdamas, kad Ieškovas, turėdamas įgaliojimą veikti trečiųjų asmenų vardu, turėjo teisinį pagrindą (tačiau ne teisę) gauti pinigų sumas trečiųjų asmenų naudai, o ne savo naudai, nes ignoruoja aplinkybę, kad Atsakovo įsiskolinimas Ieškovui susidarė dėl to, kad Ieškovas kaip sutarties subjektas tretiesiems asmenims savo lėšomis padengė Atsakovo įsiskolinimą. Atkreipė dėmesį, kad Atsakovas nepagrįstai remiasi Lietuvos A. T. civiline byla Nr. 3K-3-68/2011, nurodydamas, kad toje byloje ir šioje byloje aplinkybės yra analogiškos, nes šioje byloje Atsakovą ir trečiuosius asmenis (komunalinių paslaugų ir bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugas teikiančias įmones) sieja ne vartojimo santykiai, pagrįsti tiesiogiai sudarytomis sutartimis, o iš daiktinės teisės į bendrojo naudojimo objektus turėjimo kylantys santykiai, pagrįsti įstatymu. Pabrėžtina, kad pastarieji santykiai Atsakovą sieja ir su Ieškovu. Atsakovas ginčija tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas iš A. I., remdamasis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu, kuris nustato, kad Bendrijai draudžiama bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose. Teisminis ginčas vyksta ne tarp Bendrijos vienasmenio valdymo organo (Bendrijos pirmininko) ar kolegialaus valdymo organo (Bendrijos visuotinio narių susirinkimo) ir bendrijos nario, o tarp Bendrijos kaip juridinio asmens ir bendraturčio dėl atsiskaitymo už bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugas, o ne dėl Bendrijos valdymo klausimų, todėl toks ginčo pobūdis neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto draudimo. Ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidas pagrįstai, nes bylinėjimosi Ieškovas ėmėsi tik po to, kai Atsakovas atsisakė vykdyti turtines prievoles net ir po to, kai jam registruotu paštu buvo išsiųsti raginimai atsiskaityti už jo gautas paslaugas, Ieškovas pateikė išlaidas advokato teisinėms paslaugoms pagrindžiančias sąskaitas-faktūras, kuriose nurodytas paslaugų pobūdis ir kaina, todėl Atsakovo pozicija, kad „Bendrijos patirtos bylinėjimosi išlaidos negalėjo būti priteistos, nes nebuvo teisėtos, nei pagrįstos, nei būtinos“ yra atmestina. Mano, kad Atsakovo prašymas ieškinį atmesti kaip neįrodytą, o priešieškinį patenkinti visiškai, yra nepagrįstas, todėl nėra ir pagrindo tenkinti Atsakovo prašymą skirti baudą už piktnaudžiavimą procesu ar tenkinti prašymą iš Ieškovo priteisti Atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

114.Atsakovas E. P. triplike (b.l. 97-112, t.6) iš esmės kartojo atsiliepime išdėstytus argumentus. Nurodė, kad Ieškovas nepagrįstai tvirtina, kad atsakovas praleido terminą apskųsti 2010-02-18 sprendimą ir jo pagrindu priimto 2010-02-19 įsakymo dėl bendrijos mokesčių. Atsakovas 2010-02-18 sprendimo iki šiol nėra gavęs ir matęs, o 2010-02-19 įsakymą gavo tik bylos nagrinėjimo metu, todėl 3 mėnesių senaties terminas netaikytinas, nes atsakovas negalėjo anksčiau užginčyti 2010-02-19 įsakymo, nes jo nebuvo matęs ir nežinojo jo turinio ir priėmimo datos. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad ieškovo 2010-02-18 sprendimas neegzistuoja, nežinomas jo turinys, neaiškios priėmimo aplinkybės, kurių nepatvirtino liudininkai ir jokie byloje esantys įrodymai, todėl teismas turėtų nustatyti, kad 2010-02-18 sprendimas niekada nebuvo priimtas, jei ieškovas jo negali pateikti į bylą kaip įrodymo. Nesutinka, kad butų savininkai vykdė 2010-02-18 sprendimą, nes iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog sąskaitos buvo išrašomos pagal 2010-02-19 įsakymą, o butų savininkai tiesiog apmokėdavo sąskaitas, tačiau ši aplinkybė niekaip neįrodo, jog 2010-02-18 sprendimas apskritai kada nors buvo priimtas, nes ieškovas to neįrodė. Ieškovas neįrodė, jog 2012-05-31 sprendimas buvo priimtas teisėtai, laikantis bendrijos įstatų reikalavimų. Atsakovas įrodė, jog ieškovės 2012-07-09 sprendimas dėl namo renovacijos (1-5 punktai) ir 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo sprendimas dalyje dėl mokesčių skaičiavimo yra neteisėti, nes priimti pažeidžiant bendrijos įstatų nustatytą šių mokesčių apskaičiavimo ir sprendimų priėmimo tvarką. Šių argumentų ieškovas nepaneigė, nes vien tik ieškovo pasvarstymai, kad atsakovas gali bendrijoje susipažinti su metinėmis ataskaitomis ir mokesčių apskaičiavimais, neįrodo, jog tokie paskaičiavimai atlikti ir ataskaitos pateiktos. Byloje bendrija net tik nepateikė jokių faktiškai patirtų statinio priežiūros išlaidų paskirstymo skaičiavimo, bet taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad jos renkami mokesčiai yra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, nes jokios statinio priežiūros bendrija apskritai niekada nevykdė, net neturėjo pagal įstatymus privalomo statinio priežiūros žurnalo, kurios įrašai galėtų patvirtinti priežiūrą. Pažymėjo ir tai, kad pati bendrija savo įstatais susiaurino CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostatą, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka, nes Bendrijos įstatai nustato kitaip (19 p.). Ieškovės vadovas bylos nagrinėjimo metu patvirtino, nurodydamas, kad neturi nei sąmatos, nei plano, o įmokų dydžiai buvo nustatyti „iš akies“, nors tokio įmokų dydžio nustatymo mechanizmo įstatai nenumato. N. B. įstatų 30 p. leidžia bendrijos valdybos pirmininko sprendimu tikslinti metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, įvertinus sutartis su namo priežiūros ir remonto paslaugų teikėjais, tačiau toks tikslinimas taip pat niekada nebuvo atliktas ir dėl jo nėra priimtas joks valdybos pirmininko sprendimas. Dar daugiau, bendrijos įstatų 32 punktas nustato, kad įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos pirmininkas arba pasamdyta administravimo įmonė, o įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos pirmininkas arba pasamdyta administravimo įmonė, o 33 punktas nustato, kad įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra ir jos administravimu, įskaitant profilaktinį remontą, patalpų ir kiemo teritorijos valymą, želdinių priežiūrą, apskaičiuojamos pagal šių darbų aprašą ir atitinkamą kalkuliaciją, kurią sudaro bendrijos pirmininkas ir tvirtina bendrijos narių susirinkimas, arba rinkos verte, kuri nustatoma bendrijos narių susirinkimo pavedimu, perkant šias paslaugas konkurso būdu. Tačiau bendrijos 2012-05-31 sprendimas dėl bendrijos buhalterijos tvarkymo, dėl bendrijos pirmininko atlyginimo, dėl 0,20 cnt/1 kv.m. ūkinėms išlaidoms ir 2012-07-09 sprendimas dėl namo renovacijos (1-5 punktai) buvo priimti nesilaikant bendrijos įstatų VII dalyje nustatytos „Tikslinių, kaupiamųjų ir kitų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos“, nes šie šiuose sprendimuose nustatytos įmokos nėra apskaičiuotos pagal šių darbų aprašą ir atitinkamą kalkuliaciją, nes tokios kalkuliacijos nesudarė bendrijos pirmininkas ir netvirtino bendrijos narių susirinkimas, taip pat nesivadovauta rinkos verte, nes tokia vertė nebuvo nustatyta bendrijos narių susirinkimo pavedimu, perkant šias paslaugas konkurso būdu, nes tokie konkursai nebuvo paskelbti ir apskritai niekada nevyko. Bendrijos 2012-05-31 sprendimas buvo priimtas nesilaikant ir bendrijos įstatų VII dalyje nustatytos „Tikslinių, kaupiamųjų ir kitų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos“, nes šie šiuose sprendimuose nustatytos įmokos nėra apskaičiuotos pagal rinkos vertę, nes tokia vertė nebuvo nustatyta perkant šias paslaugas konkurso būdu, nes tokie konkursai niekada nevyko, be to, nėra žinoma įmokų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimu ir lokalizavimu, faktinė kainą, nes tokia niekada nebuvo apskaičiuotą pagal nustatytąja tvarka patvirtintus avarijų likvidavimo tarnybų įkainius.

