Byla e2A-718-302/2016
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Delta“ turizmo centras

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Nijolės Piškinaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3768-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Baltic Clipper“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Delta“ turizmo centras, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Baltic Clipper“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei panaikinti atsakovės vykdant Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso (Pirkimo Nr. 167290) procedūras priimtą sprendimą (nurodytą 2015 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. 130-2-225), kuriuo buvo nuspręsta pripažinti, kad UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, įrašyti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą į pasiūlymų eilę, paskelbti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą laimėjusiu, sudaryti su UAB „Delta“ turizmo centras pirkimo sutartį; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei panaikinti atsakovo vykdant priimtą sprendimą, nurodytą 2016 m. sausio 7 d. rašte Nr. 2-34(132), kuriuo buvo nuspręsta netenkinti ieškovės pretenzijos.

4Nurodė, kad atsakovė paskelbė Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą, Pirkimo Nr. 167290. 2015-09-25 ieškovė pateikė atsakovei konkursinį pasiūlymą. 2015-12-18 buvo gautas atsakovės viešųjų pirkimų komisijos pranešimas, kad trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir yra pirmojoje pasiūlymų eilės vietoje. Nesutikdama su minėtu sprendimu, 2015-12-30 ieškovė pateikė pretenziją, kuri 2016-01-06 atsakovės komisijos sprendimu buvo atmesta kaip nepagrįsta.

5Ieškovė pažymėjo, kad kilusio ginčo esmė – Pirkimo dokumentų 23.4 punkto taikymas ir aiškinimas. Ieškovės įsitikinimu, ši Pirkimo dokumentų sąlyga aiškiai expresis verbis nustato tiekėjams besąlyginį reikalavimą pagrįsti visas pasiūlyme nurodytas kainas sutartimis arba kitais dokumentais. Pasiūlyme tiekėjai privalo nurodyti dvi kainas: 1) lėktuvo bilieto kaina, Eur be PVM; 2) tiekėjo siūloma apgyvendinimo kaina viešbutyje, įskaitant visus mokesčius, taip pat tiekėjo taikomą nuolaidą, Eur be PVM. Ieškovės teigimu, atsakovė turėjo patikrinti, ar UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlytos kainos yra pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, o nustačius, kad trečiojo asmens pasiūlytos kainos nėra pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, turėjo būti pritaikytas Pirkimo dokumentų 53.3 punktas ir pasiūlymas atmestas.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atliekant ginčo pirkimą, nuosekliai ir tiksliai buvo laikytasi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei Pirkimo dokumentų reikalavimų. Atsakovės teigimu, ieškovė, tvirtindama, kad Pirkimo dokumentų 23.4 punktas įpareigoja lėktuvų bilietų kainas ir apgyvendinimo kainas pagrįsti sutartimis ar kitais dokumentais, nėra teisi, kadangi nepagrįstai plečiamai aiškina minėtą Pirkimo dokumentų punktą. Pasak atsakovės, minėtas punktas taikytinas būtent lėktuvų bilietų kainodarai, todėl interpretuoti, kad antras punkto sakinys taikomas ir apgyvendinimo paslaugų kainodarai, nėra pagrindo. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės prašė palikti ieškinį nenagrinėtą, kadangi ieškovė netinkamai pasinaudojo privaloma neteismine ginčo nagrinėjimo procedūra (pretenzijos dalykas ir faktinis pagrindas nevisiškai atitinka ieškinio pagrindui ir dalykui), o tuo atveju, jeigu teismas pripažintų ieškinį nagrinėtinu, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiojo asmens teigimu, ieškovė netinkamai ir klaidindama teismą aiškina Konkurso sąlygų 23.4 punktą, Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2.4.13 p. nuostatas bei Perkančiosios organizacijos 2015-09-24 pateiktą Konkurso sąlygų aiškinimą. Jokios konkurso sąlygų nuostatos nenumatė nuostatų dėl privalomo visų pasiūlyme nurodomų kainų/įkainių pagrindimo kartu su pasiūlymu.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį atmetė bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

10Įvertinęs ieškinio reikalavimus ir ieškovės pretenzijos turinį, pirmos instancijos teismas darė išvadą, kad ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, kadangi ir pretenzijos, ir teisme nagrinėjamo ginčo esmė – Pirkimo sąlygų 23.4 punkto aiškinimas ir Pirkimo laimėtojo pasiūlymo atitikimas šiam Pirkimo sąlygų punktui.

11Bylą išnagrinėjęs iš esmės, pirmos instancijos teismas sprendė, kad atsakovė, pripažinusi trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančių Konkurso sąlygų 23.4 punktą, nepažeidė pirkimo dokumentų nuostatų, ir imperatyviųjų viešųjų pirkimų principų. Pasisakydamas dėl ieškovės argumentų dėl Konkurso sąlygų 23.4 punkto aiškinimo, pirmos instancijos teismas nurodė, kad ieškovė minėtą Konkurso sąlygų punktą aiškina „ištraukusi“ iš bendro konteksto ir tik lingvistiškai. Teismo nuomone, vertinant Pirkimo sąlygas kompleksiškai, kartu su Pirkimo dokumentų 3 priedo (Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija) 3 skirsnio (Lėktuvo bilietų kainodaros taisyklės) nuostatomis, matyti, kad 23.4 punkto nuostatos skirtos tik aviabilietų kainų pagrindimui, nes ieškovės nurodyto Pirkimo sąlygų punkto ir paminėto techninės specifikacijos skirsnio nuostatos yra analogiškos. Kadangi Pirkimo dokumentuose nėra nurodytas reikalavimas pagrįsti apgyvendinimo viešbučiuose kainą rezervacinės sistemos pažymomis, tai, teismo vertinimu, akivaizdu, jog tiekėjų siūloma apgyvendinimo viešbučiuose kaina neturėjo būti pagrįsta sutartimis. Be to, teismas atkreipė dėmesį, kad perkančioji organizacija, atsakydama į konkurso dalyvių paklausimus dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo, 2015-09-24 raštu į konkurso dalyvio klausimą, ar teisingai suprantama, kad pirkimo dokumentų 1 priedo (pasiūlymo forma) 4.2 lentelėje turi būti nurodomos hipotetinės kažkokiu būdu konkursinį pasiūlymą teikiančio tiekėjo apskaičiuotos pagal savo statistinius ar kitokius dokumentus kainos, kuriuos turi būti abiejų šalių neviršijamos, atsakė, kad paslaugų tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi siūlyti apgyvendinimo viešbutyje paslaugų kainą laikotarpiui nuo 2015-10-06 iki 2015-10-08 (pasirinktinai vieną naktį, t.y. iš 2015-10-06 į 2015-10-07 ir iš 2015-10-07 į 2015-10-08), tuo pačiu paslaugų tiekėjas pasiūlymą teikia įvertindamas savo turimus statistinius ir kitokius duomenis. Teismo nuomone, toks atsakovės paaiškinimas papildomai patvirtina, kad atsakovė nereikalavo pagrįsti siūlomą apgyvendinimo viešbučiuose kainą rezervacinės sistemos pažymomis ar kitais dokumentais, bet aiškiai prašė pateikti apgyvendinimo kainą, pagrįstą tiekėjo turimomis statistinėmis duomenimis, jo patirtimi.

12Taip pat pirmos instancijos teismas atmetė ir ieškovės argumentus dėl atsakovės pareigos atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl jo neatitikimo Konkurso sąlygų 23.4 punkto reikalavimams. Teismo nuomone, pripažinus, kad Konkurso sąlygų 23.4 punktas nenustatė reikalavimo pagrįsti apgyvendinimo viešbučiuose kainą dokumentais, trečiojo asmens pasiūlymas, nors su juo ir nebuvo pateikta jokių apgyvendinimo viešbučiuose kainą pagrindžiančių dokumentų, pagrįstai buvo pripažintas atitinkančiu Konkurso sąlygų 23.4 punkto reikalavimus. Be to, atmestas buvo ir ieškovės argumentas, kad trečiajam asmeniui galimai buvo sudarytos galimybės pašalinti savo pasiūlymo trūkumus ir padaryti jį priimtinu, nes jam buvo sudaryta galimybė pateikti papildomus dokumentus teikiant paaiškinimus dėl pasiūlymo kainos pagrindimo. Susipažinęs su UAB „Delta“ pasiūlymo medžiaga ir raštu dėl pasiūlymo paaiškinimo, kurie 2016 m. vasario 4 d. nutartimi buvo pripažinti nevieša bylos medžiaga, teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo neteikė papildomų dokumentų, pagrindžiančių trečiojo asmens pasiūlytą apgyvendinimo viešbučiuose kainą, o perkančiajai organizacijai pakako trečiojo asmens paaiškinimų.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovė UAB „Baltic Clipper“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas. Be to, apeliantė prašo prie bylos prijungti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pirkimo apklausos būdu sąlygų kopiją ir Litgrid AB atviro konkurso sąlygų kopiją, nurodydama, jog pirmos instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai šiuos dokumentus atsisakė prijungti prie bylos medžiagos, kadangi jie yra reikšmingi aiškinant Pirkimo dokumentus lyginamuoju aspektu.

15Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

161. Pirmos instancijos teismas sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą grindė motyvu, kad akivaizdu, jog tiekėjų siūloma apgyvendinimo viešbučiuose kaina negalėjo būti pagrįsta sutartimis, tačiau toks teismo motyvas negali būti vertinamas kaip pagrįstas, kadangi pirmos instancijos teismas nenurodė, kokiais įrodymais ar teisės normomis remiantis buvo padaryta išvada, jog ši aplinkybė yra akivaizdi.

172. Pirmos instancijos teismo motyvas, kad pirkimo dokumentuose nėra nurodytas reikalavimas pagrįsti apgyvendinimo viešbučiuose kainą rezervacinės sistemos pažymomis, jokiu būdu negali reikšti, kad reikalavimas „Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis arba kitais dokumentais“ neapima tiekėjų pareigos pagrįsti, inter alia, apgyvendinimo viešbučiuose kainas.

183. Lingvistinė Pirkimo dokumentų analizė leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad Pirkimo dokumentų 23.4 punkto reikalavimas „Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis arba kitais dokumentais“ apima reikalavimą sutartimis ar kitais dokumentais pagrįsti tiekėjo siūlomas apgyvendinimo viešbutyje kainas, kadangi Pirkimo dokumentų sąlyga aiškiai expressis verbis nustato tiekėjams reikalavimą pagrįsti visas pasiūlyme nurodytas kainas, kas suponuoja išvadą, kad turi būti pagrįstos ir lėktuvų bilietų kainos, ir apgyvendinimo kainos.

194. Skundžiamą sprendimą pirmos instancijos teismas grindė perkančiosios organizacijos pateiktu Pirkimo dokumentų paaiškinimu: „Paaiškiname, kad paslaugų teikėjas teikdamas pasiūlymą turi siūlyti apgyvendinimo viešbutyje paslaugų kainą laikotarpiui 2015-10-06 iki 2015-10-08 (pasirinktinai vieną naktį, t.y. iš 2015-10-06 į 2015-10-07 ir iš 2015-10-07 į 2015-10-08), tuo pačiu paslaugų tiekėjas pasiūlymą teikia įsivertinant savo turimus statistinius ir kitokius duomenis“. Pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovės nurodymas: „tuo pačiu paslaugų teikėjas pasiūlymą teikia įsivertinant savo turimus statistinius ir kitokius duomenis“ neva reiškia, kad tiekėjui siūlant apgyvendinimo kainas negalioja reikalavimas visas pasiūlyme nurodytas kainas pagrįsti sutartimis ar kitais dokumentais. Tokia pirmos instancijos teismo išvada negali būti vertinama kaip pagrįsta, kadangi formuluotė: „tuo pačiu paslaugų teikėjas pasiūlymą teikia įsivertinant savo turimus statistinius ir kitokius duomenis“ reiškia ne reikalavimo pagrįsti kainas sutartimis paneigimą, o papildomą nurodymą teikiant pasiūlymą kartu įsivertinti turimus statistinius ir kitokius duomenis.

205. Priešingai nei nurodo pirmos instancijos teismas, ieškinys buvo grindžiamas ne tik lingvistiniu, bet ir sisteminiu – loginiu ir teleologiniu sutarčių aiškinimo metodais, kurie taip pat patvirtina lingvistiniu sutarčių aiškinimo metodu gautas išvadas. Ginčo Pirkimo dokumentų 23.4 punkte nurodytos kainos buvo skirtos pasiūlymų įvertinimui. Tiekėjo pasiūlyme nurodytos apgyvendinimo kainos yra reikšmingos, nes turi didelę įtaką Konkurso rezultatams – lemia 40 proc. pasiūlymo kainos. Nesant pareigos pagrįsti pasiūlytas apgyvendinimo kainas, reikštų, kad tiekėjai galėtų pasiūlyti bet kokias kainas, tai suponuoja išvadą, jog Pirkimo dokumentų 1 priedo 4.3 lentelės duomenys apie apgyvendinimo kainas būtų niekuo nepagrįsti skaičiai, o tokia situacija neatitiktų viešųjų pirkimų principų ir tikslų. Nors atsakovė laikosi pozicijos, kad tiekėjai įsipareigojo laikytis kainų visą sutarties galiojimo laikotarpį, todėl neva yra patys suinteresuoti siūlyti tik protingas kainas, tačiau 2015-10-30 raštu Nr. 130-2-155 atsakovės viešųjų pirkimų komisija vis dėlto reikalavo trečiojo asmens pagrįsti kainas, ir tik po trečiojo asmens atsakymo į paklausimą gavimo buvo pakeista nuomonė ir nuspręsta, jog tiekėjams nebereikia pateikti absoliučiai jokių pasiūlytos apgyvendinimo kainos pagrįstumo įrodymų. Tokia atsakovės pozicija yra nepagrįsta, kadangi tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos yra hipotetinės, t.y. taikomos tik laimėtojo pasiūlymo nustatymo tikslu, tiekėjai nėra prisiėmę pareigos tas pačias kainas taikyti visa sutarties galiojimo laikotarpį (Techninės specifikacijos 2.4.13 p.). Kai pasiūlyme nurodyta kaina nereiškia įsipareigojimo paslaugas teikti už šią kainą, kainos pagrindimas 23.4 punkte nurodytais dokumentais yra vienintelis būdas užtikrinti, kad tiekėjai varžysis siūlydami realias kainas.

216. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai savo išvadas grindė motyvu, kad Pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos 3.7 punkto ir Konkurso sąlygų 23.4 punkto nuostatos yra analogiškos. Šių nuostatų formuluočių sutapimas nesudaro pagrindo contra legem išaiškinti aiškią Konkurso sąlygų 23.4 punkto nuostatą. Pirkimo sąlygų nuostatos saisto perkančiąją organizaciją, jų keisti nėra galimybės.

227. Atsakovė turėjo patikrinti, ar UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlytos kainos yra pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, o nustačiusi, kad trečiojo asmens pasiūlytos kainos nėra pagrįstos, trečiojo asmens pasiūlymą turėjo atmesti (Pirkimo dokumentų 53.3 p.).

23Atsakovė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

24Prašo remtis atsiliepime į ieškinį pateiktais argumentais, be to, papildomai pateikia ir šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

251. Pirkimo dokumentų 3 priede (Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų techninė specifikacija) aiškiai numatyta, kad, remdamiesi Techninėje specifikacijoje pateiktomis lentelėmis, tiekėjai pasiūlymuose turi nurodyti tris kainas: lėktuvo bilietų kainą, apgyvendinimo viešbučiuose kainą ir savo teikiamų paslaugų kainą (mokesčius už paslaugos organizavimą), todėl apeliacinio skundo teiginys, kad „visos“ reiškia ir lėktuvo bilietų kainą, ir savo teikiamų paslaugų kainą yra akivaizdžiai nepagrįstas. Jei šis teiginys būtų pagrįstas, tai tiekėjai privalėtų grįsti visas tris kainas, tačiau ieškovė iš tų trijų kainų išskiria tik dvi, t.y. lėktuvo bilietų kainą ir apgyvendinimo viešbučiuose kainą, kadangi teikdama pasiūlymą ir pati visų trijų kainų negrindė.

262. Perkančioji organizacija yra pirkimo dokumentų rengėja, todėl būtent jai ir yra geriausiai žinomas Pirkimo dokumentų turinys ir konkrečių jų nuostatų tikslas. Visi Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai turi būti aiškinami ir taikomi sistemiškai. Vienos nuostatos išskyrimas iš konteksto (šiuo atveju ieškovė išskyrė vieną sakinį iš Pirkimo dokumentų 23.4 papunkčio) negali būti vertinamas kaip tinkamas Pirkimo dokumentų aiškinimas. 23.4 punkto pirmas sakinys yra patapus Techninės specifikacijos 3.7 papunkčiui ir turi būti taikomas tik lėktuvo bilietų kainodarai, kadangi 3.7 papunktis skaitant jį sistemiškai yra Techninės specifikacijos 3 skyriuje „Lėktuvų bilietų kainodaros taisyklės“, kuris akivaizdu, jog nustato tik lėktuvų bilietų kainodaros taisykles. 23.4 papunkčio trečias, ketvirtas ir penktas sakiniai taip pat apibrėžia lėktuvų bilietų kainodaros sąlygas.

273. Siekiant tinkamai suprasti Pirkimo sąlygų turinį, būtina vertinti ne tik Pirkimo dokumentus, bet ir jų paaiškinimus. Gavus tiekėjų prašymą paaiškinti, ar Pirkimo dokumentų 1 priedo 4.2 lentelėje turi būti nurodomos hipotetinės kažkokiu būdu konkursinį pasiūlymą teikiančio teikėjo apskaičiuotos pagal savo statistinius ar kitus duomenis kainos, 2015 m. rugsėjo 24 d. dalyviams buvo išsiųstas raštas Nr. 130-2-88 „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo“, kuriame buvo paaiškinta, kad paslaugų tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi siūlyti apgyvendinimo viešbutyje paslaugų kainą laikotarpiui 2015-10-06 iki 2015-10-08 (pasirinktinai vieną naktį, t.y. iš 2015-10-06 į 2015-10-07 ir iš 2015-10-07 į 2015-10-08), tuo pačiu paslaugų teikėjas pasiūlymą teikia įsivertinant savo turimus statistinius ir kitus duomenis. Taigi perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose (taip pat ir Pirkimo dokumentų paaiškinimuose) nebuvo įpareigojusi tiekėjų pasiūlymų pateikimo metu pateikti apgyvendinimo viešbučiuose kainų įrodymų. Tiekėjai, teikdami apgyvendinimo viešbučiuose kainas, turėjo pateikti kainas tam tikru laikotarpiu įsivertinus tiekėjo turimus statistinius ir kitus duomenis.

284. Nepagrįstas ir apeliantės teiginys, kad pasiūlyme nurodytos kainos yra skirtos ne nustatyti kainą, už kurią bus teikiamos paslaugos, o tik nustatyti Pirkimo laimėtoją. Techninės specifikacijos 2.4.13 papunktyje aiškiai įtvirtinta, jog pasiūlymuose pateiktos lėktuvo bilietų kainos numatytais maršrutais ir apgyvendinimo kainos numatytose dislokacijos vietose bus taikomos visą sutarties galiojimo laikotarpį.

295. Kiekviena perkančioji organizacija pati rengia pirkimo dokumentus, nustato sąlygas, kurios jai yra priimtiniausios ir geriausios. Perkančiosios organizacijos nėra įpareigotos vadovautis kitų perkančiųjų organizacijų parengtais pirkimo dokumentais, todėl ieškovės su apeliaciniu skundu pateikti rašytiniai įrodymai negali būti traktuojami kaip geroji viešųjų pirkimų praktika. Perkančioji organizacija, organizuodama ginčo viešąjį pirkimą, nuosekliai laikėsi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei Pirkimo dokumentų reikalavimų ir vienodai jų nuostatas traktavo visų be išimties tiekėjų atžvilgiu.

30Trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, su atsiliepimu pateikia Pavyzdines keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-82.

31Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

321. Ieškovė neteisingai aiškina Konkurso sąlygų 23.4 punkto turinį, o apeliaciniame skunde nurodomi argumentai dėl reikalavimo pagrįsti viešbučių kainas prieštarauja lingvistiniam, sisteminiam ir teleologiniam pirkimo dokumentų aiškinimui. Jokios Konkurso sąlygų nuostatos nenumatė nuostatų dėl privalomo visų pasiūlyme nurodomų aviabilietų, apgyvendinimo viešbučiuose ir paties paslaugų teikėjo organizavimo paslaugų įkainių pagrindimo kartu su pasiūlymu. Laikantis apeliantės pozicijos dėl būtinumo pagrįsti visas kainas, turėtų būti aiškinama, kad privalomai turėjo būti pagrindžiamos ir kelionių organizatoriaus paslaugų kainos, tačiau apeliantė Konkurso sąlygų 23.4 punktą aiškina tik sau palankiu būdu, kad „visos“ apima tik aviabilietų ir apgyvendinimo viešbučiuose kainas, o paslaugų organizavimo kainos, kurios ir pati ieškovė nepagrindė, neapima. Konkurso 23.4 punkte įtvirtintoms nuostatoms analogiškos nuostatos įprastai kelionių organizavimo pirkimuose nustatomos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-82 patvirtintas Pavyzdines keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygas. Šių sąlygų pirkimo objektą sudaro tik aviabilietai, o jų 4.3.4 punkte yra nustatyta šio Konkurso sąlygų 23.4 punkte analogiška nuostata, kas tik patvirtina atsakovės ir trečiojo asmens pozicijos, kad Konkurso sąlygų 23.4 punktas yra skirtas tik aviabilietams, pagrįstumą. Konkurso sąlygų 23.4 punktas turi būti aiškinamas sistemiškai kartu su visu Konkurso sąlygų 23.4 punkto tekstu, Techninės specifikacijos 2.4.13 punkto nuostatomis, 3 skirsnio nuostatomis bei perkančiosios organizacijos 2015 m. rugsėjo 24 d. paaiškinimu.

332. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Konkurso sąlygose buvo numatyta fiksuoto įkainio kainodara. Techninės specifikacijos 2.4.13 punkte yra numatytos tik išskirtinės aplinkybės, kada apgyvendinimo viešbučiuose kainos gali būti teikiamos kitomis nei pasiūlymuose nurodytomis kainomis, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad pasiūlyme nurodyti įkainiai neįpareigoja tiekėjų, o buvo skirti tik palyginti tiekėjų pasiūlymų kainas. Techninės specifikacijos 2.4.13 punkte numatyta, kad paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, jog visą sutarties galiojimo laikotarpį maksimali apgyvendinimo viešbučiuose dislokacijos vietose, nurodytose 2 pasiūlymo vertinimo lentelėje, kaina neviršytų kainos, pasiūlytos konkurso metu, kai užsakymas atitinka pasiūlymo sąlygas. Apeliacinio skundo teiginys, kad atsiskaitymas pagal sutartį ir pasiūlymų vertinimas turi būti vykdomas pagal skirtingus įkainius, prieštarauja Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos 2003 m. vasario 25 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-21, 11.1 papunkčiui, Techninės specifikacijos 2.4.13 punktui bei Konkurso sąlygų 1 priedo nuostatoms. Taip pat atsakovės 2015 m. rugsėjo 24 d. pateiktiems Konkurso sąlygų paaiškinimams, kuriuose aiškiai nurodyta, jog paslaugų teikėjas sutarties vykdymo metu turės taikyti ir vadovautis Pirkimo dokumentų 1 priede „Pasiūlymo forma“ nurodytomis kainomis, o Konkurso sąlygose yra nustatyta fiksuoto įkainio kainodara. Tiekėjams nurodant neprotingas ir neįprastai mažas kainas, už kurias nebūtų įmanoma visą sutarties galiojimo laiką užtikrinti apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų teikimo, tai sudarytų pagrindą atmesti tokių tiekėjų pasiūlymus dėl neįprastai mažos kainos (VPĮ 39 str. 2 d. 3 p., 40 str.).

343. Apeliantė iškraipo ir neteisingai aiškina pirmos instancijos teismo sprendimo motyvus dėl Konkurso sąlygų 23.4 punkto ir Techninės specifikacijos 3 skirsnio nuostatų santykio. Pirmos instancijos teismas, vertindamas Konkurso sąlygų 23.4 punkto turinį, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad Techninės specifikacijos 3 skyriuje „Lėktuvų bilietų kainodaros taisyklės“ yra įtvirtintos nuostatos, kuriose detaliau, lyginant su Konkurso sąlygų 23.4 punktu, pateikiami reikalavimai dėl siūlomų aviabilietų ir jų pagrindimo. Pirkimo dokumentuose niekur nesant numatytos pareigos pagrįsti visas pasiūlyme nurodomas kainas (aviabilietų, apgyvendinimo viešbučiuose ir kelionių organizatoriaus paslaugų) bei esant Konkurso sąlygų 23.4 punkto ir Techninės specifikacijos 3 skirsnio sąlygų sutapčiai, kai Konkurso sąlygų 23.4 punkto 3-5 sakiniuose tiesiogiai kalbama tik apie aviabilietų kainas, pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Konkurso sąlygų 23.4 punkte buvo numatyta pareiga pagrįsti tik aviabilietų kainas.

354. Pirmos instancijos teismas pagrįstai rėmėsi perkančiosios organizacijos 2015 m. rugsėjo 24 d. pateiktais Konkurso sąlygų paaiškinimais, kadangi pagal VPĮ 2 straipsnio 21 dalį pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis. Tuo tarpu apeliantė minėtus atsakovės paaiškinimus ignoruoja ir teikia motyvus dėl Konkurso sąlygų 23.4 punkto taikymo ir aiškinimo, kurie tiesiogiai prieštarauja minėtai neatskiriamai Pirkimo dokumentų sudėtinei daliai.

365. Su apeliaciniu skundu pateikti kitų perkančiųjų organizacijų pirkimų dokumentai nėra aktualūs šioje byloje, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai atsisakė juos priimti.

37IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

39Dėl faktinių bylos aplinkybių

40Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2015-09-15 centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė apie vykdomą Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą, Pirkimo Nr. 167290 (toliau – Pirkimas, Konkursas), kartu buvo paskelbtos ir Konkurso sąlygos. 2015-09-25 ieškovė pateikė atsakovei konkursinį pasiūlymą. 2015-12-18 buvo gautas atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos pranešimas apie sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus ir šią bendrovę pripažinti Pirkimo laimėtoja.

412015-12-30 ieškovė pateikė pretenziją, kurioje, remdamasi Pirkimo dokumentų 23.4 punktu, nurodė, jog visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, prašė dar kartą įvertinti „Deltos“ kainas ir tai, kokius dokumentus pateikė laimėtoja, siekdama jas pagrįsti. 2016-01-06 atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos sprendimu pretenzija buvo atmesta kaip nepagrįsta, nurodant, kad perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nebuvo įpareigojusi tiekėjų pasiūlymų pateikimo metu pateikti apgyvendinimo viešbučiuose kainų įrodymus.

422016-01-21 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės, vykdant Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso (Pirkimo Nr. 167290) procedūras, priimtą sprendimą (nurodytą 2015 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. 130-2-225); pripažinti, kad UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, įrašyti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą į pasiūlymų eilę, paskelbti UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymą laimėjusiu, sudaryti su UAB „Delta“ turizmo centras pirkimo sutartį; panaikinti atsakovo, vykdant Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso (Pirkimo Nr. 167290) procedūras, priimtą sprendimą (nurodytą 2016 m. sausio 7 d. rašte Nr. 2-34(132) „Dėl pretenzijos“), kuriuo buvo nuspręsta netenkinti ieškovės pretenzijos.

43Įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas darė išvadą, kad, vertinant Pirkimo sąlygas kompleksiškai, kartu su Pirkimo dokumentų 3 priedo (Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija) 3 skirsnio (Lėktuvo bilietų kainodaros taisyklės) nuostatomis, matyti, jog 23.4 punkto nuostatos skirtos tik aviabilietų kainų pagrindimui, todėl sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymas pagrįstai buvo pripažintas atitinkančiu Konkurso sąlygų 23.4 punkto reikalavimus. Ieškovė su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Ieškovės apeliacinis skundas iš esmės yra grindžiamas tuo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino Konkurso sąlygų 23.4 punkto antrąjį sakinį, todėl ir priėmė neteisėtą sprendimą.

44Dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos

45Ieškovė su apeliaciniu skundu pateikė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pirkimo apklausos būdu sąlygų kopiją ir Litgrid AB atviro konkurso sąlygų kopiją. Pasak ieškovės, šie rašytiniai įrodymai, kuriuos nepagrįstai prie bylos atsisakė prijungti pirmos instancijos teismas, yra reikšmingi aiškinant Pirkimo dokumentus lyginamuoju aspektu. Tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė Pavyzdinės keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-82.

46Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti.

47Pažymėtina, kad kiekviena perkančioji organizacija pati rengia pirkimo dokumentus, nustato sąlygas, kurios jai yra priimtiniausios ir geriausiai atitinka jos interesus, perkančiosios organizacijos neturi pareigos vadovautis kitų perkančiųjų organizacijų pirkimo dokumentų pavyzdžiais. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai nėra tiesiogiai susiję su ginčo nagrinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis, todėl juos atsisakytina priimti. Taip pat įvertinus tai, kad visi teisės aktai yra skelbiami viešai, atsisakytina prie bylos prijungti ir trečiojo asmens teikiamą rašytinį įrodymą.

48Dėl ginčo esmės

49Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo dėl vienos iš Konkurso sąlygų aiškinimo.

50VPĮ paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.), laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Paminėtų principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t. y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo pirkimo konkurso) skaidrumu. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs perkančiosios organizacijos pareigą laikytis skaidrumo principo, inter alia reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013 ir kt.).

51Nagrinėjamu atveju atsakovė ginčo pirkimu pirko tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugas. Konkurso sąlygų 23.4. punktas numato, kad: „tiekėjas pasiūlyme negali nurodyti specialiųjų ir trumpalaikių kainų, t.y. kainų, kurių pardavimo laikotarpis nuo kainos galiojimo pradžios iki kainos galiojimo pabaigos yra trumpesnis negu tris mėnesiai. Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis arba kitais dokumentais. Su pasiūlymu turi būti pateikta aviakompanijos arba rezervacinės sistemos pažyma, arba sutarties kopija, patvirtinta tiekėjo, kad siūlomos vežimo kainos bei privalomi (nuo tiekėjo nepriklausomos kainos dalys) biliete nurodyti mokesčiai yra nurodyti teisingai. Jei tiekėjas siūlo nuolaidą, jis turi pagrįsti ir įrodyti, kad šį nuolaida neviršija aviakompanijos nustatyto komisinio mokesčio. Tiekėjas taip pat gali būti paprašytas įrodyti, kad tokio dydžio komisinis mokestis jam bus visą sutarties su perkančiąja organizacija laikotarpį.“. Apeliantės teigimu, ši Pirkimo dokumentų sąlyga expressis verbis nustato tiekėjams reikalavimą pagrįsti visas pasiūlyme nurodytas kainas. Teisėjų kolegija su tokia ieškovės pozicija sutikti neįžvelgia jokio objektyvaus pagrindo.

52Pritartina atsakovei, kad ieškovė, teigdama, jog pagal Pirkimo dokumentų 23.4 papunkčio antrąjį sakinį visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, nepagrįstai plečiamai aiškina minėtą Pirkimo dokumentų nuostatą. Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtinta normas bei į kitas nuostatas. Vieno sakinio išskyrimas iš Pirkimo dokumentų visumos ir kontekste negali būti vertinamas kaip tinkamas Pirkimo dokumentų aiškinimas ir vertinimas. Nors iš Pirkimo dokumentų 23.4 punkto antro sakinio, jį vertinant izoliuotai nuo kitų Pirkimo dokumentų nuostatų, ir būtų galima spręsti, kad visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, tačiau šį sakinį būtina vertinti, visų pirma, kitų 23.4 punkto sakinių kontekste. Iš Pirkimo dokumentų 23.4 punkto trečiame, ketvirtame ir penktame sakiniuose minimų žodžių „vežėjo kainos“, „nuolaida neviršija aviakompanijos nustatyto komisinio mokesčio“ matyti, kad kiti 23.4 papunkčio sakiniai apibrėžia būtent lėktuvų bilietų kainodaros sąlygas. 23.4 papunkčio antrame sakinyje kalbama tik apie kainų pagrindimo būdą, t.y. kad dalyviai kainas turi numatyti sutarčių ar kitų dokumentų pagrindu, o ne tokių kainų pagrindimo pateikimą kartu su pasiūlymu. Tuo tarpu trečiajame sakinyje nurodoma, kad: „Su pasiūlymu turi būti pateikta aviakompanijos arba rezervacinės sistemos pažyma arba sutarties kopija, patvirtinta tiekėjo, kad siūlomos vežėjo kainos bei privalomi (nuo tiekėjo nepriklausomos kainos dalys) biliete nurodyti mokesčiai yra nurodyti teisingai“. Teisėjų kolegijos vertinimu, būtent trečiasis sakinys patikslina Konkurso sąlygų 23.4 punkto antrąjį sakinį ir nurodo konkrečius dokumentus, kurie turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu, t.y. aviabilietų kainas pagrindžiančios sutartys ar kiti dokumentai, kas patvirtina, kad Konkurso sąlygų 23.4 punkte yra kalbama būtent tik apie aviabilietų kainas. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į kitas Pirkimo dokumentų nuostatas. Techninės specifikacijos 3.7 punkte, kuris yra Techninės specifikacijos skyriuje „Lėktuvų bilietų kainodaros taisyklės“, taip pat yra numatyta sąlyga, jog paslaugų teikėjas pasiūlyme negali nurodyti specialių trumpalaikių kainų, t.y. kainų, kurių pardavimo laikotarpis nuo kainos galiojimo pradžios iki kainos galiojimo pabaigos yra trumpesnis negu trys mėnesiai. Taigi tiek Techninės specifikacijos 3.7 punkto, esančio skyriuje „Lėktuvų bilietų kainodaros taisyklės“, tiek Pirkimo dokumentų 23.4 punkto nuostatos savo turiniu yra labai panašios, kas, apeliacinės instancijos teismo nuomone, taip pat patvirtina tai, kad minėtos ginčo nuostatos yra skirtos būtent aviabilietų kainų pagrindimui. Be to, pastebėtina, kad Konkurso sąlygų 23.4 punkto nuostatoms analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1A-82 patvirtintų Pavyzdinių keleivių pervežimo oro transportu (aviabilietų) viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygų (patikslintos Viešųjų pirkimų direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1S-45) 4.3.4 punkte, o šių sąlygų objektą sudaro tik aviabilietai.

53Taip pat Lietuvos Aukščiausias Teismas ne kartą yra akcentavęs, kad siekiant tinkamai suprasti pirkimo sąlygų turinį, būtina vertinti ne tik pirkimo dokumentus, bet ir jų paaiškinimus ar patikslinimus, jei tiekėjai ar perkančiosios organizacijos pasinaudojo VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintomis teisėmis, nes perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Pastebėtina, kad atsakovė, gavusi Konkurso dalyvių užklausas dėl galimai neaiškių Pirkimo dokumentų sąlygų, 2015-09-24 išsiuntė Konkurso dalyviams raštą Nr. 130-2-88 „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo“, kuriuo paaiškino, kad paslaugų tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi siūlyti apgyvendinimo viešbutyje paslaugų kainą laikotarpiui nuo 2015-10-06 iki 2015-10-08 (pasirinktinai vieną naktį, t.y. iš 2015-10-06 į 2015-10-07 ir iš 2015-10-07 į 2015-10-08), tuo pačiu paslaugų tekėjas pasiūlymą teikia įsivertinant savo turimus statistinius ir kitokius duomenis. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nebuvo nustačiusi tiekėjams pareigos pasiūlymų pateikimo metu pateikti apgyvendinimo viešbučiuose kainų įrodymų. Taip pat ir iš atsakovės 2015-09-24 paaiškinimo tiekėjams akivaizdžiai matyti, kad tiekėjai, teikdami apgyvendinimo viešbučiuose kainas, turėjo pateikti kainas tam tikru laikotarpiu tik įsivertinus savo turimus statistinius ir kitus duomenis.

54Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pirkimo dokumentų 3 priede (Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų techninė specifikacija) numatyta, kad, remdamiesi Techninėje specifikacijoje pateiktomis lentelėmis, tiekėjai pasiūlymuose turi nurodyti tris kainas: lėktuvo bilietų kainą, apgyvendinimo viešbučiuose kainą ir savo teikiamų paslaugų kainą (mokesčius už paslaugos organizavimą). Laikantis ieškovės pozicijos, kad turi būti pagrįstos visos kainos, darytina išvada, kad pagrįstos turi būti ne tik lėktuvo bilietų ir apgyvendinimo viešbučiuose kainos, bet ir paslaugos organizavimo kaina, tačiau apeliantė tiek bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde išskiria tik dvi kainas, t.y. lėktuvo bilietų ir apgyvendinimo viešbučiuose, kurias savo pasiūlyme ir grindė, kas, teisėjų kolegijos, nuomone tik papildomai patvirtina ieškovės pozicijos dėl Pirkimo dokumentų 23.4 punkto aiškinimo nenuoseklumą.

55Nepagrįsta ir apeliantės pozicija, kad pasiūlyme nurodytos kainos yra skirtos ne nustatyti kainą, už kurią bus teikiamos paslaugos, o tik nustatyti Pirkimo laimėtoją. Techninės specifikacijos 2.4.13 punkte aiškiai yra numatyta, kad paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį maksimali lėktuvo bilietų kaina numatytais maršrutais, nurodytais 1 pasiūlymo vertinimo lentelėje, ir (ar) apgyvendinimo viešbučiuose dislokacijos vietose, nurodytose 2 pasiūlymo vertinimo lentelėje, neviršytų kainos, pasiūlytos Konkurso metu, kai užsakymas atitinka pasiūlymo sąlygas, išskyrus atvejus, kai pagal paslaugos teikėjo Konkurso metu nurodytą kainą ir sąlygas laisvų vietų nėra, pasiūlymuose pateiktos lėktuvo bilietų kainos numatytais maršrutais ir apgyvendinimo kainos numatytose dislokacijos vietose bus taikomos visą sutarties galiojimo laiką. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatyto kainodaros būdo nekeičia ir tai, kad Konkurso sąlygose yra pateikiamos išskirtinės situacijos, kada paslaugų teikėjai dėl ne nuo jų priklausančių aplinkybių negali užtikrinti apgyvendinimo viešbučiuose nurodytose dislokacijos vietose pagal paslaugos teikėjo Konkurso metu nurodytas sąlygas. Be to, perkančioji organizacija iki pasiūlymų pateikimo, t.y. 2015 m. rugsėjo 24 d., buvo pateikusi jau anksčiau minėtus Konkurso sąlygų paaiškinimus, kuriuose aiškiai nurodė, kad paslaugų teikėjas sutarties vykdymo metu turės taikyti ir vadovautis Pirkimo dokumentų 1 priede „Pasiūlymo forma“ nurodytomis kainomis, taip pat vienareikšmiškai pažymėjo, jog Konkurso sąlygose yra nustatyta fiksuoto įkainio kainodara.

56Apeliaciniame skunde keliamas ir klausimas dėl to, kad neprašant pagrįsti apgyvendinimo viešbučiuose kainų tiekėjai gali siūlyti neprotingas ir neįprastai mažas kainas. Tokia galimybė negali būti atmetama, tačiau bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju pasiūlymų vertinimo metu, kilus abejonių dėl siūlomų apgyvendinimo viešbučiuose kainų pagrįstumo, atsakovės viešųjų pirkimų komisija, siekdama įsitikinti apgyvendinimo kainų realumu, atskirų tiekėjų, įskaitant ir trečiojo asmens, prašė pagrįsti pasiūlymuose nurodytas kainas, įvardijant viešbučius, kurių apgyvendinimo kainos pateiktos pasiūlymuose, taip pat patvirtinti, kad siūlomos kainos bus užtikrintos sutarties vykdymo metu. 2015 m. lapkričio 3 d. trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras pateikė paaiškinimą, kad pasiūlymo kainos buvo nurodytos įvertinus turimus savo statistinius duomenis, atsižvelgiant į viešbučio lokaciją, o ne į konkretaus viešbučio kainas, kadangi prisirišimas prie konkretaus viešbučio sutarties vykdymo metu neleistų įgyvendinti Pirkimo dokumentų 2.4.17 punkto, kuriame nurodyta, jog tiekėjai turi parinkti viešbutį, atsižvelgdami į susisiekimo miesto transportu tarp viešbučio ir paslaugų gavėjo nurodytos renginio vietos (adreso) galimybes ir pasirenkant geriausius susisiekimo variantus. Be to, trečiasis asmuo pasižadėjo, kad sutarties vykdymo metu teiks apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas pasiūlyme nurodytomis kainomis pagal Pirkimo dokumentų 2.4.13 papunkčio nuostatas. Kadangi Pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyta pareiga Konkurso dalyviams nurodyti konkrečius viešbučių pavadinimus bei adresus, toks trečiojo asmens pasiūlymo paaiškinimas pagrįstai buvo priimtas kaip tinkamas dokumentas, įrodantis, kad trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centras siūlomos kainos bus užtikrintos sutarties vykdymo metu. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad, palyginus apeliantės ir Konkurso laimėtojos UAB „Delta“ turizmo centras kainas, matyti, jog trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra tik apie 2 procentus mažesnė nei apeliantės pasiūlyta kaina, o tai paneigia apeliantės teiginius, kad, neprašant pagrįsti apgyvendinimo viešbučiuose kainų, tiekėjai gali tuo piktnaudžiauti ir siūlyti neprotingai mažas kainas.

57Taigi nurodytų aplinkybių kontekste ieškovės, kuri yra profesionali kelionių organizavimo rinkos dalyvė, interpretacija, kad Pirkimo dokumentų 23.4 papunkčio antrasis sakinys taikytinas ne tik lėktuvų bilietų kainodarai, bet ir apgyvendinimo paslaugų kainodarai, negali būti vertinama kaip pagrįsta. Pažymėtina, kad nors Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai, tačiau jų interpretavimas negali lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška (Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. Sprendimą Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10).

58Dėl procesinės bylos baigties

59Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmos instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, sprendime išsamiai nurodė argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ir keisti apeliacinio skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybės, ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

60Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

61Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

62Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės šios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nekompensuotinos (CPK 93 str., 302 str.), atsakovė apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme duomenų nepateikė, iš trečiojo asmens pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teismas patyrė 2 556,13 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą bei su tuo susijusių teisinių paslaugų teikimą.

63CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad šiuo atveju yra taikomas 1,3 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis statistikos departamento pateikta informacija vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 756,90 Eur. Ieškovės prašomos priteisti 2 556,13 Eur bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ženkliai viršija sumą, gaunamą pritaikius minėtą koeficientą, todėl, atsižvelgiant į suteiktos teisinės pagalbos apimtį ir teisingumo bei protingumo principus, mažintinos iki 1 000 Eur ir priteistino iš ieškovės.

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

66Trečiajam asmeniui UAB „Delta“ turizmo centras (j.a.k. 125318887, adresas A. Stulginskio g. 5-60, Vilnius) priteisti iš ieškovės UAB „Baltic Clipper“ (j.a.k. 110437597, adresas Laisvės al. 61-1, Kaunas) 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Baltic Clipper“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Nurodė, kad atsakovė paskelbė Tarnybinių kelionių organizavimo ir... 5. Ieškovė pažymėjo, kad kilusio ginčo esmė – Pirkimo dokumentų 23.4... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija su ieškiniu nesutiko,... 7. Trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras su ieškiniu nesutiko, prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį atmetė bei... 10. Įvertinęs ieškinio reikalavimus ir ieškovės pretenzijos turinį, pirmos... 11. Bylą išnagrinėjęs iš esmės, pirmos instancijos teismas sprendė, kad... 12. Taip pat pirmos instancijos teismas atmetė ir ieškovės argumentus dėl... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovė UAB „Baltic Clipper“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 15. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu... 16. 1. Pirmos instancijos teismas sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą grindė... 17. 2. Pirmos instancijos teismo motyvas, kad pirkimo dokumentuose nėra nurodytas... 18. 3. Lingvistinė Pirkimo dokumentų analizė leidžia daryti vienareikšmišką... 19. 4. Skundžiamą sprendimą pirmos instancijos teismas grindė perkančiosios... 20. 5. Priešingai nei nurodo pirmos instancijos teismas, ieškinys buvo... 21. 6. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai savo išvadas grindė motyvu, kad... 22. 7. Atsakovė turėjo patikrinti, ar UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlytos... 23. Atsakovė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepime į... 24. Prašo remtis atsiliepime į ieškinį pateiktais argumentais, be to,... 25. 1. Pirkimo dokumentų 3 priede (Tarnybinių kelionių organizavimo ir... 26. 2. Perkančioji organizacija yra pirkimo dokumentų rengėja, todėl būtent... 27. 3. Siekiant tinkamai suprasti Pirkimo sąlygų turinį, būtina vertinti ne tik... 28. 4. Nepagrįstas ir apeliantės teiginys, kad pasiūlyme nurodytos kainos yra... 29. 5. Kiekviena perkančioji organizacija pati rengia pirkimo dokumentus, nustato... 30. Trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras atsiliepime į apeliacinį... 31. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:... 32. 1. Ieškovė neteisingai aiškina Konkurso sąlygų 23.4 punkto turinį, o... 33. 2. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Konkurso sąlygose... 34. 3. Apeliantė iškraipo ir neteisingai aiškina pirmos instancijos teismo... 35. 4. Pirmos instancijos teismas pagrįstai rėmėsi perkančiosios organizacijos... 36. 5. Su apeliaciniu skundu pateikti kitų perkančiųjų organizacijų pirkimų... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 39. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 40. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė – Lietuvos Respublikos susisiekimo... 41. 2015-12-30 ieškovė pateikė pretenziją, kurioje, remdamasi Pirkimo... 42. 2016-01-21 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 43. Įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas darė išvadą, kad,... 44. Dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos... 45. Ieškovė su apeliaciniu skundu pateikė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir... 46. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 47. Pažymėtina, kad kiekviena perkančioji organizacija pati rengia pirkimo... 48. Dėl ginčo esmės... 49. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo... 50. VPĮ paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo... 51. Nagrinėjamu atveju atsakovė ginčo pirkimu pirko tarnybinių kelionių... 52. Pritartina atsakovei, kad ieškovė, teigdama, jog pagal Pirkimo dokumentų... 53. Taip pat Lietuvos Aukščiausias Teismas ne kartą yra akcentavęs, kad... 54. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad... 55. Nepagrįsta ir apeliantės pozicija, kad pasiūlyme nurodytos kainos yra... 56. Apeliaciniame skunde keliamas ir klausimas dėl to, kad neprašant pagrįsti... 57. Taigi nurodytų aplinkybių kontekste ieškovės, kuri yra profesionali... 58. Dėl procesinės bylos baigties... 59. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmos instancijos... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 61. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 62. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės šios... 63. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 65. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 66. Trečiajam asmeniui UAB „Delta“ turizmo centras (j.a.k. 125318887, adresas...