Byla 2-1541/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5091-258/2010, kuria pagal uždarosios akcinės bendrovės „PROBALT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Archidata“ iškelta bankroto bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės DnB Nord banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5091-258/2010, kuria pagal uždarosios akcinės bendrovės „PROBALT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Archidata“ iškelta bankroto bylą, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „PROBALT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Archidata“. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi atsakovui bankroto bylą iškėlė ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Projektų vertinimo biuras“. Šią administratoriaus kandidatūrą buvo pasiūlęs ieškovas.

3Kreditorius AB DnB Nord bankas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį pakeisti dalyje dėl administratoriaus paskyrimo ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Skundą grindžia šiais argumentais:

41. Pareiškėjas kaip tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų buvo pateikęs apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, tačiau apygardos teismas iki bankroto bylos iškėlimo neišsprendė pareiškimo priėmimo (CPK 137 str. 3 d.) ir jame reiškiamų reikalavimų klausimo taip pažeisdamas pareiškėjo teises. Tai, kad teismas pareiškėjui išsiuntė 2010 m. birželio 18 d. nutartį, reiškia, kad pareiškėjas yra įgijęs proceso šalies teises ir pareigas.

52. Apygardos teismas net nederino pareiškėjo pasiūlytos administratoriaus kandidatūros su Įmonių bankroto departamentu. Pareiškėjas tinkamai įgyvendino savo teisę siūlyti atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą, tačiau teismas šios kandidatūros neargumentuotai nesvarstė. Pareiškėjo siūlomo bankroto administratoriaus kandidato UAB „Bankrotų administravimo grupė“ įgalioti asmenys turi pakankamą didelių įmonių administravimo patirtį, šiuo metu administruojamos 5 įmonės. Bankroto administratoriaus siūlomas įgaliotas asmuo A. G. administruoja 27 įmones, užbaigtos 28 bankroto procedūros, tarp jų ir labai didelių įmonių. Ši siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra atitinka įstatymo reikalavimus ir užtikrintų bankroto proceso sklandumą ir skaidrumą.

6Paskirtasis atsakovo bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismui nėra pateikta argumentų, kurie leistų daryti išvadą, kad paskirtas administratorius netinkamai atlieka savo funkcijas, taip pat dėl jo nešališkumo, nesąžiningumo ar netinkamumo. Be to, kadangi nutartis, kuria buvo paskirtas bankroto administratorius vykdoma skubiai, paskirtasis administratorius jau vykdo savo funkcijas ir pakeitus paskirtą atsakovo bankroto administratorių pareiškėjo siūlomu kandidatu bankroto procedūrų administravimas užtruktų.

7Ieškovas UAB „PROBALT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėjo (apelianto) kaip vieno didžiausių kreditorių siūlomo administratoriaus kandidato paskyrimas negali būti laikomas bankroto proceso skaidrumo bei nešališkumo užtikrinimu. Paskirtasis administratorius yra tinkamas ginti visų kreditorių interesus ir atitinka įstatymuose nustatytus reikalavimus. Be to, skundžiama nutartis kaip skubiai vykdoma nutartis jau yra vykdoma, todėl paskirto administratoriaus pakeitimas užvilkintų bankroto procesą.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalimi, skiria įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią tinkamiausio bankroto administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę, siekiant, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

10Bankroto procesas turi tam tikrų ypatumų, kiek tai susiję su dalyvaujančių byloje asmenų procesine padėtimi. Įmonės kreditoriai, t. y. neinicijavę bankroto proceso ir neprisidėję prie ieškovo (ieškovų) reikalavimo iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento, nelaikomi dalyvaujančiais byloje asmenimis šiame bankroto proceso etape (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-835/2009, 2009 m. spalio 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1156/2009). Tačiau pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas yra procedūrinio pobūdžio ir pagal turinį negali būti priskiriamas materialiajam teisiniam reikalavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1527/2009). Todėl nedalyvaujantys byloje asmenys iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo taip pat gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūras. Teismas tokio asmens pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą turi apsvarstyti ir motyvuoti, kodėl jis skiria šį asmenį ar jo neskiria (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis civ. bylose Nr. 2-1204/2010 ir Nr.2-1204-1/2010).

11Pagal bylos duomenis pareiškėjas AB DnB Nord bankas 2010 m. gegužės 31 d., t.y. iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo Vilniaus apygardos teismui pateikė 2010 m. gegužės 27 d. prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų ir bankroto administratoriaus skyrimo. Šiuo prašymu siūlė atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Ant pareiškimo uždėta teisėjos rezoliucija „patenkinti“, tačiau 2010 m. birželio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškėlė atsakovui bankroto bylą ir šioje nutartyje nepasisakė nei dėl pareiškėjo įtraukimo į bylą, nei dėl pareiškėjo pasiūlytos administratoriaus kandidatūros, nenurodė pareiškėjo kaip dalyvaujančio byloje asmens.

12Kaip jau minėta, pagal formuojamą teismų praktiką, kreditoriaus iki bankroto bylos iškėlimo pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą teismas, sprendžiantis bankroto bylos iškėlimo klausimą, privalo apsvarstyti. Nagrinėjamoje byloje tai nebuvo padaryta. Tačiau kartu pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009, 2010 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-856/2010, 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr 2-1274/2010). Nagrinėjamoje byloje tokios aplinkybės nenustatytos ir jomis atskirasis skundas nėra grindžiamas.

13Apeliantas, siūlydamas atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą, savo pasiūlymą grindžia aplinkybe, kad siūlomas kandidatas turi didelę patirtį. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad vien kandidatų patirties skirtumas, kaip ir kiti dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai (potencialaus bankroto administratoriaus užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir kiti kriterijai) nėra absoliutus. Vien aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, taip pat neturėtų būti suabsoliutinama, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo, ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo.

14Dėl šių priežasčių net ir konstatavus, kad apygardos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl pareiškėjo siūlomos atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros, kolegija nenustatė pagrindų abejoti skundžiamos nutarties dalies, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Projektų vertinimo biuras“, teisėtumu ir nustatyti procesiniai pažeidimai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

15Galiausiai pažymėtina, kad nepriklausomai nuo to, kurį kandidatą į administratorius paskiria teismas, kreditorių susirinkimas bankroto proceso eigoje turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Nustačius, kad paskirtas administratorius netinkamai atlieka pareigas, jis gali būti atstatydintas ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.).

16Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai