Byla eA2-2897-661/2020
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. eB2-2630-585/2019, kuria patvirtintas kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras reikalavimas bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) Prekybos namai „V. V. V.“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. eB2-2630-585/2019, kuria patvirtintas kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras reikalavimas bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ bankroto byloje,

Nustatė

21.

3Pareiškėja UAB Prekybos namai „V. V. V.“ padavė prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. eB2-2630-585/2019 dėl naujai paaiškėjusios esminės aplinkybės – BAB bankas Snoras 2017 m. rugsėjo 5 d. išduotas V. D. sutikimas egzistavo bylos nagrinėjimo 2019 m. metu ir turėjo būti BAB bankas Snoras žinomas, tačiau šią aplinkybę BAB bankas Snoras tiek nuo bylą nagrinėjusio teismo, tiek nuo BTŪB „Energija“ nemokumo administratoriaus nuslėpė ir kt.

42.

5Suinteresuotas asmuo, kreditorius BAB bankas „Snoras“ prašė pareiškėjos BTŪB „Energija“ prašymą dėl proceso atnaujinimo c. b. Nr. eB2-2630-585/2019 atmesti. Bankas Snoras nurodė, kad nei 2017 m. rugsėjo 5 d. V. D. išduotas sutikimas dėl hipotekos Žemės sklypui išregistravimo, nei Suinteresuoto asmens atsisakymas nuo Žemės sklypo hipotekos nesudaro pagrindo atnaujinti proceso c. b. Nr. eB2-2630-585/2019. Tokia Suinteresuoto asmens pozicija grindžiama tuo, kad nagrinėjamu atveju Žemės sklypo hipoteka buvo išregistruota po to, kai buvo įvykdyta Papildomame susitarime numatyta sąlyga, todėl 2017 m. rugsėjo 5 d. V. D. išduotas sutikimas dėl hipotekos Žemės sklypui išregistravimo neturi jokios teisinės reikšmės ir juo labiau negali būti laikomas pagrindu atnaujinti procesą šioje byloje.

63.

7Nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingas yra tinkamas dalies turtinės prievolės – skolinio įsipareigojimo – įvykdymas pagal Papildomą susitarimą. Tinkamas V. D. įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymas buvo užtikrintas svetimo turto hipoteka. Vienas iš įkeistų nekilnojamojo turto objektų buvo trečiajam asmeniui, D.. S., priklausantis Žemės sklypas. Papildomu susitarimu V. D. ir Suinteresuotas asmuo susitarė, kad sumokėjus ne mažiau kaip 180 000 Lt dengiant 2015 m. gegužės 15 d. numatytą mokėjimą, Suinteresuotas asmuo atsisakys Žemės sklypo įkeitimo (Papildomo susitarimo 4 p.). 2015 m. spalio 5 d. Suinteresuotas asmuo gavo mokėjimą 83 000 EUR sumai. Nors mokėjimas ir buvo atliktas pavėluotai, AB „Snoras, gavęs kelis įkeisto Žemės sklypo savininkės atstovo prašymus, 2018 m. kovo mėnesį nusprendė hipoteką Žemės sklypui išregistruoti.

84.

9Atsižvelgiant į tai, kad V. D. ir banko „Snoras“ susitarimu hipotekos atsisakymas Žemės sklypui buvo siejamas su ne mažesniu (taigi, mokėjimas galėjo būti ir didesnis) kaip 180 000 Lt (52 131,60 EUR) mokėjimo pavedimo atlikimu Bankui, teigtina, kad Bankui 2015 m. spalio 5 d. gavus mokėjimą 83 000 EUR sumai, hipoteka Žemės sklypui galėjo būti išregistruota. Aukščiau nurodytų aplinkybių kontekste atkreiptinas dėmesys, kad hipotekai išregistruoti joks V. D. sutikimas nebuvo būtinas.

105.

11Atsižvelgiant į tai, kad Papildomo susitarimo 4 p. numatyta sąlyga dėl Žemės sklypo hipotekos pabaigos buvo įvykdyta, Bankas turėjo teisę išregistruoti Žemės sklypo hipoteką. Hipotekos išregistravimui V. D., kaip skolininko, sutikimas nebuvo būtinas. Tai, be kita to, patvirtina tai, kad dėl hipotekos atsisakymo Žemės sklypui atlikus ne mažesnį kaip 180 000 Lt (52 131,60 EUR) mokėjimą pats V. D. sutiko pasirašydamas Papildomą susitarimą, kuriame buvo numatyta minėta hipotekos atsisakymo sąlyga.

126.

13BAB „Snoras“ sprendimu hipoteka Žemės sklypui buvo išregistruota galėjo ir turėjo būti žinoma tiek kreditoriui UAB Prekybos namai „V.V.V.“, kuris ginčijo BAB „Snoras“ finansinio reikalavimo patvirtinimą, tiek BTŪB “Energija“ nemokumo administratoriui dar nagrinėjant bylą dėl Suinteresuoto asmens finansinio reikalavimo patvirtinimo.

147.

15Bankui „Snoras“ 2018 m. rugpjūčio pabaigoje atsitiktinai sužinojus apie bankroto bylos iškėlimą BTŪB „Energija“, Bankas nedelsdamas kreipėsi į bankroto administratorių telefonu, o vėliau, išsiaiškinęs esamą situaciją, netrukus pateikė ir prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą bei įtraukti kreditorių į BTŪB „Energija“ kreditorių sąrašą. Kartu su prašymu Bankas taip pat pateikė finansinį reikalavimą patvirtinančius dokumentus – Kredito sutarties (žr. c. b. Nr. e2-1140-823/2018 b. l. 104-112, XI tomas), Papildomo susitarimo (žr. c. b. Nr. e2-1140-823/2018 b. l. 54-56, XI tomas) bei hipotekos lakštų kopijas (tarp kurių nebuvo hipotekos lakšto, kuriame būtų numatytas Žemės sklypo įkeitimas).

168.

17BAB bankas „Snoras“ Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjusiam iš naujo Banko finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo įpareigojimą, teismui, be kita ko pateikė: 1) Kredito sutarties vykdymo veiksmų suvestinę laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. (t. y. iki bankroto bylos BTŪB „Energija“ iškėlimo dienos), patvirtinančią, kad bankroto proceso metu jokių mokėjimų nebuvo vykdoma) (žr. c. b. Nr. e2-1140-823/2018 b. l. 89-101, XII tomas); 2) duomenis, iš kokių asmenų buvo gautos lėšos dengti kreditą pagal Kredito sutartį laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. (žr. c. b. Nr. e2-1140-823/2018 b. l. 102, XII tomas). Būtent pateiktuose duomenyse buvo nurodytas ir 2015 m. spalio 2 d. mokėjimas 83 000 EUR sumai.

18Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkinamas.

199.

20Kasacinis teismas formuodamas teismų praktiką, laikosi nuostatos, kad teisingumo vykdymas – išimtinė teismo teisė, ir, siekiant užtikrinti, kad teisingumas būtų vykdomas kruopščiai ir atidžiai, sukurta instancinė teismų sistema, kurios paskirtis – šalinti galimas žemesniųjų instancijų teismų klaidas, neleisti, kad būtų įvykdytas neteisingumas, ir taip apsaugoti asmens, visuomenės teises ir teisėtus interesus. Net ir po to, kai byla išnagrinėta ir šalių ginčas išspręstas instancine tvarka, gali atsirasti ar paaiškėti aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas suabejoti teismo sprendimu ar vykusio teismo proceso tinkamumu. Dėl to įstatymų leidėjas nustatė proceso atnaujinimo institutą, kuriuo siekiama to paties, kaip ir nustatant teismų sprendimų instancinės kontrolės mechanizmą (apeliaciją ir kasaciją), tikslo ir kuris taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės teismų sistemos, būdais dėl to, kad šia tvarka pasinaudoti jau nebėra procesinės galimybės, arba šia tvarka naudojantis atitinkamų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių ištaisyti nepavyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2013). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vieną kartą kasacine tvarka išnagrinėtose bylose yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą. Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 straipsnis) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą, nagrinėti prašymus atnaujinti procesą taip, kad tai nepavirstų pakartotiniu bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal Generalinės prokuratūros prašymą atnaujinti procesą byloje Nr. 3K-3-647/2005; 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojanti AB „Statūna“ v. UAB ,,Parama“ ir kt. byloje Nr. 3K-7-57/2008; kt.). Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo 2007-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007). Nurodyti proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas taikytų ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Dėl to bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-843/2003; 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2004).

2110.

22Prašomoje atnaujinti civilinėje byloje eB2-2630-585/2019 Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 24 d. nutartimi tikrajai ūkinei bendrijai (toliau – TŪB) „Energija“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Mokumo valdymo sprendimai“. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

2311.

24Bankroto administratorė prašė į kreditorių sąrašą įtraukti hipoteka užtikrintą BAB banko Snoras 101 349,02 Eur finansinį reikalavimą, kurį sudaro 83 021,13 Eur negrąžintas kreditas, 7 283,83 Eur nesumokėtos palūkanos ir 11 044,06 Eur delspinigiai.

2512.

26Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtino patikslintą kreditorių sąrašą, įtraukdamas į jį BAB banką Snoras su 101 349,02 Eur finansiniu reikalavimu.

2713.

28UAB Prekybos namai „V.V.V.“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl BAB banko Snoras finansinio reikalavimo įtraukimo į BTŪB „Energija“ kreditorių sąrašą atmesti.

2914.

30Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartimi panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis ir BAB banko Snoras finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Teismas nurodė, kad tam, jog būtų galima spręsti apie finansinio reikalavimo pagrįstumą ir teisėtumą, svarbu nustatyti bankrutavusio juridinio asmens ir kreditorės sudarytų sandorių vykdymo eigą, įvertinti, ar kreditorės finansinis reikalavimas (fakto ir dydžio prasme) užfiksuoti atsakovės buhalterinėje apskaitoje. Teismas darė išvadą, kad dėl iškilusio ginčo yra būtina atlikti išsamų įrodymų tyrimą visa apimtimi, kvalifikuoti BTŪB „Energija“ ir BAB banką Snoras siejusius teisinius santykius, įvertinti apeliantės pareikštas pastabas ir abejones dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo ir jo dydžio.

3115.

322019 m. balandžio 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas įpareigojo BAB banką Snoras pateikti duomenis, kiek lėšų gauta, iš kokių asmenų, įskaitant visus įkaito davėjus (BTŪB „Energija“, V. Ž., G. Ž.) ir kaip lėšos užskaitytos dengiant BTŪB „Energija“ dalyvio V. D. kreditą, kurio pagrindu byloje pareikštas BAB banko Snoras reikalavimas, pateikiant ir pirminius skolos grąžinimo dokumentus.

3316.

34BAB bankas Snoras pateikė teismui Kredito sutarties Nr. 031-02949 (toliau – Kredito sutartis) vykdymo veiksmų suvestinę laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. (t. y. iki bankroto bylos BTŪB „Energija“ iškėlimo dienos), kur nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. gauta 89 283,49 Eur suma, BTŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo dienai V. D. skolą suinteresuotam asmeniui sudarė 101 349,02 Eur. Taip pat pateikti duomenys, iš kokių asmenų gautos lėšos dengti kreditą pagal Kredito sutartį laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. BAB bankas Snoras paaiškino, kad duomenys yra teikiami tik už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. dėl to, kad 2014 m. gruodžio 10 d. V. D. ir BAB bankas Snoras pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Papildomas susitarimas), kuriuo V. D. patvirtino skolos sumą Papildomo susitarimo pasirašymo dieną.

3517.

36BTŪB „Energija“ bankroto administratorė pateikė prašymą dėl pakartotinio visų rašytinių įrodymų išreikalavimo iš BAB banko Snoras. Nurodė, kad BAB bankas Snoras, tinkamai vykdydamas teismo įpareigojimą, turėjo pateikti ne suvestinę bei iškarpas tik už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d., tačiau už visą laiką iki šios dienos. BAB bankas Snoras kreditą iš įkaito davėjų galėjo išieškoti ir po BTŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo, tuo tarpu BAB banko Snoras pateikti duomenys tokios informacijos neparodo.

3718.

38UAB Prekybos namai „V.V.V.“ nurodė, kad BAB bankas Snoras teismui pateikė neišsamius duomenis, visapusiška informacija yra reikalinga bylos esmei atskleisti ir įvertinti BAB banko Snoras reikalavimo pagrįstumą. V. D. nekalba lietuviškai, todėl neaišku ką, kokiomis aplinkybėmis ir kokios įtakos veikiamas galėjo pasirašyti ir patvirtinti stipresniosios šalies – BAB banko Snoras – naudai. V. D. negalėjo būti žinomos aplinkybės dėl kitų asmenų (V. Ž., G. Ž.) prievolių vykdymo. Todėl yra būtina pateikti pirminius skolos grąžinimo duomenis (t. y. duomenis iki papildomo susitarimo pasirašymo) ir duomenis (pažymą) apie tai, kad BAB bankas Snoras iš V. Ž., G. Ž. ir (ar) jų vardu veikiančių trečiųjų asmenų nėra gavęs piniginių lėšų, skirtų BTŪB „Energija“ ar V. D. prievolių vykdymui.

3919.

40Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 12 d. nutartimi patvirtino BAB banko Snoras hipoteka užtikrintų finansinių reikalavimų eilės 101 349,02 Eur reikalavimą.

4120.

42Teismas nustatė, kad BAB banko Snoras 101 349,02 Eur finansinį reikalavimą atsakovės bankroto byloje grindžia tarp BAB banko Snoras ir V. D. 2007 m. rugsėjo 24 d. sudaryta Kredito sutartimi, pagal kurią BAB bankas Snoras suteikė V. D. 434 430,03 Eur kreditą. Tinkamas įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymas užtikrintas hipotekos lakštais. 2014 m. gruodžio 10 d. Papildomame susitarime išdėstyta paskutinė aktuali Kredito sutarties redakcija, kuria remiantis V. D. negrąžinta kredito suma sudarė 159 291,01 Eur. Numatytas kredito grąžinimo terminas – 2017 m. rugsėjo 23 d. V. D. pagal Kredito sutartį neatsiskaitė. BTŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo dienai V. D. skolą BAB bankui Snoras sudaro 101 349,02 Eur (83 021,13 Eur negrąžintas kreditas, 7 283,83 Eur nesumokėtos palūkanos ir 11 044,06 Eur delspinigiai.).

4321.

44UAB Prekybos namai „V.V.V.“ teikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 12 d. nutarties. Atskirajame skunde nurodė, jog teismas ignoravo faktą, kad BAB bankas Snoras nepateikė visų teismo reikalautų rašytinių įrodymų ir nusprendė vadovautis tik tais duomenimis, kuriuos bankas pateikė. Iš BAB banko Snoras pakartotinai neišreikalaudamas įpareigotų pateikti dokumentų, teismas nepagrįstai nurodė, esą kreditorius neįrodė, kad banko reikalavimas yra nepagrįstas, ką buvo galima nustatyti tik išreikalavus iš banko dokumentus, tokiu būdu užkirsdamas kelią kreditoriaus pateiktų argumentų įrodymui.

4522.

46Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi nutarta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo jog nėra pagrindo reikalauti iš BAB bankas Snoras papildomų įrodymų apie Kredito sutarties vykdymą, kadangi kreditorius pateikė duomenis apie vykdymą nuo 2014 m. gruodžio 10 d., kai kredito sutarties šalių susitarimu fiksuota neįvykdytų įsipareigojimų pagal sutartį suma iki 2017 m. birželio 8 d. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į civiliniame procese galiojančias įrodinėjimo taisykles, sutiko, jog BAB bankui Snoras teigiant, kad vėlesnių mokėjimų atlikta nebuvo, kreditorius neprivalo įrodinėti aplinkybių, kurias neigia. Procesinę įrodinėjimo pareigą paneigti tinkamai pagrįsto finansinio reikalavimo pagrįstumą turi su finansinio reikalavimo patvirtinimu nesutinkantis asmuo. Kreditorius tinkamai pagrindė savo reikalavimo pagrįstumą, pagrindo reikalauti iš kreditoriaus duomenų, siekiant paneigti apeliantės abejonės dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo, nėra.

4723.

48Lietuvos apeliacinio teismo buvo pažymėtina, jog byloje egzistuoja reikalavimo pagrįstumą patvirtinantys duomenys: 1) Kredito sutartis; 2) Papildomas susitarimas; 3) hipotekos lakštai; 4) Kredito sutarties vykdymo veiksmų suvestinė laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d., 5) duomenys, iš kokių asmenų gautos lėšos dengti kreditą. Šiuose dokumentuose esantys duomenys patvirtina kreditoriaus pagrindinio reikalavimo pagrįstumą, apeliantė nei pirmosios nei apeliacinės instancijos teismui duomenų, kurie paneigtų minėtais dokumentais patvirtinamas aplinkybes, nepateikė, abejones grindžia deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurie abejoti pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi dėl kreditorės pagrindinio reikalavimo pagrįstumo pagrindo nesudaro. Dėl nurodytų argumentų, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo patvirtinto BAB bankas Snoras pagrindinės skolos reikalavimo pagrįstumu.

4924.

50Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB Prekybos namai „V. V. V.“ prašo atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje ir prašymą iš esmės grindžia tuo, kad : 1) BAB bankas Snoras 2017-09-05 išduotas V. D. sutikimas egzistavo bylos nagrinėjimo 2019 m. metu ir turėjo būti BAB bankas Snoras žinomas, tačiau šią aplinkybę BAB bankas Snoras tiek nuo bylą nagrinėjusio teismo, tiek nuo BTŪB „Energija“ nemokumo administratoriaus nuslėpė; 2) aplinkybe, kad 2017-09-05 buvo atsisakyta BAB bankas Snoras naudai nustatytos hipotekos, buvo žinomos tik V. D. ir BAB bankas Snoras. BTŪB „Energija“ nemokumo administratoriui šis dokumentas perduotas nebuvo. V. D. sprendžiant BAB bankas Snoras finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą byloje nedalyvavo, tuo tarpu BAB bankas Snoras, neva tai vykdydamas 2019-04-15 Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl dokumento pateikimo, pateikė ne pirminius dokumentus, o tik gautų lėšų suvestinę; 3) Aplinkybė, kad BAB bankas Snoras atsisakė (šiuo metu neaišku, atlygintinai, ar ne) jo naudai nustatytos hipotekos, BTŪB „Energija“ nemokumo administratoriui tapo žinoma tik 2020-02-11, t. y. jau po sprendimo patvirtinti BAB bankas Snoras finansinį reikalavimą šioje byloje įsiteisėjimo; 4) Aplinkybė, kad BAB bankas Snoras atsisakė (šiuo metu neaišku, atlygintinai, ar ne) jo naudai nustatytos hipotekos, turi esminę reikšmę BAB bankas Snoras finansinio reikalavimo tvirtinimui. Tuo atveju, jeigu hipotekos BAB bankas Snoras atsisakė už atlygį, tvirtinamas BAB bankas Snoras finansinis reikalavimas turėjo būti šia suma mažinamas. Tuo atveju, jeigu šios hipotekos BAB bankas Snoras atsisakė neatlygintinai, tokiu atveju reikia nustatyti įkaito vertę ir šia suma mažinti prašomą patvirtinti reikalavimą, kadangi atsisakydamas jo naudai nustatyto įkeitimo BAB bankas Snoras veikia savo rizika ir vietoje to, kad įsiskolinimą išieškotų iš įkeisto turto, pasirenka tą daryti BTŪB „Energija“ nemokumo byloje tokiu būdu sumažindamas galimybę kitiems BTŪB „Energija“ kreditoriams, neturintiems įkaito, atgauti dalį jų finansinio reikalavimo.

5125.

52LITEKO (CPK 179 str. 3 d.) duomenimis išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. eB2-2630-585/2019 iš esmės buvo įvertinti visi byloje pateikti ginčijamo kreditorinio reikalavimo įrodymai: 1) Kredito sutartis; 2) Papildomas susitarimas; 3) hipotekos lakštai; 4) Kredito sutarties vykdymo veiksmų suvestinė laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d., 5) duomenys, iš kokių asmenų gautos lėšos dengti kreditą. Byloje nėra įrodymų, kad, sudarant Kredito sutartį V. D. neturėjo realios galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų (įskaitant ir sąlygą dėl netesybų), yra pagrindas teigti, kad minėta sutarties sąlyga buvo aptarta iš anksto ir atitinka sutarties šalių valią. Taip pat matyti, jog sutarties vykdymo laikotarpiu, Papildomo susitarimo sudarymo metu bei po jo, V. D. prieštaravimų dėl nustatyto sutartinių netesybų dydžio nepateikė, sutarties sąlygų neginčijo. Pareiškėja nepateikė teismui naujų įrodymų, kurie paneigtų minėtais dokumentais patvirtinamas aplinkybes, abejones grindžia deklaratyvaus pobūdžio teiginiais.

5326.

54Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nors pareiškėjos prašymuose nurodytų aplinkybių dėstymas skiriasi, tačiau faktinis pagrindas, kuriuo remiantis prašoma atnaujinti procesą, iš esmės sutampa, t. y. keliami klausimai dėl patvirtinto kreditorinio reikalavimo ir nustatytos hipotekos. Pareiškėjos nurodytos kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės jau buvo nurodytos ankstesniuose prašymuose išreikalauti įrodymus, dėl jų priimti teismo procesiniai sprendimai, kurie įsiteisėję. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. eB2-2630-585/2019 atmetamas.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

5627.

57Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

5828.

59Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (CPK 98 str. 2 d.). Rekomendacijų 8 p. įtvirtintas pavyzdinis advokato teikiamų teisinių paslaugų sąrašas ir maksimalūs užmokesčio dydžiai. Rekomendacijų 7 p. nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

6029.

61Intrum Lietuva, UAB atstovaudama bankrutavusią akcinę bendrovę banką Snoras pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo. Atstovas nurodė, kad nagrinėjant bylą teisme, rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas Intrum Lietuva, UAB patyrė 798,59 Eur išlaidų, sumokėdama už suteiktas teisines paslaugas. Nurodyta išlaidų suma iš esmės neviršija maksimalių rekomendacijose nustatytų bylinėjimosi išlaidų dydžių, todėl laikytina pagrįsta ir priteistina iš pareiškėjos UAB Prekybos namai „V. V. V.“.

62Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, 370 straipsnio 2, 3 dalimis, teismas

Nutarė

63pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės UAB Prekybos namai „V. V. V.“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. eB2-2630-585/2019 atmesti.

64Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės UAB Prekybos namai „V. V. V.“ (j/k 120872893) suinteresuoto asmens bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras (j/k 112025973) naudai 798,59 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas.

65Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas rašytinio proceso... 2. 1.... 3. Pareiškėja UAB Prekybos namai „V. V. V.“ padavė prašymą atnaujinti... 4. 2.... 5. Suinteresuotas asmuo, kreditorius BAB bankas „Snoras“ prašė pareiškėjos... 6. 3.... 7. Nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingas yra tinkamas dalies turtinės... 8. 4.... 9. Atsižvelgiant į tai, kad V. D. ir banko „Snoras“ susitarimu hipotekos... 10. 5.... 11. Atsižvelgiant į tai, kad Papildomo susitarimo 4 p. numatyta sąlyga dėl... 12. 6.... 13. BAB „Snoras“ sprendimu hipoteka Žemės sklypui buvo išregistruota galėjo... 14. 7.... 15. Bankui „Snoras“ 2018 m. rugpjūčio pabaigoje atsitiktinai sužinojus apie... 16. 8.... 17. BAB bankas „Snoras“ Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjusiam iš naujo... 18. Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkinamas.... 19. 9.... 20. Kasacinis teismas formuodamas teismų praktiką, laikosi nuostatos, kad... 21. 10.... 22. Prašomoje atnaujinti civilinėje byloje eB2-2630-585/2019 Vilniaus apygardos... 23. 11.... 24. Bankroto administratorė prašė į kreditorių sąrašą įtraukti hipoteka... 25. 12.... 26. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtino... 27. 13.... 28. UAB Prekybos namai „V.V.V.“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 29. 14.... 30. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartimi panaikinta Vilniaus... 31. 15.... 32. 2019 m. balandžio 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas įpareigojo BAB... 33. 16.... 34. BAB bankas Snoras pateikė teismui Kredito sutarties Nr. 031-02949 (toliau –... 35. 17.... 36. BTŪB „Energija“ bankroto administratorė pateikė prašymą dėl... 37. 18.... 38. UAB Prekybos namai „V.V.V.“ nurodė, kad BAB bankas Snoras teismui pateikė... 39. 19.... 40. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 12 d. nutartimi patvirtino BAB... 41. 20.... 42. Teismas nustatė, kad BAB banko Snoras 101 349,02 Eur finansinį reikalavimą... 43. 21.... 44. UAB Prekybos namai „V.V.V.“ teikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 45. 22.... 46. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi nutarta Vilniaus... 47. 23.... 48. Lietuvos apeliacinio teismo buvo pažymėtina, jog byloje egzistuoja... 49. 24.... 50. Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB Prekybos namai „V. V. V.“ prašo... 51. 25.... 52. LITEKO (CPK 179 str. 3 d.) duomenimis išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 53. 26.... 54. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nors... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 56. 27.... 57. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 58. 28.... 59. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 60. 29.... 61. Intrum Lietuva, UAB atstovaudama bankrutavusią akcinę bendrovę banką Snoras... 62. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, 370 straipsnio... 63. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės UAB Prekybos namai „V. V. V.“... 64. Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės UAB Prekybos namai... 65. Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...