Byla 2-2060-555/2014
Dėl koncesijos sutarties ir taikos sutarties vykdymo, vienkartinės metinės išmokos dėl padidintos eksploatacijos už 2013 metus, koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį ir 2013 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitos-faktūros pripažinimo negaliojančiomis, priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovės Kauno miesto savivaldybės administracijos ieškinio atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“ dėl koncesijos sutarties ir taikos sutarties vykdymo, vienkartinės metinės išmokos dėl padidintos eksploatacijos už 2013 metus, koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį ir 2013 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitos-faktūros pripažinimo negaliojančiomis, priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama:

31. pripažinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškovei Kauno miesto savivaldybės administracijai vienašališkai išrašytą 2013 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr. 006097 (priskaičiuota suma – 555 165,82 Lt, suma apmokėjimui – 479 341,82 Lt) negaliojančia nuo jos išrašymo momento;

42. pripažinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijai išrašytoje 2013 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitoje faktūroje KAM Nr. 006097 vienašališkai nurodytas sumas: vienkartinę metinę išmoką dėl padidintos eksploatacijos (priskaičiuota suma – 539 104,41 Lt, suma apmokėjimui – 463 280,41 Lt) ir Koncesijos mokestį už 2013 m. IV ketvirtį - suma apmokėjimui 16 061,41 Lt neteisėtomis bei prieštaraujančiomis 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatoms.

5Ieškinį atsisakytina priimti.

6Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių garantijos, įtvirtintos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, CPK 5 straipsnio 1 dalyje, turinys – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas. Asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami interesų gynimas – įstatyme įtvirtintas civilinio proceso tikslas (CPK 2 straipsnio 1 dalis). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.).

7Teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. suformuluoti ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

8Nagrinėjamu atveju reiškimas ieškinys prašant pripažinti PVM sąskaitą-faktūrą negaliojančia, taip pat pripažinti PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas sumas neteisėtomis ir prieštaraujančiomis koncesijos sutarties nuostatoms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad PVM sąskaita-faktūra yra įforminamas įvykęs prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taigi šis dokumentas patvirtina įvykusį sandorį, tačiau pats savaime nelaikytinas sandoriu. Todėl prašymas pripažinti PVM sąskaitą-faktūrą negaliojančia arba pripažinti joje nurodytas sumas prieštaraujančias koncesijos sutarčiai, teismo vertinimu, negali sukelti ieškovei pasekmių, kadangi jos kyla iš koncesijos ir taikos sutarties, o ne iš PVM sąskaitos-faktūros, taigi tokie reikalavimai negali būti savarankiškos bylos nagrinėjimo dalyku. Toks ieškinys nelaikytinas ir ieškiniu dėl pripažinimo, nes juo nereikalaujama pripažinti civilines teises ar teisinius santykius (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).

9Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė kreipėsi į teismą su reikalavimais, kurių patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, ieškinį atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes, jo reikalavimą teismui priėmus ir išnagrinėjus, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta.

10Vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

11atsisakyti priimti ieškovės Kauno miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“ dėl koncesijos sutarties ir taikos sutarties vykdymo, vienkartinės metinės išmokos dėl padidintos eksploatacijos už 2013 metus, koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį ir 2013 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitos-faktūros pripažinimo negaliojančiomis.

12Nutarčiai įsiteisėjus, ieškinį su priedais grąžinti Kauno miesto savivaldybės administracijai.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai