Byla 2-6139-584/2015
Dėl pažymos pripažinimo neatitinkančia tikrovės, negaliojančia

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, spręsdama ieškovės C. N. ieškinio priėmimo klausimą atsakovei 35-ajai butų savininkų bendrijai dėl pažymos pripažinimo neatitinkančia tikrovės, negaliojančia, ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti atsakovės 2014-12-15 pažymą „ Dė C. N. įsiskolinimo" pripažinimo neatitinkančia tikrovės, pažeidžiančia ieškovės teises ir negaliojančia.

3Ieškinys atsisakytinas priimti.

4Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, CPK 5 straipsnio 1 dalyje, turinys – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas. Asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami interesų gynimas – įstatyme įtvirtintas civilinio proceso tikslas (CPK 2 straipsnio 1 dalis). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.). Civilinio proceso įstatymas įtvirtina teisę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą teisminės gynybos, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.), tačiau ieškovė privalo tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą.

5Teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. suformuluoti ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

6Nagrinėjamu atveju reiškiamas ieškinys prašant pripažinti pažymą neatitinkančia tikrovės, pažeidžiančia ieškovės teises ir negaliojančia. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, numatančia, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus, todėl pažyma apie įsiskolinimą yra vienas iš įrodymų, sprendžiant klausimą ar ieškovės prievolė atsakovei yra įvykdyta, tačiau pati pažyma nėra sandoris ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais negali būti pripažinta negaliojančia. Prašymas pripažinti pažymą negaliojančia, teismo vertinimu, negali sukelti ieškovei pasekmių, kadangi jos kyla iš paminėtame įstatyme numatytų patalpų savininko prievolių tinkamo ar netinkamo vykdymo, o ne iš pažymos, taigi tokie reikalavimai negali būti savarankiškos bylos nagrinėjimo dalyku. Toks ieškinys nelaikytinas ir ieškiniu dėl pripažinimo, nes juo nereikalaujama pripažinti civilines teises ar teisinius santykius (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė ginčo pažymoje nurodė apie ieškovės įsiskolinimus bendrijai nuo 1996 m. iki 2000 m., todėl senaties įsiskolinimui nurodytu laikotarpiu taikymas yra teisminio nagrinėjimo dalykas, taigi tai nereiškia, kad duomenys ginčo pažymoje yra neatitinkantys tikrovės.

7Ieškovė nurodė, kad jos teisės pažeidžiamos dėl t.t. antstolio veiksmų, tai yra patvarkymo areštuoti skolininko turtines teises. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, ieškovė privalo apsvarstyti galimybes kreiptis dėl antstolio veiksmų teisėtumo.

8Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė kreipėsi į teismą su reikalavimais, kurių patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, ieškinį atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes, jo reikalavimą teismui priėmus ir išnagrinėjus, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta(žr. pvz. Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartį byloje Nr. 2-2060-555/2014 ).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 137 str. 2d. 1 p., 2p., 3d., 5d.,

Nutarė

10atsisakyti priimti C. N. ieškinį ir su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Dėl šios nutarties per 7d. nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai