Byla e2A-2389-275/2015
Dėl sumokėto avanso priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ritos Kisielienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų James J. G. II ir A. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų J.J. G. II ir A. G. ieškinį atsakovams J. K. ir I. K. dėl sumokėto avanso priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai J.J. G. II ir A. G. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų J. K. ir I. K. 2732,96 Eur (9436,37Lt) sumokėto avanso ir baudos pagal preliminarią sutartį, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-01-04 dieną su atsakovais J. K. ir I. K. sudarė Preliminarią buto pardavimo sutartį, kuria atsakovai kaip pardavėjai įsipareigojo pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu parduoti ieškovams ne vėliau kaip iki 2014-01-31d. butą, esantį ( - ), o ieškovai įsipareigojo nupirkti butą už galutinę 460 000 Lt kainą. Sutarties 5.1 p. nustatyta tvarka ieškovai pervedė į antstolio R. K. sąskaitą 4090 Lt sumą, kuri pagrindinės sutarties sudarymo atveju turėjo būti įskaitoma į bendrą pardavimo kainą. Pardavėjas įvairiais būdais vengė pasirašyti pagrindinę sutartį : 2014-02-04 du kartus neatėjo pas notarą sutartu laiku, neatliko turto atlaisvinimo nuo uždėto arešto bei 2014-02-21 sudarė kitą ginčo buto preliminarią sutartį su A. L.. Savo veiksmais atsakovai padarė ieškovams žalą - avanso neatidavė bei privalo sumokėti 4090 Lt baudą.

5Ieškovai prašo priteisti ir jų patirtą žalą, susijusią su preliminarios sutarties sudarymu: už pinigų avanso pervedimą į antstolio sąskaitą, už turto vertinimo ataskaitą, antstolio, notarės paslaugas, iš viso 1256,37 Lt bei 1162,45 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsiliepimuose su ieškiniu atsakovai nesutiko, nurodė, kad preliminari sutartis dar nebuvo suderinta pilnai, buvo vykdoma jos korekcija, ieškovas po sutarties pasirašymo el. laišku prašė parduoti butą 10000 Lt mažesne kaina, nei buvo numatyta. 2014- 02- 14 14 val. ieškovai pakvietė atsakovus į Vilniaus rajono 1 notarų biurą pasirašyti preliminarią sutartį, atvykus pas notarą, atsakovai sužinojo, kad notaras nebuvo užsakytas. Dėl šių priežasčių atsakovai pasirašė kitą sutartį pasibaigus su ieškovais sudarytai sutarčiai ir jiems atsisakius pirkti butą. Išlaidos, nurodytos ieškinyje, neturi nieko bendro su pasirašyta sutartimi ir ieškovo atliktais piniginiais veiksmais.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš atsakovų J. K. ir I. K. 1184,60 Eur sumokėto avanso ieškovų J.J. G. II ir A. G. naudai bei 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1184,60 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-05) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 13,20 Eur žyminio mokesčio bei 376,50 Eur už advokato paslaugas. Priteisė iš ieškovų J.J. G. II ir A. G. lygiomis dalimis 51,26 Eur į valstybės biudžetą nesumokėto žyminio mokesčio dalį paduodant ieškinį. Priteisė iš atsakovų J. K. ir I. K. lygiomis dalimis 5,88 Eur pašto išlaidų į valstybės biudžetą. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Darė išvadą, kad pagrindinė buto pirkimo pardavimo sutartis pagal preliminarią 2014-01-04 d. sutartį nebuvo pasirašyta dėl abiejų šalių kaltės, t.y. nė viena šalis nepateikė įrodymų, kad rodė iniciatyvą iki 2014 m. sausio 31d. susitarti dėl konkrečios datos susitikti pas notarą, kad pasirašytų pagrindinę sutartį, todėl 2014-01-04 preliminari sutartis yra pasibaigusi ir atsakovai neturi teisės naudotis ieškovų sumokėtu avansu bei privalo jį grąžinti. Konstatavo, kad ieškovai iš dalies įrodė savo reikalavimų pagrįstumą, t.y. ieškovai turi teisę atsiimti tik sumokėtą 4090 Lt (1184,60 Eur).

8Teismo nuomone, ieškovai neįrodė 1256,37 Lt patirtos žalos dėl atsakovų kaltės, nes nurodytos ieškovų turėtos išlaidos atsirado ne dėl atsakovų kaltės, o dėl ieškovų asmeninės iniciatyvos, nes pagal ginčo preliminarią sutartį ieškovams nebuvo numatyta jokia pareiga, susijusi su papildomų išlaidų turėjimu, nei sumokėti avansą. Dėl paminėtų argumentų ieškovo reikalavimas dėl 1256,37 Lt atmestas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovai J.J. G. II ir A. G. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą dalyje dėl netesybų ir kitų patirtų išlaidų priteisimo iš atsakovų ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovų 1184,60 eurų netesybų, 363,87 eurų kitų patirtų išlaidų, visas bylinėjimosi išlaidas, kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą, visas kitas bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

111. Atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė – neišregistravo areštų ir kitų disponavimo apribojimų, nesumokėjo skolų už butą, negrąžino ieškovams jų avansu sumokėtų 1184,60 eurų ir tokio paties dydžio netesybų, numatytų preliminariosios sutarties 5.1. punkte. Pasibaigus preliminariosios sutarties galiojimo terminui ieškovų iniciatyva buvo bandoma spręsti jos pratęsimo klausimą arba naujos preliminarios sutarties sudarymo klausimą, tą įrodo pridėtas susirašinėjimas nuo 2013 m. iki 2014 m. vasario. Teismas nevertino aplinkybių, kad net 2014-03-25 tebebuvo įregistruotas areštas ginčo butui.

122. Teismas sprendime pasisakė dėl šalių veiksmų jau pasibaigus preliminariai sutarčiai, o ne jos galiojimo metu. Teismo išvada, kad kaltos abi šalys niekuo nepagrįsta, nes aktyvių veiksmų neatliko būtent atsakovai, o ne ieškovai. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad 2014-02-04 Vilniaus I-ame notaro biure dėl naujos preliminariosios buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo buvo susirinkę ieškovas ir jo agentas, o atsakovai nepasirodė, nors buvo tinkamai informuoti. Atsakovai jokių įrodymų, kad dėl sutarties nesudarymo kalti ieškovai nepateikė. Teismo išvadą, kad šalys nebendradarbiavo, paneigia šalių susirašinėjimas elektroninėmis ryšio priemonėmis.

133. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovai išlaidas patyrė savo iniciatyva prieštarauja byloje esantiems rašytiniems įrodymams: byloje esančiai Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitai, naujai pateiktiems įrodymams – pažymos apie kredito suteikimą. Šie įrodymai pagrindžia ieškovų veiksmus siekiant sudaryti pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį.

144. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino, kokios prievolės pagal preliminarią sutartį iškilo kiekvienai šaliai ir kaip jų buvo laikomasi, nevertino, jog ieškovai negalėjo lemti atsakovų netinkamų įsipareigojimų nevykdymo. Teismas nukrypo nuo teisminės praktikos, nes sprendė vien tiesioginių nuostolių atlyginimo klausimą (LAT nutartys c.b. 3K-3-288/2010, 3K-3-323/2010, 3K-7-304/2007, 3K-7-367/2006, 3K-3-503/2007, 3K-3-401/2008).

155. Tuo atveju, jei pirmosios instancijos teismas ginčijamą sprendimą paliks nepakeistą, turi būti ištaisyta klaida dėl priteisto žyminio mokesčio. Atmestų ieškinio reikalavimų dalyje žyminis mokestis sudaro 160,39 Lt (4090+1256,37=5346,37x 3 proc.). Kadangi ieškinys paduotas per EPP tai žyminio mokesčio suma sudaro 120,29 Lt (34,84 eurai). Ieškovai buvo sumokėję 106 Lt (30,70 eurų), todėl teismas negalėjo priteisti daugiau nei 4,14 eurus (34,84 -30,70=4,14 eurai).

166. Teismas sprendime neteisingai nurodė ieškovo vardą J., taip pat, kad byloje dalyvavo atsakovo atstovas A. V., nors byloje nėra įrodymų apie jo atstovavimą ar dalyvavimą teismo posėdžiuose.

177. Prie apeliacinio skundo ieškovai pridėjo naujus įrodymus, kuriuos pateikti iškilo būtinybė gavus ginčijamą sprendimą. Nauji įrodymai patvirtina ieškovų siekius įsigyti butą bei atsakovų nesąžiningumą.

18Atsakovai su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad apeliantai vilkino buto pardavimo procedūrą siekdami sumažinti pirkimo kainą. Apeliantų teiginiai dėl areštų parduodamam butui nepagrįsti, nes apeliantams buvo žinoma, jog antstoliai leido parduoti butą su sąlyga, kad pinigai pateks į antstolių depozitines sąskaitas.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Skundas dalinai tenkintinas.

21Pagal tarp šalių sudarytą 2014-01-04 preliminariąją sutartį ( t. I, b.l.111-113) atsakovai įsipareigojo parduoti ieškovams butą už 460 000 Lt. Sutarties 3.3 punkte buvo numatyta, kad prieš sudarant pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį, pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui dokumentus, patvirtinančius šiuo metu galiojančio arešto nuo parduodamo buto nuėmimą, sutarties 4.2 punktu pardavėjas įsipareigojo sumokėti visus būtinus su turtu susijusius mokėjimus, padengti skolas turtui ir pateikti pažymas apie skolų nebuvimą.

22Ieškovams reiškiant ieškinį šiuo pagrindu, teismo sprendime turėjo būti išvados, ar įvykdė šį įsipareigojimą atsakovai nustatytu laiku, tačiau tokių išvadų nėra. Kadangi byloje buvo teikiami įrodymai dėl šios aplinkybės, apeliacinės instancijos teismas turi galimybę ištaisyti šį pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumą.

23Ieškovų reikalavimas priteisti jiems 4090 Lt baudos įvardijamas kaip reikalavimas priteisti skolą, jis buvo grindžiamas Sutarties 6.2 punktu, kuriame numatyta, kad tuo atveju, jei sutartis nebus pasirašyta dėl pardavėjo kaltės ( įskaitant atsisakymą bei vengimą sudaryti sutartį ), pardavėjas turės sumokėti 5.1 punkte nurodyto dydžio sumą, kaip šalių aptartus minimalius pirkėjo nuostolius. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad abi sutarties šalys kaltos dėl to, kad nebuvo pasirašyta sutartis, tačiau nenurodė, kuo pasireiškė jų kaltė. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovas iki numatytos sutarties sudarymo dienos - 2014-01-31d. nebuvo įvykdęs įsipareigojimo ieškovui pateikti dokumentus, patvirtinančius galiojančio arešto nuo buto nuėmimą. Ieškovams apeliaciniame skunde nurodžius, kad atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė – neišregistravo areštų ir kitų disponavimo apribojimų, nesumokėjo skolų už butą, atsakovai nepaneigė šių teiginių. Tai, kad apeliantams galėjo būti žinoma, kad antstoliai leido butą parduoti su sąlyga, kad pinigai pateks į antstolių sąskaitas, nėra susiję su atsakovų įsipareigojimu pateikti dokumentus, patvirtinančius galiojančio arešto nuo buto nuėmimą. Atsakovai nenurodė priežasčių, dėl kurių jie neįvykdė įsipareigojimų sumokėti skolas ir pateikti dokumentus apie areštų nuėmimą. Ieškovams pervedus antstoliui R. K. atsakovams mokėtiną sumą kaip avansą - 4090 Lt, areštas buvo nuimtas tik 1/70 daliai buto, 2014-01-31 dienai dar tebegaliojo kitų 3 antstolių uždėti areštai butui.

24Byloje nustatyta, kad tarp šalių vyko susirašinėjimas dėl naujos preliminarios sutarties sudarymo, teismo sprendime nurodyta, kokie įrodymai patvirtina šią atsakovų nurodytą aplinkybę, tačiau šis susirašinėjimas vyko po termino, numatyto pirkimo pardavimo sutarčiai sudaryti, todėl jis nebuvo priežastimi nesudaryti numatytai sutarčiai iki 2014-01-31. Byloje pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovai buvo informuoti, jog turi atvykti pas notarą 2014-02-04 d., tačiau jie į susitikimą su pirkėjais-ieškovais neatvyko, atsakovų paaiškinimai, kad ieškovai atsisakė sudaryti sutartį, nebuvo patvirtinti kitais įrodymais, todėl labiau tikėtina, kad ne ieškovai, o atsakovai atsisakė sudaryti sandorį. Tai, kad netrukus po datos, kurią turėjo susitikti šalys pas notarą - 2014-02-04 , atsakovai sudarė kitą preliminarią sutartį 2014-02-21, pagal kurią butas buvo parduotas, leidžia daryti išvadą, kad atsakovai prarado interesą parduoti butą ieškovams. Nesant duomenų, kad nauja preliminari sutartis, kurios į bylą atsakovai nepateikė, buvo mažiau naudinga atsakovams, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovai, suradę pirkėjus, kurie įsigys butą jiems naudingesnėmis sąlygomis, nei ketino įsigyti ieškovai, neteko intereso vykdyti ir tęsti su ieškovais sudarytos preliminarios sutarties, todėl yra kalti dėl neįvykusio sandorio.

25Pripažinus atsakovų kaltę dėl to, kad nebuvo sudaryta pagrindinė buto pirkimo pardavimo sutartis, nesant ieškovų kaltės dėl šios sutarties nesudarymo, jie turi teisę į netesybas. Padarius šias išvadas, t.y. priešingas, nei padarė pirmosios instancijos teismas dėl ieškovų kaltės, tenkintinas ieškovų reikalavimas priteisti jiems iš atsakovų sutartyje numatyto dydžio netesybas, t.y. 4090 Lt arba 1184,60 Eur. Bendra priteistina suma ieškovams byloje 2369, 20 Eur. Teismo sprendimas keičiamas dėl netinkamo įrodymų vertinimo byloje.

26Ieškovų reikalavimas priteisti jiems išlaidas, susijusias su buto preliminarios sutarties sudarymu, tokias kaip 38 Lt pervedimas į Centrinės hipotekos įstaigos sąskaitą, 1 Lt komisinis mokestis, 2013-08-07 apmokėjimas 300 Lt turto vertinimo agentūrai, 500 Lt sumokėjimas UAB „ JG Property Developments“ pagal tarpininkavimo sutartį, bei 1,40 Lt komisinis mokestis už pinigų pervedimą, atmestinas, nes ne visos išlaidos susijusios su konkretaus objekto pirkimu. Iš ieškovų pateiktos tarpininkavimo sutarties matyti, kad paslaugas teikianti bendrovė įsipareigojo informuoti klientą apie surastus objektus, todėl pagal sutartį ieškovai išlaidas turėjo netik konkretaus objekto pirkimo-pardavimo sutarčiai užbaigti, bet ir už kitokią tarpininkavimo paslaugas teikiančios bendrovės veiklą ieškovų naudai, todėl nepriteistinos išlaidos, ieškovų turėtos pagal šią sutartį. Apmokėjimas turto vertinimo agentūrai ir kitos išlaidos yra ieškovų nuostoliais, patirtais dėl to, kad pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, tačiau Preliminarios sutarties 6.2 punkte nurodyta, kad 4090 Lt suma, kurią turi sumokėti atsakovas ieškovams, jei sutartis nebus pasirašyta, yra minimalūs pirkėjo nuostoliai, t.y. ši suma numatyta pirkėjo nuostoliams padengti, kadangi aukščiau nurodytos ieškovų išlaidos neviršija šios sumos, priteisiant 1184,60 Eur sumą iš atsakovų kaip netesybas tuo ieškovams atlyginami jų turėti nuostoliai, atsakovams nevykdant savo įsipareigojimų pagal preliminarią sutartį.

27 Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Ieškovai, pateikdami ieškinį, apmokėjo 106 Lt žyminio mokesčio, t.y. 30,70 Eur, tačiau turėjo sumokėti 283 Lt arba 81,96 Eur. Atmestų reikalavimų dalyje žyminis mokesti sudaro 15 Eur ( nuo 363,87 Eur sumos ) todėl atsakovai turi atlyginti ieškovams jų sumokėto žyminio mokesčio dalį, sumažinant šį mokestį 15 Eur suma, t.y. 15,70 Eur. Visas byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 81,98 Eur, todėl dalyje, kurioje žyminis mokestis nebuvo sumokėtas ir reikalavimai buvo patenkinti, atsakovai turi sumokėti šį mokestį lygiomis dalimis valstybei , t.y. po 25, 63 Eur , bendrai mokėtina 51,26 Eur ( 81,96 Eur - 30,70 Eur ).

29Teismas sprendimu priteisė iš ieškovų 51,26 Eur žyminį mokestį valstybei, ši sprendimo dalis naikintina, padarius išvadą, kad šį mokestį turi sumokėti atsakovai.

30Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą dalyje pakeisti.

32Priteistą solidariai iš atsakovų J. K. ir I. K. ieškovų J.J. G. II ir A. G. naudai sumą padidinti iki 2369,20 Eur, bei padidinti priteistą ieškovams iš atsakovų žyminio mokesčio sumą iki 15,70 Eur. Nustatyti, kad 5 procentų metinės palūkanos priteisiamos nuo 2369,20 Eur sumos.

33Priteisti iš atsakovų J. K. ( a.k( - ) ir I. K. ( a.k ( - ) po 25,63 Eur žyminio mokesčio valstybei. Bendra priteista valstybei iš kiekvieno iš atsakovų suma sudaro 28,57 Eur. Priteista suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, įstaigos kodas – 188659752, įmokos kodas – 5660. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš ieškovų J.J. G. II ir A. G. lygiomis dalimis priteista 51,26 Eur į valstybės biudžetą nesumokėto žyminio mokesčio.

34Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai J.J. G. II ir A. G.... 5. Ieškovai prašo priteisti ir jų patirtą žalą, susijusią su preliminarios... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismo nuomone, ieškovai neįrodė 1256,37 Lt patirtos žalos dėl atsakovų... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovai J.J. G. II ir A. G.... 11. 1. Atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė – neišregistravo... 12. 2. Teismas sprendime pasisakė dėl šalių veiksmų jau pasibaigus... 13. 3. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovai išlaidas patyrė savo... 14. 4. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino, kokios prievolės pagal... 15. 5. Tuo atveju, jei pirmosios instancijos teismas ginčijamą sprendimą paliks... 16. 6. Teismas sprendime neteisingai nurodė ieškovo vardą... 17. 7. Prie apeliacinio skundo ieškovai pridėjo naujus įrodymus, kuriuos... 18. Atsakovai su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Skundas dalinai tenkintinas.... 21. Pagal tarp šalių sudarytą 2014-01-04 preliminariąją sutartį ( t. I,... 22. Ieškovams reiškiant ieškinį šiuo pagrindu, teismo sprendime turėjo būti... 23. Ieškovų reikalavimas priteisti jiems 4090 Lt baudos įvardijamas kaip... 24. Byloje nustatyta, kad tarp šalių vyko susirašinėjimas dėl naujos... 25. Pripažinus atsakovų kaltę dėl to, kad nebuvo sudaryta pagrindinė buto... 26. Ieškovų reikalavimas priteisti jiems išlaidas, susijusias su buto... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 28. Ieškovai, pateikdami ieškinį, apmokėjo 106 Lt žyminio mokesčio, t.y.... 29. Teismas sprendimu priteisė iš ieškovų 51,26 Eur žyminį mokestį... 30. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą dalyje... 32. Priteistą solidariai iš atsakovų J. K. ir 33. Priteisti iš atsakovų J. K. ( a.k(... 34. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. ...