125.Atsakovas E. P. priešieškiniu (b.l. 138-140, t.3) prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais DNSB Nr. 16 „Avižienių būstas“ 2012-05-31 sprendimą dėl buhalterijos tvarkymo, dėl bendrijos pirmininko atlyginimo, dėl 0,20 ct/1 kv. m ūkinėms išlaidoms; 2012-07-09 sprendimą dėl namo renovacijos (1-5 punktai); 2010-02-18 sprendimą ir jo pagrindu priimtą 2010-02-19 įsakymą dėl bendrijos mokesčių.

13Nurodė, kad Bendrijos įstatų VII dalis „Tikslinių, kaupiamųjų ir kitų įmokų nustatymo ir mokėjimo tarka“ (30-36 punktai), nustato, kad tikslinės, kaupiamosios ir kitos įmokos, susijusios su bendrijos veikla, nustatomos vadovaujantis bendrijos metine pajamų ir išlaidų sąmata bei ilgalaikiu bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo planu, kurį tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Tačiau 2012-05-31 bendrijos sprendimas dėl bendrijos buhalterijos tvarkymo, dėl bendrijos pirmininko atlyginimo, dėl 0,20 ct/1 kv. m ūkinėms išlaidoms; 2012-07-09 sprendimas dėl namo renovacijos (1-5 punktai); 2010-02-18 sprendimas ir jo pagrindu priimtas 2010-02-19 įsakymas dėl bendrijos mokesčių priimti nesilaikant Bendrijos įstatų VII dalyje „Tikslinių, kaupiamųjų ir kitų įmokų nustatymo ir mokėjimo tarka“ (30-36 punktai) nustatytos tvarkos, nes šie sprendimai nepagrįsti bendrijos metine ir išlaidų sąmata, bei ilgalaikiu bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo planu, kurį tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Nors bendrijos įstatų 30p. leidžia bendrijos valdybos pirmininko sprendimu tikslinti metinę pajamų ir išlaidų sąmatą įvertinus sutartis su namo priežiūros ir remonto paslaugų tiekėjais, tačiau toks tikslinimas taip pat niekada nebuvo atliktas ir dėl jo nėra priimtas joks valdybos pirmininko sprendimas. Dar daugiau bendrijos įstatų 31 p. nustato, kad įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje, tačiau 2010-02-18 sprendimas ir jo pagrindu priimtu 2010-02-19 įsakymu bendrija nusprendė įmokas nustatyti pagal lygiavos, o ne proporcingumo principą, pažeidžiant imperatyvų bendrijos įstatų 31 p., kad įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje. Bendrijos 32 p. nustato, kad įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos pirmininkas arba pasamdyta administravimo įmonė, pagal 33 p. įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra ir jos administravimu, įskaitant profilaktinį remontą, patalpų ir kiemo teritorijos valymą, želdinių priežiūra, apskaičiuojamos pagal šių darbų aprašą ir atitinkamą kalkuliaciją, kurią sudaro bendrijos pirmininkas ir tvirtina bendrijos narių susirinkimas, arba rinkos verte, kuri nustatoma bendrijos narių susirinkimo pavedimu, perkant šias paslaugas konkurso būdu. Bendrijos 2012-05-31 sprendimu dėl bendrijos buhalterijos tvarkymo, dėl bendrijos pirmininko atlyginimo, dėl 0,20 ct/1 kv. m ūkinėms išlaidoms; 2012-07-09 sprendimu dėl namo renovacijos (1-5 punktai); 2010-02-18 sprendimu ir jo pagrindu priimtu 2010-02-19 įsakymu dėl bendrijos mokesčių nustatytos įmokos nėra apskaičiuotos pagal šių darbų aprašą ir atitinkamą kalkuliaciją, nes tokios kalkuliacijos nesudarė bendrijos pirmininkas ir nepatvirtino bendrijos narių susirinkimas, taip pat nesivadovauta rinkos verte, nes tokia vertė nebuvo nustatyta bendrijos narių susirinkimo pavedimu, perkant šias paslaugas konkurso būdu, nes tokie konkursai nebuvo paskelbti ir niekada nevyko, be to nėra žinoma įmokų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimu ir lokalizavimu (bendrijos įstatų 35 p.), nes tokia nebuvo niekada apskaičiuota pagal nustatyta tvarka patvirtintus avarijų likvidavimo tarnybų įkainius.

146.Ieškovas DNSB Nr. 16 „Avižienių būstas“ atsiliepime į atsakovo priešieškinį (b.l. 144-146, t.3) nurodė, kad priešieškinys nepagrįstas. Atsakovas priešieškiniu reikalauja pripažinti, kad neegzistuoja jam nustatytų privalomų padengti išlaidų, susijusių su namo naudojimu ir priežiūra. Atsakovas 2010-02-19 įsakymo, kurį ginčija pagrindu yra mokėjęs įmokas, tačiau jų mokėjimą nutraukė dėl to, kad 2011 m. vasario mėnesį išstojo iš bendrijos, o minėtą įsakymą ėmėsi ginčyti šios bylos nagrinėjimo metu. Tai patvirtina, kad atsakovo motyvas ginčyti ieškovo sprendimus yra kuo ilgiau naudotis galimybe nevykdyti savo turtinių prievolių bei vilkinti procesą. Informacija apie bendrijos narių visuotinius susirinkimus buvo ir yra skelbiama viešai, t.y. pakabinant skelbimus bendrijos skelbimų lentoje, todėl atsakovas neturi pagrindo teigti, kad jis negalėjo dalyvauti susirinkimuose ir pareikšti savo sutikimo ar nesutikimo dėl išlaidų, susijusių su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Ginčijamas 2012-02-19 įsakymas yra priimtas 2010-02-18 sprendimu, priimtu bendrijos narių visuotiniame susirinkime, 2012‑07-09 sprendimas dėl renovacijos taip pat priimtas bendrijos narių visuotiniame susirinkime, susirinkimuose atsakovas nedalyvavo, o juose dalyvavę ir sprendimus priėmę bendraturčiai šių sprendimų nekvestionavo, jų nekvestionavo ir atsakovas iki ieškovo kreipimosi su ieškiniu į teismą, todėl nėra pagrindo tenkinti atsakovo priešieškinį. Atkreipė dėmesį, kad 2013-05-31 bendrijos sprendimas buvo priimtas galiojant pastarajai CK 4.83 str. 4 d. redakcijai, kurios esmę sudaro tai, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo apmokėti tik tas išlaidas, dėl kurių jis yra davęs sutikimą arba dėl kurių yra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. 2013-05-31 sprendimai buvo priimti bendrijos narių visuotiniame susirinkime, todėl atsakovas neturi formalaus pagrindo nei jų nevykdyti, nei reikalauti jų nevykdyti.

156. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas adv. G. I. prašė patikslintą ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas gyvena bendrijos administruojamame name, tačiau nemoka pagal ieškovo pateiktuose mokamuosiuose pranešimuose nurodytų sumų dar nuo 2011 m. sausio mėnesio. Iš pradžių atsakovas, kol buvo bendrijos narys, atsiskaitydavo, o vėliau nustojo tą daryti, išstojo iš bendrijos, pradėjo kvestionuoti sumokėtų kitų bendrijos narių mokamų sumų dydį ir pagrindą. Atsakovas išstojo 2011 m. vasario pradžioje, prieš nustojant mokėti. Atsakovas nemoka už visas paslaugas (visas eilutes), nurodytas mokamuosiuose pranešimuose. Name yra gal dvylika butų. Buvo suplanuota renovuoti pastatą, atskiras projektas. Jokių kitų mokėjimų, neįtrauktų į mokamuosius pranešimus, nebuvo. Pirmojoje byloje teismas nagrinėdamas bylą vertino du laikotarpius. Vieną laikotarpį iki 2012-05-31, t.y. tas laikotarpis, kurio pagrindu buvo rengiami pranešimai, kokia rinkliava nustatyta 2010-02-18 sprendimu, kurio pagrindu buvo parengtas 2010-02-19 bendrijos pirmininko įsakymas. Teismas iškėlė abejonę, nes nebuvo pateiktas 2010-02-18 protokolas, ir formaliai vertino nesant pagrindo priteisti tas sumas. Priteisė nuo 2012-05-31 apskaičiuotas sumas, nes yra protokolas tos dienos. Netiesioginiai įrodymai rodo, kad buvo tas įsakymas. Niekas iš bendrijos narių neginčijo ir mokėjo. Nors tas įsakymas ir buvo terminuotas, tačiau jam pasibaigus bendrijos nariai naujo nepriėmė, buvo laikomasi tos pačio tvarkos ir de facto pratęstas galiojimas. Dalis pranešimuose nurodytų sumų buvo paskaičiuotos pagal sąskaitas, gautas iš energijos tiekėjų, o kitos sumos, susijusios su rinkliavomis, buvo priimamos balsuojant susirinkimuose. Apie susirinkimus buvo pranešama viešai iškabinant pranešimus. Atsakovas kaip bendraturtis galėjo dalyvauti susirinkimuose ir reikšti savo nuomonę. Buvo susirinkimai ir patvirtintos tokios sumos, kokios patvirtintos. Jos nustatytos ne vienašališkai pirmininko, o bendrijos narių susirinkimo metu. Apskaičiavimai buvo daromi pasitelkiant buhalterės paslaugas ir žinias, t.y. specialisto. Ieškinys 2014 metais buvo teikiamas atsižvelgiant jau į visas sumokėtas sumas, t.y. ir 781 Lt sumą (b.l. 168, t.2), ji minusuota. Mokėjimai 2011-01-11 ir 2011‑01‑30 bendrai 838,96 Lt sumai nebuvo įtraukiama į ieškinį. Paskirstymo skaičiavimai buvo pateikti byloje lentelėje. Bendra elektra apskaičiuota pagal gautą sąskaitą, tą bendrą sumą padalijus iš kiekvieno buto. Buvo apskaičiuojama kiekvienam butui. Atlikti buhalterės skaičiavimai. Bendros kvadratūros negali nurodyti. Atlyginimas pirmininkui buvo nustatytas dar anksčiau nei 2012-05-31. Tas skaičius yra 2012-05-31 sprendime – 258,91 Lt su mokesčiais, į rankas – 150 Lt. Buhalterės atlyginimas 150,00 Lt per mėnesį. Nežino, ar su mokesčiais, ar be. Jokių ketinimų bausti atsakovą nėra. Tikslinės išlaidos (banko išlaidos) paskaičiuotos atsižvelgiant į kiekvieną mėnesį pavedimams išleistas sumas. Mokamo pranešimo spausdinimas pagal lygiavos principą, nes buvo priimtas toks sprendimas. Kaupimo fondo renovacijai įkainis nustatytas sprendimu. Buvo net atskira sąskaita atidaryta. Įnašai įnešami bendraturčių, o toliau bendrija iš tų lėšų įgyvendina renovacijos projektą. Įneštomis lėšos disponuoti gali bendrija. Yra gyventojų sprendimas sudaryti sutartį. Sprendimas priimtas gyventojų dauguma. Renovacija šiuo metu sustabdyta, negali pasakyti dėl kokių priežasčių. Kaupimo renovacijai tarifo dydis nustatytas remiantis projekto skaičiais ir paskaičiuotas atitinkamai kiekvienam butui pagal plotą. Darbų turėjo būti atlikta už 440 000 Lt pagal investicijų planą. Čia yra atnaujinimo modernizavimo projektas ir investicijų planas. Jis suderintas, jį pasirašė bendrijos pirmininkas ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros atstovas. Prašymas pripažinti negaliojančiais bendrijos sprendimus netenkintinas, nes susirinkimai, kuriuose priimti šie sprendimai, tiek formaliuoju požiūriu buvo surengti be priekaištų, sprendimai juose priimti bendrijos narių dauguma. Dėl to nėra pagrindo priešieškinį tenkinti. Liudytojas S. R. patvirtino, kad susirinkimas buvo. Visi bendrijos nariai laikėsi to įsakymo, jo neskundė. Išvardinti dalyvavusius 2010‑02‑18 susirinkime negali. Priimti sprendimui turėjo dalyvauti 7 butų savininkai. Kodėl savininkai bendraturčiai nusprendė taikyti lygiavos principą, o ne proporcingumo, negali pasakyti. Ar 2012‑05‑31 sprendimas dėl įkainių buvo pagrįstas planu ir metine pajamų ir išlaidų sąmata negali atsakyti. Visi sprendimai, kurie buvo priimti, buvo priimti ne vienašališkai, o bendrijos narių dauguma. Bendrijos nariai šių sprendimų neginčijo. Priešieškinys dėl sprendimų panaikinimo pateiktas tik po ieškinio. Čia kalbama apie sąžiningumo ir atsakovo piktnaudžiavimą ir nepiktnaudžiavimo savo teisėmis. Jei 2010 metais kilo problema, tą dalyką buvo galima ginčyti, tačiau niekas to nedarė, kol bendrija nepradėjo vykdyti savo teisių. Negali pasakyti, kaip buvo informuojama apie 2012-05-31, 2012-07-09, 2010-02-18, 2010-02-19 sprendimus. Bendra tvarka, kad buvo paskelbiama viešai – iškabinama. Tai patvirtina liudytojo R. parodymai.

167.Atsakovo E. P. atstovas P. M. prašė priešieškinį tenkinti, o patikslintą ieškinį atmesti. Skirti bendrijai baudą už nepagrįsto ieškinio pareiškimą, pusė šios baudos skiriant atsakovui. Nurodė, kad jų buhalterės skaičiavimais, pvz. dėl elektros, gaunasi mažesnis tarifas, nei yra nurodoma mokėjimo pranešimuose. Bendros kvadratūros negali pasakyti. Jam buhalterė nurodė mažesnį tarifą. Elektros tarifas turi būti 0,03. Nežino, kiek name butų. Atsakovas įrodinėja, kad nėra skolos. Ieškinys nėra pagrįstas jokiais įrodymais. Atsakovas yra atsiskaitęs už visas paslaugas, kurios susijusios su namo priežiūra. Jis apmokėjęs už elektros energiją ir dar sumokėjęs 1000 Lt avansą bendrijai už priežiūrą. Su ieškiniu pagal pareikštą pagrindą nesutinka. Jei būtų ieškinys pagal kitą pagrindą, t.y. jei būtų pagrįsti skaičiavimai kaip gautos konkrečios sumos, tada būtų atitinkama atsakovo pozicija. Atsakovas neneigia savo prievolės išlaikyti bendrą turtą. 2013-04-16 sumokėta suma buvo atsakovo maždaug paskaičiuota suma. Atsakovas pats tiksliai nežino už kokį laikotarpį ši suma. Už trijų mėnesių sumokėti 60 Lt, taip pat atsakovui nežinoma už ką. Dar už trijų mėnesių 100 Lt irgi atsakovui nežinoma už ką sumokėta. Jis mano, kad moka už elektrą. Avansas už elektrą ir kažkokias bendras išlaidas. Atsakovas jam paaiškino, kad per visą laikotarpį, kai jis turi butą, jis nesuvokia už ką jis moka ir pagal ką išrašomos sąskaitos. Atsakovas pervesdavo tam tikrą sumą, manydamas, kad kažkiek reikia pervesti. Atsakovas pervesdamas nežinojo už ką moka. Elektra buvo vartojama, tačiau suvartojimas pagal rodmenis nenustatytas. Pateiktos sąskaitos, bet jokių įrodymų, kad bendrija jas apmokėjo. Atsakovas pasinaudojo pinigų sulaikymo teise, kol nebus neaišku kiek turi mokėti. Atsakovas kreipėsi ir ginčijosi su bendrija nuolat nuo 2010 metų, t.y. kiek reikia mokėti, už ką mokėti. Atsakovas ginčo sprendimų nebuvo gavęs ir tik po ieškinio juos gavęs pateikė priešieškinį. 2010‑02‑18 sprendimo apskritai niekas nėra matęs. Ginčo sprendimais priimti pažeidžiant bendrijos įstatų 7 dalį, nes įmokos buvo nustatytos „iš akies“. Byloje nėra patiekta bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmata, ilgalaikio bendro naudojimo objektų atnaujinimo ir modernizavimo planas, nei kažkokie konkursai atlikti, kurie numatyti įstatų 32 punkte, nei darbų aprašas, nei atitinkama kalkuliacija. Bendrija priimdama tuos sprendimus pažeidė savo įstatus. LAT 3K-3-310/2014 analogiškais pagrindais ir panaikino bendrijos sprendimus, nustačius, kad jie priimti pažeidžiant įstatus.

178.Liudytojas S. R. parodė, kad jis buvo ieškovo bendrijos pirmininku, nepamena iki kada tiksliai, jis yra šios bendrijos narys nuo 1998 metų. Jo vadovavimo metu visuotinio bendrijos susirinkimo metu nustatydavo narių mokesčius. Patvirtina, kad 2010-02-19 bendrijos įsakymas yra pasirašytas jo kaip pirmininko. Tuomet visus mokesčius paskaičiuodavo iš gautų sąskaitų už elektrą, nuotekas, tas sumas sudėdavo ir padalindavo iš bendrijos narių. 2010-02-18 susirinkimo protokolas tikrai buvo, protokolus segdavo į segtuvą. Jis visus dokumentus po savęs perdavė naujam bendrijos pirmininkui, visi jo turėti dokumentai buvo ir elektroninėje bazėje. Su buhaltere buvo sudaroma sutartis, joje nustatydavo atlyginimo dydį, pirmininko atlyginimo dydį pasiūlydavo kas nors susirinkimo metu ir susirinkimas jį patvirtindavo. Kiekvienais metais buvo patvirtinamas pirmininko atlyginimas. Dabar jis nesutinka su bendrijoje esančia tvarka, nes jis išsako savo nuomonę susirinkimo metu, o po to paaiškėja, kad jo nuomonė nėra įtraukta. Apie bendrijos susirinkimus skelbiama el. paštu ir lentoje, būna nurodyta susirinkimo dienotvarkė ir svarstomi klausimai.

18Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.

19Faktinės aplinkybės

209.Ieškovo DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ (toliau - bendrija) įstatuose (įregistruoti Juridinių asmenų registre 2008-04-21; b.l. 8-12, t.1) nustatyta, kad bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo, ( - ), Avižienių k., Vilniaus r., patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (1 p.); bendrijos nariai yra daugiabučio namo, esančio Sudervės g.12, Avižienių k., Vilniaus r., savininkai (3 p.); bendrija juridinio asmens statusą įgyja nuo bendrijos įregistravimo (perregistravimo) dienos teisės aktų nustatyta tvarka (4 p.); bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkai įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos (12 p.). Narystė bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui netekus nuosavybės teisės į visas bendrijos name turėtas patalpas, nariui išstojus iš bendrijos bei likvidavus bendriją (14 p.). Bendrijos narys turi teisė, tame tarpe, dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose, teikti pasiūlymus bendrijos veiklos klausimais; bendrijos narys privalo, tame tarpe, laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos pirmininko revizijos komisijos (revizoriaus) nutarimus; dalyvauti bendrijos veikloje, tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės teise jam priklausančias patalpas; atsiskaityti nustatyta tvarka už teikiamas komunalines ir kitas paslaugas, apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra remontu ar kitokiu tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje. Pagal 22, 22.1, 22.2, 23 p. p., bendrijos lėšas sudaro: bendrijos narių įmokos skirtos bendrijos veiklai; pajamos gautos disponuojant bendrijos turtu arba naudojant bendrojo naudojimo patalpas ir kitus objektus; valstybės, savivaldybės, fizinių ar juridinių asmenų dovanos(aukos). Pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu arba naudojant bendrojo naudojimo objektus, paskirstomos bendrijos nariams ir kitiems patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje bendrijos susirinkimo nustatytu būdu. Pagal 25 – 25.4 p. p., bendrijos turtas ir lėšos valdomos, naudojamos ir jomis disponuojama šia tvarka: bendrijos turtą valdo ir naudoja bendrijos pirmininkas bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka; bendrijos lėšos naudojamos vadovaujantis metine pajamų ir išlaidų sąmata, kurią tvirtina bendrijos narių susirinkimas; bendrijos lėšas naudoja ir jos sąskaitas bankuose tvarko bendrijos pirmininkas bei buhalteris; bendrijos narių susirinkimas gali nustatyti ir kitas bendrijos turto ir lėšų naudojimo sąlygas bei tvarką. Bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas ir bendrijos pirmininkas (26 p.).

2110.A. E. Paviloniui nuosavybės teise priklauso 67.38 kv. m bendro ploto butas su rūsiu, adresu Sudervės g. 12 – 3, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. (b.l.168-170, t.3).

22Dėl įrodymų vertinimo

2311.Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos A. T. 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011 ir kt.).Lietuvos A. T., formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal ( - ) straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos A. T. 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.).

24Dėl ieškinio pagrįstumo ir priešieškinio nepagrįstumo

2512.Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. Šio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1–6 punktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, tarp kurių – pareiga teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus ir t.t. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 str. 1 d. nustato, kad bendrijos lėšas sudaro tikslinės butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų įmokos, skirtos bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidoms apmokėti; valstybės ar savivaldybės paramos lėšos; pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu, kitos negrąžintinai gautos lėšos; šio įstatymo 25 str. 2 d. nustatyta, kad pajamos, gautos naudojant butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams paskirstomos proporcingai jų turimai bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų daliai ir (arba) naudojamos pastatui (pastatams) atnaujinti.

2613..Daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą reglamentuoja CK 4.82–4.85 straipsniai. Pagal CK 4.82 str. 3 d., butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Kasacinis teismas yra konstatavęs, jog buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2007 ir kt.).

2714..Pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės 49-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija, bylos Nr. 3K-7-515/2009). Kaip nustatyta CK 4.85 str. 1 d., sprendimai dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip, o pagal CK 4.85 str. 2 d., butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų savininkų susirinkime.

2815.Ieškovas nepateikė į bylą 2010-02-18 bendrijos narių susirinkimo sprendimo, iš kurio matytųsi bendrijos nustatyti įmokų dydžiai. Kaip matyti iš į bylą ieškovo pateikto 2010-02-19 bendrijos įsakymo „Dėl bendrijos mokesčių“, pasirašyto bendrijos pirmininko S. R. (b.l.36, t.2), jame nurodyta, kad remiantis Visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolu Nr. VS-2(2010), 2010‑02‑18 dienos, įsakyta bendrijos mokesčius skaičiuoti sekančia jame nurodyta tvarka bei nurodyta, kad mokestinė tvarka galioja iki 2010-04-01; jame nurodyti mokesčiai (pirmininko užmokestis – 258,71 Lt su mokesčiais; buhalterinės apskaitos paslaugos – 150,00 Lt; ryšio paslaugos – 21,00 Lt; kanceliarinės prekėms – 4,00 Lt; nenumatytoms išlaidoms – 1,00 Lt; šildymo ir vandentiekio priežiūrai – 15,00 Lt; kanalizacijos priežiūrai – 41,67 Lt; elektros instaliacijos priežiūrai – 8,33 Lt; darbo įrankių įsigijimui – 16,67 Lt; remonto medžiagų pirkimui – 16,67 Lt; kiemo priežiūrai – 41,47 Lt ir kt., elektros mokestis, buitinių atliekų išvežimo mokestis), jų sumos bendrijos reikmėms bei, jog visi šie mokesčiai skaičiuojami – paskirstomi butams lygiomis dalimis. Ieškovo atstovas nurodė, kad šio 2010-02-19 bendrijos įsakymo pagrindu iki kol buvo priimtas 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo sprendimas ir buvo skaičiuojami mokesčiai, nurodyti mokėjimo pranešimuose atsakovui, ir, kad nors 2010-02-19 bendrijos įsakyme nurodyta, kad jame nustatyta tvarka galioja iki 2010-04-01, vienok, visi bendrijos butų savininkai šio įsakymo nekvestionavo ir mokėjo visus jame nustatytus mokesčius.

2916.Liudytojas S. R. patvirtino,kad 2010-02-18 susirinkimas buvo,tačiau dėl nežinomų priežasčių nėra išsaugotas susirinkimo protokolas.Teismas neturi pagrindo abejoti liudytojo paaiškinimais,nes ne tik jo nurodomos aplinkybės,bet ir visa vėlesnė bendrijos veikla, buhalterinės sąskaitos,gyventojų elgesys-niekas neginčijo esamos situacijos tai patvirtina.Minėti sprendimai sudarė realias sąlygas bendrijos veiklai,jos tęstinumui ir mokesčių mokėjimui daugumos sprendimų pagrindu.Formalaus protokolo nebuvimas,kaip argumentas nepripažinti buvus 2010-02-18 susirinkimą,kaip pagrindas abejoti 2010-02-19 bendrijos įsakymo teisine galia,kuri leido bendrijai realiai funkcionuoti bendram tikslui pasiekti ir sukūrė atitinkamą tvarką,Teismo įsitikinumu nėra protinga ir teisinga prielaida tenkinti priešieškinį atsakovo prašomoje apimtyje.Priešingai įvertinus buvusią ir esamą situaciją kiltų ginčai dėl 6 metų bendrijos mokesčių dėl vieno jo bendrasavininko neformalaus kreipimosi į teismą,ko iki to nebuvo ir esama situacija tenkino absoliučią bendrijos daugumą.

3017.2010-02-19 bendrijos pirmininko įsakymas numatė savyje ir laikinus mokesčius iki tam tikro laikotarpio ir tęstinius,kurie buvo darbo užmokestis buhalteriai ir pirmininkui.Teismas mato,kad šie mokesčiai nepakito per 6 metus,tik jų skaičiavimo tvarka nuo lygių dalių kiekvienam butui pasikeitė į proporcinį skaičiavimą pagal turimą plotą,kas atsakovui tapo nenaudinga,nes jo turimo buto plotas yra vienas didžiausių name.

3118.2011-2014 metų siunčiamuose atsakovui pranešimuose dėl mokesčių mokėjimų(1t.,b.l.13-15,56-92,3t.b.l.159-164) yra nurodomos 9 pozicijos už ką būtina mokėti bendrasavininkui:elektros šildymo mokestis;vandentiekio mokestis;buitinių atliekų išvežimas ir konteinerio mokestis;pirmininkoir buhalterės atlyginimas;bendrijos reikės mokestis;tikslinės banko išlaidos;pranešimo spausdinimo mokestis.Teismas konstatuoja,kad privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai yra nustatyti STR 1.12.05:2010 (toliau – Reglamentas). P. R. 5 punkto nuostatą, prie privalomųjų reikalavimų visumos yra priskirtini reikalavimai, pirma, reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus (5.1 punktas): mechaninio atsparumo ir pastovumo (5.1.1 punktas); gaisrinės saugos (5.1.2 punktas); higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos (5.1.3 punktas); saugaus naudojimo (5.1.4 punktas); 5.1.5. apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos saugojimo (5.1.6. punktas). Antra, reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse (5.2.1 punktas); būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (5.2.2.).Įvertinus minėtus pranešimuose mokesčius darytina išvada,kad ginčo laikotarpiu atsakovui išrašytų mokamųjų pranešimų atskirose eilutėse nurodytos priežiūros, eksploatavimo ir kitos sąnaudos yra priskirtinos prie privalomųjų reikalavimų, kurie, kaip aukščiau nurodyta, yra nustatyti paminėtame Reglamente.Tai reiškia,kad ieškovas įrodė,kad jo išrašyti mokėjimo pranešimai buvo susiję su būtinais ir privalomais mokesčiais bendrijos bendrasavininkui,o nepagrįstų išrašytų mokėjimų teismas nenustatė.

3219.Kaip matyti iš 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo protokolo Nr. VS-20120529 (b.l.26-28, t.1), 2 klausimu buvo svarstytas klausimas dėl tvirtinimo mokesčių (už komunalines paslaugas ir kt.) bendrijos nariams ir bendrasavininkiams; buvo pritarta pasiūlymui (balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0) nuo 2012-06-01 kad rinkliavos skaičiuojamos proporcingai turimam plotui: už bendrijos buhalterijos tvarkymą – 150 Lt per mėnesį (proporcingai turimam plotui); bendrijos pirmininkui alga su mokesčiais 258,91 Lt (į rankas 150 Lt) per mėnesį (proporcingai turimam plotui); po 0,20 ct. 1 kv. m turimo ploto ūkinėms išlaidoms; laiptinės apšvietimui ir hidroforai pagal faktinį elektros energijos sunaudojimą (proporcingai turimam plotui). Atsakovas priešieškiniu 2012‑05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo protokolo dalyje dėl laiptinės apšvietimo ir hidroforų pagal faktinį elektros energijos sunaudojimą (proporcingai turimam plotui) neginčija.

3320.2012-05-31 ginčijamo bendrijos susirinkimo metu galiojusio LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 str. 2, 4 -5 d. d. nustatė, kad bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui, bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas; bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrijos įstatais, bendrijos pirmininko pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimais; bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. Nagrinėjamu atveju, 2009-11-30 tarp bendrijos (atstovaujamos bendrijos pirmininko) ir UAB „Gralė“ buvo sudaryta buhalterinės apskaitos sutartis Nr. 09/10 kuria sutarta, kad bendrija už teikiamas paslaugas mokės kas mėnesį 150 Lt, analogiškai 2012-09-03 bendrija (atstovaujama bendrijos pirmininko) ir UAB „Grosbuh international“ sudarė buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį Nr. 09/10 kuria sutarta, kad bendrija už teikiamas paslaugas mokės kas mėnesį 150 Lt (b.l.144-147, 154-155, t.1). Šios sutartys nėra ginčijamos.

3421.Esamoje situacijoje teismas mato,kad objektyvu remtis apygardos teismo nutartyje padarytu apibendrinimu,kad aptariamu laikotarpiu atsakovui pateiktų mokėjimo pranešimų atskirose eilutėse nurodyti mokėjimai susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, tačiau atsakovui jų neapmokėjus, susiklostytų ydinga faktinė situacija, kad atsakovas už laikotarpį nuo 2011 metų sausio mėnesio iki 2012 m. gegužės 31 d., kol buvo priimtas Bendrijos susirinkimas, realiai visiškai jokių mokesčių, įskaitant ir privalomąsias išlaidas (pavyzdžiui, šildymo, buitinių atliekų išvežimo mokesčiai ir pan.), atsakovas apskritai nemokėtų. Šias išlaidas realiai jau galimai padengė proporcingai kiti daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai. Tokia susiklosčiusi situacija reiškia CK 4.82 straipsnio 3 d. įtvirtintos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, pažeidimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad visi Bendrijos nariai, butų savininkai 2010 m. vasario 19 d. įsakymo nekvestionavo ir mokėjo visus jame nustatytus mokesčius.

3522.2012-07-09 bendrijos bendrasavininkių susirinkime (b.l.150-153, t.1) 1-5 punktais buvo pritarta bendrijos daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui, nuspręsta, kad visa pagal patvirtintą namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą atliekamų investicijų suma neturi viršyti 444 228,83 Lt sumos (1 p.); patvirtinta gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinta skirta kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka – 1,10 Lt (2 p.) bei tenkanti buto ar kitų patalpų naudingojo ploto 1 kv. m įmoka per mėnesį – 7,20 Lt (3 p.); kad namo atnaujinimo (modernizavimo) plane tikslų investicijų ir kreditų butų ir kitų patalpų savininkams paskirstymą atliks namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas po rangovo išrinkimo ir rangos darbų kainų suderinimo, laikydamasis namo ir kitų patalpų savininkams priklausančių dalų bendrojoje nuosavybėje proporcingumo principo (4 p.); taip pat nuspręsta skolintis iš banko ir imti iš AB „Swedbank“ kreditą iki 118 375,81 Lt Eur namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir šiais pagrindais įgalioti namo bendrojo naudojimo valdytoją tvarkyti visus klausimus namo ir kitų patalpų savininkų vardu (5 p.). Dėl 2012-07-09 bendrijos susirinkime svarstomų klausimų įvyko bendrijos narių balsavimas raštu apie šį projektą pranešant viešai ir buvo išreikšta bendra pritarianti nuomonė šiais klausimais (b.l. 118-154, t.4). 2013-01-03 bendrijos narių susirinkimo metu (protokolas Nr.VS-20130103) (b.l.29-31, t.1) patvirtinta namo renovacijos projekto užduotis, apie tai atsakovui buvo žinoma (b.l.179-180, t.3).Teismas nemato pagrindo pripažinti ginčo susirinkimo sprendimo negaliojančiu atsakovo nurodomais argumentais.Ir šioje dalyje priešieškinys netenkinamas.

3623.Kaip matyti iš bendrijos pateiktų buhalterinių dokumentų, remiantis Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 str. 1 d. 13 p., 19 str. nustatyta tvarka, 2012-05-31 bendrijos susirinkimo protokolu Nr. VS-2012-05-29 buvo patvirtintas bendrijos balansas pagal 2011-12-31 duomenis (b.l.21-22, t.2), 2013-07-30 bendrijos susirinkimo protokolu Nr.VS-20130730 (b.l.120-121, t.2) buvo patvirtinta bendrijos veiklos ataskaita ir balansas pagal 2012-12-31 duomenis (b.l.29-35, t.2). 2014-09-25 bendrijos susirinkimo protokolu Nr.VS-20140925 (b.l.122-124, t.2) buvo patvirtinta bendrijos veiklos ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis (b.l.25, t.2). 2014-09-01 bendrijos pirmininko parengta bendrijos 2013 metų veiklos ataskaita, kurią patvirtino 2014-09-19 revizorius (b.l.23-24, 26-28, t.2). 2013-02-04 buvo parengtas bendrijos administruojamo gyvenamojo namo, ( - ), Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) projektas, paskaičiuota išlaidų, investicijų suma (b.l. 15-28, 29-38, t.3), 2014-09-09 parengtas gyvenamojo namo, Sudervės g.12, Avižienių sen., Vilniaus r., būklės įvertinimo aktas (b.l.6-14, t.3).

3724.Atsakovas nuo 2011 metų vasario mėnesio nėra bendrijos narys (dėl to ginčo nėra).

3825.Sutartys dėl paslaugų tiekimo, sudarytos bendrijos su paslaugų tiekėjais SKY E. G. UAB, AB Lesto UAB Elektrum Lietuva“ (b.l.120-121, 125-126, 128-137, t.1, b.l.38-40, t.4), tiekėjų išrašytos sąskaitos (b.l. 52-61, 64-74, 76-108, 110-115, 117-118, t.2).

3926.Bendrijos išrašyti mokomieji pranešimai už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. (t. 1, b. l. 69-73, 75-77, 79-86, 88-92, 123, 124, t. 3, 159-164). Bendrijos išrašyti mokomieji pranešimai pagal patikslintą reikalavimą - laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. (t.6, b.l. 118-135).

4027.Paskutinis mokėjimo pranešimas 2016-04-30 - 2 691,51 Eur sumai (t. 6, b.l.128).

4128.Kaip matyti iš atsakovo pateiktų išrašų iš jo sąskaitos SEB banke (b.l.168, t. 2) atsakovas 2013‑04-16, 2013-07-15, 2013-10-18 pervedė (sumokėjo) iš viso 781,00 Lt įmokų už bendrai naudojamą elektros energiją būtent bendrijai.

4229.Laikotarpiu nuo 2011 metų sausio mėnesio iki 2012 metų gegužės 31 d. mėnesio (iki buvo priimtas Bendrijos susirinkimas), paskaičiuota skolos suma (kurią, kaip nurodoma mokomuosiuose pranešimuose, sudaro priežiūros, eksploatavimo, ūkio ir kitos sąnaudos (elektros šildymo mokestis, vandentiekio mokestis, buitinių atliekų išvežimo ir konteinerio nuomos, pirmininko darbo užmokestis, buhalterio paslaugos, bendrijos reikmėms, kitos tikslinės išlaidos (banko išlaidos), mokamojo pranešimo spausdinimo išlaidos, kaupimo fondo renovacijos išlaidos)) yra siejama su privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Tokiu būdu jei mokamųjų pranešimų atskirose eilutėse nurodytos paslaugos yra susijusios su privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais, pareiga apmokėti privalomąsias statinių naudojimo ir priežiūros išlaidas nepriklauso nei nuo buto ar kitų patalpų savininko sutikimo, nei nuo administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo.Ieškovas įrodė atsakovo pareigą mokėti jam nurodytus mokesčius to dydžio,kuris nurodytas pranešimuose už visą laikotarpį nuo 2011 metų sausio mėnesį iki 2014 metų gruodžio mėnesį,kas sudaro 1692,65 euro be delspinigių,kurių ieškovas atsisako atsakovo naudai. Nuo 2015 m. sausio iki 2016 m. balandžio, ir suma už šį laikotarpį be delspinigių sudaro 711,03 U. T. iš viso A. I. už nurodytą laikotarpį yra skolingas 2403, 68 EUR sumą(priedai prie patikslinto ieškinio per EPP sistemą pagrindžia minėtą sumą),kuri ir teismo priteistina ieškovui tenkinant jo patikslintą ieškinį.

4330.Atsakovas E. P. byloje pateikė 2015-07-13 Ataskaitą dėl ieškovo - bendrijos buhalterinės apskaitos (b.l. 132-135, t.5), kurioje padaryta išvada, kad DNSB Nr. 16 „Avižienių būstas“ pateikti apskaitos duomenys negali būti vertinami objektyviai, nes bendrijos buhalterinė apskaita tvarkoma nesilaikant LR Buhalterinės apskaitos įstatymo, Verso apskaitos standartų ir kitų norminių aktų. Ataskaitą parengė I. K. – Markevičienė, veikianti pagal individualios veiklos vykdymo pažymą bei B. M. (atsakovo atstovo), turintis vidaus auditorių kursų baigimo pažymėjimus (b.l.50-52, t.5).Minėtą ataskaitą atliko atsakovo atstovas su asmeniu,kuris yra galimai jo sutuoktinė.Teismas tokios ataskaitos objektyvumu abejoja ir ja nesivadovauja.

4431.Į bylą pateikta 2011 m. birželio 30 d. atsakovo prašymas atkreipti dėmesį, kad kaupiamajame Bendrijos fonde yra 1 000,00 Lt, 2012 m. sausio 16 d. ieškovo ir atsakovo skolų suderinimo akto kopija(2t.,b.l.19,20),tačiau jie nepatvirtina,kad atsakovas pervedė 1000 litų ieškovui be pagrindo arba minėta pinigų suma neginčijamai priklauso atsakovui.Jei atsakovas išstojo iš bendrijos tai nereiškia,kad visos jo mokėtos ir sukauptos lėšos yra jam gražinamos neginčo tvarka.Teismas neturi pagrindo kokiu nors būdu šiuos įrodymus laikyti atsakovo sumokėtais pinigais ieškovui už paslaugas.Tokiu būdu priteista suma nėra mažinama.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

4632.Ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškiniu sumokėjo 47,49 Eur (164,00 Lt) (b.l.2-3, t. 1) ir 15,00 Eur (b.l. 156, t.3), viso 62,49 Eur žyminio mokesčio. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo CPK 83 str. 1 d. 14 p., Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 23 str. 3 d. pagrindu yra atleistas, ieškovui grąžintina viso 62,49 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinio (ieškinio patikslinimo) padavimą.

4733.Ieškovas DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ bylos nagrinėjimo metu patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: - 210,26 Eur (484,00 Lt + 242,00 Lt) už UAB „Teisės tarnai“ paslaugas dėl ieškinio surašymo ir jo koregavimo (b.l. 19-20, t.1);- 434,43 Eur (800 Lt + 700 Lt) –advokato išrašytos sąskaitos (b.l. 39-40, t.3);500,00 Eur už procesinių dokumentų parengimą ir advokato atstovavimą teisme (b.l. 38-39, t.7).

48Tenkinus ieškinį ir atmetus priešieškinį šios bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui iš atsakovo(CPK 80,88,93str.)

