Byla 2-54-215/2014
Dėl bendruomenės reorganizavimo ir pastato valdymo nuosavybės teise nustatymo nuginčijimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui K. S., sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei S. D., dalyvaujant Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės atstovui advokatui V. Ž., atsakovės Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vadovui A. Ž., jo atstovei advokatei V. V., trečiojo asmens Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui R. V., trečiojo asmens Valstybės įmonės Registrų centras atstovui V. S.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės ieškinį atsakovei Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenei, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Valstybinės įmonės Registrų centrui dėl bendruomenės reorganizavimo ir pastato valdymo nuosavybės teise nustatymo nuginčijimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės reorganizavimą – pavadinimo ir įstatų pakeitimą – patvirtintą 1997-12-30 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –Teisingumo ministerija) įsakymu Nr. 16-R, remiantis suklastotų dokumentų pagrindu, bei pastato, esančio Mažeikiai, Tirkšlių g. 3, nuo 1991-11-25 priklausančio nuosavybės teise Mažeikių krikščionių evangelikų bendruomenei, įregistravimą Valstybinės įmonės Registrų centras (toliau – VĮ Registrų centras) atsakovės Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vardu, pripažinti neteisėtais, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 1991-09-18 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu Nr. 218 buvo įregistruota Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė. Bendruomenės pastoriumi buvo paskirtas V. E. (W. E.), kuris remiantis dar 1992-05-01 Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės narių susirinkimo ir bendros tarybos sprendimu buvo atsakingas už visą maldos namų, esančių Mažeikiai, Tirkšlių g. 3, veiklą bei bendrą administracinę ir finansinę kontrolę. Taip pat paskirstant bendruomenės vadovų kompetenciją nuspręsta, kad kai pastoriaus V. E. nebus, jo pareigas laikinai perims kitas bendruomenės narys – A. Ž.. Tačiau A. Ž. viršijo savo kompetencijos ribas, ir vyskupui nebūnant Lietuvoje, neteisėtais būdais perregistravo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenę į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenę, perimdamas ir Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės nuosavybę – maldos namus, esančius Mažeikiai, Tirkšlių g. 3. Ši aplinkybė ieškovės vadovui V. E. paaiškėjo 2012-02-29, kai iš VĮ Registrų centro Telšių filialo buvo gauti minėtus faktus patvirtinantys dokumentai. Reikalingumas patikrinti šiuos faktus iškilo tada, kai vyskupas V. E. maldos namuose tapo nepageidautinu asmeniu, A. Ž. pareiškus, kad V. E. nėra ieškovės bendruomenės vadovas, o jo asmeniškai įkurta bendruomenė jokio turto neturi. Naujai sukurtos bendruomenės faktas prieštarauja esamai teisinei padėčiai dėl pareiškėjo bendruomenės įkūrimo bei jai priklausančio turto įgijimo.

5Atsakovė evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė pateiktame atsiliepime nurodė, kad nesutinka su pareikštu ieškiniu ir prašė jį atmesti. Taip pat atsilipime nurodė, kad 1991-09-18 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu Nr. 218 buvo įregistruota Mažeikių evangelikų krikščionių bažnyčia, kuriai 1991-09-04 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu Nr. 177 laikinam naudojimui buvo skirtas gyvenamasis namas, esantis Mažeikių mieste Tirkšlių gatvėje. Šio gyvenamojo namo perdavimo aktą 1991-11-25 pasirašė bendruomenės atstovė E. R.. 1997-01-26 įvykusio Visuotinio evangelikų krikščionių susirinkimo metu buvo išrinkta keturių asmenų bendruomenės taryba (1997-01-26 protokolas Nr.1). 1997-04-19 įvykusio Visuotinis evangelikų krikščionių susirinkimas metu buvo nutarta A. Ž. paskirti bendruomenės vadovu, kadangi V. E. nebedalyvavo bendruomenės veikloje, buvo išvykęs iš Lietuvos, bendruomenės teisiniais reikalais nesidomėjo ir jų nesprendė. Taip pat buvo nutarta kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl bendruomenės įregistravimo ir pavadinimo patikslinimo (evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė). Susirinkimo metu buvo patvirtinti bendruomenės įstatai. Kadangi jau buvo išrinkta bendruomenės taryba, jai visuotinis susirinkimas pavedė rūpintis bendruomenės įregistravimo klausimais ir ūkine veikla (1997-04-19 protokolas Nr. 2). 1997-04-25 A. Ž., kaip Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovas gavo Teisingumo ministerijos raštą Nr. 01-04-482, kuriame rašoma „pranešame, kad Mažeikių rajono savivaldybė yra pateikusi Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai tik valdybos 1991-09-18 potvarkio Nr. 218 kopiją dėl minimos religinės bendruomenės įregistravimo. Todėl, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 3 straipsniu prašome pateikti Jūsų bendruomenės įstatus ir narių sąrašą“.1997-10-25 Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės narių susirinkimo metu buvo patvirtintas 15 narių sąrašas. Šis sąrašas išsiųstas Teisingumo ministerijai (1997-10-25 protokolas Nr. 3). Tik 1997-10-25 Teisingumo ministerijai buvo išsiųstas Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės prašymas dėl bendruomenės įregistravimo patikslintu pavadinimu, t. y. „Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė. 1997-12-05 Teisingumo ministerijai buvo išsiųstas Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės narių raštas dėl bendruomenės registravimo bei šį raštą papildantys dokumentai, reikalingi įregistruoti bendruomenę: Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų tikėjimo išpažinimas, patikslinti įstatai. 1997-12-30 Teisingumo ministras išleido įsakymą Nr. 16-R, kuriuo patvirtino Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės pavadinimo pakeitimą į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenę ir įstatų naują redakciją, bendruomenei buvo suteiktas juridinio asmens kodas 9207663. Vadovaujantis A. R. pasirašytu prašymu Nr. b-3315 dėl duomenų pakeitimo ir pateiktu VĮ Registrų centras bei Teisingumo ministerijos 1997-12-30 įsakymu Nr. 16-R buvo pakeistas statinių, esančių Mažeikiai, Tirkšlių g. 3, savininko pavadinimas į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė. Tuo metu, kai bendruomenės nariai dėjo visas pastangas teisiniam bendruomenės įregistravimui pagal tuo metu galiojusius įstatymus, V. E. buvo išvykęs iš Lietuvos, bendruomenės veikloje nedalyvavo ir jokių pastangų dėl bendruomenės teisinio statuso įregistravimo neįdėjo.

6Trečiasis asmuo Teisingumo ministerija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Taip pat pažymėjo, kad Teisingumo ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo (aktuali ginčui redakcija nuo 1997 m. liepos 11 d.) (toliau – Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas) 11 straipsniu 1997 m. gruodžio 30 įsakymu Nr. l6-R įregistravo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės pavadinimo pakeitimą į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenę. Taip pat minėtu įsakymu buvo patvirtinta įstatų nauja redakcija. Įstatymo 11 straipsnio reikalavimus Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė įvykdė, todėl Teisingumo ministerija neturėjo pagrindo atsisakyti įregistruoti pavadinimo pakeitimą bei įstatų naują redakciją. Todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti Teisingumo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. l6-R neteisėtu.

7Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Taip pat pažymėjo, kad Teisingumo ministro 2003-11-24 įsakymu Nr. 279 „Dėl juridinių asmenų registravimo dokumentų perėmimo iš ministerijų, savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 113-5087), visų sukauptų Lietuvos Respublikoje įregistruotų juridinių asmenų ir jų filialų registravimo dokumentai VĮ Registrų centrui buvo perduoti teisės aktų numatyta tvarka. Religinių bendruomenių ankstesnis registro tvarkytojas buvo Teisingumo ministerija, kuri ir perdavė Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės, kodas 192076638, registravimo bylą su joje esančiais dokumentais. Perduotoje juridinio asmens byloje nėra istorinių dokumentų įrodančių, kad Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės, kuri pasak ieškovo anksčiau vadinosi Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomene, pirminis steigėjas buvo V. E.. Nekilnojamojo turto registro duomenimis statiniai, esantys Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, 1997-07-02 įregistruoti vadovaujantis 1991-10-28 miesto (rajono) valdybos potvarkiu Nr. 249 ir 1991-11-25 priėmimo-perdavimo aktu Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei. Priėmimo-perdavimo aktą pasirašė Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės atstovė E. R.. 1999-03-13 pateiktas Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės atstovo A. R. prašymas Nr. b-3315 dėl duomenų pakeitimo. Vadovaujantis šiuo prašymu bei Teisingumo ministerijos 1997-12-30 įsakymu Nr. 16-R taip pat buvo pakeistas statinių savininko pavadinimas į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė.

8Ieškovės atstovas V. E. teismo posėdžiuose paaiškino, kad jis nuo 1997 m. yra vyskupas. 1991 m. iš Vokietijos atvyko į Mažeikius. B. M. kreipėsi į miesto merą dėl pagalbos atgaunat bažnyčios patalpas, tačiau tam reikėjo įregistruoti religinę bendruomenę. 1991-09-18 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu Nr. 218 buvo įregistruota Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė. Rajono valdytojas pasiūlė pastatą, esantį Mažeikių m. Tirkšlių g. 3. Šis pastatas buvo paskirtas Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei, kuris 1991-11-25, remiantis 1991-10-28 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu, buvo perduotas Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei. Taip pat 1991-11-25 Mažeikių rajono valdybos posėdyje buvo pasirašyta minėto pastato pirkimo-pardavimo sutartis. Jis minėtą pastatą nusipirko iš savo asmeninių lėšų, todėl pastatas yra jo nuosavybė. Turi dokumentus, kad namas perduodamas ir kokiu pagrindu. Jis namą pirko Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei, todėl jei šios bendruomenės neliktų, namas priklausytu jam. Patalpos buvo avarinės, jis finansavo remonto darbus, mokėjo darbininkams už trijų dienų darbą kaip už metus. 1995 m. jis čia buvo paskutinė kartą, tačiau 2-3 kartus per metus lankydavosi pas žmones. 1995 m. grįžus į Vokietiją, jis dėl nelaimingo atsitikimo darbe neteko rankos, todėl informavo bendruomenę, kad dėl to 2 metus negalės lankytis. Klaipėdos baptistai siekė gauti daugiau pinigų, todėl krikščionys iš Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės buvo išvyti. Baptistai žinojo, kad jis 1997 m. grįš, ir jie bus nubausti, todėl sunaikino antspaudą, bendruomenės registracijos dokumentus, suklaidino VĮ Registrų centrą ir baptistų bendruomenės vardu užregistravo pastatą, esantį Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, o valstybės institucijos perregistravo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenę neaptikrinę jos statuso. Jis 1991 m. išvykdamas iš Mažeikių paklausė bendruomenės, ar sutiktų, kad jiems 2-3 mėnesius atstovautų A. Ž., o finansų kontrolę jis pasiliko sau. 1992-06-02 nutarimu laikinai, kol jis grįš iš Vokietijos, atstovu paskyrė A. Ž.. Pažymėjo, kad kitą kartą išvykstant jis būtų paskyręs kitą atstovą. A. Ž. buvo diakonas, o ne pastorius, todėl oficialiai jam nieko neperdavė. Pastebėjo, kad iki 1995 m. jis pats mokėjo žemės mokestį. Iš Vokietijos į Mažeikius grįžo po pusantro mėnesio ir gyveno Mažeikiuose iki 1995 m. Po to, kai neteko rankos, jis jokio jį atstovaujančio asmens bendruomenėje nepaliko, tačiau sukūrė Brolių tarybą, kurie turėjo atlikti jo anksčiau darytus darbus. Todėl, kai jo nebuvo Lietuvoje 2 metus, bendruomenei vadovavo Brolių taryba. Dokumentai buvo palikti Brolių tarybai ir jei jie norėjo pirkti ar priimti svarbų sprendimą, turėjo jam skambinti ir gauti jo pritarimą. Didžiajame seife buvo paliktas antspaudas, kuriuo, prireikus brolių taryba galėjo naudotis. 1999 m. jis kalbėjosi su vienu Brolių tarybos nariu, kuris pasakė, kad jis jau senai nebėra savininkas ir ankstesnės bendruomenės registracijos taip pat nebėra. Jis nuo 2011 m. užsiėmė bendruomenės prarastų dokumentų ieškojimu ir 2011 m. gavęs iš VĮ Registrų centras pažymą suprato, kad jam niekas nebepriklauso. Jam vadovaujant bendruomenėje buvo 106 nariai, liko tik 6, kitus A. Ž. išvaikė, kadangi jie su A. Ž. nesutiko. 1999 m. jis pats dar nežinojo, kad vietoje Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės jau yra Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė. Apie tai jis sužinojo tik 2011 m. gavęs registracijos dokumentus. 2010 m. iš Mažeikių jis išvyko kaip bendruomenės vadovas, tačiau 2012 m. atvykus į Mažeikius vienos moters kvietimu, jis buvo išvytas iš bažnyčios. Steigiant baptistų bendruomenę joje buvo 15 narių ir jo niekas kaip vadovo neinformavo apie ketinimą keisti Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės statusą, todėl jis manė, kad liko su savo bendruomene, o baptistai įregistravo atskirą bendruomenę. Pažymėjo, kad grįžęs į Lietuvą ir sužinojęs apie dingusį bendruomenės antspaudą, kurį turėjo didžiajame seife saugoti Brolių taryba (raktas nuo seifo buvo pas buhalterę, bet jai išvykus į Angliją, jį perėmė A. Ž., tačiau jis neturėjo saugoti antspaudo), jis 2010 m. kreipėsi į policiją ir jam 2013 m. lapkritį buvo išduotas antspaudo dublikas. Nurodė, kad jis yra Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės įkūrėjas. Jis 1992 m. ir 1995 m. išvykdamas į Vokietiją savo kontaktinius duomenis paliko sekretorei G. T.. Ji jam rašė, kad A. Ž. nori jį atstatydinti (tai galėjo būti 1997 m.). Jis 1999 m. atvykęs į Mažeikius pradėjo aiškintis kas įvyko. Paaiškino, kad pastatas, esantis Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, priklauso jam asmeniškai, kadangi jis pastatą pirko tikslu įkurti Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenę, kuriai pastatą dovanojo. Jo nuomone jis įkūrė Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenę ir jis pats yra bendruomenė. Taip pat kiti bendruomenės nariai nieko negalėjo daryti su pastatu, esančiu Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, kadangi jis pats rašė prašymą dėl šio pastato, mokėjo už jį savo pinigus, kiti bendruomenės nariai nedarė finansinių įnašų į pastato statybą. Pažymėjo, kad Aukščiausias vyskupas skiria žemesnius vyskupus, o jis pats būdamas vyskupu gali skiri pastorių, diakoną. A. Ž. būdamas diakonu, buvo paskirtas tik Dievo žodžio skelbimui. 2014-02-21 teismo posėdžio metu atstovas pažymėjo, kad iki 2012 m. nei T, nei kiti asmenys, su kuriais jis bendravo, nežinojo, kad A. Ž. nori pakeisti bendruomenės pavadinimą. Jis nebuvo gavęs jokios informacijos, kad kažkas iš bendruomenės narių žino apie pavadinimo pakeitimą. Pastebėjo, kad į teismą jis kreipėsi asmeniškai, kadangi jis Mažeikiuose ir yra bendruomenė.

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį prašė tenkinti visiškai ieškinyje nurodytais motyvais ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad bylos esmė yra Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės statuso pakeitimas ir atsakovės šios bendruomenės daiktinių teisių perėmimas, kadangi iš neteisės negali kilti teisingumas. Mano, kad suklastotų duomenų pagrindu, kuriuos pateikė atsakovės atstovai apie Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenę, Teisingumo ministerija priėmė įsakymą, susijusį su Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės reorganizavimu, o šio įsakymo pagrindu VĮ „Registrų centras“ perregistravo ieškovei priklausančią daiktinę teisę į maldos namus, esančius Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, atsakovei. Jis prašo teismo atkreipti dėmesį į galimą dokumentų suklastojimo faktą, kur galimai yra nusikalstami veiksmai ir dėl to kartu su sprendimu priimti atskirąją nutartį dėl kaltų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Pagrindas, kad tiek Teisingumo ministerijai, tiek VĮ Registrų centrui buvo pateikti suklastoti dokumentai yra į bylą pateikti dokumentai, tai 1 tomas 38 ir 40 bylos lapai. Nesuprantama, kaip A. Ž. rašė prašymą Teisingumo ministerijai dar netūrėdamas bendruomenės narių sąrašo ir nesant patvirtintiems bendruomenės įstatams, be to galiojant vyskupo V. E. išduotam sprendimui, kurio pagrindu, išvykus V. E., A. Ž. buvo pavesta būti atsakingam už bažnyčios veiklą ir už bendrą administracinę bei finansinę kontrolę. Kad dokumentai pateikti Teisingumo ministerijai buvo klastojami, parodo dokumentuose nurodytas bendruomenės narių skaičius (1993 m. duomenimis bendruomenėje buvo 108 nariai, tačiau A. Ž. Teisingumo ministerijai pateikė 15 narių sąrašą). Sutinka su teisingumo misterijos nuomone, kad nebuvo pažeistas Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, neginčija atsiliepime į ieškinį gvildenamų bendruomenės įkūrimo procedūrų, tačiau nesutinka su tuo kad A. Ž. ir kitiems naujai sukurtos bendruomenės nariams buvo perleista teisė į juridinio asmens pavadinimą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.42 straipsnyje nustatyta, kad neleidžiama įgyti teisių ir pareigų prisidengiant kito juridinio asmens pavadinimu arba naudoti kito juridinio asmens pavadinimą be jo sutikimo. V. E. nedavė sutikimo dėl Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės teisių perleidimo atsakovei. CK 2.102 straipsnyje numatytas aiškus sąrašas kada reorganizavimas negalioja. Taip pat nuosavybės teisės įgijimo pagrindus numatyto CK 4.47 straipsnis. Tačiau realiai nėra nei vieno pagrindo, kuriam esant buvo atlikti įrašai VĮ Registrų centre. Mano, kad Teisingumo ministerijos įsakymas, A. R. raštas VĮ Registrų centru ir prie jo pridėti dokumentai nėra registruotinas juridinis faktas. Sutinka, kad VĮ Registrų centras pagrįstai įregistravo nekilnojamąjį turtą pagal jai pateiktus dokumentus, kurių vienas statybos inspektoriaus išduota pažyma, tačiau keisti juridinių asmenų pavadinimą ir juridinių asmenų daiktines teises, nesant juridinio pagrindo, akivaizdu nėra teisinga. Lietuvos A. T. nutartyje 3K-3-97/2009 aiškiai apibrėžta, kad religinių bendrijų teises į nekilnojamąjį turtą sukurti ir panaikinti gali nacionalizacijos aktai, išrašai iš hipotekos ir notaro, turto perleidimo sutartys, teismų sprendimai bei valstybinio archyvo išduoti pažymėjimai, tačiau šioje byloje nėra nė vienos aplinkybės, kuri galėtų patvirtinti nuosavybės teisės ar daiktinių teisių įgijimą. Todėl išdėstytų motyvų ir neleistinų įrodymų pagrindu daro išvadą, kad Teisingumo ministerijos įsakymas dėl Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės ir jų įstatų įregistravimo nėra juridinis pagrindas nuosavybei atsirasti.

10Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas A. Ž. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir nurodė, kad bendruomenė turėjo keistis, ji negalėjo būti viena, todėl pradėjo bendradarbiauti su Laisvųjų evangelinių bažnyčių sąjunga, iš kurios sulaukė palaikymo, pagalbos. Atėjus metui, kai Mažeikių rajono valdybos bendruomenės registracija tapo visiškai neveiksminga, reikėjo kažkaip tęsti santykius su elektros ūkių, tačiau sulaukdavo atsakymo, kad bendruomenė neturi nei registracijos, nei juridinio asmens kodo. Ieškovės atstovas paminėjo narių skaičių nurodytą 1993 m. sąraše, tačiau atkreipia dėmesį, kad įvykiai klostėsi 1997 m., o per šį laiko tarpą labai didelis asmenų skaičius išvyko į Rusiją, nes buvo daug rusakalbių, taip pat daug žmonių išėjo ir sukūrė kitą bendruomenę, kuri ir dabar sėkmingai gyvuoja, o likusieji ir buvo įtraukti į sąrašą, kuris buvo pateiktas Teisingumo ministerijai. Norint įregistruoti bendruomenę, reikėjo pateikti 15 asmenų sąrašą, į kurį daugiau narių neįtraukė, nes to nereikalavo įstatymas. B. M. valdybos sprendimu buvo skirtas namas su žeme, kuriuo bendruomenė naudojasi ir šią dieną. Bendruomenė save ir išlaiko, kiek kas gali aukoja, kiek kas gali savo rankomis padeda ar kokiais kitais būdais. Bendruomenėje tai nėra asmeninio turto, nes padarius įnašą bendruomenei, niekas negali reikalauti savo įneštos dalies.

11Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė advokatė V. V. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir nurodė, kad sutinka su atsakovės vadovo nuomone. Paaiškino, kad 1991-09-04 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu rajono valdytojas paskyrė Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei pasilaisvinusi gyvenamąjį namą, esantį Mažeikių m., Tirkšlių g. 3. Šis dokumentas įrodo, kad bendruomenei buvo paskirtas gyvenamasis namas, kuris kituose dokumentuose nurodomas kaip avarinis namas. Liudytojai paaiškino, kad visi bendruomenės nariai savo jėgomis namą remontavo, kas galėdamas prisidėti lėšomis, kas galėdamas prisidėti savo rankomis. Bendruomenė egzistavo Mažeikių mieste ir iki 1991-09-04, kurios steigėja yra baptistė E. R.. Pas ją bendruomenės nariai rinkdavosi, vykdavo užsiėmimai. Prie E. R. įsteigtos bendruomenės prisijungė atvykęs V. E.. Šios aplinkybės patvirtina, kad bendruomenė nuo pat pradžių buvo baptistinės pakraipos, nors ji buvo įsteigta ir įregistruota, kaip Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė. Taip pat 1991-11-25 perdavimo-perdavimo aktą, kuriuo bendruomenei buvo perduotas avarinis namas, esantis Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, pagal inventorinę bylą, pasirašė Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės atstovė E. R.. Ieškovas teigė, kad jis yra vienintelis bendruomenės steigėjas, tačiau jokio teisinio dokumento, kuris patvirtintų jo kaip vienintelio steigėjo egzistavimo faktą šioje civilinėje byloje nėra pateikta, o tretieji asmenys tokio dokumento taip pat nepateikė. Tai, kad V. E. buvo išrinktas Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovu-pamokslininku yra raštiškai užtvirtinta 1991-09-06 protokolu, kur aiškiai yra pasakyta, kad ponas V. E. yra išrinktas susirinkimo metu. V. E. patvirtino, kad 1992 m. išvykdamas, laikinai eiti savo pareigas pavedė A. Ž., o 1995 m. išvykdamas paliko bendruomenei vadovauti B. T., t. y. 4 išrinktiems asmenims, tačiau dokumento, kad įrodančio, kad V. E. paskyrė vadovauti B. T. nėra. 1997-01-26 įvyko Visuotinis evangelikų krikščionių susirinkimas, kuriame dalyvavo 15 žmonių ir susirinkimo metu buvo išrinkta bendruomenės Narių taryba, kurią sudarė A. Ž., A. R., G. T. ir N. S.. Bendruomenė matydama, kad pagal susidariusią situaciją reikalinga daryti kažkokius pokyčius pačioje bendruomenėje, niekam neprieštaraujant, taip pat ir Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo redakcijai galiojusiai 1997 m., įsisteigė N. T.. Į. N. Taryba ir A. Ž. 1997 m. sužinojo, kad jų bendruomenė yra teisiškai neįregistruota, kadangi priėmus Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai iki Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo įsigaliojimo turėjusios juridinių asmens teisės buvo neperregistruojamos. Todėl atsiradus neaiškumų bendruomenė Teisingumo ministerijos reikalavimu turėjo pateikti dokumentus Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nustatyta tvarka ir taip įregistruoti religinę bendruomenę bendriją ar centrą. K. V. E tuo metu negyveno Lietuvoje, o kam buvo patikėta atlikti teisinės registracijos darbus jis paaiškinti teismui taip pat negalėjo, tad natūralu, kad tuo metu bendruomenė susirūpino dėl teisinio statuso įgijimo. Tai patvirtina ir 1997-04-19 įvykęs susirinkimas. Šio susirinkimo protokolas yra labai svarbus šioje civilinėje byloje, nes tiek ieškovės, tie atsakovės keliamos problemos yra būtent šiame protokole. 1997-04-19 įvykusio susirinkimo metu buvo pasiūlyta išrinkti A. Ž. bendruomenės vadovu, pasiūlymas priimtas vienbalsiai. Buvo nuspręsta raštu kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl bendruomenės įregistravimo. Susirinkimo metu labai aiškiai pasisakyta, kad V. E. jau 4 metai išvykęs iš Lietuvos ir atvyksta tik kartą per metus ar rečiau, todėl nuspręsta, kad jis atvykęs į bendruomenę be brolių leidimo neturi teisės vadovauti, evangelizuoti ar krikštyti. Dėl pavadinimo patikslinimo pridedant žodį baptistų. Šis pasiūlymas priimtas balsų dauguma. Bendruomenės įstatai priimti vienbalsiai. Šie dokumentai patvirtina liudytojų parodymus, kad bendruomenė vykdė veiklą be V. E. ir, kad išliktų ir kad galėtų turėti teisinį statusą, turėti santykius su kitais juridiniais asmenimis privalėjo būti įregistruota. Nesutiko su ieškovės atstovo nuomone, kad bendruomenė buvo reorganizuota, kadangi reorganizacija yra numatyta tik Civiliniame kodekse, kuris įsigaliojo 2001 m. Paminėti dokumentai nėra nuginčyti ir galiojantys ir nes nėra jokių įrodymų, kad tie dokumentai yra padirbti, ar suklastoti parašai, nes liudytojai patvirtino, kad buvo surašomi šie dokumentai, be to dokumentų surašymo struktūra rodo, kad jie yra rašyti susirinkimų metu, ir kaip bendruomenės nariai juos suvokė, taip juos ir surašė. Dėl pastato negalėtų būtį jokių teisinių ginčų, kadangi pastatas maldos namai yra įregistruotas VĮ Registrų centre ir jo registracija yra teisėta. Pastato registravimo pagrindas yra Mažeikių valdybos potvarkis, priėmimo-perdavimo aktas bei 1999-06-30 statybos inspektoriaus pažyma, kuri taip pat įrodo, kad V. E. išvykus iš Lietuvos buvo vykdomi statybos darbai, pastatu buvo rūpinamasi, nors pats V. E. teigė, kad pastatas jam priklauso asmeniškai, o kokiu pagrindu jis priklauso jam asmeniškai jis negali paaiškinti. V. E. laikosi pozicijos, kad jis pastatą remontui skyrė asmeninių lėšų, tačiau prie pastato remonto prisidėjo ir kiti bendruomenės nariai kas lėšomis, kas savo darbu. Bendruomenės steigėja E. R. taip pat prisidėjo savo lėšomis. Pastebėjo, kad V. E. beveik prieš 20 metų, t. y. 1995 m., išvykus iš Lietuvos, jei 20 metų niekas nebūtų prižiūrėjęs pastato, maldos namai nebūtų išlikę, kadangi anksčiau į pastato vidų bėgo vanduo, buvo netvarkinga šildymo sistema, o dabar yra visa tai sutvarkyta, įrengtos mokymo klasės, pakeisti langai, įsteigta biblioteka. Apie tai, kad buvo pastatu rūpinamasi matyti iš 1997 m. protokolo. Šiame protokole kalbama apie labdaringą veiklą, akcentuojama iš Klaipėdos gauta materialinė pagalba, kuri skirstoma nariams. Tai patvirtina faktą, kad bendruomenė veikė, veikė labdaringais tikslais, be jokių materialinių sumetimų ar pan. Atkreipė dėmesį, kad ieškinio senaties terminas yra skaičiuojamas nuo susižinojimo dienos, o sužinojimo datą ieškovės atstovas V. E. nurodo skirtingai: tai 1997 m., tai 2002 m., tai dar kitus metus. Prašo ieškiniui taikyti bendrąją senatį, t. y. 10 metų ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

12Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir taikyti ieškinio senatį. Rėmėsi atsiliepime išdėstytais motyvais. Nurodė, kad 1997 m. gruodžio 30 d. Teisingumo ministro įsakymas Nr. 16-R, įsakymas, kuriuo buvo įregistruota Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė, buvo priimtas teisėtai. Ieškovės atstovas tik deklaratyviai teigia apie pirminių dokumentų suklastojimą, tačiau nepateikė nė vieno įrodymo apie galimą šių dokumentų suklastojimą.

13Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Valstybinės įmonės Registrų centras atstovas rėmėsi atsiliepime išdėstytais motyvais. Paaiškino, kad Juridinių asmenų registro byloje yra originalūs dokumentai su mėlynos spalvos parašais ir violetinės spalvos antspaudais, o jokių dokumentų klastojimo faktų nenustatyta. Pabrėžė, kad VĮ Registrų centras veikti pradėjo 2001-01-01, todėl dėl ieškinio pagrįstumo palieka spręsti teismui.

14L. V. R paaiškino, kad su V. E. jį supažindino buvusi kolegė E. R.. Jis 1991 m. dirbo Mažeikių rajono savivaldybėje valdytojo pavaduotoju kapitalinei statybai. Pastatas, esantis Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, tuo metu priklausė Mažeikių butų ūkiui ir buvo avarinės būklės. Kokia buvo namo vertė, nepamena. Namas buvo medinis, supuvusiomis sienomis, deformuotais pamatais. Sprendimą dėl šio pastato paradavimo priėmė savivaldybė. Bendruomenė pastatą remontavo, kad galėtų pritaikyti jį pagal paskirtį. Nežino, ar be V. E. dar kas nors kreipėsi į savivaldybę dėl minėto pastato pardavimo, į jį asmeniškai niekas nesikreipė.

15L. O. U paaiškino, kad 1990-1991 m. jau pažinojo V. E.. Pastatas, esantis Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, jau buvo pradėtas remontuoti. Remonto darbų atlikimą organizavo ir jiems vadovavo V. E.. Ji buvo bažnyčios narė. Tai buvo Evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė. Iš pat pradžių buvo evangelikų krikščionių, o vėliau maždaug po 8-10 metų pavadinimas buvo pakeistas į baptistų krikščionių evangelikų bendruomenę. Ji manė, kad bendruomenės pavadinimo keitimas buvo suderintas su bažnyčios pradininku ir organizatoriumi V. E.. Apie kilusius nesutarimus tarp V. E. ir A. Ž. ji nežinojo, nors ir pats V. E. kartais atvažiuodavo ir ji pati asmeniškai su juo bendravo. A. Ž. buvo paliktas laikinai eiti bendruomenės vadovo pareigas ir jis buvo bendruomenės vyresnysis brolis. Ji buvo eilinė bendruomenės narė ir prisidėjo savo darbais. Prieš 5 metus ji iš evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės pasitraukė. Dėl bendruomenės pavadinimo keitimo buvo sprendžiama narių susirinkime, nes tokiu būdu turėjo būti įtvirtintas oficialus pavadinimas. Jos tėvai yra baptistai nuo pat prigimties, ir ji pati yra baptistė, o esminio skirtumo tarp evangelikų krikščionių ir evangelikų krikščionių baptistų nėra, o tarp baptistų ir sekmininkų yra.

16L. N. J paaiškino, kad ji 1991 m., kai buvo įsigytas namas, gyveno Mažeikiuose. Namas buvo prastos būklės, o V. E. įdėjo daug pastangų ir pinigų, kad būtų atstatytas namas ir įrengta bažnyčia, tačiau kiek lėšų investavo V. E. ji nežino. Mano, kad V. E. už atliktus darbus atsikaitė iš savo asmeninių lėšų. Bažnyčioje buvo pinigams dėti dėžutė ir kas kiek galėjo, tas tiek aukojo pinigų, tačiau bendruomenę sudarė tik keli žmonės, todėl bendruomenė pinigų neturėjo, todėl viską finansavo V. E.. Ji 1991 m. išvyko iš Lietuvos ir grįžo tik 2000 m. Grįžusi buvo supažindinta su A. Ž.. Matė, kad pastate buvo remontas: pakeisti langai, sutvarkytas šildymas. Mano, kad nereikėjo remonto daryti, nes ankstesnis pastato remontas buvo padarytas geras: buvo šildymo sistema (kūrenama malkomis ir anglimis, kūrendavo tas kas gyvendavo pastate), langai geri mediniai. Ji evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės nare tapo nuo 2000 m., kai grįžo į Lietuvą. Kai vyko bendruomenės reorganizacija, ji buvo išvykusi. Nuo pat bendruomenės įkūrimo pradžios jai vadovavo pastorius V. E., o vėliau, kai ji grįžo, vadovavo A. Ž.. 1991 m. A. Ž. ji nepažinojo. A. Ž. nebuvo įšventintas į pastorius. Jai nepatiko kaip A. Ž. tvarkė bendruomenės finansus, todėl ji realiai kartu su vyru 2008 m. išėjo iš tos bendruomenės, nors prašymą dėl išėjimo parašė tik 2010 m., ir šiuo metu priklauso evangelikų krikščionių bendruomenei, kuriai vadovauja V. E., ir bendruomenėje nėra nei tarybos, nei pirmininko.

17Liudytojas A. R. paaiškino, kad jis yra Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės brolių tarybos narys. Bendruomenės nariu tapo 1992 m., o domėtis bendruomene pradėjo 1991 m. Bendruomenei vadovavo E. R. (steigėja), o jį pakrikštijo V. E.. E. R. ėjo į savivaldybę pas R tvarkyti bendruomenės reikalų. 1992 m. išvykus V. E. į Vokietiją, jie iš V. E. negavo jokios informacijos, todėl bendruomenės narių susirinkime vadovu išrinko vyresnįjį brolį A. Ž., o bendruomenės pirmininku – A. R.. Pasikeitus santvarkai, tiek valstybės žiniose, tiek per radiją buvo raginama seniau įkurtas konfesijų bendruomenes persiregistruoti, o naujai įkurtas bendruomenes užsiregistruoti. Jų bendruomenės įkūrėja, pradininkė buvo E. R. baptistė ir palaikė santykius su Klaipėdos baptistų bendruomenę, todėl buvo kreiptasi į Klaipėdos baptistų bendruomenę, kad padėtų paruošti dokumentus bendruomenės užsiregistravimui, kaip reikalavo tuometinę valdžia. Klaipėdos baptistų bendruomenės buvo pamokyti, kaip reikia užsipildyti dokumentus, kokie turi būti įstatai. Jų bendruomenė paruošė įstatus, surinko parašus tiek kiek jų reikėjo ir nuvyko pas ministrą Pakalniškį, kur buvo paaiškinta, kuo jų bendruomenė skiriasi nuo kitų bendruomenių ir tada jų bendruomenei buvo suteiktas evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vardas, suteiktas naujas sukonkretintas kodą. Įregistravus bendruomenę buvo lengviau tvarkyti bendruomenės reikalus. Ši bendruomenė buvo pirmoji užsiregistravusi po S. S. subyrėjimo. Nuo 1992 m. iki 1997 m. A. Ž. ėjo laikino bendruomenės vadovo pareigas ir puikiai su jomis susitvarkė. 1997-04-19 įvykusio susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad V. E. nebepriklauso bendruomenei, kadangi buvo gauta iš santuokos rūmų informacija, kad V. E. prie sudarant santuoką 1992 m., jau buvo vedęs ir šioje santuokoje buvo gimęs sūnus, Vokietijos teismas pirmosios santuokos nebuvo nutraukęs. Bendruomenės susikūrimo pradžioje jos nariai aukojo pinigus bendruomenei, vėliau didelę materialinę pagalbą suteikė Mažeikių naftą valdžiusi amerikiečių bendrovė „Williams“, kuri maldos namų tvarkymo darbams samdė darbininkus, įrengė tualetą, parūpino kėdžių ir t. t. I. V. E bažnyčia buvo sutvarkyta narių lėšomis. V. E., jei būtų norėjęs, būtų galėjęs susipažinti su bendruomenės dokumentacija. Jis su V. E. palaikė ryšį telefonu. Baptistų sąjungos pirmininkas A. Ž. suteikė pastoriaus statusą. Paaiškino, kad jį Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė išrinko Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės Brolių tarybos nariu, o 1997 m. perregistravus bendruomenės pavadinimą jis tapo Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės Brolių tarybos nariu. Teisingumo ministerijoje registruojant bendruomenę nereikalavo nurodyti ankstesnio vadovo V. E.. Prašė paaiškinti kuo religinė bendruomenė skiriasi nuo evangelikų krikščionių reformatų, evangelikų krikščionių liuteronų, evangelikų krikščionių sekmininkų. Buvo paaiškinta, kad jų bendruomenės identitetas atitinka baptistų. Pakeitus bendruomenės pavadinimą liko tas pats įsteigtos bendruomenės turtas. 1997-12-30 įregistravus juridinio asmens statusą, 1999 m. buvo perregistruotas bendruomenės turtas, kad nekiltų neaiškumų. Pagal bendruomenės įgaliojimą, pakeitus bendruomenės pavadinimą, jis pateikė VĮ Registrų centrui prašymą perregistruoti bendruomenės turtą. Teisingumo ministerijoje registruojant bendruomenę nežinojo V. E. gyvenamosios vietos adreso. Kai kalbėdavo telefonu su V. E., šis sakydavo, kad yra uždarytas, pasiūlius atvažiuoti jį aplankyti, neleisdavo. 2010 m. grįžęs V. E. apie bendruomenės veiklą neklausė. Jis informaciją gaudavo iš žmonos motinos, kitų asmenų, todėl realią situaciją žinojo.

18Liudytoja G. T. paaiškino, kad ji yra bendruomenės narė iki šiol nuo 1990 metų, o krikštą priėmė 1991 m. Šiauliuose kartu su vyru ir pastoriumi Antanu. Bendruomenėje yra iki pat dabar. Bendruomenėje, kur dirba mokytoja, moko rusų kalbos, užsiima labdaringa veikla. Šiuo metu bendruomenei vadovauja A. Ž.. Pačioje pradžioje, kai bendruomenė neturėjo maldos namų, jie rinkdavosi pas sesutę Elvyrą. Gavus bendruomenei maldos namus, iš Kazachstano su dukra atvyko V. E.. Į pastatą, esantį Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, persikėlė E, V ir visi bendruomenės nariai. P. A. bendruomenei vadovavo V, kuris buvo labai geras, malonus, bet dabar jis į save nepanašus. Vadovavimas pasikeitė 1992 m., kai V su dukra išvažiavo į Vokietiją. Po 1996 m. ji kartu su vyru buvo nuvažiavusi pas V. E. į Vokietiją ir padėjo jam statyti namą. V. E. retkarčiais atvykdavo į Lietuvą, tačiau jis jau nebevadovavo bendruomenei, nes jis tik grįždavo dėl savo reikalų. V. E. klausdavo ir jos, ir kitų apie bendruomenės veiklą. Jis žinojo tai, kad A vadovauja bendruomenei, bet V gyveno savo gyvenimą. 1997 m. susirinkime galutinai buvo nuspręsta atsisakyti V. E. ir pastoriumi priimti A, nes V jau nebesirūpino bendruomene. Visi sprendimai buvo priimami susirinkimuose bendrai, apie kuriuos V. E. žinojo. Jei būtų norėjęs būtų atvažiavęs. Po išvykimo V. E. visiškai nebesidomėjo bendruomenės gyvenimu. Bendruomenės veikla nebuvo slepiama nuo V. E.. Ji pati skambindavo V, kiti žmonės jam taip pat skambindavo. Pastatas buvo avarinis (salėje ir vaikų kambaryje patvindavo vanduo, buvo lauko tualetas). Visi bendruomenės nariai padėjo remontuojant pastatą, taip pat padėjo rėmėjai. I. V. E patalpos buvo šaltos, jei pastato nebūtų bendruomenė remontavusi, jis būtų sugriuvęs. Ji priklauso Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenei, kai 1991 m. krikštijosi buvo ta pati bendruomenė, tik jis kitaip vadinosi ir ji tapo Evangelikų krikščionių bendruomenės nare. Ją krikštijo pastorius iš Šiaulių, bet ne V. E., nors jis jau buvo, tačiau krikštijo ta pati bendruomenė. Pirmųjų bendruomenės narių liko mažai, nes didelė jų dalis išvyko, kiti mirė. Kai išvyko V. E., bendruomenei vadovavo A. Ž., tačiau ar buvo surašytas koks dokumentas A. Ž., ji nežino. Dėl bendruomenės pavadinimo keitimo buvo sprendžiama susirinkime. Jame buvo nuspręsta nušalinti Valdemarą ir paskirti pastoriumi A. Ž.. Kai 2010 m. atvyko V. E., bendruomenės namai jau buvo po kapitalinio remonto, kurį padėjo atlikti amerikiečiai. Tačiau pastato antro aukšto remontas atliktas visai nesenai, o iki jo antrame aukšte buvo likę ant sienų senieji tapetai.

19Liudytojas G. T. paaiškino, kad V. E. atvažiavęs į Lietuvą, nupirko namą. Jis tik atvažiavęs atrodė labai geras ir tikintis žmogus, vėliau pamatėme, kad jis nori, jog visi dirbtų tik jam. Vėliau draugystė baigėsi, nes V. E. vedęs, 1996 m. išvažiavo ir pamiršo bendruomenę. Po 1996 m. daugiau nesirodė. Jis daugiau buvo Lazdijuose, kur nusipirko namą. Paaiškino, kad priklauso baptistų centrui ir jį 1991 m. krikštijo P. P. iš Šiaulių. Jie (bendruomenės nariai) seniau rinkdavosi pas E, kur buvo ir V. E. bei kiti bendruomenės nariai. V. E. pagal tikėjimą buvo lygus su visais ir neužėmė aukštesnių pareigų. Mes su juo buvome draugai Avarinį pastatą Elvyra, Antanas ir V gavo iš savivaldybės. V. E. atvykęs iš Kazachstano apsigyveno pas Elvyrą, kuri buvo vyriausioji, ir pas ją bendruomenės nariai rinkdavosi iki V. E. atvykimo. Gavus pastatą, bendruomenės rinkose bažnyčioje. E ir V ėjo į savivaldybę dėl pastato skyrimo ir sakė, kad buvo skirtas pastatas. Atliekant pastato remonto darbus dalyvavo visi bendruomenės nariai, nes pastatas buvo supuvęs. K. V. E išvyko iš Lietuvos pastas nebuvo suremontuotas, o išvykęs jis visai pamiršo ir bendruomenės pastatą, ir pačią bendruomenę, kuria nesirūpino, tik paklausdavo kas vyksta bažnyčioje. 1997 m. įvykusiame visuotiniame susirinkime V. E. nedalyvavo, susirinkimas pastoriumi išrinko A. Ž.. Jis pats visuotinio susirinkimo metu pritarė bendruomenės įregistravimui. V. E. buvo pašalintas iš bendruomenės, nes jis nedalyvavo bažnyčios veikloje. Paaiškino, kad paskutinį kartą pas V. E. buvo nuvykęs daugiau nei prieš 10 metų ir apie įvykusius bendruomenėje pasikeitimus V. E. žinojo (žinojo, kad A. Ž. yra išrinktas pastoriumi), nes jis pats apie tai jam pasakojo. Nepamena, kad V. E. būtų nupirkęs akmenis pastato remontui ar davęs pinigų. V. E. pasakė, kad visi dirba jam, todėl nutraukė su juo draugystę. V. E. nebuvo bendruomenės steigėjas, jis tik buvo išrinktas bendruomenės pirmininku. Bendruomenės steigėja yra Elvyra. Bendruomenės narių sąraše pirmu numeriu buvo įrašytas V. E., nes jis buvo išrinktas bendruomenės pastoriumi. K. V. Erk išvykdavo, A. Ž. būdavo vyresnysis.

20Liudytoja D. Ž. paaiškino, kad anksčiau baptistų grupelė rinkdavosi pas E. R., jos namuose. Apie 1990 m. iš Kazachstano su dukrele atvyko V. E.. Jis sakė, kad baptistų vadovas jam patarė atvykti į Mažeikius. V. E. žinojo Bibliją ir jie juo pasitikėjo. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jie nusprendė kreiptis į valdžią, kad skirtų pastatą bendruomenei. Paaiškėjus, kad pastatas gali būti skirtas tik bendruomenei, jie ją įregistravo. Dėl pastato bendruomenei skyrimo ėjo prašyti E, V. Per tą laiką V. E. buvo išvykęs į Vokietiją užsidribti. Visi bendruomenės nariai, kaip galėdavo prisidėdavo prie namo tvarkymo. V žadėjo darbą Vokietijoje, choro kelionę į Vokietiją, todėl žmonės rinkosi. V. E. teigė, kad E. R. neteisingai skleidžia tikėjimą, ir jis E pašalino iš bažnyčios. I. V. E bendruomenė liko viena, buvo būtina įregistruoti bendruomenę įstatymo nustatyta tvarka. 1993 m. V. E. buvo atvykęs pakrikštyti. P. V. E rūpinosi bendruomene, bet vedęs ją apleido. Bendruomenė sužinojusi, kad V. E. skiriasi su žmona, jo kaip vadovo atsisakė, kadangi krikščionys negali skirtis. Kai pačioje pradžioje įregistravo bendruomenę, nurodė, kad įstatai yra Dievo žodis, o E. R. išrinko pavaduotoja, V. E. – pirmininku. Vėliau, kai V. E. bendruomenę apleido, pirmininku buvo išrinktas A. Ž.. Kai pradžioje bendruomenė rinkosi pas E, jie buvo baptistai, V. E. išvykus iš bendruomenės atsiskyrė sekmininkai, todėl buvo nuspręsta pakeisti bendruomenės pavadinimą įrašant žodį „baptistai“. Kompanija „Williams“ padėjo bažnyčiai, nes anksčiau buvo patvinusi bažnyčios salė, buvo kiauras stogas. Nuo 1992 m. V. E. nedalyvavo bendruomenės susirinkimuose. 1996 m. V. E. buvo atvykęs. Jis skyrėsi su žmona ir jie pasakė V, kad jis nebetinka vadovauti bendruomenei, kadangi nebeatitinka moralės normų. V. E. supykęs pasakė, kad daugiau nebeatvyks į bažnyčią. Po 1997 m. jo bažnyčioje nebematė, kol jis atvyko 2010 m. Kai bendruomenė V. E. išrinko pastoriumi, jis neturėjo jokio dvasininko laipsnio. A. L. sakė, kad V. E. atvyko į Mažeikius kaip paprastas tikintysis. Jis ir nukreipė V. E. pas E. 1990 m. narių sąraše surašyti žmonės, kurie ateidavo. S. V. E yra įrašytas pirmu numeriu, nes jis buvo gerbiamas. Tik 1997 m. jį pašalino iš bendruomenės narių sąrašo, nes suprato, kad V. E. apleido bendruomenę. V. E. atvykęs 2010 m. pradėjo sakyti, kad jis yra vyskupas. Ji pati iš bendruomenės neišėjo, nes buvo tik patikslintas bendruomenės pavadinimas. V. E. išvykus, 1992 m. išėjo iš bendruomenės į sekmininkus apie 20 žmonių. Iš senųjų narių bendruomenės sąraše likę 25 asmenys. Bendruomenei siekiant būti įregistruotai, Teisingumo ministerija reikalavo 15 narių sąrašo ir jis buvo sudarytas, nors bendruomenėje tuo metu buvo daugiau narių, tačiau ne visi norėjo būti įtraukti į tą sąrašą. 1990 m. nešė į savivaldybę prašymą priregistruoti bendruomenę ir skirti jai patalpas. Jų bendruomenė gali pasirinkti, kas jiems vadovaus. Kas mokėjo pinigus už pastatą ji nežino, mokėjo ir Elvyra, ir V. E..

21Ieškinys atmestinas.

22Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

23Byloje nustatyta, kad 1991-08-21 Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė, atstovaujama vado V. E. ir narės E. R., kreipėsi į Mažeikių rajono merą prašydama skirti patalpas bažnyčios pirkimui ar nuomojimui (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 31 b. l.). Mažeikių rajono valdytojas 1991-09-04 potvarkiu Nr. 177 „Dėl patalpų skyrimo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei“, remdamasis Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės 1991-08-21 raštu, bendruomenei laikinam naudojimui skyrė gyvenamąją namą, esantį Mažeikių m., Tirkšlių g. 3 (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 16 b. l.). 1999-09-09 Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė kreipėsi pareiškimu į Mažeikių rajono valdytoją dėl evangelikų krikščionių bendruomenės įregistravimo ir pridėjo 1991-09-06 visuotinio susirinkimo protokolą, kuris nusprendė įregistruoti bendruomenę (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 24, 25 b. l.). 1991-09-18 Mažeikių rajono valdyba protokolu priėmė sprendimą ir pritarė 1991-09-18 Mažeikių rajono valdytojo potvarkiui Nr. 218 „Dėl evangelikų krikščionių bendruomenės įregistravimo“ (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 22, 23 b. l.). 1991-09-12 evangelikų krikščionių bendruomenės vadovas V. E. kreipėsi į Mažeikių rajono valdytoją dėl skirto laikinam naudojimui gyvenamojo namo, esančio Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, pardavimo bendruomenei (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 18 b. l.). Mažeikių rajono valdytojo 1991-10-04 potvarkiu Nr. 200 p „Dėl komisijos sudarymo gyvenamajam namui, esančiam Tirkšlių g. 3, įkainavimui“, sudaryta komisija dėl gyvenamojo namo (avarinio), esančio Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, pardavimo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 17 b. l.). Įkainavimo komisija 1991-10-08 aktu Nr. 1 nustatė, kad parduodamo namo ir statinių, esančių Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, kaina 4740,00 rublių, kuriuos turi sumokėti pirkėjas (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 19, 20 b. l.). 1991-10-28 Mažeikių rajono valdyba protokolu Nr. 15 pritarė 1991-10-28 Mažeikių rajono valdytojo potvarkiui Nr. 249 „Dėl avarinio gyvenamojo namo Mažeikių m, Tirkšlių g. 3, perdavimo“ (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 27–27, 28 b. l.). 1991-11-25 perdavimo-priėmimo aktu, avarinis namas ir pagalbiniai statiniai, esantys Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, remiantis 1991-10-28 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu Nr. 24, perduoti Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei, aktą pasirašė ir patvirtino priėmimą Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės atstovė E. R. (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 21 b. l.). Mažeikių evangelikų bendruomenės narių susirinkimo ir bendros tarybos sprendimu pastorius V. E. yra atsakingas už bažnyčios veiklą ir bendrą bei finansinę kontrolę, o kai jo nebus laikinai šias pareigas perims A. Ž. (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 37–28 b. l.). Mažeikių rajono savivaldybės administracija 1996-02-08 raštu Nr. 18 Teisingumo ministerijai pateikė 1991-09-18 Mažeikių rajono valdytojo potvarkį Nr. 218 „Dėl evangelikų krikščionių bendruomenės įregistravimo“ (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 35, 36 b. l.). 1994-10-08 Lietuvos laisvųjų evangelikų bažnyčių sąjungos konferencijos 1994-10-08 protokolu Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė priimta į sąjungą (1 t. 86-87 b. l.). Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovas A. Ž. 1997-04-07 prašymu kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl bendruomenės įregistravimo, siekdamas išsiaiškinti, kodėl bendruomenė nėra įtraukta į Lietuvos religinių bendruomenių sąrašą (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 6 b. l.). Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės visuotinis susirinkimas, įvykęs 1997-04-19, nutarė kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl bendruomenės įregistravimo ir pavadinimo patikslinimo – Evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė, patvirtinti bendruomenės įstatus (protokolas Nr. 2) (1 t. 63–69 b. l.). 1997-10-25 visuotinis susirinkimas (protokolu Nr. 3) patvirtino 15 narių sąrašą (1 t., 71–75 b. l.). Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovas A. Ž. 1997-10-25 prašymu kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl bendruomenės patikslinto pavadinimo įregistravimo, siekiant pabrėžti bendruomenės konfesinį priklausomumą, atstatyti bendruomenės istorinį tęstinumą ir indentitetą, prie pavadinimo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė pridedant žodį „baptistai“ (1 t. 76–77 b. l.). 1997-11-30 Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės narių susirinkimas (protokolas Nr. 4) nutarė patikslinti įstatus (1 t. 78 b. l.). 1997-12-05 Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vadovas A. Ž. pateikė Teisingumo ministerijai Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės tikėjimo išpažinimą ir patikslintus įstatus (1 t. 79–83 b. l.). 1997-12-30 priimtas Teisingumo ministro 1997-12-30 įsakymas Nr. 16-R įregistruoti Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės pavadinimo pakeitimą į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenę ir įstatus nauja redakcija (bendruomenės kodas 9207663) (1 t. 84 b. l.). Vadovaujantis minėtu ministro įsakymu Teisingumo ministerijoje įregistruota Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenę (kodas 9207663, adresas Mažeikių m., Tirkšlių g. 3) (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 12, 39–40 b. l., 1 t. 88 b. l.). 1999-09-13 Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės atstovas A. R. prašymu Nr. b-3315 kreipėsi į ŽNTKR VĮ Mažeikių filialo Mažeikių m. GAB dėl pastato, esančio Mažeikių m., Tirkšlių g. 3 registracijos (1 t. 23 b. l.). Pastato-maldos namų ir jo priklausinių, esančių Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, savininkas nuo 1999-09-22 įregistruotas Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė (1 t. 90–91 b. l.). 2004-11-16 Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vadovas A. Ž. kreipėsi į VĮ Registrų centro Telšių filialą dėl registravimo pažymėjimo pakeitimo suteikiant devinženklį kodą (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 11, 12 b. l.). 2004-11-16 Juridinių asmenų registras išdavė Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenei registravimo pažymėjimą, kuriame nurodytas naujas kodas 1920 76638 (1 t. 88 b. l.). 2004-11-16 Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenei juridinių asmenų registro tvarkytojas suteikė paramos gavėjo statusą (1 t. 85 b. l.).

24Dėl dokumentų klastojimo

25Ieškovės atstovai bylos nagrinėjimo metu teigė, kad atsakovės atstovas A. Ž. ir galimai kiti asmenys siekdami pakeisti bendruomenės pavadinimą pateikė Teisingumo ministerijai, o vėliau, norėdami įregistruoti nekilnojamąjį turtą, esantį Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės nuosavybe, VĮ Registrų centui, suklastotus dokumentus, taip suklaidindami valstybės institucijas. Prašė teismo priimti atskirąją nutartį dėl galimai neteisėtų veiksmų.

26Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (( - ) str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (( - ) str. 1 d.). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (( - ) str. 1 d.). Faktiniai duomenys nustatomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal ( - ) straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

27Ieškovės atstovai teismo posėdžių metu nurodė, kad galimai atsakovės atstovai siekdami pasisavinti ieškovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, perregistruojant bendruomenės pavadinimą pateikė Teisingumo ministerijai ir VĮ Registrų centui suklastotus dokumentus, t. y. Teisingumo ministerijai – 1997-04-19 Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės visuotinio susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašą, 15 bendruomenės narių sąrašą, 1997-11-30 visuotinio susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašą (1 t. 32, 34–36, 40 b. l.), taip pat suklastojo kitus dokumentus, turinčius esminės reikšmės Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei. Tačiau ieškovės atstovai nei kartu su ieškiniu, nei teismo posėdžių metu, nepateikė nė vieno įrodymo, pagrindžiančio dokumentų klastojimo faktą (pavyzdžiui policijos pažymą apie vykdoma ikiteisminį tyrimą, eksperto išvadą ir kt.). Priešingai nei teigia ieškovės atstovai, apklausti liudytojai O. U., A. R., G. T., G. T., D. Ž. paaiškino, kad Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės visuotiniame susirinkime, įvykusiame 1997-04-19, buvo nutarta patikslinti bendruomenės pavadinimą įrašant žodį „baptistai“, taip pat, kad aktualūs bendruomenei klausimai buvo sprendžiami susirinkimų metu, o atsakovės atstovams paprašius, kai kurių liudytojų patikslinti, ar dokumentuose yra jų parašai, nė vienas liudytojas nepaneigė šios aplinkybės.

28Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad ieškovės atstovai nepateikė nė vieno įrodymo, kad atsakovės atstovai kreipdamasi tiek į Teisingumo ministeriją, tiek į VĮ Registrų centras pateikė suklastotus dokumentus, taip siekdami suklaidinti valstybės institucijas, turint tikslą patikslinti bendruomenės pavadinimą ir perregistruoti Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės turtą.

29Dėl bendruomenės pavadinimo papildymo

30Ieškovės atstovai ginčijo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės pavadinimo pakeitimą į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės pavadinimą, nurodydamas, kad A. Ž. negalėjo būti išrinktas Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovu ir neturėjo teisės iniciuoti bendruomenės pavadinimo keitimo ar bendruomenės reorganizacijos, kadangi Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovas yra V. E. ir tik jis gali spręsti dėl bendruomenės likvidavimo, reorganizavimo, ar kitų klausimų, o kiti bendruomenės nariai norėdami priimti svarbius sprendimus turi gauti jo, kaip bendruomenės vadovo ir savininko, pritarimą.

31Šioje byloje svarbu išsiaiškinti, kokias pareigas Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenėje turėjo V. E. ir A. Ž. iki bendruomenės pavadinimo patikslinimo ir bendruomenės struktūrą.

32Mažeikių rajono valdybos valdytojo 1991-09-18 potvarkiu Nr. 218 įregistruota Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 22, 23 b. l.). Mažeikių rajono valdybos valdytojui prašymą įregistruoti Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenę pasirašė bendruomenės vadovas V. E., pavaduotoja E. R. ir buhalterė L. T. (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 24 b. l.). Tiek atsakovo atstovai, tiek apklausti liudytojai O. U., A. R., G. T., G. T., D. Ž. paaiškino, kad bendruomenės pradininkė yra E. R., kuri buvo baptistė, pas ją, kol bendruomenė neturėjo maldos namų, rinkdavosi baptistų bendruomenės nariai. Tiek minėti liudytojai, tiek atsakovės atstovas A. Ž. nurodė E. R. kaip bendruomenės steigėją-pradininkę.

33Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės susirinkimo, įvykusio 1991-09-06, protokole užfiksuota, kad pagrindinis bendruomenės įstatymas Š. R., J. K. mokymas, pagrindiniai nuostatai – dešimt Dievo įsakymų, bendruomenės vadovu-pamokslininku išrinktas V. E., jo pavaduotoja E. R. (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 25 b. l.). Šis susirinkimo protokolas parodo kaip buvo formuojama bendruomenės struktūra, t. y., kad Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė susirinkimo metu renka vadovą ir tuo pačiu paneigia ieškovės atstovo V. E. teiginius, kad jam priklauso bendruomenė. Iš byloje esančių susirinkimų protokolų, atsakovės atstovo A. Ž., liudytojų paaiškinimų nustatyta Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės struktūra: Aukščiausias organas – Susirinkimas, kuris renka bendruomenės vadovą (Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenėje – pastorių) ir bendruomenės tarybą, kurią, įskaitant vadovą (pastorių), sudaro mažiausiai 3 asmenys. Vadovas (pastorius) vadovauja bendruomenei, o jo veiklą kontroliuoja susirinkimas.

34Iš 1992-05-01 Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės narių susirinkimo ir bendrosios tarybos sprendimo matyti, kad nuspręsta, jog pastorius V. E. bus atsakingas už visą bažnyčios veiklą ir bendrą administracinę bei finansinę kontrolę, o kai jo nebus šias pareigas laikinai perims A. Ž. (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 37–38 b. l.). Teismo posėdžių metu tiek ieškovės atstovas V. E., tiek atsakovės atstovas A. Ž. bei liudytojai O. U., A. R., G. T., G. T., D. Ž. nurodė, kad nuo 1992 iki 1996 m. Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovas V. E. epizodiškai grįždavo į Mažeikius. Taip pat liudytojai A. R., G. T., G. T., D. Ž. paaiškino, kad V. E. nuo 1992 m. bendruomenės susirinkimuose nebedalyvavo, o po 1996 m. bendruomenę apleido.

35Iš 1997-01-26 įvykusio visuotinio Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės susirinkimo protokolo matyti, kad buvo išrinkta bendruomenės narių taryba, kurią sudarė A. Ž., A. R., G. T., N. S. (1 t. 62 b. l.).

361997-04-10 Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovas A. Ž. kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės įregistravimo (1 t. 37 b. l.). Teisingumo ministerija išnagrinėjusi minėtą parašymą, 1997-04-25 nurodė, kad Mažeikių rajono savivaldybė yra pateikusi tik valdybos 1991-09-18 potvarkio Nr. 218 kopiją dėl minimos religinės bendruomenės įregistravimo ir vadovaujantis Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 3 straipsniu nurodė pateikti bendruomenės įstatus ir narių sąrašą (1 t. 37 b. l.).

37Liudytojas A. R. paaiškino, kad pasikeitus teisės aktams ir norint Teisingumo ministerijoje įregistruoti bendruomenę, ministerijoje buvo paprašyta paaiškinti kuom jų bendruomenė, kuri dar tuomet vadinosi Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomene skiriasi nuo kitų ir jam buvo paaiškinta, kad jų bendruomenės identitetas atitinka baptistų. L. O. U, kuri nuo 1990 m. priklausė bendruomenei paaiškino, kad tiek ji, tiek jos tėvai yra baptistai, ir esminio skirtumo tarp evangelikų krikščionių ir evangelikų krikščionių baptistų nėra.

38Iš 1997-04-19 įvykusio visuotinio Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad susirinkime dalyvavo 17 narių, nutarta A. Ž. laikyti bendruomenės vadovu, kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl bendruomenės įregistravimo ir pavadinimo patikslinimo į evangelikų krikščionių baptistų bendruomenę, pavesta bendruomenės tarybai rūpintis bendruomenės įregistravimo klausimais (1 t. 63–69 b. l.). Taip pat iš šio susirinkimo protokolo matyti, kad 1992 m. bendruomenė buvo nusprendusi bendruomenės narius surašyti iš naujo, kiekvienam asmeniškai užsirašant į knygą, kadangi dalis bendruomenės narių išvyko, tačiau V. E. savo narytės knygoje neįrašė, todėl atsižvelgiant į tai, kad 15 bendruomenės narių pritarė, 2 susilaikė, nuspręsta, kad jis atvykęs į bendruomenę be brolių leidimo neturi teisės vadovauti, evangelizuoti, krikštyti. Akivaizdu, kad 1997-04-19 Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės visuotinis susirinkimas V. E. pašalino iš bendruomenės vadovo pareigų.

39Iš 1997-10-25 įvykusio visuotinio Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės susirinkimo protokolo Nr. 3 matyti, kad susirinkime dalyvavo 13 narių, nutarta patvirtinti 15-os narių sąrašą (1 t. 71–75, 77 b. l.). Iš 1997-11-30 įvykusio visuotinio Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės susirinkimo protokolo Nr. 4 matyti, kad susirinkime dalyvavo 12 narių, pritarta brolio Antano perskaitytam Tikėjimo išpažinimui ir bendruomenės įstatų pataisoms (1 t.78, 80, 81–83 b. l.).

40Seimui 1995-10-04 priėmus Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą (Valstybės žinios, 1995-11-02, Nr. 89-1985), kuris įsigaliojo 1995-11-03 pakito religinių bendruomenių ir bendrijų registracijos tvarka. Šio įstatymo 11 straipsnio redakcija (įsigaliojusi 1997-07-11) numatė, kad kitos religinės bendruomenės ir bendrijos įgyja juridinio asmens teises nuo jų įstatų ar juos atitinkančių dokumentų įregistravimo. Religinės bendruomenės gali būti įregistruotos, jei vienija ne mažiau kaip 15 narių – pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių. Be to, šio įstatymo 5 straipsnyje įvardintos tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos (lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų), tarp kurių nėra nurodytos nei evangelikų krikščionių, nei evangelikų krikščionių baptistų.

41Įvertinus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio 2 dalies, Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5, 10, 11 straipsnių nuostatas, darytina išvada kad tradicinės religinės bendruomenės yra išskiriamos iš kitų religinių bendruomenių tarpo ta prasme, kad jos juridiniu asmeniu laikytinos per se (t. y. pačios savaime dėl savo buvimo tokiomis), o ne nuo įregistravimo momento, kai tuo tarpu kitos religinės bendruomenės ir bendrijos įgyja juridinio asmens teises nuo jų įstatų ar juos atitinkančių dokumentų įregistravimo. Todėl įregistruojant Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenę pagrįstai vadovautasi Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 11 straipsniu.

42Teisingumo ministerija, vadovaudamasi Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 11 straipsniu (1997-07-11 redakcija), 1997-12-30 įsakymu Nr. 16-R įregistravo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės pavadinimo pakeitimą į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės ir įstatus nauja redakcija, paliekant ankstesnį juridinio asmens kodą 9207663 (1 t. 31 b. l., c. b. Nr. 2-997-785/2013, 12 b. l.), kuris vėliau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, buvo pakeistas į devynženklį kodą – 1920 76638 (1 t. 88 b. l.).

43Ieškovės atstovai tiek ieškinyje, tiek bylos nagrinėjimo metu neginčijo Teisingumo ministerijos veiksmų registruojant religinės bendruomenės pavadinimo keitimą, o vėliau VĮ Registrų centro veiksmus, vadovaujantis Teisingumo ministro 2003-11-24 įsakymu Nr. 279 „Dėl juridinių asmenų registravimo dokumentų perėmimo iš ministerijų, savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 113-5087), perimant Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės registravimo dokumentus, todėl šiuo klausimu teismas nepasisako.

44Išanalizavus bylos medžiagą, šalių atstovų, liudytojų paaiškinimus, darytina išvada, kad V. E. nuo 1992 m. epizodiškai dalyvavo bendruomenės veikloje, o 1996 m. realiai nebeatliko religinės bendruomenės vadovo pareigų, todėl įsigaliojus Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymui Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė tapo įstatymo nustatyta tvarka neįregistruota religine bendruomene, tai paskatino bendruomenę imtus aktyvių veiksmų siekiant teisinės registracijos. 1997-10-25 Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vadovo A. Ž. išsiųstas Teisingumo ministerijai prašymas dėl bendruomenės įregistravimo patikslintu pavadinimu – Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė (1 t.76 b. l.), laikytinas paremtu visos bendruomenės apsisprendimu, kadangi tokiems pokyčiams pritarė bendruomenės aukščiausias organas – susirinkimas. Taip pat pažymėtina, kad nuo pat bendruomenės (Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės) įkūrimo pradžios, remiantis atsakovės atstovo, liudytojų paaiškinimais, ji buvo baptistinės pakraipos, be to Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė 1994-10-08 priimta į Lietuvos laisvųjų evangelikų bažnyčių sąjungą (1 t. 86-87 b. l.), kuri vėliau įregistruota Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos vardu ir kuriai nuo 2001-07-12 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-464 suteiktas valstybės pripažinimas (2 t. 23 b. l.).

45Remdamasis byloje ištirtų įrodymų visuma, atsakovo paaiškinimais, kurie yra nuoseklūs, atsižvelgdamas į ieškovės atstovo V. E. paaiškinimus, kurie yra prieštaringi, daugumą jų paneigia byloje esantys dokumentai, teismas pagal vidinį savo įsitikinimą neabejotinai konstatuoja, jog Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės visuotinis susirinkimas, įvykęs 1997-04-19, kaip aukščiausias bendruomenės valdymo organas iš vadovo pareigų atleidęs V. E., pagrįstai bendruomenės vadovu paskyrė A. Ž., kuriam kaip ir kitiems bendruomenės tarybos nariams buvo pavesta rūpintis bendruomenės įregistravimo klausimais, t. y. dėl pavadinimo patikslinimo, vietoje Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės, įregistruojant patikslintą pavadinimą – Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė.

46Ieškovės atstovas tiek ieškinyje, tiek bylos nagrinėjimo metu kėlė religinės bendruomenės reorganizacijos klausimą ir rėmėsi reorganizavimo pagrindinėmis nuostatomis įtvirtintomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrojoje knygoje. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d., bendruomenės pavadinimo keitimas įregistruotas 1997-12-30, t. y. iki įsigaliojant Civiliniam kodeksui. Civilinis kodeksas taikomas civiliniams teisiniams santykiams, atsirandantiems jam įsigaliojus, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis (CK 4 str. 1 d.), todėl šio Civilinio kodekso normos reglamentuojančios juridinio asmens reorganizavimą šioje byloje neanalizuotinos.

47Pažymėtina, kad 1964 m. Lietuvos Respublikos civilinis kodekso, galiojusio iki 2001-07-01, 37 straipsnis (1994 05 17 redakcija įsigaliojus nuo 1994 06 10, Žin., 1994, Nr. 44-805) nustato, kad juridiniai asmenys nustoja egzistavę likvidavimo arba reorganizavimo (sujungimo, padalijimo, prijungimo ar kitu) būdu. Šioje byloje nėra nė vieno rašytinio įrodymo, kad buvo vykdoma Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės reorganizacija, priešingai Teisingumo ministerija 1997-12-30 įsakymu Nr. 16-R įregistravo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės pavadinimo pakeitimą į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės ir įstatus nauja redakcija, nekeičiant juridinio asmens kodo, tokiu būdu užtikrinant bendruomenės tęstinumą, atsižvelgiant į jos raidą, tikslus ir steigimo pagrindą.

48Dėl pastato valdymo nuosavybės teisės

49Ieškovės atstovai ginčija pastato, esančio Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, nuo 1991-11-25 priklausiusio nuosavybės teise Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei, įregistravimą VĮ Registrų centre, tačiau pačios įregistravimo procedūros neginčijo. Nesutinka, kad juridinio asmens pavadinimo pakeitimas, t. y. Teisingumo ministerijos įsakymas dėl Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės ir įstatų nauja redakcija įregistravimas buvo juridinis pagrindas pastatą ir kitus statinius, esančių Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, nuosavybės teise įregistruoti Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vardu, kadangi minėtas pastatas yra V. E. nuosavybė.

50Pastebėtina, kad pastatą-maldos namus ir jo statinius, esančius Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, Mažeikių rajono valdytojas 1991-09-04 potvarkiu Nr. 177 „Dėl patalpų skyrimo Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei“, laikinam naudojimui skyrė Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 16 b. l.). 1991-09-12 evangelikų krikščionių bendruomenės vadovas V. E. kreipėsi į Mažeikių rajono valdytoją dėl skirto laikinam naudojimui gyvenamojo namo, esančio Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, pardavimo bendruomenei (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 18 b. l.). 1991-10-28 Mažeikių rajono valdyba protokolu Nr. 15 pritarė 1991-10-28 Mažeikių rajono valdytojo potvarkiui Nr. 249 „Dėl avarinio gyvenamojo namo Mažeikių m, Tirkšlių g. 3, perdavimo“ (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 27–27, 28 b. l.). 1991-11-25 perdavimo-priėmimo aktu, avarinis namas ir pagalbiniai statiniai, esantys Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, remiantis 1991-10-28 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu Nr. 24 perduoti Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenei, aktą pasirašė ir patvirtino priėmimą Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės atstovė E. R. (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 21 b. l.).

51Pažymėtina, kad ieškovės atstovas V. E. bylos nagrinėjimo metu teigė, kad už pastatą, esantį Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, jis sumokėjo savo lėšomis, taip pat finansavo pastato remonto darbus, tačiau nepateikė nė vieno rašytinio įrodymo, patvirtinančio jo nurodytas aplinkybes. Bylos nagrinėjimo metu tiek atsakovės atstovas A. Ž., tiek apklausti liudytojai A. R., G. T., G. T., D. Ž. paaiškino, kad nežino kieno lėšomis bendruomenė įsigijo maldos namus, tačiau lėšas bendruomenės nariai savanoriškai aukoja bendruomenei ir jos negrąžinamos, be to bendruomenės nariai kas darbu, kas pinigais prisidėjo prie maldos namų remonto darbų, taip pat ženkliai bendruomenę parėmė bendrovė „Williams“. L. N. J paaiškino, kad V. E. įdėjo daug pastangų ir lėšų, kad būtų įrengti maldos namai, tačiau kiek lėšų investavo V. E., ji nežino. Ji taip pat patvirtino, kad iki 1991 m. jai išvykstant iš Lietuvos, bažnyčioje buvo aukų dėžutė ir kas kiek galėjo, tas tiek aukojo, tačiau bendruomenės narių buvo nedaug ir bendruomenė pinigų neturėjo.

52Apibendrinant šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, remiantis byloje esančiai dokumentais darytina išvada, pastatas-maldos namai, esantys Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, buvo įsigyti Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės poreikiams tenkinti už paaukotus pinigus ir byloje nėra rašytinių ar kitokių įrodymų pagrindžiančiu ieškovės atstovų nurodytą aplinkybę, kad V. E. už maldos namus ir už jo remontą sumokėjo savo asmeninėmis lėšomis.

53Atsakovės atstovas A. Ž., liudytojas A. R. paaiškino, jog įregistravus bendruomenės pavadinimo pakeitimą, kad nekiltų neaiškumų, 1999 m. buvo nuspręsta perregistruoti bendruomenei priklausantį nekilnojamąjį turtą ir pakeisti statinių, esančių Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, savininko pavadinimą iš Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenę.

54Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo (1996-09-24 Nr. I-1539, įsigaliojusio 1998-01-01 ir galiojusio iki naujos redakcijos 2001-07-01) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą, šių teisių apribojimai, turto savininkų prievolės bei kitų asmenų teisės į nekilnojamąjį turtą atsiranda jas įregistravus Nekilnojamojo turto registre. Šio įstatymo 16 straipsnyje nustatyti nekilnojamojo turto ir teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisiniai pagrindai yra: 1) prašymas įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį; 2) valstybės institucijos ar valdymo institucijos sprendimas. Taip pat minėto įstatymo 17 straipsnyje numatyta, kad asmuo, norintis įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pagal turto buvimo vietą paduoda nustatytos formos prašymą, kurį paduoda nekilnojamąjį turtą įgijęs asmuo. Kartu su prašymu įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys asmens, padavusio prašymą, teises į nekilnojamąjį turtą ar šio turto savininko prievoles, žemės sklypo planas bei dokumentai apie žemės sklype esantį kitą nekilnojamąjį turtą.

551999-03-13 Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės atstovas A. R., kuris 1997-01-26 įvykusio visuotinio Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės susirinkimo protokolu išrinktas bendruomenės narių tarybos nariu (1 t. 62 b. l.), kuris užregistravus bendruomenės pavadinimo pakeitimą tęsė narystę Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės taryboje, kreipėsi į VĮ Registrų centrą prašymu b-3315 dėl bendruomenei priklausančio nekilnojamojo turo, esančio Mažeikių m., Bažnyčios g. 3, einamos teisinės registracijos (registracijos duomenų pakeitimo) ir kartu su prašymu pateikė Teisingumo ministro 1997-12-30 įsakymą Nr. 16-R, Mažeikių rajono valdybos 1991-10-28 potvarkį Nr. 249, 1991-11-25 perdavimo-priėmimo aktą (1 t. 22–25 b. l.), taip pat 1997-12-30 įmonės registracijos pažymėjimą (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 42–43 b. l.). Vėliau pateikė statybos inspektoriaus 1999-06-30 pažyma Nr. 185, iš kurios matyti, kad prie Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės maldos namų, esančių Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, yra pristatyti du priestatai (2 t. 59 b. l.). VĮ Registrų centrui pateiktas Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės 1997-12-30 religinės bendruomenės, bendrijos registravimo pažymėjimas (c. b. Nr. 2-997-785/2013, 12 b. l.), buvo pagrindas išregistruoti nekilnojamojo turto savininko asmenvardį ir įregistruoti naują asmenvardį –Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė.

56Teismo vertinimu Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė patikslinusi bendruomenės pavadinimą ir jį įregistravusi teisės aktų nustatyta tvarka bei prie maldos namų pristačius priestatus, pagrįstai kreipėsi į VĮ Registrų centras dėl pastato ir kitų statinių, esančių Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, savininko pavadinimo (asmenvardžio) pakeitimo ir jų įregistravimo Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vardu.

57Dėl teismų praktikos

58Ieškovės atstovas teigdamas, kad Teisingumo ministerijos 1997-12-30 įsakymą Nr. 16-R nebuvo pagrindas įregistruoti nekilnojamąjį turtą Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vardu, rėmėsi Lietuvos A. T. 2009-04-02 nutartimi civilinėje byloje 3K-3-97/2009, nurodydamas, kad šioje nutartyje aiškiai apibrėžta, kad religinių bendrijų teises į nekilnojamąjį turtą sukurti ir panaikinti gali nacionalizacijos aktai, išrašai iš hipotekos ir notaro, turto perleidimo sutartys, teismų sprendimai bei valstybinio archyvo išduoti pažymėjimai, tačiau šioje byloje nėra nė vienos aplinkybės, kuri galėtų patvirtinti nuosavybės teisės ar daiktinių teisių įgijimą.

59Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ne a priori, o kiekvienoje byloje atsižvelgdamas į konkrečias faktines aplinkybes ir jas siedamas su taikytina teisės norma. Dėl šios priežasties kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste. Dėl to kasacinio teismo išaiškinimai taikytini tik nagrinėjant panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas kasacinis teismas išaiškino atitinkamą teisės normą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-252/2009; kt.).

60Teismas pažymi, kad Lietuvos A. T. 2009-04-02 išnagrinėtos civilinės bylos 3K-3-97/2009 faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos. Minėtoje byloje pasisakoma dėl ( - )straipsnio aiškinimo ir taikymo bei įrodinėjimo priemonių leistinumo, nustatant Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymui taikyti juridiškai reikšmingą pastatų valdymo nuosavybės teise faktą ir teismas rėmėsi Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo 7 straipsniu. Kai, tuo tarpu, šioje nagrinėjamoje byloje neanalizuojamos religinės bendruomenės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas.

61Taigi bylų ratio decidendi skiriasi, todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo vadovautis šia Lietuvos A. T. nutartimi.

62Dėl senaties taikymo

63Atsakovės atstovai ir trečiojo asmens Teisingumo ministerijos atstovas prašo ieškovės reikalavimams taikyti ieškinio senatį.

64Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą teisminės gynybos, siekiant jo pasirinktu būdu ginti pažeistas teises (CK 1.138 str.). Tačiau ši teisė nėra absoliuti – ji ribojama tiek procesinės, tiek ir materialinės teisės normomis, nustatančiomis šios teisės realizavimo tvarką, kurios privalu laikytis. Vienas tokių – ieškinio senaties institutas. Ieškinio senaties institutas yra skirtas sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę ir kt. Jis yra nustatytas abiejų šalių interesais ir taikomas tuo atveju, kai viena šalis dėl reikalavimo nepareiškimo per tam tikrą laiką gali tikėtis, jog kita šalis atsisako ginti pažeistą teisę ar vertina ją kaip nepažeistą. Ieškinio senaties termino pasibaigimas iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį (CK 1.131 str. 1 d.). Tuo atveju, kai atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, tik teismui išsprendus šį klausimą ir nustačius, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas arba praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas, ieškinio reikalavimai nagrinėjami iš esmės, t. y. tikrinamas jų teisėtumas ir pagrįstumas (CK 1.131 str. 2 d.). Tai, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus, reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių bei jo neatnaujina, ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų pagrįstumo (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,, Kirsnė“ v. UAB ,,Medicinos bankas“, bylos Nr. 3K-3-317/2008).

65Nustatyti, ar ieškinio senaties terminas praleistas, įmanoma tik nustačius tikslų momentą, nuo kurio prasidėjo šio termino eiga. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teisės į ieškinį atsiradimas, kartu ir ieškinio senaties termino pradžia nusakoma ne objektyviu (teisės pažeidimo), o subjektyviu momentu (kada asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisės pažeidimą), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistas teises tik žinodamas, kad šios yra pažeistos. Teisės pažeidimo ir sužinojimo apie jį momentas gali sutapti, bet gali ir nesutapti, t. y. asmuo apie tai gali sužinoti vėliau, tačiau pastarąją aplinkybę jis turi įrodyti. Be to, siekiant nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, būtina išsiaiškinti, kurią dieną rūpestingas ir apdairus asmuo, esant tokioms pat aplinkybėms, galėjo ir turėjo sužinoti, kad jo teisė yra pažeista. Nuo tos dienos ir turėtų būti skaičiuojamas ieškinio senaties terminas.

66Nagrinėjamoje byloje ieškovės atstovai prašė Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės reorganizavimą – pavadinimo ir įstatų pakeitimą – patvirtintą 1997-12-30 Teisingumo ministerijos įsakymu Nr. 16-R, remiantis suklastotų dokumentų pagrindu, bei pastato, esančio Mažeikiai, Tirkšlių g. 3, nuo 1991-11-25 priklausančio nuosavybės teise Mažeikių krikščionių evangelikų bendruomenei, įregistravimą VĮ Registrų centre atsakovės Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vardu, pripažinti neteisėtais.

67Iš bylos duomenų matyti, kad ieškinį teismui ieškovas pateikė 2013-06-13. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas V. E. nenuosekliai davė paaiškinimus, nurodė keletą datų, kada jis galimai sužinojo apie bendruomenės pavadinimo pakeitimą ir pastato, esančio Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, registracijos pakeitimus. 2014-01-20 bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad 1999 m. kalbėjosi su vienu Brolių tarybos nariu, kuris pasakė, kad jis jau senai nebėra maldos namų savininkas ir ankstesnės bendruomenės registracijos taip pat nebėra. Po to, kad 2011 m. gavęs iš VĮ Registrų centro pažymą suprato, kad jam niekas nebepriklauso. Vėliau to paties teismo posėdžio metu nurodė, kad 1999 m. nežinojo apie bendruomenės pavadinimo pakeitimą, o sužinojo tik 2011 m. gavęs bendruomenės registracijos dokumentus. Po to nurodė, kad 1995 m. išvykdamas į Vokietiją savo kontaktinius duomenis paliko sekretorei G. T., kuri jam apie 1997 metus rašė, kad A. Ž. nori jį atstatydinti. Jis 1999 m. atvykęs į Mažeikius pradėjo aiškintis kas įvyko. 2014-02-21 teismo posėdžio metu atstovas pažymėjo, kad iki 2012 m. nei T, nei kiti asmenys, su kuriais jis bendravo, nežinojo, kad A. Ž. nori pakeisti bendruomenės pavadinimą ir jis nebuvo gavęs jokios informacijos, kad kažkas iš bendruomenės narių žino apie pavadinimo pakeitimą. Liudytojas G. T. paaiškintino, kad daugiau nei prieš 10 metų buvo nuvykęs pas V. E. ir papasakojo jam apie įvykusius bendruomenėje pasikeitimus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė skirtingas datas (nuo 1999 m. iki 2012 m.), kada jis sužinojo apie teisės pažeidimą bei į tai, kad liudytojas G. T. duodamas paaiškinimus teisme nurodė, kad V. E. jau daugiau nei prieš 10 metų žinojo apie įvykusius bendruomenėje pasikeitimus, be to V. E. bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad po 1997 m. pirmininkavo evangelikų krikščionių misijai Mažeikiuose, laikytina, kad ieškovės atstovas V. E. apie Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės pavadinimo pakeitimą į Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų ir maldos namų, esančių Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, registracijos pakeitimus sužinojo 2002 metais, jau galiojant Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (įsigaliojusiam 2001-07-01), todėl pasisakant dėl ieškinio senaties instituto, taikytinos šio Civilinio kodekso normos.

68Reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 126 str. 1 d., 2 d.). Bendrasis ieškinio senaties terminas, taikomas visais atvejais, kai įstatyme nenustatyta kitaip, yra dešimt metų (CK 1.125 str.). Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo, kai ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį, yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį. Tokia teismų praktika formuojama Lietuvos A. T. išnagrinėtose civilinėse bylose (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartį civilinėje byloje J. D. v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-9/2009).

69Nustačius, kad ieškovės atstovui V. E. apie religinės bendruomenės pavadinimo pakeitimo įregistravimą ir maldos namų, esančių Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, registracijos pakeitimus sužinojus 2002 metais, bendruomenės pavadinimo pakeitimo ir maldos namų registracijai atsakovės vadu ginčyti ieškinio senaties terminas pasibaigė 2012 m., t. y. iki ieškinio padavimo dienos, todėl šis ieškinio reikalavimas pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą ir tai yra savarankiškas pagrindas ieškinio reikalavimui atmesti.

70Teismas taiko ieškinio senatį ieškovės pareikštiems reikalavimams dėl pavadinimo ir įstatų pakeitimo – patvirtinto 1997-12-30 Teisingumo ministerijos įsakymu Nr. 16-R, remiantis suklastotų dokumentų pagrindu, bei pastato, esančio Mažeikiai, Tirkšlių g. 3, nuo 1991-11-25 priklausančio nuosavybės teise Mažeikių krikščionių evangelikų bendruomenei, įregistravimo VĮ Registrų centre atsakovės Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės vardu, pripažinimo neteisėtais, todėl ieškinys yra atmestinas.

71Pažymėtina, kad ieškovės atstovas V. E. aplaidžiai rūpinosi bendruomenės teisių užtikrinimu bei įgyvendinimu, nuo 1992 m. nepakankamai domėjosi bendruomenės gyvenimu, jos teisine padėtimi, elgėsi pasyviai bendruomenės narių atžvilgiu, nors save laikė Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovu, ir tik bendruomenei teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus pavadinimo pakeitimą, padarius pakitimus maldos namų registracijos dokumentuose, jis tik 2011 m. pradėjo domėtis bendruomenės padėtimi.

72Ieškinio senaties instituto paskirtis – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą. Stabilumas kaip vertybė saugotinas pagal konkrečias bylos aplinkybes. Klausimą, ar konkrečios ieškinio termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ieškinio senaties termino trukmę (bendrasis arba sutrumpintas), ginčo esmę, šalių elgesį, taip pat, ar sandoris, kurį pavėluota užginčyti, paveikė asmens teises, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį (CK 1.5 straipsnio 3, 4 dalys, CPK 3 straipsnio 6 dalis) bei į kitas reikšmingas byloje aplinkybes. Ieškovės atstovai neprašė atnaujinti terminą, todėl toks klausimas nenagrinėtinas.

73Dėl bylinėjimosi išlaidų

74Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį atmetus, atsakovei iš ieškovės, t. y. konkrečiai jos atstovo vadovo V. E., kadangi jo iniciatyva buvo paduotas ieškinys, priteistina 2900,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, susidariusių už advokato pagalbą (2 t. 26, 60 b. l.). Be to, Mažeikių rajono apylinkės teismo pažymos apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, duomenimis teismas šioje byloje patyrė 55,30 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios, ieškinį patenkinus, taip pat priteistinos valstybei iš ieškovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 str.).

75Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270, straipsniais, teismas

Nutarė

76ieškinį atmesti.

77Priteisti iš ieškovės Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės, j. a. k. 9207663, buv. Mažeikių m., (konkrečiai iš vadovo W. E., gim. , gyv. Mažeikių m., , atsakovei Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenei, j. a. k. 192076638, buv. Mažeikių m., Tirkšlių g. 3, 2900 Lt (du tūkstančius devynis šimtus litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

78Priteisti iš ieškovės Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės, j. a. k. 9207663, buv. Mažeikių m., (konkrečiai iš vadovo W. E., gim. gyv. Mažeikių m., ), Valstybei 55,30 Lt (penkiasdešimt penkis litus 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,

79Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui K.... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenė kreipėsi į... 5. Atsakovė evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė pateiktame... 6. Trečiasis asmuo Teisingumo ministerija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 7. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 8. Ieškovės atstovas V. E. teismo posėdžiuose paaiškino, kad jis nuo 1997 m.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį prašė tenkinti visiškai... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas A. Ž. prašė ieškinį atmesti... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė advokatė V. V. prašė ieškinį... 12. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Lietuvos Respublikos teisingumo... 13. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Valstybinės įmonės Registrų centras... 14. L. V. R paaiškino, kad su V. E. jį supažindino buvusi kolegė E. R.. Jis... 15. L. O. U paaiškino, kad 1990-1991 m. jau pažinojo V. E.. Pastatas, esantis... 16. L. N. J paaiškino, kad ji 1991 m., kai buvo įsigytas namas, gyveno... 17. Liudytojas A. R. paaiškino, kad jis yra Mažeikių evangelikų krikščionių... 18. Liudytoja G. T. paaiškino, kad ji yra bendruomenės narė iki šiol nuo 1990... 19. Liudytojas G. T. paaiškino, kad V. E. atvažiavęs į Lietuvą, nupirko namą.... 20. Liudytoja D. Ž. paaiškino, kad anksčiau baptistų grupelė rinkdavosi pas E.... 21. Ieškinys atmestinas.... 22. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 23. Byloje nustatyta, kad 1991-08-21 Mažeikių evangelikų krikščionių... 24. Dėl dokumentų klastojimo ... 25. Ieškovės atstovai bylos nagrinėjimo metu teigė, kad atsakovės atstovas A.... 26. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 27. Ieškovės atstovai teismo posėdžių metu nurodė, kad galimai atsakovės... 28. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad ieškovės atstovai... 29. Dėl bendruomenės pavadinimo papildymo... 30. Ieškovės atstovai ginčijo Mažeikių evangelikų krikščionių... 31. Šioje byloje svarbu išsiaiškinti, kokias pareigas Mažeikių evangelikų... 32. Mažeikių rajono valdybos valdytojo 1991-09-18 potvarkiu Nr. 218 įregistruota... 33. Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės susirinkimo, įvykusio... 34. Iš 1992-05-01 Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės narių... 35. Iš 1997-01-26 įvykusio visuotinio Mažeikių evangelikų krikščionių... 36. 1997-04-10 Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės vadovas A. Ž.... 37. Liudytojas A. R. paaiškino, kad pasikeitus teisės aktams ir norint Teisingumo... 38. Iš 1997-04-19 įvykusio visuotinio Mažeikių evangelikų krikščionių... 39. Iš 1997-10-25 įvykusio visuotinio Mažeikių evangelikų krikščionių... 40. Seimui 1995-10-04 priėmus Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą... 41. Įvertinus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio 2 dalies,... 42. Teisingumo ministerija, vadovaudamasi Religinių bendruomenių ir bendrijų... 43. Ieškovės atstovai tiek ieškinyje, tiek bylos nagrinėjimo metu neginčijo... 44. Išanalizavus bylos medžiagą, šalių atstovų, liudytojų paaiškinimus,... 45. Remdamasis byloje ištirtų įrodymų visuma, atsakovo paaiškinimais, kurie... 46. Ieškovės atstovas tiek ieškinyje, tiek bylos nagrinėjimo metu kėlė... 47. Pažymėtina, kad 1964 m. Lietuvos Respublikos civilinis kodekso, galiojusio... 48. Dėl pastato valdymo nuosavybės teisės... 49. Ieškovės atstovai ginčija pastato, esančio Mažeikių m., Tirkšlių g. 3,... 50. Pastebėtina, kad pastatą-maldos namus ir jo statinius, esančius Mažeikių... 51. Pažymėtina, kad ieškovės atstovas V. E. bylos nagrinėjimo metu teigė, kad... 52. Apibendrinant šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, remiantis byloje... 53. Atsakovės atstovas A. Ž., liudytojas A. R. paaiškino, jog įregistravus... 54. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo (1996-09-24 Nr.... 55. 1999-03-13 Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenės... 56. Teismo vertinimu Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė... 57. Dėl teismų praktikos... 58. Ieškovės atstovas teigdamas, kad Teisingumo ministerijos 1997-12-30 įsakymą... 59. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėdamas bylas teismas aiškina... 60. Teismas pažymi, kad Lietuvos A. T. 2009-04-02 išnagrinėtos civilinės bylos... 61. Taigi bylų ratio decidendi skiriasi, todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo... 62. Dėl senaties taikymo... 63. Atsakovės atstovai ir trečiojo asmens Teisingumo ministerijos atstovas prašo... 64. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 65. Nustatyti, ar ieškinio senaties terminas praleistas, įmanoma tik nustačius... 66. Nagrinėjamoje byloje ieškovės atstovai prašė Mažeikių evangelikų... 67. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškinį teismui ieškovas pateikė 2013-06-13.... 68. Reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to,... 69. Nustačius, kad ieškovės atstovui V. E. apie religinės bendruomenės... 70. Teismas taiko ieškinio senatį ieškovės pareikštiems reikalavimams dėl... 71. Pažymėtina, kad ieškovės atstovas V. E. aplaidžiai rūpinosi bendruomenės... 72. Ieškinio senaties instituto paskirtis – užtikrinti civilinių teisinių... 73. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 74. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 75. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270,... 76. ieškinį atmesti.... 77. Priteisti iš ieškovės Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės,... 78. Priteisti iš ieškovės Mažeikių evangelikų krikščionių bendruomenės,... 79. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...