Byla e2S-1562-603/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) R. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Uprent“ ieškinį atsakovui R. A. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Uprent“ kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo priteisti 22 405,44 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas ir ieškovas 2019 m. liepos 11 d. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo besąlygiškai atsakyti ieškovei už UAB „Norus“ prisiimtų įsipareigojimų pagal nuomos sutartį nevykdymą. Nurodė, jog kreipėsi raštu į atsakovą dėl įsipareigojimų vykdymo, tačiau jie iki šiol nėra vykdomi.

62.

7Ieškovė ieškiniu, be kita ko, prašė taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones, tikslu užtikrinti ieškinio reikalavimų įvykdymą. Prašymą grindė tuo, jog atsakovui visą laiką buvo žinomas UAB „Norus“ įsipareigojimų nevykdymas bei asmeninė atsakomybė sudarytos laidavimo sutarties pagrindu, tačiau daugiau nei dešimt mėnesių neatsiskaitoma su ieškove. Nurodė, kad atsakovas pareigos nevykdo, nebendradarbiauja su ieškove, ignoruoja ieškovės pranešimus. Ieškovės teigimu, dėl tokių atsakovo veiksmų susidarė didelė įsiskolinimo suma, kurios atsakovas akivaizdžiai sieks nevykdyti. Manė, jog nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo turtui, galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas įvykdyti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino, areštavo atsakovui R. A. 23 395,44 Eur sumos priklausančius nekilnojamuosius ir (arba) kilnojamuosius daiktus, jų esant nepakankamai – pinigines lėšas ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis; tuo atveju, jeigu bus areštuotos atsakovo piniginės lėšos, leido jam iš areštuotų lėšų disponuoti 300 Eur suma kiekvieną mėnesį.

114.

12Teismas ieškovės reikalaujamą 22 405,44 Eur sumą, pareikštą fiziniam asmeniui, vertino didele suma. Pažymėjo, jog ieškovės reikalavimas neužtikrintas kokiomis nors kitomis priemonėmis, byloje nepateikta duomenų, kurie patvirtintų gerą, stabilią atsakovo finansinę-turtinę būklę, todėl sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

135.

14Spręsdamas dėl taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių parinkimo, teismas nurodė, jog abiejų šalių interesų pusiausvyrą ir proporcingumo principą atitiktų atsakovo nekilnojamojo turto areštas, jo nepakankant – kilnojamųjų daiktų, nepakankant nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų – piniginių lėšų ir turtinių teisių areštas.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

166.

17Apeliantas (atsakovas) R. A. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutarties, prašydamas skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti. Atskirajame skunde nurodo tokius pagrindinius argumentus:

186.1.

19Lietuvos apeliacinis teismas suformuotoje praktikoje laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimu ne kartą pabrėžė teikiančio prašymą asmens pareigą pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Taip pat praktikoje ne kartą nurodyta, jog vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas, taip pat deklaratyvių teiginių dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nurodymas nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė teikdama ieškinį neįrodinėjo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau - CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindų, neįrodė grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

206.2.

21Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas įrodžius atsakovo nesąžiningą elgesį, pateikus įrodymus apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turint tikslą išvengti kito asmens naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovė nepateikė jokių atsakovo galimo nesąžiningumo įrodymų, neįrodinėjo, jog atsakovas elgiasi nesąžiningai, sieks išvengti galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Aplinkybės, susijusios su atsakovo pareigos pagal laidavimo sutartį nevykdymu, bus tiriamos ir vertinamos civilinės bylos nagrinėjimo metu bei priimant galutinį teismo sprendimą.

226.3.

23Teismo nurodoma ieškinio suma pagal teismų praktiką negali būti savarankišku pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, kadangi ji savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagal teismų praktiką didelės ieškinio sumos kriterijus gali būti vertinamas tik kaip papildomas argumentas esant įrodymams apie atsakovo nesąžiningumą, tačiau ne kaip pakankamas asmens turto areštui taikyti.

246.4.

25Teismo išvada, kurioje nurodyta, kad byloje nepateikti duomenys, kurie patvirtintų gerą, stabilią atsakovo finansinę – turtinę būklę, nesuprantama. Atsakovas neturėjo galimybės pateikti tokių duomenų dėl ieškovės prašymo išnagrinėjimo nepranešus atsakovui, be to, ieškovė ir nėra suinteresuota pateikti atsakovo gerą finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Kita vertus, ieškovė nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių blogą atsakovės finansinę padėtį.

267.

27Ieškovė UAB „Uprent“ atsiliepime su atsakovo atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo tokius atsikirtimų argumentus:

287.1.

29Nors atsakovas įrodinėja, kad ieškovė neįrodė egzistuojančios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, tačiau atskirajame skunde nepateiktas nė vienas argumentas ar įrodymas, sudarantys pagrindą vertinti, jog nagrinėjamu atveju ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas netaps apsunkintu arba taps iš viso neįmanomu.

307.2.

31Atsakovas, disponuojantis gausiausia ir išsamiausia informacija apie savo finansinę būkle, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės ar nereikalingos, o atsakovas disponuoja pakankamu turtu, kuris leis įvykdyti būsimą ieškovei palankų teismo sprendimą.

327.3.

33Pateikiama pažyma apie vykdomosios bylos vykdymo eigą Nr. S-20-241-9050 pagrindžia aplinkybę, jog išskyrus 2 500 vienetus UAB „Norus“ akcijų, nerasta jokio atsakovui priklausančio turto. Įmonė UAB „Norus“ veikia nuo 2009 m., jos apyvarta 2018 metais sudarė nuo 3-5 mln eurų, tačiau atsakovas iš esmės nedisponuoja jokiu turtu, sudarančiu pagrindą vertinti, jog nekils grėsmės galimo teismo sprendimo įvykdymui.

347.4.

35Atsakovo teikiamas skundas dėl pritaikytų apribojimų kelia pagrįstų abejonių dėl jo veiksmų. Atsakovas žino savo finansinę padėtį, todėl laikinosios apsaugos priemonės jo turto apskritai neapsunkina.

36IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

378.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

399.

40Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

4110.

42Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Taigi apeliacinio skundo nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių institutą, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

4311.

44CPK 144 straipsnyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, tik nustatęs kumuliatyvių (abiejų būtinų) sąlygų visumą – tikėtiną ieškinio pagrįstumą ir grėsmę teismo sprendimo įvykdymui – teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4512.

46Kadangi dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos ginčo nekyla, apeliacinės instancijos teismas dėl jos nepasisako.

4713.

48Iš atskirojo skundo argumentų matyti, jog apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl antrosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, teigdamas, kad šiuo konkrečiu atveju neegzistuoja grėsmė, jog nesiėmus prašomų priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.

4914.

50Atsakovas (apeliantas) remiasi Lietuvos apeliacinio teismo praktika ir įrodinėja, jog didelė ieškinio suma yra tik papildomas kriterijus vertinant grėsmės sprendimo įvykdymui aplinkybę ir savaime nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovo teigimu, ieškovė nepateikė blogą atsakovo turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų.

5115.

52Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo argumentu, jog aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą yra pasisakyta, jog nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1724-180/2016; 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1000-196/2017; 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1073-464/2017). Visgi, pažymėtina, laikinųjų apsaugos priemonių taikymą siejant ir su didele ieškinio suma, įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, t. y. būtent jis turi pagrįsti, kad ieškinio suma atsakovui nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo šiuo aspektu (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-648-370/2017; 2019 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-261-450/2019).

5316.

54Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas, nors ir nesutinka su teismo argumentu, kuriuo 22 405,44 Eur ieškinio suma atsakovui laikytina didele, tačiau ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį nepateikia jokių įrodymų, kurie teiktų pagrindą pripažinti, kad atsakovui ieškinio reikalavimo suma nėra didelė, o atsakovo turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 178, 185 straipsniai). Priešingai, ieškovė teikdama teismui atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą, kartu pateikė teismui ir antstolio D. T. 2020 m. rugsėjo 22 d. pažymą apie vykdomosios bylos vykdymo eigą Nr. S-20-241-9050, iš kurios matyti, kad atsakovas, išskyrus 2 500 vienetus UAB „Norus“ akcijų, neturi jokio turto. Taigi pažymėtina, jog atsakovas nepaneigė vieno iš kriterijų – didelės ieškinio sumos jam aplinkybės.

5517.

56Kartu pažymėtina ir tai, jog aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018).

5718.

58Atsakovas (apeliantas) atskirajame skunde nurodo, kad nagrinėjamu atveju nei ieškovė prašyme dėl laikinųjų apsaugos taikymo, nei pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė atsakovo nesąžiningumo aplinkybės, tai, kad atsakovas nesąžiningais veiksmais sieks išvengti galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

5919.

60Teismų praktikoje formuojami tokie nesąžiningo elgesio kriterijai: atsakovas gali paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti, siekdamas išvengti būsimo jam nenaudingo sprendimo vykdymo; atsakovas jau ėmėsi veiksmų, liudijančių apie jo ketinimus vengti sprendimo įvykdymo. Šis sąrašas nėra baigtinis, o ieškovas turi diskrecijos teisę realios grėsmės galimai jam palankaus teismo sprendimo įvykdymui buvimą įrodinėti bet kokiomis aplinkybėmis ar įrodinėjimo priemonėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-302-464/2017; 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1692-236/2018). Taigi vien tai, kad aptariamu atveju ieškovė neįrodinėjo, o pirmosios instancijos teismo nenustatė, jog atsakovas slėptų ar ketintų perleisti turtą tretiesiems asmenims, savaime nereiškia, kad teismas netinkamai sprendė dėl egzistuojančios grėsmės, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.

6120.

62Apeliacinės instancijos teismas nesutinka atsakovo pozicija, jog teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis didele ieškinio suma ir nevertindamas sąžiningumo aplinkybės, nukrypo nuo teismų praktikos. Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikis kiekvienoje byloje yra sprendžiamas individualiai, pagal toje konkrečioje byloje susiklosčiusias faktines aplinkybes ir jų teisinį įvertinimą, pagrįstą teismo vidiniu įsitikinimu (CPK 185 straipsnis).

6321.

64Nagrinėjamu atveju atsakovo (apelianto) atskirojo skundo argumentai bei juos pagrindžiantys įrodymai nesudaro pagrindo spręsti, kad skundžiama teismo nutartimi jai pritaikyti suvaržymai buvo iš esmės netikslingi. Teismo nustatytos šių priemonių taikymo sąlygos - grėsmės ieškovei galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymui atsakovas nepaneigė (CPK 178, 185 straipsniai).

6522.

66Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

6723.

68Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinąsias apsaugos priemones, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

70atsakovo R. A. atskirojo skundo netenkinti.

71Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartį nepakeistą.

72Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Uprent“ kreipėsi į... 6. 2.... 7. Ieškovė ieškiniu, be kita ko, prašė taikyti atsakovui laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi... 11. 4.... 12. Teismas ieškovės reikalaujamą 22 405,44 Eur sumą, pareikštą fiziniam... 13. 5.... 14. Spręsdamas dėl taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių parinkimo, teismas... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. 6.... 17. Apeliantas (atsakovas) R. A. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 18. 6.1.... 19. Lietuvos apeliacinis teismas suformuotoje praktikoje laikinųjų apsaugos... 20. 6.2.... 21. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką laikinųjų apsaugos priemonių... 22. 6.3.... 23. Teismo nurodoma ieškinio suma pagal teismų praktiką negali būti... 24. 6.4.... 25. Teismo išvada, kurioje nurodyta, kad byloje nepateikti duomenys, kurie... 26. 7.... 27. Ieškovė UAB „Uprent“ atsiliepime su atsakovo atskiruoju skundu nesutinka,... 28. 7.1.... 29. Nors atsakovas įrodinėja, kad ieškovė neįrodė egzistuojančios grėsmės... 30. 7.2.... 31. Atsakovas, disponuojantis gausiausia ir išsamiausia informacija apie savo... 32. 7.3.... 33. Pateikiama pažyma apie vykdomosios bylos vykdymo eigą Nr. S-20-241-9050... 34. 7.4.... 35. Atsakovo teikiamas skundas dėl pritaikytų apribojimų kelia pagrįstų... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. 8.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 39. 9.... 40. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 41. 10.... 42. Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 43. 11.... 44. CPK 144 straipsnyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 45. 12.... 46. Kadangi dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos ginčo... 47. 13.... 48. Iš atskirojo skundo argumentų matyti, jog apeliantas nesutinka su pirmosios... 49. 14.... 50. Atsakovas (apeliantas) remiasi Lietuvos apeliacinio teismo praktika ir... 51. 15.... 52. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo argumentu, jog aktualioje... 53. 16.... 54. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas, nors ir nesutinka su... 55. 17.... 56. Kartu pažymėtina ir tai, jog aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo... 57. 18.... 58. Atsakovas (apeliantas) atskirajame skunde nurodo, kad nagrinėjamu atveju nei... 59. 19.... 60. Teismų praktikoje formuojami tokie nesąžiningo elgesio kriterijai: atsakovas... 61. 20.... 62. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka atsakovo pozicija, jog teismas... 63. 21.... 64. Nagrinėjamu atveju atsakovo (apelianto) atskirojo skundo argumentai bei juos... 65. 22.... 66. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai neturi įtakos... 67. 23.... 68. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 70. atsakovo R. A. atskirojo skundo netenkinti.... 71. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartį... 72. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....