Byla 2-1820-264/2014
Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir naujų varžytinių organizavimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant E. S., dalyvaujant ieškovo R. M. atstovei advokatei G. G., atsakovo antstolio A. A. atstovui advokatui D. V., atsakovės UAB „BCB group“ atstovei advokatei L. D., trečiojo asmens bankrutuojančios UAB „First autologistic company“ atstovei A. Š.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovams antstoliui A. A., UAB „BCB group“, tretieji asmenys BUAB „First autologistic company“, UAB „Nif Lietuva“, BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje, T. N., dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir naujų varžytinių organizavimo,

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje prašo: 1) pripažinti negaliojančiu 2013 m. balandžio 3 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr.0023/10/00520, kuriuo antstolis A. A. 2012 m. lapkričio 20 d. iš varžytinių pardavė T. N. priklausantį 0,9000 ha žemės sklypą, esantį ( - ), už 156 000 Lt; 2) taikyti restituciją: grąžinti T. N. nuosavybėn turto pardavimo iš varžytinių aktu parduotą žemės sklypą; grąžinti bankrutuojančiai UAB „First autologistic company“ asfaltuotas automobilių stovėjimo aikšteles, aptvėrimus, apšvietimo ir apsaugos sistemas; grąžinti atsakovei UAB „BCB group“ jos sumokėtus 156 000 Lt; 3) įpareigoti antstolį A. A. per naują organizuoti ir vykdyti žemės sklypo pardavimo varžytines. 4)priteisti iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad BUAB „First autologistic company“ nevykdant prievolių pagal 2007-02-27 kreditavimo sutartį Nr. KS/601 AB Parex bankui, 2012 m. lapkričio 20 d. buvo vykdomos trečiojo asmens T. N. 2007-03-01 hipotekos lakštu įkeistų 2 žemės sklypų, esančių ( - )., ir 1 žemės sklypo, esančio ( - ), pirmosios varžytynės, kurias organizavo ir vykdė antstolis A. A.. Apie tai sužinojęs, 2012 m. lapkričio 20 d. raštu BUAB „First autologistic company“ bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ įgaliotas asmuo V. S. pranešė antstoliui, kad ant 0,9000 ha ploto žemės sklypo, kurio unikalus numeris ( - ), ir 1,0400 ha žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), UAB „First autologistic company“ įrengė asfaltuotas automobilių stovėjimo aikšteles, pastatė aptvėrimus, įrengė apšvietimą, apsaugos sistemas, t.y. atliko dideles investicijas, todėl prašė antstolio apie tai informuoti varžytynių dalyvius. Varžytynes laimėjo atsakovė UAB „BCB group“. 2013 m. balandžio 3 d. antstolis, UAB „BCB group“ sumokėjus už 0, 9000 ha žemės sklypą - 156 000 Lt, surašė šio sklypo pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0023/10/00520. Dėl 1,0400 ha žemės sklypo pardavimo iš varžytynių aktas dėl pradėtų visuomenės poreikiams paėmimo procedūrų nebuvo pasirašytas su UAB „BCB group“. Tačiau antstolis, nors varžytynių dalyvius ir informavo apie tai, kad minėtuose žemės sklypuose įrengtos asfaltuotos automobilių stovėjimo aikštelės, pastatyti aptvėrimai, įrengtas apšvietimas, apsaugos sistemos priklauso BUAB „First autologistic company“, tačiau varžytinių akte to nenurodė ir tokiu būdu vadovaujantis CK 6.395 str. 1 d., UAB „BCB group“ nuosavybės teise perleido ne tik žemės sklypą, bet ir jame esančius statinius. Ieškovas yra BUAB „Firs autologistic company“ kreditorius, todėl kartu su žemės sklypu neatlygintinai perleidus UAB „BCB group“ priklausantį turtą, toks pardavimas iš varžytinių pažeidžia ieškovo teises ir interesus, nes jo galimybė išsiieškoti iš BUAB „Firs autologistic company“ skolą, sumažėjus BUAB „Firs autologistic company“ turtui (iš varžytynių pardavus ne tik T. N. priklausiusį sklypą, bet ir BUAB „Firs autologistic company“ priklausančias asfaltuotas automobilių stovėjimo aikšteles, aptvėrimus, įrengtą apšvietimą apsaugos sistemas), - mažėja. Aplinkybę, kad UAB „BCB group“ laiko save ne tik žemės sklypo, bet ir jame esančių statinių, įrenginių savininke, patvirtina Marijampolės rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje ( - )UAB „BCB group“ pateiktas patikslintas ieškinys dėl žalos atlyginimo (negautų pajamų) ne tik už negalėjimą naudotis Žemės sklypu I, bet ir automobilių stovėjimo aikštelėmis bei kitais ant jo esančiais įrenginiais. Įvertinus tai, kad UAB „BCB group“ atstovas Ž. B. žinojo, kad iš varžytynių gali ir turi būti pardavinėjami tik žemės sklypai, ir kad ant jų esantys statiniai, įrenginiai priklauso BUAB „First autologistic company“, ne T. N., akivaizdu, kad UAB „BCB group“ negali būti laikomu sąžiningu BUAB „Firs autologistic company“ priklausančio turto įgijėja. UAB „BCB group“, pasinaudodama antstolio padaryta klaida, t.y. atitinkamos nuostatos apie ant žemės sklypo esančių statinių įrenginių, likimą, į Aktą neįtraukimu, nesąžiningai įgijo BUAB „First autologistic company“ priklausančias asfaltuotas automobilių stovėjimo aikšteles, aptvėrimus, įrengtą apšvietimą apsaugos sistemas. Dėl to, kad Akte nebuvo nurodyta, kad kartu su žemės sklypu ant jo esantys statiniai, įrenginiai UAB „BCB group“ nuosavybėn nepereina, ieškovo paskaičiavimais BUAB „First autologistic company“ neteko 1 606 243,69 Lt vertės turto, iš kurio turėjo būti tenkinami visų BUAB „First autologistic company“ kreditorių, laikantis eiliškumo tvarkos, kreditoriniai reikalavimai. AB Parex banko kreditoriniai reikalavimai buvo užtikrinti tik žemės sklypais. Prašo aktą pripažinti negaliojančiu CK 1.80 str. 1 d. pagrindu, esant CPK 602 straipsnio 1 d. 1 p. ir 7 p. sąlygoms dėl to, kad buvo realizuotas skolininkui T. N. nepriklausantis turtas, iš kurio turėjo ir galėjo būti tenkinami BUAB „First autologistic company“ kreditorių reikalavimai. Prašo taikyti restituciją, nes laiko atsakovę (turto įgijėją) nesąžininga tiek objektyviuoju, tiek subjektyviuoju požiūriais. Ginčijamą varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu, prašo taikyti restituciją, iš atsakovės UAB „BCB group“ išreikalauti ir grąžinti žemės sklypą savininko T. N. nuosavybėn, ieškovės BUAB „First autologistic company“ nuosavybėn jos statinius, o atsakovei UAB „BCB group“ grąžinti 156000 Lt sumokėtus už varžytynėse nusipirktą žemės sklypą ir ant jo esančius BUAB „First autologistic company“ priklausančius statinius, įrenginius. Ieškovas dublike nurodo, kad UAB „First autologistic company" nuosavybės teisę į ginčo žemės sklype 0,9000 ha, ( - ), esančias asfaltuotas automobilių stovėjimo aikšteles, aptvėrimus, apšvietimą, apsaugos sistemas, patvirtina pačios atsakovės UAB „BCB group“ prie atsiliepimo pridėtas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas civilinėje byloje ( - ), kartu su ieškiniu pateikti BUAB „First autologistic company" materialinių vertybių apyvartos ir bendrojo žurnalo duomenys, pirkimo PVM sąskaitos faktūros. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimu civilinėje byloje ( - )nustatytas 18 mėnesių, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, terminas parengti projektinę dokumentaciją ar gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinant savavališkas statybas – automobilių stovėjimo aikštele žemės sklype. Tiek pagal CPK 724 straipsnio 1 dalies 2 punktą, tiek pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 10 priede nustatytą standartinę turto pardavimo iš varžytinių akto formą, turto pardavimo iš varžytynių akte nurodoma parduodamo turto pavadinimas, turto unikalus numeris (jeigu yra) ir turto apibūdinimas, kuris apima ir CK 6.395 str. 1 d. todėl parduodant žemės sklypą, kuriame yra pastatų, statinių, įrenginių, sodinių ar kitokių objektų, sutartyje turi būti aptartas nuosavybės teisės į juos perėjimo klausimas. 2013-04-03 turto pardavimo iš varžytinių akte, nėra tinkamai apibūdintas parduodamas turtas, todėl aktas, priešingai nei atsiliepime nurodo antstolis, neatitinka visų turinio ir formos reikalavimų ir negali būti laikomas teisėtu. Kaip teisingai pastebi antstolis, žemės sklypo vidutinė rinkos vertė aktualiais NTR duomenimis siekia vos 6 360 Lt. Todėl, vertinant tai, kad atsakovas UAB „BCB group“ už įsigyjamą turtą sumokėjo 156 000 Lt, bei ekspertizės aktą (prašymo dėl ieškinio trūkumų šalinimo priedas Nr. 2), iš kurio matyti, kad 189 000 Lt buvo įvertintas ne žemės ūkio paskirčiai naudojamas žemės sklypas, bet komerciniams tikslams – automobilių eksponavimui, prekybai, naudojamas žemės sklypas, kartu su jame dengta asfalto danga, aptvėrimais, akivaizdu, kad aktu buvo parduotas ir atsakovas UAB „BCB group“ įsigijo ne tik žemės sklypą, bet ir jame esančius statinius. Teisę reikalauti turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu turi ne baigtinis sąrašas asmenų, bet visi, bylos baigtimi suinteresuoti asmenys. Šiuo atveju BUAB „First autologistic company“ bankroto administratoriui delsiant, atsisakant ginti BUAB „First autologistic company“ kreditorių interesus, dėl to kylant grėsmei sueiti senaties terminams, dėl ko pažeistų teisių gynimas taptų apsunkintas ar netgi neįmanomas, ieškovo kaip BUAB „First autologistic company“ kreditoriaus teisė ginti savo pažeistas teises nėra apribota, nepriklausomai nuo to, kad kreditorius bankroto byloje nepasinaudojo savo teisėmis pagal ĮBĮ 21 str., 23 str.

4Atsakovė BUAB „BCB group“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo bei teismo posėdžio metu atstovė paaiškino, kad nesutinka su ieškovo reikalavimais, prašė ieškinį atmesti. Nurodo, kad neteisėtai pastatyti statiniai negali būtu civilinių teisinių santykių objektais, jų nėra galimybės perleisti, jais negalima disponuoti, todėl CK 6.395 str. 1 d. įtvirtinta nuostata negali būti taikoma. Teigia, kad ieškovas net neturi teisinio suinteresuotumo reikšti ieškinį, nes jo reikalavimai negali būti patenkinti iš kito asmens, o ne skolininko turto ar turto, kuris negali būti nuosavybės teisės objektu. Atmestini ieškovo argumentai, jog šiuo atveju kartu su žemės sklypu turėjo būti perleista ir neteisėtai pastatytų statinių nuosavybės teisė už rinkos kainą, nes antstolis neturėjo galimybės parduoti iš varžytinių tokių statinių, kurie nėra ir negali būti nuosavybės teisės objektu. Pažymi, kad priklausomai nuo aplinkybių kaip bus pašalinti neteisėtos statybos padariniai, bus sprendžiamas klausimas dėl neteisėtai pastatytų statinių likimo. Vadovaujantis teismų praktika tokie statiniai laikytini tik statybinėmis medžiagomis, kurių rinkos kaina skiriasi nuo baigto statyti ir teisėto statinio. Svarbu tai, jog net ir pripažinus, kad būtent BUAB „First logistic company" priklauso minėti statiniai, jų rinkos kaina negali būtų prilyginta baigtiems statiniams, o BUAB „First logistic company" turi visas galimybes atvykti ir pasiimti jam priklausančias statybines medžiagas iš atsakovo žemės sklypo, o neteisėtai pastatyti statiniai nėra žemės sklypo priklausiniais, nes žemės sklypo tikslinė paskirtis yra žemės ūkio paskirties. Triplike nurodo, kad atsakovas ir toliau laikosi savo pozicijos, kad jokie statiniai t. y. nekilnojamieji daiktai, kaip jie yra suprantami CK nustatyta tvarka, nebuvo perleisti, o tokiems statiniams neegzistuojant antstolis negalėjo jų įrašyti į pardavimo iš varžytinių aktą, žemės sklypas įvertintas ir parduotas pagal jo faktinę būklę.

5Atsakovo antstolio A. A. atstovas palaiko antstolio atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodo, kad antstolis nepažeisdamas Antstolių įstatymo 21 str. 1 d., CPK 586 str. 1 d.) vykdė varžytines vadovaudamasis 2010-01-21 teismo vykdomuoju raštu (v. b. 0023/10/00520) ir teismo sprendimo privalomumu (CPK 18 str.). Vykdydamas teismo sprendimą antstolis pagrįstai surašė 2013 04 03 turto pardavimo iš varžytinių aktą, kurio parduotas tik tas T. N. priklausantis turtas (žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), plotas 0,9 ha), kuris nurodytas teismo sprendime ir 2010-01-21 vykdomajame rašte. Antstolio veiksmų teisėtumą patvirtina tai, kad iš vykdymo proceso dalyvių, įskaitant BUAB „First autologistic company“ nebuvo gauta skundų nei dėl išvaržomo žemės sklypo kainos, nei dėl varžytinių vedimo tvarkos ar kitų antstolio procesinių veiksmų. Turto pardavimo iš varžytinių aktas priimtas teisėtai, nepažeidžiant imperatyvių įstatymo normų, todėl CK 1.80 str. 1 d. netaikytina, nes CK 6.395 str. 1 d. nereglamentuoja turto pardavimo iš varžytinių akto turinio. CPK 724 str. nustatytas turto pardavimo iš varžytinių akto turinys, Sprendimų vykdymo instrukcijos 10 priede nustatyta standartinė turto pardavimo iš varžytinių akto forma. 2013-04-03 turto pardavimo iš varžytinių aktas atitinka visus turinio ir formos reikalavimus, todėl teisėtas. Aplinkybė, kad žemės priklausiniai seka paskui žemės sklypą jį perleidžiant teisiškai nereikšminga. Tokia priklausinių teisinė padėtis nustatyta įstatymo CK 4.14 str., CK 4.40 str. 1 d., todėl antraeilių daiktų nuosavybės teisės perėjimo antstolis neturi teisės pakeisti. Tuo tarpu aptvarai yra kilnojamieji daiktai, todėl jų aprašyti turto pardavimo iš varžytinių akte apskritai nėra teisinio pagrindo. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad turto pardavimo iš varžytinių aktu 2013-04-03 automobilių stovėjimo aikštelė, pastatyti aptvėrimai, šviestuvai, apsaugos sistemos buvo atskiri civilinės apyvartos objektai ir nuosavybės teise priklausė BUAB „First autologistic company“ (CPK 178 str.). Turto pardavimo iš varžytinių aktu perleistas tik žemės sklypas. Žemės sklypo priklausiniai nuosavybės teise pereina pagal įstatymą, o ne todėl, kad antstolis surašo turto pardavimo iš varžytinių aktą. Be to, ieškovas pripažįsta, kad turto pardavimo iš varžytinių akte nurodytas tik vienas perleidžiamas daiktas – žemės sklypas, kuris priklausė T. N. ir kurį antstolis turėjo parduoti varžytinėse, kaip tai nurodyta teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje (CPK 18 str.). Todėl nėra pagrindo CPK 602 str. 1 d. 1 p. taikymui. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų aikštelės vertės skaičiavimus. Ieškovas aikštelės vertę grindžia BUAB „First autologistic company“ materialinių vertybių apyvarta (nuo 2008-12-31 iki 2009-12-31) ir bendruoju žurnalu (nuo 2009-12-01 iki 2010-01-01) (ieškinio 6 priedas). Iš nurodytų dokumentų neaišku kokios aikštelės nurodytos dokumentuose, kokiu pagrindu materialinių vertybių lentelėje yra nustatyta 3 209 578,87 Lt suma bei per kokį laikotarpį ji susidarė. Taip pat nėra aišku kur yra III ir IV aikštelės bei kodėl bendrajame žurnale nustatytos vienokios, o ne kitokios sumos. Prašo iš ieškovo priteisti antstolio A. A. patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškinį reiškia ne BUAB „First autologistic company“ bankroto administratorius, kuris pagal BĮ atstovauja bendrovės ir jos kreditorių interesams, bet bankrutuojančios įmonės kreditorius, kurio reikalavimo teisę pagal 2010-06-22 Kauno apygardos teismo nutartį sudaro vos 2 751,86 Lt reikalavimas, kai visų reikalavimų suma viršija kelis milijonus, todėl ieškovas neturi teisės reikšti ieškinį nagrinėjamoje byloje. Triplike nurodo, kad vertinant stovėjimo aikštelę, aptvarus, šviestuvus kaip savarankiškus civilinės apyvartos objektus, jų aprašymas turto pardavimo iš varžytinių akte būtų nepateisinamas, nes CPK 724 str. 1 d. 2 p. numato tik parduodamų daiktų apibūdinimą. Ieškovas pripažįsta ir neneigia: i) kad stovėjimo aikštelės statyba buvo atlikta neteisėtai, ii) stovėjimo aikštelė nei turto pardavimo iš varžytinių metu, nei dabar nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Antstolis neatlieka nuosavybės teisės nustatymo funkcijos. Jokių duomenų apie stovėjimo aikštelės, aptvarų, šviestuvų nuosavybės teisę 2013-04-03 turto pardavimo iš varžytinių surašymo dieną antstolis neturėjo. Todėl abiem nurodytais atvejais, antstolio veiksmai surašant turto pardavimo aktą yra teisėti ir pagrįsti. BUAB „First autologistic company“ interesai gali būti apginti kitomis teisinėmis priemonėmis (pvz. bankroto administratoriui teikiant prašymą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo pagal CPK XXVI skyriaus taisykles; teikiant ieškinį dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir kt.). Antstolis turto pardavimo iš varžytinių aktu neperleido stovėjimo aikštelės, aptvarų, šviestuvų, kurie priklauso BUAB „First autologistic company“. Esant ginčui dėl nuosavybės teisės, suinteresuotų asmenų teisės turi būti ginamos ne ginčijant turto pardavimo iš varžytinių aktą (ultima ratio teisių gynybos būdas), o nurodytomis teisinėmis priemonėmis.