4934.Teismas turi pagrindą sutikti su pirmos instancijos teismo išvada,kad atsakovas reikšdamas neturtinio pobūdžio priešieškinį elektroniniu būdu nesumokėjo žyminio mokesčio, argumentuodamas, kad priešieškinys reiškiamas atsakovo kaip vartotojo vartojimo teisinių santykių pagrindu (b.l. 140, t.3). Atsižvelgiant į priešieškinio pagrindą ir dalyką, jog priešieškiniu buvo ginčijami ieškovo – bendrijos priimti sprendimai ir nebuvo reiškiami reikalavimai kildinami iš vartojimo teisinių santykių, atsakovo reikalavimai reiškiami daiktinės teisės normų pagrindu, todėl iš atsakovo valstybei priteistina 30,75 Eur žyminio mokesčio už priešieškinio padavimą valstybei.

5035.Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje sudaro 14,26 Eur.Jos priteisiamos iš atsakovo valstybei(CPK 96 str.).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 88,93,96,185,259 str., 263 -270 str. str., . teismas

Nutarė

52Ieškinį tenkinti.Priešieškinį atmesti.

53Priteisti iš atsakovo E. P.(a.k( - ) ieškovui DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“(į.k. ( - )) 2403,68 eur(du tūkstančius keturis šimtus tris eurus 68 ct) nesumokėtų mokesčių už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2016-04-01 ir 1144,69 eur(vieną tūkstantį šimtą keturiasdešimt keturis eurus 69 ct) bylinėjimosi išlaidų.

54Grąžinti ieškovui DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ (j.a.k. ( - )) 62,49 Eur (šešiasdešimt du eurus 49 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-02-14 mokėjimo nurodymu Nr. 33 Swedbank, 2014-07-01 mokėjimo nurodymu Nr. U520 Swedbank, 2015-01-15 mokėjimo nurodymu Nr.389‚ „Swedbank“ AB.

55Priteisti iš atsakovo E. P., a.k. ( - ) 30,75 Eur (trisdešimt eurų 75 ct) žyminio mokesčio valstybei ir 14,26 eur (keturiolika eurų 26 ct) pašto išlaidų (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, gavėjo bankas Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

56Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinė bylą pagal ieškovo DNSB Nr. 16... 3. Ieškovas DNSB Nr. 16 „Avižienių būstas“ patikslintu ieškiniu (b.l.... 4. 1) priteisti iš A. E. P. 2 403, 68 Eur sumą, susidariusią kaip... 5. 2) grąžinti ieškovui 62,23 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2014-02-14... 6. 3) priteisti Ieškovui iš Atsakovo 823,52 EUR išlaidų advokato teisinėms... 7. 4) priteisti Ieškovui iš Atsakovo 5 procentai metinių palūkanų nuo... 8. 1.Patikslintame ieškinyje nurodė, kad Ieškovas yra ne pelno organizacija,... 9. 2.Atsakovas E. P. atsiliepimu į patikslintą ieškinį su ieškovo... 10. 3.Ieškovas DNSB Nr. 16 „Avižienių būstas“ dublike (b.l. 90-95) nurodė,... 11. 4.Atsakovas E. P. triplike (b.l. 97-112, t.6) iš esmės kartojo atsiliepime... 12. 5.Atsakovas E. P. priešieškiniu (b.l. 138-140, t.3) prašė pripažinti... 13. Nurodė, kad Bendrijos įstatų VII dalis „Tikslinių, kaupiamųjų ir kitų... 14. 6.Ieškovas DNSB Nr. 16 „Avižienių būstas“ atsiliepime į atsakovo... 15. 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas adv. G. I. prašė patikslintą... 16. 7.Atsakovo E. P. atstovas P. M. prašė priešieškinį tenkinti, o... 17. 8.Liudytojas S. R. parodė, kad jis buvo ieškovo bendrijos pirmininku,... 18. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.... 19. Faktinės aplinkybės... 20. 9.Ieškovo DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ (toliau - bendrija) įstatuose... 21. 10.A. E. Paviloniui nuosavybės teise priklauso 67.38 kv. m bendro ploto butas... 22. Dėl įrodymų vertinimo ... 23. 11.Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo... 24. Dėl ieškinio pagrįstumo ir priešieškinio nepagrįstumo... 25. 12.Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų... 26. 13..Daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų nuosavybės teisę,... 27. 14..Pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį butų ir kitų patalpų savininkas... 28. 15.Ieškovas nepateikė į bylą 2010-02-18 bendrijos narių susirinkimo... 29. 16.Liudytojas S. R. patvirtino,kad 2010-02-18 susirinkimas buvo,tačiau dėl... 30. 17.2010-02-19 bendrijos pirmininko įsakymas numatė savyje ir laikinus... 31. 18.2011-2014 metų siunčiamuose atsakovui pranešimuose dėl mokesčių... 32. 19.Kaip matyti iš 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo protokolo... 33. 20.2012-05-31 ginčijamo bendrijos susirinkimo metu galiojusio LR daugiabučių... 34. 21.Esamoje situacijoje teismas mato,kad objektyvu remtis apygardos teismo... 35. 22.2012-07-09 bendrijos bendrasavininkių susirinkime (b.l.150-153, t.1) 1-5... 36. 23.Kaip matyti iš bendrijos pateiktų buhalterinių dokumentų, remiantis... 37. 24.Atsakovas nuo 2011 metų vasario mėnesio nėra bendrijos narys (dėl to... 38. 25.Sutartys dėl paslaugų tiekimo, sudarytos bendrijos su paslaugų tiekėjais... 39. 26.Bendrijos išrašyti mokomieji pranešimai už laikotarpį nuo 2012 m.... 40. 27.Paskutinis mokėjimo pranešimas 2016-04-30 - 2 691,51 Eur sumai (t. 6,... 41. 28.Kaip matyti iš atsakovo pateiktų išrašų iš jo sąskaitos SEB banke... 42. 29.Laikotarpiu nuo 2011 metų sausio mėnesio iki 2012 metų gegužės 31 d.... 43. 30.Atsakovas E. P. byloje pateikė 2015-07-13 Ataskaitą dėl ieškovo -... 44. 31.Į bylą pateikta 2011 m. birželio 30 d. atsakovo prašymas atkreipti... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. 32.Ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškiniu sumokėjo 47,49 Eur (164,00... 47. 33.Ieškovas DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ bylos nagrinėjimo metu... 48. Tenkinus ieškinį ir atmetus priešieškinį šios bylinėjimosi išlaidos... 49. 34.Teismas turi pagrindą sutikti su pirmos instancijos teismo išvada,kad... 50. 35.Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje sudaro 14,26 Eur.Jos... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 88,93,96,185,259 str., 263 -270 str.... 52. Ieškinį tenkinti.Priešieškinį atmesti.... 53. Priteisti iš atsakovo E. P.(a.k( - ) ieškovui DNSB Nr.16 „Avižienių... 54. Grąžinti ieškovui DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ (j.a.k. ( - )) 62,49... 55. Priteisti iš atsakovo E. P., a.k. ( - ) 30,75 Eur (trisdešimt eurų 75 ct)... 56. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...