Byla e2-10349-1003/2019
Dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, nuostolių, negautų pajamų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Vaivorykštė“ atstovui R. K., atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui, atsakovei I. K., jos atstovui advokatui Virginijui Januškai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vaivorykštė“ patikslintą ieškinį atsakovei I. K. dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, nuostolių, negautų pajamų priteisimo,

Nustatė

21. Ieškovė UAB „Vaivorykštė“ pareikštu patikslintu ieškiniu atsakovei I. K. prašo pripažinti neteisėtu atsakovės vienašališką 2018-11-15 prekybinės vietos nuomos sutarties Nr. 2018/PV-23 nutraukimą, priteisti ieškovei iš atsakovės 900 Eur nuostolių atlyginimą, 460 Eur netesybas, jas įskaitant į ieškovės prašomus priteisti nuostolius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

32. Ieškinyje ir patikslintuose ieškiniuose nurodyta, kad ieškovė su atsakove 2018-11-15 sudarė prekybinės vietos nuomos sutartį Nr. 2018/PV-23 (toliau tekste – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei nuomos laikotarpiui naudotis patalpų dalį 4 kv. m – prekybinę vietą bei įrangą (1 vitrina, 1 prekystalis), esančią ( - ), o atsakovė įsipareigojo už išnuomotą vietą ir įrangą mokėti Sutartyje numatytą nuomos mokestį ir kitus priklausančius mokėjimus už ieškovės teikiamas būtinąsias bei eksploatacines paslaugas. Šalys susitarė, kad atsakovė mokės prekybinės vietos nuomos mokestį – 200 Eur su PVM, bei administravimo ir marketingo paslaugos mokestį – 20 Eur ir PVM kas mėnesį. Nuomos terminas – vieneri metai, kurie skaičiuojami nuo patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Atsakovė 2019-03-29 prašymu dėl Sutarties nutraukimo paprašė nutraukti Sutartį nuo 2019-04-01. Ieškovė 2019-04-01 raštu nurodė, kad atsakovės prašymas negali būti tenkintas, kadangi Sutartyje nėra numatyta, jog nuomininkas gali nutraukti Sutartį prieš terminą. Taip pat įspėjo, kad atsakovei neatvykus į prekybinės vietos perdavimą ir nepasirašys priėmimo – perdavimo akto, remiantis Sutarties 1.6 punktu, aktas bus pasirašytas vienašališkai ieškovės. Nusprendus atsakovei nevykdyti veiklos išsinuomotose patalpose, pagal Sutarties 2.2.12 punktą atsiranda pareiga mokėti 50 Eur baudą už kiekvieną tokio pažeidimo dieną, remiantis Sutarties 4.5 punktu – atsiras pareiga sumokėti 3 mėnesių nuomos ir administravimo dydžio sumą, taip pat privaloma mokėti visą likusį nuomos mokestį bei kitus numatytus mokesčius iki sutarties 1.6 punkte numatyto termino pabaigos. Atsakovei buvo pasiūlyta geranoriškai vykdyti suderėtas Sutarties sąlygas. Statybos užbaigimo aktas buvo išduotas 2019-05-29. Atsakovė 2019-05-02 elektroniniu laišku nurodė, kad jos prašymas dėl sutarties nutraukimo lieka galioti, sumokėtą 200 Eur avansą prašė laikyti kompensacija už vienašališką Sutarties nutraukimą. Ieškovė 2019-05-06 raštu atsakovei pakartotinai pranešė, kad prašymas nutraukti Sutartį negali būti tenkinamas. Atsakovė 2019-05-15 pranešime nurodė, kad Sutartis vienašališkai atsakovės iniciatyva yra nutraukta. Ieškovė 2019-05-29 raštu informavo atsakovę, kad atsakovės išsinuomotos patalpos jau yra pripažintos tinkamomis naudoti ir ( - ) turgaus atidarymas 2019-06-20. Atsakovė 2019-05-30 rašte nurodė, kad yra informavusi ieškovę apie vienašališką Sutarties nutraukimą, paprašė nebesiųsti jokios informacijos. Toks atsakovės vienašališkas Sutarties nutraukimas yra neteisėtas, todėl turi būti taikomi teisiniai padariniai. Jeigu atsakovė nebūtų neteisėtai vienašališkai nutraukusi Sutarties prieš terminą, ieškovė 12 mėnesių kiekvieną mėnesį būtų gavusi po 200 Eur nuomos mokesčio bei po 20 Eur administravimo ir marketingo paslaugos mokesčio, iš viso 2640 Eur. Tokias pajamas ieškovė numatė gauti iš anksto, joms gauti ieškovė išleido 1150 Eur įrangai įsigyti. Šias pajamas atsakovė tikėjosi gauti, tai jai užtikrino su atsakove pasirašyta Sutartis , pajamos nebuvo gautos dėl atsakovės neteisėtų veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei iki šiol nepavyko rasti nuomininko į atsakovės išsinuomotą pagal Sutartį prekybos vietą su įranga, laikotarpiu nuo 2019-06-20 iki 2019-11-20 ieškovės negautas pajamas sudaro 1100 Eur. Įvertinus 200 Eur atsakovės sumokėtą avansą, ieškovei priteistinas 900 Eur nuostolių atlyginimas ir 460 Eur netesybos, kurios įskaitytinos į nuostolius.

43. Ieškovės atstovas advokatas Drąsutis Narmontas patvirtino ieškinyje ir patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybes, paaiškindamas, kad 2018-11-15 buvo sudaryta Sutartis, sutartas nuomos mokestis. Terminas – vieneri metai nuo patalpų perdavimo. Atsakovė norėjo nutraukti Sutartį dėl sveikatos pablogėjimo. Ieškovė nesutiko nutraukti Sutartį prieš terminą. Vėliau atsakovė nurodė, kad nutraukia Sutartį, nes ieškovė neperdavė prekybos vietos ir padarė esminį Sutarties pažeidimą. Ieškovė jokių esminių pažeidimų nepadarė. Pretenzijų, kad neperduoda patalpų, nėra. Draudžiama savavališkai atsisakyti prievolės, todėl kyla Sutarties civilinė atsakomybė, taikomos netesybos. Atsakovė suvokė, kad pažeidė Sutartį, nes avansą siūlė pasilikti. Atsakovė turi sumokėti 3 mėnesių nuomos ir administravimo mokestį pagal Sutartį. Atsakovė buvo sumokėjusi 200 Eur avansą, kurį ieškovė įskaitė. Netesybų dydis – tai minimalūs nuostoliai, ieškovė patyrė didesnius nuostolius, nes atsakovė turėjo nuomotis 12 mėnesių nuo perdavimo. Ieškovė negavo 2640 Eur, skaičiuojamas laikotarpis nuo 2019-06-20 iki 2019-11-20. Vieta iki šiol neišnuomota. CK 6.218 straipsnyje nurodyta sutarties nutraukimo tvarka. Atsakovė nenurodė nuo kada nutraukia Sutartį. Medicininiai dokumentai neįrodo, kad negalėjo įvykdyti Sutarties. Atsakovei nekilo klausimų dėl prekybos vietos. Priedas prie Sutarties nepateiktas. Patalpos priėmimo – perdavimo akto nesiuntė, nes nutraukta Sutartis.

54. Ieškovės įgaliotas atstovas R. K. paaiškino, kad Sutarties priedas atsiranda su konkrečia prekybos vieta, kai pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas. Kai nuomojasi, preliminariai žino vietą. Aptarė žodžiu su atsakove, kuri vieta gali būti, parodyti planai. Vietos duodamos pagal eilę. Jos vieta buvo pirmoje eilėje nuo žuvies skyriaus. Atsakovė žinojo, kad išnuomojant konkreti vieta nenurodyta. Yra galimybė keisti prekybos vietas, tai derybų klausimas. Įranga, kurią duoda – vitrina, prekybinis stalas ir kėdė. Iš viso buvo įrengta 12 vietų, išnuomotos 8-9 vietos. Buvo įkeltas skelbimas dėl nuomos. Atsakovė buvo su pažįstama, derėjosi trise. Sutartis yra standartinė įmonės sutartis. Buvo sudaroma komisija dėl prekybos vietos neišnuomojimo. Atidarymo dieną buvo trys laisvos vitrinos, įskaitant ir atsakovės. Kelios sutartys nutrauktos dėl bankroto, sudarytos taikos. Atsakovė matė dokumentus, salę, buvo daroma apdaila, vyko baigiamieji darbai. Atsakovė suvokė, kad prekybos vieta bus vėliau. Apie atsakovės ankstesnę prekybinę veiklą, nežinojo. Kartu su ja buvo kolegė, sakė, kad padės, jeigu kils problemų prekyboje. Nevertino, ar atsakovė turėjo sveikatos problemų.

65. Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir patikslintą ieškinį nurodė, kad CK 6.128 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog šio kodekso 6.217 straipsnyje numatytais pagrindais nukentėjusi šalis gali sutartį nutraukti vienašališkai. Elektroniniu paštu 2019-03-29 pateikė prašymą ieškovei nutraukti 2018-11-15 Sutartį. Kaip vieną iš priežasčių nurodė pablogėjusią sveikatą. O 2019-05-15 pranešime dėl vienašališko Sutarties nutraukimo aiškiai nurodė, kad Sutartis prieštarauja nuomos sutarties prigimčiai, sąžiningai praktikai, suteikė perdėtą pranašumą ieškovei, vienašališkai skiriamos baudos nuomininkui, o būtent sutarties 4.5 punktas, numatantis 3 mėnesių nuomos ir administravimo dydžių baudą, kuri mokama bet kokiu atveju nuomininkui nutraukus sutartį. Be to, Sutartis nutraukta vienašališkai, esant esminiam jos pažeidimui. Ieškovė pagal Sutartį įsipareigojo jai išnuomoti 4 kv. m prekybinę vietą, esančią ( - ), Priede Nr. 1, pažymėtą raudona spalva. Nuvykus į minėtą turgavietę užfiksuota, kad jau nuo turgavietės atidarymo nurodytoje vietoje prekiaujama, t. y. nurodyta vieta išnuomota kitam subjektui, todėl nėra jokio pagrindo reikalavimui dėl negautų pajamų. Nuomos sutartis sudaryta 2018-11-15, tuo tarpu turgavietė atidaryta tik 2019-06-20, t. y. praėjus daugiau kaip 7 mėnesiams nuo sutarties sudarymo. Nors Sutarties 1.6 punkte nurodytas 1 metų nuomos sutarties terminas skaičiuojamas nuo patalpų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, tačiau jis buvo galimas tik po 7 mėnesių nuo Sutarties sudarymo. Nesutinka su ieškovės teiginiais, kad neteikė ieškovei jokių raginimų perduoti patalpas, kai dar vyko statybos darbai ir pastatas nebuvo užbaigtas. Ieškovė nepateikė Sutarties Priedo Nr. 1, kuriame aiškiai matytųsi numatoma išnuomoti prekybos vieta, todėl neįmanoma identifikuoti, ar nurodyta prekybinė vieta šiuo metu nėra išnuomota. Atsakovė prašymą dėl vienašališko Sutarties nutraukimo pateikė 2019-03-29, t. y. beveik 3 mėnesiai iki turgavietės atidarymo, todėl ieškovė turėjo visas galimybes išnuomoti prekybinę vietą. Kadangi nenaudojamos kelios analogiškos prekybos vietos, ieškovė turi galimybę nurodyti, kad būtent atsakovei numatyta išnuomoti prekybinė vieta nėra išnuomota.

76. Atsakovė patvirtino atsiliepime išdėstytas aplinkybes, paaiškindama, kad prašoma priteisti suma yra per didelė. Sutinka su 460 Eur suma. Iki bylos iškėlimo tarėsi su ieškove dėl sumokėjimo, bet ieškovė nesutiko. Neteko darbo, buvo registruota Užimtumo tarnyboje. Draugė pažadėjo padėti pradėti veiklą pagal patentą, nes atsakovė niekada nedirbo prekyboje. Draugė pasakė, kad atsidarys prekybos vietą, todėl ir ji nutarė pabandyti. Pasirašė Sutartį 2018-11-15. Jai sakė, kad galės pradėti darbą gruodį, bet nepradėjo. Darbo vietos nematė. Vasario mėnesį susirgo gripu, pablogėjo sveikata. Tada paskaitė Sutartį atidžiau. Norėjo nutraukti Sutartį dėl sveikatos, nes išsigando, kad jai gręsia insultas, vartojo vaistus, antidepresantus. Iš pradžių parašė dėl Sutarties nutraukimo, po to prasidėjo ieškovės grasinimai. Taip pat buvo baimė dėl to, kad suklys prekiaudama ir skaičiuodama, dirbo apskaitininke, tačiau ne su realiais pinigais. Šiuo metu dirba autobusų stotyje dispečere. Anksčiau jokios prekybinės patirties neturėjo. Mano, kad paskubėjo sudarydama Sutartį. Pasirašydama Sutartį, matė schemą, žinojo, kad nuomojasi 13 vietą. Nebuvo prekybos vietoje, visas pokalbis vyko Vytauto gatvėje, ieškovės atstovybėje. Sutartį pasirašė, nes norėjo greičiau pradėti dirbti, galvojo, kad gruodį dirbs. Be to, ją spaudė Užimtumo tarnybos darbuotoja, kad ji pradėtų dirbti. Tarpininkė siūlė nutraukti Sutartį, nes nevyksta veikla. Su prekybos vieta Sutarties nutraukimas nesusijęs. Neturėjo jokių sutarčių su tiekėjais. Ieškovės atstovas žadėjo paskambinti likus 10 dienų iki prekybos pradžios. Draugė žadėjo padėti su tiekėjais. Ji nepasitiki savimi, yra kitatautė – totorė, moka susikalbėti, tačiau ne visos Sutarties sąlygos jai buvo suvokiamos. Kai vyras perskaitė Sutarties sąlygas, tada išsigando. Bijojo, kad susirgs ir negalės pradėti dirbti, o baudą reikės mokėti. Pasirašydama Sutartį buvo geresnės būsenos.

8Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

97. Patikslintu ieškiniu ieškovė prašo pripažinti neteisėtu atsakovės vienašališką 2018-11-15 prekybinės vietos nuomos sutarties Nr. 2018/PV-23 nutraukimą, priteisti iš atsakovės 900 Eur nuostolių atlyginimą, 460 Eur netesybas, jas įskaitant į ieškovės prašomus priteisti nuostolius. Atsakovė sutinka su reikalavimu priteisti 460 Eur netesybas, su likusia ieškinio dalimi nesutinka.

108. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Aganus“ 2018-06-11 sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 100956, kuria ieškovė nusipirko iš UAB „Aganus“ prekybinę, šaldymo įrangą, t. y. 20 vienetų šaldymo vitrinų „Perseus 2,0 m“, 4 vienetus šaldymo vitrinų „Perseus 2,0 m“ žuviai, 4 vienetus konditerinių šaldymo vitrinų „Carina II 1,4“, 38 vienetus NP stumdomų prekystalių (b. l. 22-23, 101-104). Ieškovė UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovė I. K. 2018-11-15 sudarė Prekybinės vietos nuomos sutartį Nr. 2018/PV-23, kuria ieškovė (nuomotoja) įsipareigojo perduoti atsakovei (nuomininkei) nuomos teise, nuomos laikotarpiui naudotis 4 kv. m patalpų dalį – prekybinę vietą bei įrangą (1 vitrina, 1 prekystalis), esančią adresu ( - ), prekiauti mėsos gaminiais, o atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei 200 Eur prekybinės vietos nuomos mokestį ir 20 Eur administravimo ir marketingo paslaugų (kiemo teritorijos ir automobilių stovėjimo, aikštelės valymo, nekilnojamojo turto, žemės nuomos, pastato reklamos) mokestį kas mėnesį (Sutarties 1.1, 1.3, 1.5.1 punktai); Sutarties terminas nustatomas vieneriems metams nuo patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Šalys susitarė, kad apie tikslų prekybinės vietos perdavimą ieškovė informuos atsakovę raštu prieš 10 dienų (Sutarties 1.6 punktas; b. l. 10-18). 2019 m. gegužės 29 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Statybos užbaigimo aktu Nr. ACCA-60-190529-00072 buvo patvirtinta, kad trijų aukštų komercinės paskirties statinio su požemine automobilių saugykla ( - ), statyba užbaigta (b. l. 44-50). 2019 m. gegužės 29 d. pranešimu ieškovė informavo atsakovę, kad atsakovės nuomojamos patalpos (jų dalis) yra pripažintos tinkamomis naudoti, turgaus atidarymas bus 2019-05-20, 12 val. (b. l. 39, 40).

119. Iš 2019-03-29 prašymo matyti, kad atsakovė pateikė ieškovei prašymą nutraukti Sutartį nuo 2019-04-01 dėl sveikatos pablogėjimo (insulto rizikos būsena), reikalaujančio ilgo reabilitacijos laikotarpio (b. l. 19). 2019 m. gegužės 2 d. elektroniniu laišku atsakovė informavo ieškovę, kad palaiko prašymą nutraukti Sutartį, nes joje nėra nustatytas nuomos terminas, ir tokia Sutartis pagal Civilinio kodekso nuostatas gali būti nutraukta bet kada (b. l. 27). 2019 m. gegužės 15 d. pranešimu dėl vienašališku prekybinės vietos nuomos sutarties nutraukimo atsakovė nurodė ieškovei, kad nuomos objektu negalėjo naudotis daugiau kaip 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo, todėl nutraukia Sutartį dėl esminio jos pažeidimo (b. l. 31-32). 2019 m. gegužės 30 d. pranešimu atsakovė informavo ieškovę, kad šalių sudaryta Sutartis yra vienašališkai nutraukta, ieškovė prašo nebesiųsti jai jokios informacijos (b. l. 41).

1210. Ieškovė siųstais raštais informavo atsakovę, kad nesutinka su atsakovės pranešimais ir ketinimais nutraukti Sutartį, nurodė Sutarties nevykdymo, jos vienašališko nutraukimo teisines pasekmes (b. l. 20-21, 28, 33-36).

13Dėl vienašališko Sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1411. Kasacinio teismo sutarčių aiškinimo ir jų nuostatų taikymo praktika yra gausi ir pakankamai išplėtota. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad sprendžiant dėl konkrečios civilinių santykių dalyvių valia sudarytos sutarties sąlygų esmės ir teisinės reikšmės, būtina atskleisti sutarties sąlygų turinį nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 str. 1 d.). Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį, turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200-219/2015). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010).

1512. Tikrieji sutarties šalių ketinimai turi būti bendri abejoms šalims ir jeigu šalių pozicijos skiriasi dėl sutarties teksto ar atskirų jos nuostatų prasmės, turi būti vadovaujamasi ta sutarties prasme, kurią sutarčiai būtų teikę analogiškoje situacijoje protingi asmenys. Nustatant tikruosius šalių ketinimus, kai šalių pozicijos skiriasi, būtina atsižvelgti ne tik į tam tikrų sąvokų įprastinę sampratą, bet kartu įvertinti sutarties tikslus bei pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-378/2017).

1613. Sutarties nutraukimas, kaip kraštutinė sutarties šalies teisių gynimo priemonė, griežtai reglamentuotas įstatyme. Paprastai sutartis gali būti nutraukiama teismo tvarka (CK 6.217 str. 4 d.), t. y. teismas patikrina, ar sutarties nutraukimas yra proporcinga sutarties šalies teisių gynimo priemonė, ar reikalavimas nutraukti sutartį yra pagrįstas, teisėtas ir sąžiningas, ar sutarties nutraukimo padariniai neiškreips sutarties šalių teisių ir interesų pusiausvyros. Vienašališkai nutraukti sutartį galima tik įstatyme nustatytais atvejais, visų pirma siejamais su esminiu sutarties teisių pažeidimu, taip pat šalių sutartyje iš anksto aptartais atvejais (CK 6.217 str.). Taigi teisė vienašališkai nutraukti sutartį paprastai atsiranda kitai šaliai sutartį iš esmės pažeidus. Tačiau net ir esant esminiam sutarties pažeidimui, ji negali būti nutraukiama bet kaip, nepaisant kontrahento interesų, – privalu laikytis įstatyme ar sutartyje nustatytos tvarkos. Tais atvejais, kai sutartis joje nustatytais atvejais gali būti vienašališkai nutraukta net ir nesant jos esminio pažeidimo, sutarties nutraukimo tvarkos laikymasis įgyja dar didesnę svarbą, nes kita sutarties šalis gali visiškai nesitikėti sutarties nutraukimo ir dėl to nukentėti. Sutarties šalies veiksmai, kuriais būtų siekiama vienašališkai nutraukti sutartį nesant tam pakankamo įstatyminio ar sutartyje įtvirtinto pagrindo ir nesilaikant sutarties nutraukimo tvarkos, turėtų būti vertinami kaip šiurkščiai pažeidžiantys sąžiningumo ir bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutartiniuose santykiuose principus, t. y. nesąžiningas elgesys, piktnaudžiavimas teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2013).

1714. Iš šalių sudarytos Sutarties turinio matyti, kad jos šalys susitarė dėl vienerių metų Sutarties termino, kuris nustatomas nuo patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, apie tikslų prekybinės vietos perdavimą ieškovė informuos atsakovę raštu prieš 10 dienų (Sutarties 1.6 punktas; b. l. 10-18). Nors atsakovė teigia, kad pasirašė Sutartį todėl, jog tikėjosi pradėti prekybinę veiklą mėsos produktais 2018 metų gruodžio 5 d., vėliau gruodžio 10 d., teismas šiuos atsakovės teiginius vertina kaip nepagrįstus, neįrodytus. Teismo posėdyje atsakovė patvirtino, kad tiek ji, tiek jai pagelbėjusi draugė N. turėjo pakankamai laiko susipažinti su Sutarties sąlygomis, prieš pasirašant Sutartį susitarė su ieškovės atstovu dėl prekybos vietos, kuri jai tiko. Atsakovė nepateikė į bylą jokių įrodymų, patvirtinančių, kad šalys susitarė dėl prekybos vietos perdavimo ir prekybos pradžios 2018 m. gruodžio mėnesį, ieškovė jai sutartu laiku neperdavė prekybos vietos, sudarė kliūtis pradėti prekybinę veiklą, kad atsakovė reiškė pretenzijas ieškovei dėl neperduotos prekybos vietos. Būdama rūpestinga, atidi Sutarties šalis, atsakovė galėjo dometis prekybos vieta, ar ji tinkamai įrengta, ar paruošta prekybinei veiklai, nesutikdama su Sutarties sąlygomis galėjo prašyti jas keisti, tikslinti, tačiau šių veiksmų neatliko. Pažymėtina, kad atsakovė nepateikė teismui jokių įrodymų apie sudarytas Sutartis su mėsos produkcijos tiekėjais, jog dėl ieškovės veiksmų ji negalėjo pradėti prekybos 2018 m. gruodžio mėnesį ar vėliau. 2019 m. kovo 29 d. prašyme dėl Sutarties nutraukimo atsakovė siekia nutraukti Sutartį ne dėl jos esminių sąlygų pažeidimo ar ieškovės nesąžiningumo, netinkamo Sutarties vykdymo, bet dėl to, kad pablogėjo atsakovės sveikatos būklė (insulto rizikos būsena). Vėlesni atsakovės siųsti pranešimai ieškovei taip pat nepatvirtina, kad ieškovė pažeidė Sutarties sąlygas, egzistuoja CK 6.217 straipsnyje nustatyti pagrindai vienašališkai nutraukti Sutartį (b. l. 14, 27, 31-32). Į bylą pateikti medicininiai dokumentai nepatvirtina, kad turgaus atidarymo dieną 2019-05-20 atsakovė buvo tokios blogos sveikatos būklės, jog negalėjo pradėti prekybinės veiklos (b. l. 95, 96). Tiek 2019 m. gegužės 2 d. elektroniniame laiške (b. l. 27), tiek ir teismo posėdžiuose atsakovė nuosekliai laikėsi pozicijos, kad sutinka su ieškovės reikalavimu dėl netesybų (baudos) priteisimo dėl ieškovės patirtų nepatogumų, susijusių su Sutarties nutraukimu. 2019 m. gruodžio 18 d. teismo posėdyje atsakovė pripažino, kad ji paskubėjo sudarydama Sutartį, po Sutarties sudarymo ja apėmė neužtikrintumas, nepasitikėjimas savimi, baimė dėl prekybinės veiklos, kuria niekada praeityje neužsiimė, darbo su kasos aparatu, kad gali suklysti skaičiuodama pinigus. Ji nėra patyrusi verslininkė, prastai jautėsi dėl depresinės būsenos.

1815. Atsižvelgiant į sprendimo 14 punkte aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad prieš pasirašydama Sutartį atsakovė turėjo laiko susipažinti su Sutarties sąlygomis, įvertinti Sutarties turinį, turėjo galimybę keisti jai nepalankias, netinkančias Sutarties sąlygas, sudarydama Sutartį atsakovė nepatyrė ieškovės psichologinio ar kitokio spaudimo sudaryti Sutartį atsakovei nepalankiomis sąlygomis, Sutartį nutraukė vienašališkai ne dėl ieškovės veiksmų iš esmės pažeidus Sutarties sąlygas, ne dėl blogos sveikatos būklės, tačiau dėl pasikeitusios nuomonės, nenoro, baimės, psichologinių trukdžių vykdyti prekybinę veiklą, todėl ieškovės patikslintas ieškinys dalyje dėl Sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

19Dėl netesybų ir negautų pajamų priteisimo

2016. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 900 Eur nuostolių atlyginimą (negautas pajamas) laikotarpiu nuo 2019-06-20 iki 2019-11-20, 460 Eur netesybas, jas įskaitant į ieškovės prašomus priteisti nuostolius, kadangi atsakovė neteisėtai vienašališkai nutraukė Sutartį.

2117. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Remiantis nurodyta teisės norma, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių jis ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2009; 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015). Negautos pajamos gali būti priteisiamos tik tuo atveju, jeigu ieškovas įrodo, kad jos realios, o ne tikėtinos, hipotetinės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306-916/2015).

2218. Pagal neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos santykio pobūdį skiriama tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos) ir negautos pajamos. Tiesioginė žala yra neteisėtų veiksmų tiesioginis rezultatas, o negautos pajamos yra žalos rūšis, kuri atsiranda kaip žalos padarymo tam tikram turtui, turtinės teisės įgyvendinimui papildomas rezultatas. Tačiau tiek reali žala, tiek ir negautos pajamos turi būti tiksliai apskaičiuotos. Asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, privalo įrodyti jam padarytų nuostolių dydį, pateikti įrodymus, patvirtinančius realią pajamų gavimo tikimybę. Hipotetinės pajamos neįeina į negautų pajamų sampratą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-600/2002; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2012).

2319. Taigi patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bet kuriuo atveju negautų pajamų skaičiavimas turi būti protingas, paremtas byloje surinktais įrodymais ir kita faktine medžiaga bei pagrįstas finansų ar ekonomikos teorijos pripažįstamais metodais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2014).

2420. Nors ieškovė nurodo, kad ji, vykdydama Sutartį su atsakove, atsakovės prekybos vietos įrengimui patyrė 1150 Eur plius PVM tiesiogines išlaidas, įsigydama šaldymo vitriną bei prekystalį, tačiau iš 2018-06-11 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 100956 ir Priedo Nr. 1 matyti, kad minimą įrangą ieškovė įsigijo gerokai prieš šalių 2018-11-15 Sutarties sudarymą (b. l. 10-18, 22-23, 101-104). Be to, ieškovės atstovas R. K. teismo posėdyje paaiškino, kad buvo įrengta iš viso 12 prekybos vietų, tačiau išnuomotos 8-9 prekybos vietos. Spręstina, kad prekybos įrangos įsigijimo ieškovė nesiejo su realių, esamų prekybininkų ir su jais sudarytų prekybos vietų nuomos sutarčių skaičiumi, nesiejo su aptariama Sutartimi, taigi, ieškovė numatė arba turėjo numatyti, kad įrangos įsigijimo metu neturėdama 12 prekybos vietos nuomos sutarčių gali negauti planuojamų pajamų, patirti papildomų reklamos išlaidų. Į bylą nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad sudarydama Sutartį su atsakove ieškovė prarado kitus potencialius nuomininkus, dėl to patyrė realius nuostolius.

2521. Sutarties 4.5 punkte šalys susitarė, kad jei Sutartis nutraukiama prieš terminą atsakovės (nuomininkės) iniciatyva ir/ ar dėl jos kaltės, atsakovė už Sutarties nutraukimą prieš terminą įsipareigoja ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną sumokėti ieškovei (nuomotojai) 3 mėnesių nuomos ir administravimo dydžių sumą (baudą), kuri neginčijamu šalių susitarimu yra savaime laikoma minimalia ieškovės patirta žala dėl Sutarties prieš terminą nutraukimo bei atsakovė sumoka visus Sutartyje numatytus mokesčius iki Sutarties pabaigos (b. l. 10-18). Spręstina, kad Sutarties šalys, sudarydamos Sutartį numatė, kad atsakovė gali nutraukti Sutartį savo iniciatyva ir/ ar dėl kaltės, susitarė dėl kompensacinio mechanizmo ieškovei atlyginant patirtus nuostolius esant tokiam Sutarties nutraukimui. Atsakovė 2019-03-29 rašte nurodė ieškovei, kad Sutartį siekia nutraukti nuo 2019-04-01 (b. l. 19). Ieškovė buvo raštu įspėta apie vienašalį atsakovės Sutarties nutraukimą, suprato, kad atsakovė neketina vykdyti prekybinės veiklos, Sutartis nutraukta prieš objekto pridavimą (atidarymą prekybai). Vienašališkai nepasirašydama prekybos vietos perdavimo – priėmimo akto ieškovė patvirtino, kad jai žinomas vienašalis atsakovės Sutarties nutraukimas, kad atidarius turgų atsakovė neketina jame prekiauti. Ieškovė paskaičiavo Sutarties 4.5 punkte nustatytą baudą, kuri sudaro 660 Eur, ši suma paskaičiuota atsižvelgiant į susidariusius mokesčius iki Sutarties pabaigos. Atsakovė sutinka, kad į reikalaujamą sumą įskaičius 200 Eur avansą, jos mokėtina bauda ieškovei sudaro 460 Eur sumą.

2622. Negautas 900 Eur pajamas ieškovė grindžia Sutarties sąlygomis, kad Sutartis sudaryta vienerių metų laikotarpiui, laikotarpiu nuo 2019-06-20 iki 2019-11-20 (5 mėnesiai) ieškovė būtų gavusi 1100 Eur pajamų arba po 220 Eur kas mėnesį. Tačiau šie ieškovės patirti nuostoliai vertintini kaip tikėtinos, planuotinos pajamos, o ne realios, įrodytos, neišvengiamos. Atsakovė galėjo neįvykdyti Sutarties, nevykdyti prekybos Sutartyje nustatytomis sąlygomis dėl objektyvių priežasčių: pablogėjusios sveikatos būklės, susiklosčiusių nepalankių gyvenimo aplinkybių, kitų objektyvių priežasčių. Atsakovė nurodė, kad po Sutarties sudarymo pablogėjo jos sveikatos būklė, grėsė insultas, susidarė depresinė būsena. Iš 2019-03-15 ambulatorinio apsilankymo aprašymo matyti, kad atsakovei nustatyta diagnozė – vestibuliarinės funkcijos sutrikimai, nepatikslinti (b. l. 96), iš 2019-11-14 medicinos dokumentų išrašo matyti, kad atsakovei diagnozuoti vestibuliarinės funkcijos sutrikimai, pirminė arterinė hipertenzija hipercholesterinemija, sutervertebralinė osteochondrozė (b. l. 95).

2723. Pažymėtina, kad Sutarties 5 punkte, reglamentuojančiame Sutarties galiojimą ir nutraukimą, numatyta tik ieškovės teisė nutraukti Sutartį neteismine tvarka (5.2 punktas ir vėlesni papunkčiai), o Sutarties 5.3 punkte nustatyta, kad neatsižvelgiant į kitas Sutarties nuostatas, ieškovė turi teisę neturėdama (nepatirdama) jokių neigiamų pasekmių savo atžvilgiu, nemokėdama jokių kompensacijų ir/ arba baudų, nesikreipdama į teismą dėl Sutarties nutraukimo, nutraukti Sutartį prieš terminą, įspėjusi apie tai raštu atsakovę ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki nutraukimo. <...> Atsakovė patvirtina ir pareiškia, kad prisiima visą su šio punkto nuostatomis susijusią riziką atlikdama investicijas į prekybinę vietą, kuria naudojasi pagal Sutartį, ją pagerindama. Taigi, Sutartis nenumato atsakovės teisės nutraukti Sutartį, net ir esant objektyvioms priežastims, tačiau suteikia teisę ieškovei vienašališkai savo iniciatyva nutraukti sutartį be jokių neigiamų ieškovei pasekmių, bet su atsakovės rizika patirti nuostolius, todėl spręstina, kad tokios Sutarties sąlygos negali būti vertinamos kaip sąžiningos, užtikrinančios šalių lygiateisiškumą, interesų pusiausvyrą.

2824. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė nėra profesionali verslininkė, kurios pajamų šaltinis – prekybinė veikla, prekyba mėsos gaminiais. Atsakovė patvirtino, kad sudarė Sutartį dėl nepatyrimo, suklydusi, paskubėjusi, kad prekybinė veikla jai kelia baimę, ji jaučiasi neužtikrintai, nepasitiki savimi, bijo dirbti su kasos aparatu, suklysti skaičiuodama pinigus. Sutiktina su atsakove, kad ne kiekvienas žmogus, įvertinus jo asmenines sąvybes, įgūdžius, gali imtis verslo prekybos srityje, prekiauti produktais.

2925. Įvertinus sprendimo 20-24 punktuose aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovei netaikytinas maksimalus ieškovės prašomas nuostolių atlyginimas. Šalių Sutarties 4.5 punkte susitartas baudos dydis dėl atsakovės vienašalio Sutarties nutraukimo yra adekvatus, atitinkantis sąžiningo verslo praktiką, protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, ieškovės patirtus minimalius nuostolius, su šia baudos suma sutinka ir pati atsakovė. Jokių kitų iš Sutarties kylančių mokesčių, kurie susidarė iki Sutarties pabaigos, ieškovė nenurodė. Patikslintas ieškinys dalyje dėl netesybų ir nuostolių priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovei iš atsakovės likusią nesumokėtą 460 Eur netesybų (baudos) dalį.

3026. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinės palūkanos yra skaičiuojamos nuo visos priteistos sumos, išskyrus bylinėjimosi išlaidas. Kadangi reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo buvo suformuluotas tiek pradiniame ieškinyje, kuris priimtas teisme 2019-08-02, tiek patikslintame ieškinyje, patikslintą ieškinį tenkinant iš dalies ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų metinės palūkanos nuo 460 Eur sumos nuo 2019-08-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

3227. Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, kad byloje patyrė 1017 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 170 Eur žyminis mokestis, 847 Eur teisinių paslaugų išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 88 str. 1 d. 6 p.; b. l. 51, 52, 75-76, 94). Įvertinus ieškovės atstovo suteiktų teisinių paslaugų turinį, užimtumą byloje, dalyvavimą teismo posėdžiuose, procesinių dokumentų rengimą, taip pat į tai, kad buvo teikiami papildomi rašytiniai įrodymai į bylą, spręstina, kad ieškovės patirtos teisinių paslaugų išlaidos nesiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatytų maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į tai, kad visiškai patenkintas patikslinto ieškinio neturtinis reikalavimas dėl Sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, taip pat patenkinta 51,11 proc. patikslinto ieškinio turtinio reikalavimo dalis, įvertinus susidariusių bylinėjimosi išlaidų bei teisinių paslaugų turinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos 800,17 Eur bylinėjimosi išlaidos (150+10,22+423,50+216,45).

3328. Atsakovė pateikė rašytinius įrodymus, kad byloje patyrė 200 Eur teisinių paslaugų išlaidas (CPK 88 str. 1 d. 6 p.; b. l. 86). Įvertinus atsakovės atstovo suteiktų teisinių paslaugų turinį, užimtumą byloje, dalyvavimą teismo posėdžiuose, procesinių dokumentų rengimą, spręstina, kad atsakovės patirtos teisinių paslaugų išlaidos nesiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatytų maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į tai, kad atmesta 48,89 proc. patikslinto ieškinio turtinio reikalavimo dalis, įvertinus susidariusių bylinėjimosi išlaidų bei teisinių paslaugų turinį, atsakovei iš ieškovės priteistinos 48,89 Eur bylinėjimosi išlaidos.

3429. Įskaičius priešpriešines ieškovei ir atsakovei priteistinas bylinėjimosi išlaidų sumas, ieškovei iš atsakovės priteistinos 751,28 Eur bylinėjimosi išlaidos.

3530. Byloje susidariusios pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš šalių valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263–265, 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

37patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

38Pripažinti neteisėtu atsakovės I. K. vienašališką 2018-11-15 prekybinės vietos nuomos sutarties Nr. 2018/PV-23 nutraukimą.

39Priteisti UAB „Vaivorykštė“, juridinio asmens kodas 144050881, buveinė Vytauto g. 122, Šiauliuose, iš I. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 460 Eur (keturių šimtų šešiasdešimties eurų) netesybas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (460 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-08-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 751,28 Eur (septynių šimtų penkiasdešimt vieno euro 28 ct) bylinėjimosi išlaidas.

40Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Danas Lisas,... 2. 1. Ieškovė UAB „Vaivorykštė“ pareikštu patikslintu ieškiniu atsakovei... 3. 2. Ieškinyje ir patikslintuose ieškiniuose nurodyta, kad ieškovė su... 4. 3. Ieškovės atstovas advokatas Drąsutis Narmontas patvirtino ieškinyje ir... 5. 4. Ieškovės įgaliotas atstovas R. K. paaiškino, kad Sutarties priedas... 6. 5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir patikslintą ieškinį nurodė, kad CK... 7. 6. Atsakovė patvirtino atsiliepime išdėstytas aplinkybes, paaiškindama, kad... 8. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. 7. Patikslintu ieškiniu ieškovė prašo pripažinti neteisėtu atsakovės... 10. 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Vaivorykštė“ ir UAB... 11. 9. Iš 2019-03-29 prašymo matyti, kad atsakovė pateikė ieškovei prašymą... 12. 10. Ieškovė siųstais raštais informavo atsakovę, kad nesutinka su... 13. Dėl vienašališko Sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu... 14. 11. Kasacinio teismo sutarčių aiškinimo ir jų nuostatų taikymo praktika... 15. 12. Tikrieji sutarties šalių ketinimai turi būti bendri abejoms šalims ir... 16. 13. Sutarties nutraukimas, kaip kraštutinė sutarties šalies teisių gynimo... 17. 14. Iš šalių sudarytos Sutarties turinio matyti, kad jos šalys susitarė... 18. 15. Atsižvelgiant į sprendimo 14 punkte aptartas aplinkybes, darytina... 19. Dėl netesybų ir negautų pajamų priteisimo... 20. 16. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 900 Eur... 21. 17. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos... 22. 18. Pagal neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos santykio pobūdį... 23. 19. Taigi patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis,... 24. 20. Nors ieškovė nurodo, kad ji, vykdydama Sutartį su atsakove, atsakovės... 25. 21. Sutarties 4.5 punkte šalys susitarė, kad jei Sutartis nutraukiama prieš... 26. 22. Negautas 900 Eur pajamas ieškovė grindžia Sutarties sąlygomis, kad... 27. 23. Pažymėtina, kad Sutarties 5 punkte, reglamentuojančiame Sutarties... 28. 24. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė nėra profesionali... 29. 25. Įvertinus sprendimo 20-24 punktuose aptartas aplinkybes, darytina išvada,... 30. 26. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. 27. Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, kad byloje patyrė 1017 Eur... 33. 28. Atsakovė pateikė rašytinius įrodymus, kad byloje patyrė 200 Eur... 34. 29. Įskaičius priešpriešines ieškovei ir atsakovei priteistinas... 35. 30. Byloje susidariusios pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 37. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 38. Pripažinti neteisėtu atsakovės I. K. vienašališką 2018-11-15 prekybinės... 39. Priteisti UAB „Vaivorykštė“, juridinio asmens kodas 144050881, buveinė... 40. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...