Byla eB2-2630-585/2019
Dėl bankrutuojančios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras reikalavimo tvirtinimo bankrutuojančios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl bankrutuojančios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras reikalavimo tvirtinimo bankrutuojančios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ bankroto byloje,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 24 d. nutartimi atsakovei TŪB „Energija“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

42.

5BTŪB „Energija“ bankroto administratorė pateikė teismui prašymą dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimo. Bankroto administratorė prašė į BTŪB „Energija“ kreditorių sąrašą įtraukti hipoteka užtikrintą kreditorės BAB banko Snoras 101 349,02 Eur finansinį reikalavimą, kurį sudaro 83 021,13 Eur negrąžintas kreditas, 7 283,83 Eur nesumokėtos palūkanos ir 11 044,06 Eur delspinigiai.

63.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtino patikslintą BTŪB „Energija“ kreditorių sąrašą, įtraukdamas į jį kreditorę BAB banką Snoras su 101 349,02 Eur finansiniu reikalavimu.

84.

9Trečiasis asmuo UAB prekybos namai „V.V.V.“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl BAB banko Snoras finansinio reikalavimo įtraukimo į BTŪB „Energija“ kreditorių sąrašą atmesti. Nurodė, kad BAB banko Snoras finansinis reikalavimas negalėjo būti tvirtinamas, kadangi pareikštas praleidus imperatyvų terminą kreditorių reikalavimams pateikti, BAB banko Snoras finansinis reikalavimas pateiktas praėjus daugiau nei metams nuo nustatyto termino pabaigos ir nenurodžius priežasčių, pateisinančių tokį elgesį; pagal galiojantį teisinį reguliavimą bankroto administratoriaus prašymas dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo turi būti pagrįstas ir argumentuotas, bet šio ginčo atveju BAB banko Snoras finansinis reikalavimas buvo pateiktas teismui tvirtinti neįsitikinus reikalavimo pagrįstumu; didelę BAB banko Snoras ginčijamo finansinio reikalavimo dalį sudaro delspinigiai, kurių suma yra neprotinga ir nepagrįsta. Teismas iš esmės netyrė šios finansinio reikalavimo dalies pagrįstumo, nevertino, ar egzistuoja sąlygos ex officio sumažinti tokių netesybų dydį.

105.

11BAB bankas Snoras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad įstatyme įtvirtintas terminas kreditorių reikalavimams pareikšti nėra naikinamasis, todėl nėra pagrindo teigti, kad banko finansinis reikalavimas pareikštas pažeidžiant imperatyvias procesines taisykles. Pareiškėja terminą praleido dėl svarbių priežasčių – jai nebuvo pranešta apie TŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimą. Tik atsitiktinai sužinojus apie bankroto bylos iškėlimą, buvo nedelsiant kreiptasi į bankroto administratorę. Pareiškėjos naudai nustatyta turto hipoteka yra tinkamai įregistruota ir išviešinta registre, todėl nėra pagrindo išvadai, jog pareiškėjos finansinis reikalavimas buvo netikėtas. Aplinkybė, kad teismas prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą išnagrinėjo iš esmės ir jį patvirtino, sudaro pagrindą išvadai, jog nagrinėjamu atveju taip pat buvo atnaujintas ir terminas finansiniam reikalavimui pareikšti. Įstatymas nereglamentuoja bankroto administratoriaus prašymo dėl finansinių reikalavimų pateikimo tvirtinti turinio ir formos, todėl trečiasis asmuo nepagrįstai akcentuoja administratorės prašymo motyvavimo ir argumentavimo trūkumus. Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, teismas įsitikino pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumu. Pagal sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir palūkanos nėra nei nepagrįsti, nei neprotingo dydžio, todėl nėra pagrindo juos mažinti.

126.

13Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartimi buvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis ir bankrutavusios akcinės bendrovės bankas Snoras finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Teismas nurodė, kad tam, kad būtų galima spręsti apie pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumą ir teisėtumą, svarbu nustatyti bankrutavusio juridinio asmens ir kreditorės sudarytų sandorių vykdymo eigą, įvertinti, ar kreditorės finansinis reikalavimas (fakto ir dydžio prasme) užfiksuoti atsakovės buhalterinėje apskaitoje. Teismas darė išvadą, kad dėl iškilusio ginčo yra būtina atlikti išsamų įrodymų tyrimą visa apimtimi, kvalifikuoti BTŪB „Energija“ ir kreditorę BAB banką Snoras siejusius teisinius santykius, įvertinti apeliantės pareikštas pastabas ir abejones dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo ir jo dydžio. Šių aplinkybių kontekste įvertinus ginčo išsprendimui svarbių įrodymų visumą, esant reikalui – išsireikalavus papildomus duomenis ir pagal nustatytas faktines aplinkybes teisiškai kvalifikavus šalių santykius, būtų galima nuspręsti dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumo.

147.

152019 m. balandžio 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas įpareigojo suinteresuotą asmenį BAB banką Snoras pateikti duomenis, kiek lėšų buvo gauta, iš kokių asmenų, įskaitant visus įkaito davėjus (BTŪB „Energija“, V. Ž., G. Ž.) ir kaip lėšos užskaitytos dengiant BTŪB „Energija“ dalyvio V. D. (V. D.) kreditą, kurio pagrindu byloje pareikštas suinteresuoto asmens BAB banko Snoras reikalavimas, pateikiant ir pirminius skolos grąžinimo dokumentus.

168.

17BAB bankas Snoras, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutartimi nustatytą įpareigojimą, pateikė teismui Kredito sutarties Nr. 031-02949 (toliau – Kredito sutartis) vykdymo veiksmų suvestinę laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. (t. y. iki bankroto bylos BTŪB „Energija“ iškėlimo dienos), kur nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. buvo gauta 89 283,49 Eur suma, BTŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo dienai V. D. skolą suinteresuotam asmeniui sudarė 101 349,02 Eur. Taip pat pateikti duomenys, iš kokių asmenų buvo gautos lėšos dengti kreditą pagal Kredito sutartį laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. BAB bankas Snoras paaiškino, kad duomenys yra teikiami tik už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. dėl to, kad 2014 m. gruodžio 10 d. V. D. ir BAB bankas Snoras pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Papildomas susitarimas), kuriuo V. D. patvirtino skolos sumą suinteresuotam asmeniui Papildomo susitarimo pasirašymo dieną.

189.

19BTŪB „ Energija“ bankroto administratorius pateikė prašymą dėl pakartotinio visų rašytinių įrodymų išreikalavimo iš BAB banko Snoras. Nurodė, kad BAB bankas Snoras, tinkamai vykdydamas teismo įpareigojimą, turėjo pateikti ne suvestinę bei iškarpas tik už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d., tačiau už visą laiką iki šios dienos. BAB bankas Snoras kreditą iš įkaito davėjų galėjo išieškoti ir po BTŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo, tuo tarpu BAB banko Snoras pateikti duomenys tokios informacijos niekaip neparodo.

2010.

21Teismo posėdyje bankroto administratoriaus atstovas nurodė, kad neturi argumentų prieštarauti prašomam kreditorinio reikalavimo patvirtinimui ir prašė klausimą spręsti teismo nuožiūra.

2211.

23UAB Prekybos namai „V. V. V.“ prašė skirti BAB bankui Snoras 2 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš jos 20 % skiriant kreditorės ir 20 % BTŪB Energija naudai. Nurodė, kad BAB bankas Snoras teismui pateikė neišsamius duomenis. Nurodė, kad visapusiška informacija yra reikalinga bylos esmei atskleisti ir įvertinti BAB banko Snoras reikalavimo pagrįstumą. Kreditorės žiniomis, V. D. nekalba lietuviškai, todėl neaišku ką, kokiomis aplinkybėmis ir kokios įtakos veikiamas galėjo pasirašyti ir patvirtinti stipresniosios šalies – BAB banko Snoras – naudai. V. D. negalėjo būti žinomos aplinkybės dėl kitų asmenų (V. Ž., G. Ž.) prievolių vykdymo. Todėl yra būtina pateikti pirminius skolos grąžinimo duomenis (t. y. duomenis iki papildomo susitarimo pasirašymo) ir duomenis (pažymą) apie tai, kad BAB bankas Snoras iš V. Ž. ir (ar) G. Ž. ir (ar) jų vardu veikiančių trečiųjų asmenų nėra gavęs piniginių lėšų, skirtų BTŪB „Energija“ ar V. D. prievolių vykdymui.

24BAB banko Snoras kreditorinis reikalavimas tvirtintinas

25Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo

2612.

27Teismų praktikoje, aiškinant Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012). Be to, kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

2813.

29Byloje nustatyta, kad BAB banko Snoras 101 349,02 Eur finansinį reikalavimą atsakovės bankroto byloje grindžia tarp BAB banko Snoras ir V. D. 2007 m. rugsėjo 24 d. sudaryta kredito sutartimi Nr. 031-02949, pagal kurią BAB bankas Snoras suteikė V. D. 434 430,03 Eur kreditą. Tinkamas įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymas buvo užtikrintas 2007 m. rugsėjo 27 d. hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 01120070027193), 2007 m. gruodžio 04 d. hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 01120070034515) ir 2008 m. sausio 11 d. hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 01120080001033). 2014 m. gruodžio 10 d. papildomame susitarime prie Kredito sutarties buvo išdėstyta paskutinė aktuali Kredito sutarties redakcija, kuria remiantis V. D. negrąžinta kredito sumą sudarė 159 291,01 Eur. Numatytas kredito grąžinimo terminas – 2017 m. rugsėjo 23 d. V. D. pagal Kredito sutartį neatsiskaitė. BTŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo dienai V. D. skolą BAB bankui Snoras sudaro 101 349,02 Eur (83 021,13 Eur negrąžintas kreditas, 7 283,83 Eur nesumokėtos palūkanos ir 11 044,06 Eur delspinigiai.)

3014.

312019 m. gegužės 14 d. BAB banko Snoras pateiktoje 2007 m. rugsėjo 24 d. Kredito sutarties Nr. 031-02949 veiksmų suvestinėje nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. buvo gauta 89 283,49 Eur suma, kuri buvo paskirstyta taip: 398,22 Eur buvo skirta mokesčio už Kredito sutarties sąlygų pakeitimą (t. y. Papildomą susitarimą) dengimui; 2,90 Eur suma buvo skirta mokesčio už pranešimo siuntimą dengimui; 4 228,43 Eur suma buvo skirta delspinigių nuo pradelstos paskolos dengimui; 185,54 Eur suma buvo skirta delspinigių nuo pradelstų palūkanų dengimui; 5 972,54 Eur suma buvo skirta palūkanų dengimui; 78 495,86 Eur suma buvo skirta kredito dengimui. Kaip patvirtina teikiama suvestinė, BTŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo dienai V. D. skolą BAB bankui Snoras sudaro 101 349,02 Eur.

3215.

33BAB banko „Snoras“ pateiktose banko sąskaitos išraše atsispindi duomenys, iš kokių asmenų buvo gautos lėšos dengti kreditą pagal Kredito sutartį laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d. Per šį laikotarpį buvo atlikti devyni mokėjimai: 2014 m. gruodžio 10 d. mokėjimas 2 470 LT (715,36 Eur) sumai (mokėjimą atliko trečiasis asmuo A. I. (A. I.)); 2014 m. gruodžio 10 d. mokėjimas 4000 LT (1 158,48 Eur) sumai (mokėjimą atliko trečiasis asmuo N. D.); 2014 m. gruodžio 10 d. mokėjimas 4000 LT (1 158,48 Eur) sumai (mokėjimą atliko trečiasis asmuo N. D.); 2014 m. gruodžio 11 d. mokėjimas 1000 LT (289,62 Eur) sumai (mokėjimą atliko trečiasis asmuo A. I.); 2014 m. gruodžio 18 d. mokėjimas 910 LT (263,55 Eur) sumai (mokėjimą atliko trečiasis asmuo N. D.); 2015 m. vasario 25 d. mokėjimas 1390 Eur sumai (mokėjimą atliko trečiasis asmuo N. D.); 2015 m. kovo 20 d. mokėjimas 650 Eur sumai (mokėjimą atliko trečiasis asmuo N. D.); 2015 m. balandžio 28 d. mokėjimas 658 Eur sumai (mokėjimą atliko trečiasis asmuo N. D.); 2015 m. spalio 2 d. mokėjimas 83 000 Eur sumai (lėšos galimai buvo pervestos už parduotą BAB bankui Snoras įkeistą nekilnojamąjį turtą). Bendra gautų mokėjimų suma – 89 283,49 Eur (t. y. ši suma atitinka suinteresuoto asmens BAB banko „Snoras“ teikiamoje Kredito sutarties veiksmų suvestinėje nurodytą bendrą gautų mokėjimų sumą).

3416.

35BTŪB „ Energija“ bankroto administratorius nurodė, kad BAB bankas Snoras, tinkamai vykdydamas teismo įpareigojimą, turėjo pateikti ne suvestinę bei iškarpas tik už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. birželio 8 d., tačiau už visą laiką iki šios dienos, nes BAB bankas Snoras kreditą iš įkaito davėjų galėjo išieškoti ir po BTŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo. Teismas nesutinka su šiuo BTŪB „ Energija“ bankroto administratorius argumentu.

3617.

37Pažymėtina, kad iškėlus atsakovei BTŪB „ Energija“ bankroto bylą skolininko turto realizavimas ir (ar) išieškojimas vykdomas Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka. Iškėlus BTŪB „Energija“ bankroto bylą, už šios įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo yra atsakingas bankroto administratorius, kuris teigdamas, kad BAB bankas Snoras kreditą iš įkaito davėjų galėjo išieškoti ir po BTŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, BTŪB „Energija“ bankroto administratorius argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

3818.

39UAB Prekybos namai „V. V. V.“ nurodė, kad BAB bankas Snoras teismui pateikė neišsamius duomenis. Kreditorės žiniomis, V. D. nekalba lietuviškai, todėl neaišku ką, kokiomis aplinkybėmis ir kokios įtakos veikiamas galėjo pasirašyti ir patvirtinti stipresniosios šalies – BAB banko Snoras – naudai. V. D. negalėjo būti žinomos aplinkybės dėl kitų asmenų (V. Ž., G. Ž.) prievolių vykdymą. Todėl yra būtina pateikti pirminius skolos grąžinimo duomenis ir duomenis (pažymą) apie tai, kad BAB bankas Snoras iš V. Ž. ir (ar) G. Ž. ir (ar) jų vardu veikiančių trečiųjų asmenų nėra gavęs piniginių lėšų, skirtų BTŪB „Energija“ ar V. D. prievolių vykdymui.

4019.

41Lietuvos Respublikos (toliau – CPK) 178 straipsnyje nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymas. Jame įtvirtinta bendroji taisyklė, kad įrodinėja tas, kas tvirtina. Jeigu asmuo nurodo tam tikrą aplinkybę, jis privalo ją patvirtinti faktiniais duomenimis. Nagrinėjamoje byloje UAB Prekybos namai „V. V. V.“ deklaratyviai teigia, kad V. D. nekalba lietuviškai, todėl neaišku ką, kokiomis aplinkybėmis ir kokios įtakos veikiamas galėjo pasirašyti ir patvirtinti, kad jam negalėjo būti žinomos aplinkybės dėl kitų asmenų (V. Ž., G. Ž.) prievolių vykdymą. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB Prekybos namai „V. V. V.“ nepateikė jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų. UAB Prekybos namai „V. V. V.“ teiginių nepatvirtina ir šio kreditoriaus prašymu kreditoriaus BAB bankas Snoras pateikti į bylą įrodymai. Atsižvelgiant į tai, teismas atmeta šiuos teiginius kaip nepagrįstus.

4220.

43Pažymėtina, kad BAB bankas Snoras į bylą pateikė tiek pirminę 2007 m. rugsėjo 24 d. Kredito sutartį, kurioje nurodytas paskolos sutarties dydis bei taikomos palūkanos, tiek ir 2014 m. gruodžio 10 d. Papildomą susitarimą, kuriame nurodyta negrąžinta paskolos suma, pradelsta grąžinti suma, priskaičiuotos palūkanos bei nesumokėti delspinigiai. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius pateiktus rašytinius įrodymus, bei tai, kad jokie BAB banko Snoras pateikti rašytiniai įrodymai nėra nuginčyti ar ginčijami įstatymo nustatyta tvarka, objektyvių duomenų, kad pateikti dokumentai būtų suklastoti ar pasirašyti ne tų asmenų, kurie juose nurodyti, teismui nepateikta, teismas sprendžia, jog yra teisinis pagrindas patvirtinti kreditorės BAB banko Snoras 101 349,02 Eur finansinį reikalavimą, kuris priskirtinas hipoteka užtikrintų kreditorinių reikalavimų eilei.

4421.

45Taip pat nėra jokio pagrindo reikalauti iš kreditoriaus BAB bankas Snoras papildomų įrodymų apie kredito sutarties vykdymą, kadangi kreditorius pateikė duomenis apie vykdymą nuo 2014-12-10, kai kredito sutarties šalių susitarimu buvo fiksuota neįvykdytų įsipareigojimų pagal sutartį suma iki 2017-06-08, kuomet buvo atliktas paskutinis mokėjimas. BAB bankas Snoras teigiant, kad jokių vėlesnių mokėjimų atlikta nebuvo, šis kreditorius neprivalo įrodinėti aplinkybių, kurias teigia neegzistuojančiomis. Įpareigoti pateikti į bylą visus BAB banko Snoras sąskaitų išrašus po 2017-06-08 yra neprotinga, o procesinę įrodinėjimo pareigą, kaip minėta, turi su kreditorinio reikalavimo patvirtinimu nesutinkantis, su skolininku pagal kredito sutartį susijęs kreditorius.

4622.

47Reikalaujama patvirtinti 11 044,06 Eur delspinigių suma, atsižvelgiant pradelstų pagal kredito sutartį įsipareigojimų sumą (83 021 Eur) ir prievolių vykdymo praleidimo terminą (nuo 2014-12-10), nėra aiškiai per didelė ir teismo nemažinama.

4823.

49Kreditoriui BAB bankui Snoras nurodant, kad nebuvo bankroto administratoriaus informuotas apie bankroto bylos iškėlimą, tokiai aplinkybei esant užfiksuotai kreditorių susirinkimo protokole, bankroto administratoriui jos neginčijant, terminas pateikti kreditorinį reikalavimą teismo laikomas praleistu dėl svarbios priežasties ir dėl to atnaujinamas.

50Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo sąlygų

5124.

52CPK 95 straipsnyje reglamentuojamos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal šio straipsnio 1 dalį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

5325.

54Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013 ir kt.). Asmuo, kuriam įstatymo suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad, įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant, ar elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus. Procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

5526.

56UAB Prekybos namai „V. V. V.“ prašė skirti BAB bankui Snoras baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad BAB bankas Snoras nepateikė reikalavimą pagrindžiančių dokumentų, dėl šių veiksmų neatlikimo negali būti tęsiamas numatytas bylos nagrinėjimas. Teismas nesutinka su šiuo kreditorės UAB Prekybos namai „V. V. V.“ argumentu. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad BAB bankas Snoras pateikė įrodymus, pagrindžiančius jos kreditorinius reikalavimus, taigi šiuo atveju nėra CPK 95 straipsnyje nustatytų sąlygų, leidžiančių skirti BAB bankui Snoras baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

57Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 34 straipsniais, CPK 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

58patvirtinti kreditorės BAB banko Snoras hipoteka užtikrintų kreditorinių reikalavimų eilės 101 349,02 Eur reikalavimą bankrutuojančios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ bankroto byloje.

59Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 24 d. nutartimi atsakovei TŪB... 4. 2.... 5. BTŪB „Energija“ bankroto administratorė pateikė teismui prašymą dėl... 6. 3.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtino... 8. 4.... 9. Trečiasis asmuo UAB prekybos namai „V.V.V.“ pateikė atskirąjį skundą,... 10. 5.... 11. BAB bankas Snoras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o... 12. 6.... 13. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartimi buvo panaikinta... 14. 7.... 15. 2019 m. balandžio 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas įpareigojo... 16. 8.... 17. BAB bankas Snoras, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 15... 18. 9.... 19. BTŪB „ Energija“ bankroto administratorius pateikė prašymą dėl... 20. 10.... 21. Teismo posėdyje bankroto administratoriaus atstovas nurodė, kad neturi... 22. 11.... 23. UAB Prekybos namai „V. V. V.“ prašė skirti BAB bankui Snoras 2 000 Eur... 24. BAB banko Snoras kreditorinis reikalavimas tvirtintinas... 25. Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo... 26. 12.... 27. Teismų praktikoje, aiškinant Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio... 28. 13.... 29. Byloje nustatyta, kad BAB banko Snoras 101 349,02 Eur finansinį reikalavimą... 30. 14.... 31. 2019 m. gegužės 14 d. BAB banko Snoras pateiktoje 2007 m. rugsėjo 24 d.... 32. 15.... 33. BAB banko „Snoras“ pateiktose banko sąskaitos išraše atsispindi... 34. 16.... 35. BTŪB „ Energija“ bankroto administratorius nurodė, kad BAB bankas Snoras,... 36. 17.... 37. Pažymėtina, kad iškėlus atsakovei BTŪB „ Energija“ bankroto bylą... 38. 18.... 39. UAB Prekybos namai „V. V. V.“ nurodė, kad BAB bankas Snoras teismui... 40. 19.... 41. Lietuvos Respublikos (toliau – CPK) 178 straipsnyje nustatytas įrodinėjimo... 42. 20.... 43. Pažymėtina, kad BAB bankas Snoras į bylą pateikė tiek pirminę 2007 m.... 44. 21.... 45. Taip pat nėra jokio pagrindo reikalauti iš kreditoriaus BAB bankas Snoras... 46. 22.... 47. Reikalaujama patvirtinti 11 044,06 Eur delspinigių suma, atsižvelgiant... 48. 23.... 49. Kreditoriui BAB bankui Snoras nurodant, kad nebuvo bankroto administratoriaus... 50. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo sąlygų... 51. 24.... 52. CPK 95 straipsnyje reglamentuojamos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 53. 25.... 54. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės... 55. 26.... 56. UAB Prekybos namai „V. V. V.“ prašė skirti BAB bankui Snoras baudą už... 57. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 34 straipsniais, CPK 290–291 straipsniais, teismas... 58. patvirtinti kreditorės BAB banko Snoras hipoteka užtikrintų kreditorinių... 59. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...