6Trečiasis asmuo BUAB „First autologistic company“ triplike nurodo, kad ieškovo R. M. ieškinio tenkinimo/atmetimo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra. Tuo pačiu trečiasis asmuo BUAB „First autologistic company“ laiko, kad turtas, t. y. asfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė, aptvėrimai, apšvietimo ir apsaugos sistemos nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui BUAB „First autologistic company“ ir šio turto realizavimas ir/ar su turtu susiję klausimai bus sprendžiami Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka po to, kai bus išspręstas šioje byloje tarp šalių kilęs civilinis ginčas. Trečiojo asmens atstovė teismo posėdyje palaikė šią poziciją. Trečiojo asmens „BTA Incurance Company“ SE filialo Lietuvoje atstovas atsiliepime į ieškinį nurodo bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad nesutinka su ieškovo reikalavimu. Jo atsiliepime į ieškinį bei triplike išdėstyta pozicija iš esmės sutampa su atsakovės BUAB „BCB group“ procesiniuose dokumentuose išdėstyta pozicija, taip pat nurodo, kad 2013-04-03 Akto dėl turto pardavimo iš varžytinių sudarymo metu tikrai buvo apdraudęs antstolio A. A. profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (polisas Nr. PCAD Nr.015723), todėl kaip draudikas ir tretysis asmuo šioje byloje yra atsakovo - antstolio pusėje.

7Tretieji asmenys T. N., trečiojo asmens UAB „NIF Lietuva“ atstovaujančio AS Parex banką, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai (CPK 247 str.). Byloje jie nepateikė savo atsiliepimų į ieškinį ar triplikų, neišreiškė nuomonės dėl ginčo.

