Byla 1-47-380/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Aurelija Sadauskaitė, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, Audriui Kvajauskui, Danutei Klimašauskaitei, Sabinai Vigelytei, dalyvaujant prokurorams Inesai Šimkūnienei, Dianai Mikelėnienei, Arvydui Navickui, Laimai Rokanskienei, Vaidai Pužauskienei, gynėjui advokatui Jonui Špelveriui, civilinių ieškovių UAB „( - )“, UAB „( - )“ atstovui advokatui Vaclovui Janušauskui, vertėjoms Anželai Tyščukienei, Jelenai Ušakovai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2S. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) mieste, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis Latvijos Respublikoje registruotoje įmonėje SIA „( - )“ vadybininku, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį.

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

4S. G. pagamindamas netikrą dokumentą ir panaudodamas aiškiai suklastotą netikrą dokumentą, pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ didelės vertės turtą:

5S. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruotos ( - )) komercijos direktoriumi-kasininku, pagal 2009-06-08 pasirašytą su direktoriumi A. M. visiškos materialinės atsakomybės sutartį Nr. ( - ) atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį turtą, veikdamas bendra tyčia ir turėdamas tikslą pasisavinti pinigines lėšas, pagamino netikrą dokumentą, t. y. 2010-03-10 išrašė netikrą dokumentą – kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), nurodydamas, išduoti UAB „( - )“, ( - ), direktorius D. B., pagrindas – „gražinimas pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. ( - )“, kur surašė aiškiai suklastotus duomenis apie pinigų grąžinimą – 43 189,45 Lt, ir eilutėje „išdavė kasininkas“ pasirašė. Tęsdamas nusikalstamą veiką S. G. aiškiai netikrą dokumentą panaudojo, t. y., veikdamas per UAB „( - )“ buhalterę S. M., nesuvokusią jo nusikalstamos veikos pobūdžio, aiškiai netikrą dokumentą – UAB „( - )“ vardu išrašytą 2010-03-10 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) įtraukė į UAB „( - )“ apskaitos registrą „Kasos knyga-2720 Kasa LT“ ir tokiu būdu S. G. tyčia, panaudodamas aiškiai netikrą dokumentą – 2010-03-10 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), pasisavino jo žinioje buvusį ir jam patikėtą svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą – 43 189,45 Lt (12508,53 eurų).

6Kaltinamasis S. G. dėl jam pareikštų kaltinimų savo kaltės nepripažino ir parodė, kad jis 2007 metais nupirko 50 procentų UAB „( - )“ akcijų ir įsidarbino komercijos direktoriumi. Įmonė vykdė statybos ir automobilių prekybos veiklą. Jis, būdamas įmonės komercijos direktoriumi, pasirašė sutartis su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ir įsipareigojo nupirkti automobilius Amerikoje, juos parvežti, suremontuoti ir pasidalyti gautą pelną. Jis, kaip komercijos direktorius, pasirašė sutartis su kreditorėmis UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, gavo pinigus automobilių pirkimui. Vėliau buvo pasirašytos sutartys su JAV įmonėmis. Jis pats, kaip fizinis asmuo, buvo pervedęs pinigus V. K. ir buvo gavęs iš JAV automobilius, todėl kaip su patikimu asmeniu buvo sudarytos kitos sutartys. Iš viso K. buvo pervesta pinigų už 800 000 litų. Tai buvo komercinė veikla ir jokių nusikalstamų kėslų neturėjo. Jis pats nuo 2008 m. iki 2011 m. į UAB „( - )“ kasą buvo įnešęs apie 400 000 litų savo asmeninių lėšų, norėdamas palaikyti įmonės gyvavimą. 2008 metais su JAV piliečiu V. K. ir įmonėmis „( - )“, „( - )“ ir dar viena įmone, kurios pavadinimo nepamena, buvo sudarytos sutartys dėl automobilių pirkimo ir tiekimo į Lietuvos Respubliką. Jam buvo atsiųsta elektroninė sutarties forma, vėliau atvažiavo visoms įmonėms atstovavęs V. K. ir buvo pasirašytos sutartys. Sutartys buvo įsegtos sutarčių byloje prie raštų ir, jo žiniomis, jos buvo perduotos bankroto administratoriui. Pagal sudarytas sutartis su V. K., kaip fiziniu asmeniu, ir trimis Amerikos bendrovėmis dėl automobilių pirkimo jis pervesdavo avansu pinigus į Ameriką. Įstatymas nedraudžia susimokėti rankpinigius anksčiau, kai turi pinigų. Tačiau gavo tik dalį automobilių, įmonė patyrė žalą, kartu padarydama žalą kreditoriams. Automobilių, kurie buvo gauti, yra visi dokumentai ir muitinės pažymos. 2010 metais įmonė „( - )“ savo žinioje turėjo 17 automobilių, kai kurie automobiliai būdavo su defektais, nes automobilius pirkdavo iš antstolių, aukcionų ir laukdavo, kol visi dokumentai bus atsiųsti. Bendradarbiavo su JAV įmone „( - )“, kuri jiems pirko automobilius ir pristatydavo, buvo sudaryta sutartis. Atstovas pranešė, kad automobiliai yra pakrauti, atsiuntė konteinerių numerius, bet kai nuvažiavo su muitinės tarpininkais į uostą, atidarę konteinerius pamatė, kad automobilių nėra. Kreipėsi į įmonę, kuri pakrovė automobilius, jos atstovai teigė, kad amerikiečių įmonė atvežė automobilius, o po kelių dienų juos vėl išsivežė, nes reikėjo kažką sutvarkyti. Tas asmuo, su kuriuo buvo pasirašę sutartį, aiškino, kad nėra dokumentų, todėl negali išsiųsti automobilių, vėliau pasakojo, kad nėra konteinerių, po to buvo finansinių problemų. Vieną automobilį buvo atsiuntę, bet šis taip pat labai ilgai stovėjo uoste, nes negavo dokumentų. V. K. atstovavo ir kitoms įmonėms, turėjo įmonės registracijos pažymėjimą, buvo nurodyta, kad yra direktorius. Jie, negavę automobilių, kreipėsi į advokatą, į įmonę „( - )“ dėl lėšų išieškojimo iš JAV, kreipėsi į JAV ambasadą, gavo laišką, kad ambasada tokiais reikalais neužsiima. Kol bankroto administratorius įsakymu nenušalino nuo pareigų, jis bandė išieškoti pervestus už automobilius pinigus, bet vėliau su juo niekas nebebendravo, nes jis nebegalėjo atstovauti UAB „( - )“. Pateiktas posėdžio metu pirkimo–pardavimo sutartis jis gavo iš advokato, į kurį buvo kreipęsi dėl skolos išieškojimo JAV. Tas sutartis jam atsiuntė O. L., kuris paliudijo, kad automobiliai buvo pakrauti į konteinerius, kad V. K. pasiėmė atgal mašinas. O. L., kurį surado padedamas pažįstamų, dirbo kompanijoje „( - )“, jis paskambino ir paprašė atsiųstų dokumentus ir parašyti paaiškinimą. Dėl nepasirašyto kasos išlaidų orderio gali paaiškinti, kad sutarė su UAB „( - )“, kad ši įmonė norės atsiimti dalį įdėtų pinigų. Kasos išlaidų orderį 43100 Lt jo pavedimu išrašė S. M.. Kai jis susitiko su O. Š. ir D. B., šie pasakė, kad vietoje pinigų geriau pasiims automobilius. Todėl orderis buvo atiduotas į buhalteriją kaip nepanaudotas, neįvykęs sandoris. Šiame orderyje nurodyti pinigai – 43100 litų – nebuvo paimti iš kasos, nes kasoje tiek pinigų nebuvo, jis būtų pinigus paėmęs iš banko. UAB „( - )“ atstovas nusprendė, kad automobilių neims, kad geriau juos atiduoti UAB „( - )“, nes ši surado pirkėjus Baltarusijoje. Pasirašė perdavimo–priėmimo aktą, kad direktorei S. A. buvo perduoti du automobiliai „Chevrolet HHR“ ir „Volkswagen Toureg“. Tuos automobilius pasiėmė O. Š., o priėmimo–perdavimo aktą nunešė pasirašyti S. A.. Buvo kilęs ginčas dėl automobilių pardavimo kainos, todėl ant priėmimo–perdavimo akto buvo užrašęs, kad suma bus tikslinama po automobilio pardavimo. Tačiau jis nežino, ar pardavė automobilius ir už kokią kainą. Tie du automobiliai buvo perduoti ir abiejų automobilių bendra vertė buvo 101 000 Lt. Buvo 2006 metų automobilis „Chevrolet HHR“, kurio vertė buvo 30571 litas, ir 2007 metų automobilis „Volkswagen Toureg“, kurio vertė buvo 70761 litas. Iš viso jų vertė buvo 101332,97 Lt. O. Š. su ta verte nesutiko, nors automobilius buvo įvertinę vidutine rinkos verte, todėl jis tą sumą nubraukė, parašė, kad kaina bus patikslinta po automobilių pardavimo. Jis nežino, ar priėmimo–perdavimo akte pasirašė pati S. A., bet nurodyti automobiliai buvo realiai perduoti. Automobiliai buvo saugomi aikštelėje ( - ) gatvėje ir buvo perduoti, kaip O. Š. sakė, Baltarusijos piliečiui, kuris tuos automobilius turėjo parduoti Baltarusijoje. Tą pačią dieną buvo perduoti ir automobiliai, ir pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas. Kreditoriams dalį pinigų grąžino, yra pinigų išlaidų orderiai, yra keletas bankinių pavedimų. UAB „( - )“ buvo grąžinta 129000 eurų, bet ta suma neįtraukta į apskaitą. Jis turi ir bankinius išrašus, ir kasos išlaidų orderius. Jis dar nesuskaičiavo, kiek UAB „( - )“ skolinga kreditoriams. Dokumentai, kad jis atidavė dalį pinigų, yra byloje. Jis mano, kad civilinį ieškinį turėtų atlyginti UAB „( - )“, nes sutartys buvo pasirašytos su įmone, įmonė vykdė komercinę veiklą.

7Liudytoja R. P. parodė, kad 2011 m. gruodžio 6 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo iškelta UAB „( - )“ bankroto byla. Bankroto administratore buvo paskirta UAB „( - )“, ji buvo paskirta bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu. Teismui iškėlus bankroto bylą, įmonės vadovas A. M. kartu su S. G. buvo atvykę pas administratorių, vadovas buvo įpareigotas perduoti administratoriui turtą ir visus įmonės dokumentus. Buvo paaiškinta, kad reikia vykdyti teismo nutartį, perduoti dokumentus, turtą. Vėliau įmonės vadovas A. M. perdavė įmonės dokumentus, iš dokumentų buvo sudarytas įmonės balansas bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis. Pagal šį balansą matėsi, kad įmonė turi įtraukto į apskaitą turto, dvi transporto priemones. Šitų transporto priemonių įmonės vadovas ilgą laiką neperdavė, aiškino, kad transporto priemonės yra parduotos, vėliau, kad už transportą buvo atsakingas komercijos direktorius S. G.. Jai kaltinamasis aiškino, kad viena transporto priemonė remontuojama, apie kitą nieko nepaaiškino, pažadėjo pristatyti, bet nepristatė. Vėliau kreipėsi, išdavė vykdomąjį raštą dėl teismo įpareigojimų nevykdymo. Dar vėliau kreipėsi į Ekonominę policiją, nes teismo nutartis nebuvo vykdoma, neperduotas įmonės turtas. Taip pat buvo pareikštas ieškinys vadovui dėl neperduoto turto. Ieškinio nagrinėjimo metu buvo pateikta informacija, kad viena transporto priemonė stovi aikštelėje, ten nuvykę transporto priemonę paėmė. Kitą transporto priemonę padėjo surasti policijos pareigūnai. Įmonės bankroto proceso metu administratorius turi patikrinti įmonės sandorius, bendrovė, be šių transporto priemonių, turėjo į balansą įtrauktus debetinius įsiskolinimus, tai išankstiniai apmokėjimai užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims. Patikrinus, buvo nustatyta, kad UAB „( - )“ buvo sudariusi jungtinės veiklos sutartį su įmonėmis UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, buvo susitarę, kad vykdys jungtinę veiklą. Įmonės „( - )“ ir „( - )“ skolino UAB „( - )“ pinigines lėšas, kuriuos buvo periodiškai pervedamos užsienio juridiniams asmenims, vienam fiziniam asmeniui V. K. į sąskaitas JAV bankiniais pavedimais. Pagal jungtinės veiklos sutartį buvo nustatyta, kad UAB „( - )“ nupirks transporto priemones, jas parduos, o įmonės kartu dalysis pelną, tačiau iš tų įmonių, patikrinus dokumentus, nustatyta, kad nebuvo gautos jokios transporto priemonės, išskyrus vieną įmonę, iš kurios kelios transporto priemonės buvo gautos. V. K. ir kitoms įmonėms buvo pervesta daugiau nei 700 000 litų, bet nuo 2008 metų iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo gauta nė viena transporto priemonė. Tvirtinant kreditorių UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ reikalavimus, tikrinant reikalavimų pagrįstumą, teismo posėdyje paaiškėjo, kad 2010 m. kovo mėnesį buvo bendrovės kasoje užpajamuota 43 000 litų, jie išmokėti kreditorei UAB „( - )“, bet reikalavimo tikrinimo metu paaiškėjo, kad kreditorius tų piniginių lėšų negavo. Taigi iš bendrovės kasos buvo nurašytos piniginės lėšos nepagrįstai. Dėl to kreipėsi su ieškiniu priteisti žalą iš S. G., kuris vykdė kasininko funkcijas, pasirašė ant tų piniginių lėšų gavimo dokumentų. Civiline tvarka buvo priteista skola, atiduota antstoliams išieškoti. Visi šie sandoriai, informacija buvo pateikta UAB „( - )“ kreditoriams, buvo padaryta išvada, kad yra pagrindas kreiptis į teismą, prašant pripažinti bankrotą tyčiniu, kreditoriai tam pritarė. 2013 m. sausio mėnesį Klaipėdos apygardos teismas pripažino UAB „( - )“ bankrotą tyčiniu. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. S. G. aiškino, kad jį patį kažkas apgavo. Vėliau S. G. žadėjo pateikti susirašinėjimą su įmonėmis, su ambasada, tačiau nebuvo pateikti jokie dokumentai. Rado sutartį tik dėl jungtinės veiklos, kitos sutartys nebuvo perduotos.

8Liudytojas D. B. (D. B.) parodė, kad S. G. buvo UAB „( - )“ komercijos direktorius. Jo įmonė UAB „( - )“ su UAB „( - )“ pasirašė jungtinės veiklos sutartį dėl automobilių pirkimo JAV. Pagal šią sutartį jie pervesdavo pinigus UAB „( - )“, o ši turėjo pirkti automobilius Amerikoje, parduoti ir dalytis pelnu su jų įmone. Buvo pervedę pinigus UAB „( - )“ kelis kartus, S. G. sakė, kad automobiliai yra nupirkti, kad turi atplaukt. Vėliau S. G. pasakė, kad kai kurie automobiliai atvežti, kiti buvo areštuoti. Kai paprašė S. G. grąžinti tuos pinigus, kurių dar nebuvo pervedę į JAV, S. G. sakė, kad yra kažkokių problemų, kaip automobilius atsiųsti ne į UAB „( - )“, o į kitą įmonę. Kiti pinigai kaip ir automobiliai pradingo. Kai kurie automobiliai, pasak S. G., buvo parduoti, bet jiems buvo grąžinta tik nedidelė pinigų suma už parduotus automobilius. S. G. sakė, kad pinigus grąžins, kad aiškinasi, kodėl Amerikoje yra sulaikyti automobiliai. Jis neprisimena, kiek tiksliai jie pinigų pervedė UAB „( - )“, bet viskas buvo daroma oficialiai, bankiniais pavedimais. Kiek atsimena, už parduotus automobilius iš UAB „( - )“ buvo vienas pavedimas apie 90 000 eurų ir kitas apie 50 000 litų. Bet iš UAB „( - )“ jų įmonė 43 000 litų negavo ir automobilio vietoj pinigų jis neprašė. Jis buvo paėmęs vieną automobilį, bet tada išrašė dokumentą, pinigų suma nurodyta visuose buhalteriniuose dokumentuose. Vėliau atsitiktinai sužinojo, kad UAB „( - )“ yra iškelta bankroto byla, kurioje UAB „( - )“ pareiškė reikalavimą apie 400 000 litų. Pareikštą civilinį ieškinį 108 521,66 eurų turi atlyginti S. G., nes įmonės bankrotas buvo tyčinis.

9Liudytojas O. Š. (O. Š.) parodė, kad su S. G. susipažino, kai norėjo nusipirkti automobilį, S. G. jam atvežė iš JAV automobilį, kokio jam reikėjo ir kurį jis nusipirko. Susitikimo metu išaiškėjo, kad S. G. turi įmonę, gabena automobilius iš Amerikos, kad yra pirkėjų, bet neturi finansinių galimybių pirkti automobilius, todėl jie sudarė sutartį, kad įmonė UAB „( - )“ finansuos automobilių pirkimą JAV, S. G. rūpinsis jų pirkimu ir pardavimu, o pardavus automobilius, pelnas bus dalijamas pusiau. S. G. buvo UAB „( - )“ komercijos direktorius, o jis buvo UAB „( - )“ komercijos direktorius ir turėjo teisę pasirašyti tokias sutartis. Jie neaptarė, kokie automobiliai bus perkami, nes S. G. sakė, kad turi užsakovus, kurie pirks automobilius. Prieš pervedant pinigus, S. G. paaiškindavo, kad reikalinga tam tikra pinigų suma už tam tikrus automobilius, bet kokius automobilius turėjo pirkti, jis neprisimena. Pinigus pervedė kelis kartus, nes S. G. sakė, kad yra daugiau užsakymų automobiliams ir reikia daugiau pinigų. Taip ir buvo susitarę, kad pinigus perves dalimis, priklausomai nuo užsakymų. Kadangi automobiliai buvo perkami ir vežami 3–4 mėnesius, per tą laiką atsirasdavo naujas pirkėjas ir S. G. vėl prašydavo pinigų. Kai buvo nupirkti ir parduoti pirmieji automobiliai, UAB „( - )“ gavo dalį pinigų. Po to UAB „( - )“ sustabdė mokėjimus ir S. G. pasakė, kad pirmiausia reikia grąžinti visus pinigus, nes pradėjo nebesuprasti, kas vyksta. S. G. aiškino, kad automobilių išsiuntimas iš JAV stringa, žadėjo, kad automobiliai bus pristatyti, bet nei pinigų, nei automobilių nebuvo. S. G. rodė aikštelėje kažkokius automobilius, kuriuos buvo parsivežęs, bet kokie tai buvo automobiliai, jis neprisimena. Tada jie gavo dalį pinigų, bet kiek, jis neprisimena, viskas yra užfiksuota buhalteriniuose dokumentuose. Pagal sutartį UAB „( - )“ duodavo pinigus S. G., kuris turėjo pirkti automobilius ir vėliau juos pardavęs, gražinti pinigus ir dalį pelno. 2009 ar 2010 metais S. G. pasakė, kad atvyksta partneris iš Amerikos, ir pakvietė susitikti. Tada jis buvo susitikęs su V. K., kuris taip prisistatė ir patvirtino, kad S. G. perka automobilius JAV. Dar prieš susitikimą UAB „( - )“ buvo pervedusi UAB „( - )“ pinigus. Įtarimų, kad sandoris gali neįvykti ir automobiliai nebus pristatyti, nebuvo, nes automobiliai buvo pristatomi, S. G. jiems pervesdavo nors ir nedideles pinigų sumas. Vėliau mokėjimai nutrūko, susidarė skola. S. G. sakydavo, kad viską kontroliuoja, kad atsiskaitys. Vėliau atsitiktinai iš spaudos sužinojo, kad UAB „( - )“ bankrutuoja. UAB „( - )“ bandė perduoti jo įmonei automobilius „Chevrolet“ ir „Volkswagen Tuareg“, bet jis šių automobilių nepriėmė, nes netenkino kaina. S. G. turėjo parduoti automobilius ir grąžinti pinigus, jis tik padėjo surasti pirkėją, tačiau pinigų iš UAB „( - )“ negavo. Tas dokumentas nėra priėmimo–perdavimo aktas, nes jis automobilių nepriėmė. Tame dokumente pasirašė ne direktorė S. A., o jis, be to, yra prierašas, kurį S. G. patvirtino savo parašu. Dokumente parašyta, kad UAB „( - )“ grąžins pinigus, kai parduos automobilius. Jis supranto, kad tas žmogus nupirko automobilius, UAB „( - )“ sutvarkė automobilių pardavimo dokumentus ir automobiliai buvo išvežti. UAB „( - )“ pateikė dokumentus teismui bankroto byloje, kad pripažintų kreditoriais, ir teismas tenkino jų prašymą. Teismas pripažino, kad UAB „( - )“ bankrotas buvo tyčinis.

10Liudytoja S. A. parodė, kad ji dirba UAB „( - )“ direktore, komercijos direktorius yra O. Š.. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su S. G., pagal kurią jų įmonė turėjo finansuoti automobilių pirkimą, o S. G. atlikti visus kitus veiksmus, tai yra nupirkti, pristatyti, parduoti automobiliusi pargabentus iš Jungtinių Amerikos Valstybių. Tačiau S. G. sutarties neįvykdė. Įmonėje už komercinę veiklą atsakingas komercijos direktorius, todėl ji tik peržiūrėjo sutartį. Visi įgaliojimai tvarkyti šią veiklą buvo perduoti O. Š.. Ji nesidomėjoi kokie buvo gauti automobiliai, priėmimo–perdavimo akte ji nepasirašė, tai nėra pinigų grąžinimo dokumentas pagal sutartį. Šiame dokumente nėra jokių spaudų ir nėra jos parašo, automobiliai jai nebuvo perduoti. O. Š. skambindavo S. G., bet negalėdavo surasti, tik iš spaudos sužinojo, kad yra iškelta bankroto byla. Buvo pareikštas civilinis ieškinys 474 599, 39 Lt.

11S. M. parodė, kad nuo 2008 metų dirbo UAB „( - )“ buhaltere, o vyr. buhaltere pradėjo dirbti nuo 2010 metų. Tuo metu vyr. buhaltere buvo kita mergina, kuri dirbo namuose, todėl ji surinkdavo įmonėje dokumentus ir perduodavo. S. G. buvo UAB „( - )“ komercijos direktorius. Kasos išlaidų orderis, už kurį ji buvo nubausta, tai buvo dokumentas be parašų. Ji pati S. G. nurodymu išrašė šį dokumentą. Tai buvo kasos išlaidų orderis, pagal kurį turėjo būti UAB „( - )“, arba UAB „( - )“ perduoti pinigai, apie 40 000 Lt. Kasininkas buvo S. G. ir pagal šį dokumentą galėjo paimti pinigus iš kasos ir perduoti tam, kas nurodytas dokumente. S. G. ji sakė, kad kasos išlaidų orderyje reikalingi parašai, ilgai laukė parašo, o vėliau ji per aplaidumą šį dokumentą įtraukė į apskaitą. Ji S. G. nurodymu darydavo pavedimus už įvairias paslaugas, siųsdavo pinigus į JAV kaip išankstinius mokėjimus ir dar daug kitų pavedimų darė. Nuo 2008 metų iki 2010 metų apie įmonės finansinę būklę ji nežinojo, o kai 2010 metais pradėjo dirbti vyr. buhaltere, pamatė, kad yra prasta padėtis.

12A. M. parodė, kad 2009 metais dirbo UAB „( - )“ vadovu. S. G. užsiimdavo automobilių pirkimu iš Amerikos, o jis pats statybų reikalais. 2011 metais dėl ekonominės krizės prekyba automobiliais pradėjo strigti. Bandė spręsti problemas, buvo atvykęs žmogus iš Amerikos, tarėsi. Pinigai už automobilius buvo pervedami į užsienio įmonių sąskaitas. S. G. visada derindavo, kad tam tikros pinigų sumos būtų pervestos. 2009–2010 metais automobiliai iš JAV buvo siunčiami. Jis kelis kartus matė automobilius muitinėje, kai reikėjo vadovo parašo. Jam S. G. paaiškino, kad problemos dėl automobilių atsirado, kai partneriai JAV pradėjo nevykdyti savo įsipareigojimų. Sutartys su partneriais JAV buvo pasirašytos ir visus dokumentus jis perdavė bankroto administratoriui.

13Specialistė V. L. parodė, kad palaiko savo specialisto išvadą. Darydama išvadą rėmėsi visais dokumentais, kurie yra pateikti byloje. Tyrėja buvo užklaususi Klaipėdos teritorinę muitinę apie įvežtus automobilius. Muitinė pateikė importo deklaracijų kopijas, juose nurodyta, kad UAB „( - )“ gavo pinigus. Ištyrus muitinės pateiktus dokumentus, buvo tiriami UAB „( - )“ dokumentai, aiškinamasi, kaip buhalteriniuose dokumentuose į apskaitą įtraukti automobiliai. Ištyrus UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, žiniaraštį ir sąskaitą Nr. ( - ), kurioje buvo nurodyti pardavimui skirti automobiliai, buvo lyginami pagal pavadinimus su muitinės nurodytais. Pagal žiniaraštį ir sąskaitą Nr. ( - ) matyti, kad automobilių vertė – 46 208,75 Lt.

14( - ) apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų biuro 2013-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - ), ištyrus pateiktus UAB „( - )“ kasos dokumentus, nustatyta, kad UAB „( - )“ 2010-03-10 Kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), „Išduoti“ nurodyta „UAB „( - )“, ( - ), dir. D. B.“, „Pagrindas“ nurodyta „Grąžinimas pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. ( - )“, suma – 43189,45 Lt (keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni Lt, 45 ct), kasos išlaidų orderyje nėra pinigų gavėjo parašo, t. y. laikoma, kad pinigai neišmokėti. UAB „( - )“ apskaitos registre „Kasos knyga – 2720 Kssa LT“ už laikotarpį nuo 2010-03-01 iki 2010-03-31 pagal 2010-03-10 KIO Nr. ( - ) užregistravo išlaidose, kad UAB „( - )“ grąžino finansinę skolą – 43180,45 Lt. Taigi UAB „( - )“ įmonės buhalterinėje apskaitoje užfiksavo neįvykusią ūkinę finansinę operaciją – pinigų 43189,45 Lt – išmokėjimą UAB „( - )“ (ūkinės finansinės operacijos turinys neatitinka tikrovės). UAB „( - )“ į apskaitą įtraukė neįvykusią ūkinę finansinę operaciją, pinigų – 43189,45 Lt – išmokėjimą UAB „( - )“, todėl negalima nustatyti įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimo.

15Tvarkant UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą buvo nesilaikyta Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl kasos darbo organizavimo iškasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“:

1619 punkto, kuris nurodo, kad „Jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti“. 2010-03-10 KIO Nr. ( - ) suma – 43189,45 Lt, nėra pinigų gavėjo parašo, tačiau UAB „( - )“ 43189,45 Lt pinigų išmokėjimą UAB „( - )“ užregistravo įmonės buhalterinėje apskaitoje (sumažino kasos grynųjų pinigų likutį – 43189,45 Lt).

17Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 30 punktas numato, kad „Už apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir šių taisyklių reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“.

18Ištyrus UAB „( - )“ pateiktus apskaitos dokumentus, už laikotarpį nuo

192008-04-01 iki 2011-12-20 nustatyta, kad tvarkant UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą buvo nesilaikyta:

20Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo:

219 straipsnio „Apskaitos politika“ 2 dalies, kuri nustato, kad „Ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis apskaitos standartais arba Tarptautiniais apskaitos standartais“.

226 straipsnio “Apskaitos tvarkymas ir parinkimas“ 2 dalies, kuri nustato, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“ UAB „( - )“ į apskaitą įtraukė neįvykusią ūkinę finansinę operaciją, pinigų 43189,45 Lt išmokėjimą UAB „( - )“, todėl negalima nustatyti įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimo.

2313 straipsnio „Apskaitos dokumentų rekvizitai“ 1 dalies, kuri nustato, kad Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai“: 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; 5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai“. UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie ūkinę finansinę operaciją, pinigų išmokėjimą pagal

242010-03-10 KIO Nr. ( - ), suma – 43189,45 Lt (nėra pinigų gavėjo parašo).

25Ištyrus UAB „( - )“ dokumentų tyrimui pateiktus banko dokumentus, UAB „( - )“ „Žiniaraštis sąskaitai - 2711 sąskaita banke doleriais (USD)“, „Žiniaraštis sąskaitai - 2021 išankstiniai mokėjimai tiekėjams“ už laikotarpį nurodytus duomenis, AB SEB banko sąskaitos ( - ) (USD) išrašus už laikotarpį, nustatyta, kad UAB „( - )“ už automobilius 2008 metais išankstiniais mokėjimais apmokėjo:

262008-04-08 nurod. Nr.1 pervedė 40000,00 USD (88144,00 Lt),

272008-04-22 nurod. Nr.3 pervedė 41450,00 USD (90485,35 Lt),

282008-04-23 nurod. Nr.4 pervedė 7000,00 USD (15256,50 Lt),

292008-04-29 nurod. Nr.5 pervedė 7000,00 USD (15440,60 Lt)

30Iš viso pervedė už automobilius V. K. 209326,45 Lt:

312008-08-28 nurod. Nr.21 pervedė 14100,00 USD (33168,84 Lt) ( - ).

322008-04-30 nurod. Nr.2 pervedė 35320,00 USD (78141,97 Lt),

332008-05-13 nurod. Nr.9 pervedė 12000,00 USD (26924,40 Lt),

342008-05-14 nurod. Nr.10 pervedė 57760,00 USD (128533,33 Lt),

352008-05-29 nurod. pervedė 11200,00 USD (24571,68 Lt),

362008-05-30 nurod. Nr.13 pervedė 13911,00 USD (30822,60 Lt),

372008-06-06 nurod. Nr.14 pervedė 32600,00 USD (72883,82 Lt),

382008-06-17 nurod. Nr.15 pervedė 23000,00 USD (51697,10 Lt),

392008-07-02 nurod. Nr.18 pervedė 30000,00 USD (65808,00 Lt),

402008-07-23 nurod. Nr.19 pervedė 10570,00 USD (22916,82 Lt).

41Iš viso pervedė ( - ) už transporto priemones 502299,72 Lt:

422008-04-16 nurod. Nr. 2 pervedė 19847,00 USD (43272,41 Lt),

432008-04-30 nurod. Nr. 8 pervedė 14490,00 USD (32057,68 Lt),

442008-05-22 nurod. Nr.11 pervedė 5950,00 USD (13134,03 Lt),

452008-06-17 nurod. Nr.16 pervedė 12594,00 USD (28307,53 Lt)

462008-08-21 nurod. Nr.20 pervedė 18005,00 USD (42149,71 Lt).

47Iš viso pervedė už transporto priemones ( - ) 158921,36 Lt.

48Ištyrus UAB „( - )“ pateiktus dokumentus nustatyta, kad įmonės buhalterinėje apskaitoje parodytas piniginių lėšų pervedimas V. K. 209326,45 Lt, ( - ) 33168,84 Lt, ( - ) 502299,72 Lt , ( - ) 158921,36 Lt.

49Ištyrus UAB „( - )“ pateiktus apskaitos dokumentus už laikotarpį nuo

502008-04-01 iki 2011-12-20 nustatyta, kad tvarkant UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą buvo nesilaikyta:

51Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo:

5212 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ 1 dalies, kuri nustato, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais.“ UAB „( - )“ piniginių lėšų pervedimas V. K. 209326,45 Lt, ( - ) 33168,84 Lt, ( - ) 501199,72 Lt, ( - ) 158921,36 Lt nėra pagrįstas pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais – PVM sąskaitomis faktūromis, išankstinėmis sąskaitomis faktūromis, tarp pateiktų dokumentų nėra ūkinių finansinių sandorių su išvardytomis įmonėmis (t. 4, b. l. 5–33).

532010 m. balandžio 9 d. Priėmimo–perdavimo aktas, serija KET Nr. ( - ), kuriame nurodyta: „UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, grąžinimas pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. ( - ), lengvasis automobilis „Chevrolet HHR“ 2006 m. 11794 JAV dolerių (30571,23 Lt) vertės; lengvasis automobilis „Volkswagen Touareg“ 27299 JAV dolerių (70761,74 Lt) vertės“; „iš viso“ (skaičiai nubraukti), parašas, „nubrauktu tikėti S. G.; dokumentą sudarė komercijos direktorius S. G., parašas; dokumentą priėmė direktorė S. A., parašas“; ranka įrašyta – „galutinė kaina nustatoma pardavus automobilius. Parašas“ (t. 6, b. l. 188).

542010-03-10 Kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), kuriame nurodyta, išduoti UAB „( - )“, ( - ), direktoriui D. B., pagrindas – „gražinimas pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. ( - )“, 43 189,45 Lt, įmonės vadovo ir finansininkės parašai, eilutėje „išdavė kasininkas“ parašas (atskirame voke).

55Sutartys dėl automobilių pirkimo UAB „( - )“ su „( - )“ atstovaujamos V. K., ( - ), ( - ) (7 t. b. l. 1-19)

56Visais šiais įrodymais nustatyta, kad S. G. pagamino netikrą dokumentą - 2010-03-10 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) ir panaudodamas žinomai netikrą dokumentą pasisavino jo žinioje buvusį ir jam patikėtą svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės 43 189,45 Lt turtą. Kaltinamasis S. G. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad kasos išlaidų orderį jo prašymu surašė buhalterė S. M., nes jis ruošėsi UAB „( - )“, direktoriui D. B. grąžinti pagal jungtinės veiklos sutartį 43 189,45 Lt, tačiau įmonės atstovas atsisakė paimti pinigus, pareikalavo perduoti automobilius. Kaltinamasis aiškino, kad pinigų iš kasos nepaėmė, o galvojo juos paimti iš banko. Tokius kaltinamojo parodymus paneigė liudytojas D. B. UAB „( - )“ direktorius, kuris parodė, kad S. G. jam šių pinigų nesiūlė, jis automobilių neprašė ir nepaėmė. Kaltinamasis iškėlė visiškai neįtikinamą ir nelogišką versiją, kad D. B. nusprendė neimti nei automobilių, nei pinigų, o automobilius atiduoti UAB „( - )“, nes ši surado pirkėjus Baltarusijoje. Liudytojas O. Š. UAB „( - )“ direktorius šią kaltinamojo versiją paneigė ir nurodė, kad jokių automobilių iš S. G. negavo, kad pats kaltinamasis žadėjo pardavęs automobilius atiduoti pinigus. Be to ir S. G. pateiktas priėmimo – perdavimo aktas šios jo versijos nepatvirtina, nes nėra nurodyta, kad UAB „( - )“ automobilius gavo, pažymėta tik tai, kad gavo dokumentą, be to nėra automobilių vertės. Iš šio dokumento galima būtų spręsti, tik tai, kad UAB „( - )“ nurodytus automobilius turėjo. S. M., UAB „( - )“ buhalterė parodė, kad buvo nuteista už tai, kad S. G. nurodymu išrašė kasos išlaidų orderį, kuriuo turėjo būti UAB „( - )“ perduoti pinigai apie 40 000 Lt ir per aplaidumą šį nepasirašytą dokumentą įtraukė į apskaitą. S. M. patvirtino, kad kasininkas S. G. pagal šį dokumentą galėjo paimti pinigus iš kasos ir išmokėti dokumente nurodytam asmeniui, kuris gavęs pinigus turėjo pasirašyti. Ji sakė S. G., kad kasos išlaidų orderyje trūksta pinigų gavėjo parašo. Šiuos liudytojų parodymus patvirtina specialisto išvada, kad 2010-03-10 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) nėra pinigų gavėjo parašo, tačiau UAB „( - )“, 43189,45 Lt pinigų išmokėjimą UAB „( - )“, užregistravo įmonės buhalterinėje apskaitoje, sumažino kasos grynų pinigų likutį 43189,45 Lt (12508,53 eurų).

57S. G., žinodamas, kad UAB „( - )“ pinigų UAB „( - )“ nemokės, pagamino netikrą dokumentą - kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), kuriame jo nurodymu buvo įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, t. y. kad UAB „( - )“ perduoda UAB „( - )“ direktoriui D. B. pagal jungtinės veiklos sutartį 43 189,45 Lt. S. G. netikrą dokumentą pasirašė ir panaudojo, žinodamas, kad realiai šie pinigai neperduoti, be to jokiais kitais apskaitos dokumentais nepagrindė grynųjų pinigų panaudojimo.

58Nekyla jokių abejonių, kad UAB „( - )“ turtas buvo pasisavintas, pagaminus netikrą dokumentą ir jį panaudojus, įmonei padaryta žala, tai patvirtina ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esanti informacija, bet objektyvių aplinkybių visuma, iš kurios galima spręsti, kad įmonė patyrė realios žalos dėl kaltinamojo veiksmų. Įmonei buvo iškelta bankroto byla, turėjo įsiskolinimų. Kaltinamasis S. G. neabejotinai suvokė, kad neteisėtai savinasi ir naudoja jo žinioje esantį turtą ir taip pažeidžia bendrovės interesus, daro jai žalą ir to norėjo, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

59S. G. veika dėl pagaminimo netikro dokumento ir panaudojimo netikro dokumento, pasisavinimo jam patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo UAB „( - )“ didelės vertės 43 189,45 Lt (12 508,53 eurų) turto, kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį.

60S. G. buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą:

61S. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruotos ( - )) komercijos direktoriumi-kasininku, pagal 2009-06-08 pasirašytą su direktoriumi A. M. visiškos materialinės atsakomybės sutartį Nr. ( - ) atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį turtą, turėdamas tikslą iššvaistyti pinigines lėšas, veikdamas per UAB „( - )“ buhalterę S. M., kuri nesuprasdama nusikalstamų S. G. ketinimų bei savo nusikalstamos veikos pobūdžio, gavusi iš direktoriaus A. M. elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus iš savo personalinio kompiuterio bendrovės kontoroje, adresu: ( - ), S. G., davus neteisėtą žodinį nurodymą iš UAB „( - )“ priklausančios sąskaitos ( - ) (USD), esančios AB SEB banke, keturiais elektroninio mokėjimo nurodymais, laikotarpiu nuo 2008-04-08 iki

622008-04-29 pervedė bendrovės pinigines lėšas į V. K., adresu ( - ), sąskaitą, nurodydama pagrindą – išankstiniai mokėjimai – už perkamus automobilius:

632008-04-08 tarptautiniu nurodymu Nr. 1, operacijos Nr. ( - ) – 88144,00 Lt (40 000,00 USD);

64-2008-04-22 tarptautiniu nurodymu Nr. 3, operacijos Nr. ( - ) - 90485,35 Lt (41 450,00 USD);

652008-04-23 tarptautiniu nurodymu Nr. 4, operacijos Nr. ( - ) – 15256,50 Lt (7000,00 USD);

662008-04-29 tarptautiniu nurodymu Nr. 5, operacijos Nr. ( - ) – 15440,60 Lt (7000,00 USD);

67iš viso 209 326,45 Lt, tačiau transporto priemonės nupirktos nebuvo ir tokiu būdu S. G. iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą – 209 326,45 Lt (60625,13 eurų).

68S. G. buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą:

69S. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruotos ( - )) komercijos direktoriumi-kasininku, pagal 2009-06-08 pasirašytą su direktoriumi A. M. visiškos materialinės atsakomybės sutartį Nr. ( - ) atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį turtą, turėdamas tikslą iššvaistyti pinigines lėšas, veikdamas per UAB „( - )“ buhalterę S. M., kuri nesuprasdama nusikalstamų S. G. ketinimų bei savo nusikalstamos veikos pobūdžio, gavusi iš direktoriaus A. M. elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus iš savo personalinio kompiuterio bendrovės kontoroje, adresu ( - ), S. G. davus neteisėtą žodinį nurodymą iš UAB „( - )“ priklausančios sąskaitos ( - ) (USD), esančios AB SEB banke, devyniais elektroninio mokėjimo nurodymais iš UAB „( - )“ priklausančios sąskaitos ( - ) (USD), esančios AB SEB banke, laikotarpiu nuo

702008-04-30 iki 2008-07-23 pervedė UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas į ( - ), adresu ( - ), sąskaitą, nurodydama pagrindą – išankstiniai mokėjimai už perkamus automobilius:

712008-04-30 tarptautiniu nurodymu Nr. 2, operacijos Nr. ( - ) – 78141,97 Lt (35 320,00 USD);

722008-05-13 tarptautiniu nurodymu Nr. 9, operacijos Nr. ( - ) – 26924,40 Lt (12 000,00 USD);

732008-05-14 tarptautiniu nurodymu Nr.10, operacijos Nr. ( - ) – 128533,33 Lt (57 760,00 USD);

742008-05-29 tarptautiniu nurodymu Nr. 12, operacijos Nr. ( - ) – 24571,68 Lt (11 200,00 USD);

752008-05-30 tarptautiniu nurodymu Nr. 13, operacijos Nr. ( - ) – 30822,60 Lt (13 911,00 USD);

762008-06-06 tarptautiniu nurodymu Nr. 14, operacijos Nr. ( - ) – 72883,82 Lt (32 600,00 USD);

772008-06-17 tarptautiniu nurodymu Nr. 15, operacijos Nr. ( - ) – 51697,10 Lt, (23 000,00 USD);

782008-07-02 tarptautiniu nurodymu Nr. 18, operacijos Nr. ( - ) – 65808,00 Lt, (30 000,00 USD);

792008-07-23 tarptautiniu nurodymu Nr. 19, operacijos Nr. ( - ) – 22196,82 Lt, (10570,00 USD);

80iš viso 502 299,72 Lt, tačiau transporto priemonės nupirktos nebuvo, tokiu būdu S. G. iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą – 502 299,72 Lt (145476,05 eurų).

81S. G. buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą:

82S. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruotos ( - )) komercijos direktoriumi-kasininku, pagal 2009-06-08 pasirašytą su direktoriumi A. M. visiškos materialinės atsakomybės sutartį Nr. ( - ) atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį turtą, turėdamas tikslą iššvaistyti pinigines lėšas, veikdamas per UAB „( - )“ buhalterę S. M., kuri nesuprasdama nusikalstamų S. G. ketinimų bei savo nusikalstamos veikos pobūdžio, gavusi iš direktoriaus A. M. elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, iš savo personalinio kompiuterio bendrovės kontoroje, adresu: ( - ), S. G. davus neteisėtą žodinį nurodymą iš UAB „( - )“ priklausančios sąskaitos ( - ) (USD), esančios AB SEB banke, penkiais elektroninio mokėjimo nurodymais laikotarpiu nuo 2008-04-16 iki

832008-08-21 pervedė UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas į ( - ) sąskaitą, nurodydama pagrindą – išankstiniai mokėjimai už perkamus automobilius:

842008-04-16 tarptautiniu nurodymu Nr. 2, operacijos Nr. ( - ) – 43272,41 Lt (19847,00 USD);

852008-04-30 tarptautiniu nurodymu Nr. 8, operacijos Nr. ( - ) – 32057,68 Lt (14 490,00 USD);

862008-05-22 tarptautiniu nurodymu Nr. 11, operacijos Nr. ( - ) – 13124, 03 Lt (5 950 USD);

872008-06-17 tarptautiniu nurodymu Nr. 16, operacijos Nr. ( - ) – 28307,53 Lt, (12 594,00 USD);

882008-08-21 tarptautiniu nurodymu Nr. 20, operacijos Nr. ( - ) – 42149,71 Lt, (18 005,00 USD);

89iš viso 158 921,36 Lt, tačiau transporto priemonės nupirktos nebuvo, tokiu būdu S. G. iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą – 158 921,36 Lt (46026,8 eurų).

90S. G. kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą:

91S. G., būdamas UAB „( - )“ ( įmonės kodas ( - ), registruotos ( - )) komercijos direktoriumi-kasininku, pagal 2009-06-08 pasirašytą su direktoriumi A. M. visiškos materialinės atsakomybės sutartį Nr. ( - ) atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį turtą, turėdamas tikslą iššvaistyti pinigines lėšas, veikdamas per UAB „( - )“ buhalterę S. M., kuri nesuprasdama nusikalstamų S. G. ketinimų bei savo nusikalstamos veikos pobūdžio, gavusi iš direktoriaus A. M. elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus iš savo personalinio kompiuterio bendrovės kontoroje, adresu: ( - ), S. G. davus neteisėtą žodinį nurodymą iš UAB „( - )“ priklausančios sąskaitos ( - ) (USD), esančios AB SEB banke, vienu elektroninio mokėjimo nurodymu 2008-08-28 pervedė UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas tarptautiniu nurodymu Nr. 21 į ( - ), sąskaitą, nurodydama pagrindą – išankstinis mokėjimas už perkamus automobilius – 33 168,84 Lt (14 100,00 USD), tačiau transporto priemonės nupirktos nebuvo ir tokiu būdu S. G. iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą – 33168,84 Lt (9606,36 eurų).

92Pagal BK 184 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą arba turtinę teisę arba didelės mokslinės vertės, istorinės ar kultūrinės reikšmės vertybes. Turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims. Kaltininkui patikėtas ar esantis jo žinioje svetimas turtas tretiesiems asmenims neteisėtai perleidžiamas, jeigu tai padaroma nesilaikant nustatytos turto perleidimo tvarkos. Turto perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu. BK 184 straipsnio 2 dalies prasme atsakomybė už kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio turto ar turtinės teisės iššvaistymą atsiranda tada, kai jis neteisėtai pasinaudoja jam suteiktais įgaliojimais tam turtui. Patikėtas turtas – tai einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kuriam kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus, o esantis kaltininko žinioje yra toks turtas, kai kaltininkas dėl savo einamų pareigų turi teisę pavaldiniams, kuriems patikėtas turtas, duoti nurodymus dėl šio turto panaudojimo. Teismų praktikoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad sudarant sutartis dėl materialinių vertybių tarp asmenų paprastai atsiranda civiliniai teisiniai santykiai, kurie gali pereiti į baudžiamuosius teisinius santykius, esant tam tikroms papildomoms sąlygoms. Šios sąlygos yra susijusios su sudarytų civilinių sutarčių vykdymo objektyviu apsunkinimu, kai viena šalių sąmoningai neteisėtais veiksmais užkerta kelią vykdyti sutartį (kasacinės bylos Nr. 2K-123/2007, 2K-7-388/2007, 2K-192/2011, 2K-255/2011, 2K-191/2012, 2K-210/2012, 2K-168/2013).

93Kaltinamasis S. G. dėl pareikštų kaltinimų jam patikėto ir jo žinioje buvusio turto iššvaistymo savo kaltės nepripažino ir parodė, kad būdamas UAB „( - )“ komercijos direktoriumi pasirašė sutartis su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ir įsipareigojo nupirkti automobilius Amerikoje, juos parvežti, suremontuoti ir pasidalyti gautą pelną. Jis pervedė pinigus pagal sudarytas sutartis, dėl automobilių pirkimo su V. K., „( - )“, ( - ), ( - ). Kaltinamasis aiškino, kad pinigai buvo skirti pirkti automobilius, tačiau jam nebuvo atsiųsti visi automobiliai, už kuriuos pervedė pinigus, todėl įmonė patyrė žalą, kartu padarydama žalą kreditoriams. Liudytojai O. Š., UAB „( - )“ direktorius, ir D. B., UAB „( - )“ direktorius, parodė, kad buvo pasirašę jungtinės veiklos sutartį su UAB „( - )“ dėl automobilių pirkimo iš JAV, liudytojai patvirtino, kad keli automobiliai buvo nupirkti ir dalį pervestų pinigų jie iš UAB „( - )“ gavo, vėliau mokėjimai nutrūko ir UAB „( - )“ bankrutavo.

94S. G. pareikštuose kaltinimuose pagal BK 184 straipsnio 2 dalį konstatuojama, kad jis davė neteisėtus žodinius nurodymus S. M. pervesti pinigus į V. K., „( - )“, ( - ), ( - ) sąskaitas, kaip išankstinius mokėjimus už perkamus automobilius, tačiau transporto priemonės nupirktos nebuvo ir tokiu būdu S. G. iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą. Neabejotinai S. G. pervesdamas pinigus žinojo bei suprato prisiimtų įsipareigojimų turinį ir kad jam patikėtas turtas priklauso ne jam, bet kaltinime nenurodyta ir byloje nenustatyta, kad jis sąmoningai nevykdė įsipareigojimų ar veikė neteisėtai, priešingai nei nustatyta minėtuose sandoriuose, o dėl to UAB „( - )“ neteko jai priklausančio didelės vertės turto.

95Kaltininkui patikėtas ar esantis jo žinioje svetimas turtas tretiesiems asmenims neteisėtai perleidžiamas, jeigu tai padaroma nesilaikant nustatytos turto perleidimo tvarkos. Turto perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu. S. G. pareikštame kaltinime nenurodyta, kuo pasireiškė jo veikos neteisėtumas pervedant pinigus į V. K., „( - )“, ( - ), ( - ) sąskaitas, nes sutartys dėl automobilių pirkimo buvo sudarytos, apie pinigų pervedimus žinojo ir tam neprieštaravo jungtinės veiklos sutartį su UAB „( - )“ sudarę liudytojai O. Š., UAB „( - )“ direktorius, ir D. B., UAB „( - )“ direktorius. Be to, ši S. G. veikla buvo žinoma ir UAB „( - )“ direktoriui S. M.. Vien tai, kad automobiliai nebuvo gauti, nėra pagrindas pinigų pervedimą pripažinti neteisėtu. Nėra jokių duomenų, kad S. G., pervesdamas pinigus, žinojo, galėjo ir turėjo suprasti, jog automobilių negaus, ir būtų to siekęs.

96Nors specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „( - )“ piniginių lėšų pervedimas V. K. 209326,45 Lt, ( - ) 33168,84 Lt, ( - ) 501199,72 Lt, ( - ) 158921,36 Lt nėra pagrįstas pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais PVM sąskaitomis faktūromis, išankstinėmis sąskaitomis faktūromis, tarp pateiktų dokumentų nėra ūkinių finansinių sandorių su išvardintomis įmonėmis, tačiau teismo posėdžio metu S. G. pateikė sutartis su šiomis įmonėmis dėl transporto priemonių pirkimo. Pagal UAB „( - )“ jungtinės veiklos sutartis su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ S. G. buvo įsipareigojęs nupirkti automobilius JAV, juos pargabenti, remontuoti ir parduoti. Liudytojai O. Š. UAB „( - )“ direktorius ir D. B. UAB „( - )“ direktorius parodė, kad iš UAB „( - )“ gavo dalį pinigų už parduotus automobilius.

97BK 184 straipsnio 2 dalies prasme atsakomybė už kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio turto ar turtinės teisės iššvaistymą atsiranda tada, kai jis neteisėtai pasinaudoja jam suteiktais įgaliojimais tam turtui. Kaltininkui patikėtas ar esantis jo žinioje svetimas turtas tretiesiems asmenims neteisėtai perleidžiamas, jeigu tai padaroma nesilaikant nustatytos turto perleidimo tvarkos. Turto perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu. Nors UAB „( - )“ pinigus S. G. perdavė tretiesiems asmenims ir automobilių už juos negavo, bet nėra duomenų, kad jis tai padarė nesilaikydamas nustatytos tvarkos. Tai, kad S. G. negavo automobilių už perduotus pinigus, savaime nereiškia, kad jis pažeidė norminius aktus ar susitarimus, todėl tokia veika negali būti pripažinta nusikaltimu. Nenustačius S. G. veikoje nei objektyvių, nei subjektyvių požymių iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „( - )“ turtą jis išteisintinas.

98S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį dėl jam patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo UAB „( - )“ didelės vertės turto - 209 326,45 Lt (60625,13 eurų) iššvaistymo išteisintinas, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

99S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį dėl jam patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo UAB „( - )“ didelės vertės turto - 502 299,72 Lt (145476,05 eurų) iššvaistymo išteisintinas, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

100S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį dėl jam patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo UAB „( - )“ didelės vertės turto - 158 921,36 Lt (46026,8 eurų) iššvaistymo išteisintinas, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

101S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį dėl jam patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo UAB „( - )“ didelės vertės turto - 33168,84 Lt (9606,36 eurų) iššvaistymo išteisintinas, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

102Skirdamas S. G. bausmę už padarytus nusikaltimus teismas vadovaujasi BK 54 str. nurodytais bausmės skyrimo pagrindais ir BK 41 str. 2 d. įtvirtintais bausmės skyrimo tikslais, kurių visuma sudaro bendrą bausmės paskirtį, o teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltinamajam tokios tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį, ir skiriama bausmė būtų adekvati padarytai veikai, tai yra bausmė už nusikalstamą veiką atitiktų tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį ir asmenybę.

103S. G. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

104Skiriant bausmę S. G. atsižvelgiama į padarytų nusikaltimų pobūdį, pavojingumo laipsnį, padarymo aplinkybes, į tai, kad jis padarė sunkų ir nesunkų nusikaltimus. Pasisavinto turto vertė viršija BK 190 straipsnyje numatytą 250 MGL dydžio sumą. Iš bylos medžiagos matyti, kad S. G. anksčiau neteistas, dirba, charakterizuojamas gerai. Visos šios aplinkybės rodo, kad kaltinamajam gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė mažesnė už sankcijoje numatytą vidurkį. Atsižvelgiant į S. G. asmenybę apibūdinančias aplinkybes galima daryti išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. BK 184 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje tarpusavyje sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį, bausmės bendrintinos apėmimo būdu, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu.

105S. G. nebuvo kaltinamas pasisavinęs ar iššvaistęs UAB „( - )“ ar UAB „( - )“ turtą. Jis pripažįstamas kaltu dėl UAB „( - )“ turto pasisavinimo, o dėl šios įmonės turto iššvaistymo išteisinamas. Todėl civiliniai ieškiniai UAB „( - )“ - 137453,49 eurų, UAB „( - )“ - 108521,66 eurų paliktini nenagrinėti (BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

106Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: kasos išlaidų orderis Nr. ( - ) atskirame voke, paliktinas byloje; UAB „( - )“ dokumentai saugomi prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini UAB „( - )“ bankroto administratoriui, ( - ).

107Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 str., 303 str.,

Nutarė

108S. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti:

109pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams;

110pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams;

111Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 5 d. 1 p. subendrinti paskirtas bausmes apėmimo būdu ir paskirti S. G. subendrintą bausmę laisvės atėmimą 1 metams.

112Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant dirbti arba mokytis.

113Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, pradėjus bausmės vykdymą, –panaikinti.

114S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį dėl jam patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo UAB „( - )“ didelės vertės turto - 60625,13 eurų (209 326,45 Lt) iššvaistymo išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

115S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį dėl jam patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo UAB „( - )“ didelės vertės turto - 145476,05 eurų (502 299,72 Lt) iššvaistymo išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

116S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį dėl jam patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo UAB „( - )“ didelės vertės turto - 46026,8 eurų (158 921,36 Lt) iššvaistymo išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

117S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį dėl jam patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo UAB „( - )“ didelės vertės turto - 9606,36 eurų (33168,84 Lt) iššvaistymo išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

118Civilinius ieškinius UAB „( - )“ - 137453,49 eurų, UAB „( - )“ - 108521,66 eurų palikti nenagrinėtus.

119Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: UAB „( - )“ dokumentus, saugomus prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB „( - )“ bankroto administratoriui ( - ), kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) palikti saugoti byloje.

120Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Aurelija... 2. S. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) mieste, lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. S. G. pagamindamas netikrą dokumentą ir panaudodamas aiškiai suklastotą... 5. S. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ))... 6. Kaltinamasis S. G. dėl jam pareikštų kaltinimų savo kaltės nepripažino ir... 7. Liudytoja R. P. parodė, kad 2011 m. gruodžio 6 d. Klaipėdos apygardos teismo... 8. Liudytojas D. B. (D. B.) parodė, kad S. G. buvo UAB „( - )“ komercijos... 9. Liudytojas O. Š. (O. Š.) parodė, kad su S. G. susipažino, kai norėjo... 10. Liudytoja S. A. parodė, kad ji dirba UAB „( - )“ direktore, komercijos... 11. S. M. parodė, kad nuo 2008 metų dirbo UAB „( - )“ buhaltere, o vyr.... 12. A. M. parodė, kad 2009 metais dirbo UAB „( - )“ vadovu. S. G. užsiimdavo... 13. Specialistė V. L. parodė, kad palaiko savo specialisto išvadą. Darydama... 14. ( - ) apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų biuro 2013-10-15 specialisto... 15. Tvarkant UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą buvo nesilaikyta Lietuvos... 16. 19 punkto, kuris nurodo, kad „Jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo... 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kasos darbo organizavimo ir... 18. Ištyrus UAB „( - )“ pateiktus apskaitos dokumentus, už laikotarpį nuo... 19. 2008-04-01 iki 2011-12-20 nustatyta, kad tvarkant UAB „( - )“ buhalterinę... 20. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo:... 21. 9 straipsnio „Apskaitos politika“ 2 dalies, kuri nustato, kad „Ūkio... 22. 6 straipsnio “Apskaitos tvarkymas ir parinkimas“ 2 dalies, kuri nustato,... 23. 13 straipsnio „Apskaitos dokumentų rekvizitai“ 1 dalies, kuri nustato, kad... 24. 2010-03-10 KIO Nr. ( - ), suma – 43189,45 Lt (nėra pinigų gavėjo parašo).... 25. Ištyrus UAB „( - )“ dokumentų tyrimui pateiktus banko dokumentus, UAB... 26. 2008-04-08 nurod. Nr.1 pervedė 40000,00 USD (88144,00 Lt),... 27. 2008-04-22 nurod. Nr.3 pervedė 41450,00 USD (90485,35 Lt),... 28. 2008-04-23 nurod. Nr.4 pervedė 7000,00 USD (15256,50 Lt),... 29. 2008-04-29 nurod. Nr.5 pervedė 7000,00 USD (15440,60 Lt)... 30. Iš viso pervedė už automobilius V. K. 209326,45 Lt:... 31. 2008-08-28 nurod. Nr.21 pervedė 14100,00 USD (33168,84 Lt) ( - ).... 32. 2008-04-30 nurod. Nr.2 pervedė 35320,00 USD (78141,97 Lt),... 33. 2008-05-13 nurod. Nr.9 pervedė 12000,00 USD (26924,40 Lt),... 34. 2008-05-14 nurod. Nr.10 pervedė 57760,00 USD (128533,33 Lt),... 35. 2008-05-29 nurod. pervedė 11200,00 USD (24571,68 Lt),... 36. 2008-05-30 nurod. Nr.13 pervedė 13911,00 USD (30822,60 Lt),... 37. 2008-06-06 nurod. Nr.14 pervedė 32600,00 USD (72883,82 Lt),... 38. 2008-06-17 nurod. Nr.15 pervedė 23000,00 USD (51697,10 Lt),... 39. 2008-07-02 nurod. Nr.18 pervedė 30000,00 USD (65808,00 Lt),... 40. 2008-07-23 nurod. Nr.19 pervedė 10570,00 USD (22916,82 Lt).... 41. Iš viso pervedė ( - ) už transporto priemones 502299,72 Lt:... 42. 2008-04-16 nurod. Nr. 2 pervedė 19847,00 USD (43272,41 Lt),... 43. 2008-04-30 nurod. Nr. 8 pervedė 14490,00 USD (32057,68 Lt),... 44. 2008-05-22 nurod. Nr.11 pervedė 5950,00 USD (13134,03 Lt),... 45. 2008-06-17 nurod. Nr.16 pervedė 12594,00 USD (28307,53 Lt)... 46. 2008-08-21 nurod. Nr.20 pervedė 18005,00 USD (42149,71 Lt).... 47. Iš viso pervedė už transporto priemones ( - ) 158921,36 Lt.... 48. Ištyrus UAB „( - )“ pateiktus dokumentus nustatyta, kad įmonės... 49. Ištyrus UAB „( - )“ pateiktus apskaitos dokumentus už laikotarpį nuo... 50. 2008-04-01 iki 2011-12-20 nustatyta, kad tvarkant UAB „( - )“ buhalterinę... 51. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo:... 52. 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir... 53. 2010 m. balandžio 9 d. Priėmimo–perdavimo aktas, serija KET Nr. ( - ),... 54. 2010-03-10 Kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), kuriame nurodyta, išduoti UAB... 55. Sutartys dėl automobilių pirkimo UAB „( - )“ su „( - )“ atstovaujamos... 56. Visais šiais įrodymais nustatyta, kad S. G. pagamino netikrą dokumentą -... 57. S. G., žinodamas, kad UAB „( - )“ pinigų UAB „( - )“ nemokės,... 58. Nekyla jokių abejonių, kad UAB „( - )“ turtas buvo pasisavintas,... 59. S. G. veika dėl pagaminimo netikro dokumento ir panaudojimo netikro dokumento,... 60. S. G. buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje... 61. S. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ))... 62. 2008-04-29 pervedė bendrovės pinigines lėšas į V. K., adresu ( - ),... 63. 2008-04-08 tarptautiniu nurodymu Nr. 1, operacijos Nr. ( - ) – 88144,00 Lt... 64. -2008-04-22 tarptautiniu nurodymu Nr. 3, operacijos Nr. ( - ) - 90485,35 Lt (41... 65. 2008-04-23 tarptautiniu nurodymu Nr. 4, operacijos Nr. ( - ) – 15256,50 Lt... 66. 2008-04-29 tarptautiniu nurodymu Nr. 5, operacijos Nr. ( - ) – 15440,60 Lt... 67. iš viso 209 326,45 Lt, tačiau transporto priemonės nupirktos nebuvo ir tokiu... 68. S. G. buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje... 69. S. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ))... 70. 2008-04-30 iki 2008-07-23 pervedė UAB „( - )“ priklausančias pinigines... 71. 2008-04-30 tarptautiniu nurodymu Nr. 2, operacijos Nr. ( - ) – 78141,97 Lt... 72. 2008-05-13 tarptautiniu nurodymu Nr. 9, operacijos Nr. ( - ) – 26924,40 Lt... 73. 2008-05-14 tarptautiniu nurodymu Nr.10, operacijos Nr. ( - ) – 128533,33 Lt... 74. 2008-05-29 tarptautiniu nurodymu Nr. 12, operacijos Nr. ( - ) – 24571,68 Lt... 75. 2008-05-30 tarptautiniu nurodymu Nr. 13, operacijos Nr. ( - ) – 30822,60 Lt... 76. 2008-06-06 tarptautiniu nurodymu Nr. 14, operacijos Nr. ( - ) – 72883,82 Lt... 77. 2008-06-17 tarptautiniu nurodymu Nr. 15, operacijos Nr. ( - ) – 51697,10 Lt,... 78. 2008-07-02 tarptautiniu nurodymu Nr. 18, operacijos Nr. ( - ) – 65808,00 Lt,... 79. 2008-07-23 tarptautiniu nurodymu Nr. 19, operacijos Nr. ( - ) – 22196,82 Lt,... 80. iš viso 502 299,72 Lt, tačiau transporto priemonės nupirktos nebuvo, tokiu... 81. S. G. buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje... 82. S. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ))... 83. 2008-08-21 pervedė UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas į ( - )... 84. 2008-04-16 tarptautiniu nurodymu Nr. 2, operacijos Nr. ( - ) – 43272,41 Lt... 85. 2008-04-30 tarptautiniu nurodymu Nr. 8, operacijos Nr. ( - ) – 32057,68 Lt... 86. 2008-05-22 tarptautiniu nurodymu Nr. 11, operacijos Nr. ( - ) – 13124, 03 Lt... 87. 2008-06-17 tarptautiniu nurodymu Nr. 16, operacijos Nr. ( - ) – 28307,53 Lt,... 88. 2008-08-21 tarptautiniu nurodymu Nr. 20, operacijos Nr. ( - ) – 42149,71 Lt,... 89. iš viso 158 921,36 Lt, tačiau transporto priemonės nupirktos nebuvo, tokiu... 90. S. G. kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį... 91. S. G., būdamas UAB „( - )“ ( įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ))... 92. Pagal BK 184 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar... 93. Kaltinamasis S. G. dėl pareikštų kaltinimų jam patikėto ir jo žinioje... 94. S. G. pareikštuose kaltinimuose pagal BK 184 straipsnio 2 dalį konstatuojama,... 95. Kaltininkui patikėtas ar esantis jo žinioje svetimas turtas tretiesiems... 96. Nors specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „( - )“ piniginių lėšų... 97. BK 184 straipsnio 2 dalies prasme atsakomybė už kaltininkui patikėto ar jo... 98. S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį... 99. S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį... 100. S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį... 101. S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį... 102. Skirdamas S. G. bausmę už padarytus nusikaltimus teismas vadovaujasi BK 54... 103. S. G. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.... 104. Skiriant bausmę S. G. atsižvelgiama į padarytų nusikaltimų pobūdį,... 105. S. G. nebuvo kaltinamas pasisavinęs ar iššvaistęs UAB „( - )“ ar UAB... 106. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: kasos... 107. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 str., 303 str.,... 108. S. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 109. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį laisvės... 110. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį laisvės... 111. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 5 d. 1 p. subendrinti paskirtas bausmes apėmimo... 112. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d., paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 113. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, pradėjus... 114. S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį... 115. S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį... 116. S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį... 117. S. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį... 118. Civilinius ieškinius UAB „( - )“ - 137453,49 eurų, UAB „( - )“ -... 119. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: UAB... 120. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...