8 Ieškinys atmestinas.

9Išklausius šalių atstovų paaiškinimus, susipažinus su byloje esančiais rašytinais įrodymais, nustatyta, kad ieškovas yra likviduojamos UAB „First autologistic company“ kreditorius. Bendrovė 2010 m. liepos 22 d. Kauno apygardos nutartimi pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto (civ. bylos Nr. B2-83-173/2014).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2007-02-27 kreditavimo sutartį Nr. KS/601 (su vėlesniais pakeitimais) AB Parex bankas suteikė UAB „Kapratas“ (dabartinis pavadinimas BUAB „First autologistic company“) 579 710,14 eurų (2 001 623,17 Lt) kredito liniją apyvartinėms lėšoms papildyti, kredito grąžinimas užtikrintas kito asmens – T. N. nekilnojamojo turto - 3 žemės sklypų (0, 9 ha, 1, 040 ha, 4,4384 ha) įkeitimu, hipotekos lakšto identifikavimo kodas 07/1/2007/0000589, hipotekos lakšte nurodyta, kad žemės sklypas Nr. ( - )pagal 2006-09-28 Nr.06/337 iki 2015-09-28 išnuomotas UAB „Kapratui“. Iš Vykdomosios bylos Nr. 23/10/520 medžiagos matyti, kad AB Parex bankas 2010-02-09 pateikė antstoliui vykdyti Hipotekos skyriaus prie Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-01-21 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo AB Parex banko naudai iš skolininko UAB „First autologistic company“, prašydamas nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistus kitam asmeniui – T. N. nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus.

112012 m. lapkričio 20 d. antstolio A. A. kontoroje buvo vykdomas ieškovui nuosavybės teise priklausančių įkeistų nekilnojamųjų daiktų: 0,9000 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (Žemės sklypas 1), 1,0400 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (žemės sklypas 2) ir 4,4384 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (žemės sklypas 3), pirmosios varžytynės (vykdomoji byla Nr. 0023/10/00520, b. l. 193-200, 239-242). Varžytynes laimėjo UAB „BCB group“. 2013 m. balandžio 3 d. antstolis surašė Žemės sklypo 1 pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0023/10/00520), Žemės sklypo 2 pardavimo iš varžytynių aktas dėl pradėtų visuomenės poreikiams paėmimo procedūrų pasirašytas nebuvo (vykdomoji byla Nr. 0023/10/00520, b. l. 324, 318-322).

12Ieškovas ginčija 2013 m. balandžio 3 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr.0023/10/00520, kuriuo antstolis A. A. 2012 m. lapkričio 20 d. iš varžytinių pardavė įkaito davėjui T. N. priklausantį 0,9000 ha žemės sklypą, esantį ( - ), už 156 000 Lt, teigdamas, kad aktas pažeidžia ieškovo ir bendrovės kreditorių interesus, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 6. 395 str. 1 d.), ginčija CK 1. 80 str., CPK 602 str. 1 dalies 1 p., 7 p. pagrindais.

13Turto pardavimas iš varžytynių yra procesinė turto realizavimo forma (CPK 700 straipsnis). Tai reiškia, kad turtas priverstinai perleidžiamas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka ir tokiu perleidimu siekiama gauti lėšų atsiskaityti su skolininko kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – Civilinio proceso kodekso 602 straipsnyje - įtvirtintais pagrindais ir tik išimtinais atvejais. Taip siekiama užtikrinti šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teisinių santykių stabilumą, teisėtų interesų pusiausvyrą bei įgyvendinti vykdymo proceso operatyvumo principą, t. y. kad turtas būtų parduotas kuo efektyviau ir per protingą terminą. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2002; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2011 ir kt.)

14CPK 602 str. 1 d. 1 p. nurodyta, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas.

15Ieškovas procesiniuose dokumentuose neginčija aplinkybės, kad AB Parex banko kreditoriniai reikalavimai buvo užtikrinti tik žemės sklypais. Hipotekos teisėjo išduotas vykdomasis raštas teismo sprendimo pagrindu, yra pagrindas vykdyti varžytines iš įkeisto turto. Teismo sprendimas yra antstoliui ir kitiems subjektams privalomas dokumentas (CPK 18 str.).

16Kaip nustatyta, vykdomojoje byloje, kurioje buvo vykdomos varžytynės, išieškotojas yra AS „Parex banka“, skolininkė – BUAB „First autologistic company“, trečiasis asmuo T. N. yra įkaito davėjas. Nors įkaito davėjas turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas (CPK 745 straipsnio 2 dalis), jis skolininku netampa (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-542/2009). Įkaito davėjas, atsako už prievolės įvykdymą tik įkeisto turto apimtimi (CK 4.195 straipsnio 1 dalis). Hipotekos lakšte Nr.07/1/20070000589 nurodyta, kad dar iki turto įkeitimo T. N. pagal 2006-09-28 nuomos sutartį 0, 9 ha žemės sklypą išnuomojęs UAB „Kapratas“ nuomos terminas iki 2015-09-28. Kaip minėta vykdymo procese kreditoriaus AB Parex banko prašymu nukreiptas išieškojimas į hipoteka įkeistus T. N. nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus. Antstolis A. A. 2013-04-08 patvarkyme dėl išieškotų lėšų paskirstymo (vykd. bylos b. l. 326) konstatavo, kad trečios eilės išieškotojui AS „Parex" bankui iš 156 000 Lt paskirta 141 588 Lt skolos dengimui, tačiau ši suma išieškotojui nepervesta, liko išieškoti 2 007 072, 11 Lt skola iš skolininko BUAB „First logistic company" (vykd. bylos b. l. 326, 328). Kaip matyti iš atsakovės UAB „BCB group“, trečiojo asmens BUAB „First logistic company" bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ įgalioto asmens pozicijos nagrinėjamoje byloje, vykdomosios bylos medžiagos, BUAB „First logistic company" bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ įgaliotas asmuo vykdomojoje byloje 2010-2013 m. laikotarpiu domėjosi vykdymo procesu ir pateikė informaciją antstoliui apie BUAB „First logistic company" pastatytus statinius 0, 9 ha žemės sklype (vykd. bylos b. l. 127, 132, 223), kad išieškotoją bei skolininkę BUAB „First logistic company" vykusios varžytynės ir parduoto turto kaina visiškai tenkino, atsakovė UAB „BCB group“ neginčija aplinkybės, kad jai apie tai, kad žemės sklype yra BUAB „First autologistic company“ statiniai buvo žinoma, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad varžytinių akto pagrindu ji nupirko ir įkeistame žemės sklype pastatytus statinius.

17Iš byloje esančių BUAB „First autologistic company" materialinių vertybių apyvartos ir bendrojo žurnalo 2008-2010 m. duomenų apie nebaigtos statybos (saugojimo aikštelių) užpajamavimą UAB „First autologistic company" buhalterinėje apskaitoje, PVM sąskaitų faktūrų apie 2007 m. laikotarpiu UAB „Kapratas“ vardu pirktas statybines medžiagas (įvairiais kiekiais smėlį, betoną, vamzdžius ir kitas), 2007 m. balandžio – birželio mėn. atliktų darbų aktų, pažymų dėl asfaltbetonio dangos įrengimo, galima konstatuoti, kad ieškinyje nurodyti statiniai: asfaltuotos automobilių stovėjimo aikštelės, aptvėrimai, apšvietimo ir apsaugos sistemos pastatyti po kredito suteikimo hipoteka įkeistame T. N. priklausančiame 0, 9 ha žemės sklype yra pastatyti trečiojo asmens BUAB „First autologistic company“, tačiau įstatymų nustatyta tvarka statybos darbų rezultatas neįteisintas (asfaltuotos automobilių stovėjimo aikštelės kaip nekilnojamieji daiktai, kiti statiniai aptvėrimai, apšvietimo ir apsaugos sistemos priskirtini prie automobilių stovėjimo aikštelėms skirtų antraeilių daiktų (CK 4.12, 4. 13 str.). Šalys neginčija aplinkybės, kad statybos būdu sukurtas daiktas nebuvo suformuotas kaip nekilnojamasis turtas ir įregistruotas NT Registro įstatymo nustatyta tvarka.

18CK 4. 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso ant žemės sklypo esantys statiniai bei jų priklausiniai, kiti nekilnojamieji daiktai, jeigu įstatymo ar sutarties nenustatyta kitaip. Šiame įstatyme nenustatyta, kad nekilnojamasis turtas, esantis ant žemės sklypo, kiekvienu atveju yra šios žemė sklypo priklausinys. Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymuose taip pat nustatyta, kad nekilnojamojo turto objektai, esantys ant žemės sklypo, jeigu įstatyme nenustatyta kitaip, gali būti registruojami kaip atskiri turto objektai, vieno arba kelių jų priklausiniai arba sklypo priklausiniai (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnis, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9, 10 straipsniai). Daikto savininkas sprendžia ir teikia prašymą nekilnojamojo turto įstaigai registruoti daiktą kaip atskirą nekilnojamojo turto vienetą ar kaip žemės, kito pagrindinio daikto priklausiniu. Toks žemės sklypo ir jame esančio nekilnojamojo turto santykio reguliavimas lėmė atskirą statinių kaip žemės priklausinių įkeitimo reglamentavimą CK 4.171 straipsnio 12 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2011).

19Iš Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimo civilinėje byloje ( - ), matyti, kad toje byloje teismas leido atsakovui T. N. per 18 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ar gauti statybą leidžiantį dokumentą įteisinant savavališkos statybos–automobilių stovėjimo aikštelės, 0, 9000 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - )statybą. Nei ieškovas, nei atsakovai, nei trečiasis asmuo UAB „First autologistic company" toje byloje nebuvo dalyvaujančiais asmenimis, todėl neturi prejudicinės galios (CPK 182 straipsnio 2 dalis). Tačiau šalys neginčija fakto, kad automobilių stovėjimo aikštelės statyba 0, 9000 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - )parduodant iš varžytinių šį žemės sklypą nebuvo įstatymų nustatyta tvarka įteisinta (CPK 182 str. 5 p.). Byloje nėra duomenų, kad pagal 2007-02-27 kreditavimo sutartį Nr. KS/601 (su vėlesniais pakeitimais) AB Parex bankui buvo įkeistas ne tik žemės sklypas, bet ir būsimi statiniai, paskolos paskirtis - kredito linija apyvartinėms lėšoms papildyti, o ne būsimų statinių statybai, kurie pagal UAB „First logistic company" 2008-2010 m. buhalterinius duomenis apskaityti kaip nebaigta statyba, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad būsimas statybos rezultatas buvo įkeistas bankui. Konstatuotina, kad atsakovė UAB „BCB group“ negali įgyti daugiau teisių nei jų turėjo buvęs ginčijamu aktu parduoto žemės sklypo savininkas (CK 4.171 str. 12 d).

20Ieškovo 2014-04-23 pateikti 2013-05-14 antstolės S. Ž. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, fotonuotraukos, UAB „Kovertas“ 2012-03-05 ekspertizės akto Nr. TEA-12-01-001A duomenys dėl 0, 9 ha ploto žemės sklypo nustatytos rinkos vertės - 189 000 Lt, nepatvirtina ieškovo teiginių apie nekilnojamojo daikto sukūrimą įstatymų nustatyta tvarka turto pardavimo iš varžytinių akto metu, todėl nėra pagrindo konstatuoti CK 6. 395 str. 1 d. pažeidimo, nes CK 4.103 str. nuostata laikytina specialia norma CK 6.395 str. 1 d. atžvilgiu, kuri gali būti taikoma tik teisėtai pastatytiems ir galintiems būti civilinės apyvartos objektu statiniams. Nagrinėjamu atveju automobilių stovėjimo aikštelė pastatyta žemės ūkio paskirties žemės sklype, nesuformuota kaip daiktas, todėl nelaikytina statiniu civiline teisine prasme ir negali būti sandorių objektu. Teismo vertinimu, minėti statiniai negali būti žemės sklypo priklausiniai, nes su žemės sklypu nėra susiję jokiais funkciniais ryšiais, VĮ „Registrų centras" išraše nurodyta žemės sklypo tikslinė paskirtis yra žemės ūkio ir nėra pakeista, todėl negali būti skirta tenkinti pagrindinio daikto poreikių. Todėl akivaizdu, kad neteisėtai pastatyti statiniai nelaikytini žemės sklypo priklausiniais, jų nuosavybės teisė neturėjo pereiti kartu su žemės sklypo nuosavybės teise ar jų nuosavybės klausimas neturėjo būti išspręstas perleidžiant nuosavybės teisės į žemės sklypą klausimą. Dėl nurodytų priežasčių atmestini ieškovo argumentai dėl ginčijamo akto panaikinimo CK 1.80 straipsnio pagrindu, nenustačius CK 6. 395 str. 1 d. pažeidimo. CPK 724 str. nustatytas turto pardavimo iš varžytinių akto turinys, Sprendimų vykdymo instrukcijos 10 priede nustatyta standartinė turto pardavimo iš varžytinių akto forma. 2013-04-03 turto pardavimo iš varžytinių aktas atitinka visus turinio ir formos reikalavimus. Todėl nėra pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų neteisėtumą, vykdant varžytines, ir skolininko BUAB „First autologistic company“ interesų pažeidimą. Todėl nėra pagrindo CPK 602 str. 1 d. 1 p. taikymui.

21CPK 602 str. 1 d. 7 p. numatyta, kad turto pardavimo iš varžytinių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu turto pardavimas iš varžytinių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Pagal šią teisės normą ne bet koks pažeidimas gali sudaryti pagrindą pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą neteisėtu, negaliojančiu. Tokiu pagrindu gali būti tik esminiai pažeidimai, pažeidžiantys ar varžantys vykdymo proceso dalyvių teises bei teisėtus interesus. Kokie pažeidimai yra laikomi esminiais CKP 602 str. 1 d. 7 p. nėra detalizuota, todėl ar buvo pažeistos esminės suinteresuotų asmenų teisės kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama įvertinus visas reikšmingas bylos aplinkybes. Šiuo atveju ieškovas nepateikė jokių pagrįstų argumentų kaip vykusios varžytinės ir turto pardavimas atsakovei galėjo pakenkti ar suvaržyti jo teises ir teisėtus interesus. Ieškovas teigia, jog jo interesai buvo suvaržyti, nes jo kreditoriaus t. y. BUAB „First logistic company" turtas sumažėjo, nes neva buvo perleistas neatlygintinai atsakovei.

22Iš aptartų įrodymų visumos, teismas sprendžia, kad ginčijamu varžytinių aktu ieškovo skolininkės BUAB „First logistic company" pastatyti statiniai nebuvo perleisti atsakovei UAB „BCB“ nuosavybėn. Vien tai, kad akte nėra nurodyta aplinkybė, kad žemės sklype yra BUAB First autologistic company" priklausantys statiniai, neįrodo ieškovo bei jo skolininkės interesų esminio pažeidimo (CPK 178 str.). Todėl nėra pagrindo ginčijamo akto panaikinimui CPK 602 str. 1 d. 7 p. pagrindu.

23Pastebėtina ir tai, kad ieškovas žemės sklypo pardavimo kainos neginčijo (CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Todėl ieškovo argumentai, kad sklypo pardavimas daug didesne kaina nei nurodyta NTR išraše, nepakankami konstatuoti, kad į šią kainą buvo įskaičiuota ir statinių vertė.

24Netenkinus ieškinio 1 reikalavimo dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, ieškinio reikalavimas dėl restitucijos taikymo ir naujų varžytynių organizavimo yra išvestiniai, todėl atmestini taip pat (CPK 178 str.).

25Nors ieškinyje nenurodytas CK 6. 68 str. pagrindas, tačiau iš ieškinio turinio, ieškovo atstovės pozicijos teisme, konstatuotina, kad pareikštas netiesioginis ieškinys CK 6. 68 str. pagrindu. Ieškovas yra trečiojo asmens bankrutavusios UAB „First autologistic company“ kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę. Ginčo dėl to byloje nėra. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę CK 6.68 straipsnio pagrindu reikšti reikalavimus bankrutuojančios įmonės skolininkams, jeigu įmonė ir (ar) jos bankroto administratorius nepagrįstai šios teisės neįgyvendina, tačiau netiesioginis ieškinys gali būti taikomas tik esant visoms būtinosioms jo taikymo sąlygoms. Nesant nors vienos šių sąlygų, netiesioginis ieškinys negalimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Armila“ v. UAB „Limedika“, bylos Nr. 3K-3-146/2007; 2008 m. gegužės 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Z. ir kt. v. U. G. (globėja V. J.), bylos Nr. 3K-3-312/2008; 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Trinapolis“ ir kt. v. Nordea Bank Finland Plc, bylos Nr. 3K-3-520/2012; kt.).

26Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas neturi teisės CK 6.68 straipsnio pagrindu atsakovams reikšti netiesioginio ieškinio, nes atsakovai jokių prievolių trečiajam asmeniui BUAB „First autologistic company“ neturi, o trečiasis asmuo BUAB „First autologistic company“ neturi įgyvendintinos teisės atsakovų atžvilgiu, todėl nėra vienos iš būtinųjų netiesioginiam ieškiniui pareikšti sąlygų. Antstolis, būdamas tarpininku tarp pirkėjo ir pardavėjo vykdymo procese, nėra sandorio šalis (CPK 633 str.), byloje neįrodyta, kad atsakovė UAB „BCB group“ yra trečiojo asmens BUAB „First autologistic company“ skolininkė (CPK 178 str.).

27Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

28Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, o pagal to paties straipsnio 2 dalį jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

29Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovo A. A. atstovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, pateikus tai patvirtinančius įrodymus (CPK 93 straipsnio 1 dalis). 2014-08-11 pateiktas prašymas dėl 4537, 50 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, PVM sąskaitos faktūros, AB DNB banko išrašas dėl atsakovo A. A. turėtų bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą (atsiliepimo į ieškinį, tripliko parengimą). Atsakovės UAB BCB“ atstovė advokatė L. D. pateikė 2014-10-23 prašymą dėl 2330, 67 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Pažymėtina, kad išlaidos neviršija Rekomendacijų 8.2, 8.18 punktuose nustatyto dydžio, todėl priteistinos iš ieškovo atsakovams.

302014 m. balandžio 28 d. nutartimi taikytos ir 2014 m. gegužės 14 d. nutartimi pakeistos laikinosios apsaugos priemonės ir su areštu susiję draudimai, draudimas antstoliui A. A. paskirstyti gautas lėšas už ginčijamu aktu parduotą turtą, įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikintinos (CPK 150 str. 2 d.). Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

31ieškinį atmesti.

32Iš R. M. (a.k. ( - ) priteisti 4537, 50 Lt (1314, 15 Eur) bylinėjimosi išlaidų antstoliui A. A. (a.k. ( - ) ir 2330, 67 Lt (675 Eur) bylinėjimosi išlaidų UAB „BCB group“ (( - ))

33Įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikinti 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi taikytas ir 2014 m. gegužės 14 d. nutartimi pakeistas laikinąsias apsaugos priemones ir draudimus. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant E. S.,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį... 3. Ieškovas ieškinyje prašo: 1) pripažinti negaliojančiu 2013 m. balandžio... 4. Atsakovė BUAB „BCB group“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo bei... 5. Atsakovo antstolio A. A. atstovas palaiko antstolio atsiliepime į ieškinį... 6. Trečiasis asmuo BUAB „First autologistic company“ triplike nurodo, kad... 7. Tretieji asmenys T. N., trečiojo asmens UAB „NIF Lietuva“ atstovaujančio... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Išklausius šalių atstovų paaiškinimus, susipažinus su byloje esančiais... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2007-02-27 kreditavimo sutartį Nr.... 11. 2012 m. lapkričio 20 d. antstolio A. A. kontoroje buvo vykdomas ieškovui... 12. Ieškovas ginčija 2013 m. balandžio 3 d. turto pardavimo iš varžytinių... 13. Turto pardavimas iš varžytynių yra procesinė turto realizavimo forma (CPK... 14. CPK 602 str. 1 d. 1 p. nurodyta, kad turto pardavimo iš varžytynių,... 15. Ieškovas procesiniuose dokumentuose neginčija aplinkybės, kad AB Parex banko... 16. Kaip nustatyta, vykdomojoje byloje, kurioje buvo vykdomos varžytynės,... 17. Iš byloje esančių BUAB „First autologistic company" materialinių... 18. CK 4. 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žemės sklypo savininkui... 19. Iš Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimo... 20. Ieškovo 2014-04-23 pateikti 2013-05-14 antstolės S. Ž. faktinių aplinkybių... 21. CPK 602 str. 1 d. 7 p. numatyta, kad turto pardavimo iš varžytinių aktas... 22. Iš aptartų įrodymų visumos, teismas sprendžia, kad ginčijamu varžytinių... 23. Pastebėtina ir tai, kad ieškovas žemės sklypo pardavimo kainos neginčijo... 24. Netenkinus ieškinio 1 reikalavimo dėl varžytinių akto pripažinimo... 25. Nors ieškinyje nenurodytas CK 6. 68 str. pagrindas, tačiau iš ieškinio... 26. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas neturi teisės CK 6.68 straipsnio... 27. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 28. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 29. Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovo A. A. atstovo prašymas priteisti... 30. 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi taikytos ir 2014 m. gegužės 14 d.... 31. ieškinį atmesti.... 32. Iš R. M. (a.k. ( - ) priteisti 4537, 50 Lt (1314, 15 Eur) bylinėjimosi... 33. Įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikinti 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi...